Familie van Lelyveld (van Cingelshouck)

 

 

De protestante familie van Lelyveld (van Cingelshouck) uit Rotterdam zoals beschreven in NP 2 (1911) pp. 315-322, met her en der kleinere en grotere aanvullingen.

 

Voorts met gewaardeerde bijdragen van T. van den Berg, E. Enger, A. van Lelyveld en H. van der Wiel. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2006 (laatst herzien mei 2022)

 


 

Wapen: Gevierendeeld: I. en IV. In goud een zwart wild zwijn, het lichaam doorstoken door een zilveren degen met gouden gevest, en een schildhoofd beladen met drie blauwe lelies (van Lelyveld); II. en III. doorsneden: a. in goud een roode leeuw oprijzende uit de deelingslijn; b. in blauw een zilveren valk, de rechterpoot opgeheven (van der Valk).

Helmteeken: het wilde zwijn van het schild uitkomend.

Dekkleeden: goud en blauw.

 


 

I. Paulus van Lelyveld,|a| geb. ca. 1590, won. Rotterdam over de Duivelsbrug, overl. Rotterdam xx.04.1632, tr. ca. 1620 Metge Aerrs, lidm. Leiderdorp Pasen 1653.

     MA tr. 2e Rotterdam 23.10.1633 Jan Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter van Lelyveld, geb. Rotterdam 1635; volgt II.

 

Noten: |a| no.1872 in Kwartierstaat Greidanus-Jaeger, GN 35 (1980) p.220.

 


 

II.  Pieter van Lelyveld,|c| z.v. I, ged. Rotterdam 25.04.1635, zeilmaker, kocht een huis 1652, aang. lidmaat Leiderdorp xx.12.1652, kapitein in het regiment van Poelgeest 1672, armmeester te Leiderdorp 1680, doopgteuige Rotterdam 07.06.1691, tr. Leiderdorp 02.07.1656 Bellitie van Swieten, ged. Nieuwveen 31.03.1627, doopgetuige Rotterdam 14.10.1687 en 07.06.1691, overl. Leiderdorp 20.04.1702, d.v.|g| Jacob van Swieten en Neeltje Thonisdr.

Uit dit huwelijk:

1.                  Paulus van Lelyveld, geb. Leiderdorp 1658; volgt III.

2.                  Susanna van Lelyveld, woont Leiderdorp (1686), doopgetuige Rotterdam 27.06.1686, otr. Rotterdam 28.04.1686 Govert van Bergen, geb. Rotterdam, woont Steijger bij de Hoederbrugge (1686), doopgetuige Rotterdam 27.06.1686.
Uit dit huwelijk: Willem, ged. Rotterdam 14.10.1687|b|; Katarijna, ged. Rotterdam 25.11.1689|a|.

3.                  w.s. Cornelia Pieters van Lelievelt, woont Leiderdorp (1685), otr. Leiden 05.05.1685|d| Huybert Jansz van Akeren, woont Oude Rijn (1685).

4.                  Maria van Lelievelt, woont Leiderdorp (1685), otr. Leiden 27.10.1685|e|, otr. Rotterdam 28.10.1685 Jacobus Abramse van der Bel, geb. Rotterdam, woont Leuvehaven (1685).
Uit dit huwelijk: Belijtje, ged. Rotterdam 07.06.1691|f|; Abraham, ged. Rotterdam 09.08.1693; Pieternella, ged. Rotterdam 23.10.1695; Abraham, ged. Rotterdam 16.02.1698.

 

Noten: |a| vader van Berge, moeder Suijsanna; |b| get. Belijtje Jakops van Swieten {oma}; |c| no.936 in Kwartierstaat Greidanus‑Jaeger, GN 34 (1979) p.328; |d| ‘bruidegom is met behoorlijke attestatie gecompareerd’; |e| ‘attestatie overgeleverd’; |f| get. Pieter van Lelijvelt en Belijtje Jacobs {opa en oma}; |g| Kwartierstaat Greidanus-Jaeger, GN 35 (1980) p.220.

 


 

III. Paulus van Lelyveld,|b| z.v. II, ged. Leiderdorp 03.11.1658|a|, woont Leiderdorp (1695), kalckbrander (1695), poorter Leiden (1696), overl. Leiden 21.06.1721, otr. 1e Leiden 21.04.1695 Catharina van Loon, uit Leiden, overl. tussen 1695 en 1701; otr. 2e Leiden 20.01.1701, tr. Leiden 06.02.1701 Sara van Doorn, ged. Leiden 20.12.1676, overl. Leiden 08.02.1722, begr. Leiden (Hoogl. Kerk), d.v. Willem van Doorn en Maria van der Valck.

Uit het huwelijk van Lelyveld-van Doorn:

1.                  Pieter van Lelyveld, geb. Leiden 1702; volgt IV.a. [van Lelyveld]

2.                  Wilhelmus van Lelyveld, geb. Leiden 1706; volgt IV.b. [van Lelyveld van Cingelshouck]

3.                  Abraham van Lelyveld, geb. Leiden 1709; volgt IV.c. [van Lelyveld]

 

Noten: |a| Ons Voorgeslacht 14 (1959) p.120; |b| no.468 in Kwartierstaat Greidanus‑Jaeger, GN 34 (1979) p.237.

 


 

Van Lelyveld

 

IV.a. Pieter van Lelyveld, z.v. III, ged. Leiden 03.01.1702, doopgetuige Rotterdam 08.09.1758 en 08.08.1760, doopgetuige Amsterdam (Oude Kerk) 28.09.1759, overl. Leiden 12.04.1777, tr. Leiden 06.06.1723 Maria de Witt, geb. Leiden 19.09.1701, doopgetuige Leiden (Pieterskerk) 26.03.1734, doopgetuige Leiden (Hooglandsche Kerk) 03.07.1735, doopgetuige Rotterdam 08.09.1758 en 08.08.1760, doopgetuige Amsterdam (Oude Kerk) 28.09.1759, overl. Leiden 14.01.1775, d.v. Jan de Witt en Maria van Dorp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria van Lelyveld,|v| geb. Leiden 08.10.1725, ged. Leiden 21.10.1725, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27.05.1753, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 07.03.1755, doopgetuige Amsterdam (Oude Kerk) 16.11.1764, Amsterdam (Zuiderkerk) 09.01.1785, doopgetuige Leiden 23.03.1791 en 17.10.1776, overl. 23.06.1804, begr. Amsterdam (Westerkerk) 27.06.1804, otr. Leiden 22.04.1745 Wilhelmus van den Broek, geb. Amsterdam 02.04.1716, dominee, predikant (Doopsgezinde gemeente) te Leiderdorp 1740, te Amsterdam 1752, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27.05.1753, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 07.03.1755, doopgetuige Amsterdam (Oude Kerk) 16.11.1764, begr. Amsterdam (Westerkerk) 26.10.1777, z.v. Pieter van den Broek (1692-1758) en Catrina Mybos (1689-1757).|j|
Uit dit huwelijk: Maria, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 28.09.1759.

2.                  Sara van Lelyveld, ged. Leiden 19.02.1727, jonggestorven.

3.                  Paulus van Lelyveld, geb. Leiden 1728; volgt V.a.

4.                  Sara (van) Lelyveld, ged. Leiden 30.11.1734, woont Leiden (1754), doopgetuige Leiden 25.10.1797, doopgetuige Rotterdam 11.06.1797, 07.01.1798 en 21.11.1799, overl. Rotterdam 02.07.1823, otr. Rotterdam 24.11.1754|a|, tr. Leiden 11.12.1754 Rudolph Mees, geb. Rotterdam 26.12.1728, ged. Rotterdam 28.12.1728, kassier en makelaar in assurantiën, lid der firma R. Mees & Zoonen, schepen van den Hove en Hooge Vierschaar van Schieland, regent Heilige Geesthuis, doopgetuige Leiden 25.10.1797, doopgetuige Rotterdam 11.06.1797, 07.01.1798 en 21.11.1799, overl. Rotterdam 27.06.1811|g|, begr. Rotterdam 01.07.1811, z.v. Gregorius Mees (1697-1763) en Johanna van den Berg (1701-1785).|h|
– Portretten van Sara en Rudolf in NP 8 (1917) tussen pp. 278 en 279.
Uit dit huwelijk|s|: Jan Rudolf, ged. Rotterdam 18.11.1755, overl. Rotterdam 19.02.1839|k|; Gregorius, geb. Rotterdam 04.12.1756, overl. Rotterdam 30.04.1840|o|; Pieter, ged. Rotterdam 08.09.1758|c|, jonggestorven; Pieter, ged. Rotterdam 08.08.1760|d|, overl. Rotterdam 04.11.1782|p|; Adriaan, geb/ged. Rotterdam 13.09/15.09.1761, overl. Rotterdam 28.04.1837|l||q|; Maria, ged. Rotterdam 23.01.1763|e|, overl. Rotterdam 21.01.1816; Johanna Maria, geb./ged. Rotterdam 06.07/10.07.1768, overl. Rotterdam 03.05.1849|m||r|, tr. Rotterdam 30.01.1811 Gregorius van Oordt,|b| geb. Rotterdam 03.04.1759, overl. Rotterdam 14.11.1842; Geertruijda Paulina, geb. Rotterdam 22.03.1772, ged. Rotterdam 26.03.1772|f|, overl. Rotterdam 25.12.1802|i||n||t||u|.

5.                  Pieter van Lelyveld, geb. Leiden 1736; volgt V.b.

6.                  Johanna van Lelyveld, ged. Leiden 11.02.1738.

 

Noten: |a| bruid van Lelieveld; |b| is no.33 in reeks 81 op de website kareldegrote.nl; |c| get. Pieter van Lelijveld en Maria de Wit {de grootouders}; |d| get. Pieter van Lelijveld en Maria de Witt {de grootouders}; |e| get. Maria van Lelijveld; |f| get. Paulus van Lelijveld; |g| 25.06 volgens NP 8 (1917) p.278; |h| NP 8 (1917) p.278; |i| NP 10 (1919) p.212; |j| NP 14 (1924) pp.47‑48; |k| NP 15 (1925) p.44; |l| NP 15 (1925) p.354; |m| NP 15 (1925) p.354; |n| NP 34 (1948) p.184; |o||p| NP 37 (1951) p.174; |q||r| NP 61 (1975) p.235; |s| NP 67 (1983) p.301; |t| NP 70 (1986) p.234; |u| GN 24 (1969) p.233; |v| Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, «Genealogische notities bij een portret van Maria van Lelyveld (1725‑1804), De Nederlandsche Leeuw, 85(8/9) (1968) [GN 24 (1969) p.294].

 


 

V.a. Paulus van Lelyveld, z.v. IV.a, geb. Leiden 16.07.1728, ged. Leiden 18.07.1728, doopgetuige Leiden 01.08.1782, overl. 09.03.1807, begr. Leiden 13.03.1807, tr. 1e Leiden 10.09.1754 Christina Catharina Hospenjon, geb. Leiden 20.02.1734, overl. Leiden 28.01.1758, d.v. Michiel Hospenjon en Maria Elisabeth Coolzoon; tr. 2e Rotterdam 16.02.1759 Geertruyda Caan, geb. Rotterdam 21.04.1721, ged. Rotterdam 24.04.1721, doopgetuige Leiden 01.08.1782, overl. 01.07.1802, begr. Leiden (Pieterskerk) 03.07.1802, d.v. Gijsbert Caab (1698-1727) en Alida van Lith (1697-1779).|a|

Uit het huwelijk van Lelyveld-Hospenjon:

1.                  Jan van Lelyveld, geb. Leiden 1755; volgt VI.a.

2.                  Paul van Lelyveld, ged. Leiden 01.01.1758.

3.                  Pieter van Lelyveld, ged. Leiden 01.01.1758.

 

Noten: |a| NP 16 (1926) pp.38‑39.

 


 

VI.a. Jan van Lelyveld, z.v. V.a, geb. Leiden 18.09.1755, ged. Leiden 29.09.1755, overl. Leiden 21.12.1822, tr. Leiden 12.08.1781 Geertruida Cornelia Clignett, ook Clignet, geb. Leiden 06.10.1763, overl. Zoeterwoude 28.08.1836, d.v. Hendrik Jacobus Clignett en Chrstina Tak.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Christina van Lelyveld, geb. Leiden 29.07.1782, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 01.08.1782|d|.

2.                  Henri Jacob van Lelyveld, geb. 1784; volgt VII.a.

3.                  Adriaan Louis van Lelyveld, geb. Leiden 1789; volgt VII.b.

4.                  Willem Jan van Lelyveld, geb. Leiden 11.03.1791, ged. Leiden (Pieterskerk) 23.03.1791|e|, overl. Waalwijk 09.08.1831.

5.                  Christina Jacoba Adriana van Lelyveld, geb. Leiden 09.12.1792, ged. Leiden (Pieterskerk) 16.12.1792, overl. Apeldoorn 06.01.1873, tr. Leiden 04.06.1825 Daniel Zubli, geb. Amsterdam 12.11.1794, luitenant-kurassier (1825), kapt. Inf., overl. Apeldoorn 11.09.1879, z.v. Ambrosius Justus Zubli (1751-1820) en Maria Louisa Loofs (1753-1796).|a|

6.                  Anna Maria van Lelyveld, geb. Leiden 28.01.1795, ged. Leiden (Mare Kerk) 08.03.1795, overl. Haarlem 16.03.1868, tr. Katwijk a/d Rijn 29.04.1852 François Jaques Dozy.
     FJD tr. 1e 1819 Anna’s zuster Sara.

7.                  Jan Lodewijk Gerard van Lelyveld, geb. Leiden 11.04.1796, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 08.05.1796.

8.                  Sara Maria van Lelyveld, geb. Leiden 15.10.1797, ged. Leiden (Pieterskerk) 25.10.1797|c|, overl. Leiden 06.12.1828, tr. Leiden 13.05.1819 François Jaques Dozy, geb. Leiden 24.12.1793, med. doct., geneesheer te Leiden, daarna kalkbrander te Katwijk a/d Rijn, overl. Haarlem 13.02.1874, z.v. Pieter Dozy (1762-1836) en Anna van Dijk (1764-1835).|b|
Uit dit huwelijk: Reinhart Pieter Anne, geb. Leiden 21.02.1820, hoogleraar, overl. Leiden 29.04.1883.
    
FJD tr. 2e 1852 Sara’s zuster Anna.

9.                  Jean Marinus Henry van Lelyveld, geb. Leiden 1800; volgt VII.c.

 

Noten: |a| NP 21 (1933) pp.478-479; |b| NP 33 (1947) p.100; |c| get. Rudolf Mees en Sara van Lelyveld; |d| get. Paulus van Lelyveld {opa} en Geertruyda Caan {opa’s tweede echtegenote}; |e| Maria van Lelyveld, wede Wilhelmus van den Broek {zus van opa}.

 


 

VII.a. Henri Jacob van Lelyveld, z.v. VI.a, geb. 1784, overl. 1822, tr. Graaf-Reinet (Zuid-Afrika) 1813 Hester Adriana Tereblanche, geb. 1797, overl. 1843.

HJ verhuist naar Kaap de Goede Hoop in 1806. “Henri Jacob is the ‘stamvader’ of the van Lelyveld descendants in South Africa. Henri Jacob was the Teacher, Post Master and Messenger of the Court in the District of Uitenhage in the early South Africa. He was also the translator in the famous Slagtersnek trail.”

Uit dit huwelijk:

1.                  Christina Geertruida Cornelia Clignet van Lelyveld, geb. 1814, overl. 1842.

2.                  Hendrik Jacob Clignet van Lelyveld, geb. 1815, overl. 1892.

3.                  Hester Elizabeth Maria van Lelyveld, geb. 1817, overl. 1844.

4.                  Petrus Johannes Francois Henry van Lelyveld, geb. 1820, overl. 1857; geen kinderen.

5.                  Henrietta Jacoba Maria Magdalena Clignet van Lelyveld, geb. 1820 (tweeling).

6.                  Jan Petrus Clignet van Lelyveld, geb. 1823, overl. 1893.

7.                  Johanna Margaretha Adriana Louisa Clignet van Lelyveld, geb. 1823 (tweeling).

 


 

VII.b. Adriaan Louis van Lelyveld, z.v. VI.a, geb. Leiden 12.05.1789, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 17.05.1789, advocaat (1811), kalkbrander, overl. Leiden 19.06.1821, tr. Arnhem 29.04.1811 Elisabeth Josina Aelmans, geb. Semarang 24.11.1791, particuliere (1859), overl. Zaltbommel 14.09.1871, d.v. Pieter van Campen Aelmans, koopman, en Jeanne Guillelmine Vignon.

Uit dit huwelijk:

1.                  Paulus van Lelyveld, geb. Leiden 06.02.1812, overl. Wijchen 04.11.1883, tr. Goirle 28.04.1838 Johanna van der Foelaert, geb. Goirle 30.06.1812, overl. Wijchen 26.09.1876, d.v. Hendrik van der Foelaert en Johanna van der Flaes.

2.                  Pierre Guillaume Jean van Lelyveld, Pieter Willem Jan, geb. Leiden 26.01.1813, particulier (1859), overl. Terheijden 15.09.1859.

3.                  Henri Jacob van Lelyveld, geb. Leiden 1814; volgt VIII.a.

4.                  Willem Hendrik van Lelyveld, geb. Leiden 12.12.1817, overl. Leiden 18.11.1818.

5.                  Louis Adriaan van Lelyveld, geb. Leiden 02.05.1820, overl. Leiden 18.06.1820.

 


 

VIII.a. Henri Jacob van Lelyveld, z.v. VII.b, geb. Leiden 30.07.1814, gepensioneerd kapitein van het Oost-Indische leger (1866), overl. ’s-Gravenhage 02.09.1866|a|, tr. voor 1849 Wilhelmina Albertina Payé/Bartina Wilhelmina Payer, overl. Salatiga (Res. Semarang) 17.08.1883|e|; tr. 2e Salatiga (Res. Semarang) 10.01.1871 Caspar Barassi, overl. Salatiga (Res. Semarang) 20.08.1883.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Josina van Lelyveld, geb. Afdeling Salatiga 09.02.1849, ged. Willem I 25.12.1849|b|, overl. Semarang 08.04.1897, tr. Semarang 24.12.1868 Jean Baptiste Matthias Brandts, geb. Passoeroewan 18.11.1843, overl. Tasikmalaja 30.05.1914.

2.                  Henriëtte van Lelyveld, geb. Kedong Kebo|c| 12.01.1851, ged. Kedong Kebo 17.08.1851|d|.

 

Noten: |a| overl.akte ’s-Gravenhage 1866 no.2598 {ongehuwd, zijnde er overigens niets bekend}; |b| moeder Wilhelmina Albertina Payé; |c| Bagelen, afd. Poerworedjo (RA 1852 p.418); |d| moeder Bartina Wilhelmina Payer; |e| Bertina Wilhelmina Paijer.

 


 

VII.c.  Jean Marinus Henry van Lelyveld, Jan Marinus Henri, z.v. VI.a, geb. Leiden 07.03.1800, ritmeester 5e Regiment Ligte Dragonders (1835), kommandant (1839), ritmeester kommandant 3e Regiment Ligte Dragonders (1841,1843), gepensioneerd ritmeester (1845), overl. Nijmegen 01.04.1848, tr. Stratum 03.10.1835 Eleonora van Lelyveld van Cingelshouck (1807-1875).

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelie Jeannette van Lelyveld, geb. Stratum 20.07.1836, aang. lidmaat Nijmegen 09.04.1854 (met att. naar Hoorn xx.05.1862) overl. ’s-Gravenhage 19.12.1908, tr. Nijmegen 01.08.1860 Arnoldus Looijen, geb. Nijmegen 01.02.1833, mr., griffier rechtbank (1860), overl. voor 1908, z.v. Anthonij IJsbrand Arnoldus Looijen (1800-1883) en Johanna Gesina van Elsbroek (1804-1875).
Uit dit huwelijk: Anthony IJsbrand Arnold, geb. Nijmegen 11.05.1861|a|, overl. ’s-Gravenhage 01.01.1920|c|; Maximiliaan Jacob, geb. Hoorn 07.05.1867, overl. Haarlem 13.01.1938|b|.

2.                  Maria Johanna van Lelyveld, geb. Stratum 07.03.1838, aang. lidmaat Nijmegen 09.04.1854 (met att. naar Apeldoorn xx.12.1864), overl. Apeldoorn 05.10.1918, tr. Apeldoorn 15.08.1867 Wilhelm Walter, geb. Apeldoorn 22.10.1835, notaris, overl. Apeldoorn 08.08.1918, z.v. Tomas Jan Walter, geneesheer, en Wilhelmina Gunning.
Uit dit huwelijk: Wilhelm, geb. Apeldoorn 27.06.1868, overl. Apeldoorn 19.04.1874; Jan Marinus Henri, geb. Apeldoorn 17.10.1869; Louis George, geb. Apeldoorn 31.01.1871; Herman Tomas Theodoor, geb. Apeldoorn 27.02.1872, notaris, overl. Jena 03.03.1941|g|, begr. Apeldoorn (Soerenseweg)|h|; Arnold, geb. Apeldoorn 10.12.1873; August Leonard, geb. Apeldoorn 28.03.1875, overl. Apeldoorn 18.08.1865; George Frederik, geb. Apeldoorn 18.05.1876, overl. Diemen 13.10.1952|e||f||i|; August Wilhelm Ernst, geb. Apeldoorn 13.08.1877, overl. Apeldoorn 06.02.1882; levenloze zoon, Apeldoorn 28.04.1879; Eleonora, geb. Apeldoorn 10.03.1883, overl. Apeldoorn 23.10.1931, tr. Willem van Lelyveld van Cingelshouck (1875-).

3.                  Johannes van Lelyveld, geb. Stratum 26.07.1839; volgt VIII.b.

4.                  Willem van Lelyveld, geb. Zutphen 27.08.1841; volgt VIII.c.

5.                  Sophie van Lelyveld, geb. Deventer 03.04.1843, overl. Geldershof bij Nijmegen 20.05.1845.

6.                  Justine van Lelyveld, geb. Geldershof bij Nijmegen 05.06.1844, overl. Geldershof bij Nijmegen 05.05.1845.

7.                  Lodewijk Hendrik van Lelyveld, geb. Geldershof bij Nijmegen 31.08.1846, overl. Nijmegen 04.04.1851.

8.                  George van Lelyveld, geb. Nijmegen 18.03.1848, overl. Nijmegen 28.05.1851,

 

Noten: |a| NP 6 (1915) p.381; |b| NP 35 (1949) p.190; |c| NP 64 (1978) p.363; |e| NP 46 (1960) p.386; |f| NP 70 (1986) p.275; |g| overl.akte Apeldoorn 1949 no.394; |h| vermeld in Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting; |i| moeder van Lelyveldt, vader George Willem (overl.akte Diemen 1952 no.25).

 


 

VIII.b. Johannes van Lelyveld, z.v. VII.c, geb. Stratum 26.07.1839, kapitein bij 2e regiment veld-artillerie (benoemd 23.07.1873), majoor bij 3e regiment veld-artillerie (benoemd 28.04.1890), luitenant-kolonel bij 3e regiment veld-artillerie (benoemd 27.02.1894), kolonel (benoemd 29.08.1899), lid v/h hoofdbestuur van de Vrijmetselaarsloge te ’s-Gravenhage (1885), overl. Scherpenhof (Rheden) 01.07.1900, tr. ’s-Gravenhage 04.10.1866 Henriette Wilhelmina Verwey, geb. Leiden 24.01.1846, overl. Bennekom 20.12.1916, d.v. Bernard Willem Verwey en Geertruida Sophia van Kooten. [Bennekom 1912,1915]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Marinus Henri van Lelyveld, geb. Dordrecht 27.07.1867, 2e luitenant der Huzaren (benoemd 25.07.1888), 1e luitenant der Huzaren (benoemd 13.02.1891), ritmeester, majoor der Huzaren (1912), overl. Utrecht (Diaconessenhuis) 08.11.1912, begr. Amersfoort 13.11.1912, tr. Haarlem 15.11.1894 jkvr. Johanna Elisabeth van der Wijck, geb. Amsterdam 06.07.1874, overl. ’s-Gravenhage 23.08.1963, begr. Amersfoort (Alg. Bpl. Soesterweg) 27.08.1963, d.v. jhr. Cornelis Charles van der Wijck en Justina Cornelia Reeringh|a||b|. [Amersfoort 1915,1916]
     “Vrijdagavond werd de 1e luit. Van Lelyveld door een steen aan het hoofd geraakt.” (bericht over ongeregeldheden te ’s-Hertogenbosch in: Schiedamsche Courant, woensdag 26.08.1891)

2.                  Ludolphe Alexander van Lelyveld, geb. ’s-Gravenhage 29.04.1869; volgt IX.a.

3.                  Hermance Eleonore Gertrude van Lelyveld, geb. ca. 1870, overl. Naarden 18.11.1873.
= w.s. Hermina Eleonore van Lelyveld, geb. ’s-Gravenhage ca. 1870, overl. Bussum 18.11.1873|h|.

4.                  Henriette Wilhelmina van Lelyveld, geb. ’s-Gravenhage 11.11.1872, overl. na 1916. [La Seyne (Fr.) 1912; Bennekom 1915,1916]

5.                  Henri Frédéric Charles van Lelyveld, geb. ’s-Gravenhage 25.06.1875; volgt IX.b.

6.                  Eleonore Gertrude van Lelyveld, geb. Leiden 19.08.1880, overl. Utrecht 27.03.1954. [Bennekom 1912,1915; ’s-Gravenhage 1916; Alkmaar 1921]

7.                  zoon van Lelyveld, geb. Leiden 17.09.1881.

8.                  Gerard van Lelyveld, geb. Leiden 06.02.1883, president van het bestuur van het Wageningsch Studentencorps Vereeniging Landbouw Sociëteit Ceres (1910), land- en bosbouwkundig ingenieur, overl. Ængwirden 22.10.1930|g|, begr. Velp (Bpl. Rozendaal) 25.10.1930, tr. voor 1930 Maria Carolina Broekman, overl. na 1930. [Bennekom 1912,1915; Wageningen 1930]

 

Noten: |a| per abuis Keeringh in NP 2 (1911) p.317; Reeringh in annonces in NRC 09.11.1912 en Het Vaderland 04.05.1936; |b| van der Wyck in NP 2 (1911) p.317; Jkvr. van der Wijck op grafsteen; |c| 1e Weteringplantsoen 28, Amsterdam (Naamlijst voor den telefoondienst, januari 1915); |e| NRC 12.07.1929; |f| ibidem; |g| ook overl.akte Wageningen 1930 no.103; |h| overl.akte Bussum 1873 no.47.

 


 

IX.a.  Ludolphe Alexander van Lelyveld, z.v. VIII.b, geb. ’s-Gravenhage 29.04.1869, adm. Sf. Alkmaar te Bangil (1903,1908), adm. Sf. Soekodhono te Modjokerto (1909,1912), adm. Sf. Modjo Agoeng te Modjokerto (1913,1914), bestuurslid dept. Soerabaja van het Algemeen Syndicaat van suikerfabrieken op Java en zijne departementen (1911), lid Gewestelijke Raad van Soerabaja (1912), “tijd. Europa” (1915), overl. Amsterdam 22.02.1915, begr. Amsterdam (O.Bpl.) 25.02.1915, tr. Soerabaya 1899 Maria Luyks, geb. Tandjong Pandan (Billiton) 09.06.1878, overl. ’s-Gravenhage 02.03.1929, begr. ’s-Gravenhage (Nieuw Eik en Duinen), d.v. Lambertus Pieter Luyks en “de Chin. vrouw Louweh”|a|.

     ML, woont Soerabaja (1916)|g|, verloofd ’s-Gravenhage 2912.1919, tr. 2e ’s-Gravenhage 27.01.1920 Willem Wouter Schippers, geb. Medemblik 14.11.1879, administrateur s.f. Trangkil (Pati, Java), lid Provinc. Raad en lid College van gedeput. van Midden Java, z.v. Herman Hendrik Schippers (1843-1897 en Maria Cornelia Kalis (1849-1923).|b|

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Lambertus Ludolph van Lelyveld, Jan, geb. Pekalongan 13.09.1900|e|, geb. suikerfabriek Alkmaar (Bangil, res. Pasoeroean) 13.09.1900, overl. Zeist (Internaat “Wilhelmina”) 10.11.1918, begr. Zeist (Nwe Bpl.), ongehuwd.

2.                  Ludolf Marie Henri van Lelyveld, geb. suikerfabriek Alkmaar (Bangil, res. Pasoeroean) 22.03.1902; volgt X.a.

3.                  Henri Willem van Lelyveld, geb. suikerfabriek Alkmaar (Bangil, res. Pasoeroean) 11.07.1903; volgt X.b.

4.                  Henriëtte Hermance van Lelyveld, geb. suikerfabriek Alkmaar (Bangil, res. Pasoeroean) 04.10.1904|f|, overl. Amsterdam 22.12.1981, crem., tr. ’s-Gravenhage 06.07.1937 (echtsch. ingeschr. ’s-Gravenhage 23.11.1955) Carel Servaas Telders, geb. ’s-Gravenhage 23.05.1910, ingenieur elektrotechniek Delft 1935, werkz. bij N.V. Philips’ Gloeilampenfabr., overl. ’s-Gravenhage 15.06.1982, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 18.06.1982, z.v. Wilhelm Albert Telders (1871-1951) en Johanna Wilhelmina Vlielander Hein (1875-1971).|c|
     CST tr. 2e tussen 1955 en 1960 Eugénie de Rochemont, geb. ’s-Gravenhage 27.06.1914, overl. ’s-Gravenhage 07.06.1986, crem. 12.06.1986, d.v. Eugène Joseph de Rochemont en Woutrina Dorothea Gobius.

 

Noten: |a| NP 25 (1939) p.256; |b| NP 25 (1939) pp.254-256; |c| NP 28 (1942) p.330-331; |e| Naamlijst 1902; |f| per abuis 1906  in NP 2 (1911) p.317; |g| NRC 31.12.1916.

 


 

X.a. Ludolf Marie Henri van Lelyveld, z.v. IX.a, geb. suikerfabriek Alkmaar (Bangil, res. Pasoeroean)|d| 22.03.1902, empl. Ond. Soembersarie te Pasirian (1932,1934), empl. Ond Gogoniti te Wlingi (1938,1941), Landst.Sergt KNIL, overl. Sungei Gerong 03.08.1944,|h| begr. Nederlands ereveld Pandu te Bandung, otr. Pasirian/Loemadjang (Java) 02.02.1931, tr. 16.02.1931 Elisabeth Gerarda Wilhelmina Smit, Zus, geb. Sidoardjo 25.06.1912, overl. na 1978.

Uit dit huwelijk kind(eren).

 

Noten: |d| geb. Modjoagoeng volgens Register Oorlogsgravenstichting; |h| ‘heden ontvingen wij het bericht dat Ludolf A.M.(?) van Lelyveld op 3 augustus 1944 in krijgsgevangenschap te Palembang is overleden’ (annonce 24.03.1946).

 


 

X.b. Henri Willem van Lelyveld, z.v. IX.a, geb. suikerfabriek Alkmaar (Bangil, res. Pasoeroean) 11.07.1903, ingenieur bouwkunde Delft 1933, ingenieur Fa. Beltman te Enschede (1971), overl. 29.05.1995, tr. ’s-Gravenhage 30.09.1955 jkvr. F. Boreel. [’s-Gravenhage 1929, Enschede 1981]

Uit dit huwelijk:

1.                  Alfred van Lelyveld, geb. Enschede 12.08.1960.

2.                  L. van Lelyveld, tr. S.H. Scheide.
Uit dit huwelijk: Willem.

 


 

IX.b. Henri Frédéric Charles van Lelyveld, z.v. VIII.b, geb. ’s-Gravenhage 25.06.1875, secretaris Raad van Beroep voor de Invoerrechten (1914,1915)|c|, eerste secretaris der Tariefcommissie (tot 31.08.1929)|e|, ontvanger der invoerrechten en accijnzen te Utrecht (01.09.1929)|f|, overl. Amsterdam 19.10.1961, crem Velsen (Westerveld) 23.10.1961, tr. Amsterdam 06.10.1914 Euphemia Johanna Bus, geb. Bussum ca. 1875, overl. Amsterdam 28.12.1958, crem. Velsen 02.01.1959, d.v. Antonius Bus en Catharina Hom.

     EJB tr. 1e Bussum 29.01.1895 Friedrich Daub, geb. Altenseebach ca. 1868, chemicus, overl. Haarlem 20.04.1901, z.v. Heinrich Daub en Karoline Petri; uit dit huwelijk kinderen.

     EJB tr. 2e Amsterdam 14.04.1903 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 14.10.1909, ingeschr. Utrecht 14.05.1910) Paul Daub, geb. Gladbach ca. 1871, scheikundige, z.v. Heinrich Daub en Caroline Petri.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henri van Lelyveld, geb. Zandvoort 05.10.1915; volgt X.c.

2.                  Johannes van Lelyveld, geb. Amsterdam 1918; volgt X.d.

 

Noten: |c| 1e Weteringplantsoen 28, Amsterdam (Naamlijst voor den telefoondienst, januari 1915); |e| NRC 12.07.1929; |f| ibidem.

 


 

X.c. Henri van Lelyveld, z.v. IX.b, geb. Zandvoort 05.10.1915, ingenieur werktuigbouwkunde Delft 1941, directeur NIM-Werktuigmachines NV te Amsterdam (1971), overl. Badhoevedorp 25.08.1991, crem. Velsen (Westerveld) 29.08.1991, tr. 1e Leiden 17.06.1941 (echtsch. ingeschr. 01.06.1954) Alberta Marie Vastenouw, geb. Klaten (NOI) 13.07.1913, drs., apothekersexamen te Leiden (1941)|c|, apotheker, overl. Ellecom 06.05.1971, d.v. Albert Lodewijk Vastenouw, onderdirecteur van een uitgeversmaatschappij (1941), en Johanna Diderika Kleton; tr. 2e tussen 1954 en 1961 NN.

Uit deze huwelijken kinderen.

 

Noten: |c| Het Vaderland 19.11.1941.

 


 

X.d. Johannes van Lelyveld, Jan, z.v. IX.b, geb. Amsterdam 19.09.1918, mr., overl. Amsterdam 27.07.2008, crem., tr. Eindhoven 18.02.1944 Hélène Serafia Haasse, schrijversnaam Hella S. Haasse, geb. Batavia 02.02.1918, P.C. Hooftprijs (1983), eredoctoraat Utrecht (25.03.1988), drager Eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje (1992), eredoctoraat Katholieke Universiteit Leuven (1995), Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres, Officier de la Légion d’honneur (2000), Prijs der Nederlandse Letteren (2004), overl. Amsterdam 29.09.2011, crem., d.v. Willem Hendrik Haasse (-1955) en Katharina Diehm Winzenhöhler.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VIII.c. Willem van Lelyveld, z.v. VII.c, geb. Zutphen 27.08.1841, 2e luitenant bij het 2e reg. Vesting-artillerie (voor 1867), 1e luitenant bij het 3e reg. Vesting-artillerie (1867), kapitein 2e kl. bij het 1e reg. Veld-artillerie (1877), luitenant-kolonel bij het 1e regiment der veld-artillerie, gepensioneerd (ƒ 1.800 ’s jaars) en bevorderd tot kolonel (01.05.1900), overl. Heerde 19.03.1909, tr. Cuijk en Sint Agatha 22.11.1867 Wilhelmina Johanna Snoeck, geb. Cuijk en Sint Agatha 29.11.1842, overl. ’s-Gravenhage 24.03.1937, d.v. mr. Adrianus Cornelis Snoeck (1807-1873) en Louise Jacoba Spengler (1805-1869).|b|

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Nijmegen 26.09.1868.

2.                  Eleonora Johanna van Lelijveld, geb. Utrecht 27.12.1869, overl. Utrecht 13.04.1871.

3.                  Louise Jacoba Elonore van Lelyveld, geb. Utrecht 25.04.1872|c|, overl. De Bilt 06.08.1961.

4.                  Eleonore Jacqueline Adrienne van Lelyveld, geb. Utrecht 07.04.1873|d|, overl. ’s-Gravenhage 29.12.1961.

5.                  Willem van Lelyveld, later van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Utrecht 1874|e|; volgt IX.c.

 

Noten: |b| NP 39 (1953) p.249; |c| geb.akte Utrecht 1872 no. 851, 1873 volgens NP 2 (1911) p.317; |d| geb.akte Utrecht 1872 no.672, 1874 volgens NP 2 (1911) p.317; |e| geb.akte Utrecht 1874 no.1755, 1875 volgens NP 2 (1911) p.318.

 


 

IX.c.  Willem van Lelyveld van Cingelshouck, z.v. VIII.c, geb. Utrecht 23.09.1874, empl. Ond. Ketandan te Klaten (1909,1910), empl. Landb. Mij Oud Djember te Djember (1911), adm. Cult. Mij Zuid Djember te Magli, Djember (1912,1913), verlof 1914|b|, adm. Oud Djember (1914,1921), overl. Doorwerth 25.11.1962, crem. Dieren 29.11.1962, tr. Buitenzorg (NOI) 03.02.1915 Eleonora Walter, geb. Apeldoorn 10.03.1883, overl. Apeldoorn 23.10.1931|a|, d.v. Wilhelm Walter en Maria Johanna van Lelyveld.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Wilhelmina Eleonore van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Djember 18.02.1916, overl. Zaandam 10.09.1964, crem..

2.                  Maria Johanna van Lelyveld van Cingelshouck, Mimi, geb. Apeldoorn 22.10.1922, overl. Overveen 18.01.2012, crem. Haarlem, tr. 1e voor 1962 Gerard Spil, geb. ca. 1912, overl. Bloemendaal 01.02.1989, crem.; tr. 2e Bloemendaal 30.03.1990 Maurits Willy Bosch, geb. Sloten (NH) 02.03.1916, promotie Utrecht 1951|c|, klinisch chemicus, overl. Haarlem 16.04.2008, crem. Haarlem 22.04.2008.
     MWB tr. 1e Maria Westerveld, overl. 06.04.1987.

3.                  Louise Jacqueline van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Apeldoorn 16.02.1924, overl. ’s-Gravenhage 05.07.2016, crem. ’s-Gravenhage, tr. na 1989 Henry George Hanmer, overl. voor 2016.

 

Noten: |a| Het Vaderland 27.10.1931 (familieberichten uit verschillende dagbladen); |b| met st. Rindjani van Java aangekomen in Marseille 20.03.1914 (Nieuwe Rotterdamsche Courant, zondag 22 maart 1914); |c| proefschrift: Bijdrage tot de karakterisering van spieren door electrophorese.

 


 

V.b. Pieter van Lelyveld, z.v. IV.a, geb. Leiden 09.03.1736, ged. Leiden 11.03.1736, veertigraad, schepen en burgemeester van Leiden, gecommitteerde in de staten van Holland en West-Friesland, doopgetuige Leiden 04.11.1787, overl. Leiden 26.04.1809, otr. 1e Amsterdam 23.09.1763, tr. Leiden 11.10.1763 Maria van Staphorst, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 31.07.1740, overl. 02.08.1774, d.v. Nicolaas van Staphorst en Maria van Hasselt; tr. 2e tussen 1774 en 1776 Cecilia Claudina Marcus, ged. Leiden 17.02.1739, doopgetuige Leiden 04.11.1787, d.v. Joost Marcus en Cecilia van der Velden.

Uit het huwelijk van Lelyveld-van Staphorst:

1.                  Pieter van Lelyveld, geb. Leiden 1765; volgt VI.b.

2.                  Nicolaas van Lelyveld, ged. Leiden 31.07.1768.

Uit het huwelijk van Lelyveld-Marcus:

3.                  Maria van Lelyveld, geb. Leiden 09.10.1776, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 17.10.1776|e|, overl. Leiden 10.05.1809, otr/tr. Leiden 25.06/13.07.1801 (schepenen), tr. Leiden 03.08.1801 Paul François Hubrecht, geb. Leiden 25.03.1778, mr., schepen 1803 en raad 1808-1813, notaris 1805-1826, lid gedep.staten van Holland 1819-1846, hoofdingeland van Rijnland, lid firma “De Wed. Jan van Lelyveld, Hubrecht en Dozy, kalkbranderij te Leiden”|d|, overl. Leiden 11.03.1846, z.v. Josias Johan Hubrecht (1746-1807) en Anna Maria van Valkenburg (1749-1796).|a|
Uit dit huwelijk: Françoise Agatha Lydia, geb. Leiden 07.06.1802, overl. Barneveld 04.02.1873; Pieter Glaudius, geb. Leiden 19.01.1805, overl. ’s-Gravenhage 20.09.1874.
     PFH otr. 2e Leiden 15.03.1810, tr. 2e Haarlem 01.04.1810 Sophia Maria Henriette de Veer, geb. Velsen 07.08.1786, overl. Leiden 26.05.1874, d.v. Pieter de Veer (1744-1814) en Hermina van der Keere (1756-1792).|b||c| Uit dit huwelijk: Hermina Anna Petronella (1812-1840), tr. Jan van Heukelom (1813-1886), lid fïrma “F. van Lelijveld & Co., lakenfabrikanten te Leiden”.

4.                  Ida Cecilia van Lelyveld, geb. Leiden 13.12.1777, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk 14.12.1777, begr. Leiden (Bpl.Groenesteeg) 26.02.1844.

 

Noten: |a| NP 20 (1931) p.110 en p.112; |b| NP 25 (1939) pp.300-301; |c| NP 54 (1968) p.260; |d| NP 66 (1982) p.163; |e| get. Maria van den Broek geb. van Lelyveld {tante}.

 


 

VI.b. Pieter van Lelyveld, z.v. V.b, geb. Leiden 16.02.1765, ged. Leiden 24.02.1765, mr., kapt. der burgerij, burgemeester van Leiden, curator der hoogeschool en hoogheemraad van Rijnland, overl. Leiden 07.01.1808, tr. Leiden 17.10.1786 Cipriana Anna Margaretha van Royen, Cypriana, geb. Leiden 15.08.1765, overl. Leiden 02.02.1828, d.v. mr. Johan van Royen (1736-1893) en Odilia Gerarda Deliana Berger (1739-1795).

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter van Lelyveld, geb. Haarlem 23.09.1787, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 04.11.1787|n|, mr., ‘in leven regter-plaatsvervanger bij de voormalige regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te ’s-Gravenhage, mitsgaders practiserend advocaat bij het voormalige hooggerechtshof aldaar’, overl. Lucca (Toscane, Italië) 14.08.1839.

2.                  Anna Maria van Lelyveld, geb. Leiden 09.10.1793, overl. Leiden 19.12.1846, begr. Leiden (Bpl. Groenesteeg) 24.12.1846, tr. Leiden 19.06.1819 Willem Pieter Kluit, geb. Leiden 29.01.1796, commies op het postkantoor (1821), geëmployeerd bij de posterijen (1823), ambtenaar der posterijen (1824), wijnkoper (1830,1834), overl. Leiden 07.10.1857, z.v. Willem Pieter Kluit (1769-1837) en Agatha Aleyda Jordens (1773-1843)|g|.
Uit dit huwelijk: Agatha Wilhelmna Adelaida, geb. Leiden 01.04.1819, overl. Leiden 09.04.1829; Pieter Cypriaan Willem Kluit, geb. Leiden 26.03.1820|f|; Gerlacus Willem Scheltinga, geb. Leiden 09.07.1821, overl. Leiden 10.02.1846; Marie Adrien Kluit, geb. Leiden 18.01.1823, overl. Leiden 14.09.1863; Jeane Henriette Annette, geb. Leiden 31.05.1824, overl. Leiden 09.01.1892; Anna Maria Charlotta, geb. Leiden 30.05.1826, overl. Leiden 22.06.1886; Johanna Wilhelmina Maria, geb. Leiden 02.10.1828, overl. Leiden 04.10.1828; Agatha Wilhelmina, geb. Leiden 28.03.1830 (drieling, akte no.345), overl. Leiden 11.04.1830; Adelaide, geb. Leiden 28.03.1830 (drieling, akte no.346); Maria Johanna, geb. Leiden 28.03.1830 (drieling, akte no.347), overl. Leiden 30.03.1830; Corneille Henri, geb. Leiden 08.02.1832, overl. Leiden 13.06.1857; Agatha Wilhelmina Aldelaida, geb. Leiden 07.04.1834, overl. Leiden 17.11.1855.

3.                  Cornelis Rippert van Lelyveld, geb. Leiden 1796; volgt VII.d.

4.                  Maria Margaretha van Lelyveld, geb. Leiden 08.07.1797, overl. Amsterdam 27.02.1849|o|, tr. Leiden 16.10.1834 Hendrik Sautijn Kluit, geb. Veere 10.03.1795, mr., advocaat te Amsterdam, overl. Amsterdam 19.10.1873, z.v. Willem Kluit (1772-1805) en Susanna Jacoba Vrouwtje de Smidt (1766-1801).|i|
Uit dit huwelijk: Cypriana Anna Margaretha Suzanna Jacoba Vrouwtje Sautijn, geb. Amsterdam 29.08.1835|l|, overl. Leiden 04.05.1922.|h|
     HSK tr. 1e Amsterdam 07.05.1829 Jacoba Henrietta Talbot, geb. Amsterdam 08.08.1793, overl. Amsterdam 09.07.1831, d.v. Jacob Hendrik Talbot en Geertruid Suzanna Deutz.

5.                  Constantia van Lelijveld, geb. Alkmaar 19.07.1800, ged. Alkmaar 24.08.1800, overl. ’s-Gravenhage 11.04.1829, tr. Leiden 18.10.1826 Johannes Kolff, geb. Rotterdam 25.08.1799, ged. Rotterdam 13.09.1799, ambtenaar (1826), geëmploijeerde (1829), makelaar (1832), overl. Rotterdam 25.01.1868, z.v. Gualtherus Kolff (1771-1836) en Hendrica van der Eb (1773-1807).|a||k||m|
Uit dit huwelijk: Anna Margaretha Petronella, geb. ’s-Gravenhage 10.08.1827, overl. Leiden 23.04.1882|e|; Henriette Gualtère Constance, geb. ’s-Gravenhage 31.03.1829, overl. Delft 30.04.1885.
     JK tr. 2e Haarlem 27.04.1832 Christine Hermina Hacke, geb. Heiloo 24.02.1809, overl. ’s-Gravenhage 13.06.1877|c|, d.v. Coenraad Hacke en Niesje van der Elst.|b| Uit dit huwelijk kinderen, waaronder: Christine Hermine, geb. Rotterdam 17.05.1850|d|.

 

Noten: |a||b| NP 78 (1994) p.137; |c| 14.07 volgens NP 3 (1912) p.215, maar 13.07 volgens NP 15 (1925) p.224; |d| per abuis dochter van Constantia genoemd in NP 10 (1919) p.135; |e| NP 27 (1941) p.263; |f| NP 33 (1947) p.295; |g| NP 46 (1960) pp.207 en 209; |h| NP 23 (1937) p.225; |i| NP 46 (1960) p.212; |j| is bijv. 1803 bedoeld?, zie NP48 (1962) p.295; |k| NP 51 (1965) p.102; |l| 1836 volgens NP 67 (1983) p.392; |m| NP 78 (1994) p.137; |n| get. Pieter van Lelyveld, ‘raad in de vroedschap en regerend schepen dezer stad’ {opa} en Cecilia Glaudina van Lelyveld geb. Marcus {opa’s tweede echtgenote}; |o| Marie Marguerite.

 


 

VII.d. Cornelis Rippert van Lelyveld, z.v. VI.b, geb. Leiden 11.03.1796, luitenant der genie (1819), eerste luitenant ing (1823), tweede kapitein der genie (1825), luit.-kol., ridder M.W.O., overl. h. Laanzicht, Teteringen 17.11.1854, tr. Breda 18.11.1817 Henriette Schultz Pesser, geb. Breda 16.05.1791, overl. Luik 30.01.1825|g|, d.v. Caspar Frederik Schultz Pesser en Jacoba Margareta Pesser.

Uit dit huwelijk:

1.                  Frederik van Lelijveld, geb. Deventer 19.10.1819, overl. Gombong (NOI) 26.01.1844|h|.
“Ministerie van Kolonien – Na gedaan onderzoek bij het Ministerie van Kolonien, wordt verklaard, dat uit de bij hetzelve Ministerie gehouden wordende registers blijkt, dat Frederik van Lelijveld, eerste Luitenant bij het Korps Sappeurs, geboren te Deventer den 19. October 1819, zoon van Cornelis Rippert en Henriette Schultz Pesser, den 3. September 1841, met het schip Catharina Johanna, naar Oost-Indië vertrokken en den zes en twintigsten Januarij achttien honderd vier en veertig te Gombong overleden is. – ’s-Gravenhage den 19. September 1844.”|i|

2.                  Anna Margaretha Cijpriana van Lelyveld, geb. Doornik ca. 1819, overl. Groningen 03.05.1823.

3.                  Pierre van Lelyveld, geb. Ath (Henegouwen) 1820; volgt VIII.d.

4.                  Jacqueline Marguerite van Lelijveld, geb. Ath ca. 1822, overl. Breda 19.07.1894.

5.                  Constantia van Lelijveld, geb. Groningen 18.05.1823|a|, woont Teteringen, overl. ’s-Gravenhage 26.09.1894|b|, tr. Bergen op Zoom 20.04.1850|c| Reijer Jan Anthonij Kallenberg van den Bosch, geb. ’s-Gravenhage 08.12.1822, officier der genie, later rentmeester der Domeinen van Prins Frederik der Nederlanden, overl. h. Laanzicht, Teteringen 11.01.1892|d|, z.v. Mr. Jan Anthonij Kallenberg van den Bosch|e|, advocaat, en Lucia Maria de Jongh.
Uit dit huwelijk: Reijer Jan Anthonij, geb. Geertruidenberg 11.04.1851; Henriette Lucia, geb. Teteringen ca. 1859, overl. 1886.

6.                  Marie Corneille Rippert Henri van Lelyveld, geb. Luik 1824; volgt VIII.e.

 

Noten: |a| geb.akte Groningen 1823 no.432; |b| overl.akte ’s-Gravenhage 1894 no.2441 {bruid Constancia; geb. Ath (België) [plaats onjuist, zie noot a]; moeder Margaretha; echtgenoot Reijer Johannes Anthonius}; |c| huw.akte Bergen op Zoom 1850 no.20 {bruid geb. Delft [plaats onjuist, zie noot a]}; |d| memorie van successie kantoor Breda 1892 no.4; |e| de toevoeging Kallenberg aan de familienaam werd Jan Anthonij van den Bosch toegestaan bij KB van 28 juni 1820 no.52; |g| ook overl.akte Breda 1825 no.31; |h||i| bewijs opgesteld door het Ministerie van Kolonien ingeschreven als overl.akte Bergen op Zoom 12.03.1846 no.51.

 


 

VIII.d.  Pierre van Lelyveld, z.v. VII.d, geb. Ath (Henegouwen) 15.12.1820, luitenant-ter-zee (1860), kapitein-ter-zee, burgemeester van Zwaag, overl. Hoorn 01.05.1866, tr. Hoorn 23.05.1860 Adriana Petronella Stokbroo, geb. Hoorn ca. 1835|a||b|, overl. Utrecht 31.03.1907, d.v. Lucas Petrus Stokbroo, heer van Hoog- en Aartswoud, en Anna van der Straten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henriëtte van Lelyveld, geb. Nieuwediep (Hoorn) 13.06.1861, overl. ’s-Gravenhage 20.04.1926, begr. ’s-Gravenhage (Nieuw Eik en Duinen); ongehuwd.

2.                  Anna Adriana Petronella van Lelyveld, geb. Hoorn 14.05.1863, overl. Leusden 25.03.1944, begr. Zeist (Nwe Bpl.) 29.03.1944, tr. Utrecht 18.12.1890 Pieter Jacob van der Muelen, geb. Driebergen, h. Broekbergen 17.08.1865, dominee, N.H. predikant te Tubbergen, overl. Zeist 10.08.1923, begr. Zeist (Nwe Bpl.), z.v. Jan Carel van der Muelen (1826-1871) en Wilhelmina Georgetta Reinhardina van Veersen (1835-1895).|c|

3.                  Cornelis Rippert van Lelyveld, geb. Hoorn 04.06.1864; volgt IX.d.

4.                  Lucas Petrus van Lelyveld, geb. Hoorn 31.10.1865; volgt IX.e.

 

Noten: |a| Anna Adriana Petronella van der Straten Stokbroo, geb. Hoorn 12. Juli 182. (NP 02 (1911) p.318; |b| Adriana Petronella Stokbroo, oud 25 jr in 1860 & oud 72 jr in 1907; |c| NP 41 (1955) pp.275-276.

 


 

IX.d. Cornelis Rippert van Lelyveld, z.v. VIII.d, geb. Hoorn 04.06.1864, dominee, predikant te Schoonebeek 1889, Appelscha 1892|e|, Goes 1894|d| en Diepenveen 1905, em.pred. 1910, dir. Kerkelijk Opvoedingsgesticht “Valkenheide” te Maarsbergen (1910-1913), predikant te Heeswijk Dinther en Nistelrode (1917-1943), heer van Hoog- en Aartswoud|a|, overl. Amersfoort 24.03.1953, begr. Zeist (Nwe Bpl.), tr. ’s-Gravenhage 27.03.1900 Eleonora Cecilia de Monté VerLoren, geb. Utrecht 09.04.1872, overl. Zeist 25.05.1959, begr. Zeist (Nwe Bpl.) 25.05.1959, d.v. Johan Philip de Monté VerLoren (1831-1890) en Maria Cornelia Spengler (1835-1899).|b||c|

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter van Lelyveld, geb. Goes 1901; volgt X.e.

2.                  Johan Philip van Lelyveld, geb. Goes 26.01.1903, overl. 19.12.1973, begr. Zeist (Nwe Bpl.). [Amsterdm 1953]

3.                  Rippert Cecil van Lelyveld, geb. Goes 15.07.1904, overl. 16.12.1988, begr. Zeist (Nwe Bpl.). [Nieuwe Tonge 1953]

 

Noten: |a| NP 13 (1923) p.443; |b| NP 13 (1923) p.441; |c| NP 42 (1956) p.344; |d| “aangenomen het beroep naar Goes” (Leeuwarder Courant 01.08.1894); |e| “aangenomen het beroep te Appelscha” (Leeuwarder Courant 26.11.1891).

 


 

X.e. Pieter van Lelyveld, z.v. IX.d, geb. Goes 15.05.1901, dominee, ber.predikant te Durgerdam (1927,1929), predikant tijdens de ‘tweede kruistocht’ (12.07-25.08.1937) van hospitaalkerkschip De Hoop|g|, predikant te Doetinchem (1942), overl. Winterswijk 19.09.1968, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan) 24.09.1968, tr. Oosterbeek 29.03.1927 Emilie Schreuder, geb. 19.04.1900, honorair-bestuurslid der U.V.S.V. (Utrechtsche Vrouwelijke Studentenvereeniging) (1934)|f|, overl. 22.01.1983, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan). [Ouderkerk a/d Amstel 1953]

Uit dit huwelijk:

1.                  Eleonora Cecilia van Lelyveld, geb. Durgerdam 01.11.1929.

2.                  C.R. van Lelyveld.

 

Noten: |f| Het Vaderland 22.02.1934 (bespeelt het klokkenspel op de Dom); |g| Het Vaderland 27.08.1937.

 


 

IX.e. Lucas Petrus van Lelyveld, z.v. VIII.d, geb. Hoorn 31.10.1865, med. doct. en arts, chirurg, overl. Haarlem 07.06.1952, begr. Heemstede (Alg.Bpl.) 11.06.1952, tr. 1e Utrecht 20.03.1902 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 09.08.1933, ingeschr. Utrecht 25.08.1933) Wilhelmina Niclasina Merkus, geb. Utrecht 04.06.1877, overl. Laren (NH) 08.02.1945, begr. Laren (NH) 13.02.1945, d.v. Carel Ricus Merkus (1834-1915) en jkvr. Caroline Constance Calkoen (1843-1927)|b|; tr. 2e Amsterdam 13.05.1937 Mathilda Carolina van Meerendonk, Meta, geb. Paramaribo 17.01.1905, overl. na 1957, d.v. Dirk Joachimus van Meerendonk en Hermina Elisabeth Braaf.

     MCvM tr. 1e Paramaribo 14.01.1925 (echtsch.) George Christiaan Eduard Kaersenhout, geb. Paramaribo 16.06.1895; tr. 3e Beverwijk 22.12.1953|c| Anne Jacobus Schaafsma, geb. Leeuwarden 02.10.1901, overl. Beverwijk 29.01.1957, begr. Velsen (Bpl. Westerveld) 02.02.1957, z.v. Alle Hubert Schaafsma, koopman, en Ida Schaafsma.
     AJS tr. 1e Betsy Claudine Chandler.

Uit het huwelijk van Lelyveld-Merkus:

1.                  Lucas Petrus van Lelyveld, geb. Utrecht 22.12.1902; volgt X.f.

2.                  Corneille Rippert Henri van Lelyveld, geb. Utrecht 18.08.1904; volgt X.g.

3.                  Carel Constant van Lelyveld, geb. Utrecht 12.09.1907; volgt X.h.

 

Noten: |b| GN 48 (1993) pp.54-55; |c| Algemeen Handelsblad 22.12.1953.

 


 

X.f. Lucas Petrus van Lelyveld, z.v. IX.e, geb. Utrecht 22.12.1902, arts (1932), geneesheer-directeur te Serbalawan (1934)|c|, geneesheer-directeur Ziekeninrichting Toeloengredjo te Paree (1940,1941)|d|, correspondent te Paree van de Afd. Nederlandsch-Indië van de Vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis (1942), Off.Gez. II KMR (1942), overl. Javazee a/b Hr.Ms. Java 27.02.1942, begr. Zeemansgraf,|a||b| otr. 30.04.1932, tr. Hilversum 19.05.1932 Adriana Elisabeth Laming, geb. Rotterdam 27.12.1908, overl. Amersfoort 19.04.1995, begr. Maarn (Alg.Bpl.) 22.04.1995, d.v. William Arthur Laming, koopman, en Johanna Maria Veder.

LPvL staat vermeld op de Erelijst van gevallenen 1940-1945.|

     AEL tr. 2e 1950 S.C. graaf van Randwijck, geb. 1901, mr., overl. na 1995.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Paul van Lelyveld, geb. Pematang Siantar (Sumatra) 06.11.1936, ds., overl. Amsterdam 27.02.2016, begr. 04.03.2016.

2.                  William Jan Robert van Lelyveld, Robert Jan, geb. 02.11.1941, overl. 17.09.2008, begr. Blaricum (Alg.Bpl.) 22.09.2008.

 

Noten: |a| ‘ons bereikte het droevige bericht dat (..) in Japansche krijgsgevangenschap is overleden’ (annonce 10.10.1945, collectie CBG); |b| LPvL ‘van wiens overlijden wij in October, op grond van voorloopige berichten, kennis gaven is, naar thans blijkt, op 27 Febr. 1942, 39 jaar oud, drager van het bronzen Oorlogskruis, met H.M. “Java” in de Java Zee ten onder gegaan’ (annonce 08.01.1946, collectie CBG); |c||d| echtgenote per abuis Lansing (Adresboek 1934 p.584 & Adresboek 1941 p.569).

 


 

X.g. Corneille Rippert Henri van Lelyveld, z.v. IX.e, geb. Utrecht 18.08.1904, ingenieur elektrotechniek Delft 1931, hoofding. in alg. dienst PTT, overl. 21.07.1969, begr. Breda (Bpl. De Bieberg), tr. 1e Zeist 01.10.1930 (echtsch. 15.03.1954) Helena Juliana baronesse van Till, geb. Loosdrecht ca. 1908, overl. Rijswijk 12.01.1975, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 15.01.1975, d.v. Nicolaas Willem van Till en Henriette Amalia Hess; tr. 2e ’s-Gravenhage 12.10.1955 Carla J. Piera, geb. ca. 1904, overl. Cannes (F) 18.02.1981.

Uit het huwelijk van Lelyveld-van Till o.a.:

1.                  Willemina van Lelyveld, geb. Delft xx.12.1930, overl. Delft 26.01.1931.

 


 

X.h. Carel Constant van Lelyveld, z.v. IX.e, geb. Utrecht 12.09.1907, ingenieur, oud-empl. Ned. Handel Mij laatst te Bandung, dir. N.V. Slavenburg’s Bank te Breda, kerkvoogd hervormde gemeente Ginneken, voorzitter Vereeniging voor Christelijk Onderwijs voor Breda en omstreken, overl. Breda 21.07.1969, begr. Breda (Bpl. De Bieberg) 26.07.1969, tr. Enschede 03.07.1940 Antonia Albertine ter Haar Romeny, geb. Deurne 23.11.1917, overl. Heeswijk-Dinther 16.08.2014, begr. Breda (Bpl. De Bieberg), d.v. ds. Barend ter Haar Romeny (1887-1958) en Fernanda Louise Willehes Macdonald.|a| [Bandung 1952]

Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten |a| NP 55 (1969) pp.240‑241.

 


 

VIII.e.  Marie Corneille Rippert Henri van Lelyveld, z.v. VII.d, geb. Luik 20.01.1824|b|, mr., advocaat te Amsterdam (1849), arrondissementsrechter (1857), president Arr.Rb. te Alkmaar, Arrondissements-schoolopziener, overl. Alkmaar 22.01.1883, begr. Alkmaar (Alg.Bpl.), tr. Medemblik 03.09.1857 Wijntje Koning, geb. Medemblik 26.02.1834, overl. ’s-Gravenhage 29.03.1923, d.v. Klaas Koning en Frauke/Vrouwtje Christiana Sternsdorff.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Maria Frauke van Lelyveld, geb. Hoorn 28.01.1860, overl. ’s-Gravenhage 05.10.1936|c|; ongehuwd.

2.                  Frederik Rippert Nicolaas Lelyveld, geb. Hoorn 26.05.1864, hoofdinspecteur van politie te ’s-Gravenhage, daarna chef Indische afd. fa. J.H. de Bussy te Amsterdam, overl. Maastricht 26.10.1941, tr. Epe 09.12.1937 Marie Charlotte Pape, geb. Ouder-Amstel 26.07.1877, overl. Den Dolder (Zeist) 19.10.1945, d.v. Justus Willem Jacob Pape (1841‑1893) en Sara Agnes Louise Twiss (1848-1930).|a|

3.                  Jacqueline Constance van Lelyveld, geb. Hoorn 16.05.1866, woont ’s-Gravenhage (1937), overl. ’s-Gravenhage 14.02.1937; ongehuwd.

4.                  Henri Pierre van Lelyveld, geb. Alkmaar 24.10.1868, woont ’s-Gravenhage (1934), overl. ’s-Gravenhage 10.01.1934; ongehuwd.

5.                  Frowine Christine van Lelyveld, geb. Alkmaar xx.12.1870, overl. Alkmaar 13.09.1871.

6.                  levenloze dochter, Alkmaar 16.10.1874.

 

Noten: |a| NP 30 (1944) pp.232-233; |b| geb. 26.01.1825 volgens inscriptie grafzerk (GN 12 (1957) p.251); |c| Hendrica Maria Frouwkje (overl.akte ’s-Gravenhage 1936 no.3539).

 


 

Van Lelyveld van Cingelshouck

 

IV.b.  Wilhelmus van Lelyveld, z.v. III, ged. Leiden 07.11.1706, lakenfabrikant, doopgetuige Leiden (Pieterskerk) 09.06.1762, overl. Leiden 02.01.1769, tr. Leiden 09.08.1729 Johanna Agatha van Cingelshouck, geb. Leiden 22.07.1699, doopgetuige Leiden (Pieterskerk) 09.06.1762, overl. Leiden 08.11.1762, d.v. Frans van Cingelshouck en Elisabeth van Rouveroy.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Johanna van Lelyveld, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 30.04.1730|h|.

2.                  Paulus van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Leiden 1731; volgt V.c.

3.                  Sara Maria van Lelyveld, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 26.03.1734|f|, w.s. jonggestorven.

4.                  Sara Maria van Lelyveld, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 03.07.1735|g|.

5.                  Elisabeth Anthonia van Lelijveld, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 27.04.1738, overl. 16.10.1797, begr. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 21.10.10.1797, otr. Rotterdam 05.01.1766, tr. Leiden 19.01.1766 Abraham Voorhoeve, geb. Rotterdam 08.07.1738, ged. Rotterdam 10.07.1738, regent Burger-Weeshuis te Amsterdam, overl. Amsterdam 03.10.1801, begr. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 08.10.1801, z.v. Jacobus Voorhoeve (1705-1784) en Antonia Hovendaal (1705-1783).|b||c||d|
– Het ouderpaar Voorhoeve-Hovendaal vormt tevens de kwartieren [32]/[33] in de Kwartierstaat Nicolaas Anthony Johanna Voorhoeve (1894-1965).
Uit dit huwelijk: Anthonia, geb. Rotterdam 17.07.1768, ged. Rotterdam 24.07.1768, overl. 22.08.1797, begr. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 26.08.1797; Willem Paulus, ged. Rotterdam (Zuiderkerk) 07.08.1774|a|, overl. 20.03.1797, begr. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 25.03.1797.

6.                  Frans van Lelyveld, geb. Leiden 1740; volgt V.d.

7.                  Jan van Lelyveld, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 11.09.1742.

 

Noten: |a| get. Paulus van Lelijvelt van Cingelshoek {oom}; |b| NP 16 (1926) pp.341-342; |c| NP 45 (1959) p.298; |d| NP 69 (1985) p.267; |f||g| get. Maria de Wit {tante}; |h| Pieter van Lelyveld en Elisabeth van Rouveroy wede Frans van Cingelshouck {oma}.

 


 

V.c.  Paulus van Lelyveld van Cingelshouck, z.v. IV.b, ged. Leiden (Pieterskerk) 27.07.1731|f||g|, doopgetuige Rotterdam (Zuiderkerk) 07.08.1774, overl. Leiden 03.07.1788, otr./tr. 1e Rotterdam 14.09/01.10.1755, tr. Leiden 01.10.1755|a| Sophia Mees, geb. Rotterdam 18.01.1733, overl. (kraambed) Leiden 12.06.1762, d.v. Gregorius Mees (1697-1763) en Johanna van den Bergh (1701-1785)|b|; tr. 2e Leiden 05.12.1764 Cornelia van der Aer de Sterke, geb. ca. 1728, overl. Utrecht 06.08.1798.

     CvdAdS tr. 1e voor 1764 Titus Amadeus Eckhart.|c|

Uit het huwelijk van Lelyveld van Cingelshouck-Mees:

1.                  Willem van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Leiden 1762; volgt VI.c.

Uit het huwelijk van Lelyveld van Cingelhouck-de Sterke:

2.                  Arnoldina Johanna Theodora van Lelyveld van Cingelshouck, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 28.04.1767|e|, overl. (roodvonk) Leiden 17.01.1810|h|, otr. Utrecht 31.01.1796|d| Willem van Lelyveld (1776-na1810).

 

Noten: |a||b| NP 37 (1951) p.173; |c| NP 67 (1983) p.299; |d| “de eerste Huwelyks-Proclamatie”(annonce CBG); |e| get. Theodorus van der Aar de Sterke (Vrijheer van Esselijkerwoud en Heer van Jacobswoude) en Esther Johanna Wastrau; |f| geb. 25.07.1730 volgens NP 2 (1911) p.320; |g| get. Pieter van Lelyveld en Elisabeth van Roveroij wede Frans van Cingelshoek {oma}; |h| “in den ouderdom van byna 41 jaaren” (annonce in Leydse Courant 22.01.1810).

 


 

VI.c.  Willem van Lelyveld van Cingelshouck, z.v. V.c, geb. Leiden 05.06.1762, ged. Leiden (Pieterskerk) 09.06.1762|k|, meester, baljuw en dijkgraaf van Fijnaart, Heyningen en Standdaarbuiten, belastingontvanger (1823), ontvanger der verpondingen, overl. Stratum 19.01.1823|l||m||n|, memorie van successie kantoor Eindhoven, tr. 14.05.1784 Anna Maria van den Heuvel, geb. Maastricht 06.01.1767, ged. Maastricht 07.05.1767|c|, overl. Stratum 15.12.1838, d.v. Leonard Wilhelm van den Heuvel (1733-1812) en Eleonora Margaretha von Cotshausen/Cotzhuysen (-1773)|d|.

WvLvC woont Huize de Burght in Stratum (1791).

Kind van Willem en Johanna van Dusseldorp:

1.                  Willem, ged. Tiel 22.08.1782; zie familie Lelijveld van Cingelshouck te Tiel.

Uit het huwelijk:

2.                  Johanna Eleonora van Lelyveld van Cingelshouck, Jeanne Eléonore, geb. Maastricht ca. 1784/1785, overl. ’s-Gravenhage 04.03.1838, tr. Arnhem 09.04.1823 Jean Henri Willer, geb. ’s-Gravenhage ca. 1775/1776, particulier (1823), ambtenaar op wachtgeld (1838), overl. ’s-Gravenhage 27.12.1838, z.v. Jean Jacques Willer en Marie Esther Hoffmann.
     JHW tr. 1e voor 1800 Cornelia Adriana Groenewoud, overl. voor 1823.
Kinderen van Jeanne Eleonore:

1.                   Jeanne Henriette Eleonore van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Arnhem 25.12.1812, overl. Arnhem 03.04.1813.

2.                   Jeanne Henriette Eleonore van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Arnhem 19.06.1814, tr. Baarn 27.03.1840|g| James Venning, geb. Porsea (Engeland) ca. 1814, z.v. James Venning en Susanna Venning.
Uit dit huwelijk: Edwin James, geb. Utrecht 03.01.1841; Elinor Susannah, geb. Utrecht 17.07.1843; Henry William, geb. Utrecht 07.04.1845.

3.                   Jean Jaques Guillaume van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Arnhem 08.06.1816, overl. Haarlem 04.08.1831.

4.                   Auguste Daniel van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Arnhem 27.02.1819, overl. Arnhem 03.04.1819.

Uit het huwelijk Willer-van Lelyveld van Cingelshouck: zoon, geb. Volvoorden 21.10.1825.

3.                  Paulus Cornelis van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Maastricht 1787; volgt VII.e.

4.                  Johannes van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Heeze 1789; volgt VII.f.

5.                  Jan Justinus van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Maastricht xx.12.1789|q|, mr., raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Brabant (1840,1856), RNL, overl. ’s-Hertogenbosch 15.03.1866. [Verwerstraat 60 (1865)|r|, Verwerstraat wijk A177 (1866)]

6.                  Arnoldina Johanna Georgette Tite van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Stratum, ged. Eindhoven (ndg) 09.10.1791|i|, overl. Stratum 21.01.1853|b|, tr. Stratum 26.03.1818 Hendrik Jan Lodewijk Verster, Henry Jean Louis, geb. Maastricht 12.01.1788, ged. Maastricht (Waalse kerk) 13.01.1788, kantonrechter te Eindhoven, overl. Stratum 20.05.1855, z.v. Jan Louis Verster (1753-1824) en Marie Françoise de Lorpein (1759-1808).|e|
Uit dit huwelijk: Willem, geb. Stratum 30.09.1820, Eerste Luitenant der Infanterie bij het Oost-Indische Leger|h|, overl. Stratum 07.12.1849; Louise Johanne, overl. Eindhoven 09.03.1824; Henrij Jean Louis, overl. Stratum 23.12.1836; Cornelis Philip Frans, overl. Stratum 07.02.1875; Lodewijk Willem, overl. Stratum 30.10.1887; Anna Maria, overl. Stratum 15.02.1911; Arnoldine Johanna Georgette Tite, overl. Stratum 27.04.1908.

7.                  Jacqueline Eleonora van Lelyveld van Cingelshoek, geb. Stratum, ged. Eindhoven (ndg) 06.11.1793, overl. Apeldoorn 21.09.1861.

8.                  Anne Marie Guillelmine van Lelyveld van Cingelshouck, ged. ’s-Gravenhage ca. 1794, overl. Apeldoorn 29.11.1878|s|.

9.                  Frans van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Eindhoven 1796; volgt VII.g.

10.              Sophia van Lelyveld van Cingelshouck, ged. Stratum (ndg) 12.09.1797, overl. Apeldoorn 20.09.1875, tr. Stratum 11.10.1838 Willem Lodewijk Hoorn, geb. Zwolle 11.10.1785, rijksontvanger te Noordwijk (1838), overl. Apeldoorn 01.03.1861|o|, z.v. Ambrosius Hoorn en Catharina van der Laan.
     WLH tr. 1e voor 1810 Maria van Falkenstein, overl. voor 1838.

11.              Theodoor Johan van Lelyveld van Cingelshouck, geb. 13.08.1798, ged. Eindhoven (ndg) 16.08.1798, officier der infanterie, overl. Tongelre 28.10.1882, tr. Roermond 30.06.1829|a| Anna Gertrudis Missing, geb. Roermond ca. 1801, overl. Vierlingsbeek 01.07.1867, d.v. Renier Francis Missing en Maria Jozefa Chanoine.

12.              Gerard van Lelyveld van Cingelshouck, ged. Eindhoven (ndg) 20.01.1800.
= w.s. Gerrit Willem van Lelijveld van Cingelshouck, overl. Stratum 16.11.1879.

13.              Gregorius van Lelyveld van Cingelshouck, ged. Eindhoven (ndg) 23.02.1801, w.s. jonggestorven.

14.              Wendelina van Lelyveld van Cingelshouck, ged. Eindhoven (ndg) 20.03.1802, overl. Elburg 10.05.1854, tr. Stratum 09.12.1825 Theodore Bernard van Lelyveld (1794-1864), z.v. Pierre Jean van Lelyveld en Adriana de Maine.

15.              Ferdenand Carel van Lelyveld van Cingelshouck, ged. Eindhoven (ndg) 28.07.1803.

16.              Gregorius van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Eindhoven 1805; volgt VII.h.

17.              Eleonora van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Stratum 16.09.1807, ged. Eindhoven (ndg) 16.09.1807, ingekomen lidmaat Nijmegen xx.12.1862 (met att. van Leiden), (met att. vertrokken naar Apeldoorn xx.12.1864), overl. Apeldoorn 28.01.1875, tr. voor 1875 Jan Marinus Henri van Lelyveld (1800-1848).

18.              Rudolph van Lelyveld van Cingelshouck, ged. Eindhoven (ndg) 29.03.1809, begr. Stratum 17.07.1809.

19.              Sara Maria van Lelyveld van Cingelshouck, ged. Eindhoven (ndg) 05.08.1810, overl. (aan eene zinking koorts) Stratum 10.01.1824.

20.              Pauline Justine van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Stratum 02.12.1813, overl. Apeldoorn 14.02.1892|p|.

 

Noten: |a| van Lelyveld van Cingelshok (huw.akte Roermond 1829, GenLias); |b| NP 6 (1915) p.382; |c||d| NP 38 (1952) p.154; |e| NP 64 (1978) p.360; |g| ook Vemming (huw.akte Baarn 1840 no.4); |h| “in de maand October ll. met een tweejarig verlof, tot herstel van gezondheid, in ons midden teruggekeerd” (annonce in Algemeen Handelsblad 14.12.1849); |i| getuige A.J.F. van Lelyveld van Cingelshoek; |k| get. Willem van Lelyveld en Johanna Agatha van Cingelshoek, echtelieden {opa en oma}; |l| Leiden volgens NP 2 (1911) pp. 320; |m| in de transcriptie van de overl.akte Stratum 1823 no.1 in GenLias staat geen vermelding dat Willem elders overleden zou zijn; |n| zoon Theodoor Johan overlegt bij zijn huwelijk een extract waarin staat vermeld dat vader Willem te Stratum overleden is (bijln. huw.akte Roermond 1829 no.13); |o| z.v. Jan Andreas Hoorn en Anna van der Laan (overl.akte Apeldoorn 02.03.1861); |p| bij overlijden Justine Pauline; |q| oud 77 jr 3 mnd (overl.akte ’s-Hertogenbsoch 1866 no.147); |r| www . bossche-encyclopedie . nl /Straten/Verwersstraat.htm; |s| ‘mijne zuster Maria Wilhelmina’ in annonce van J.P., Anna Maria Guillelmine in overl.akte Apeldoorn 1878 no.306.

 


 

VII.e. Paulus Cornelis van Lelyveld van Cingelshouck, z.v. VI.c, geb. Maastricht 13.04.1787, procureur (1827), overl. Tongelre 03.06.1842, memorie van successie Helmond, tr. Tongelre 06.10.1826 Johanna van Hoek, geb. Tongelre 29.09.1792, overl. Tongelre 10.06.1877, d.v. Mattijs van Hoek en Petronella van Hirtum.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Petronella van Lelijveld van Cingelshouck, geb. Eindhoven 01.08.1827, overl. Tongelre 23.04.1896|a|.

 

Noten: |a| memorie van successie Helmond.

 


 

VII.f. Johannes van Lelyveld van Cingelshouck, z.v. VI.c, ged. Heeze (ndg) 06.12.1789, ‘officier bij de regtbank van eerste aanleg zitting houdende te Eindhoven’ (1818)|d|, belastingcommies (1824), commies te paard (1826,1832), visiteur (1861), overl. Bourtange (Vlagtwedde) 27.10.1875, tr. Losser 08.12.1824 Gesina Verbeek, geb. Losser 24.12.1795, ged. Losser (ndg) 27.12.1795, overl. Losser 28.04.1873, d.v. Hermannus Verbeek en Margaretha Holtkamp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Ambt Almelo 22.09.1826.

2.                  Anna Maria Margaretha van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Haaksbergen 19.05.1828, overl. Losser 22.12.1908, tr. Losser 12.10.1867 Gerhardus Daniel Coninck Westenberg, geb. Goor 18.01.1823, rijksontvanger te Eenrum, overl. Eenrum 24.06.1884|c|, z.v. Johannes Cornelius Coninck Westenberg (1783-1840) en Hendrika Francina Moojen (1792-1860).|a|

3.                  Sara Johanna Hermanna van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Haaksbergen 27.05.1832, overl. Nieuwleusen 06.12.1868, tr. Losser 08.06.1861 Doris Johannes Witzant, geb. Deventer 07.07.1823, belastingcommies (1861), rijksambtenaar (1870), overl. Weerselo 26.03.1887, z.v. Dirk Witzant en Femia Sprenkelink.
Uit dit huwelijk: Gerhard Willem Ferdinand, geb. Eschmarke (Lonneker) 26.03.1862; Theodora Johanna, geb. Eschmarke (Lonneker) 05.04.1864; Derk Johannes, geb. Sibculo (Ambt Hardenberg) 17.10.1866, tr. Hengelo(O) 1899|b|, overl. Nijmegen 21.12.1943.
     DJW tr. 2e Nieuwleusen 10.12.1870 Gerhardina Fennigje Zwarts, geb. Stad Ommen 28.01.1851, overl. Stad Ommen 22.01.1901, d.v. Willem Zwarts en Geesje Weertman.

 

Noten: |a| NP 31 (1945) pp.361-362; |b| moeder v/d bruidegom Hermana van Lelieveld (huw.akte Hengelo(O) 1899 no.61); |c| NL 2 (1884) 68; |d| huw.akte Stratum 1818 no.10.

 


 

VII.g. Frans van Lelyveld van Cingelshouck, z.v. VI.c, ged. Eindhoven (ndg) 27.09.1796, rijksontvanger te Eindhoven, overl. Eindhoven 03.07.1879, tr. Zoelen 19.09.1845 Gardina Heij, geb. Zoelen 06.02.1806, overl. Eindhoven 13.01.1864, d.v. Claas Heij en Maartje van Meeteren.

     GH tr. 1e Zoelen 25.04.1827 Jan Willem Blom, geb. Tiel ca. 1802, zoutzieder, overl. Tiel 14.06.1841, z.v. Salomon Blom en Johanna Jagtenberg; uit dit huwelijk: S. Blom, geb. ca.1828, overl. Eindhoven 03.05.1882.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Anna Marie van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Eindhoven 1846; volgt VIII.f.

 


 

VIII.f. Willem Anna Marie van Lelyveld van Cingelshouck, z.v. VII.g, geb. Eindhoven 01.08.1846, musicus, commissionair (1881,1884), sigarenhandelaar (1891), handelsreiziger (1891,1892), winkelier (1893), pianist (1908), overl. ’s-Gravenhage 15.10.1935, tr. Stratum 03.09.1880 Barbara Winkelaar, geb. Haarlem 22.03.1854, overl. ’s-Gravenhage 04.04.1941, d.v. Francina Winkelaar.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Philippina van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Eindhoven 18.08.1881, overl. Eindhoven 14.01.1882.

2.                  Johanna Philippina Gerdina van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Eindhoven 21.09.1882, woont ’s-Gravenhage (1899,1900), tr. ’s-Gravenhage 23.09.1904 Simon Jacob de Korte, geb. ’s-Gravenhage 23.06.1880, opzichter teekenaar, z.v. Bartel de Jonge en Maria Adriana Sauer.
Kind van Johanna:

a)         Simon Willem van Lelyveld van Cingelshouck, geb. ’s-Gravenhage 29.05.1899, overl. ’s-Gravenhage 19.11.1900.

Uit dit huwelijk: Johanna Gerdina Justina, geb. Schiedam 21.11.1906.

3.                  Gerdina Justine Wilhelmina van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Eindhoven 28.12.1883 (no.142), overl. Eindhoven 28.04.1884.

4.                  Gerdina Anna Maria van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Eindhoven 11.12.1884, tr. ’s-Gravenhage 24.04.1908 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 03.12.1940, ingeschr. ’s-Gravenhage 22.01.1941) Jan Carel van Hiele, geb. ’s-Gravenhage 10.02.1887, gasfitter, koopman, overl. ’s-Gravenhage 22.08.1968, z.v. Hermanus van Hiele en Hermina Wijnsma.
Uit dit huwelijk: Barbera Gerdina Anna, geb. ’s-Gravenhage 04.12.1917.

5.                  Justina van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Eindhoven 18.02.1886, tr. ’s-Gravenhage 23.03.1921 Abraham Johannes Jacobus van Brakel, geb. Leiden 20.09.1880, winkelbediende (1921), z.v. Abraham Johannes van Brakel en Elisabeth de Beunje.
Uit dit huwelijk: Betje Justina Maria, geb. ’s-Gravenhage 22.07.1921|e|.

6.                  Wilhelmina van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Rotterdam 13.04.1887, overl. Rotterdam 17.12.1887.

7.                  Frans Gerard van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Rotterdam 14.02.1889|a|, overl. Rotterdam 23.07.1889.

8.                  Jan Theodorus van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Rotterdam 14.02.1889|b| (tweeling), overl. Rotterdam 21.07.1889.

9.                  Barbara Wilhelmina van Lelyveld van Cingelshouck, geb. ’s-Gravenhage 14.06.1890|c||f|, overl. ’s-Gravenhage 22.04.1891.

10.              Frans Karel van Lelyveld van Cingelshouck, geb. ’s-Gravenhage 14.06.1890|d||f||g| {tweeling}, overl. ’s-Gravenhage 25.05.1891.

11.              Wilhelmina Barbara van Lelyveld van Cingelshouck, geb. ’s-Gravenhage 02.09.1892, overl. ’s-Gravenhage 16.02.1893.

 

Noten: |a| akte no.905; |b| akte no.906; |c| akte no.2494; |d| akte no.2495; |e| Het Vaderland 26.07.1921 (burgerlijke stand); |f| NL 8 (1890) 70; |g| 9 (1891) 64.

 


 

VII.h. Gregorius van Lelyveld van Cingelshouck, z.v. VI.c, ged. Eindhoven (ndg) 02.03.1805, notaris te Vierlingsbeek (1840,1871), overl. Vierlingsbeek 09.01.1871, memorie van successie Boxmeer, tr. Nijmegen 12.11.1836 Antonette Fenna Sibbila Looijen, geb. Nijmegen 19.04.1795, overl. Lochem 29.09.1876|g|, d.v. Arnoldus Adrianus Looijen (ca.1763-1836) en Anna Elizabeth de Man (ca.1758-1823).

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Maria van Lelyveld van Cingelshouck, geb. Stratum 08.12.1837, aang. lidmaat Nijmegen 09.04.1854 (met att. vertrokken 05.07.1854), overl. Rotterdam 12.05.1866, tr. Vierlingsbeek 12.10.1864 Lodewijk Regnerus Constantijn Gertrudes van Mierop, geb. Rotterdam 07.11.1827, koopman (1874), overl. ’s-Gravenhage 25.01.1907, z.v. Dirk Lodewijk Willem van Mierop (1794-1868) en Henriette Jacqueline Vrijthoff (1797-1872).|f|
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Rotterdam 12.05.1866.
     LRCGvM otr. Apeldoorn 09.04.1874, tr. 2e Apeldoorn 23.04.1874 Justine Marie Pauline van Lelyveld (1833-1896).

 

Noten: |f| NP 22 (1935) p.240; |g| Antoinetta Fenna Sibijlla (overl.akte Lochem 1876 no.57).

 


 

V.d. Frans van Lelyveld, z.v. IV.b, geb. Leiden 14.03.1740, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 15.03.1740|e|, student Leiden 23.03.1753|i|, koopman, mede-oprichter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (18.07.1766)|j|, overl. Amersfoort 08.04.1785, begr. Amersfoort (Sint-Joriskerk), otr. Leiden 02.01.1766|a| Rebecca de Raat, geb. Amsterdam, begr. Leiden (Pieterskerk), d.v. NN en Maria Duijsberg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem van Lelyveld, geb. Leiden 1776; volgt VI.d.

 

Noten: |a| get. Willem van Lelyveld {vader v/d bruidegom} en Maria Duijsberg {moeder v/d bruid}; |e| get. Abraham van Lelyveld en Petronella Johanna de la Coste {oom en tante}; |i| “De faculteit wordt niet vermeld, zoals gebruikelijk is bij jongeren dan 16 jaar. Het was op genoemde datum ‘kinderdag’ aan de academie: er werden alleen vier jongetjes van tien tot veertien jaar ingeschreven.” (De Leidse Courant, 18 mei 1966, p.4); |j| onthulling plaquette in 1966 door prof.dr. K.H. Heeroma (1909-1972), foto in Overijsselse Historische Bijdragen, 135e stuk (2020), p.40.

 


 

VI.d. Willem van Lelyveld, z.v. V.d, ged. Leiden (Pieterskerk) 23.02.1776|a|, ‘trafikant’ (1816), overl. na 1816, otr. Utrecht 31.01.1796|b|, otr./tr. 1e Leiden (schepenen) 29.01/13.02.1796 Arnoldina Johanna Theodora van Lelyveld van Cingelshouck (1767-1810), d.v. Paulus van Lelyveld van Cingelshouck (1731-1788) en Cornelia van der Aer de Sterke (1728-1798); tr. 2e Leiden 04.04.1816 Johanna Jacoba Buyn, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.11.1778, overl. Oegstgeest 24.06.1857, d.v. Isaac Buyn en Elisabeth Groneman.|c|

     JJB otr. 1e Amsterdam 13.03.1796 Jacob Titsingh, ged. Amsterdam (Nieuwezijds kapel) 29.11.1767, overl. tussen 1798 en 1814, z.v. Nicolaas Titsingh en Johanna van der Port.

Uit het huwelijk van Lelyveld-van Lelyveld van Cingelshouck:

1.                  Frans Paulus Johannes van Lelyveld, geb. Leiden 22.06.1800, ged. Leiden (Pieterskerk) 23.07.1800, overl. (roodvonk) Leiden 10.01.1810.

 

Noten: |a| get. Paulus van Lelyveld van Cingelshouck en Cornelia de Sterke {oom en tante}; |b|  “de eerste Huwelyks-Proclamatie” (annonce CBG); |c| NP 13 (1923) p.401.

 


 

van Lelyveld

 

IV.c.  Abraham van Lelyveld, z.v. III, geb. Leiden 30.05.1709, doopgetuige Leiden 15.03.1740, overl. Leiden 06.11.1765, otr. Leiden 29.10.1739, tr. Leiden 17.11.1739 Petronella Johanna de la Coste, geb. Dordrecht 07.06.1719, doopgetuige 15.03.1740, overl. [’s-Gravenhage] 05.11.1778, begr. Leiden (Hooglandsche Kerk) xx.11.1778, d.v. Ludovicus de la Coste en Catharina van Zeebergh.

Uit dit huwelijk:

1.                  Paul van Lelyveld, geb. Leiden 29.01.1741, ged. Leiden (Vrouwekerk) 01.02.1741|b|.

2.                  Ludovicus Carolus van Lelyveld, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 21.10.1745; volgt V.e.

3.                  Pierre Jean van Lelyveld, ged. Leiden 09.12.1747; volgt V.f.

4.                  Bernard Pierre van Lelyveld, geb. Leiden 19.02.1750, ged. Leiden (Vrouwekerk) 22.02.1750, mr., oud-commies van H.H.M. (1824), RNL, overl. Londen 25.12.1824.

 

Noten: |a| get. Catharina van Zeelberg wede de la Coste {oma}; |b| get. Pierre van Lelyveld {oom} en Marie de Witt {tante}.

 


 

V.e. Ludovicus Carolus van Lelyveld, z.v. IV.c, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 21.10.1745|a|, med.doctor, begr. Utrecht 05.05.1787|j|, otr. 1e Utrecht 21.02.1768 (att. aan de Franse kerk) Johanna Maria Dudok, ged. Loenen 02.01.1752, overl. Utrecht 30.01.1781, begr. Utrecht 05.02.1781, d.v. Everhardus Dudok en Anna Martha de With; otr. 2e Utrecht  10.04.1785 (att. aan de Franse kerk) Maria Philippina van Oldekop, geb. ca. 1740, overl. Utrecht 13.11.1805|k|, d.v. Johan Erasmus van Oldekop (-1794).

Uit het huwelijk van Lelijveld-Dudok (‘vier onmondige kinderen’ in 1781):

1.                  Anna Martha van Lelyveld, ged. Utrecht (Waals) 28.10.1770|h|, overl. Leiden 07.01.1854|d|, tr. voor 1799 Franciscus Gerike, med.doctor en directeur van het Ambulante Hospitaal der Kon. Holl. Armee (1808), ‘in zijn leven dirigerend chirurgijn-major bij het Ambulante Hospitaal met den rang van kapitein’|c|, overl. (‘aan eene zinking koorts’) Nordenham|b| 02.03.1808|a|.
Uit dit huwelijk: Louise Elisabeth, geb. Beverwijk ca. 1791, overl. Leiden 28.03.1869; Carl Ferdinand, ook Carel Ferdinand, geb. ’s-Gravenhage 15.02.1799, gemeenteontvanger, overl. Leiden 25.02.1866; Carolina Francisca, geb. Haarlem ca. 1804, overl. Zoeterwoude 01.07.1842.
     1838:
“[] in qualiteit als speciale gemagtigde van Anna Martha van Lelijveld, weduwe Franciscus Gercke, en van Louisa Catharina van Lelijveld, weduwe Mr. Pierre Jean Changuion, dewelke zijn eigenaressen van de wederhelfte in de voormelde Plantagie Oud Bellevue, zich bij rekeste aan den Gouverneur Generaal hebben geadresseerd, met verzoek om de Slavenmagt van gemelde Plantaadje af- en op den prive-naam van de eigenaressen voornoemd, over te schrijven.”|g|

2.                  Louise Catharina van Lelyveld, ged. Utrecht (Waals) 04.07.1773|i|, overl. Leiden 13.02.1845|e|, tr. Leiden 15.12.1813 Pierre Jean Changuion, geb. Vlissingen 23.09.1763, secretaris van het Hof van Politie en Criminele Justitie (benoemd 19.10.1815), reist met de Nicolette Jeanne (vertrek 08.12.1815; aankomst 28.01.1816), overl. Paramaribo 08.11.1820, z.v. Paul Changuion en Jenne Maria de Beaufort.|f|
Uit dit huwelijk: Pauline Marie Henriette; Wilhelmine Gerardine Elisabeth; Rijnbrandine Wilhelmine; Jean Henry Ferdinand Louis.
     PJC tr. 1e Elisabeth Meijners, overl. Breda 05.01.1812.

3.                  Everhard Jean van Lelyveld, ged. Utrecht (Waals) 05.06.1775.

4.                  Carolina Maria Louiza van Lelivelt, ged. Utrecht (English Church) 15.10.1780.

 

Noten: |a| de weduwe verblijft met drie kleine kinderen te ‘Athens in het Oldenburgsche en alzoo ver van mijn Vaderland’, Franciscus overleed ‘in het hierbij gelegen Norderham’ (annonce collectie CBG); |b| Nordenham, Landkreis Wesermarsch, Region Oldenburger Land, Bundesland Niedersachsen; Atens, Ortsteil van Nordenham; |c| Godofr. Joh. Schacht, predikant te Leiden, verklaart Anna Martha, onhertrouwde weduwe, oud omtrent 61 jaren, te kennen als een onberispelijk lidmaat van de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente (annonce collectie CBG); |d| moeder Dudoc; |e| moeder Dudock; |f| Stamboek West-Indische Ambtenaren, in: De Indische Navorscher (1992) 5, p.129; |g| Nieuwe Surinaamsche Courant 10.01.1838; |h| dopeling Anne Marthe, vader Louis Charles, get. Petronella Johanna van Lelyveld; |i| dopeling Louise Catherine, vader Louis Charles; |j| ‘laat na zijn vrouw en 3 onmondige kinderen’; |k| overledene van Oldenkop, wede van Leliveld.

 


 

V.f. Pierre Jean van Lelyveld, z.v. IV.c, ged. Leiden 09.12.1747, meester, schepen en raad van Haarlem 1788-1795, overl. Leiden 21.11.1819, tr. Haarlem 07.05.1793 Adriana de Maine, geb. Leiden 28.09.1762, overl. (aan een langzaam verval van krachten) Leiden 27.01.1832, d.v. Jacobus de Maine en Catharina Brugman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodore Bernard van Lelyveld, geb. Leiden 1794; volgt VI.e.

2.                  Catharinus Wigmoed van Lelyveld, geb. ca. 1797, begr. Leiden (Bpl.Groenesteeg)  25.07.1850.

 


 

VI.e. Theodore Bernard van Lelyveld, z.v. V.f, ged. Leiden 15.02.1794, ged. Leiden (Waalse Kerk) 23.02.1794|k|, meester, wapenheraut van het Koninkrijk der Nederlanden 1815-1850, overl. Lochem 29.12.1864|f|, tr. Stratum 09.12.1825 Wendelina van Lelyveld van Cingelshouck (1802-1854), d.v. Willem van Lelyveld van Cingelshouck en Anna Maria van den Heuvel. [Noordwijk 28.09.1857-; Elburg -1857; Den Helder 1857-]

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Catharina Johanna Geertruida van Lelyveld, geb. Noordwijk-Binnen 01.11.1826, overl. ’s-Gravenhage 26.12.1904, tr. Semarang 16.04.1856 Jacob Bijleveld, geb. Warmond 16.04.1818, koopman, overl. Soerabaya 11.10.1874, z.v. Theodoor Johan Bijleveld (1789-1837) en Anna van Eyk (1782-1830).|b||d|

2.                  Willem Anna Justinus Theodoor van Lelyveld, geb. Noordwijk-Binnen 1828; volgt VII.i.

3.                  Pieter Jan Bernard van Lelyveld, geb. Noordwijk-Binnen 14.06.1829, in koloniale dienst (1857).

4.                  Johanna Jacoba Wendelina van Lelyveld, geb. Noordwijk-Binnen 28.03.1831, tr. tussen 1853 en 1856 (w.s. in Indië) Frans Ketting Olivier, geb. Dordrecht 23.08.1809, ambtenaar op wachtgeld te Pekalongan (1845)|h|, haven- en pakhuismeester te Benkoelen (1847,1850), eerste kommies op het residentiekantoor te Soerabaja (1851,1852), secretaris te Rembang (1854,1863), secretaris te Cheribon (1864), overl. Cheribon 19.07.1867, z.v. Christiaan Olivier en Elizabeth Ketting.
Uit dit huwelijk: Wendelina, geb. Rembang 21.01.1856; Justine Mimi Jacqueline, geb. Rembang 21.05.1860|i|, overl. Nunspeet 31.10.1946|g|.
     FKO tr. 1e ’s-Gravenhage 10.06.1835 Johanna Maria Piera, geb. Andel 26.10.1798, overl. Rembang 03.06.1853, d.v. Arie Piera en Maria Danelina Perduijn.

5.                  Justine Maria Pauline van Lelyveld, geb. Noordwijk-Binnen 16.01.1833, overl. ’s-Gravenhage 06.11.1896, tr. Apeldoorn 23.04.1874 Lodewijk Regnerus Constantijn Gertrudis van Mierop, geb. Rotterdam 07.11.1827, koopman (1874), overl. ’s-Gravenhage 25.01.1907, z.v. Dirk Lodewijk van Mierop (1794-1868) en Henriette Jacqueline Vrijthoff (1797-1872).|a||e|
Uit dit huwelijk: Dirk Lodewijk Willem, geb. Rotterdam 01.01.1876, overl. Bussum 13.06.1930.|c||j|
     LRCGvM tr. 1e Vierlingsbeek 12.10.1864 Anna Maria van Lelyveld van Cingelshouck (1837-1866)|b|.

6.                  zoon van Lelyveld, geb. Noordwijk-Binnen 29.12.1834.

7.                  Sara Maria Antonia van Lelyveld, geb. Noordwijk-Binnen 03.02.1837, overl. Apeldoorn 28.05.1896, tr. voor 1863 Karel Claas de Veer, overl. voor 1896.
Uit dit huwelijk: Oceana Johanna Wendelina, geb. a/b zeilschip Amelia Augusta ca. 1863, overl. Apeldoorn 02.11.1939.

8.                  Abraham Wigmoed van Lelyveld, geb. Noordwijk-Binnen 09.11.1838, korporaal (1857), naar Indië, overl. voor 1870.

9.                  Anton Leonard van Lelijveld, geb. Amersfoort 22.05.1846.

 

Noten: |a||b| NP 7 (1916) p.257; |b| NP 10 (1919) p.36; |c| NP 22 (1935) p.240; |d| NP 45 (1959) p.55; |e| NP46 (1960) p.257; |f| ook overl.akte Den Helder 1865 no.13 {woonplaats Haarlem}; |g| moeder Johanna Wendeline Lelijveld (overl.akte Nunspeet 1946 no.89); |h| Bronnenpublicaties Ind.Gen.Ver. deel 14, p.64; |i| Almanak 1861, p.38 ; |j| biografie van DLWvM, oprichter van de Internationale Broederschap te Blaricum en leider van de Rein Leven-beweging, in Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA) ; |k| get. Bernard Pierre van Lelyveld {oom}.

 


 

VII.i.  Willem Anna Justinus Theodoor van Lelyveld, z.v. VI.e, geb. Noordwijk-Binnen 01.01.1828, suikerfabrikant op Java, overl. Semarang 25.09.1870, begr. Semarang (Alg.Bpl.)|b|, tr. Semarang 18.04.1866|c| Rose Flore Gertrude Sayers, geb. Batavia 03.11.1842, overl. ’s-Gravenhage 29.09.1916, d.v. Charles Jean Jacques Sayers en Johanna Posthumus Angenent.

     RFGS tr. 2e Kendal (Semarang) 09.08.1874|d| Willem Jan Cornelis Veenstra, geb. Dirkshorn (Harenkarspel) 15.09.1842, overl. ’s-Gravenhage 28.01.1886, z.v. Willem Cornelis Veenstra, zeevarende, en Lena Maria Oortwijn.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodoor Bernard van Lelyveld, geb. Semarang 1867; volgt VIII.g.

2.                  Francis Charles van Lelyveld, geb. Djatipiering 1868; volgt VIII.h.

3.                  Prosper Willem Johan van Lelyveld, Willem, geb. Tjepiring 06.07.1870, koopman, vice-consul te Dresden (-1924), overl. Dresden 25.05.1935|a|, tr. Frankfurt am Main 15.09.1909 Emilie Philipine Katherine Henriette Schmidt, geb. Frankfurt am Main 1878, overl. na 1916, d.v. Heinrich Schmidt en Elise Köbel.
PWJvL woont Kendal (Semarang, Java, NOI) (1895,1897); Dresden (1920).

 

Noten: |a| Het Vaderland 26.04.1935; |b| GHG4 p.340; |c| Saijers (annonce De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 20.04.1866) & RA 1867 p.8; |d| RA 1875 p.198.

 


 

VIII.g.  Theodoor Bernard van Lelyveld, Théodore Bernard, z.v. VII.i, geb. Semarang (Java, NOI) 18.02.1867, 2e luit. Inf. (1892), van het 5de reg. Inf. te Amersfoort, gedetacheerd bij de landmacht in West-Indië, wordt belast met de functie van adjudant van den gouverneur van Suriname te Paramaribo (1895) (vermeld 1896,1897|g|), adjudant van de Gouverneur van Paramaribo, gep. 1e luit. Inf. O.-I. L., kunstschilder, Officier de l’Instruction Publique, Chevalier de la Légion d’Honneur, Drager der Rijks Zilveren Medaille van Wetenschap en Kunst, overl. ’s-Gravenhage 07.10.1954, begr. ’s-Gravenhage 12.10.1954, tr. 1e ’s-Gravenhage 07.04.1892|f| (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 07.04.1925, ingeschr. ’s-Gravenhage 22.04.1925) Dina Amelia van Emden, Dolly, geb. Paramaribo 20.07.1871, ingek. lidmaat Nijmegen 1944, overl. Nijmegen 30.05.1955, crem. Dieren 02.06.1955, d.v. Abraham Julius van Emden (1834-1906) en Catherine Johanna Moll; tr. 2e Richmond (Surrey, UK) 16.11.1927|d| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 19.12.1935, ingeschr. Rotterdam 10.01.1936) Maria Elisabeth Bergendahl, geb. Batavia ca. 1883, d.v. Jens Christian Bergendahl en Maria Elisabeth Ort.

ThBvL schreef “De kleeding der Surinaamsche bevolkingsgroepen in verband met aard en gewoonten”, in: West-Indische Gids, 1919; “De Javaansche danskunst”, Den Haag: Hadi Poestaka, 1922; “De Javaansche danskunst”, Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1931.

     MEB tr. 1e Utrecht 09.07.1908 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 13.09.1927, ingeschr. Utrecht 14.10.1927) Robert Hartelust, geb. Ede 04.04.1885, z.v. Willem Hartelust en Sara Anna Jacoba van Wesel.

Uit het huwelijk van Lelyveld-Emden:

1.                  Catharina Johanna Rose van Lelyveld, geb. Amersfoort 18.01.1893, overl. Amersfoort 03.02.1893.

2.                  Rose Charlotte van Lelyveld, Roosje, geb. Paramaribo 28.09.1896|a|, overl. na 1954, tr. ’s-Gravenhage 21.08.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 29.01.1926) Anne Willem Kymmell, geb. ’s-Gravenhage 04.02.1895, advocaat en procureur, z.v. Anne Willem Kymmell (1861-1927) en Albertine Johanna Henriëtte à Brakel Reiger (1861-1948)|b|; tr. 2e St. Giles (London, UK) 10.03.1926|e| Willem Engelbert Furstner, Wim, geb. Utrecht 13.11.1896, “Hollandsch practiserend geneesheer” (1926), overl. na 1954, z.v. Hermanus Johannes Furstner en Henriëtte Adamine van Bevervoorde (ca 1870-1956).
Uit het huwelijk Kymmell-van Lelyveld: Anne Willem, geb. 1922.
Uit het huwelijk Furstner-van Lelyveld: Charles Henri, geb. 1931; Robert Engelbert, geb. 1932; Albert Jean, geb. ’s-Gravenhage 02.03.1934.|c|
     AWK tr. 2e Amsterdam 20.02.1929 Elisabeth van Os, geb. Amsterdam 07.05.1895, d.v. Abraham van Os en Wilhelmina Sophia de Hoop.

 

Noten: |a| 23.09 (NP 38 (1952) p.197); |b| NP 38 (1952) pp.196‑197; |c| NP 52 (1966) p.245; |d| transcriptie opgenomen in huw.akte ’s-Gravenhage 23.12.1927 no.C486; |e| transcriptie (“heb ik, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente ’s-Gravenhage,  overgeschreven een huwelijksakte, oorspronkelijk geschreven in de Engelsche taal, waarvan de aangehechte authetieke vertaling luidt”) opgenomen huw.akte ’s-Gravenhage 01.05.1926 no.C132; |f| bruidegom Théodore Bernard (huw.akte ’s-Gravenhage 1892 no.236); |g| J. Leliveld (Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak 1896, p.462, en 1897, p.469).

 


 

VIII.h. Francis Charles van Lelyveld, z.v. VII.i, geb. Djatipiering 13.11.1868, koopman, lid der firma van Lelyveld & Co, hoofdagent van Stoomvaartmaatschappijen, overl. Doorwerth (Renkum) 14.03.1941, begr. Doorwerth 19.03.1941, tr. 1e ’s-Gravenhage 28.04.1892 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 14.11.1899, ingeschr. ’s-Gravenhage 15.12.1899) Petronella Frederica Mess, geb. Scheveningen 08.09.1869, overl. Arnhem 12.01.1904, d.v. Petrus Marinus Mess en Caroline Frederike d’Aumerie; tr. 2e ’s-Gravenhage 18.10.1906 Adèle Christine Theodore Marie Françoise La Fors, geb. ’s-Gravenhage 26.06.1860, woont Renkum (1947), overl. Baarn 31.08.1947, begr. Heelsum, d.v. Hendrik La Fors en Adelia Hendrina Martina Schreuder.

Uit het huwelijk van Lelyveld-Mess:

1.                  Annie Carry Leen van Lelyveld, geb. Scheveningen (’s-Gravenhage) 08.01.1893.

 


terug naar het overzicht Leliveld