Familie Lelieveld (5)

 

Deze familie betreft de nazaten van Lambartus Lelieveld en Jansje Evers te Varsseveld.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

De genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van mw L. Groot. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2006 (laatst herzien mei 2022)

 


 

I.  Olivier Lelieveld, overl. voor 1824, tr. tussen 1798 en 1824 Catharina Drillenburg, ged. Varsseveld 28.10.1764|a|, winkelierster (1824), overl. Arnhem 11.07.1828.

     CD tr. 1e voor 1798 Teunis Bosman, overl. voor 1798.

Kind van Catharina (‘geprocreeerd bij Jan Mateman’):

1.                  Lambartus, geb. Varsseveld 1798; volgt II.

 

Noten: |a| d.v. Lambartus van Dilborg en Gerritjen Hijinks (doopboek Varsseveld, transcriptie OSGB 2005).

 

Opm: Over Olivier is vooralsnog weinig bekend. Niet waar en wanneer hij trouwde met Catharina, en niet waar en wanneer hij overleed. Ook is niet bekend bij welke gelegenheid Lambartus de achternaam Lelieveld (erbij) kreeg.

 


 

II.  Lambartus Lelieveld, ook genaamd Drillenburg, z.v. I, geb. Varsseveld 14.12.1798, ged. Varsseveld 30.12.1798|e|, kleermaker, overl. Arnhem 16.06.1847, tr. Arnhem 26.08.1824|a| Jansje Evers, geb. Otterlo 18.01.1796, overl. Arnhem 17.02.1856, d.v. Gerrit Evers (ca.1764-1817) en Annetje Aarts van Putten (ca. 1767-1822).

Bartus Lelyveld, geb. Varsseveld 14.12.1799, kleerdermaker, zoon van Olivier, overleden, en Catrina van Drillenburg, winkelierster; ingeschreven voor de Nationale Militie en ‘aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nommer 86 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt’, Signalement (lengte5 vt 4 dm, aangezigt ovaal, voorhoofd rond, oogen bruin, neus gewoon, mond idem, kin rond, haar bruin, wenkbraauwen idem, merkbare teekenen –), certificaat te Arnhem 03.11.1820|f|.

LL en JE kregen bewijs van onvermogen te Arnhem 04.06.1824|g|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Johanna Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Arnhem 15.09.1824, overl. Arnhem 28.09.1824.

2.                  Karel Johannes Drillenburg, geb. Arnhem 26.07.1825|d|, overl. Utrecht 14.12.1865|c|.

3.                  Gerrit Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Arnhem 09.02.1827.

4.                  Anna Petronella Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Arnhem 20.08.1828, overl. Arnhem 17.10.1831.

5.                  Christiaan Johannes Lelieveld, geb. Arnhem ca. 1830; volgt III.a.

6.                  Jan Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Arnhem 12.04.1835, grondwerker (1861), arbeider (1886), overl. Arnhem 20.05.1886|b|, tr. Arnhem 13.11.1861 Maria van Brenen, geb. Rhenen ca. 1815, arbeidster (1861), overl. tussen 1861 en 1886, d.v. Jan van Brenen en Maria van Dijk.
     MvB tr. 1e Rhenen 03.12.1835 Hendrik van Soest, geb. Lienden ca. 1801, overl. Lienden 16.08.1849, z.v. Jacob van Soest en Anneke van Olderen.

7.                  Willem Drillenburg ook genaamd Lelieveld, geb. Arnhem 1837; volgt III.b.

 

Noten: |a| bruidegom Drillenborg ook Lelijveld, bruid Evertsen (huw.akte Arnhem 1824 no.71); |b| overl.akte Arnhem 1886 (no.388) {Drillenburg}; |c| Lelijveld; |d| Drillenburg; |e| “een onecht kind van Catharina Drillenborg, geprocreeerd bij Jan Mateman. Haar broer Garrit Jan Zaalmink als doopgetuige hield ’t ten doop, genaamd Lambartus” (doopboek Varsseveld, transcriptie OSGB 2007); |f||g| huw.bijl. Arnhem 1824 no.71).

 


 

III.a.  Christiaan Johannes Lelieveld, z.v. II, geb. Arnhem ca. 1830, overl. Utrecht 15.01.1890, tr. 1e Utrecht 21.10.1857 Adriana van Wijndouw, geb. Utrecht 10.06.1828, overl. Zutphen 25.08.1866|a|, d.v. Wessel van Wijndouw en Adriana van Diepen; tr. 2e Utrecht 28.08.1867 Johanna Christina Lauffer, geb. Utrecht 01.04.1834, overl. Utrecht 30.12.1878, d.v. Johan Hendrik Lauffer en Cornelia de Groot; tr. 3e Utrecht 30.07.1879 Maria Catharina Lauffer, geb. Utrecht 03.03.1839, overl. Utrecht 06.01.1888, d.v. Jan Hendrik Lauffer en Cornelia de Groot.

     MCL tr. 1e Utrecht 27.03.1867 Cornelis Petrus Hassenfeld/Hassenveld, geb. Amsterdam ca. 1836, overl. Utrecht 28.02.1878, z.v. Johannes Hasenfeld en Maria Stol.

     CPH tr. 1e voor 1866 Adriana Blankestein, geb. ca. 1823, overl. Vinkeveen en Waverveen 01.07.1866, d.v. Gerrit Blankestein en Maria Boogaard.

Uit het huwelijk Lelieveld-van Wijndouw:

1.                  Christiaan Johannes Lelieveld, geb. Utrecht 01.04.1858, overl. Utrecht 05.06.1858.

2.                  Christiaan Johannes Lelieveld, geb. Utrecht 01.10.1859, overl. Utrecht 03.12.1860.

3.                  Christiaan Johannes Lelieveld, geb. Utrecht 17.10.1861; volgt IV.a.

4.                  Adriana Wesselina Lelieveld, geb. Utrecht 08.05.1864, overl. Utrecht 16.03.1865.

 

Noten: |a| overl.akte Utrecht 16.10.1866 no.3008.

 


 

IV.a.  Christiaan Johannes Lelieveld, z.v. III.a, geb. Utrecht 17.10.1861, werkman (1920), overl. Amsterdam 04.05.1921, tr. Utrecht 17.07.1901 Antje de Bruijn, geb. Utrecht 19.08.1872, overl. Amsterdam 09.04.1944, d.v. Pieter de Bruijn en Christina Hermina Smits (ca.1839-1903).

Voorkind (erkend bij huwelijk|a|):

1.                  Franciscus Johannes de Bruijn, later Lelieveld, geb. Utrecht 31.01.1896; volgt V.a.

Uit dit huwelijk:

2.                  Christiaan Johannes Lelieveld, geb. Watergraafsmeer 13.06.1902; volgt V.b.

3.                  Pieter Adrianus Lelieveld, geb. Amsterdam 14.06.1904; volgt V.c.

4.                  Hermina Christina Lelieveld, geb. Amsterdam 14.03.1909, overl. na 1973, tr. Amsterdam 27.08.1930 Johannes Emil Joseph Vacano, geb. Amersfoort 04.04.1907, instrumentmaker, conducteur, metaaldraaier, kamerverhuurder, overl. Wassenaar 10.06.1987, z.v. Joseph Vacano (1886-), kleermaker, en Maria Wilhelmina van ’t Wel (1888-).
Uit dit huwelijk: zoon, geb. Amsterdam xx.01.1933|b|; zoon, geb. Amsterdam xx.03.1936|c|; zoon, geb. Amsterdam xx.10.1939|d|.

 

Noten: |a| huw.akte Utrecht 1901 no.426; |b| De Tijd 10.01.1933; |c| Algemeen Handelsblad 20.03.1936; |d| Algemeen Handelsblad 27.10.1939.

 


 

V.a. Franciscus Johannes de Bruijn, later Lelieveld, z.v. IV.a, geb. Utrecht 31.01.1896, fabrieksarbeider, overl. Amsterdam 27.05.1959, tr. 1e Amsterdam 03.11.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 23.05.1957, ingeschr. Amsterdam 17.09.1957) Jacoba Antonia Alida Hendrika Pfann, geb. Amsterdam 02.01.1899, overl. na 1979, d.v. Jacobus Antonie Pfann (1864-) en Alida Hendrika Nadels (1865-); tr. 2e Amsterdam 16.10.1957 Elisabeth Verharen, geb. Amsterdam 07.10.1920, d.v. Hendrik Verharen (1895-) en Theresia Cecilia Houthoff (1897-).
     EV tr. 1e Amsterdam 28.08.1939 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 10.09.1946) Otto Sijbren Wijngaard, geb. Amsterdam 26.10.1917, poelier, bestuurder gemeentetram, z.v. Sijbren Wijngaard en Anna Ernestina Elisabeth Meij.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacoba Antonia Alida Hendrika Lelieveld, geb. Amsterdam 07.04.1921, verkoopster, hulp i/d huish., overl. na 1972, otr. Amsterdam 20.08.1940|a|, tr. 1e Amsterdam 05.09.1940|b| (echtsch. ingeschr. Amsterdam 18.01.1944) Bernhard Wallage, geb. Hattingen|c| 12.01.1908, overl. Midden Europa 31.03.1945|d| of Seeshaupt|f| 01.05.1945|e|, herbegr. Concentratiekamp Dachau, z.v. Gerhard Wallage (1879-) en Saartje de Levie (1881-); tr. 2e Amsterdam 19.04.1945 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 14.05.1952) Aldert Willem Maarse, geb. Aalsmeer 18.09.1915, slager (1936), winkelier parf., overl. na 1974, z.v. Willem Maarse, bloemist, en Alida Vreeken.
     AWM tr. 1e Aalsmeer 23.12.1936 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 01.03.1945, ingeschr. Amsterdam 22.03.1945, aant. Aalsmeer 23.03.1945) Maartje Aubroeck, geb. Velsen 16.06.1917, d.v. Petrus Leopold Aubroeck, chauffeur, en Johanna Hennevanger.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 21.08.1940; |b| Algemeen Handelsblad 06.09.1940; |c| nu in Ennepe-Ruhr-Kreis, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |d| archiefkaart Stadsarchief Amsterdam; |e| Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting; |f| de.wikipedia.

 


 

V.b. Christiaan Johannes Lelieveld, Chris, z.v. IV.a, geb. Watergraafsmeer 13.06.1902, buffetbediende (1927), buffetchef, gerant Heck’s Lunchroom, overl. Amsterdam 14.08.1976, tr. Amsterdam 14.07.1927 Geertje Oud, geb. Grootebroek 10.04.1898, overl. Amsterdam 02.07.1984, d.v. Jan Oud (ca.1869-) en Neeltje Sijm (ca.1868-1940).

Kind van Geertje (erkend bij het huwelijk):

1.                  Wilhelmus Johannes Oud, later Lelieveld, Willem, geb. Amsterdam 05.02.1918, pastoor (Padre Willy), stichter van de stad Lelivéldia (in Minas Gerais, Brazilië), overl. Belo Horizonte (Brazilië).

Uit dit huwelijk:

2.                  Anne Geertruida Lelieveld, geb. Amsterdam 09.03.1931, overl. Amsterdam 12.03.1931.

 


 

V.c. Pieter Adrianus Lelieveld, z.v. IV.a, geb. Amsterdam 14.06.1904, chauffeur (1930), overl. Amsterdam 21.03.1973, tr. Amsterdam 27.11.1930 (echtsch. vonnis Arr.Rb. 31.12.1942, ingeschr. 15.10.1943) Johanna Petronella Kordes, geb. Hiesfeld (D)|f| 16.05.1909, d.v. Hermanus Kordes en Dina Johanna van den Hoek; tr. 2e Amsterdam 08.12.1953 Hubertine Josefine Blömer, geb. Holten (D)|g| 31.03.1907, overl. Amsterdam 26.04.1960.

Uit dit huwelijk vijf kinderen waaronder:

1.                  Elisabeth Johanna Lelieveld, Lies, geb. Amsterdam 28.05.1931, overl. Dalfsen 22.01.2020, begr. Dalfsen (Bpl. Welsum) 25.01.2020, tr. Eef Lubbers, overl. 19.12.1983.

2.                  Pieter Adrianus Lelieveld, geb. 15.04.1938, overl. Apeldoorn 16.09.2000.

 

Noten: |f| nu Stadtteil van Dinslaken, Kreis Wesel, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |g| nu Stadtteil van Oberhausen, Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


 

III.b. Willem Drillenburg ook genaamd Lelijveld, z.v. II, geb. Arnhem 10.07.1837, kleermaker, overl. Zwolle 02.01.1865, tr. Zwolle 23.07.1863 Franciska Poulina Eek, geb. Zwolle 27.08.1834, overl. Groningen 18.02.1905, d.v. Willem Eek (1803-) en Marta Petronella van Aalderen.

     FPE tr. 2e Zwolle 14.06.1866 Tonnies Kok, geb. Nieuwe Pekela 08.06.1836, arbeider, overl. tussen 1879 en 1905, z.v. Tonnies Tonnies Kok en Sophia Derks Nauta.

Kinderen van Franciska (gewettigd bij het huwelijk|a|):

1.                  Francisca Paulina Eek, later Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Amsterdam ca. 1856/1857, overl. ’s‑Gravenhage 10.01.1937|b|, tr. Zwolle 09.09.1886 Roelof Lengton, geb. Heino ca. 1857, metselaar, overl. Zwolle 12.12.1901, z.v. Antonij Lengton, schoenmaker, en Johanna Asjes/Assies.
Uit dit huwelijk: Antonie, geb. Zwolle 20.07.1887, overl. Zwolle 14.02.1888; levenloze zoon, Zwolle 29.07.1888; Martha Petronella, geb. Zwolle 18.12.1890, overl. na 1916; Johanna, geb. Zwolle 04.07.1893; Hendrikus Antonie, geb. Zwolle 26.07.1897, overl. Zwolle 11.01.1900; Francisca Paulina, geb. Zwolle 12.08.1898; Antonie, geb. Zwolle 12.08.1898, overl. Zwolle 16.08.1898.

2.                  Christiaan Johannes Eek, later Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Amsterdam 20.04.1861; volgt IV.b.

Uit dit huwelijk:

3.                  Jansje Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Zwolle 16.05.1864, overl. Zwolle 30.11.1864.

 

Noten: |a| huw.akte Zwolle 1863 no.76 {Drillenburg ook genaamd Lelijveld}; |b| overl.akte ’s-Gravenhage 1937 no.A83 {Drillenburg ook genaamd Lelijveld}.

 


 

IV.b. Christiaan Johannes Drillenburg ook genaamd Lelijveld, z.v. III.b, geb. Amsterdam 20.04.1861, polderwerker (1885), arbeider (1887,1891), straatmaker (1892,1904,1923,1925), overl. Groningen 06.12.1937, tr. Groningen 07.06.1885 Alberdina Oosterveld, geb. Groningen 13.05.1865, overl. Groningen 23.05.1924, d.v. Otto Oosterveld en Aaltje Vrieling.

Voorkind (erkend bij huwelijk|a|):

1.                  Francisca Poulina Oosterveld, later Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen 09.04.1884, tr. 1e Groningen 02.10.1904 Rudolph Kleersnijder, geb. Groningen 03.05.1882, arbeider (1904,1906), overl. Groningen 16.06.1906, z.v. Rudolph Kleersnijder (1853-1924) en Catharina Margaretha Kuiter (1854-1906); tr. 2e Groningen 04.10.1908 Hendrik Lubbers, geb. Groningen 25.04.1878, arbeider (1908), z.v. Gradus Lubbers, polderwerker, en Geessien Haverkamp.
Uit het huwelijk met Kleersnijder: Catharina Margaretha, geb. Groningen 02.12.1905, overl. Groningen 28.03.1906.
Uit het huwelijk met Lubbers: Geesje, geb. Groningen 08.11.1908, overl. Groningen 15.12.1908; Geessien, geb. Groningen 22.09.1909; Geessien, geb. Amsterdam ca. 1928, overl. Groningen 09.11.1962.

Uit dit huwelijk:

2.                  Christiaan Johannes Otto Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen 04.12.1885, overl. Groningen 06.01.1887.

3.                  Christiaan Johannes Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen 21.05.1887; volgt V.d.

4.                  Aaltje Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen 20.03.1889, overl. Peize 04.03.1907.

5.                  Hillechien Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen 02.04.1891, overl. Groningen 07.04.1892.

6.                  Otte Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen 07.12.1892, sigarenmaker, overl. Groningen 18.01.1916.

7.                  Willem Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen 09.12.1894; volgt V.e.

8.                  Egbert Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen 14.12.1896; volgt V.f.

9.                  Albert Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen 27.04.1899, stoker (1924), melkventer, overl. Hoogkerk 20.10.1945, tr. Groningen 10.07.1924 Jantje Westerhof, geb. Zuidwolde (Bedum) 03.09.1899, overl. na 1945, d.v. Jan Westerhof en Grietje ten Boer.

10.              Jan Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen 07.05.1901, tabaksbewerker, overl. Groningen 08.03.1920.

11.              Fransiscus Lourentius Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Peize 20.01.1903, overl. Groningen 21.06.1925.

12.              Alberdina Christina Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Peize 13.02.1904.

13.              Hillechien Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Peize 15.05.1906, overl. Groningen 12.07.1919.

 

Noten: |a| geb.akte Groningen 1884 no.455 & huw.akte Groningen 1885 no.167; |b| overl.akte ’s-Gravenhage 1937 no.A83 {Drillenburg ook genaamd Lelijveld}.

 


 

V.d. Christiaan Johannes Drillenburg ook genaamd Lelijveld, z.v. IV.b, geb. Groningen 21.05.1887, straatmaker (1909,1910), slager (1912), overl. Groningen 28.04.1918, tr. Roden 13.11.1909 Trientje Harkema, geb. Terheijl (Roden) 09.05.1888, overl. Groningen 24.05.1962, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof) 28.05.1962, d.v. Jan Harkema en Jeltje Feenstra.

     TH tr. 2e Groningen 16.12.1920 Wibbe Benes, geb. Groningen 24.08.1889, arbeider, overl. Groningen 03.04.1954, z.v. Jurrien Benes en Jantje Runsink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aaltje Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen 18.07.1910, tr. Groningen 02.11.1936 Jan Bouman, geb. Groningen 18.03.1909, meteropnemer, overl. Groningen 10.06.1984, crem., z.v. Klaas Bouman, arbeider, werkman, en Johanna Wilhelmina Voornhout.

2.                  Jan Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Gieten 02.11.1912, varensgezel, tr. Groningen 25.02.1937 Arieana Geertruida Eijndhoven, geb. Groningen 15.06.1917, d.v. Arie Eijndhoven, sigarenmaker, en Maria Johanna Siersema.

3.                  Christiaan Johannes Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Gieten ca. 1914, chauffeur, tr. Groningen 03.08.1939 Jantje Veenstra, geb. Groningen 02.04.1915, d.v. Lammert Veenstra, kleermaker, en Jantje Ostman.

 


 

V.e. Willem Drillenburg ook genaamd Lelijveld, z.v. IV.b, geb. Groningen 09.12.1894, sigarensorteerder (1914,1917), straatmaker (1934,1939), vakbondsbestuurder (1942), tr. 1e Groningen 19.11.1914 (echtsch. ingeschr. Groningen 31.05.1933) Frouke Puister, geb. Groningen 24.02.1894, overl. Groningen 31.05.1961, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof) 03.06.1961, d.v. Hendrik Puister en Jeltje Horneman; tr. 2e Groningen 30.07.1934 Catharina Johanna Kremer, geb. Groningen 21.09.1900, d.v. Rudolphius Franciscus Kremer, smid (1900), monteur (1920,1934), en Johanna Catharina Goos.
     FP tr. 2e Groningen 02.07.1934 Simon van der Wal, geb. Groningen 25.12.1896, arbeider, overl. na 1961, z.v. Anne Albertus van der Wal en Anje Kuiper.

     CJK tr. 1e Groningen 05.08.1920 (echtsch. ingeschr. Groningen 22.05.1928) Friedrich Anton Tombrock, geb. Uithuizermeeden 26.08.1894, kleermaker, z.v. Antonius Tombrock, dagloner, en Janna Wierenga.

Uit het huwelijk Drillenburg ook genaamd Lelijveld-Puister:

1.                  Christiaan Johannes Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen 15.02.1915, straatmaker, tr. Groningen 19.10.1939 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 04.03.1959, ingeschr. Groningen 04.05.1959) Egbertje van Weert, geb. Groningen 26.03.1917, d.v. Harmanus van Werert, smid, en Pietertje de Boer.

2.                  Frouwina Alberdina Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen 08.04.1917.

3.                  Hillechien Janna Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen ca. 1921, overl. Zoetermeer 04.04.1992, crem. Rijswijk 09.04.1992, tr. Groningen 01.06.1942|a||b| Feiko Sluiter, geb. Groningen ca. 1919, chef expediteur (1942), conducteur (1947), overl. na 1992, z.v. Evert Sluiter (-1918) en Fenje Liewes (ca.1891-1959).
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren), waaronder: Willem Johannes, geb. Groningen xx.06.1947, overl. Groningen 14.11.1947.

                           

Noten: |a| annonce t.g.v. 35-jarig huwelijk (Nieuwsblad van het Noorden 28.05.1977); |b| dankbetuiging na 40-jarig huwelijk (Nieuwsblad van het Noorden 16.06.1982).

 


 

V.f. Egbert Drillenburg ook genaamd Lelijveld, z.v. IV.b, geb. Groningen 14.12.1896, koetsier (1923), arbeider (1925), overl. Voorschoten 19.06.1968, begr. Voorschoten (Bpl. Rosenburgh) 21.06.1968, otr. Groningen xx.02.1923|c|, tr. Groningen 08.03.1923 Aaltje Schuls, geb. Groningen 05.09.1901, overl. na 1968, d.v. Pieter Schuls en Geesien Schaap.

Uit dit huwelijk:

1.                  Alberdina Drillenburg ook genaamd Lelijveld, geb. Groningen xx.02.1924, overl. Groningen 27.05.1925.

2.                  Alberdina Drillenburg ook genaamd Lelyveld, geb. ’s-Gravenhage 1934|b|.

3.                  Gesina Alida Drillenburg ook genaamd Lelyveld, geb. ’s-Gravenhage 1936|a|.

 

Noten: |a| Het Vaderland 30.01.1936; |b| Het Vaderland 14.02.1934; |c| Nieuwsblad van het Noorden 26.02.1923.

 


terug naar het overzicht Leliveld