Familie Leliveld/Lelivelt/Lelievelt (6)

 

Deze familie betreft de nazaten van Johannes Lelieveld en Johanna Schulenburg te Hees (Nijmegen).

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2006 (laatst herzien mei 2022)

 


 

0. Martin Lelienveld, tr. voor 1731 Allegonda Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.             Francois Lelienveld, geb. Grave ca. 1731.

 

- - -

 

Martinus Lelieveld, tr. voor 1742 Allegonda Bouwmans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Maria Lelieveld, geb. Grave 29.01.1742, kantwerkster, overl. Grave 02.02.1823, tr. voor 1770 Rudolph Chamot, overl. voor 1823, w.s. overl. Grave 04.12.1810.
Uit dit huwelijk: Rudolphus, geb. Grave ca. 1770, overl. Grave 25.11.1833; Maria Allegonda, geb. Grave ca. 1772, overl. Grave 26.12.1833; Abraham, geb. Grave ca. 1773, overl. Grave 29.10.1822; Fredrik, geb. Grave ca. 1776, overl. Grave 01.03.1831; Maria, geb. Grave ca. 1777, overl. Grave 07.10.1823; Anna Maria, geb. Grave 06.01.1778, overl. na 1814.

 


 

I. Frans Lelivelt, geb. Grave ca. 1731, overl. Mook 09.12.1804|b|, tr. voor 1764 Sibilla Herms, geb. Heumen ca. 1737, overl. Mook 09.08.1816|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Lelieveld, geb. ca. 1764; volgt II.

 

Noten: |a| Hermans, e.v. Lelienveld (overl.akte Mook 1816 no.32); |b| Francois Lelienveld, oud 73 jr, geen echtgenote vermeld (overl.akte Mook 1804 no.6).

 


 

II.  Johannes Lelieveld, z.v. I, geb. ca. 1764, overl. Mook 10.11.1829|b|, otr. Rotterdam 01.05.1790, tr. Rotterdam 24.05.1790|a| Johanna Schuilenburg, geb. ca. 1758, overl. Mook 30.05.1829, d.v. Wolter Schuilenburg en Elisabeth Everts.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermanus Lelieveld, ged. Hees 29.03.1792; volgt III.a.

2.                  Anna Maria Lelivelt, ged. Hees 20.01.1794.

                    een kind van Jan Lelieveld en Johanna Schuilenburg, begr. Nijmegen 07.02.1794.

3.                  Franciscus Lelieveld, ged. Nijmegen 01.12.1794; volgt III.b.

 

Noten: |a| bruidegom Johannes Lelijveld uit Gelderland, bruid Johanna Schuijlenburg uit de Meijerij van Sn Bosch; |b| Jan Lelivelt, oud 65 jr, e.v. Schuilenburg, z.v. Frans Lelivelt en Sibilla Herms (overl.akte Mook 1829 no.39)

 


 

III.a. Hermanus Leliveld, z.v. II, ged. Hees 29.03.1792, timmerman, overl. Mook 17.01.1872, tr. 1e Mook 18.05.1819|d| Adriana Janssen, geb. Mook, overl. Mook 19.04.1850, d.v. Kirst Janssen en Maria Hermens; tr. 2e Mook 05.05.1851|b| Maria Theunissen, geb. Well 01.05.1813, overl. Mook 15.09.1873, d.v. Johannes Franciscus Theunissen en Hermina Hagens.

Uit het huwelijk Leliveld-Janssen:

1.                  Johannes Lelieveldt, geb. Heumen 06.05.1820; volgt IV.a.

2.                  Franciscus Lelivelt, geb. Mook 26.09.1821; volgt IV.b.

3.                  Christiaan Lelivelt, geb. Mook 09.10.1823, timmerman, overl. Doornenburg (Bemmel) 21.03.1893, tr. Millingen 05.05.1849 Maria Rutjes, geb. Millingen 05.03.1819, overl. Doornenburg (Bemmel) 27.05.1899, d.v. Johannes Rutjes, visser, en Sibilla Sak/Zak.

4.                  Martinus Lelivelt, geb. Mook 25.03.1825; volgt IV.c.

5.                  Theodorus Lelivelt, geb. Mook 06.02.1827; volgt IV.d.

6.                  Willem Lelivelt, geb. Mook 22.02.1829; volgt IV.e.

7.                  Johanna Lelievelt, geb. Mook 01.03.1831, overl. Mook 07.03.1831.

8.                  Petrus Lelivelt, geb. Mook 17.02.1833; volgt IV.f.

9.                  Arnoldus Lelievelt, geb. Mook 27.01.1836, overl. Mook 17.01.1875.

10.              Allegonda Lelivelt, geb. Mook 16.12.1838, dienstmeid (1860), overl. Groenlo 03.08.1920, tr. Ruurlo 20.11.1860 Antonius Hendrikus Dolphijn, geb. Ruurlo 26.09.1830, verwer (1860,1864), huisschilder (1866,1889), overl. Ruurlo 02.11.1889, z.v. Johannes Dolphijn en Johanna Smals.
Uit dit huwelijk: Johanna Adriana, geb. Ruurlo 13.09.1861, overl. Ruurlo 03.09.1864; Johannes Hermanus, geb. Ruurlo 24.02.1863, overl. na 1893; Hendrika Petronella, geb. Ruurlo 27.08.1864, overl. Borculo 05.05.1948; levenloze zoon, Ruurlo 07.09.1866; Petrus Wilhelmus, geb. Ruurlo 26.07.1867, overl. Ruurlo 29.06.1868; Johanna Adriana, geb. Ruurlo 04.10.1869, overl. Voorst 07.10.1941; Antonia Maria, geb. Ruurlo 30.11.1871, overl. Ruurlo 03.05.1881; Hendrikus Wilhelmus, geb. Ruurlo 12.02.1874, overl. na 1902; Wilhelmus Theodorus, geb. Ruurlo 15.11.1876, overl. na 1908; Petrus Antonius, geb. Ruurlo 04.01.1878, overl. Ruurlo 01.08.1885; Antonius Hendrikus, geb. Ruurlo 02.05.1879, overl. Zutphen 22.05.1938|c|; Hermanus Antonius, geb. Ruurlo 22.05.1881, overl. Ruurlo 13.07.1881.

11.              Elisabeth Lelivelt, geb. Mook en Middelaar 19.01.1841, tr. 1e Mook 22.10.1870 Mathijs Thomassen, geb. Mill 12.09.1835, boerenknecht (1859), overl. Heumen 23.05.1878, z.v. Cornelis Thomassen en Ardina van der Burgt; tr. 2e Heumen 08.09.1882 Evert Dalhoeven, geb. Hatert 07.06.1840, boerenarbeider, overl. Heumen 06.12.1911, z.v. Gerardus Dalhoeven en Maria Jacobs.
Uit het huwelijk Thomassen-Lelivelt: Hermanus, geb. Heumen ca. 1871; Cornelis, overl. Nijmegen 10.02.1941.
     MT tr. 1e Heumen 04.11.1859 Hendrina Otten, geb. Malden (Heumen) 10.10.1836, overl. Malden (Heumen) 16.04.1870, d.v. Joannis Otten en Maria Lamers; uit dit huwelijk kinderen.
     ED tr. 1e Nijmegen 06.09.1866 Petronella Kanneman, geb. Hatert (Nijmegen) 15.02.1836, overl. Nijmegen 18.03.1882, d.v. Gradus Kanneman en Reijnera Laus; uit dit huwelijk kinderen.

Uit het huwelijk Lelivelt-Theunissen:

12.              Adriana Lelivelt, geb. Mook 08.02.1852, overl. Mook 29.01.1873.

13.              Johannes Lelivelt, geb. Mook 22.09.1854, overl. Mook 09.02.1864.

 

Noten: |b| bruidegom Lelivelt (huw.akte Mook 1851); |c| ook overl.akte Ruurlo 1938 no.24; |d| bruidegom Lelieveld, bruid Schulenburg (huw.akte Mook 1819).

 


 

IV.a.  Johannes Lelieveldt, Jan, z.v. III.a,  geb. Heumen 06.05.1820, timmerman, overl. Nijmegen 24.12.1888, tr. Nijmegen 11.05.1850 Antonia Tax, geb. Hees 03.02.1825, overl. Nijmegen 12.05.1893, d.v. Johannes Tax en Gerardina Klaassen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Franciscus Lelieveld, geb. Hees 02.03.1851; volgt V.a.

2.                  Christiaan Lelieveldt, geb. Hees 04.05.1853; volgt V.b.

3.                  Gerardina Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 31.10.1856, overl. Nijmegen 21.09.1938, tr. Nijmegen 28.04.1887 Gijsbertus Burgers, geb. Wijchen 11.07.1858, bakker (1887), overl. Nijmegen 25.09.1932, z.v. Jacobus Burgers en Gerarda Clara Maas.

4.                  Johannes Lelieveldt, geb. Hees 29.08.1859; volgt V.c.

5.                  Wilhelmina Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 23.01.1863, overl. Nijmegen 07.10.1915, tr. Nijmegen 20.06.1895 August van Mulukom, geb. Druten 29.06.1869, bakker (1895,1900), broodbakker (1916,1918), overl. Nijmegen 23.10.1940, z.v. Theodorus van Mulukom en Maria Cornelia van Son.
Uit dit huwelijk: Antonia Christina Maria, geb. Hees (Nijmegen) 25.12.1897, overl. na 1918; Maria Wilhelmina, geb. Hees (Nijmegen) 05.04.1900; Theodorus Johannes, geb. Nijmegen 12.05.1902, overl. na 1923.
     AvM tr. 2e Nijmegen 17.10.1916 Catharina Cloosterman, geb. Neerbosch (Nijmegen) 09.01.1881, dienstbode (1916), overl. Nijmegen 16.10.1944, d.v. Johannes Cloosterman en Grada Teunissen.

6.                  Johanna Maria Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 27.11.1865, modiste (1896), overl. Nijmegen 11.08.1910, tr. Nijmegen 29.10.1896 Petrus Hendrikus van Maasakker, geb. Hees (Nijmegen) 20.03.1874, tuinman (1896,1911,1921), z.v. Henricus van Maasakker en Geertruida Maria van Meegen.
Uit dit huwelijk: Geertruida Antonia, geb. Hees (Nijmegen) 21.11.1897, overl. Nijmegen 27.02.1913; Johannes Hendrikus, geb. Hees (Nijmegen) 27.12.1898, overl. na 1921; Maria Johanna, geb. Hees (Nijmegen) 23.03.1900; Petrus Hendrikus, geb. Nijmegen 22.06.1901; Antonia Gerdina, geb. Hees, overl. Nijmegen 15.04.1902; Hendrikus Gijsbertus, geb. Hees (Nijmegen) 05.02.1903, overl. Nijmegen 08.08.1903; Antonia Gerdina, geb. Hees (Nijmegen) 12.12.1904; Petrus Dominicus, geb. Hees (Nijmegen) 12.08.1906.
     PHvM tr. 2e Nijmegen 26.01.1911 Geertruida Maria Louisa Hellenkamp, geb. Nijmegen 06.12.1886, overl. Nijmegen 22.10.1939, d.v. Theodorus Hellenkamp en Theodora Berns.

7.                  Hermanus Lelieveldt, geb. Hees 12.03.1870; volgt V.d.

 


 

V.a.  Franciscus Lelieveld, z.v. IV.a, geb. Hees (Nijmegen) 02.03.1851, timmerman (1878,1911), overl. Heumen 23.03.1911, tr. Nijmegen 06.06.1878|a| Geertruida ter Vooren, ook ter Voorn, geb. Hees (Nijmegen) 01.09.1844, overl. Mook en Middelaar 14.12.1929, d.v. Gradus ter Vooren en Willemina Denissen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Johannes Lelieveld, geb. Mook 16.06.1879, priesterwijding 15.08.1908, overl. Tilburg (missiehuis der Missionarissen van het H. Hart) 11.10.1940.

2.                  Johannes Franciscus Lelieveld, geb. Mook 13.04.1881, overl. Mook 18.07.1885.

3.                  Franciscus Lelieveld, geb. Mook 24.12.1882; volgt VI.a.

4.                  Willem Lelieveld, geb. Mook 05.01.1885, overl. Mook 02.04.1886.

5.                  Maria Wilhelmina Lelieveld, geb. Mook 30.06.1887, overl. Nijmegen 10.02.1947, tr. Heumen 17.11.1915 Jacob Postma, geb. Winschoten 19.11.1885, kommies (1915), commies verificateur (1917), verificateur, z.v. Andries Postma en Alberdina Luchtenberg.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Winterswijk 26.09.1917; Albert Joseph, geb. Amsterdam 02.03.1922|b|; Jan Bernardus, geb. Groesbeek ca. 1927, overl. Ubbergen 09.03.1950.

 

Noten: |a| Lelieveldt; |b| NP 52 (1966) p.245.

 


 

VI.a. Franciscus Lelieveld, z.v. V.a, geb. Mook 24.12.1882, molenaar (1911), overl. Mook 07.07.1966, begr. Molenhoek, tr. Heumen 16.06.1911 Elisa Meussen, geb. Heumen 20.06.1883, overl. Nijmegen 26.02.1982, begr. Molenhoek, d.v. Johannes Meussen en Maria Ariens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gertruda Maria Hermina Lelieveld, Truus, geb. Mook 04.10.1912, overl. Malden 09.06.1998.

2.                  Johannes Franciscus Marie Lelieveld, Jan, geb. Mook 09.02.1914, overl. 25.09.2002, tr. 1e Clara Oldenhof, overl. voor 2002; tr. 2e Tonnie van Kan, overl. voor 2002.

3.                  Maria Wilhelmina Petronella Lelieveld, geb. Mook 13.04.1915, overl. Malden 27.08.1999, tr. Mook 30.10.1942 Martinus Johannes Henricus van den Berg, geb. Helmond 24.12.1917, overl. 1976, z.v. Franciscus Antonius van den Berg en Maria Rooijackers.

 


 

V.b.  Christiaan Lelieveldt, z.v. IV.a, geb. Hees (Nijmegen) 04.05.1853, timmerman (1893,1899), overl. Nijmegen 28.08.1917, tr. Nijmegen 24.08.1893 Regina Catharina Coenders, geb. Hatert (Nijmegen) 04.03.1858, overl. Nijmegen 24.10.1956, begr. Neerbosch (Nijmegen) 27.10.1956, d.v. Pierre Coenders en Hendrica Veld.

1.                  Henrica Wilhelmina Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 28.01.1895, overl. Nijmegen 05.10.1895.

2.                  Henrica Antonia Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 10.04.1897.

3.                  Johannes Petrus Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 23.04.1899.

4.                  H.A. Lelieveldt, Rika, overl. na 1965, tr. voor 1956 Franciscus Hermanus Mijling, geb. Nijmegen 09.05.1900, adjunct-directeur van de HTS, overl. ’s-Hertogenbosch 04.10.1965, z.v. Petrus Mijling, timmerman, en Anna Maria Rutgers.
Uit dit huwelijk: Piet; Annie; Jan; Ineke.

5.                  Joh. P. Lelieveldt, bouwkundige, otr. Nijmegen xx.05.1930|a|, tr. voor 1941 Carl J. de Graaf.
Uit dit huwelijk: Johanna Regina Maria, geb. Hees (Nijmegen) 13.10.1941; Cor; Chris; Ria; Han; Ruud; Carla; Jan.

 

Noten: |a| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 24.05.1930.

 


 

V.c.  Johannes Lelieveldt, z.v. IV.a, geb. Hees (Nijmegen) 29.08.1859, timmerman (1890,1917), overl. Nijmegen 15.01.1938, tr. Nijmegen 13.11.1890 Petronella Hakkenberg, geb. Hees (Nijmegen) 20.07.1868, overl. Nijmegen 26.08.1943, begr. Nijmegen 30.08.1943, d.v. Wouter Hakkenberg en Jacoba Reinen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Antonia Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 26.08.1891, naaister (1915), tr. Nijmegen 22.04.1915 Arnoldus Giepmans, geb. Beuningen 26.08.1891, kleermaker (1915), overl. Nijmegen 18.04.1958, z.v. Petrus Giepmans en Wilhelmina Claassen.
Uit dit huwelijk: Petronella Elisa, geb. Nijmegen ca. 1916, overl. Grave 08.09.1957; levenloze zoon, Hees (Nijmegen) 06.10.1918; levenloze zoon, Hees (Nijmegen) 24.07.1919; Maria Johanna, geb. Hees (Nijmegen) xx.09.1920, overl. Nijmegen 15.09.1920; Wilhelmina Johanna, geb. Nijmegen ca. 1923, overl. Nijmegen 30.04.1927.

2.                  Elisabeth Christina Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 14.08.1893, tr. Nijmegen 17.04.1917 Johannes Christianus Vos, geb. Nijmegen 27.11.1882, winkelier (1917), z.v. Johannes Hubertus Vos en Maria Catharina Heijster.

3.                  Johannes Hermanus Lelieveldt, geb. Nijmegen 25.07.1894.
= w.s. Johannes Hermanus Lelieveldt, overl. na 1965, tr. xx.12.1925 Anna Maria Dang, geb. Laar 12.11.1898, overl. Beuningen 14.02.1976.

4.                  Johanna Jacoba Lelieveldt, geb. Nijmegen 24.08.1895.

5.                  Wouterus Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 22.10.1897.

6.                  Franciscus Antonius Lelieveldt, geb. Hees 04.07.1899; volgt VI.b.

7.                  Jacoba Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 09.11.1901, tr. Cornelis van der Aa, geb. Boekel 17.10.1896, kleermaker, overl. Nijmegen 12.12.1958, z.v. Petrus van der Aa, arbeider, en Johanna Maria Martens.

8.                  Antonia Elisabeth Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 29.06.1903, overl. Nijmegen 28.05.1988, tr. Jacob Johannes Beekhuizen, geb. Lent (Elst) 29.09.1901, z.v. Adrianus Beekhuizen en Jacomina Hutting.

9.                  Christiaan Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 08.06.1905, overl. na 1955, tr. Antonia Clasina Geerlings, geb. Nijmegen 08.07.1905, overl. Nijmegen 28.09.1955, begr. Nijmegen (Bpl.Jonkerbos) 01.10.1955.

10.              Petronella Jacoba Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 03.01.1909.

 


 

VI.b.  Franciscus Antonius Lelieveldt, z.v. V.c, geb. Hees (Nijmegen) 04.07.1899, tr. voor 1928 Johanna Aliana Laurenssen, geb. Hatert (Nijmegen) 13.12.1901, d.v. Theodorus Laurenssen en Johanna Aliana Kolling.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Theodorus Franciscus Lelieveldt, geb. Nijmegen ca. 1928, overl. Nijmegen 22.02.1944.

 


 

V.d.  Hermanus Lelieveldt, z.v. IV.a, geb. Hees (Nijmegen) 12.03.1870, timmerman (1894,1900), overl. Hees (Nijmegen) 04.05.1945, begr. Neerbosch (Nijmegen) 08.05.1945, tr. Heteren 15.11.1894 Helena Mechtilda van de Welk, geb. Driel (Heteren) 14.03.1867, overl. Nijmegen 19.07.1941, d.v. Abraham van de Welk en Johanna Jacoba Harding.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Catharina Lelieveldt, geb. Nijmegen 15.11.1895, overl. Nijmegen 01.08.1971, tr. voor 1945 Richard Antonius Marie Tummers, geb. Erp 12.06.1883, overl. Nijmegen 02.04.1980, crem. Arnhem (Moscowa) 08.04.1980.

2.                  Antonia Jacoba Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 24.09.1897, overl. Nijmegen 29.01.1969, tr. Wilhelmus Andreas Peters.

3.                  Johannes Antonius Lelieveldt, geb. Hees (Nijmegen) 15.04.1900; volgt VI.c.

 


 

VI.c. Johannes Antonius Lelieveldt, z.v. V.d, geb. Hees (Nijmegen) 15.04.1900, architect, overl. Rotterdam 17.03.1970, begr. Rotterdam (RK Bpl. Nieuwe Crooswijkseweg) 20.03.1970, tr. voor 1936 Cornelia Johanna Josephina Verbeek, geb. Zwolle 25.08.1897, overl. 10.11.1994, begr. Rotterdam (RK Bpl. Nieuwe Crooswijkseweg) 14.11.1994, d.v. Hendrikus Verbeek, koffiehuishouder, en Anna Maria van Zevenhuijzen (ca.1867-1936).

Uit dit huwelijk kinderen, waaronder:

1.                  Herman Hendrik Jan Lelieveldt, geb. Rotterdam 12.05.1928; volgt VII.a.

 


 

VII.a. Herman Hendrik Jan Lelieveldt, z.v. VI.c, geb. Rotterdam 12.05.1928, ingenieur bouwkunde Delft 1960, arch. Arch. Bur. Lelieveldt te Rotterdam (1971), erelid Sanctus Virgilius (studentenvereniging Virgiel te Delft) 30.04.1983, overl. 07.07.2014, tr. NN.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

IV.b. Franciscus Lelivelt, z.v. III.a, geb. Mook 26.09.1821, timmerman, overl. Weurt (Beuningen) 19.02.1900, tr. Heumen 27.04.1850|a| Regina Reijntjes, ook Reintjes, geb. Malden (Heumen) 28.01.1823, dienstmeid (1850), overl. Beuningen 24.02.1910, d.v. Cornelis Reijntjes en Hermina Reijnen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Lelivelt, geb. Weurt (Beuningen) 14.09.1851, dienstmeid (1875), overl. Weurt (Beuningen) 13.04.1902, tr. Beuningen 27.01.1875 Johannes Aalbers, geb. Beuningen 11.10.1838, arbeider, overl. Beuningen 08.03.1908, z.v. Cornelis Aalbers en Elisabeth Janssen.
Uit dit huwelijk: Elisabeth, geb. Weurt (Beuningen) 17.12.1875, overl. Heumen 21.01.1944; Franciscus, geb. Weurt (Beuningen) 04.03.1877, overl. Weurt (Beuningen) 29.03.1879; Franciscus, geb. Weurt (Beuningen) 29.04.1880, overl. Weurt (Beuningen) 18.02.1927; Johanna Regina, geb. Weurt (Beuningen) 27.11.1882, overl. Druten 07.01.1944; Johanna Christina, geb. Weurt (Beuningen) 14.10.1884, overl. Deest (Druten) 27.03.1916; Aldegonda, geb. Weurt (Beuningen) 25.08.1887, overl. Venraij 26.08.1912; Theodora Adriana, geb. Weurt (Beuningen) 15.09.1889, overl. na 1918.

2.                  Willem Lelivelt, geb. Beuningen 13.09.1854; volgt V.e.

3.                  Hermanus Lelivelt, geb. Weurt (Beuningen) 24.11.1856, overl. Weurt (Beuningen) 07.03.1859.

4.                  Allegonda Lelivelt, geb. Weurt (Beuningen) 18.10.1858, overl. Beuningen 22.10.1935, tr. Beuningen 21.06.1883 Theodorus Daanen, geb. Weurt (Beuningen) 03.03.1856, arbeider (1883), overl. Beuningen 25.12.1940, z.v. Hendrikus Daanen en Theodora Aalbers.

5.                  Christina Lelivelt, geb. Weurt (Beuningen) 10.04.1860, overl. Valburg 03.05.1932, tr. Beuningen 17.11.1887 Jan van der Linden, geb. Valburg 27.09.1858, tabaksplanter (1889,1900), winkelier (1903,1931), overl. Valburg 02.04.1944, z.v. Hendrik van der Linden en Hermina Wilting.
Uit dit huwelijk (moeder ook Lelievelt/Leliveld/Lelijveld): Hendrikus Franciscus, geb. Andelst (Valburg) 27.03.1889, overl. Valburg 17.08.1896; Regina, geb. Andelst (Valburg) 13.04.1890, overl. Valburg 01.03.1931; Franciscus, geb. Andelst (Valburg) 25.03.1892; Hermina, geb. Andelst (Valburg) 03.04.1893; Johannes, geb. Andelst (Valburg) 01.01.1895; Hendrikus Franciscus, geb. Andelst (Valburg) 28.10.1896, overl. Valburg 14.03.1899; Franciscus, geb. Andelst (Valburg) 22.01.1898, overl. Valburg 31.01.1898; Hendrika Christina, geb. Andelst (Valburg) 06.01.1900; Franciscus Hermanus, geb. Andelst (Valburg) 20.06.1903.

6.                  Hermanus Leliveld, geb. Beuningen 08.07.1863; volgt V.f.

 

Noten: |a| Leliveld (huw.akte Heumen 1850 no.4).

 


 

V.e. Willem Lelivelt, z.v. IV.b, geb. Weurt (Beuningen) 13.09.1854, timmerman, overl. Beuningen 16.01.1940, tr. 1e Beuningen 11.05.1882 Grada Melssen, geb. Ewijk 07.10.1852, dienstmeid (1882), overl. Beuningen 07.02.1892, d.v. Adrianus Melssen en Godefrida Teunissen; tr. 2e Beuningen 01.09.1892 Henrica Mulders, geb. Bergharen 27.10.1857, overl. Beuningen 02.05.1937, d.v. Willem Mulders en Wilhelmina van Zuijlen.

Uit het huwelijk Lelivelt-Melssen:

1.                  Adrianus Lelivelt, geb. Beuningen 19.06.1883; volgt VI.d.

2.                  Regina Lelivelt, geb. Beuningen 10.10.1884, tr. Beuningen 23.04.1914 Petrus Johannes van Kuijk, geb. Ewijk 27.04.1890, landbouwer, z.v. Johannes van Kuijk en Johanna Maria Kloosterman.
Uit dit huwelijk: Petrus Johannes, geb. Ewijk xx.02.1922, overl. Ewijk 25.07.1922.

3.                  Franciscus Lelivelt, geb. Beuningen 16.01.1886, overl. Beuningen 25.02.1887.

4.                  Grada Lelivelt, geb. Beuningen 05.07.1887, tr. Beuningen 15.05.1913 Theodorus van As, geb. Beuningen 12.11.1876, arbeider, overl. Beuningen 05.08.1960, z.v. Arnoldus van As en Hendrina Peerenboom.
Uit dit huwelijk: Wilhelmina Francisca, overl. Druten 29.06.1947|a|.

5.                  levenloze zoon, Beuningen 01.10.1888.

6.                  Franciscus Lelivelt, geb. Beuningen 07.01.1890, arbeider, overl. Amersfoort 01.11.1918.

7.                  Hermanus Lelivelt, geb. Beuningen 30.01.1892; volgt VI.e.

Uit het huwelijk Lelivelt-Mulders:

8.                  Gerardus Johannes Lelivelt, geb. Beuningen 24.06.1893.

9.                  Wilhelmina Lelivelt, geb. Beuningen 21.12.1894, overl. na 1945, tr. Beuningen 25.05.1920 Franciscus Litjes, geb. Beuningen 19.04.1887, tuinman (1920), brievenbesteller (1938), overl. na 1945, z.v. Martinus Cornelis Litjes en Francisca van Dijk.
Uit dit huwelijk: Gerardus Johannes, geb. Beuningen ca. 1936, overl. Nijmegen 29.07.1938.

10.              Willem Lelivelt, geb. Beuningen 13.06.1896; volgt VI.f.

11.              Adriana Lelivelt, geb. Beuningen 01.06.1898.

 

Noten: |a| ook overl.akte Beuningen 1947 no.22.

 


 

VI.d. Adrianus Lelivelt, z.v. V.e, geb. Beuningen 19.06.1883, timmerman, overl. na 1941, tr. 1e Beuningen 14.04.1910 Johanna Wilhelmina van Thiel, geb. Beuningen 01.11.1879, overl. Beuningen 20.04.1915, d.v. Gradus van Thiel en Johanna Verbiesen; tr. 2e Beuningen 07.02.1918 Elisabeth Maria Croonen, geb. Beuningen 08.09.1883, overl. na 1941, d.v. Henricus Josephus Croonen en Antonia Cornelia Litjes.

Uit het huwelijk Lelivelt-van Thiel:

1.                  Gerardus Wilhelmus Lelivelt, geb. Beuningen 03.05.1911, overl. Beuningen 26.05.1911.

2.                  Wilhelmus Gerardus Lelivelt, geb. Beuningen 29.09.1912, overl. Beuningen 13.10.1912.

Uit het huwelijk Lelivelt-Croonen:

3.                  Adrianus Hermanus Lelivelt, geb. Beuningen ca. 1925, timmerman, overl. Nijmegen 07.02.1941.

 


 

VI.e. Hermanus Lelivelt, z.v. V.e, geb. Beuningen 30.01.1892, timmerman (1916,1931), aannemer (1941), timmerman (1942), overl. na 1966, tr. Beuningen 13.01.1916 Grada Zwartjes, geb. Beuningen 26.04.1894, overl. na 1966, d.v. Gerardus Johannes Zwartjes en Cornelia Heijmans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Grada Cornelia Lelivelt, Ada, geb. Beuningen 03.07.1916, overl. Beuningen 20.10.2002; tr. 1e Scherpenzeel xx.05.1941 Franciscus Bernardus Hoenderboom, Frans, geb. Gendringen ca. 1917, chauffeur, overl. Uden 08.04.1962, z.v. Johannes Hendrikus Hoenderboom (1884-) en Anna Maria Weijers (1887-).

2.                  Gerardus Wilhelmus Lelivelt, geb. ca. 1918, timmerman (1941,1942).

3.                  Cornelia Francisca Lelivelt, Zus, geb. Beuningen 16.02.1919, overl. Wijchen 11.05.2009, begr. Beuningen, tr. Beuningen 27.06.1942 Gerardus Kersten, geb. Ewijk 11.09.1917, timmerman, overl. 19.10.2002, z.v. Antonius Kersten, landbouwer, en Gerarda Maria de Waal.

4.                  Hermanus Jan Lelivelt, geb. Beuningen ca. 1921, tr. Venlo 08.10.1945 Geertruida Anna Vreeker, geb. Bovenkarspel ca. 1826, d.v. Adrianus Vreeker en Aaltje Peerdeman.

5.                  Maria Regina Johanna Lelivelt, geb. Beuningen ca. 1928, overl. Nijmegen 06.09.1948|a|.

6.                  Hendrik Jozef Lelivelt, geb. Beuningen 29.07.1931, overl. Beuningen 31.07.1931.

 

Noten: |a| ook overl.akte Beuningen 1948 no.19.

 


 

VI.f. Willem Lelivelt, z.v. V.e, geb. Beuningen 13.06.1896, timmerman, tr. Ewijk 28.12.1922 Maria Jacoba Rutjes, geb. Winssen (Ewijk) 21.01.1897, d.v. Johannes Rutjes en Catharina Theodora Janssen.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Beuningen 04.08.1938.

 


 

V.f. Hermanus Lelivelt, z.v. IV.b, geb. Weurt (Beuningen) 08.07.1863, timmerman, overl. Weurt (Beuningen) 17.02.1899, tr. Beuningen 25.05.1893 Johanna Margaretha van der Linden, geb. Andelst (Valburg) 14.04.1862, overl. Duiven 07.05.1943, d.v. Hendrik van der Linden, arbeider, en Hermina Wilting.

     JMvdL tr. 2e Beuningen 08.02.1900 Bartholomeus van Workum, geb. Andelst (Valburg) 06.10.1867, mandenmaker, overl. Valburg 17.06.1921, z.v. Henricus van Workum, schipper, en Johanna Maria Vens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Regina Lelivelt, geb. Weurt (Beuningen) 01.12.1894, overl. Weurt (Beuningen) 06.09.1895.

2.                  Hermina Regina Lelivelt, geb. Weurt (Beuningen) 04.01.1896, overl. Weurt (Beuningen) 12.02.1897.

3.                  Regina Hermina Lelivelt, geb. Beuningen 19.08.1897, overl. Loo 15.08.1976, tr. Joannes Martinus Wilhelmus Wiltingh, geb. Huissen 14.05.1879, landbouwer, overl. Duiven 12.06.1942, z.v. Willem Wiltingh en Hendrika ter Steeg.

 


 

IV.c. Martinus Lelivelt, z.v. III.a, geb. Mook 25.03.1825, timmerman, overl. Lichtenvoorde 16.02.1892, tr. Ruurlo 02.02.1859 Maria Aleida Jacoba Slegten, geb. Zutphen 24.01.1833, overl. Lichtenvoorde 16.07.1897, d.v. Joannes Slegten, logementhouder, en Margaretha Clasquin.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermanus Lelivelt, geb. Lichtenvoorde 19.12.1859; volgt V.g.

2.                  Johannes Lelivelt, geb. Lichtenvoorde 14.04.1861, kleermaker, overl. Lichtenvoorde 27.01.1890.

3.                  Franciscus Lelivelt, geb. Lichtenvoorde 04.02.1864, overl. Lichtenvoorde 14.07.1865.

4.                  Gezina Margaretha Lelivelt, geb. Lichtenvoorde 25.08.1866, overl. Lichtenvoorde 16.11.1943, tr. Lichtenvoorde 12.10.1908 Johannes Bernardus Sterenborg, geb. Lichtenvoorde 09.09.1870, schoenmaker, overl. Lichtenvoorde 26.01.1940, z.v. Johannes Hermanus Sterenborg en Grada Jannij.

5.                  Franciscus Lelivelt, geb. Lichtenvoorde 27.01.1868, overl. Lichtenvoorde 26.01.1869.

6.                  Maria Adriana Lelivelt, geb. Lichtenvoorde 27.10.1871.

 


 

V.g. Hermanus Lelivelt, z.v. IV.c, geb. Lichtenvoorde 19.12.1859, timmerman, overl. Lichtenvoorde 07.07.1939, tr. Lichtenvoorde 16.05.1890 Hendrika Gertruida Toebes, geb. Lichtenvoorde 19.06.1862, overl. Lichtenvoorde 12.12.1911, d.v. Gerardus Johannes Toebes en Antonia Rietberg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Antonius Martinus Lelivelt, geb. Lichtenvoorde 14.03.1891, timmerman, tr. Lichtenvoorde 23.05.1922 Johanna Wilhelmina Maria van Ooijen, geb. ’s-Gravenhage 09.04.1901, d.v. Cornelis van Ooijen en Johanna Louisa Breukers.

2.                  Antonia Jakoba Lelivelt, geb. Lichtenvoorde 08.04.1894.

3.                  Martinus Antonius Lelivelt, geb. Lichtenvoorde 17.01.1896; volgt VI.g.

4.                  Hermanus Adrianus Lelivelt, geb. Lichtenvoorde 04.06.1897; volgt VI.h.

5.                  Wilhelmina Maria Jacoba Lelivelt, geb. Lichtenvoorde 07.11.1900, overl. Nijmegen 14.03.1997, tr. NN.

 

Noten: |e| hier overl. Utrecht.

 


 

VI.g. Martinus Antonius Lelivelt, z.v. V.g, geb. Lichtenvoorde 17.01.1896, timmerman, overl. (gefusilleerd in Fort bij Rijnauwen) Bunnik 25.07.1944, tr. Lichtenvoorde 06.05.1924 Johanna Clara Maria Ludmilla Hund, geb. Hamm 24.08.1896, d.v. Joseph Hund, hoofdconducteur, en Maria Schäfer.
MAL staat vermeld op de Erelijst van gevallenen 1940-1945|e|; naar hem genoemd: Martin Leliveltstraat te Lichtenvoorde.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VI.h. Hermanus Adrianus Lelivelt, z.v. V.g, geb. Lichtenvoorde 04.06.1897, timmerman (1924), overl. Lichtenvoorde 27.05.1969, tr. voor 1932 Maria Josephina Reijerink, geb. Zwolle (Eibergen) 05.03.1906, d.v. Antonius Hendricus Reijerink en Hermina Johanna Eijsink.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

IV.d.  Theodorus Lelivelt, z.v. III.a, geb. Mook 06.02.1827, timmerman, overl. Aalten 06.03.1889, tr. Wisch 06.02.1862 Theodora Berendina Wolters, geb. Wisch 29.04.1834, overl. Westervoort 15.08.1878, d.v. Theodorus Wolters, hoedenmaker, en Maria te Kaate.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Theodorus Lelivelt, geb. Westervoort 02.01.1863, visscher, overl. Westervoort 20.03.1898.

2.                  Franciscus Marinus Leliveld, geb. Westervoort 14.05.1864, overl. Westervoort 08.11.1869.

3.                  Maria Lelivelt, geb. Westervoort 02.02.1866, tr. Westervoort 09.02.1893 Hendrikus Roelofs, geb. Arnhem 17.06.1856, seinwachter (1879), spoorbrugwachter (1893), z.v. Antonius Roelofs en Jenneke Menting.
Kind van Maria:

a.         Maria Elisabeth Lelivelt, geb. Westervoort 02.02.1890|c|, overl. Rosmalen 31.03.1936, tr. Rotterdam 20.11.1918 Johannes Josephus van Heezik, geb. Rotterdam 09.11.1892, z.v. Cornelis Johannes van Heezik en Helena Francisca van Santen.

Uit dit huwelijk: Wilhelmus Johannes, geb. Westervoort ca. 1897, overl. na 1925; Hermanus Frans, geb. Westervoort ca. 1899, overl. Zwolle 03.06.1949|b|; Bernardus Frans, geb. Haskerland 11.08.1901, overl. na 1929; Johanna Theodora, geb. Haskerland ca. 1903, overl. na 1932.
     HR tr. 1e Westervoort 27.08.1879 Wilhelmina Thebes, geb. Westervoort ca. 1857, overl. Arnhem 14.12.1891, d.v. Johannes Thebes en Wilhelmina Houkes.

4.                  Willem Lelivelt, geb. Westervoort 03.11.1867.

5.                  Anna Leliveld, geb. Westervoort 20.02.1870, overl. Huissen 15.05.1921|a|, tr. 1e Duiven 06.01.1896 Hendrikus Gieben, geb. Duiven 21.04.1862, arbeider (1896), overl. Arnhem 09.02.1917, z.v. Lambertus Jacobus Gieben en Willemina Koster; tr. 2e Huissen 16.05.1918 Hendrikus van Deelen, geb. Bemmel 31.03.1862, arbeider (1898,1918), overl. Huissen 09.02.1942, z.v. Willem van Deelen en Geertruida Janssen.
     HvD tr. 1e Huissen 24.08.1898 Bernardina Bies, geb. Huissen 12.11.1860, overl. Huissen 17.09.1917, d.v. Johannes Bies en Johanna Gertsen.

6.                  Hermanus Leliveld, geb. Westervoort 12.06.1872; volgt V.h.

7.                  Franciscus Lelivelt, geb. Westervoort 31.10.1874, agent (1911), tr. Beuningen 08.11.1911 Wilhelmina Helena Baaijen, geb. Weurt (Beuningen) 26.10.1886, d.v. Johannes Hendrikus Baaijen en Wilhelmina Jansen.

 

Noten: |a| Lelivelt (overl.akte Huissen 1921 no.26); |b| ook overl.akte Nunspeet 1949 no.39; |c| aangifte door Stephanus Jacobus van Roijen, 61 jr, geneeskundige (geb.akte Westervoor 1890 no.6).

 


 

V.h.  Hermanus Leliveld, z.v. IV.d, geb. Westervoort 12.06.1872, timmerman (1902,1915), overl. na 1916, tr. Arnhem 30.07.1902 Everharda Theodora Burgers, geb. Renkum 01.01.1877, overl. Arnhem 13.10.1958, d.v. Jan Burgers en Julia Burgers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Franciscus Leliveld, geb. Arnhem 23.03.1903.

2.                  Franciscus Johannes Leliveld, geb. Arnhem 15.07.1904.

3.                  Hendrik Gerhardus Leliveld, geb. Arnhem 08.12.1905, overl. Arnhem 17.02.1983|a|, begr. Arnhem (Moscowa) 21.02.1983.

4.                  levenloze dochter, Arnhem 17.12.1906.

5.                  Wilhelmus Hermanus Leliveld, geb. Arnhem 08.11.1907; volgt VI.h2.

6.                  Maria Hendrika Leliveld, geb. Arnhem 01.11.1909, overl. Arnhem 07.04.1992, begr. Arnhem (Bpl.Moscowa) 13.04.1992, tr. Hendrikus Johannes Baarslag, overl. voor 1992.

7.                  levenloos kind, Arnhem 08.01.1911.

8.                  Julia Theodora Leliveld, geb. Arnhem 30.01.1912.

9.                  levenloos kind, Arnhem 05.11.1914.

10.              Petrus Johannes Leliveld, geb. Arnhem ca. 1915, overl. Arnhem 26.02.1915.

11.              Petrus Johannes Leliveld, geb. Arnhem ca. 1916, overl. Arnhem 07.06.1917.

 

Noten: |a| Annonce ondertekend door J.Th. Leeuwenhaghe-Leliveld, Fam. Hermsen-Leliveld, Fam. Baarslag-Leliveld, F.J. Leliveld.

 


 

VI.h2. Wilhelmus Hermanus Leliveld, z.v. V.h, geb. Arnhem 08.11.1907, geb. ca. 1907, timmerman, overl. Arnhem 06.12.1960, otr. Arnhem 1937|a| Johanna Maria Cornelia Teering, geb. Arnhem 19.03.1910, d.v. Johannes Theodorus Teering, landbouwer, en Johanna Cornelia van Eijkelen.

Uit dit huwelijk kind(eren).

 

Noten: |a| Arnhemsche courant 04.11.1937.

 


 

IV.e. Willem Lelivelt, William, z.v. III.a, geb. Mook 22.02.1829, timmerman (1856,1877), naar USA na 1881|b|, overl. 1909, begr. St. Boniface Cemetery (Chicago, Cook County, Illinois), tr. Velp(NB) 22.08.1855 Johanna Petronella van Duren, Petronella, geb. Velp(NB) 16.02.1833, overl. 1892, begr. St. Boniface Cemetery (Chicago, Cook County, Illinois)|c|, d.v. Seger van Duren en Theodora Abels.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Johanna Lelivelt, geb. Groessen (Duiven) 21.09.1856.

2.                  Franciscus Zacharias Lelivelt, geb. Groessen (Duiven) 15.05.1858; volgt V.i.

3.                  Hermanus Christiaan Lelivelt, geb. Groessen (Duiven) 04.03.1860; volgt V.j.

4.                  Johannes Theodorus Lelievelt, geb. Groessen (Duiven) 07.07.1862; volgt V.k.

5.                  Anna Maria Lelievelt, geb. Groessen (Duiven) 06.10.1864.
= w.s.
Louise Lelivelt, geb.  1865, overl. 1952, begr. St. Boniface Cemetery (Chicago, Cook County, Illinois).

6.                  Petrus Johannes Lelievelt, John Peter, geb. Groessen (Duiven) 15.05.1867, naar de USA, overl. Chicago (Cook County, Illinois) 26.01.1921, begr. Oakridge-Glen Oak Cemetery (Hillside Cook County, Illinois).

7.                  Josephus Wilhelmus Lelievelt, geb. Groessen (Duiven) 19.12.1869, overl. Groessen (Duiven) 03.02.1871|a|.

8.                  Antonia Sophia Lelievelt, geb. Groessen (Duiven) 17.01.1872.

9.                  Theodora Aleida Lelivelt, geb. Oosterbeek (Renkum) 23.04.1877.

 

Noten: |a| moeder van Duuren (overl.akte Duiven 1871 no.22); |b| ingeschr. Register dienstboden en knechten te Grave; |c| geb. 1836 (grafzerk).

 


 

V.i. Franciscus Zacharias Lelivelt, Frank, z.v. IV.e, geb. Groessen (Duiven) 15.05.1858, timmerman (1884,1885), overl. Chicago (Cook County, Illinois) 16.05.1941, begr. Oakridge-Glen Oak Cemetery (Hillside, Cook County, Illinois), tr. Amsterdam 19.06.1884 Theodora Mattijssen, Dora, geb. Oosterbeek (Renkum) 10.09.1859, dienstbode (1884), overl. Chicago (Cook County, Illinois) 10.09.1950, begr. Oakridge-Glen Oak Cemetery (Hillside, Cook County, Illinois), d.v. Jan Mattijssen en Hendrika Arendsen.

     Naar USA 1887.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Johannes Lelivelt, geb. Amsterdam 1884; volgt VI.i.

2.                  Johannes Franciscus Lelivelt, John Frank (Jack), geb. Amsterdam 14.11.1885|b|, overl. Seattle (Washington) 20.01.1941, begr. Grand View Memorial Park (Glendale, Los Angeles County, California), tr. Ethel Mae (Lelivelt), geb. 1887, overl. 1975, begr. Grand View Memorial Park (Glendale, Los Angeles County, California).

      Jack Lelivelt was a professional baseball player, see en.wikipedia.

3.                  Herman Lelivelt, geb. Illinois 25.02.1888; volgt VI.j.

4.                  dochter Lelivelt, geb. Chicago (Cook County, Illinois) 18.08.1890.

5.                  Nellie Lelivelt, geb. Chicago (Cook County, Illinois) 18.08.1890, overl. Chicago (Cook County, Illinois) xx.04.1964, begr. Oakridge-Glen Oak Cemetery (Hillside, Cook County, Illinois).

 

Noten: |b| geb.akte Amsterdam 1885 reg.11 f.50v.

 


 

VI.i. Willem Johannes Lelivelt, William John (Bill), z.v. V.i, geb. Amsterdam 21.10.1884|a|, naar USA, overl. Cook County (Illinois) 14.02.1968, begr. Saint Adalbert Catholic Cemetery (Niles, Cook County, Illinois), tr. voor 1914 Edith M. (Lelivelt), geb. Ohio ca. 1892. [Chicago 1920]

      Bill Lelivelt was a professional baseball pitcher, see en.wikipedia.

Uit dit huwelijk:

1.                  William Lelivelt, geb. Illinois ca. 1914.

 

Noten: |a| geb.akte Amsterdam 1884 reg.9 f.165v.

 


 

VI.j. Herman Lelivelt, z.v. V.i, geb. Illinois 25.02.1888, overl. xx.03.1968, tr. voor 1914 Mary E. (Lelivelt), geb. Illinois ca. 1889.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilburn Lelivelt, geb. Illinois ca. 1914.

 


 

V.j. Hermanus Christiaan Lelivelt, z.v. IV.e, geb. Groessen (Duiven) 04.03.1860, naturalization Illinois 1888, overl. Elmhurst (DuPage County, Illinois) 26.01.1934, begr. Proviso (Cook County, Illinois) 29.01.1934, tr. Chicago (Cook County, Illinois) 19.05.1887 Mary Louise Schroeder, geb. Chicago (Illinois) ca. 1860, overl. Villa Park (DuPage County, Illinois) 07.04.1945, begr. Proviso (Cook County, Illinois) 10.04.1945, d.v. Charles Schroeder en Anna Plund.

Uit dit huwelijk:

1.                  Charles Wiliam Lelivelt, geb. Illinois 30.04.1888; volgt VI.k.

2.                  Lora Lelivelt, geb. Illinois ca. 1890, overl. na 1910.
= w.s. Laura E. Lelivelt, geb. ca. 1890, tr. Forest Park (Cook County, Illinois) 11.04.1918 Albert F. Fischer.

 


 

VI.k. Charles Wiliam Lelivelt, z.v. V.j, geb. Illinois 30.04.1888, overl. xx.05.1970, tr. Kane (Illinois) 07.09.1909 Emily Edminson, geb. Illinois ca. 1888, overl. na 1940, d.v. Richard Edminson en Minnie Eringhouse.

Uit dit huwelijk:

1.                  Earl C. Lelivelt, geb. Illinois 14.02.1910, overl. Forest Park (Cook County, Illinois) xx.04.1977, tr. voor 1940 Florence (Lelivelt), geb. Illinois ca. 1912.

2.                  Charles R. Lelivelt, geb. Illinois 25.02.1914, overl. 28.02.1993, tr. voor 1940 Gladys Reich, geb. Illinois ca. 1915, overl. na 1940, d.v. Ernest Reich en Hulda (Reich).

 


 

V.k. Johannes Theodorus Lelievelt, Theo of Theodore J., z.v. IV.e, geb. Groessen (Duiven) 07.07.1862, naar USA 1881, naturalization Illinois 1888, carpenter, overl. Chicago (Cook County, Illinois) 06.01.1941, begr. St. Boniface Cemetery (Chicago, Cook County, Illinois) 10.01.1941, tr. Chicago (Cook County, Illinois) 27.12.1887 Louise C. Ahrens, geb. Wisconsin ca. 1865, overl. 1952, begr. St. Boniface Cemetery (Chicago, Cook County, Illinois).

Uit dit huwelijk:

1.                  Dorothy Lelivelt, geb. Illinois 1888, overl. Cook County (Illinois) 30.10.1964, begr. St. Boniface Cemetery (Chicago, Cook County, Illinois), tr. Chicago (Cook County, Illinois) 17.06.1913 Peter P. Heinrichs, geb. 1887, overl. xx.03.1959, begr. St. Boniface Cemetery (Chicago, Cook County, Illinois).
Uit dit huwelijk: William, geb./overl. Chicago (Cook County, Illinois) 10.01.1917, begr. St. Boniface (Chicago, Cook County, Illinois) 12.01.1917.

2.                  Joseph John Lelivelt, geb. Illinois 21.09.1893; volgt VI.l.

3.                  Josephine Lelivelt, geb. Chicago (Cook County, Illinois) 21.09.1893, overl. na 1920, tr. Chicago (Cook County, Illinois) 1894 Fred G. Brunner.

4.                  dochter Lelivelt, geb. Chicago (Cook County, Illinois) 21.05.1891.

5.                  Louise Lelivelt, geb. Chicago (Cook County, Illinois) 12.09.1903, overl. 1993, begr. St. Boniface Cemetery (Chicago, Cook County, Illinois), tr. (echtsch. voor 1963) Rolling.

 


 

VI.l. Joseph John Lelivelt, z.v. V.k, geb. Chicago (Cook County, Illinois) 21.09.1893, ‘alternate delegate to Democratic National Convention from Illinois’ (1956), overl. na 1956, tr. voor 1926 Susan Conway, geb. Chicago (Cook County, Illinois) ca. 1898/1901. [Maywood (Cook County, Illinois) 1956]

Uit dit huwelijk:

1.                  Mary Lou Lelivelt, geb. Illinois ca. 1926.

2.                  Lorraine Lelivelt, geb. Illinois ca. 1932.

3.                  Louise Lelivelt, geb. Oak Park (Cook County, Illinois) 29.11.1933.

 


 

IV.f. Petrus Lelivelt, z.v. III.a, geb. Mook 17.02.1833, timmerman (1861,1866,1868), kastelein (1870), tapper (1875,1879,1896,1909), herbergier (1914), overl. Aalten 20.10.1919, tr. 1e Aalten 01.10.1861 Grada Aleida Gildhuis, geb. Aalten 06.10.1836, overl. Aalten 17.09.1872, d.v. Johannes Hendrikus Arnoldus Gildhuis, schoenmaker, en Fenne Marie Schilderink; tr. 2e Aalten 31.01.1873 Wilhelmina Schutten, geb. Groenlo 31.07.1840, dienstmeid (1873), overl. Aalten 10.12.1922, d.v. Theodorus Joannes Schutten en Maria Sprenkeler.

Uit het huwelijk Lelivelt-Gildhuis:

1.                  Harmanus Hendrikus Lelivelt, geb. Aalten 26.11.1861, koopman (1896), fabrieksarbeider (1922), overl. Aalten 24.12.1922, tr. Aalten 20.08.1896 Anna Elisabeth Bloemer, geb. Aalten 12.06.1866, overl. Winterswijk 02.07.1937, d.v. Bernardus Bloemer en Elisabeth Blomevath.

2.                  Johannes Hendrikus Lelivelt, geb. Aalten 02.12.1863; volgt V.l.

3.                  Hendrikus Bernadus Lelivelt, geb. Aalten 18.02.1866, timmerman (1895), caféhouder (1916), overl. Aalten 02.09.1916, tr. Aalten 09.05.1895 Johanna Berendina Reijers, geb. Gendringen 13.12.1872, overl. na 1941, d.v. Johannes Bernardus Reijers en Berendina Winters.
     JBR tr. 2e Aalten  05.02.1918 Antoni Knippers, geb. Lichtenvoorde 02.10.1880, landbouwer (1918), overl. Aalten 24.11.1941, z.v. Johannes Bernardus Knippers en Grada Rondeel.

4.                  Gradus Johannes Lelivelt, geb. Aalten 29.05.1868; volgt V.m.

5.                  Maria Aleida Lelivelt, geb. Aalten 23.03.1870, overl. Aalten 10.10.1909.

Uit het huwelijk Lelivelt-Schutten:

6.                  Bernardina Lelivelt, geb. Aalten 23.01.1875, overl. Aalten 26.04.1914, tr. Aalten 30.05.1901 Petrus Wilhelmus Wagener, geb. Doornenburg (Bemmel) 17.07.1867, timmerman, overl. na 1914, z.v. Christiaan Wagener, timmerman, en Johanna Sak.
Uit dit huwelijk: Petrus Wilhelmus Christianus, geb. Aalten 06.06.1902, overl. na 1942; Wilhelmina Johanna, geb. Aalten 21.09.1903, overl. Aalten 07.04.1940; Anna Hendrika Maria, geb. Aalten 20.08.1904, overl. Aalten 22.08.1904; Anna Hendrika Maria, geb. Aalten 26.08.1905; Gerhardus Bernardus, geb. Aalten 22.08.1907; Theodora Johanna, geb. Aalten 18.01.1909.

7.                  Grada Aleida Lelivelt, geb. Aalten 10.11.1877, tr. Aalten 27.09.1904 Bernardus Johannes Overmaat, geb. Hengelo(Gld) 23.05.1864, stationschef (1890), koopman (1904), rijwielhandelaar (1909), overl. Aalten 27.04.1909, z.v. Johannes Overmaat, klompenmaker, en Hendrika Johanna Olthof.
     BJO tr. 1e Borculo 12.09.1890 Hendrika Francina te Molder, geb. Borculo 02.06.1862, overl. Aalten 18.03.1903, d.v. Lambertus te Molder en Johanna Maria Doeve.

8.                  Theodorus Antonius Lelivelt, geb. Aalten 24.11.1879, voerman, tr. Aalten 12.10.1916 Johanna Huberta Koppelman, geb. Vreden ca. 1886, d.v. Joseph Heinrich Koppelman en Gerharda Bernardina Gielink.

9.                  Bernardus Lelivelt, geb. Aalten 22.01.1884; volgt V.n.

 


 

V.l. Johannes Hendrikus Lelivelt, z.v. IV.f, geb. Aalten 02.12.1863, timmerman, overl. Aalten 13.09.1923, tr. Bemmel 28.08.1893 Catharina Maria Wannet, geb. Doornenburg 28.04.1870, caféhoudster, overl. Bemmel 28.03.1946, d.v. Evert Wannet en Everdina Berendina Klaassen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Agnes Aleida Maria Lelivelt, geb. Doornenburg (Bemmel) 15.06.1894, overl. Bemmel 08.04.1938.

2.                  Anna Maria Theresia Lelivelt, geb. Doornenburg (Bemmel) 06.12.1895.

 


 

V.m. Gradus Johannes Lelivelt, z.v. IV.f, geb. Aalten 29.05.1868, timmerman (1900,1901), wagenmaker bij de NS (1920), seinhuiswachter bij de GOLS, overl. Winterswijk 14.04.1946, tr. 1e Winterswijk 16.02.1900|a| Hendrika Johanna Mulder, geb. Vorden 10.09.1861, overl. Winterswijk 16.11.1919, d.v. Albartus Mulder, timmerman, en Anna Helena Temming; tr. 2e Winterswijk 09.07.1920 Maria Helena Boonhof, geb. Dorpbuurt (Winterswijk) 19.08.1885, d.v. Johannes Franciscus Boonhof en Maria Hofman.

     HJM tr. 1e Vorden 29.08.1883 Hendrikus Johannes Balink, geb. Winterswijk 12.12.1856, timmerman, overl. Winterswijk 26.01.1899, z.v. Johannes Albertus Balink en Maria Susanna Aleida Harperink. Uit dit huwelijk kinderen.

     MHB tr. 1e Winterswijk 05.10.1906 Dirk Knook (1881-1911).

Uit het huwelijk Lelivelt-Mulder:

1.                    Wilhelmina Hendrika Aleida Lelivelt, geb. Winterswijk 13.09.1901.

2.                    een zoon|b|.

 

Noten: |a| huwelijkse voorwaarden notaris J.B. Roelvink te Winterswijk 15.02.1900 (Not.Arch. inv.5975 no.23) {Gerhardus Johannes}; |b| website M. Wagener.

 


 

V.n. Bernardus Lelivelt, z.v. IV.f, geb. Aalten 22.01.1884, (huis)schilder, overl. Noordwijkerhout 25.10.1963, tr. Wisch 02.11.1911 Anna Christina van Raaij, geb. Silvolde (Wisch) 06.04.1886, overl. Doetinchem 26.04.1954, d.v. Johannes van Raaij en Maria te Koppele.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardus Petrus Theodorus Maria Lelivelt, geb. Silvolde (Wisch) 16.02.1912, overl. Noordwijkerhout 25.10.1963.

2.                  J.M.Ch. Lelivelt, Jo, geb. Silvolde 18.01.1915, overl. Doetinchem 28.04.2000, crem. Doetinchem (Slangenburg), tr. Wilhelmus Matheus Fielt, Wim, geb. Kilder 20.09.1916, overl. Doetinchem 01.02.1982, begr. Doetinchem (Bpl. Slangenburg).

3.                  Henk Lelivelt, geb. Wisch 29.08.1916, overl. Wanroij 19.01.2001, begr. Wanroij, tr. Miet Centen.

4.                  Theodorus Johannes Maria Lelivelt, geb. Silvolde (Wisch) xx.01.1920|c|.

5.                  Anna Wilhelmina Maria Lelivelt, geb. Wisch xx.10.1922, overl. Silvolde (Wisch) 23.03.1923.

6.                  dochter.

7.                  zoon.

 

Noten: |c| De Graafschap-bode 30.0.1920.

 


 

III.b. Franciscus Lelieveld, Frans, z.v. II, ged. Nijmegen (RK Statie der Minderbroeders) 01.12.1794, timmerman (1817), overl. tussen 1818 en 1824, tr. Mook 27.09.1817|b| Elisabeth Hennese, geb. Gennep ca. 1794, dienstmaagd (1817), overl. Ottersum 26.05.1860|d|, d.v. Hendrik Hennesen en Margaritha Driessen.

     EH tr. 2e Ottersum 01.10.1824|c| Hubertus Bertisen, geb. Middelaar 21.03.1787, overl. Ottersum 08.11.1848, z.v. Gerardus Bertisen en Mechtilda Lamensen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Lelieveld, geb. Mook 17.06.1818, overl. Mook 03.03.1820, begr. Mook 04.03.1820.

 

Noten: |b| bruidegom Lelienfeld, moeder v/d bruidegom Schuilenborg; |c| bruid Hennesen, wede Lelieveldt (huw.akte Ottersum 1824); |d| Hennesen (overl.akte Ottersum 1860 no.11).

 


terug naar het overzicht Leliveld