Familie Leliveld/Lelievelt/Lelijveld (9)

 

 

Deze familie betreft de nazaten van Willem Cornelisse Lelivelt en Steventje Loeven Tuijthoff uit Harmelen.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van A. van Gemert. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2006 (laatst herzien december 2018)

 


 

I. Willem Cornelisse Lelivelt, j.m. van Noorden, otr. Harmelen 20.11.1687 Steventje Loeven Tuijthoff, j.d. van Harmelen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Ariaentje Lelyvelt, ged. Harmelen 19.04.1691.

2.                  Cornelis Lelyvelt, geb. Harmelen 1693; volgt II.a.

3.                  Loeff Lelyvelt, geb. Harmelen 1696; volgt II.b.

4.                  Neeltje Lelyvelt, ged. Harmelen 04.06.1699|a|.

 

Noten: |a| moeder van ’t Uythoff.

 


 

II.a. Cornelis Lelievelt, z.v. I, ged. Harmelen 24.09.1693, won. Reijerscop, tr. 1e voor 1725 Maria van Oosterbeek, overl. tussen 1725 en 1732; otr. 2e Harmelen xx.06.1732 Huibertje van Zegveld, geb. Utrecht, won. Reijerscop.
     HvZ tr. 1e voor 1732 Willem de Lange, soldaat, overl. voor 1732.

Uit het huwelijk Lelievelt-Oosterlaak:

1.                  Willem Lelievelt, ged. Harmelen 03.06.1725.

 


 

II.b. Loef Lelievelt, z.v. I, ged. Harmelen 26.04.1696|a|, overl. tussen 1744 en 1761, tr. voor 1720 Magdalena Lugtenburg, doopgetuige Maarssen 14.02.1751 en 23.03.1755, huwelijksgetuige Amsterdam 15.05.1761.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Lelievelt, geb. Harmelen 1720; volgt III.a.

2.                  Jan Lelievelt, geb. Harmelen 1721; volgt III.b.

3.                  Pieter van Leliveld, geb. Maarssen 10.1724; volgt III.c.

4.                  Anna van Leliveld, ged. Maarssen 22.09.1725|c|.

5.                  Maria van Leliveld, ged. Maarssen 02.05.1728|d|.

6.                  Stephania Lelijvelt, geb. Maarsen ca. 1731, otr. Amsterdam 15.05.1761|e| Hendricus Spelt, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18.10.1733, z.v. Jan Spelt en Sara Post.
Uit dit huwelijk (vader Hendrik): Gerritje, ged. Amsterdam (Westerkerk) 04.06.1762|f|; Jan, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 01.07.1764|g|; Magdalena, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 22.02.1769|c|.

7.                  Gerritje Lelivelt, ged. Maarssen 27.06.1734.

 

Noten: |a| moeder van ’t Uythoff; |c||d| vader Louis; |e| bruid in akte Stephania Lelijvelt, tekent met Steffnieia Lelivelt, bruidegom Hendrik; |f| moeder Stefnia, get. Gerritje Lelivelt; |g| moeder Steffnia, get. Gerritje Lelijvelt; |h| moeder Steffina, get. Lambarta Spelt.

 


 

III.a. Willem Lelievelt, z.v. II.b, ged. Harmelen 07.01.1720, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.09.1784 en Amsterdam (Noorderkerk) 12.04.1786, tr. voor 1751 Elisabeth Fok, doopgetuige Maarssen 19.05.1754, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.09.1784 en Amsterdam (Noorderkerk) 12.04.1786, huwelijksgetuige Amsterdam 07.10.1791, overl. voor 1801.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Lelieveld, ged. Maarssen 14.02.1751|b|, otr. Amsterdam 07.10.1791 Jan Casper Wijsman.
Uit dit huwelijk: Jan Hendrik, ged. Amsterdam (Evanglisch-Luthers) 29.06.1792|n|; Willem Jacobs, geb. 18.04.1796, ged. Amsterdam (Evangelisch‑Luthers) 24.04.1796|b|; Hendrik, geb. 23.01.1798, ged. Amsterdam (Evangelisch‑Luthers) 26.01.1798.
     JCW tr. 1e voor 1791 Lubberdina van Romonde.

2.                  Emmerensje Lelieveld, ook Amerencia, ged. Maarssen 10.06.1753, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 06.07.1787|l|, otr. Amsterdam 25.09.1783|i| Hendrik Heino, ook Heijno, overl. na 1787.
Uit dit huwelijk: Willem, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.09.1784|j|; Baarent, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.09.1784|k| {tweeling}; Willem, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 12.04.1786|m|.
     HH otr. 2e Amsterdam 19.10.1787 Jannetje Lammers.

3.                  Magdalena Lelieveld, ged. Maarssen 23.03.1755|c|, overl. Amsterdam 26.07.1841|e|, otr. Amsterdam 26.09.1788 Egbert Hoogenkamp, overl. voor 1841.
Uit dit huwelijk: Anna Marija, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 27.09.1789|f|; Ameresse, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12.09.1792|g|, overl. Gouda 13.12.1848|h|.

4.                  Steffania Lelyvelt, ged. Zuilen|d| 11.11.1759, otr. Amsterdam 02.10.1801|p| Jacob Pot, geb. ca. 1766.

5.                  Louis Lelieveld, Leliveldt (1820), ged. Maarssen 04.04.1762, overl. Maarssen 10.02.1843, tr. 1e Maarssen 28.10.1820 Gijsje Sloothaak, geb. Maarssen ca. 1777, overl. voor 1829, d.v. Cornelis Sloothaak en Willemijntje van den Berg (ca.1739-1816); tr. 2e Maarsseveen 13.06.1829 Aletta Visser, geb. Zuilen ca. 1777, overl. Barwoutswaarder 24.02.1864|a|, d.v. Jan Visser en Jacoba van Schoonhoven.
     AV tr. 1e voor 1799 Cornelis Bliekendaal, geb. ca. 1774, overl. Zuilen 29.05.1821, z.v. Cornelis Bliekendaal (ca.1726-1814) en Neeltje Zandbeek.

6.                  Jannetje Lelyveld, ged. Maarssen 17.02.1765.

 

Noten: |a| Metta (GenLias), wed. Louis Leliveld; |b||c| get. Magdalena Lugtenburg {oma}; |d| doopboek Maarssen; |e| oud 87 jaar (overl.akte Amsterdam 1841 reg.6 fol.176); |f| get. Jan Hoogenkamp en Anna Leelijvelt {tante}; |g| get. Eliesabet Fok {oma}; |h| Amarentia, moeder Lelijveld; |i| bruid Amerencia Lelyveld; |j||k| moeder Amerensien Leelivelt, get. Willem Leelivelt {opa} en Eliesabet Sock {oma}; |l| Amerentje Lelivelt; |m| moeder Amerensie Leelivelt, get. Willem Leelivelt {opa} en Eliesabeth Fock {oma}; |n| get. Steffania Lelivelt {tante}; |o| get. Stephania Lelivelt {tante}; |p| bruid Stephania Leliveld, oud 39 jaar.

 


 

III.b. Jan Lelievelt, z.v. II.b, ged. Harmelen 16.02.1721, tr. Muiden (rk) 30.04.1745 Antje Tijsen, van Noorden.

Kind:

1.                  Geertruij, ged. Overdiemen (rk) 04.12.1744, winkelierster, overl. Muiden 29.10.1815, tr. Muiden (schepenen) 24.05.1772 Jacob Hardeveld, overl. voor 1815.
Uit dit huwelijk: Antje, ged. Muiden (rk) 22.02.1774|a|; Gerrit, ged. Muiden (rk) 06.07.1775, overl. tussen 1818 en 1839; Sophia, ged. Muiden (rk) 02.04.1780, overl. Megen 04.08.1867; Joannes, ged. Muiden (rk) 18.10.1872, w.s. overl. voor 1787; Fijtje, ged. Muiden 30.01.1785, overl. na 1818; Joannes, ged. Muiden 09.03.1787.

Uit dit huwelijk:

2.                  Matthijs Lelieveld, geb. Muiden ca. 1755, veehouder, overl. Muiden 25.02.1837, tr. 1e voor 1819 Geertrudis Kues, geb. ca. 1754, overl. Muiden 25.11.1819; tr. 2e Muiden 31.07.1823|b| Magdalena Kleijn, geb. Muiden ca. 1765, overl. (aan de gevolgen van eene slijmberoerte) Muiden 07.09.1834, d.v. Claas Dirkse Kleijn en Jannetje Weltman.
     MK tr. 1e voor 1823 Jan Zoet, overl. voor 1823.

 

Noten: |a| get. Gijsje Leliveld; |b| moeder v/d bruidegom Antje van Noorden (huw.akte Muiden 1823 no.10).

 


 

III.c. Pieter van Leliveld, z.v. II.b, ged. Maarssen 15.10.1724|b|, overl. na 1772, tr. 1e voor 1754 Cunera Vos, overl. tussen 1754 en 1760; otr. 2e Rhenen 18.07.1760|c| Martijntje Leonardus, won. Nieuw Maarsseveen, overl. na 1722.

Uit het eerste huwelijk:

1.                  Magdalena Leliveld, ged. Maarssen 19.05.1754|a|.

Uit het tweede huwelijk:

2.                  Margareta Lelivelt, ged. Maarssen 19.07.1761, otr. Rhenen 18.01.1782|d| Frederik Wishof.

3.                  Gerrichje Lelijveld, Gerritje, ged. Maarssen 05.06.1763, overl. na 1794, otr. Rhenen 01.11.1785, tr. Rhenen 04.12.1785 Gerrit van den Berg, geb. Rhenen, overl. na 1794.
Uit dit huwelijk: Geertruy, ged. Rhenen 17.09.1786; Peter Martinus, ged. Rhenen 09.03.1788; Dirk Jan, ged. Rhenen 13.11.1791; Adrianus, ged. Rhenen 07.07.1793; Jan Adrianus, ged. Rhenen 11.11.1794.

4.                  Jan Lelyveld, geb. Maarssen 1765; volgt IV.a.

5.                  Geertruy Lelyveld, ged. Maarssen 08.02.1767.

6.                  Adrianus Lelyveld, ged. Maarssen 04.09.1768.

7.                  Pieter Lelyveld, geb. Maarssen 1770; volgt IV.b.

8.                  Christina Lelyveld, ged. Maarssen 23.08.1772.

 

Noten: |a| get. Elisabeth Fok {oma}; |b| vader Louis; |c| bruidegom weduwnaar Anna Vos; |d| att. naar Utrecht 03.02.1782.

 


 

IV.a. Jan Lelyveld, z.v. III.c, ged. Maarssen 17.02.1765, overl. voor 1818, otr. Rhenen 12.06.1795, tr. Rhenen 05.07.1795 Teuntje van Klarebos, geb. Rhenen ca. 1757, overl. Rhenen 27.01.1818, d.v. Harmen van Klarenbos en Rijkje Oosterbeek.

     TvK tr. 1e voor 1795 Willem van Stokkum, overl. voor 1795.

Uit dit huwelijk:

1.                  Martijntje Willemijntje Lelieveldt, ged. Rhenen 05.10.1796.

 


 

IV.b. Pieter Lelyveld, z.v. III.c, ged. Maarssen 05.08.1770, won. Rhenen, overl. na 1804, otr. Rhenen 19.01.1791|a| (echtsch. voor 1808) Wilhelmina Margarita van Seumeren, geb. Scherpenzeel ca. 1771, overl. Rhenen 14.07.1849, d.v. Gerrit van Seumeren.

     WMvS otr. 2e Rhenen (civ) 18.03.1808|b|, tr. Rhenen (ndg) 03.04.1808 Cornelis Mol, geb. Rhenen ca. 1772, overl. Rhenen 19.05.1849, z.v. Hendrik Mol en Cornelia van Kouwenhove.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Carel Lelyveld, geb. Scherpenzeel ca. 1792; volgt V.a.

2.                  Anna Catharina Lelyveld, geb. 17.11.1794, ged. Gouderak 23.11.1794.

3.                  Pieter Martinus Lelyveld, ged. Rhenen 24.07.1796, overl. Rhenen 21.07.1811.

4.                  Johannes Adrianus Lelyveld, ged. Rhenen 03.02.1799.

5.                  Johannes Lelyveld, ged. Rhenen 23.02.1800.

6.                  Anna Maria Lelyveld, ged. Rhenen 14.03.1804.

 

Noten: |a| att. naar Scherpenzeel 10.02.1791; |b| bruid ‘gedissolveerde huijsvrouw van Peter Lelyveld’.

 


 

V.a. Gerrit Carel Lelyveld, ook Gerrit Karel Leliveld/Lelivelt, z.v. IV.b, geb. Scherpenzeel ca. 1790/1792, korporaal bij Bataljon Infanterie staande Armee no.12, Infanterie van Linie (vermeld in Register Waterloo gratificaties 1815|b|), overl. Rhenen 06.10.1853, tr. 1e Rhenen 01.12.1824 Willemijntje Booms, ged. Rhenen 12.02.1800, overl. Rhenen 08.07.1834, d.v. Dirk Booms Hendriksz en Cornelia Siermans; tr. 2e Rhenen 11.10.1834 Elizabeth van Kapelleveen, geb. Rhenen ca. 1798, overl. Rhenen 04.02.1842, d.v. IJsbert Evertse van Kapelleveen en Maria Willemina Booms.

     EvK tr. 1e Rhenen 24.10.1817 Arent van Schoneveld, ged. Rhenen 30.06.1780, overl. Rhenen 27.10.1824, z.v. Aart van Schoneveld en Feijtje de Ruiter.

     AvS tr. 1e voor 1817 Christina Elisabeth Hendriks, overl. Rhenen 26.06.1817, d.v. Johannis Hendriks en Elisabet Smit.

Voorkind (erkend bij huwelijk in 1824):

1.                  Pieter Booms, later Lelivelt, geb. Rhenen 1823; volgt VI.a.

Uit het huwelijk Lelyveld-Booms:

2.                  Dirk Leliveld, geb. Rhenen 1825; volgt VI.b.

3.                  Martinus Lelieveld, geb. Rhenen 31.10.1826, overl. Rhenen 23.07.1863.

4.                  Cornelis Lelieveld, geb. Rhenen 27.06.1828, overl. Rhenen 17.04.1829.

5.                  Cornelis Leliveld, geb. Rhenen 11.09.1829, overl. Rhenen 05.02.1830.

6.                  Willemina Maragreta Leliveld, geb. Rhenen 02.03.1831, overl. Rhenen 01.09.1831.

7.                  Willemina Maragreta Leliveld, geb. Rhenen 16.05.1833, overl. Rhenen 18.11.1833.

8.                  Willemina Margareta Leliveld, geb. ca. 1831(?)|a|, overl. Rhenen 15.04.1854.

Uit het huwelijk Lelyveld-van Kapelleveen:

9.                  Cornelis Lelijveld, geb. Rhenen 01.09.1835, overl. Rhenen 02.07.1842.

10.              Wilhelmina Margarieta Lelijveld, geb. Rhenen 21.04.1838, overl. Rhenen 19.06.1842.

11.              Gijsbertje Lelyveld, geb. Rhenen 18.07.1840, overl. Rhenen 15.08.1860.

 

Noten: |a| oud 23 jaar (overl.akte Rhenen 1854 no.28); |b| Stadsarchief Amsterdam.

 


 

VI.a. Pieter Lelivelt, z.v. V.a, geb. Rhenen 07.08.1823, overl. Utrecht 27.02.1881, tr. Rhenen 05.10.1850 Margarieta Hoolhorst, geb. Rhenen 25.12.1823, overl. Rhenen 09.10.1914, d.v. Willem Frederik Hoolhorst en Pietronella van Voorthuijsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Karel Lelievelt, geb. Rhenen 1851; volgt VII.a.

2.                  Petronella Lelivelt, geb. Rhenen 13.10.1853, overl. Rhenen 29.10.1853.

 


 

VII.a. Gerrit Karel Lelievelt, z.v. VI.a, geb. Rhenen 26.03.1851, timmerman (1916), overl. Rhenen 19.03.1929, tr. Rhenen 21.05.1873 Wijmtje van Dijk, geb. Kootwijkerbroek (Barneveld) 07.10.1845, overl. Rhenen 14.10.1921, d.v. Egbert van Dijk, landbouwer, en Evertje van Westeneng, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margarieta Petronella Lelievelt, geb. Rhenen 02.09.1873, overl. Rhenen 10.01.1874.

2.                  Margarieta Petronella Lelievelt, geb. Rhenen 17.01.1875, overl. ’s-Gravenhage 15.05.1916, tr. Rhenen 15.05.1895 Adrianus Everardus van Voorthuisen, geb. Rhenen 21.01.1871, overl. na 1916, z.v. Adrianus Gerardus van Voorthuisen en Jansje Heij.
Uit dit huwelijk: Jansje Everdina, geb. Rhenen 13.10.1896, overl. Rhenen 21.07.1899; Gerrit Karel, geb. Rhenen 05.04.1898, overl. Rhenen 28.08.1898; Adrianus Everardus, geb. Rhenen 15.08.1899; Jansje Everdina, geb. Rhenen ca. 1906, overl. 17.08.1906; Pieter, geb. Rhenen ca. 1914, overl. Rhenen 22.05.1916.

3.                  Egbertus Lelievelt, geb. Rhenen 01.05.1876, overl. Rhenen 29.10.1886.

4.                  Pieter Lelievelt, geb. Rhenen 27.07.1878, overl. Rhenen 21.01.1879.

5.                  Pieter Lelievelt, geb. Rhenen 1880; volgt VIII.a.

6.                  Everdina Lelievelt, geb. Rhenen 07.08.1881, woont Amersfoort (1950), overl. Baarn 20.10.1950|a|, tr. Rhenen 08.04.1909 Geurt Vierbergen, geb. Wageningen 07.11.1880, concierge, overl. Amersfoort 07.08.1941, z.v. Jacobus Vierbergen, panvormer, en Hendrina Klomp.

7.                  Willem Frederik Lelievelt, geb. Rhenen 1884; volgt VIII.b.

8.                  Egbertus Lelievelt, geb. Rhenen 1890; volgt VIII.c.

 

Noten: |a| ook overl.akte Amersfoort 1950 no.549.

 


 

VIII.a. Pieter Lelievelt, z.v. VII.a, geb. Rhenen 19.03.1880, overl. 31.08.1967, begr. Rhenen (Bpl.Achterbergsestraat), tr. Rhenen 29.03.1916 Maria Helena Meijer, geb. Rhenen 01.03.1888, overl. 29.08.1965, begr. Rhenen (Bpl.Achterbergsestraat), d.v. Johannes Marinus Meijer en Cornelis Hardeman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelia Lelievelt, geb. Rhenen 13.11.1917, overl. Ede 26.07.2011, begr. Ede (Alg.Bpl.), tr. 01.05.1946 Willem van Laar, geb. 25.06.1916, overl. 21.09.2002, begr. Ede (Alg.Bpl.).
Uit dit huwelijk: Maria Helena (Rita), geb. 17.06.1947; Hendrik, geb. 19.06.1953.

 


 

VIII.b. Willem Frederik Lelievelt, z.v. VII.a, geb. Rhenen 05.03.1884, schilder (1939), overl. Rhenen 13.08.1959, begr. Rhenen (Bpl.Achterbergsestraat), tr. Rhenen 21.01.1914 Alida Willemina de Rhoter, geb. Rhenen 14.05.1889, overl. Rhenen 11.06.1960, begr. Rhenen (Bpl.Achterbergsestraat), d.v. Gijsbertus Jan Hendrik de Rhoter en Gerritje van Meerten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wijntje Lelievelt, geb. Rhenen 28.03.1915, overl. 23.02.1993, begr. Rhenen (Bpl.Achterbergsestraat), tr. Gijsbertus Jan Hendrik de Rhoter, geb. Rhenen 10.07.1897, overl. 14.04.1988, begr. Rhenen (Bpl.Achterbergsestraat), z.v. Gijsbertus Jan Hendrik de Rhoter en Gerritje van Meerten.
     GJHdR tr. 1e Gouderak 30.06.1921 Ida Jeannette de Bruijn,  geb. Gouderak 11.10.1892, d.v. Jan de Bruijn en Yda Boer.

2.                  Gerritje Lelievelt, geb. Rhenen 10.06.1916, tr. Rhenen 29.06.1939 (echtsch. ingeschr. Rhenen 13.07.1960) Johannes den Ambtman, geb. Maurik ca. 1916, fabrieksarbeider (1939), z.v. Johannes den Ambtman en Roelofje Flipse.

 


 

VIII.c. Egbertus Lelievelt, z.v. VII.a, geb. Rhenen 05.04.1890, overl. Rhenen 22.11.1943, tr. Rhenen 07.07.1926 Geertruida van Oort, geb. Rhenen 29.09.1906, overl. na 1943, d.v. Dirk van Oort en Maaike Vermeer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maaike Johanna Lelievelt, geb. ca. 1929, overl. Rhenen 16.10.1944.

2.                  Margrietha Petronella Lelievelt, geb. ca. 1941, overl. Rhenen 16.10.1944.

 


 

VI.b. Dirk Leliveld, z.v. V.a, geb. Rhenen 23.01.1825, tabaksplanter (1862), overl. Rhenen 23.10.1890, tr. Wageningen 18.04.1862|b| Ida Roelofse, geb. Tiel ca. 1823, overl. Rhenen 11.04.1906, d.v. Neeltje Roelofse.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Karel Lelijveld, geb. Rhenen 1864; volgt VII.b.

 

Noten: |b| vader Gerrit Karel Leliveld (huw.akte Wageningen 1862 no.7).

 


 

VII.b. Gerrit Karel Lelijveld, z.v. VI.b, geb. Rhenen 06.03.1864, overl. Rhenen 02.07.1935, tr. Rhenen 23.12.1885 Oda Majoor, geb. Krimpen a/d Lek ca. 1861, overl. Rhenen 17.10.1941, d.v. Gerrit Pieter Majoor en Willempje Kok.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirkje Lelieveld, geb. Rhenen 12.03.1886, overl. 25.12.1969, begr. Rhenen (Bpl.Achterbergsestraat), tr. Rhenen 01.05.1907 Hendrik Huijdink, geb. Rhenen 29.08.1883, overl. Veenendaal 06.03.1945|c|, z.v. Karel Huijdink en Pieternella Pluigers.
Voorkind|a|:

1.      Karel Lelieveld, later Huijdink, geb. Rhenen 17.11.1906.

Uit dit huwelijk: Oda, geb. Dümpten 18.01.1909, overl. 23.09.1987, begr. Rhenen (Bpl.Achterbergsestraat).

2.                  Willemina Lelijveld, geb. Rhenen 02.04.1888, overl. Rhenen 06.04.1892.

3.                  Ida Maria Lelijveld, geb. Rhenen 24.05.1890, overl. Rhenen 21.07.1904.

4.                  Gerritje Pieternella Lelijveld, geb. Rhenen 24.05.1890, overl. Rhenen 26.03.1893.

5.                  Gerrit Karel Lelijveld, geb. Rhenen 1892; volgt VIII.d.

6.                  Willemina Lelijveld, geb. Rhenen 29.09.1894, overl. Rhenen 15.01.1898.

7.                  Gerrit Pieter Lelijveld, geb. Rhenen 08.05.1896, overl. Lekkerkerk 29.05.1940|d|, tr. Rhenen 28.09.1927 Gerritje Hovestad, geb. Rhenen 22.03.1905, overl. na 1940, d.v. Cornelis Hovestad en Gerritje Kramp.

8.                  levenloze zoon, Rhenen 10.04.1897.

 

Noten: |a| erkend bij huwelijk (geb.akte Rhenen 1907 no.16); |c| ook overl.akte Rhenen 31.12.1945 no.78; |d| ook overl.akte Rhenen 09.07.1940 no.66. 

 


 

VIII.d. Gerrit Karel Lelijveld, z.v. VII.b, geb. Rhenen 31.10.1892, overl. 11.05.1977, begr. Rhenen (Bpl.Achterbergsestraat)|c|, tr. Rhenen 10.05.1916 Jacoba ter Burg, geb. Rhenen 20.11.1893, overl. 24.08.1962, begr. Rhenen (Bpl.Achterbergsestraat)|a|, d.v. Franciscus ter Burg en Maria de Kroon.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Karel Lelijveld, geb. Rhenen 15.08.1916, overl. Rhenen 14.01.1987, begr. Rhenen (Bpl.Achterbergsestraat)|d|.

2.                  Maria Lelijveld, geb. Rhenen 09.09.1917, overl. Rhenen 24.12.1927.

3.                  Franciscus Lelijveld, geb. Rhenen 14.06.1920.

4.                  Oda Lelijveld, geb. Rhenen 06.04.1925.

5.                  Dirkje Lelijveld, geb. Rhenen 31.07.1927, overl. Rhenen 19.09.1943, begr. Rhenen (Bpl.Achterbergsestraat)|b|.

 

Noten: |a||b||c||d| Lelyveld (zerk).

 


terug naar het overzicht Leliveld