Familie Leliveld/Lelieveld (18)

 

Deze familie betreft de nazaten van Maarten Lelieveldt en Engeltje Mol uit Ter Aar. Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van J.M. Pieterse. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2006 (laatst herzien december 2018)

 


 

0. Arij Maartensz Lelijvelt, otr. Rijnsaterwoude 08.04.1757 Marijtje Klaasse v.d. Kluft.

Uit dit huwelijk:

1.       Martinus Lelijvelt, ged. Ter Aar 30.01.1758.

2.       Hester Lelijvelt, geb. Nieuwveen|a|, ged. Ter Aar 24.05.1759, overl. Langeraar (Nieuwkoop) 27.01.1823 (no.10), tr. Ter Aar 18.02.1794|b| Cornelis Hogervorst, arbeider.
Uit dit huwelijk: Adrianus, ged. Ter Aar 05.04.1795.

 

Noten: |a| overl.akte Nieuwkoop 1823 no.10; |b| bruyid Hestia Leliveld.

 


 

I.  Maarten Lelieveldt, tr. Rijnsaterwoude 23.11.1784 Engeltje Mol.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Lelijveldt, ged. Ter Aar 29.08.1785.
= w.s. Trijntje Lelijveld, geb. ca. 1787|a|, overl. Rijnsaterwoude 02.09.1855|a|, tr. voor 1822 Zwerus Staphorst, geb. ca. 1748, overl. Rijnsaterwoude 24.04.1829.
Uit dit huwelijk: Maarten, geb. Rijnsaterwoude 10.07.1822, overl. Rijnsaterwoude 13.11.1877; Arij, geb, Rijnsaterwoude 07.10.1823|a|, overl. Rijnsaterwoude 23.06.1892; Jan, geb. Rijnsaterwoude 13.04.1826, overl. Rijnsaterwoude 27.04.1826; Jan, geb. Rijnsaterwoude 10.10.1828, overl. Rijnsaterwoude 05.02.1901|b|.

2.                  Adrianus Lelieveldt, geb. Ter Aar 1786; volgt II.

3.                  Trijntje Lelijveldt, ged. Ter Aar 31.01.1790.

4.                  Marijtje Lelijveldt, ged. Ter Aar 28.03.1791.

5.                  Johanna Lelijveldt, Jannetje Lelijveld, ged. Ter Aar 01.09.1793, overl. Rijnsaterwoude 02.05.1825, tr. Rijnsaterwoude 21.05.1820 Pieter Kroon, geb. Rijnsaterwoude ca. 1795, overl. Rijnsaterwoude 24.09.1876, z.v. Dirk Kroon en Immetje Kors.
Uit dit huwelijk: Immetje, geb. Rijnsaterwoude 01.03.1821, overl. Rijnsaterwoude 02.02.1892; Maarten, geb. Rijnsaterwoude 14.12.1822, overl. Rijnsaterwoude 18.02.1824.
     PK tr. 2e Rijnsaterwoude 07.05.1826 Joanna Zuijdwijk, geb. Ter Aar ca. 1793, overl. Rijnsaterwoude 13.12.1868, d.v. Simon Zuijdwijk en Antje van der Zwaan.

6.                  Maria Lelieveld, ged. Ter Aar 22.05.1797.

 

Noten: |a| vader Raaphorst (geb.akte Rijnsaterwoude 1823 no.13); |b| vader Subertus, moeder Catharina (overl.akte Rijnsaterwoude 1901 no.2); |c| oud 68 jaar (overl.akte Rijnsaterwoude 1855 no.12).

 


 

II.  Adrianus Lelieveldt, Arij, z.v. I, ged. Ter Aar 29.12.1786, schoenmaker (1844), tr. 1e Nieuwkoop en Noorden 29.10.1812 Niesje de Wit, geb. ca. 1776, overl. tussen 1815 en 1844; tr. 2e Uithoorn 23.11.1844 Maria Jacoba Endhoven, geb. Uithoorn ca. 1795, overl. Uithoorn 02.08.1854, d.v. Cornelis Endhoven en Marretje van der Hooren.
     NdW tr. 1e voor 1812 IJzak van Leeuwen, overl. voor 1812; uit dit huwelijk: Izaak, geb. Noorden ca. 1802.
     MJE tr. 1e voor 1841 Jan Kreetz, geb. ca. 1777, overl. Leimuiden 24.02.1841, z.v. Adam Kreetz en Geertruij van Zwieten.
Uit het huwelijk Leliveld-de Wit:

1.                  Nicolaas Leliveld, geb. Noorden 1814; volgt III.

2.                  Engeltje Leliveld, geb. Nieuwkoop 10.10.1817.
= w.s. Engetje Lelieveld, overl. Nieuwkoop 16.12.1889 (akte).

 


 

III. Nicolaas Leliveld, z.v. II, geb. Noorden 04.06.1814, arbeider, werkman, overl. Nieuwkoop 05.01.1885, tr. Nieuwkoop en Noorden 25.04.1837 Matje Verwer, geb. Zevenhoven 02.04.1813, naaister (1837), overl. (kraambed) Nieuwkoop 16.09.1843, d.v. Willem Verwer, arbeider, en Anna van Bemmel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adrianus Leliveld, geb. Nieuwkoop 1838; volgt IV.

2.                  Anna Leliveld, geb. Nieuwkoop 09.05.1840, naaister, overl. Nieuwkoop 03.05.1880.

3.                  Theodora Leliveld, Dirkje, geb. Nieuwkoop 01.02.1842, overl. Nieuwkoop 28.12.1855.

4.                  Matje Leliveld, geb. Nieuwkoop 16.09.1843, overl. Nieuwkoop 24.03.1856.

 


 

IV. Adrianus Leliveld, z.v. III, geb. Nieuwkoop 23.04.1838, visser, arbeider (1862,1876), overl. Nieuwkoop 27.03.1913, tr. Nieuwkoop 31.10.1862 Wilhelmina Brewel, geb. Noorden (Nieuwkoop) 04.07.1837, overl. Zevenhoven 18.11.1920, d.v. Arie Breewel en Elizabeth van Rooijen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Martha Leliveld, geb. Noorden (Nieuwkoop) 15.01.1865, overl. Woerden 27.10.1953, begr. Woerden, tr. Nieuwkoop 10.04.1891 Johannes Pietersen, geb. Nieuwkoop 14.04.1868, werkman (1891), arbeider (1892,1898), visser (1900,1902), overl. Zevenhoven 02.02.1941, z.v. Johannes Pietersen en Gerrigje Beumker
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Zevenhoven 21.10.1892; Wilhelmina, geb. Zevenhoven ca. 1894; Gerarda, geb. Zevenhoven 28.12.1895; Adrianus, geb. Zevenhoven 14.03.1898; Johannes, geb. Zevenhoven 05.08.1900; Elizabeth, geb. Zevenhoven 28.03.1902.

2.                  Adrianus Lelieveld, geb. Nieuwkoop 1866; volgt V.a.

3.                  Nicolaas Lelieveld, geb. Nieuwkoop 1867; volgt V.b.

4.                  Elisabeth Leliveld, geb. Nieuwkoop 09.09.1870, overl. Nieuwkoop 13.01.1888.

5.                  Dirkje Leliveld, geb. Nieuwkoop 18.04.1872, overl. na 1931, tr. 1e Nieuwkoop 29.06.1900 Gerardus Hoogerwerf, geb. Wilnis 28.06.1875, visser, overl. Nieuwkoop 06.04.1915, z.v. Gerrit Hoogerwerf en Maria Boot (ca.1851-1914); tr. 2e Nieuwkoop 05.01.1917 Cornelis van der Meer, geb. Nieuwkoop 13.02.1861, overl. Boekel 18.01.1931|b|, overl. Nieuwkoop 18.01.1931|a|, z.v. Willem van der Meer, arbeider, en Lena Vendrik.
     CvdM tr. 1e Bodegraven 04.05.1894 Gijsbertha Voordouw, geb. Bodegraven 15.09.1867, overl. Bodegraven 05.06.1911, d.v. Andries Voordouw en Antje van der Weijden.

6.                  Wilhelmus Leliveld, geb. Nieuwkoop 1873; volgt V.c.

7.                  Cornelis Leliveld, geb. Nieuwkoop 25.08.1876.

8.                  Adrianus Leliveld, geb. Nieuwkoop (Noorden) 09.04.1878, aannemer, overl. Hillegom 25.05.1944, tr. Nieuwkoop 08.01.1904 Gerarda van Trigt, geb. Nieuwkoop 16.10.1879, overl. Amsterdam 26.01.1966, d.v. Johannes van Trigt en Geertje de Wit.

 

Noten: |a| Woerdensch Weekblad 24.01.1931; |b| overl.akte Boekel 1931 no.2.

 


 

V.a.  Adrianus Lelieveld, z.v. IV, geb. Nieuwkoop 28.04.1866, werkman, visopkoper, vishandelaar, overl. Leiden 20.03.1914, tr. Nieuwkoop 20.11.1891 Cornelia Balvert, geb. Nieuwkoop 03.02.1866, overl. Nieuwkoop 24.05.1948, d.v. Arie Balvert en Johanna Versteeg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Lelieveld, geb. Alphen(ZH) 05.10.1892, tr. Nieuwkoop 07.08.1914 Gerardus van Trigt, geb. Nieuwkoop 12.11.1890, z.v. Johannes van Trigt, schipper, en Gertrudis de Wit.
Uit dit huwelijk twaalf kinderen|d|, waaronder (soms als Leliveld): Wilhelmina Johanna, geb. Zevenhoven xx.02.1925|g|; dochter, geb. Zevenhoven xx.03.1928|e|; Wilhelmus Quirimus, geb. Zevenhoven 08.08.1929; Curinus Wilhelmus, geb. Zevenhoven xx.11.1932|c|; Elisabeth Maria, geb. Zevenhoven xx.04.1936|f|.

2.                  Adrianus Lelieveld, geb. Alphen 27.04.1894, loopknecht (1926), otr. Nieuwkoop 1926|b|, tr. ’s-Gravenhage 02.06.1926 Wilhelmina Maria Meester, geb. ’s-Gravenhage 16.06.1899|h|, d.v. Christiaan Johannes Meester en Catharina Helpstra.
Uit dit huwelijk: dochter, geb. ’s-Gravenhage xx.03.1937|a|.

3.                  Arie Lelieveld, geb. Nieuwkoop 01.06.1896; volgt VI.a.

4.                  Johanna Lelieveld, geb. Nieuwkoop 15.01.1898, tr. Nieuwkoop en Noorden 05.09.1924 Adrianus Cornelis Schutter, geb. Nieuwkoop 22.05.1897, metselaar, z.v. Jacobus Schutter, landbouwer, en Marijtje Zijderveld.
Uit dit huwelijk: Maria Cornelia, geb. Nieuwkoop xx.04.1926|k|; Cornelia Maria, geb. Nieuwkoop xx.10.1927|l|; Adrianus Jacobus, geb. Nieuwkoop xx.04.1931|m|; Adriana Cornelia, geb. Nieuwkoop xx.01.1933|n|; Wilhelmina Elisabeth, geb. Nieuwkoop xx.01.1939|o|.

5.                  Elisabeth Lelieveld, geb. Nieuwkoop 17.10.1899, tr. Nieuwkoop en Noorden 04.05.1923 Johannes Gerardus van Rossenberg, geb. Zevenhoven 03.09.1898, landbouwer, z.v. Gerardus van Rossenberg, machinist, en Maria Keizer.
Uit dit huwelijk: Maria Cornelia, geb. Nieuwkoop xx.03.1927|i |; Adrianus Johannes, geb. Nieuwkoop xx.03.1927|j| (tweeling).

6.                  Marinus Leliveld, geb. Nieuwkoop 11.12.1901; volgt VI.b.

7.                  Johanna Leliveld, geb. Nieuwkoop 23.06.1903, overl. Ouderkerk a/d Amstel 02.10.1989, crem. Amsterdam 06.10.1989, tr. Amsterdam 1934|r| Johannes de Rijk.

8.                  Cornelis Adrianus Leliveld, geb. Nieuwkoop 15.12.1904; volgt VI.c.

9.                  Martina Leliveld, geb. Nieuwkoop 31.03.1906, overl. 16.04.1964, begr. Noorden 20.04.1964, tr. Nieuwkoop 15.06.1928 Johannes Adrianus Vianen, geb. Nieuwkoop 03.03.1904, bierbottelaar, overl. na 1964, z.v. Antonius Vianen, smid, en Cornelia van der Laan.
Uit dit huwelijk: Cornelia Wilhelmina, geb. Nieuwkoop xx.02.1933|p|; Adrianus Johannes, geb. Nieuwkoop xx.07.1935|q|.

10.              Nicolaas Leliveld, geb. Nieuwkoop 21.12.1907.

 

Noten: |a| Het Vaderland 31.03.1937; |b| Woerdensch Weekblad 29.05.1926; |c| Woerdensch Weekblad 19.11.1932; |d| Woerdensch Weekblad 23.11.1932 (“Zevenhoven.– Gezegend gezin – Het echtpaar G. v. Trigt-Lelieveld alhier werd dezer dagen verblijd van hun 12e telg.”); |e| Woerdensch Weekblad 17.03.1928; |f| Woerdensch Weekblad 25.04.1936; |g| Woerdensch Weekblad 25.02.1925; |h| moeder Stelpstra (akte no.2724); |i||j| Woerdensch Weekblad 05.03.1927; |k| Woerdensch Weekblad 17.04.1926; |l| Woerdensch Weekblad 29.10.1927; |m| Woerdensch Weekblad 11.04.1931; |n| Woerdensch Weekblad 14.01.1933; |o| Woerdensch Weekblad 01.02.1939; |p| Woerdensch Weekblad 25.02.1933; |q| Woerdensch Weekblad 07.07.1935; |r| De Tijd 13.07.1934.

 


 

VI.a. Arie Lelieveld, z.v. V.a, geb. Nieuwkoop 01.06.1896, vishandelaar, tr. Nieuwkoop en Noorden 04.01.1924 Cornelia Trijntje Tijsterman, geb. Nieuwkoop 01.09.1902, overl. Nieuwkoop 09.11.1995, begr. Nieuwkoop 14.11.1995, d.v. Pieter Tijsterman, visser, en Lijdia Schellingerhout.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adrianus Pieter Leliveld, geb. Nieuwkoop xx.11.1930|a|.

2.                  Adrianus Leliveld, geb. Nieuwkoop xx.05.1932|b|.

3.                  Lijdia Wilhelmina Leliveld, geb. Nieuwkoop xx.08.1935|c|.

 

Noten: |a| Woerdensch Weekblad 15.11.1930; |b| Woerdensch Weekblad 21.05.1932; |c| Woerdensch Weekblad 28.08.1935.

 


 

VI.b. Marinus Leliveld, z.v. V.a, geb. Nieuwkoop 11.12.1901, expediteur, overl. Noorden 30.11.1969, tr. Nieuwkoop 14.08.1931 Johanna van den Haak, geb. Nieuwkoop 20.11.1902, overl. 05.09.1989, begr. Noorden 09.09.1989, d.v. Cornelis van den Haak, broodbakker, en Johanna Maria Humme.

Uit dit huwelijk (klein)kind(eren), waaronder:

1.                  A.J. Leliveld, geb. ca. 1931; volgt VII.x.

 


 

VII.x. A.J. Leliveld, Aart, geb. ca. 1931, overl. Nieuwkoop 07.07.1998, begr. Nieuwkoop 10.07.1998.

Uit ditr huwelijk kind.

 


 

VI.c. Cornelis Adrianus Leliveld, z.v. V.a, geb. Nieuwkoop 15.12.1904, overl. Noorden 02.12.1966, otr./tr. Nieuwkoop 1938|a| Theodora Maria Vink, geb. Nieuwkoop 27.07.1910, overl. Noorden 08.12.1990, begr. Noorden 12.12.1990, d.v. Nicolaas Vink, scheepmaker, en Theodora Jacoba van den Bosch.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren), waaronder:

1.                  levenloze dochter, Nieuwkoop 02.04.1939.

2.                  Theadora Gerarda Maria Leliveld, Thea, geb. 01.07.1941, overl. Alphen aan den Rijn 21.04.2018, crem. Alphen aan den Rijn.

 

Noten: |a| Woerdensch Weekblad 16.07.1938 en 30.07.1938.

 


 

V.b.  Nicolaas Lelieveld, z.v. IV, geb. Nieuwkoop 30.10.1867, winkelier (1901,1910), kruidenier (1911), overl. Leiden 29.12.1954, tr. 1e Nieuwkoop 25.05.1894|a| Cornelia Groenendijk, geb. Nieuwkoop 11.09.1870, overl. Nieuwkoop 20.05.1898, d.v. Johannes Matheus Groenendijk en Johanna van den Bosch; tr. 2e Zevenhoven 17.05.1900 Martina Bosman, geb. Zevenhoven 05.03.1873, overl. na 1954, d.v. Johannes Bosman, bouwman, en Cornelia Kuilenburg.

Uit het huwelijk Leliveld-Groenendijk:

1.                  Johanna Theodora Lelieveld, geb. Nieuwkoop 03.11.1895, tr. Nieuwkoop 16.04.1920 Johan Bos, geb. Nieuwkoop 03.10.1893, z.v. Jan Bos, timmermansknecht, en Betje Vermeij.
Uit dit huwelijk: Johannes Alphonus, geb. Nieuwer-Amstel xx.09.1927, overl. Nieuwer-Amstel 11.09.1927.

2.                  Adrianus Lelieveld, Arie, geb. Nieuwkoop 10.01.1897, overl. Nieuwkoop 23.11.1897.

3.                  levenloze zoon, Nieuwkoop 31.03.1898.

Uit het huwelijk Leliveld-Bosman:

4.                  Johannes Leliveld, geb. Nieuwkoop 22.07.1901, veldarbeider, overl. Nieuwkoop 01.08.1921.

5.                  Wilhelmina Leliveld, geb. Nieuwkoop 28.11.1902, overl. Nieuwkoop 26.05.1904.

6.                  Adrianus Leliveld, geb. Nieuwkoop 23.04.1907, overl. Nieuwkoop 11.01.1908.

7.                  Cornelia Wilhelmina Adriana Leliveld, geb. Nieuwkoop 16.04.1908, overl. Nieuwkoop 28.10.1997, begr. Nieuwkoop 01.11.1997, otr./tr. Nieuwkoop 1934|b| Johannes Gerardus Vroonhof, geb. Nieuwkoop 15.04.1908, onderwijzer (1942), overl. voor 1997, z.v. Petrus Gerardus Vroonhof, schilder, en Catharina Bakker.
Uit dit huwelijk: Petrus Maria, geb.
Nieuwkoop xx.04.1936|c|; Martina Maria, geb. Nieuwkoop xx.11.1937|d|; Joannes Maria, geb. Nieuwkoop xx.12.1941, overl. Nieuwkoop 29.01.1942.

8.                  Cornelia Petronella Leliveld, geb. Nieuwkoop 13.03.1910, overl. Nieuwkoop 29.03.2009, begr. Nieuwkoop, otr. Nieuwkoop 1935|e| Johannes Kuijf, geb. ca. 1912, overl. Voor 2009.

9.                  Adrianus Maria Leliveld, geb. Nieuwkoop 02.11.1911; volgt VI.d.

10.              Wilhelmina Elizabeth Leliveld, geb. Noorden 15.05.1914, overl. Baarn 26.03.1977, tr. 1948 Petrus Pieterse, geb. Zevenhoven 24.08.1902, overl. Baarn 24.02.1986, z.v. Willem Pieterse, veldarbeider, en Antonia de Ruiter.

11.              levenloze zoon, Nieuwkoop 03.08.1916.

 

Noten: |a| ouders Lelieveld en Breewel; |b| Woerdensch Weekblad 29.12.1934 en 12.01.1935; |c| Woerdensch Weekblad 11.04.1936; |d| Woerdensch Weekblad 20.11.1937; |e| Woerdensch Weekblad 29.06.1935.

 


 

VI.d. Adrianus Maria Leliveld, Arie, z.v. V.b, geb. Nieuwkoop 02.11.1911, overl. Noorden 20.09.1986, begr. Noorden 25.09.1986, tr. Elisabeth Wilhelmina Pietersen, Els, geb. 07.02.1922, overl. 29.04.2003, begr. Noorden.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

 


 

V.c.  Wilhelmus Leliveld, z.v. IV, geb. Nieuwkoop 02.10.1873, werkman (1900,1903), visser (1905), werkman (1906,1909), visser (1911,1932), overl. Nieuwkoop 18.05.1947, tr. Wilnis 12.05.1899 Gerarda Hoogerwerf, geb. Wilnis 10.06.1874, overl. Nieuwkoop 24.07.1930, d.v. Gerrit Hoogerwerf en Maria Boot.

Uit dit huwelijk (moeder Gerritje):

1.                  Adrianus Lelieveld, geb. Nieuwkoop 1900; volgt VI.e.

2.                  Maria Leliveld, geb. Nieuwkoop 18.05.1901, tr. Nieuwkoop 12.11.1926 Jacob Simon Burgers, geb. Aalsmeer ca. 1901, wagenmaker, z.v. Jacobus Burgers en Maria Cornelia Oudshoorn.

3.                  Gerardus Leliveld, Gerrit, geb. Nieuwkoop 05.01.1903; volgt VI.f.

4.                  Wilhelmina Leliveld, geb. Nieuwkoop 19.01.1905, tr. Nieuwkoop 18.11.1927 Petrus Lambertus Kok, geb. Vinkeveen en Waverveen 12.03.1900, timmerman, z.v. Petrus Kok en Johanna Catharina de Ree.

5.                  Elisabeth Leliveld, geb. Nieuwkoop 22.10.1906, overl. Nieuwkoop 20.10.1908.

6.                  Gerard Leliveld, geb. Nieuwkoop 14.11.1909; volgt VI.g.

7.                  Adriaan Leliveld, geb. Nieuwkoop 09.10.1911; volgt VI.h.

8.                  Elizabeth Leliveld, geb. Nieuwkoop xx.01.1918, overl. Nieuwkoop 19.01.1918.

 


 

VI.e. Adrianus Lelieveld, z.v. V.c, geb. Nieuwkoop 15.02.1900, tuinder, tr. Nieuwkoop en Noorden 20.05.1932 Elisabeth Pieterse, geb. Nieuwkoop 19.12.1906, d.v. Petrus Pieterse en Marrigje van der Kleij.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Petrus Maria Lelieveld, geb. Nieuwkoop xx.06.1934|c|.
= w.s. Piet Leliveld, geb. 22.06.1934, priesterwijding 12.07.1959, missionaris van Mill Hill in Soedan, overl. 04.08.1999, begr. Oosterbeek 09.08.1999.

2.                  levenloze zoon, Nieuwkoop 23.07.1947.

 

Noten: |c| Woerdensch Weekblad 30.06.1934.

 


 

VI.f. Gerardus Leliveld, Gerrit, z.v. V.c, geb. Nieuwkoop 05.01.1903, visser, overl. Nieuwkoop 09.09.1993, begr. Noorden 13.09.1993, tr. Nieuwkoop en Noorden 16.05.1930|a| Cornelia Simonia van der Voorn, geb. Nieuwkoop 17.06.1909, overl. Nieuwkoop 25.12.1997, begr. Noorden 29.12.1997, d.v. Johannes van der Voorn, veldarbeider, en Johanna Catharina Bakker.

Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

 

Noten: |a| bruid Cornelia Simona.

 


 

VI.g. Gerard Leliveld, z.v. V.c, geb. Nieuwkoop 14.11.1909, timmerman, overl. Nieuwkoop 21.10.1992, begr. Nieuwkoop 26.10.1992, tr. Nieuwkoop 1938|a| Johanna Wilhelmina Vroonhof, geb. Nieuwkoop 12.04.1911, overl. voor 1992, d.v. Petrus Cornelis Vroonhof, schilder, en Catharina Bakker.

Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| Woerdensch Weekblad 25.06.1938.

 


 

VI.h. Adriaan Leliveld, z.v. V.c, geb. Nieuwkoop 09.10.1911, overl. Mijdrecht 23.09.1996, begr. Wilnis (Bpl. De Ronde Venen) 27.09.1996, otr. Nieuwkoop 1939|a| Petronella Groeneveld, geb. 26.12.1916, overl. 09.08.2009, begr. Wilnis (Bpl. De Ronde Venen).
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 

Noten: |a| Woerdensch Weekblad 06.05.1939.

 


terug naar het overzicht Leliveld