Familie Lelyveld (20)

 

Deze familie betreft de nazaten van Jacob Lelyveld en Rachel Abraham.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld, i.h.b. 21, is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2007 (laatst herzien mei 2022)

 


 

0. Benedictus Jonas Lelyveld, tr.|a| Hendrica Gomperts.

 

Noten: |a| overl.akte ís-Gravenhage d.d. 16.11.1815.

 


 

I.Jacob Lelyveld, geb. Rotterdam|d| ca. 1757, overl. ís-Gravenhage 14.11.1815, tr. voor 1786 Rachel Abraham, geb. ís-Gravenhage ca. 1763, baker (1823,1833), koopvrouw (1824,1836), naaister (1839), overl. ís-Gravenhage 18.11.1847, d.v. Abraham David en Sara Dusseldorf.

[ís-Gravenhage 09.12.1811] Jacob Benedictus Levy neemt de naam aan van Jacob Benedictus Lelijveld; hij verklaart zeven zonen en drie dochters te hebben (niet vermeld in het extract bij huw.bijln ís-Gravenhage 1833).

Uit dit huwelijk:

1.                  Rebecca Lelijveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1786, dienstbode (1814), koopvrouw (1824,1833), overl. ís-Gravenhage 01.03.1858, tr. ís-Gravenhage 14.08.1833 Levy Fresco, geb. ís-Gravenhage ca. 1794, koopman (1824), zonder beroep (1833), koopman (1858), overl. ís-Gravenhage 26.06.1866, z.v. Jonas Fresco en Beli Nathans.
Kind van Rebecca:

a)                   Bruijntje Leliveld, geb. ís-Gravenhage 12.12.1814|c|, overl. ís-Gravenhage 04.10.1815.

b)                  Abraham Leliveld, geb. ca. 1820|e|, overl. ís-Gravenhage 15.10.1821.

Voorkind:

c)                   Jonas Levy Lelijveld, later Fresco, geb. ís-Gravenhage 25.03.1824|b|, erkend 1843|a|.

†††† LF tr. 2e ís-Gravenhage 05.01.1859 Judick Spiero, weduwe Samuel Lelijveld.

2.                  Benedictus Lelyveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1790; volgt II.a.

3.                  Sara Lelieveld, geb. Gorinchem ca. 1796, overl. na 1850, tr. Gorinchem 31.03.1815 Mozes Izak van der Sluijs, geb. Gorinchem ca. 1786/1793, overl. Gorinchem 05.12.1850, z.v. Salomon van der Sluijs en Ester Walleck/Wallich.

4.                  Ašron Lelijveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1797/1798; volgt II.b.

5.                  Mozes Lelijveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1800; volgt II.c.

6.                  Samuel Lelijveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1801; volgt II.d.

7.                  Joseph Lelijveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1802; volgt II.e.

8.                  Henriette Levy, later Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 17.01.1804, paraplumaakster (1833), overl. Amsterdam 01.02.1874, tr. ís-Gravenhage 27.03.1833 Arie van Wageningen, geb. Amsterdam ca. 1811, rijksambtenaar (1846,1856), ambtenaar (1868,1870), commies rijksbelastingen (1874), Ridder der Willemsorde van de Vierde Klasse, overl. Amsterdam 24.02.1887, z.v. Abraham Mozes van Wageningen en Saartje Hijman Snoek.
Uit dit huwelijk: Roosje, geb. Akersloot ca. 1836, overl. na 1862; Saartje, geb. Egmond-Binnen ca. 1838, overl. na 1870; Jacob, geb. Aalsmeer 30.09.1840, overl. na 1874; Betje, geb. Uithoorn 22.01.1846, overl. na 1868.
†††† AvW tr. 2e Alkmaar 28.06.1874 Johanna Fortuin, geb. Alkmaar ca. 1831, overl. na 1887, d.v. Barend Jacob Fortuin en Elisabeth van Raalten.

9.                  Daniel Lelijveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, tabakswerker (1839), steendrukker (1858), overl. Amsterdam 12.05.1884|f|, tr. 1e ís-Gravenhage 11.12.1839 Bilha Meijer, geb. ís-Gravenhage ca. 1804, koopvrouw (1839), overl. tussen 1839 en 1858, d.v. Hartog Meijer en Hanna Calman Durkheim; tr. 2e Amsterdam 06.01.1858 Fransje van Duuren, geb. Amersfoort ca. 1818, dienstbode (1858), overl. na 1884, d.v. Meijer Marcus van Duuren en Grietje Cohen.

 

Noten: |a| Notaris Johannes Gerardus van der Haak 24.01.1843, KB no. 48 d.d. 04.06.1843, ingeschr. ís-Gravenhage 05.07.1843 (huw.akte no.252); |b| aangegeven door Levy die Ďverklaarde vader te zijní (geb.akte ís-Gravenhage 1824 no.463); |c| Ďonegte dogterí; |d| overl.akte ís-Gravenhage d.d. 16.11.1815; |e| bij overlijden Ďeen jaarí (overl.akte ís-Gravenhage 1821 no.1088); |f| 64 jr (>geb.ca.1820), moeder Eva Leeuwarden (overl.akte Amsterdam 1884 reg.4 f.138).

 


 

II.a.Benedictus Lelyveld, z.v. I, geb. ís-Gravenhage ca. 1790, krammer (1815), porcelijnkrammer (1816,1827), krammer (1837), regenschermmaker (1845), krammer (1847), overl. ís-Gravenhage 12.12.1853, tr. ís-Gravenhage 26.06.1816|b| Clara van Gelderen, Klaartje, geb. Maassluis ca. 1792, overl. ís-Gravenhage 07.07.1827, d.v. Isaac van Gelderen en Hester Jacobs Sluis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hester Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 03.05.1817, overl. ís-Gravenhage (Burgergasthuis) 05.03.1837; ongehuwd.

2.                  Jacob Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1819; volgt III.a.

3.                  Isaac Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1821; volgt III.b.

4.                  Abraham Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 1823; volgt III.c.

5.                  Levy Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 1825; volgt III.d.

6.                  Moses Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 02.03.1827, woont ís-Gravenhage (1894), overl. ís-Gravenhage 10.04.1898; ongehuwd.

 

Noten: |b| Ďde moeder van de bruidegom verklaarde niet te kunnen schrijvení (huw.akte ís-Gravenhage 1816 no.101).

 


 

III.a. Jacob Lelijveld, z.v. II.a, geb. ís-Gravenhage 07.06.1819 (akte), regenschermmaker (1849,1862), parapluiemaker (1847,1855), koopman (1851,1861,1874), overl. ís-Gravenhage 24.10.1876, tr. 1e ís-Gravenhage 30.05.1849 Hijntje Winkel, Heintje, geb. ís-Gravenhage 02.02.1824|a|, overl. ís-Gravenhage 08.08.1861, d.v. David Winkel en Betje Lehmans; tr. 2e ís-Gravenhage 14.05.1862 Jette Cohen, geb. Sappemeer ca. 1805, overl. Beneden Verlaat (Veendam) 09.06.1872|b|, d.v. Samuel Mozes Cohen en Brendel Lazarus Cohen.

Uit het huwelijk Lelijveld-Winkel:

1.                  Benedictus Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 24.06.1850, overl. ís-Gravenhage 03.12.1855.

2.                  Lion Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1851; volgt IV.a.

3.                  Ašron Lelijveld, geb. Leiden 19.02.1853, propriťtaire te Saint-Gilles (1911), huwelijksgetuige Brussel 06.04.1911.

4.                  Clara Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 02.04.1855.

5.                  Duifje Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 21.02.1859, dienstbode (1879), overl. Amsterdam 15.09.1886, tr. Amsterdam 24.12.1879|c| Salomon Muis, geb. Amsterdam ca. 1849, bakker (1879,1887,1906), broodbakker (1909), overl. na 1887, z.v. Moses Samson Muis en Jelsje Israel Botje.
Uit dit huwelijk: Elsje Muis (1882-1943), tr. Marcus Lelyveld; Klaartje, geb. Amsterdam ca. 1886, overl. na 1909.
†††† SM tr. 2e Amsterdam 23.11.1887 Grietje Levee, geb. Amsterdam ca. 1851, d.v. Levij Jacob Levee en Rachel Jacob Gosler.
†††† GL tr. 1e Amsterdam 19.05.1875 Aron Springer, geb. Amsterdam ca. 1851, sigarenmaker, overl. tussen 1885 en 1887, z.v. Moses Aron Springer en Stijntje Gerrit Wijnschenk.

6.                  levenloze zoon, ís-Gravenhage 31.01.1860.

7.                  Hijntje Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 08.08.1861, overl. ís-Gravenhage 09.09.1861.

 

Noten: |a| aangifte 10.02.1824 (geb.akte ís-Gravenhage 1824 no.203); |b| ook overl.akte ís-Gravenhage 1872 no.1096 {Jettje Samuels Cohen, oud 69 jaar, geb. Hoogezand}; |c| voogd v/d bruid Leon Lelijveld, toeziend voogd Jonas Winkel (huw.akte Amsterdam 1879 reg.27 fol.6).

 


 

IV.a. Lion Lelijveld, z.v. III.a, geb. ís-Gravenhage 20.12.1851 (akte), koopman (1874,1875,1878,1885,1888), winkelier (1883,1894), parapluiemaker (1888), koopman in parapluies (1906), koopman in regenschermen (1915), handelaar in regenschermen (1917), zonder beroep (1932), overl. ís-Gravenhage 12.04.1937, begr. Wassenaar 12.04.1937|d|, tr. ís-Gravenhage 23.12.1874 Henriette Jacobson, geb. ís-Gravenhage 26.11.1853, overl. ís-Gravenhage 27.04.1943, d.v. Asser Jacobson en Mietje Winkel.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, ís-Gravenhage 10.02.1875.

2.                  Jacob Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1876; volgt V.a.

3.                  Samuel Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 11.01.1878, overl. ís-Gravenhage 05.05.1895.

4.                  Heintje Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 01.12.1879, winkelbediende (1917), pensionhoudster te Amsterdam (1941), overl. Sobibor 26.03.1943, tr. ís-Gravenhage 13.06.1917 Joseph Jacobson, geb. ís-Gravenhage 25.04.1878, diamantslijper te Amsterdam (1909,1917), overl. Sobibor 26.03.1943, z.v. Jacob Asser Jacobson en Rosalia Zeldenrust.
†† JJ tr. 1e Amsterdam 19.05.1909 Esther Polak, geb. Amsterdam ca. 1882, overl. voor 1917, d.v. Abraham Polak en Doortje Cohen.

5.                  Ašron Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1881; volgt V.b.

6.                  Marie Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 30.07.1883, overl. Auschwitz 01.02.1943.

7.                  Jonas Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 07.02.1885, overl. ís-Gravenhage 20.05.1885.

8.                  Mozes Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 25.02.1886, overl. ís-Gravenhage 14.05.1887.

9.                  Izak Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 11.02.1888|c|, overl. ís-Gravenhage 30.04.1888.

10.              Duifje Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 07.04.1891|a|, huishoudster, overl. Auschwitz 26.02.1943.

11.              Elisabeth Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 14.09.1894|b|, winkelbediende (1932), overl. Auschwitz 02.11.1942, tr. ís-Gravenhage 06.04.1932 Sander Alter, geb. ís-Gravenhage 01.06.1901, restaurantbediende (1932), huisknecht, overl. (Midden-Europa) 31.08.1943, z.v. Jonas Alter (geb. ís-Gravenhage 14.08.1870, overl. Sobibor 13.03.1943), veedrijver, en Henriette Rebecca Goudsmit.

 

Noten: |a| get. Mozes Lelijveld, parapluiemaker, 64 jaar; |b| get. Mozes Lelijveld, koopman, 60 jaar; |c| get. Mozes Lelijveld, 60 jaar {w.s. de oom van vader Lion}; |d| annonce (CBG).

 


 

V.a. Jacob Lelijveld, z.v. IV.a, geb. ís-Gravenhage 28.02.1876, winkelbediende (1906), winkelier in heerenkleeding (1915), overl. Sobibor 14.05.1943, tr. ís-Gravenhage 31.10.1906 Marianna Bino, geb. ís-Gravenhage 18.05.1876, winkelierster in modeartikelen (1906), overl. Sobibor 14.05.1943, d.v. Gompel Bino en Doortje de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerard Lion Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 05.03.1912; volgt VI.a.

2.                  Henriette Dora van Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 03.06.1919, secretaresse, overl. Sobibor 16.07.1943, tr. voor 1943 Louis van Coeverden, geb. Coevorden 31.07.1910, reiziger in parfumerieŽn en toiletartikelen, overl. Midden-Europa 31.03.1943|a|, z.v. Bernard van Coeverden (geb. Coevorden 16.04.1876, overl. Auschwitz 05.11.1942) en Henderina Frederika Engers (geb. Winschoten 07.05.1881, overl. Auschwitz 05.11.1942).

 

Noten: |a| overl.akte Coevorden 1951 no.130.

 


 

VI.a. Gerard Lion Lelijveld, z.v. V.a, geb. ís-Gravenhage 05.03.1912, tr. Rotterdam 21.12.1932 Margaretha Hendrika Erkel, geb. Rotterdam 05.01.1908, d.v. Leendert Erkel en Hendrika Boerefijn.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacob Lelijveld, geb. Kloetinge 06.07.1933.

2.                  Leendert Lelijveld, geb. Vlissingen 21.04.1936.

 


 

V.b. Ašron Lelijveld, z.v. IV.a, geb. ís-Gravenhage 05.02.1881, koopman in regenschermen (1915), koopman in ongeregelde goederen (1932), overl. ís-Gravenhage 07.11.1932, tr. ís-Gravenhage 26.05.1915 Helena Hakker, geb. ís-Gravenhage 29.01.1888, winkeljuffrouw (1915), overl. Auschwitz 26.02.1943, d.v. David Hakker en Marianna van der Kloot.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lion Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 1916; volgt VI.b.

2.                  Marianna Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 10.02.1920, overl. Auschwitz 26.02.1943.

 


 

VI.b. Lion Lelyveld, z.v. V.b, geb. ís-Gravenhage 06.05.1916, winkelbediende, overl. Sobibor 23.07.1943, tr. ís-Gravenhage 08.03.1939 Rachel Danser, geb. ís-Gravenhage 26.10.1918, overl. Sobibor 23.07.1943, d.v. Markus Danser en Roosje Lelijveld.

Uit dit huwelijk:

1.                  Ašron Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 30.01.1940, overl. Sobibor 23.07.1943.

2.                  Roosje Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 30.11.1941, overl. Vught 27.05.1943.

 


 

III.b. Isaac Lelijveld, z.v. II.a, geb. ís-Gravenhage 09.04.1821 (akte), koopman (1850,1888,1898), overl. ís-Gravenhage 01.04.1898, tr. 1e Haarlem 07.08.1850 Duifje Schoolmeester, geb. Haarlem 29.03.1819 (akte), overl. Delft 16.02.1858, d.v. Mozes Schoolmeester en Sara Izaak Friesman; tr. 2e Haarlem 15.12.1858 Geiltje Cohen, Geeltje, geb. Hoogezand 28.05.1820, overl. Delft 08.09.1870, d.v. Samuel Mozes Cohen (ca.1775-1848) en Brendel Lazarus (ca.1778-1854); tr. 3e Delft 02.08.1871|a| Rebecca Klein, geb. Zaltbommel 22.06.1836, overl. tussen 1898 en 1933, d.v. Marcus Klein (1800-1861) en Betje de Bok (1804-1893).

Uit het huwelijk Lelijveld-Schoolmeester:

1.                  kind, geb. Delft xx.xx.1851, overl. Delft 28.06.1851.

2.                  Mozes Lelijveld, geb. Delft 18.08.1852, overl. Delft 21.09.1853.

3.                  Clara Lelijveld, geb. Delft 03.06.1854, overl. Delft 09.09.1855.

4.                  Saartje Lelijveld, geb. Delft 09.02.1856, tr. Amsterdam 05.06.1901 Willem Eliazer Korper, geb. Helder 23.01.1863, schoenmaker, overl. Sobibor 13.03.1943, z.v. Abraham Simon Korper en Fijtje Korper.

5.                  Aron Lelijveld, geb. Delft 31.12.1857, overl. Delft 08.05.1858.

Uit het huwelijk Lelijveld-Cohen:

6.                  Samuel Lelijveld, geb. Delft 04.07.1859, boekhouder (1888), tr. Dordrecht 08.11.1888 Mietje Godfried, geb. Kleine Kerksteeg (Hoogeveen) 27.07.1854, d.v. Nathan Moses Leuwarden Godfried (1814-1878) en Hendrika van Zuiden (1813-1889).

7.                  Clara Lelijveld, geb. Delft 22.07.1861, overl. na 1922, tr. Amsterdam 19.06.1901 Isaac Levie de Swarte, geb. Beverwijk 05.11.1852, muzikant (1877,1901), overl. Apeldoorn 24.10.1922|b|, z.v. Levie Ruben de Swarte, muzikant, en Judith Meijer Hamburg.
†††† IdS tr. 1e Amsterdam 05.12.1877 Jetje de Vries, geb. Steenwijkerwold 16.11.1846 (akte), overl. voor 1901, d.v. Aron de Vries en Roosje Joseph Nort.

8.                  Benedictus Lelijveld, geb. Delft 22.11.1862, overl. Delft 06.12.1862.

Uit het huwelijk Lelijveld-Klein:

9.                  Betje Lelijveld, geb. Delft 31.01.1873, overl. ís-Gravenhage 16.11.1933, tr. ís-Gravenhage 19.10.1898 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 24.06.1924, ingeschr. ís-Gravenhage 12.08.1924) Mozes Samuel van Gelderen, geb. Leiderdorp 21.05.1874, winkelier, z.v. Salomon van Gelderen (ca.1830-) en Roosje van Wageningen (ca.1836-) (d.v. van Arie van Wageningen en Henriette Lelieveld).

10.              Jetje Lelijveld, geb. Delft 15.03.1875, overl. Sobibor 23.07.1943, tr. Amsterdam 02.04.1902 Salomon Norden, geb. Zwolle 21.04.1874, onderwijzer (1902), z.v. Israel Salomon Norden (ca.1846-1883), blikslager, en Antje Hofman (1841-).

11.              Marcus Lelijveld, geb. Delft 13.01.1877; volgt IV.b.

 

Noten: |a| Isaac of Isaak, Lelijveld of Lelieveld (huw.akte Delft 1871 no.85); |b| moeder Caralonie(?) Hamburger (overl.akte Apeldoorn 1922 no.571 GenLias).

 


 

IV.b. Marcus Lelijveld, z.v. III.b, geb. Delft 13.01.1877, handelsreiziger (1906,1913), koopman, overl. Sobibor 05.03.1943, tr. Amsterdam 04.07.1906 Elsje Muis, geb. Amsterdam 12.03.1882, overl. Sobibor 05.03.1943, d.v. Salomon Muis en Duifje Lelijveld.

Uit dit huwelijk:

1.                  Izak Lelijveld, geb. Amsterdam 02.11.1906, magazijnbediende, overl. (Polen) 31.03.1944.

2.                  Duifje Lelijveld, geb. Amsterdam 01.09.1908, overl. Sobibor 02.07.1943, tr. Amsterdam 30.03.1933 EphraÔm Sarlui, geb. Amsterdam 11.08.1910, reiziger in stoffen|b|, magazijnbediende, overl. Sobibor 02.07.1943, z.v. Mozes Sarlui (1884-1942) en Kaatje van der Woude (1885-1942).
Uit dit huwelijk: Kaatje, geb. Amsterdam 05.05.1935, overl. Sobibor 02.07.1943; Elsje Dora, geb. Hilversum 06.08.1937|a|, overl. Sobibor 02.07.1943.

3.                  Rebekka Lelijveld, geb. Amsterdam 05.06.1910, naaister, overl. Auschwitz 19.11.1943.

4.                  Salomon Lelijveld, geb. Amsterdam 24.06.1913, perser, overl. Auschwitz 30.09.1942.

 

Noten: |a| 06.08 volgens Joods Momument en Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting, 06.09 volgens PK van EphraÔm; |b| ibidem.

 


 

III.c. Abraham Lelyveld, z.v. II.a, geb. ís-Gravenhage 24.02.1823 (akte), sigarenmaker (1845,1853), tr. ís-Gravenhage 26.11.1845 Lea Henriques de la Fuente, geb. Amsterdam ca. 1824, overl. na 1853, d.v. David Henriques de la Fuente en Sipora Hijman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Benedictus Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 31.10.1846, overl. ís-Gravenhage 24.01.1847.

2.                  David Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 09.11.1847, overl. ís-Gravenhage 17.12.1847.

3.                  Isaac Lelyveld, geb.ís-Gravenhage 29.01.1849|a|.

4.                  Jacob Lelyveld, geb.ís-Gravenhage 29.01.1849|b|.

5.                  Klaartje Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 09.04.1851.

6.                  Benjamin Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 19.05.1853; volgt IV.c.

 

Noten: |a| akte no.221; |b| akte no.222.

 


 

IV.c. Benjamin Lelyveld, z.v. III.c, geb. ís-Gravenhage 19.05.1853, naar USA 1889, overl. voor 1940, tr. voor 1884 Clara Cantor/Cantorman, geb. England ca. 1863, overl. na 1940.

Uit dit huwelijk:

1.                  Abraham Lelyveld, geb. London ca. 1884/1885; volgt V.c.

2.                  Louis Lelyveld, geb. England 23.09.1888; volgt V.d.

3.                  Leah Lelyveld, tr. Rockland (Massachusetts) 23.05.1915 Jack Soeper, geb. ca. 1886, z.v. Barend Soeper en Grieb Deyoung.

4.                  Joseph Lelyveld, geb. Rockland (Plymouth County, Massachusetts) 07.04.1901, tr. Walnita (Lelyveld), geb. Massachusetts ca. 1901.
†††† JL met de ĎOcean Monarchí naar New York (1952), met de ĎNieuw Amsterdamí naar New York (1957).

5.                  Lawrence Lelyveld, geb. Rockland (Plymouth County, Massachusetts) 21.09.1904, overl. Rockland (Plymouth County, Massachusetts) 15.09.1985.

 


 

V.c. Abraham Lelyveld, z.v. IV.c, geb. London ca. 1884/1885, tr. Malden (Middlesex County, Massachusetts) 16.01.1910 Miriam Polak, geb. England ca. 1887, d.v. Isaac Polak en Abbie Valencia.

Uit dit huwelijk:

1.                  Benjamin Lelyveld, geb. Rockland (Plymouth County, Massachusetts) 10.08.1911, naar USA 1931 (met de ĎDe Grasseí naar New York), overl. 07.10.1992, begr. Peoples Cemetery (Chatham, Barnstable County, Massachusetts).

2.                  Edward Lelyveld, geb. Massachusetts ca. 1913.

3.                  Mark Lelyveld, geb. Massachusetts 03.08.1918, overl. 25.10.2007, begr. Beth Jacob Cemetery (Plymouth, Plymouth County, Massachusetts), tr. 08.10.1944 Adelaide Katz.
Uit dit huwelijk:

a.       Susanne Lelyveld, geb. 21.11.1945.

4.                  Abraham Lelyveld, geb. Massachusetts ca. 1921, overl. 1931.

 


 

V.d. Louis Lelyveld, z.v. IV.c, geb. England 23.09.1888, overl. Massachusetts xx.04.1963, tr. Boston (Massachusetts) 08.09.1915 Ella Mildred Derusha, d.v. Joseph Derusha en Mary E. Lynch; tr. 2e tussen 1917 en 1926 Margaret B. (Lelyveld), geb. Massachusetts ca. 1889.

Uit het huwelijk Lelyveld-Derusha:

1.                  Mary Elizabeth Lelyveld, geb. Quincy (Norfolk County, Massachusetts) 16.10.1916, overl. Braintree (Norfolk County, Massachusetts) 02.04.1998.

Uit het huwelijk Lelyveld-(Lelyveld):

2.                  Mildred E. Lelyveld, geb. Massachusetts ca. 1926.

3.                  Madeline Lelyveld, geb. Massachusetts ca. 1928.

 


 

III.d. Levy Lelyveld, z.v. II.a, geb. ís-Gravenhage 15.01.1825 (akte), sigarenmaker (1847,1852), overl. na 1881, tr. 1e ís-Gravenhage 21.04.1847 Doortje Slier, geb. Maassluis 14.10.1821, dienstbode (1847), overl. Whitechapel (London) 1865, d.v. Grietje Slier; tr. 2e 1872 Gracia Zalzedo.

Uit het huwelijk Lelyveld-Slier:

1.                  Benedictus Lelyveld, Barnett, geb. ís-Gravenhage 1848; volgt IV.d.

2.                  Asser Lelyveld, Hasher, geb. ís-Gravenhage 1849; volgt IV.e.

3.                  Klaartje Lelyveld, Clara, geb. ís-Gravenhage 08.01.1852, overl. na 1881. [Whitechapel (London) 1871]

4.                  Abraham Lelyveld, geb. (Holland) 1855, overl. Whitechapel (London) 1879.

5.                  Sarah Lelyveld, geb. London 1857, overl. na 1881. [Whitechapel (London) 1871]

6.                  Jacob Lelyveld, Jack, geb. London 1858, overl. na 1881. [Whitechapel (London) 1871]

7.                  Isaac Lelyveld, geb. London 1860, overl. na 1881. [Whitechapel (London) 1871]

8.                  Samuel Lelyveld, geb. London 1864, overl. na 1881. [Whitechapel (London) 1871]

 

Bron: Alle Engelse gegevens over Levy en Doortje en hun nazaten met dank aan mw. E.A. Foord te Birmingham (UK)en de Website Isaacs-Salant Family.

 


 

IV.d.Benedictus Lelyveld, Barnett, Barney, z.v. III.d, geb. ís-Gravenhage 13.03.1848, leraar Borough Jewish School (Heygate Street, Walworth Road, London SE17), overl. West Ham (London, UK) 08.03.1930, tr. 28.10.1874 Fanny Isaacs, geb. Sydney (Australia) 1851, overl. West Ham (London, UK) 06.08.1923, d.v. Jacob Myer Isaacs (Leeuwarden 1808-London 1865)|a| en NN (NL 1810-London 17.02.1888).

Uit dit huwelijk:

1.                  Dora Lelyveld, geb. (Walworth, Surrey) London 20.08.1875.

2.                  Florence Lelyveld, geb. London 06.12.1876, overl. 1877.

3.                  Pauline Lelyveld, geb. London 21.12.1877.

4.                  Edith Rebecca Lelyveld, geb. London 1879, overl. 1881.

5.                  Clara Lelyveld, geb. (Walworth, Surrey) London 02.02.1881, overl. na 1901.

6.                  Lizzie Lelyveld, geb. (Walworth, Surrey) London 1883, begr. East Ham Jewish Cemetary (London) na 1901.

7.                  Miriam Lelyveld, geb. (St. Saviour Southwark) London ca. 1885.

8.                  Annie Lelyveld, geb. (Camberwell, Surrey) London 1887, overl. London 29.07.1935, begr. East Ham Jewish Cemetary (London) 31.07.1935.

9.                  Julia Lelyveld, geb. London 1891, overl. na 1901, tr. West Ham (Essex) 1915 Andrew H. Endersbee.

10.              Samuel Lelyveld, geb. Leigh-on-Sea 1895; volgt V.e.

 

Noten: |a| Jacob Meyer Isaacs emigreerde in 1814 met het ouderlijk gezin naar Engeland; hij verbleef van 1840 tot 1856 in AustraliŽ.

 


 

V.e. Samuel Lelyveld, z.v. IV.d. geb. Leigh-on-Sea (UK) 20.10.1895, overl. Lancs 28.01.1940, begr. Ham Cemetary 01.02.1940, tr. voor 1922 Emily Kate Colvin, geb. London (UK) 1895, overl. ca. 1989.

Uit dit huwelijk:

1.                  Edna Frances Lelyveld, geb. London (UK) 23.01.1922, tr. Harry George Foord, geb. Ontario (Canada) 14.12.1920.
Uit dit huwelijk zes kinderen.

 


 

IV.e. Asser Lelyveld, Asher, Hasher, z.v. III.d, geb. ís-Gravenhage 16.12.1849, overl. na 1901, tr. NN.

Uit dit huwelijk kind(eren).

 


 

II.b. Ašron Lelijveld, z.v. I, geb. ís-Gravenhage ca. 1797/1798, drukker (1823), steendrukker (1827,1830), overl. ís-Gravenhage 17.12.1833|a|, tr. ís-Gravenhage 30.07.1823|b| Rachel van der Kloot, geb. ís-Gravenhage ca. 1796, naaister (1823), overl. ís-Gravenhage 15.07.1838, d.v. Abraham van der Kloot en Hanna Jacob.

Uit dit huwelijk:

1.                  Heintje Lelijveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1824, overl. ís-Gravenhage 10.08.1848; ongehuwd.

2.                  Jacob Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 26.03.1825 (akte), overl. ís-Gravenhage 02.04.1825.

3.                  Saartje Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 06.02.1827, overl. ís-Gravenhage 03.07.1828.

4.                  Betje Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 05.02.1829 (akte), overl. Vlissingen 16.02.1889|c|, tr. Diepenheim 21.08.1858 Jacob Cracau, geb. Goor 13.06.1822, koopman, overl. Vlissingen 11.01.1895, z.v. Joseph Abraham Cracau, koopman, en Hester Jacob Hoek.
Uit dit huwelijk: Aron, geb. Vlissingen 19.11.1860, overl. Vlissingen 15.01.1861; Joseph, geb. Vlissingen 27.11.1861, overl. Vlissingen 12.02.1901; Abraham, geb. Vlissingen 07.05.1864, overl. Vlissingen 20.05.1864; Aron, geb. Vlissingen 01.06.1865, overl. Vlissingen 06.10.1865; Esther, geb. Vlissingen 29.01.1867, overl. Rotterdam 13.12.1937; Victor, geb. Vlissingen 26.03.1872, overl. Vlissingen 10.07.1919.

5.                  Rosette Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 22.05.1830.

6.                  Abraham Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 26.01.1832 (akte), jager 4e comp. 4e bat. (1852), woont Amsterdam (1852), overl. Delft 19.07.1852|d|, ongehuwd.

 

Noten: |a| overl.akte ís-Gravenhage 1833 no.1697 {zoon van Moses(!) Lelyveld, overleden, en van Rachel Benedictus(!), baker, wonende alhier}; |b| huw.akte ís-Gravenhage 1823 no.259 {zoon van Jacob Benedictus Lelyveld, overleden volgens de acte, en van Rachel Abraham, baker, wonende alhier}; |c| Ďde aangevers hebben als belijdende den Israelitische Godsdienst verklaard, uit hoofde van den Sabbathdag niet te mogen teekenení (overl.akte Vlissingen 1889 no.45); |d| extract ingeschreven in overl.akte Amsterdam 1853 reg.2 f.174.

 


 

II.c. Mozes Lelijveld, z.v. I, geb. ís-Gravenhage ca. 1800, kruier (1824), koopman (1826,1839,1848,1850), overl. ís-Gravenhage 30.04.1850, tr. ís-Gravenhage 08.09.1824 Roosje Abas, geb. ís-Gravenhage ca. 1808, fruitverkoopster (1824), koopvrouw (1857,1860), overl. ís-Gravenhage 16.04.1860, d.v. Abraham Abas en Heintje Jonas.

Uit dit huwelijk:

1.                  Abraham Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 16.05.1826.

2.                  Jacob Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 23.10.1828, in leven 1850.

3.                  Jonas Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 31.05.1831, koopman (1860,1881), overl. ís-Gravenhage 12.03.1881; ongehuwd.

4.                  Levy Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 18.09.1833.

5.                  Rachel Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 15.11.1835, dienstbode (1857), overl. ís-Gravenhage 29.02.1912, tr. ís-Gravenhage 09.09.1857 Barend Elias, geb. ís-Gravenhage 12.03.1833, koopman (1857), overl. ís-Gravenhage 02.12.1916, z.v. Jacob Benjamin Elias en Racheltje Koffij.

6.                  Heintje Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 08.05.1839, dienstbode (1862), overl. na 1864, tr. ís-Gravenhage 26.11.1862 Abraham Dulaar, geb. ís-Gravenhage 08.02.1833, koopman (1862,1865), overl. na 1865, z.v. Marcus Hartog Dulaar en Rachel Drievoet.
Uit dit huwelijk: Mozes, geb. ís-Gravenhage 08.11.1863, overl. ís-Gravenhage 23.12.1863; Duifje, geb. ís-Gravenhage 26.11.1864, overl. ís-Gravenhage 27.05.1866.

7.                  Arie Leliveld, geb. ís-Gravenhage 17.10.1841, kleermaker, overl. Brussel 29.03.1878|b|, tr. voor 1878 Regine Carchon.

8.                  levenloze dochter, ís-Gravenhage 16.09.1848.

9.                  Mozes Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1850|a|; volgt III.e.

 

Noten: |a| Roosje is weduwe bij de geboorte van Mozes (geb.akte ís-Gravenhage 1850 no.1883); |b| overl.akte ís-Gravenhage 18.05.1878 no.1204 {Adrien, z.v. MoÔse en Rose}.

 


 

III.e. Mozes Lelijveld, z.v. II.c, geb. ís-Gravenhage 06.06.1850|b|, overl. Rotterdam 01.08.1924, otr. 20.01.1881, tr. Rotterdam 03.02.1881 Geertruida Vos, Gertrude, geb. Leeuwarden 04.02.1855, overl. ís-Gravenhage 13.04.1931|d|, begr. Rotterdam (Crooswijk) 16.04.1931, d.v. Nathan Benjamin Vos en Karoline Levy Bakker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernard Nathan Lelijveld, geb. Rotterdam|a| 15.05.1882, koopman, woont Amsterdam (1941), overl. Sobibor 09.07.1943, tr. tussen 1931 en 1941 Toni Laqueur, geb. Breslau 20.09.1899, overl. Sobibor 09.07.1943.

2.                  Caroline Rosa Elisabeth Lelijveld, Lien, geb. Rotterdam 16.02.1884, concertpianiste, overl. Rotterdam 26.03.1978, tr. Rotterdam 06.05.1910 Charles Albert Cocheret, geb. Rotterdam 04.09.1880, OON, overl. Rotterdam 31.07.1974, z.v. Pierre Louis Cocheret (1834-1911) en Jeanne Cornelie Marie Gunningh (1836-1884).|c|
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Rotterdam 22.09.1920.

 

Noten: |a| per abuis Amsterdam in Register Oorlogsgravenstichting; |b| get. Jacob Lelyveld, oud 24 jaar, Öwerker {Mozesí oudere broer?} (geb.akte ís-Gravenhage 1850 no.1883); |c| overlijdensdata echtelieden en data ouders in Stamboom Louis Feberwee op website www . xs4all . nl /~whuberts/; |d| overl.akte Rotterdam 1931 no.102.

 


 

II.d. Samuel Lelijveld, z.v. I, geb. ís-Gravenhage ca. 1801, krammer (1837,1841,1853), koopman (1844,1847), porceleinkrammer (1844,1849), overl. ís-Gravenhage 05.04.1852|d|, tr. ís-Gravenhage 30.11.1836 Judith Spiero, Judick, geb. ís-Gravenhage 26.03.1819, koopvrouw (1859,1870,1877), overl. ís-Gravenhage 18.11.1892, d.v. Barend Spiero en Roosje Bambergen.

†††† JS tr. 2e ís-Gravenhage 05.01.1859 Levy Fresco, geb. ís-Gravenhage ca. 1794/1795, overl. overl. ís-Gravenhage 26.06.1866, z.v. Jonas Fresco en Beli Nathans.

†††† LF tr. 1e ís-Gravenhage 14.08.1833 Rebecca Lelijveld, overl. ís-Gravenhage 01.03.1858.

Uit dit huwelijk:

1.                  Saartje Lelijveld, overl. ís-Gravenhage 07.03.1837|f|.

2.                  Barend Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1837; volgt III.f.

3.                  Jacob Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 07.11.1839 (akte), overl. ís-Gravenhage 13.12.1842.

4.                  Roosje Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 23.12.1841, overl. Rotterdam 29.11.1925, tr. Rotterdam 29.10.1873 Johann Schšfer, geb. Urmitz bij Koblenz (Pruissen)|g| ca. 1845, overl. tussen 1873 en 1925, z.v. Johann Schšfer of Schaefer en Christina HŲfer.
Roosje verblijft van 01.09.1863 tot 11.09.1863 aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam|c|.

5.                  Rebecca Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 09.02.1844, overl. ís-Gravenhage 16.06.1844.

6.                  David Lelijveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1845; volgt III.g.

7.                  Rebecca Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 22.04.1847, overl. ís-Gravenhage 15.10.1848.

8.                  Jaantje Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 20.11.1849, overl. ís-Gravenhage 14.11.1915, tr. ís-Gravenhage 07.06.1871 Isaac Hamme, geb. ís-Gravenhage 04.02.1849, arbeider (1871), vormer (1887), overl. ís-Gravenhage 09.06.1915, z.v. Levy Hamme en Lea Juliard.
Uit dit huwelijk: JoŽl, geb. ís-Gravenhage 11.08.1878, overl. ís-Gravenhage 24.11.1943; Samuel, geb. ís-Gravenhage 13.06.1883, overl. ís-Gravenhage 15.02.1942; Barend Isaac Hamme, geb. ís-Gravenhage 27.09.1887, overl. Auschwitz 08.10.1942, tr. Grietje Fresco, geb. ís-Gravenhage 12.04.1905, overl. Auschwitz 08.10.1942.

9.                  Moses Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 06.01.1852|a|, sigarenmaker (1873), zonder beroep (1877), overl. ís-Gravenhage 03.08.1877; ongehuwd.

10.              Elias Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 06.01.1852|b|, overl. ís-Gravenhage 19.02.1852.

 

Noten: |a| akte no.42; |b| akte no.43; |c| Bevolkingsregister boek L sup, bladzij 2072 {geb.datum 24.12.1841}; |d| moeder Rachel Benedictus (overl.akte ís-Gravenhage 1852 no. 503); |f| vader Salomon Jacob; |g| nu in Bundesland Rheinland-Pfalz.

 


 

III.f. Barend Lelijveld, z.v. II.d, geb. ís-Gravenhage 05.11.1837, arbeider, overl. ís-Gravenhage 14.10.1897, tr. ís-Gravenhage 12.10.1870|a| Kaatje Frenkel, geb. Leeuwarden 23.10.1845, overl. ís-Gravenhage 25.01.1909, d.v. Hartog Frenkel (ca.1810-1888) en Roosje Keizer (ca.1817-1878).

Uit dit huwelijk:

1.                  Judith Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 29.06.1871, overl. Auschwitz 26.10.1942|c|, tr. ís-Gravenhage 19.09.1906|b| Johannes Landman, geb. ís-Gravenhage 07.05.1877, stukadoor (1906), overl. ís-Gravenhage 24.04.1956, z.v. Antonie Nicolaas Landman (ca.1854-1927) en Dorothea Anna Clasina Lieshout.

2.                  Roosje Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 12.07.1873, koopvrouw (1893), overl. ís-Gravenhage 22.09.1941, tr. ís-Gravenhage 01.11.1893 Markus Danser, geb. ís-Gravenhage 22.10.1869, koopman (1893), koopman in meubelen (1933), overl. ís-Gravenhage 11.12.1933, z.v. Eliazar Danser en Rebecca Blok.
Uit dit huwelijk: Eliazar, geb. ís-Gravenhage 08.03.1894, overl. (Midden-Europa) 31.08.1943; Barend, geb. ís-Gravenhage 13.01.1897, overl. Auschwitz 31.01.1943; Abraham, geb. ís-Gravenhage 23.04.1899, overl. Omg. Auschwitz 01.02.1943; Kaatje, geb. ís-Gravenhage 26.08.1901, overl. Auschwitz 05.11.1942; Gerrit, geb. ís-Gravenhage 02.05.1904, overl. Auschwitz 28.02.1943; Rachel Danser, geb. ís-Gravenhage 26.10.1918, tr. Lion Lelyveld.

3.                  Samuel Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 11.12.1875; volgt IV.f.

4.                  Hartog Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 13.05.1878, koopman in meubelen (1932), overl. Auschwitz 19.10.1942.

5.                  Izaak Lelyveld, geb. ís-Gravenhage xx.10.1880, overl. ís-Gravenhage 20.11.1881.

6.                  Hessel Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 06.10.1882; volgt IV.g.

 

Noten: |a| get. Abraham Lelijveld, oud eenenveertig jaren, parapluimaker, neef van den bruidegom & David Lelijveld {broer}; |b| get. Samuel Lelijveld {broer}; |c| overl.akte ís-Gravenhage 25.08.1951 no. C3071.

 


 

IV.f. Samuel Lelijveld, z.v. III.f, geb. ís-Gravenhage 11.12.1875, koopman (1896,1901), koopman in meubelen (1906), groentenhandelaar (1914,1918), fruithandelaar (1925), vishandelaar, overl. ís-Gravenhage 14.03.1940, tr. ís-Gravenhage 21.10.1896 Martha Frenkel, ook Frinkel |b|, geb. Leeuwarden 11.10.1875, werkster (1894), overl. ís-Gravenhage 02.04.1938, d.v. Hanna Frenkel.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                  Hartog Frenkel, later Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1894; volgt V.f.

Uit dit huwelijk:

2.                  Barend Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1896; volgt V.g.

3.                  Johanna Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 09.10.1898, overl. ís-Gravenhage 02.01.1958, tr. ís-Gravenhage 31.05.1916 Wouter van Roon, geb. Vlaardingen 04.03.1886, vuurstoker (1916), overl. na 1958, z.v. Johannes van Roon, stoombootkapitein, en Neeltje Broere.

4.                  Hessel Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1901; volgt V.h.

5.                  Kaatje Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 09.03.1903, overl. na 1955, tr. ís-Gravenhage 14.08.1935 Johannes Mattheus Noordover, geb. ís-Gravenhage 19.05.1897, voorman-gasfitter (1955), overl. ís-Gravenhage 29.05.1955, z.v. Christiaan Benjamin Noordover en Cornelia Hendrika Broens.
†††† JMN tr. 1e Delft 15.12.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 09.03.1926, ingeschr. Delft 16.04.1926) Amelia Dolphina den Os, geb. Delft 29.01.1898, d.v. Leonardus den Os en Amelia Dolphina Ninaber.
†††† ADdO tr. 2e Rijswijk 27.07.1927 Cornelis Johannes Marinus Winkel, geb. Delft 01.08.1891, overl. Delft 06.07.1934, z.v. Duco Winkel en Maartje Geertruida Daane.
†††† CJMW tr. 1e Delft 20.06.1913 Sara Brakel, geb. Delft 09.03.1895, overl. Druten 18.07.1924, d.v. Johan Michiel Brakel en Johanna Catharina Appels.

6.                  Marcus Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 09.03.1905, fruithandelaar, koopman, overl. Kamp Erica (Ommen) 05.09.1942|a|, tr. 19.06.1935 Theodora Antonia Schoonen, geb. ís-Gravenhage 05.02.1909, overl. na 1945, d.v. Anthonij Schoonen, metselaar, en Theodora Hendrika Verstege.

 

Noten: |a| overl.akte ís-Gravenhage 1942 no.B2175; |b| o.a. overl.akte ís-Gravenhage 1938 no.B666.

 


 

V.f. Hartog Lelijveld, z.v. IV.f, geb. ís-Gravenhage 20.06.1894, arbeider (1914), groentenhandelaar (1925), vishandelaar (1942), overl. Auschwitz 31.10.1943, tr. ís-Gravenhage 05.08.1914 Naatje Abram, geb. Amsterdam 28.03.1890, overl. Auschwitz 05.10.1942, d.v. Simon Abram en Judith Presser.

Uit dit huwelijk:

1.                  Samuel Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 18.12.1914, overl. Mauthausen 04.09.1941.

2.                  Simon Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 04.02.1918, vishandelaar, overl. Auschwitz 30.09.1942.

 


 

V.g. Barend Lelijveld, z.v. IV.f, geb. ís-Gravenhage 17.11.1896, groentenhandelaar (1918), overl. Auschwitz 11.12.1942|c|, tr. ís-Gravenhage 24.07.1918 Flora Lens, geb. ís-Gravenhage 02.03.1901, arbeidster, overl. Auschwitz 23.08.1943, d.v. Barend Lens en Rebecca Tokkie.

Uit dit huwelijk:

1.                  Samuel Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 22.12.1918, kolensjouwer, aankomst Auschwitz 22.08.1942, aankomst K.Z. Flossenburg 06.02.1945, overl. K.Z. FlossenbŁrg 16.02.1945|b|.

2.                  Emanuel Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 27.12.1920, perser, overl. Mauthausen 03.09.1941|a|.

3.                  Hartog Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 04.08.1923, loopjongen, overl. Auschwitz 30.09.1942.

4.                  Rebecca Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 05.01.1925, overl. Auschwitz 17.11.1942|d|.

5.                  Martha Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 26.12.1935, overl. Auschwitz 23.08.1942.

 

Noten: |a| overl.akte ís-Gravenhage 06.07.1950 no.1759; |b| overl.akte ís-Gravenhage 06.10.1950 no.C2595; |c| overl.akte ís-Gravenhage 27.01.1951 no.C289; |d| overl.akte ís-Gravenhage 26.09.1953 no.C144.

 


 

V.h. Hessel Lelijveld, z.v. IV.f, geb. ís-Gravenhage 02.01.1901, fruithandelaar (1925), overl. ís-Gravenhage 19.03.1941, tr. ís-Gravenhage 02.09.1925|d| Anna Spiro, geb. Antwerpen 03.06.1898, verpakster (1925), overl. Auschwitz 30.09.1942, d.v. Jacob Spiro en Sientje Spiero.

Uit dit huwelijk:

1.                  Samuel Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 23.03.1929, woonde tot 06.03.1943 in het joods weeshuis van de de vereniging ĎEzer Jatomí in de Pletterijstraat 66 |a|, overl. Sobibor 13.03.1943.

2.                  Sientje Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 12.08.1930, woonde tot 06.03.1943 in het joods weeshuis van de de vereniging ĎEzer Jatomí in de Pletterijstraat 66 |b|, overl. Sobibor 13.03.1943.

3.                  Hartog Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 01.06.1934, woonde tot 06.03.1943 in het joods weeshuis van de de vereniging ĎEzer Jatomí in de Pletterijstraat 66 |c|, overl. Sobibor 13.03.1943.

4.                  Jacques Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 11.07.1937, overl. Sobibor 13.03.1943.

 

Noten: |a||b||c| Digitaal Momument Joodse Gemeenschap in Nederland; |d| get. Hartog Lelijveld {broer}.

 


 

IV.g. Hessel Lelyveld, z.v. III.f, geb. ís-Gravenhage 06.10.1882, fruitventer (1907), arbeider (1924), fruithandelaar (1927), fruitkoopman (1932), koopman in ongeregelde goederen (1941), overl. ís-Gravenhage 03.05.1941, tr. 06.11.1907 Floortje Blok, geb. ís-Gravenhage 22.03.1890, overl. Sobibor 09.04.1943, d.v. Wolf Salomon Blok en Betje van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Kaatje Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 12.11.1907, tr. ís-Gravenhage 13.07.1927 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 15.01.1946, ingeschr. ís-Gravenhage 10.04.1946) Willem van Heusden, geb. ís-Gravenhage 21.11.1899, pakhuisknecht (1927), z.v. David van Heusden en Cornelia Clazina Kranenburg.

2.                  Wolf Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 27.10.1909; volgt V.i.

3.                  Barend Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 23.12.1911; volgt V.j.

4.                  Salomon Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 01.02.1914, schoorsteenveger, overl. (Midden-Europa) 31.03.1944.

5.                  Samuel Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 12.07.1915, loopjongen (1938), overl. ís-Gravenhage 08.09.1986, crem. ís-Gravenhage (Ockenburgh) 12.09.1986, tr. M. MŁller.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

6.                  Betje Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 17.12.1917, tr. ís-Gravenhage 22.11.1935 Philippus van Gool, geb. Zoetermeer 21.07.1915, metselaar (1945).
Uit dit huwelijk o.a.: Eddy, geb. xx.04.1945, overl. ís-Gravenhage 23.08.1945.

7.                  Judith Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 26.09.1920, tr. ís-Gravenhage 16.11.1938 Gerardus van der Pad, geb. ís-Gravenhage 10.01.1914.

8.                  Simon Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 06.10.1921, metaaldraaier, overl. Auschwitz 28.02.1943.

9.                  Rosa Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 23.01.1923, overl. ís-Gravenhage 04.03.1924.

10.              Esther Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 30.04.1925, overl. Sobibor 09.07.1943|f|.

11.              Herman Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 22.12.1926, overl. (Duitsland) 28.01.1945.

12.              Dora Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 19.01.1929, woonde tot 06.03.1943 in het joods weeshuis van de de vereniging ĎEzer Jatomí in de Pletterijstraat 66 |d|, overl. Sobibor 09.04.1943.

13.              Mourits Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 22.08.1935, woonde tot 06.03.1943 in het joods weeshuis van de de vereniging ĎEzer Jatomí in de Pletterijstraat 66 |e|, overl. Sobibor 09.04.1943.

 

Noten: |d||e| Digitaal Momument Joodse Gemeenschap in Nederland; |f| overl.akte Zeist 02.06.1950 no.238.

 


 

V.i. Wolf Lelyveld, z.v. IV.g, geb. ís-Gravenhage 27.10.1909, constructiewerker (1932), chauffeur (1941), overl. Mauthausen 17.10.1941|a|, tr. ís-Gravenhage 26.10.1932 Catharina Bianchi, geb. Rotterdam 19.12.1908, dienstbode (1932), overl. na 1941, d.v. Servatius Bianchi en Elizabeth Vlietstra.

Uit dit huwelijk twee kinderen.

 

Noten: |a| overl.akte ís-Gravenhage 1941 no.B2435.

 


 

V.j. Barend Lelyveld, z.v. IV.g, geb. ís-Gravenhage 23.12.1911, arbeider, overl. Kdo. Auschwitz III-Monowitz 30.09.1942|b|, tr. 12.08.1936 Carolina Dille, geb. ís-Gravenhage 11.06.1917, d.v. Jakobus Johannes Dille (1886-) en Ruurdje de Graf (1889-).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Hessel Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 24.01.1937; volgt VI.c.

2.                  levenloos kind, ís-Gravenhage 27.11.1943|c|.

 

Noten: |b| overl.akte ís-Gravenhage 1950 no.C1931; |c| overl.akte ís-Gravenhage 1943 no.A2430 {veertien maanden nadat de vader is overleden}.

 


 

VI.c. Hessel Lelyveld, z.v. V.j, geb. ís-Gravenhage 24.01.1937, overl. ís-Gravenhage 21.03.1998, crem. ís-Gravenhage (Ockenburgh) 26.03.1998, tr. NN.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

III.g. David Lelijveld, z.v. II.d, geb. ca. 1845, reiziger (mrt1870,1873), stukadoor (okt1870,1871,1880), koopman (1878), huwelijksgetuige ís-Gravenhage 12.10.1870, overl. ís-Gravenhage 22.07.1880, tr. ís-Gravenhage 16.03.1870|a| Martha Vogel, geb. Amsterdam 05.06.1847, overl. Amsterdam ca. 1923|b|, d.v. Levie Vogel en Schoontje Blitz.

Uit dit huwelijk:

1.                  Judith Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 28.04.1871, overl. Amsterdam 10.09.1936|e|, tr. voor 1896 Abraham Monnickendam, geb. Amsterdam 31.08.1871, koopman, overl. Auschwitz 07.12.1942.
Uit dit huwelijk: David, geb. Antwerpen 12.06.1896, overl. na 1921; Eliazer, geb. Rotterdam 18.09.1899|c|, overl. Rotterdam 17.08.1900; Samuel, geb. Rotterdam 18.09.1899|d|; Rosalie, geb. Rotterdam 09.09.1902, overl. na 1931; Martha, geb. Rotterdam 14.01.1904, overl. na 1921.
†††† AM tr. 2e tussen 1936 en 1942 Marretje Tailleur, geb. Amsterdam 21.07.1876, overl. Auschwitz 07.12.1942, d.v. Elias Tailleur en Sara van Praag.
†††† MT tr. 1e Amsterdam 09.05.1917 Isašk Philipson, geb. Avereest 13.12.1872, koopman (1917), z.v. Machiel Philipson, veerarts, en Regina de Leeuw.

2.                  Sientje Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 10.02.1873, overl. ís-Gravenhage 18.04.1873.

3.                  Samuel Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 19.05.1874; volgt IV.h.

4.                  Schoontje Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 17.07.1876, overl. ís-Gravenhage 16.11.1878.

5.                  Mozes Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 09.12.1877.

6.                  Levie Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 17.03.1880, overl. ís-Gravenhage 12.10.1880.

 

Noten: |a| get. Abraham Lelijveld, 40 jaar, koopman, neef v/d bruidegom; |b| annonce zonder datum, getekend S.D. Lelyveld, Sarphatistraat 148 (CBG); |c| akte no.8083; |d| akte no.8085; |e| Greta (annonce CBG).

 


 

IV.h. Samuel Lelyveld, Sam, z.v. III.g, geb. ís-Gravenhage 19.05.1874, handelsreiziger (1911,1916), handelsagent (1912), reclame-agent voor schouwburgen en revues, overl. Amsterdam 31.03.1962, begr. Muiderberg (Joodse Bpl.) 02.04.1962, tr. 1e Rotterdam 11.09.1895 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 14.01.1907) Sara van der Staal, geb. Rotterdam 05.05.1878, d.v. Israel van der Staal (ca.1854-1931) en Marianne Posner (ca.1857-1937); otr. Amsterdam 21.07.1911, tr. 2e Zaandam 10.08.1911 Anna Tailleur, geb. Amsterdam 08.12.1881, overl. Sobibor 21.05.1943, d.v. Jacob Tailleur en Mietje van Praag; tr. 3e na 1943 M. van Santen, overl. na 1962.

†††† Faillissement S.D. Lelyveld (verificatievergadering 24.11.1931, eerste uitdeelingslijst 30.12.1932).

Uit het huwelijk Lelyveld-van der Staal:

1.                  Helena Lelijveld, geb. Rotterdam 22.01.1896, overl. Sobibor 28.05.1943, tr. 1e Amsterdam 08.11.1916 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 18.03.1935, ingeschr. Amsterdam 26.08.1935) Machiel Brilleslijper, geb. Amsterdam 18.03.1893 (akte reg. 4 fol.54v), werkman, z.v. Levie Brilleslijper en Judith Grijsaart; tr. 2e Rotterdam 08.07.1936 Carel Friedrich Zloch, geb. Amsterdam 31.07.1905, bloemist (1927), overl. na 1945, z.v. Carl Ludwig Zloch (1872-), controleur bij een stoomvaartmaatschappij (1927), en Josephine Wilhelmina Clemence Adelaide van der Weijde (1875-). [Boekhorststraat 1, ís-Gravenhage (1942)]
††† CFZ tr. 1e Amsterdam 13.04.1927 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 12.06.1938) Elisabeth Nabarro, geb. Amsterdam 26.08.1904, overl. Amsterdam 09.02.1995, crem. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 13.02.1995, d.v. Abraham Nabarro, venter, en Kaatje Aandagt.
†††† EN tr. 2e Amsterdam 24.01.1940 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 15.09.1943) Juda Swart, geb. Amsterdam 11.02.1908, tassenmaker en stoffeerder, overl. Auschwitz 08.01.1944, z.v. Samuel Swart en Bloeme van Beezen.
††† JS tr. 1e Amsterdam 11.10.1933 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 26.07.1935) Maria Cšcilia Hedwig Lessmann, geb. Kattenstroth|b| 23.08.1908, overl. Amsterdam 17.06.1990, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster), d.v. Heinrich Lessmann en Anna Corsmeyer.
†††† MCHL tr. 2e Amsterdam 05.08.1937 Leonard Jozef Bindels, geb. Vaals 11.08.1889, koopman in hyg. art., overl. Amsterdam 20.03.1951, z.v. Jan Winand Bindels en Maria Elisabeth Harmans.

2.                  Martha Lelijveld, geb. Rotterdam 28.04.1897, overl. Rotterdam 18.12.1919.

3.                  Israel Lelijveld, geb. Rotterdam 30.09.1898, overl. Rotterdam 10.03.1899.

Uit het huwelijk Lelijveld-Tailleur:

4.                  Marie Lelijveld, geb. Amsterdam 06.05.1912, overl. Sobibor 23.07.1943, verloofd Amsterdam 25.08.1933, tr. 24.05.1934 Isaak Dresden, Jacques, geb. Amsterdam 10.03.1907, etaleur, overl. Sobibor 23.07.1943, z.v. Machiel Dresden (1882-1943) en Elisabeth Ensel (-1917).
Uit dit huwelijk: Machiel, geb. Amsterdam 30.08.1935, overl. Sobibor 23.07.1943.

5.                  Margaretha Lelijveld, geb. Amsterdam 12.04.1915, overl. Sobibor 23.07.1943, tr. ís-Gravenhage 1937|a| Jacob Salomon Hakker, geb. ís-Gravenhage 25.09.1913, herbergier (1942), overl. Sobibor 23.07.1943, z.v. Salomon Hakker en Alida Kanis.

6.                  David Jacob Lelijveld, geb. Amsterdam 18.12.1916, handelsreiziger (1936), tr. Amsterdam 28.08.1939 Johanna Geertruida Maria Gamelkoorn, geb. Arnhem 16.02.1908, naaister, modiste, z.v. Petrus Johannes Gamelkoorn en Maria Elisabeth Jacoba Schaap.

 

Noten: |a| Het Vaderland 15.01.1937 (huwelijksafkondiging); |b| nu Stadtteil van GŁtersloh, Region Ostwestfalen-Lippe, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


 

II.e. Joseph Lelijveld, z.v. I, geb. ís-Gravenhage ca. 1802, koopman (1836), overl. ís-Gravenhage 21.02.1865, tr. ís-Gravenhage 21.12.1836 Judic Logger, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, garenskoopvrouw (1836), overl. ís-Gravenhage 11.09.1890, d.v. Alexander Logger en Sara Polak.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marianne Lelieveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1841, overl. ís-Gravenhage 03.12.1844|a|.

 

Noten: |a| moeder Judith Logcher (overl.akte ís-Gravenhage 1844 no.1659).

 


terug naar het overzicht Leliveld