Familie Lelieveld (22)

 

 

Deze familie betreft de nazaten van Christiaan Lelieveld en Anna Kleyn.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2007 (laatst herzien mei 2019)

 


 

I. Christiaan Leliveld, Cors, geb. ca. 1730|a|, jardinier (1812), overl. na 1812, tr. Veur 17.06.1759 Anne Kleyn, Antje/Johanna Klein/Klijn, overl. tussen 1773 en 1812.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cors Lelivelt, ged. Veur 10.06.1760, w.s. jonggestorven.

2.                  Lambert Lelivelt, ged. Veur 07.03.1762.

3.                  Antje Lelivelt, ged. Veur 30.04.1764.

4.                  Cors Lelivelt, ged. Veur 09.10.1765.

5.                  Jan Leliveld, geb. Veur 1768; volgt II.a.

6.                  Anna Margarita Lelivelt, ged. Veur 18.03.1771.

7.                  Bernardus Lelivelt, geb. Veur 1773; volgt II.b.

8.                  Johanna Lelieveld, geb. Leidschendam ca. 1773, overl. ís-Gravenhage 03.01.1813, tr. voor 1813 Jacobus Ruijgrok, Jacques, geb. Wassenaar ca. 1774/1775, batelier (1813), marchand (1813), overl. ís-Gravenhage 08.04.1846, z.v. Willem Ruygrok en Pieternellatje Sommers.
†††† JR tr. 2e ís-Gravenhage 26.05.1813 Alida Gennetta Bisschop, geb. ís-Gravenhage ca. 1792, d.v. Pieter Bisschop en Maria Stillenaar.

 

Noten: |a| ďagť de quatrevingt deux ans, grandpŤre paternelĒ (huw.akte ís-Gravenhage 1812 no.133).

 


 

II.a. Jan Leliveld, z.v. I, ged. Veur 02.03.1768, overl. tussen 1801 en 1812, tr. voor 1792 Helena Nenni(s), overl. tussen 1801 en 1812.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joanna Leliveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1792, overl. ís-Gravenhage 11.11.1861, tr. ís-Gravenhage 02.09.1812 Gerret Bosman, Gerrit, geb. ís-Gravenhage ca. 1790/1791, maÁon (1812,1813), metselaar (1850), overl. ís-Gravenhage 08.10.1850, z.v. Gerret Bosman en Anna Elizabeth van Saldt.
Uit dit huwelijk: Gerrit Johannes, geb. ís-Gravenhage 16.04.1813|a|, overl. Rotterdam 06.08.1857.

2.                  Pieter Christiaan Leliveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1801; volgt III.a.

 

Noten: |a| Gerard Jean.

 


 

III.a. Pieter Christiaan Leliveld, z.v. II.a, geb. ís-Gravenhage ca. 1801, steenhouwer (1826), overl. na 1826, tr. ís-Gravenhage 08.11.1826 Joanna Hendrica Christina Vroegh, geb. ís-Gravenhage ca. 1805, dienstbode (1826), overl. na 1826, d.v. Lambertus Vroegh en Anna Catharina Bruidegoms.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus Johannes Leliveld, geb. ís-Gravenhage 26.11.1826.

 

Opm. Van geen van drieŽn het overlijden gevonden; zijn zij na 1826 uit ís-Gravenhage vertrokken?

 


 

II.b. Bernardus Lelieveld, z.v. I, ged. Veur 23.11.1773, Ďaide batelierí (1812), overl. ís-Gravenhage 27.07.1812|c|, tr. voor 1806 Joanna van Drunick, geb. ís-Gravenhage ca. 1775, werkster (1828), getuige ís-Gravenhage 1830|a|, overl. ís-Gravenhage 15.03.1844|b|, d.v. Bernardus van Drunick en Johanna Saris.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonia Lelieveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1802, overl. ís-Gravenhage 12.05.1881; ongehuwd.

2.                  Johannes Lelieveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1806; volgt III.b.

 

Noten: |a| op 02.02.1830 geeft zij als ďoudtanteĒ een kind van Anna Catharina Lelieveld aan in ís-Gravenhage; |b| overl.akte ís-Gravenhage 1844 no.439 {van Druinck, oud 69 jaar}; |c| overl.akte ís-Gravenhage 1812 no.851 {e.v. Anna van Drunik, z.v. Christiaan Lelivelt en Anna Klein}.

 


 

III.b. Johannes Lelieveld, z.v. II.b, geb. ís-Gravenhage ca. 1806, glazenmaker (1828,1830), soldaat (1833), verwer (1837), glazenmaker (18471849), verwer (1850,1860,1863), kolonist (1866), overl. Ommerschans (Stad Ommen) 30.01.1866|b|, tr. 1e ís-Gravenhage 13.08.1828 Helena de Leeuw, Lena, geb. Leiden 04.12.1807, ged. Leiden (Marekerk) 06.12.1807, dienstbode (1828), overl. ís-Gravenhage 10.10.1849, d.v. Jacobus de Leeuw, uitdrager, en Maria den Harder; tr. 2e ís-Gravenhage 19.06.1850 Alida Johanna Jerphanion, geb. ís-Gravenhage ca. 1806, naaister (1850), overl. Delft 15.07.1875, d.v. Louis FranÁois Joseph Jerphanion en Alida Bax.

Uit het huwelijk Lelieveld-de Leeuw:

1.                  Bernardus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 04.03.1829; volgt IV.a.

2.                  Johannes Leliveld, geb. ís-Gravenhage 31.07.1830; volgt IV.b.

3.                  Hendrik Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 01.01.1833; volgt IV.c.

4.                  Helena Elisabeth Lelieveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1835, w.s. geb. ís-Gravenhage 28.07.1835 (akte)|f|, overl. ís-Gravenhage 21.01.1837.

5.                  Helena Antonia Pieternella Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 02.09.1837, dienstbode (1860), overl. ís-Gravenhage 29.04.1919, tr. 1e ís-Gravenhage 24.10.1860 Matthijs Galjart, geb. ís-Gravenhage 26.07.1828, opperman (1860,1879), overl. ís-Gravenhage 09.03.1879, z.v. Johannes Galjart, turfdrager, en Jacoba Niks; tr. 2e ís-Gravenhage 08.09.1880 Frederik Tomassen, geb. ís-Gravenhage 01.02.1851, arbeider (1880), overl. na 1919, z.v. Lambertus Tomassen en Catharina Jacoba Haselhorst.

6.                  Antonia Johanna Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 24.06.1840, dienstbode (1863), overl. ís-Gravenhage 15.30.1924, tr. ís-Gravenhage 26.08.1863 Machiel Ruijs, geb. Oss 01.08.1840, arbeider (1863), overl. ís-Gravenhage 11.02.1934, z.v. Hendricus Ruijs (1798-) en Cornelie van Ernich (1804-).

7.                  Ida Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 15.01.1842, dienstbode (1867), werkster (1895), overl. ís-Gravenhage 16.04.1920, tr. 1e ís-Gravenhage 13.02.1867 Hendrik Johannes Innemee, geb. ís-Gravenhage 05.01.1845, kruyer (1867), agent van politie (1889), overl. ís-Gravenhage 20.06.1889, z.v. Johannes Innemee en Johanna Agatha Rauws; tr. 2e ís-Gravenhage 21.08.1895|a| Casper Adrianus Bimberge, geb. ís-Gravenhage 04.02.1853, arbeider (1876), dienende als loteling bij het Tweede regiment vesting artillerie (1876), schippersknecht (1895), overl. ís-Gravenhage 08.07.1922|h|, z.v. Casper Bimberge en Johanna van Hees.
†††† CAvB tr. 1e ís-Gravenhage 15.11.1876 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 18.09.1888, ingeschr. ís-Gravenhage 16.02.1889) Johanna Wilhelmina Duponchel, geb. ís-Gravenhage 14.08.1851|i|, werkster (1876), overl. ís-Gravenhage 03.03.1935, d.v. Franciscus Gerardus Duponchel en Naantje van der Net.
†††† JWD tr. 2e ís-Gravenhage 06.11.1889 Christiaan Berger, geb. ís-Gravenhage ca. 1860, arbeider, overl. Delft 02.03.1943|j|, z.v. Johan Cornelis Frederik Burger en Jacoba van den Broeke.

8.                  Maria Lelieveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1844|g|, overl. ís-Gravenhage 11.10.1849.

9.                  Michiel Petrus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 05.03.1847; volgt IV.d.

 

Noten: |a| huw.akte ís-Gravenhage 1895 no.884 {Bimberge}; |b| ook overl.akte ís-Gravenhage 1866 no.279 {geen vermelding van echtgenote Alida Johanna Jerphanion; moeder Johanna van Drunen}; |f| deze datum lijkt in de tienjarentafel te staan, maar akte niet gevonden; |g| niet gevonden in tienjarentafel; |h| aangifte door Cornelis Jan Lelieveld, geb. ca. 1855 (oud 67jr) (overl.akte ís-Gravenhage 1922 no.2318); |i| natuurlijke dochter van Naantje, erkend bij haar huwelijk (huw.akte ís-Gravenhage 1855 no.402); |j| ook overl.akte ís-Gravenhage 1943 no.698.

 


 

IV.a. Bernardus Lelieveld, z.v. III.b, geb. ís-Gravenhage 04.03.1829, arbeider (1854), stucadoor (1855), Ďoppasserí (1857)|b|, metselaar (1861), opperman (1862), stucadoor (1882), overl. ís-Gravenhage 09.02.1911, tr. ís-Gravenhage 17.05.1854 Anna Theresia Gerardina Hoelen, geb. Utrecht 08.01.1821, dienstbode (1854), overl. ís-Gravenhage 16.08.1898, d.v. Antonius Franciscus Hoelen (ca.1782-1852) en Wilhelmina Christan (-voor1835).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Bernardus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 27.03.1855, overl. ís-Gravenhage 12.01.1861.

2.                  Hendrik Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 10.11.1857; volgt V.a.

3.                  Antonius Franciscus Leonardus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 20.12.1859; volgt V.b.

4.                  Bernardus Michielus Johannes Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 25.07.1862, huisschilder, overl. ís-Gravenhage 28.11.1918|a|; ongehuwd.

 

Noten: |a| overl.akte ís-Gravenhage 1919 no.4595 {Bernardus Machiels Johannes, oud 57 jaar, geb. Amsterdam, z.v. Bernardis Lelieveld en Maria Gerardina Hoelen}; |b| geb.akte ís-Gravenhage 1857 no.2234.

 


 

V.a. Hendrik Lelieveld, z.v. IV.a, geb. ís-Gravenhage 10.11.1857, stucadoor (1882,1892), timmerman (1894), stucadoor (1898,1913), overl. ís-Gravenhage 23.07.1923, tr. ís-Gravenhage 08.02.1882|a| Maria Damen, geb. ís-Gravenhage 29.10.1857, overl. ís-Gravenhage 18.11.1916, d.v. Petrus Frederik Damen en Maria Bruggeling.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Theresia Gerardina Leliveld, geb. ís-Gravenhage 20.11.1882, overl. ís-Gravenhage 16.08.1883.

2.                  Maria Leliveld, geb. ís-Gravenhage 17.12.1883, overl. ís-Gravenhage 07.02.1884.

3.                  Bernardus Leliveld, geb. ís-Gravenhage 07.05.1885, overl. ís-Gravenhage 12.05.1885.

4.                  Maria Ziphora Leliveld, geb. ís-Gravenhage 10.05.1886, overl. ís-Gravenhage 07.08.1886.

5.                  levenloze zoon, ís-Gravenhage 01.03.1887.

6.                  Pieternella Maria Leliveld, geb. ís-Gravenhage 11.05.1888, overl. ís-Gravenhage 20.05.1888.

7.                  Hendricus Willibrordus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 18.11.1889; volgt VI.a.

8.                  Willem Petrus Frederik Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 29.10.1891; volgt VI.b.

9.                  Anna Maria Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 16.11.1892, overl. ís-Gravenhage 07.06.1893.

10.              Marie Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 11.01.1894, overl. ís-Gravenhage 13.01.1894.

11.              levenloze zoon, ís-Gravenhage 24.10.1894|b|.

12.              levenloze zoon, ís-Gravenhage 24.10.1894|c| {tweeling}.

13.              Petrus Frederik Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 19.09.1896, overl. ís-Gravenhage 05.10.1896.

14.              Johannes Wilhelmus Petrus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 26.02.1898, overl. ís-Gravenhage 28.02.1898.

 

Noten: |a| er is Ďeen procesverbaal van den kantonregter alhierí d.d. 30.01.1882 Ďwaaruit blijkt dat de bruid, die de toestemming harer ouders tot dit huwelijk niet had bekomen, toen voor gezegden kantonregter is gecompareerd, en dat haren vader, ofschoon behoorlijk geroepen, niet is verschenení (huw.akte ís-Gravenhage 1882 no.92); |b| akte no.2731; |c| akte no.2732.

 


 

VI.a. Hendricus Willibrordus Lelieveld, z.v. V.a, geb. ís-Gravenhage 18.11.1889, stukadoor (1912,1926), overl. na 1949, tr. 1e ís-Gravenhage 06.03.1912 Elisabeth Christina Streur, geb. ís-Gravenhage 12.10.1891, overl. ís-Gravenhage 24.03.1926, d.v. Leonardus Johannes Streur en Johanna Hendrika Wils; tr. 2e ís-Gravenhage 29.12.1926 Johanna Wilhelmina van Dam, geb. ís-Gravenhage 16.05.1888, overl. ís-Gravenhage 14.09.1949, d.v. Philippus van Dam en Johanna Margaretha Wientjens.
†††† JWvD tr. 1e ís-Gravenhage 07.05.1913 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 23.10.1925, ingeschr. ís-Gravenhage 01.03.1926) Fredericus Joachim Lintelo, geb. ís-Gravenhage 01.01.1888, loopknecht (1913), z.v. Johannes Jacobus LIntelo en Deborah Bakker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Hendrika Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 15.06.1912.

2.                  Hendrik Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 30.03.1914.

3.                  Maria Elisabeth Lelieveld, geb. 28.10.1917, otr. ís-Gravenhage xx.04.1939|b| J.J. van der Meer.
Uit dit huwelijk: zoon, geb. ís-Gravenhage xx.04.1942|a|.

4.                  Leonardus Johannes Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 27.02.1926.

 

Noten: |a| Het Vaderland 11.04.1942; |b| Het Vaderland 22.04.1939.

 


 

VI.b. Willem Petrus Frederik Lelieveld, z.v. V.a, geb. ís-Gravenhage 29.10.1891, timmerman (1913), tr. ís-Gravenhage 11.06.1913 Margaretha Antonia Timmers, geb. Schiedam 21.01.1893, dienstbode (1913), d.v. Cornelis Timmers en Teuntje Stolk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Margaretha Lelieveld, Marie, geb. Monster 02.04.1914, overl. na 1954, verloofd Utrecht xx.12.1934|a|, tr. ís-Gravenhage 06.12.1935 Frederik Gerardus Couprie, geb. ís-Gravenhage 15.09.1909, overl. ís-Gravenhage 31.08.1964.

2.                  Margaretha Maria Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 06.03.1916, tr. 05.08.1936 Paulus van der Meijden, geb. ís-Gravenhage 11.02.1909, meubelmaker, z.v. Johannes van der Meijden, meubelmaker, en Elisabeth Johanna Maria le Grand.
†††† PvdM tr. 1e ís-Gravenhage 16.12.1931 Jaantje Kila, geb. Delft 23.12.1910, overl. ís-Gravenhage 25.12.1934, d.v. Hendrik Kila en Maria Pronk.

3.                  Willem Hendrik Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 03.04.1919.

 

Noten: |a| De Telegraaf 04.12.1934.

 


 

V.b. Antonius Franciscus Leonardus Lelieveld, z.v. IV.a, geb. ís-Gravenhage 20.12.1859, schoenmaker (1890,1891), overl. Rotterdam 23.12.1915|a|, tr. ís-Gravenhage 16.07.1890 Johanna Wilhelmina Klijbergen, geb. ís-Gravenhage 21.08.1854 (akte), overl. ís-Gravenhage 04.02.1895, d.v. Laurentius Lambertus Klijbergen en Johanna Wilhelmina de Gelder.

†††† JWK tr. 1e ís-Gravenhage 29.05.1878 Arnoldus Los, geb. ís-Gravenhage 19.09.1854|b|, huisschilder (1878), milicien (1878), overl. tussen 1878 en 1890, z.v. Johannes Los, boomkweker, en Antonia Bieseman, dienstbode.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonius Franciscus Leonardus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 30.11.1891, overl. ís-Gravenhage 25.03.1900.

 

Noten: |a| wedr van Wilhelmina Kleibergen (overl.akte Rotterdam 1915 no.5625); |b| natuurlijkze zoon van Antonia, erkend bij haar huwelijk (huw.akte ís-Gravenhage 11.04.1855 no.110).

 


 

IV.b. Johannes Leliveld, z.v. III.b, geb. ís-Gravenhage 31.07.1830, overl. ís-Gravenhage 25.11.1897, tr. Delft 15.11.1865 Catharina Clasina van Cleemput, geb. Delft 22.10.1833, overl. na 1899, d.v. Jan Baptista van Cleemput (-1850) en Maria Wilhelmina Aasman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Baptist Bernardus Leliveld, geb. Klundert 20.05.1867, overl. Klundert 16.09.1867.

2.                  Maria Helena Elisabeth Leliveld, geb. Klundert 22.06.1868, overl. Klundert 20.08.1868.

3.                  Elisabeth Philomena Maria Leliveld, geb. Klundert 06.11.1870.

4.                  Joseph MichaŽl Antonius Leliveld, geb. Klundert 27.04.1873; volgt V.c.

5.                  levenloos kind, Delft 05.08.1874.

 


 

V.c. Joseph MichaŽl Antonius Leliveld, z.v. IV.b, geb. Klundert 27.04.1873, handelsreiziger (1899), koopman (1900), handelsagent (1928), overl. na 1928, tr. 1e ís-Gravenhage 25.01.1899 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 15.06.1928; ingeschr. ís-Gravenhage 26.06.1928) Josephine Maria van der Ploeg, geb. Vianen 12.11.1867, overl. na 1928, d.v. Adrianus Weimar van der Ploeg, deurwaarder, en Maria Martha Ludovica Verhoeven; tr. 2e Amsterdam 17.07.1928 Erna Katharina Blankenburg, geb. Detmold (D) ca. 1882/1893, hoofd van een voorbereidende school (1928), overl. Blaricum 26.01.1972, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 28.01.1972, d.v. Albert Blankenburg en Auguste Hermine Mathilde Stempel.

Uit het huwelijk Leliveld-van der Ploeg:

1.                  Johannes Theodorus Antonius Joseph Leliveld, geb. ís-Gravenhage 30.04.1900.

 


 

IV.c. Hendrik Lelieveld, z.v. III.b, geb. ís-Gravenhage 01.01.1833, tuinman (1860,1863), arbeider (1865,1894), overl. ís-Gravenhage 26.03.1900, tr. 1e ís-Gravenhage 14.11.1860 Maria Hendrica Althuijzen, geb. ís-Gravenhage 23.10.1824 (akte), naaister (1860), overl. ís-Gravenhage 19.08.1867, d.v. Jacobus Althuijzen en Louisa Persoon; tr. 2e ís-Gravenhage 04.05.1881 Johanna Geertruida Berkel, geb. Zutphen 12.11.1838, dienstbode (1881), overl. ís-Gravenhage 01.10.1886, d.v. Willem Berkel en Anna Schoemaker.

†††† JGB tr. 1e ís-Gravenhage 01.08.1866 Jean Alexandre Verschueren, geb. Momignies|a| ca. 1819, kleermaker, overl. ís-Gravenhage 23.06.1869, z.v. Jean Joseph Verschueren en Elizabeth Willeminain ..mber.

Uit het huwelijk Lelieveld-Althuijzen:

1.                  Johannes Bernardus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 23.06.1861, schoenmaker, overl. ís-Gravenhage 11.06.1927,tr. ís-Gravenhage 04.08.1920 Aletta Willekes, geb. ís-Gravenhage 21.05.1885, werkster (1920), overl. ís-Gravenhage 18.09.1927, d.v. Martinus Willekes, machinist, en Geertrui Blankestijn.

2.                  Lodewijk Franciscus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 16.10.1863, overl. ís-Gravenhage 06.01.1865.

3.                  Lodewijk Antonius Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 29.03.1867; volgt V.d.

 

Noten: |a| nu in Provincie Hainaut (Henegouwen), BelgiŽ.

 


 

V.d. Lodewijk Antonius Lelieveld, z.v. IV.c, geb. ís-Gravenhage 29.03.1867|c|, tabakswerker (1894,1906), sigarenmaker (1894,1897), sigarensorteerder (1921,1924), overl. ís-Gravenhage 29.04.1945, tr. 1e ís-Gravenhage 23.05.1894|a| Johanna Petronella Gerarda Gleijm, geb. ís-Gravenhage 03.12.1857 (akte), dienstbode (1894), overl. ís-Gravenhage 01.12.1919, d.v. Petrus Andries Gleijm, passementswerker, en Theodora Laats; tr. 2e ís-Gravenhage 20.08.1924 Elisabeth Janssen, geb. Nijmegen 16.07.1868, dienstbode (1899), overl. na 1945, d.v. Elisabeth Janssen.

†††† EJ tr. 1e ís-Gravenhage 25.10.1899 Petrus Schrammen, geb. Bergen op Zoom 23.03.1841, meubelmaker (1892), overl. ís-Gravenhage 24.06.1923, z.v. Sebastianus Johannes Schrammen en Catharina Clarijs.

†††† PS tr. 1e Uden 06.05.1878 Elisabeth Johanna van Geijn, geb. Didam 01.08.1845, overl. tussen 1878 en 1892, d.v. Gradus Geijn en Elisabeth Froon; tr. 2e ís-Gravenhage 26.10.1892 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 15.11.1898, ingeschr. ís-Gravenhage 13.10.1899) Maria Magdalena Neervoort, geb. ís-Gravenhage 18.10.1852, dienstbode (1875), winkelierster (1892), overl. ís-Gravenhage 17.04.1921, d.v. Willem Carel Hendrik Neervoort en Anna Theodora van der Beek.

†††† MMN tr. 1e ís-Gravenhage 11.08.1875 (akte) Wilhelmus Franciscus Salmans, geb. Rotterdam 24.11.1844, overl. ís-Gravenhage 20.03.1891, z.v. Antonie Hendricus Salmans en Barnadina Maria van Lieshout.

Uit het huwelijk Lelieveld-Gleijm:

1.                  Lodewijk Hendrik Petrus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 25.09.1894; volgt VI.c.

2.                  Johanna Petronella Gerarda Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 11.09.1897, overl. ís-Gravenhage 11.09.1897|b|.

 

Noten: |a| get. Bernardus Lelieveld {broer}; |b| oud zeven uren; |c| get. Bernardus Lelieveld, broer van vader Hendrik.

 


 

VI.c. Lodewijk Hendrik Petrus Lelieveld, z.v. V.d, geb. ís-Gravenhage 25.09.1894, letterzetter (1921,1946), overl. ís-Gravenhage 06.02.1946, tr. ís-Gravenhage 16.11.1921 Anna Maria Weber, geb. ís-Gravenhage 28.01.1892, dienstbode (1921), overl. ís-Gravenhage 16.09.1951, d.v. Frederik Christiaan Weber, metselaar, en Maria Keus.

Uit dit huwelijk:

1.                  Louise Frederike Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 15.08.1922.

 


 

IV.d. Michiel Petrus Lelieveld, z.v. III.b, geb. ís-Gravenhage 05.03.1847, verwer (1875), huisschilder (1900,1911), overl. ís-Gravenhage 13.02.1911, tr. ís-Gravenhage 08.05.1872 Cornelia Wilhelmina van Tongeren, geb. ís-Gravenhage 28.05.1846, dienstbode (1872), overl. ís-Gravenhage 07.02.1926, d.v. Johannes van Tongeren en Helena van Aalsburg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Helena Cornelia Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 19.05.1873, naaister (1900), overl. Arnhem 02.03.1952, tr. ís-Gravenhage 29.08.1900 Sebastianus Mattheus van der Lans, geb. ís-Gravenhage 14.02.1873, meubelmaker (1900), incasseerder (1935), overl. ís-Gravenhage 23.09.1935, z.v. Johannes van der Lans, passementwerker, en Elisabeth Wilhelmina van Brussel.

2.                  Anna Cornelia Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 05.04.1875, overl. ís-Gravenhage 03.07.1880.

 


terug naar het overzicht Leliveld