Familie Leliveld (23)

 

Deze familie betreft de nazaten van Jacobus Leliveld en Crijna Bras te Kethel en Schiedam.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld –in het bijzonder no.11 en 39– is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2007 (laatst herzien mei 2022)

 


 

I. Jacobus Leliveld, overl. voor 1829, otr. Hillegersberg 29.06.1757, tr. Bergschenhoek (rk) 03.07.1757 Crijna Bras, ged. Bergschenhoek (rk) 30.10.1728, doopgetuige Kralingen (rk) 03.06.1754, overl. tussen 1778 en 1842, d.v. Frans Bras, ook Barras, en Anna Claasse van der Sijde(n).

Uit het huwelijk Lelijveld-Bras:

1.                  w.s. Cornelia Lelivelt, tr. Kethel (rk) 13.04.1788 Jan Pieterse Verdoes.

2.                  Cornelia Jacobse Leliveld, geb. Kethel 02.04.1757, doopgetuige Kethel 25.04.1795, doopgetuige Rotterdam 14.10.1797, overl. Rotterdam 19.07.1826, tr. Kethel (rk) 15.07.1792|c| Nicolaas Teunis Buijs, Klaas, geb. Kethel ca. 1765, opperman (1818), doopgetuige Kethel 25.04.1795, doopgetuige Rotterdam 14.10.1797, overl. Rotterdam 28.01.1835, z.v. Teunis Claese Buijs en Cornelia Gijsbregts Voskuijl.
Uit dit huwelijk: Jacobus, ged. Kethel (rk) 04.12.1795, overl. Rotterdam 09.03.1855; Antonius, geb. Kethel ca. 1797/1798.
– Jacobus Buijs is kwartier [18] in de Kwartierstaat Guillaume Wijnand Maria de Valk (1931-2006).

3.                  Francisca Lelivelt, geb. Kethel ca. 1759, winkelierster (1846), doopgetuige Rotterdam 12.04.1802|b|, overl. Schiedam 10.12.1846|a|, tr. Kethel (rk) 23.05.1791 Joannes van Alphen, geb. Kralingen 29.07.1760, melkboer (1828), doopgetuige Rotterdam 12.04.1802, overl. Schiedam 23.05.1841, z.v. Petrus van Alphen en Judith van Dijk.
Uit dit huwelijk: Jacobus, geb. Nieuwland 11.04.1799, overl. na 1846.

4.                  Nicolaas Lelivelt, geb. Kethel 1761; volgt II.a.

5.                  Willem Leliveld, geb. Kethel ca. 1762; volgt II.b.

6.                  en Quirinus ?

 

Noten: |a| oud 87 jr (>geb. ca.1759), moeder Quirina Bras (overl.akte Schiedam 1846 no.414); |b| Francina Lelieveld; |c| get. Claas van Noord en Willem Leliveld {broer}.

 


 

II.a. Nicolaas Lelivelt, Klaas, z.v. I, ged. Kethel 12.04.1761, overl. Schiedam 03.01.1819, tr. voor 1791 Pleuntje Cruijning, ook Aplonia/Apollonia, ook Creuning/Kruininge/Kruining, begr. Kethel en Spaland 21.03.1811.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacobus Leliveld, geb. Kethel 1791; volgt III.

2.                  Joanna Leliveld, geb. Kethel en Spaland ca. 1799, overl. Schiedam 14.08.1842; ongehuwd.

3.                  Maria Leliveld, geb. Nieuwland, ged. Kethel en Spaland 24.07.1800, dienstbode (1829), overl. Schiedam 10.11.1881, tr. Schiedam 14.05.1829|b| Leonardus van Dijk, ged. Hof van Delft 09.05.1803, ged. Delft 09.05.1803, overl. tussen 1841 en 1881, z.v. Gerrit van Dijk (-1818) en Antje Kijser (-1806).
Uit dit huwelijk:  Gerardus, geb. Schiedam 26.03.1820, overl. na 1881; Apollonia Maria, geb. Schiedam 08.05.1831, overl. Schiedam 19.06.1831; Leonardus Jacobus, geb. Schiedam 15.04.1832, overl. na 1860; Apollonia, geb. Schiedam 20.04.1834; Jacobus Johannes, geb. Schiedam 20.04.1836; Johanna, geb. Schiedam 19.02.1838, overl. na 1864; Nicolaas, geb. Schiedam 21.02.1840.

4.                  Wilhelmina Lelieveld, geb. Nieuwland 08.01.1802, ged. Kethel, overl. Schiedam 03.11.1889, tr. Schiedam 03.01.1828|a| Johannes Driessen, geb. Schiedam 25.09.1804, brandersknecht (1828), overl. Schiedam 06.12.1878, z.v. Wilhelmus Driessen en Margarita Remkens.
Uit dit huwelijk (vader Dries): Willem, geb. Schiedam 05.10.1828, overl. Rotterdam 06.05.1909; Apolonia, geb. Schiedam 12.11.1829; Margaretha, geb. Schiedam 21.11.1831; Nicolaas, geb. Schiedam 07.09.1835, overl. Schiedam 03.01.1884; Gerardus Johannes, geb. Schiedam 06.04.1839, overl. Den Helder 30.05.1905; Cornelia, geb. Schiedam 04.09.1841.

5.                  Cornelia Leliveld, geb. Nieuwland 08.03.1808, overl. Schiedam 21.04.1892, tr. Schiedam 15.05.1834 Joannes Augustinus Kroskinski, geb. Schiedam 28.04.1806, overl. tussen 1852 en 1892, z.v. Chrisothomus Kroskinski (ca.1760-1832) en Anna Catharina Rademakers (ca.1784-1857).
Uit dit huwelijk: Catharina Johanna, geb. Schiedam 08.11.1834, overl. na 1859; Apollonia, geb. Schiedam 08.10.1836, overl. na 1860; Chrisothomos, geb. Schiedam 18.06.1838, overl. na 1873; Clasina, geb. Schiedam 28.03.1840, overl. Schiedam 29.03.1841; Klasina Maria, geb. Schiedam 24.01.1842, overl. Schiedam 21.03.1843; Klasina, geb. Schiedam 17.12.1843, overl. na 1889; Maria Johanna, geb. Schiedam 13.03.1846, overl. na 1871; Leonardus, geb. Schiedam 09.07.1849; Wilhelmina Margaretha, geb. Schiedam 18.05.1852, overl. na 1880.

 

Noten: |a| moeder Aplonia Cruijning, get. Jacobus Leliveld, geb. ca. 1792 (36 jr.), brandersknecht {broer} en Johannes van Alphen, geb. ca. 1760 (68 jr), melkboer {oom v/d bruid}, akte ondertekend door vader W. en oom C. Dries , niet door de echtelieden die “verklaard hebben niet te kunnen schrijven”; |b| moeder Appolonia Creuning.

 


 

III. Jacobus Leliveld, z.v. II.a, ged. Kethel 26.03.1791, brandersknecht (1816,1845), overl. Schiedam 22.02.1878, tr. Schiedam 28.04.1816|a| Maria Offerman, geb. Schiedam 04.07.1792, overl. Schiedam 21.03.1878, d.v. Henricus Offerman (-1798) en Alida Vredebregt (ca.1755-1833).

Uit dit huwelijk:

1.                  Plonia Leliveld, geb. Schiedam 23.09.1816, overl. Schiedam 13.01.1817.

2.                  Henricus Leliveld, geb. Schiedam 21.11.1817, overl. Schiedam 12.01.1822.

3.                  Apollonia Leliveld, geb. Schiedam 26.04.1820, overl. Schiedam 20.01.1822.

4.                  Alida Leliveld, geb. Schiedam 20.07.1822, overl. Schiedam 12.02.1864, tr. Schiedam 26.06.1845 Abraham Wijzenbroek, geb. Schiedam 29.04.1823, smidsknecht (1845), zakkendrager (1860), graanmeter (18641880), overl. Schiedam 29.04.1880, z.v. Abraham Wijzenbroek (1797-1883) en Johanna Lenterman (1796-na1845).
– Het echtpaar Wijzenbroek-Leliveld vormt tevens de kwartieren [22]/[23] in de Kwartierstaat Rudolfus Jacobus Jozef van Heijningen.
     AW tr. 2e Schiedam 17.08.1864 Helena Stoel, geb. Nieuwenhoorn 27.08.1817, dienstmeid (1864), overl. Schiedam 20.04.1892, d.v. Jan Stoel en Johanna van Ekke.

5.                  Nicolaas Leliveld, geb. Schiedam 09.05.1825; volgt IV.

6.                  Hendrikus Leliveld, geb. Schiedam 26.08.1828, overl. Schiedam 30.09.1835.

7.                  Apollonia Leliveld, geb. Schiedam 17.01.1833, overl. Schiedam 30.09.1835.

 

Noten: |a| annonce voor vijftigjaarige echtvereeniging (Schiedamsche Courant 02.05.1866).

 


 

IV. Nicolaas Leliveld, z.v. III, geb. Schiedam 09.05.1825, brandersknecht (1862,1877,1883), overl. Maastricht 05.12.1912, tr. Schiedam 20.11.1845 Maria Frederica Homan, geb. Schiedam 29.09.1826, overl. Maastricht 12.07.1903, d.v. Anna Magdalena Homan (1807-1882).

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacobus Leliveld, geb. Schiedam 16.06.1846; volgt V.a.

2.                  Nicolaas Leliveld, geb. Schiedam 05.12.1848, w.s. jonggestorven.

3.                  Wilhelmus Johannes Leliveld, geb. Schiedam 24.07.1851; volgt V.b.

4.                  Abraham Leliveld, geb. Schiedam 09.02.1854, overl. Schiedam 22.05.1855.

5.                  Nicolaas Leliveld, geb. Schiedam 30.01.1856; volgt V.c.

6.                  Abraham Leliveld, geb. Schiedam 22.08.1858; volgt V.d.

7.                  Johanna Maria Leliveld, geb. Schiedam 17.09.1860.

8.                  Johannes Leliveld, geb. Schiedam 30.12.1862; volgt V.e.

9.                  Johannes Fredericus Leliveld, geb. Schiedam 16.05.1865; volgt V.f.

10.              Jacobus Leliveld, geb. Schiedam 17.04.1868; volgt V.g.

 


 

V.a. Jacobus Leliveld, z.v. IV, geb. Schiedam 16.06.1846|a|, brandersknecht (1883,1905), overl. Nijmegen 06.09.1934, tr. Schiedam 19.04.1871 Hendrina Klaverdijk, geb. Schiedam 09.10.1848, overl. tussen 1905 en 1925, d.v. Thomas Klaverdijk (1819-1878) en Cornelia Heltrop (1824-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Nicolaas Leliveld, geb. Schiedam 25.07.1872.

2.                  Cornelia Lelijveld, geb. Schiedam 18.10.1873, dienstbode (1905), overl. ’s-Gravenhage 11.02.1905|b|; ongehuwd.

3.                  Maria Frederica Leliveld, geb. Schiedam 19.12.1877, overl. na 1959.

4.                  Hendrina Leliveld, geb. Schiedam 28.09.1879, overl. Nijmegen 13.06.1944.

5.                  Jacobus Leliveld, geb. Schiedam 25.03.1881.

6.                  Johanna Cornelia Leliveld, geb. Schiedam 26.11.1883, overl. Schiedam 20.01.1884.

7.                  Antonius Petrus Leliveld, geb. Schiedam 17.05.1885; volgt VI.a.

8.                  Nicolaas Marie Leliveld, geb. Schiedam 25.12.1886, overl. Schiedam 11.01.1888.

9.                  Christiaan Leliveld, geb. Schiedam 28.09.1888, overl. Nijmegen 28.04.1959, begr. Groesbeek 01.05.1959.

10.              Wilhelmus Johannes Leliveld, geb. Schiedam 25.03.1890, scheepskok, tr. Amsterdam 28.10.1925 Lena den Boer, geb. Passaic NJ (USA) ca. 1891/1892, d.v. Krijn den Boer en Antje Hoendermans.
     LdB tr. 1e Amsterdam 24.02.1915 (Arr.Rb. Amsterdam 05.10.1915 ‘beschikking waarbij [aan Lena] vergunning is verleend tot het aangaan van een nieuw huwelijk’) Herman van der Hoek, geb. Harlingen 15.03.1882, vuurstoker (1915), z.v. Jelmer van der Hoek en Pierkje Steensma.

11.              Rozalina Petronella Leliveld, geb. Schiedam 21.10.1891, overl. na 1959.

 

Noten: |a| 88 jaar oud, geen partner vermeld (overl.akte Nijmegen 1934 no.625); |b| Lelieveld (annonce Schiedamsche Courant 14.02.1905).

 


 

VI.a. Antonius Petrus Leliveld, z.v. V.a, geb. Schiedam 17.05.1885, overl. Breda 31.03.1955, tr. Breda 27.11.1933 Helena Maria Pieternella Melis, Leny, geb. Breda 01.12.1899, overl. Hengelo(O) 16.07.1983, begr. Hengelo(O) 19.07.1983, d.v. Antonius Adrianus Melis, loodgieter, en Maria Anna Maas.

Zij vertrekken per m.s. Dempo naar Bandoeng (NOI) op 03.01.1934.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.b. Wilhelmus Johannes Leliveld, z.v. IV, geb. Schiedam 24.07.1851, gistwerker (1877), koffiehuishouder (1903), overl. Schiedam 21.04.1903, tr. Schiedam 30.05.1877 Johanna Cornelia Kropmans, geb. Schiedam 25.07.1856, bierhuishoudster (1914), koffiehuishoudster (1917), overl. Schiedam 17.02.1936, d.v. Adolph Kropmans (1817-1905) en Maartje Wijzenbroek (1817-1900).

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Frederica Leliveld, geb. Schiedam 06.06.1878, overl. Schiedam 24.12.1906.

2.                  Adolf Lelieveld, geb. Schiedam 14.01.1881, overl. Schiedam 17.02.1905.

3.                  Clasina Willemina Leliveld, geb. Schiedam 05.09.1886, overl. Poortugaal 03.01.1927, tr. Schiedam 06.08.1913 Antonius Jacobus Combrink, geb. Schiedam 04.04.1886, sigarenmaker (1913), wisselloper (1940), overl. Schiedam 23.02.1940, z.v. Johannes Rutgerus Combrink (1853-), graanwerker, en Willemina Vermeulen (1859-).

4.                  Martina Johanna Leliveld, geb. Schiedam 28.02.1889, overl. na 1953, tr. Schiedam 06.05.1914 Johannes Christianus Antonius Companus, geb. Schiedam 08.05.1889, machinist (1914), bankwerker (1953), overl. Schiedam 15.03.1953, z.v. Johannes Dominicus Fredericus Companus (1853-), broodbakker, en Anna Maria Etman (1859-).

5.                  Wilhelmus Johannes Theodorus Leliveld, geb. Schiedam 20.12.1891, koffiehuisbediende (1917), overl. na 1965, tr. Schiedam 22.08.1917 Cornelia Geertruida Kerklaan, geb. Overschie 22.07.1894, winkelierster (1917), overl. Schiedam 27.08.1965, d.v. Gerardus Leonardus Kerklaan en Elizabeth Catharina Bakker.
     “Het 6-jarig zoontje van W.J. Lelieveld was hedenmiddag omstreeks 1½ uur met vriendjes aan de Schie aan het spelen tot hij opeens in de Schie lag. Gelukkig werd dit gezien door P. As die onmiddellijk toesnelde en het genoegen smaakte den jeugdigen drenkeling weer spoedig op het droge te kunnen brengen.” (Schiedamsche Courant 07.02.1898)

6.                  Johanna Cornelia Liduina Leliveld, geb. Schiedam 12.04.1894, overl. Schiedam 05.02.1983, begr. Schiedam 09.02.1983.

7.                  Jacobus Leliveld, geb. Schiedam 04.05.1897; volgt VI.b.

 


 

VI.b. Jacobus Leliveld, z.v. V.b, geb. Schiedam 04.05.1897, huistimmerman, overl. Schiedam 29.01.1949, tr. Schiedam 24.08.1921 Hendrica Catharina Maria Bronneman, geb. Schiedam 26.10.1892, overl. na 1949, d.v. Henricus Johannes Bronneman (1853-1920) en Anna Maria Mengelkamp (1860-1936).

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus Johannes Lelieveld, geb. ca. 1922, overl. Schiedam 20.12.1923.

 


 

V.c. Nicolaas Leliveld, z.v. IV, geb. Schiedam 30.01.1856, overl. Maastricht 17.11.1914, tr. Maastricht 26.02.1884 Petronel Rosa Haagmans, geb. Schinnen 12.02.1861, overl. Maastricht 04.10.1945, d.v. Frans Pieter Haagmans (ca.1802-1873) en Maria Geertruid Mannens (ca.1816-1868).

Uit dit huwelijk:

1.                  Nicolaas Leliveld, geb. Maastricht 27.11.1884, overl. Maastricht 27.07.1885.

2.                  Franciscus Petrus Adam Leliveld, geb. Maastricht 24.11.1885; volgt VI.b2.

3.                  Joseph Marie Hubert Leliveld, geb. Maastricht 19.05.1887, overl. Maastricht 20.06.1887.

4.                  Maria Frederica Anna Leliveld, geb. Maastricht 20.05.1888, overl. Maastricht 09.10.1953, tr. Maastricht 29.01.1920 Petrus Laurentius Hardy, geb. Maastricht 20.10.1882, overl. Geulle 01.02.1967, z.v. Frederik Laurens Hardy (-1908) en Anna Maria Beckers (-1898).
Uit dit huwelijk: Franciscus Laurentius, geb. ca. 1923, overl. Maastricht 02.03.1924; Maria Hendrika, geb. xx.05.1925, overl. Maastricht 07.03.1926.

5.                  Henricus Johannes Hubertus Leliveld, geb. Maastricht 1889; volgt VI.c.

6.                  Nicolaas Johannes Hubertus Leliveld, geb. Maastricht 31.07.1890, overl. Maastricht 17.09.1890.

7.                  Hendrika Josephina Maria Leliveld, geb. Maastricht 12.03.1892, overl. Maastricht 11.11.1958, tr. Maastricht 09.09.1914 Petrus de Vet, geb. Hilvarenbeek 09.07.1885, overl. Leende 24.07.1932|b|, z.v. Gerardus de Vet, landbouwer, en Clasina Lambregts.
Uit dit huwelijk: Gerard Henri Jozef Maria, geb. ca. 1917, overl. Nederweert 11.12.1944.

8.                  Wilhelmus Johannes Leliveld, geb. Maastricht 27.03.1893, overl. Valkenburg 14.02.1895.

9.                  Anna Mechtilda Rosa Leliveld, geb. Maastricht 14.07.1895, overl. Maastricht 07.08.1895|c|.

10.              Frederikus Johannes Hubertus Leliveld, geb. Maastricht 14.08.1898, overl. Maastricht 23.11.1898.

11.              Hubertina Maria Leliveld, geb. Maastricht 02.10.1899, overl. Maastricht 24.06.1900.

12.              Gertruda Jacoba Leliveld, geb. Maastricht 24.10.1900, overl. Maastricht 04.08.1901.

 

Noten: |a| ook overl.akte Maastricht 1927 no.329; |b| ook overl.akte Maastricht 1932 no.412; |c| ook overl.akte Valkenburg 1895 no.19; |d| Jean Pierre Adam (overl.akte Maastricht 1915 no.295).

 


 

VI.b2. Franciscus Petrus Adam Leliveld, ook François Pierre Adam, Frans, z.v. V.c, geb. Maastricht 24.11.1885, overl. Venray 03.05.1927|a|, tr. 1e voor 1915 Hélène Hubertine Moonen, geb. Amby 01.08.1890, overl. Maastricht 26.06.1915, d.v. Jean Hubert Moonen en Hélène Hubertine Huynen; tr. 2e Eijsden 05.11.1921 Anna Maria Piters, geb. Eijsden 23.11.1898, overl. na 1927, d.v. Martinus Piters en Maria Margaretha Puts.

Uit het huwelijk Leliveld-Moonen:

1.                  Maria Petronella Rosa Leliveld, Lieke, geb. Maastricht 09.05.1915, overl. 27.07.1994, begr. Maastricht 01.08.1994, tr. Maastricht 28.08.1936 Willem Joseph Marie Braun, Willy, geb. Maastricht 06.08.1910, loodgieter (1936), overl. Maastricht 20.01.2005, z.v. Nicolaas Braun en Anna Emmanuel Hubertina Lintgens.

 


 

VI.c. Henricus Johannes Hubertus Leliveld, z.v. V.c, geb. Maastricht 25.06.1889, overl. Maastricht 14.06.1969, tr. voor 1925 Gertrud Auguste Schreiber, geb. Pyritz|a| ca. 1898, overl. Maastricht 10.11.1960, begr. Maastricht 14.11.1960, d.v. Valentin Schreiber en Auguste Fechtner.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  levenloos kind, Maastricht 09.06.1927.

 

Noten: |a| destijds Pyritz in Duitsland, nu Pyrzyce in Woiwodschaft Westpommern, Polen.

 


 

V.d. Abraham Leliveld, z.v. IV, geb. Schiedam 22.08.1858, brandersknecht (1883,1903), distillateursknecht (1909), overl. Schiedam 08.11.1909, tr. Schiedam 06.11.1878 Huberdina Johanna Kreuger, geb. Schiedam 19.05.1856, overl. Rotterdam 20.10.1932, d.v. Thomas Kreuger (1829-) en Maria Sophia Hosman (1827-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Nicolaas Leliveld, geb. Schiedam 23.04.1879, kastelein (1900), overl. ’s-Gravenhage 02.07.1953, tr. Schiedam 17.10.1900 (echtsch. Arr.Rb. Amsterdam 21.06.1918, ingeschr. Schiedam 17.10.1918) Maria Petronella Westbeek, geb. Schiedam 10.04.1864, d.v. Franciscus Westbeek (1823-), scheepmaker, en Petronella Visscher (1827-).

2.                  Huberdina Maria Leliveld, geb. Schiedam 28.01.1881, overl. Schiedam 28.01.1881.

3.                  Abraham Leliveld, geb. Schiedam 09.04.1882, overl. Schiedam 18.08.1882.

4.                  Thomas Leliveld, geb. Schiedam 21.06.1883; volgt VI.d.

5.                  Jacobus Leliveld, geb. Schiedam 09.01.1886, scheepsverwer (1918), overl. Rotterdam 28.12.1947, tr. Schiedam 24.04.1918 Catharina Sophia van der Graaff, geb. Schiedam 18.04.1892, overl. Rotterdam 28.12.1947, begr. Rotterdam 31.12.1947, d.v. Jacobus Theodorus van der Graaff (1863-1906) en Petronella Leenders (1866-1945).

6.                  Theodorus Cornelis Leliveld, geb. Schiedam 21.01.1888, scheepsklinker (1911), overl. na 1936, tr. Schiedam 19.07.1911 Maria Catharina Bosman, geb. Schiedam 07.09.1889, overl. Schiedam 25.07.1936, d.v. Johannes Wouterus Bosman (1858-1905) en Adriana Johanna Bakker (1863-1908).

7.                  Wilhelmus Johannes Leliveld, geb. Schiedam 25.03.1890; volgt VI.e.

8.                  Hendricus Johannes Leliveld, geb. Schiedam 18.07.1894; volgt VI.f.

 


 

VI.d. Thomas Leliveld, z.v. V.d, geb. Schiedam 21.06.1883|a|, brandersknecht (1903), los werkman (1925,1937), overl. Schiedam 09.02.1949, tr. Schiedam 04.06.1903 Elisabeth Janssen, geb. Schiedam 13.10.1879, overl. Schiedam 07.12.1952, d.v. Joannes Janssen en Dina Martina Elisabeth Jansen.

Kind van Elisabeth:

1.                  Elisabeth Janssen, later Leliveld, geb. Valburg 22.06.1902, tr. Schiedam 28.05.1925 Petrus Johannes Wilhelmus de Wolf, geb. Schiedam 13.12.1899, bleker, z.v. Adrianus Cornelis de Wolf (1871-), brandersknecht, en Jacoba Catharina Verwaijen (1871-).

Uit dit huwelijk:

2.                  Huberdina Johanna Leliveld, geb. Schiedam 20.03.1904, overl. Schiedam 26.03.1971, tr. Schiedam 25.08.1927 Antonius Hendricus van der Meer, geb. Schiedam 13.10.1900, letterzetter, overl. Schiedam 25.06.1969, z.v. Johannes van der Meer (1854-) en Maria de Koning (1857-1911).

3.                  Thomas Leliveld, geb. Schiedam 20.12.1905, broodbakker, tr. Schiedam 15.04.1931 Theodora Maria van Bommel, geb. Schiedam 03.05.1908, d.v. Wilhelmus Antonius van Bommel (1871-), bankwerker, en Johanna Petronella Volkers.

4.                  Martina Elisabeth Leliveld, geb. Schiedam 02.09.1907, overl. Vlaardingen 26.03.1987, tr. Schiedam 22.10.1930 Franciscus Wilhelmus Kuil, geb. Vlaardingen 03.06.1906, waterstoker (1930), winkelier (1971), overl. Schiedam 25.01.1971, z.v. Martinus Kuil (1878-), metselaar, en Dina Veringmeier (1876-).

5.                  Maria Catharina Leliveld, geb. Schiedam 06.02.1909, overl. Schiedam 08.07.1985, begr. Schiedam 12.07.1985, tr. Schiedam 13.05.1937 Johannes Gunneweg, geb. Schiedam 28.10.1907, metaalbewerker, z.v. Johannes Grunneweg, boekdrukker, en Hermina Kouwernhoven.

6.                  Aleida Helena Leliveld, geb. Schiedam 28.03.1910, overl. Schiedam 07.02.1958, tr. Schiedam 12.09.1934 Adrianus Johannes de Veth, geb. Oudenbosch ca. 1911, slagersknecht, z.v. Theodorus Gerardus de Veth, metselaar, en Antonia Dielemans.

7.                  Theodora Maria Catharina Leliveld, geb. Schiedam 26.11.1911, tr. Schiedam 12.12.1940 Theodorus van Duivenbode, geb. Rotterdam 20.07.1916, huistimmerman, z.v. Cornelis van Duivenbode, huistimmerman, en Eva Theodora van Loon.

8.                  Johannes Leliveld, geb. Schiedam 03.02.1913.

9.                  Klazina Leliveld, geb. Schiedam 01.04.1914, arbeidster Breeuwwerkfabriek, overl. Schiedam 20.06.1945.

 

Noten: |a| get. Nicolaas Leliveld, geb. ca. 1825, brandersknecht {opa} en Jacobus Leliveld, geb. ca. 1846, brandersknecht {oom} (geb.akte Schiedam 1883 no.460).

 


 

VI.e. Wilhelmus Johannes Leliveld, z.v. V.d, geb. Schiedam 25.03.1890, kraandrijver (1915,1920), overl. Schiedam 26.12.1970, tr. Schiedam 24.11.1915 Selia Hertog, geb. Schiedam 02.02.1892, overl. Schiedam 02.01.1952, d.v. Leendert Hertog (1865-1926), winkelier, en Selia Groenendaal (1864-1928).

Uit dit huwelijk:

1.                  Abraham Leliveld, geb. Schiedam 12.02.1916; volgt VII.c.

 


 

VII.c. Abraham Leliveld, z.v. VI.e, geb. Schiedam 12.02.1916, overl. Schiedam 04.08.1983, tr. C.M. Kemper.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VI.f. Hendricus Johannes Leliveld, z.v. V.d, geb. Schiedam 18.07.1894, constructiewerker (jun1916), bankwerker (okt1916), ijzerwerker (1921), metaalponser (1946), overl. voor 1981, tr. Schiedam 21.06.1916 Alida Johanna Maria Heinsbroek, geb. Schiedam 03.12.1893, overl. Rotterdam 14.11.1981, d.v. Leonardus Johannes Heinsbroek (1860-1942), azijnmaker, en Maartje Petronella Johanna Reherman (1863-1935).

Uit dit huwelijk:

1.                  dochter.

2.                  zoon.

3.                  A. Leliveld, geb. ca. 1924, overl. Gorinchem 02.10.1994, crem. Dordrecht 06.10.1994.

 


 

V.e.  Johannes Leliveld, z.v. IV, geb. Schiedam 30.12.1862, broodbakker (1883,1885), winkelier (1890), broodbakker (1904,1927), broodbezorger (1928), overl. 13.10.1947, begr. Beverwijk (RK Bpl.), tr. Schiedam 24.10.1883 Clara Antonia Adriana van der Burg, geb. Oud en Nieuw Mathenesse 24.10.1861, overl. 03.03.1932, begr. Beverwijk (RK Bpl.), d.v. Johannes van der Burg en Johanna Maria Bloemers (ca.1825-1897).

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Frederika Rozalia Leliveld, geb. Schiedam 04.09.1885, tr. ’s-Gravenhage 14.09.1904 Hendrik Westerbaan, geb. Drachten (Smallingerland) 14.02.1880, kleermaker (1904), koopman (1931), z.v. Pieter Gerlofs Westerbaan en Aukje Kijlstra.
Uit dit huwelijk: Pieter Gerlof Hendrik Marinus, geb. ’s-Gravenhage ca. 1907, overl. na 1931.

2.                  Johannes Maria Leliveld, geb. Schiedam 18.12.1886; volgt VI.g.

3.                  Nicolaas Jacobus Hendrikus Leliveld, geb. Schiedam 07.01.1888, overl. Schiedam 02.02.1888.

4.                  Petrus Johannes Hendricus Leliveld, geb. Schiedam 17.02.1889, overl. Schiedam 19.04.1889.

5.                  Cornelia Wilhelmina Leliveld, geb. ’s-Gravenhage 20.10.1890, dienstbode (1916), overl. ’s-Gravenhage 13.09.1921, tr. ’s-Gravenhage 09.02.1916 Gijsbertus Remmerswaal, geb. Wassenaar 12.12.1889, timmerman (1916), overl. na 1921, z.v. Hendrik Remmerswaal en Anna Bader.
Uit dit huwelijk: Hendrikus Johannes Maria, geb. Wassenaar 27.11.1916; Johannes Theodorus, geb. ’s-Gravenhage 05.11.1922; Petrus Adrianus, geb. ’s-Gravenhage 12.08.1924; Albertus Johannes, geb. ’s-Gravenhage 09.05.1927; Leonardus Laurens, geb. ’s-Gravenhage 15.03.1930.

6.                  Cornelia Gerarda Liduina Leliveld, geb. Schiedam 15.12.1891, overl. Schiedam 25.04.1892.

7.                  Antonius Johannes Fredericus Leliveld, geb. Schiedam 29.01.1893, overl. Schiedam 25.02.1893.

8.                  Petronella Martina Johanna Leliveld, geb. Schiedam 24.05.1894, tr. ’s-Gravenhage 28.08.1912 Ype Prosé, geb. Leeuwarden 09.01.1886, bouwkundig tekenaar, z.v. Pieter Prosé, koopman, en Geertrui Mes.
Petronella vertrekt 30.05.1928 met m.s. ‘P.C. Hooft’ van Batavia naar Amsterdam (De Sumatra post 01.06.1928), vertrekt 26.08.1936 met motorschip ‘Dempo’ van Rotterdam naar Ned.Indië (Het Vaderland 27.08.1936) en vertrekt 18.02.1938 met motorschip ‘Christiaan Huygens’ van Singapore naar Europa (Het Vaderland 22.02.1938); de eerste keer met man en kind, de andere keren alleen.

9.                  Johanna Maria Leliveld, geb. Schiedam 27.05.1896, tr. ’s-Gravenhage 21.12.1927 Willem Dane, geb. ’s-Gravenhage 06.01.1895, glas- en loodzetter (1927), z.v. Adriaan Arie Dane en Janna Potter.

10.              Nicolaas Johannes Maria Leliveld, geb. Schiedam 07.10.1897; volgt VI.h.

11.              Gerardus Jacobus Leliveld, geb. Schiedam 25.02.1899; volgt VI.i.

12.              Huberdina Maria Leliveld, geb. Rotterdam 29.06.1900, overl. Rotterdam 27.07.1900.

13.              Geertruida Maria Jacoba Leliveld, geb. ’s-Gravenhage 07.04.1905.

 


 

VI.g. Johannes Maria Leliveld, z.v. V.e, geb. Schiedam 18.12.1886, broodbakker (1920), broodbakkersknecht (1934), broodbakker (1936), overl. na 1968, tr. ’s-Gravenhage 13.05.1908|b| Apolonia Clasina Petronella Rijp, geb. ’s-Gravenhage 22.08.1881, overl. na 1968, d.v. Petrus Adrianus Rijp en Maria Johanna van den Broek.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Antonius Leliveld, geb. ’s-Gravenhage 01.02.1909, overl. Noordwijkerhout 06.12.1934|a|.

2.                  Maria Johanna Petronella Leliveld, Mary, geb. ’s-Gravenhage 18.05.1910, overl. 07.01.2004, tr. huw.afk. 30.09.1939|a| Marinus Franciscus de Roo, Frans, geb. ’s-Gravenhage 04.04.1911, overl. voor 2004, z.v. Johannes Franciscus de Roo, boekdrukker, en Adriana Johanna Lize.

3.                  Clara Apolonia Petronella Maria Leliveld, geb. ’s-Gravenhage 04.05.1912, overl. ’s-Gravenhage 05.08.1958, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. St.Barbara) 08.08.1958, tr. voor 1958, w.s. 1935 Bernardus Leonardus Johannes van Velzen, geb. Delft 09.06.1914, overl. na 1958, z.v. Bernardus Johannes van Velzen (1883-) en Maria Wilhelmina ’t Hoen (1884-).

4.                  Paulina Petronella Maria Leliveld, geb. ’s-Gravenhage 24.05.1914, tr. ’s-Gravenhage 22.05.1936 Teunis Harmen Beidschat, geb. ’s-Gravenhage 28.11.1906, inspecteur ener petroleum-maastschappij, z.v. Harmen Beidschat (1880-1941), sigarenwinkelier, en Neletta Huiberdina van der Straaten (1884-).

 

Noten: |a| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1934 no.E197; |b| annonce 60 jaar huwelijk (CBG); |c| Het Vaderland 30.09.1939.

 


 

VI.h. Nicolaas Johannes Maria Leliveld, z.v. V.e, geb. Schiedam 07.10.1897, rangeerder (1920), overl. voor 1959, tr. ’s-Gravenhage 13.10.1920 Pieternella Catharina Juliana Kerkhof, geb. ’s-Gravenhage 22.05.1896, winkelbediende (1920), overl. na 1959, d.v. Martinus Adrianus Kerkhof en Pieternella Johanna Maria van Kruining.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petronella Clara Maria Leliveld, geb. Simpelveld 24.08.1921, overl. na 1948, tr. Apeldoorn 1940|f| Hendrikus Bernardus Iding, geb. Vaassen ca. 1914/1915, fabrieksarbeider, overl. Epe 28.05.1948, z.v. Wilhelmus Iding en Antonia Nijeboer.
Uit dit huwelijk: Wilhelmus Nicolaas Hendrikus, geb. Vaassen ca. 1942, overl. Epe 06.10.1944; Pieternella Catharina Antonia, geb. Vaassen xx.09.1943, overl. Epe 29.01.1945.

2.                  Johannes Martinus Nicolaas Leliveld, geb. ’s-Gravenhage 05.02.1923; volgt VII.e.

3.                  Clara Antonia Adriana Leliveld, geb. Simpelveld ca. 1926, overl. Bussum 20.09.1959, tr. Theodoor Marie Willem van Velthoven.

4.                  Maria Pieternella Cornelia Leliveld, Miep, geb. Haarlem 17.01.1928, overl. Apeldoorn 09.05.2012, crem. Ugchelen-Apeldoorn (Heidehof) 14.05.2012, tr. Marinus Frederik Christiaan Hage, overl. 20.10.1993.

5.                  zoon Lelieveld, geb. Haarlem 27.09.1929|d|.

6.                  dochter Lelieveld, geb. Haarlem 29.01.1931|a|.

7.                  Wilhelmus Nicolaas Leliveld, geb. Haarlem 17.06.1933; volgt VII.f.

8.                  dochter Lelieveld, geb. Haarlem 15.10.1934|c|.

9.                  dochter Lelieveld, geb. Haarlem 20.11.1935|e|.

 

Noten: |a| Haarlem’s Dagblad 30.01.1931; |c| Haarlem’s Dagblad 16.10.1934; |d| Haarlem’s Dagblad 30.09.1929; |e| IJmuider Courant 21.11.1935; |f| Nieuwe Apeldoornsche courant 08.11.1940.

 


 

VII.e. Johannes Martinus Nicolaas Leliveld, Jan, z.v. VI.h, geb. ’s-Gravenhage 05.02.1923, stoker, eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, overl. Twello 17.09.1993, begr. Twello 21.09.1993, tr. voor 1948 Maria Wilhelmina Kuipers, geb. ca. 1924, overl. Twello 21.06.1985, crem. Dieren 26.06.1985.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

VII.f. Wilhelmus Nicolaas Leliveld, Wim, z.v. VI.h, geb. Haarlem 17.06.1933, overl. Apeldoorn 01.04.2011, crem. Apeldoorn (Heidehof) 06.04.2011, tr. Helena Agatha Maria van der Riet, Lenie, geb. ca. 1936, overl. Apeldoorn 19.12.1988, crem. Dieren 23.12.1988.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

VI.i. Gerardus Jacobus Leliveld, z.v. V.e, geb. Schiedam 25.02.1899, broodbezorger (1928), tr. ’s-Gravenhage 01.08.1928 Maria Johanna Gerarda Hoogenboom, geb. Alkemade 14.10.1903, d.v. Petrus Hoogenboom en Johanna Maria Hofdijk.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.f.  Johannes Fredericus Leliveld, z.v. IV, geb. Schiedam 16.05.1865, overl. Maastricht 25.04.1940, tr. Maastricht 23.12.1886 Maria Catharina Krijn, geb. Stevensweert 30.01.1858, overl. Maastricht 07.11.1905, d.v. Ferdinand Krijn (ca.1826-1879) en Gertrudis Hubertina Houben.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Frederica Leliveld, geb. Schiedam 03.10.1887, overl. Maastricht 18.12.1959.

2.                  Ferdinand Hubertus Leliveld, geb. Schiedam 18.09.1888; volgt VI.j.

3.                  Hubertina Clasina Leliveld, geb. Maastricht 04.10.1890, overl. Maastricht 26.09.1891.

4.                  Nicolaas Leliveld, geb. Maastricht 17.03.1892, overl. Maastricht 18.09.1892.

5.                  Hendrica Hubertina Gertruda Leliveld, geb. Maastricht 27.04.1893, overl. Maastricht 22.06.1893.

6.                  Hermanus Ferdinandus Hubertus Leliveld, geb. Maastricht 06.10.1896.

 


 

VI.j. Ferdinand Hubertus Leliveld, z.v. V.f, geb. Schiedam 18.09.1888, Staatsmijnbeambte, overl. Heerlen 11.11.1965, tr. Heerlen 13.11.1919 Maria Johanna Mathilda Bovens, Mathilde, geb. Maastricht 06.12.1889, overl. Heerlen 10.10.1970, begr. 13.10.1970, d.v. Jean Hubert Bovens en Maria Josephina Meijs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Frits Leliveld, geb. ca. 1922, overl. 05.07.1986, tr. voor 1965 G.W.A. Schröder.
Uit
dit huwelijk kinderen: Ferd; Hans; Otto; Irmgard.

2.                  J.H.M. Leliveld, geb. Heerlen 03.11.1927; volgt VII.g.

 


 

VII.g. J.H.M. Leliveld, Hans, z.v. VI.j, geb. Heerlen 03.11.1927, tandarts, overl. Terschuur 29.05.1998, crem., tr. Heerlen/Breda 10.08.1954 Th.G.J. Stalfoort, biol.dra.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen, waaronder:

1.                  Robert Ferdinand Leliveld, Rob, geb. Driebergen 02.12.1955, overl. voor 1998.

 


 

V.g. Jacobus Leliveld, z.v. IV, geb. Schiedam 17.04.1868, overl. Leiden 03.04.1922, tr. 1e Rotterdam 06.11.1895 Geertruida Maria Lemaire, geb. Rotterdam 26.11.1866, overl. Leiden 26.04.1915, d.v. Johannes Andreas Carolus Lemaire en Johanna Margaretha Warnoud; tr. 2e Leiden 06.03.1916 Willempje Opgelder, geb. Kampen 29.12.1878, kamermeisje (1912), overl. Oegstgeest 03.05.1950, begr. Oegstgeest 08.05.1950, d.v. Willem Opgelder (ca.1845-) en Dirkje van den Brink (ca.1848-).

Uit het huwelijk Leliveld-Lemaire:

1.                  Maria Petronella Rosalina Leliveld, geb. Maastricht 04.09.1897, tr. Leiden 11.08.1919 Hendrikus Johannes Jacobus Schröder, geb. Rotterdam 08.01.1892, fourrier bij de infanterie (1919), overl. na 1950, z.v. Antonius Schröder en Hermina Johanna Loomann.

2.                  Anna Catharina Wilhelmina Leliveld, geb. Rotterdam 14.09.1898, overl. Rotterdam 18.04.1899.

3.                  Hendrika Jacoba Leliveld, geb. Rotterdam 09.08.1899, overl. Rotterdam 19.10.1899.

4.                  Johannes Andreas Carolus Leliveld, geb. Rotterdam 21.08.1900, overl. na 1950.

5.                  Geertruida Maria Jacoba Leliveld, geb. Rotterdam 06.09.1902, overl. na 1950, tr. Leiden 21.12.1932 Pieter van Goinga, geb. Stad Almelo 18.04.1905, apotheker (1932), overl. na 1950, z.v. Herman van Goinga (1871-1934), winkelier (1905), drogist (1932), en Anna Wilhelmina Cornelia van Asperen (1874-1952).
Uit dit huwelijk: Erwin Richard, geb. xx.12.1943|a|.

6.                  levenloze zoon, Rotterdam 05.09.1903.

7.                  levenloze dochter, Rotterdam 05.08.1906.

 

Noten: |a| Dagblad van het Oosten: Almelo’s dagblad 16.12.1943.

 


 

II.b. Willem Leliveld, z.v. I, geb. Kethel ca. 1762, kleermaker (1826,1842), overl. Schiedam 27.01.1842|d||e|, tr. Kethel (rk) 13.05.1792|c| Aegtje Versteeg, ook Agatha Versteege, geb. Hof van Delft ca. 1765, overl. Kethel en Spaland 30.07.1837|f|, d.v. Gozewinus Verstege en Maria Gerritse Poot.

Uit dit huwelijk:

1.                  Christina Lelyveld, ook Catharina, geb. (Schiedam), ged. Kethel (rk) 25.04.1795|b|, naaister (1814), overl. Kethel en Spaland 13.09.1830, tr. Schiedam 01.05.1814|a| Leendert Kerklaan, geb. Overschie, ged. Kethel (rk) 13.12.1780, arbeider (1814), overl. Kethel en Spaland 14.01.1851, z.v. Willem Kerklaan en Jannetje Wensveen.
Uit dit huwelijk: Willem, geb. Kethel en Spaland 19.02.1815, overl. na 1862; Maria, geb. Kethel en Spaland 20.07.1816, overl. Oud en Nieuw Mathenesse 22.11.1835; Agatha, geb. Kethel en Spaland 03.10.1817, overl. Kethel en Spaland 10.03.1863; Wilhelmus Jacobus, geb. Kethel en Spaland 22.09.1819, overl. Kethel en Spaland 20.02.1820; Johannes, geb. Kethel en Spaland 23.03.1821, overl. Schiedam 31.03.1845.
     LK tr. 1e Kethel en Spaland 02.06.1811 Maria Heinsbroek, ook Heijnsbroek, geb. ca. 1790, overl. Kethel en Spaland 18.02.1813, d.v. Cornelis Heijnsbroek en Ariaantje Staavers; tr. 3e Schiedam 21.02.1838 Geertruida van der Meer, Geertje, geb. Delft 23.02.1791, overl. Kethel en Spaland 18.10.1859, d.v. Paulus van der Meer en Alida van Veen.

2.                  Jacoba Leliveld, ged. Kethel 02.03.1803, overl. Kethel en Spaland 08.12.1881, tr. Schiedam 18.01.1826 Govert van Berkel, ged. Kethel 27.12.1797, arbeider (1826), overl. Kethel en Spaland 27.11.1856, z.v. Cornelis van Berkel en Jannetje van Bilsen.
Uit dit huwelijk:  Joanna, geb. Kethel en Spaland 05.11.1826; Agatha, geb. Kethel en Spaland 28.02.1828, overl. Kethel en Spaland 10.05.1880; Christina, geb. Kethel en Spaland 23.12.1831, overl. Kethel en Spaland 31.05.1899; Cornelia, geb. Kethel en Spaland 06.05.1834, overl. Schiedam 13.03.1895; Willemina, geb. Kethel en Spaland 04.03.1836, overl. na 1863; Maria, geb. Kethel en Spaland 16.01.1839, overl. Kethel en Spaland 21.06.1867; Geertruida, geb. Kethel en Spaland 01.09.1841, overl. Schiedam 10.01.1886; Anna, geb. Kethel en Spaland 25.05.1843, overl. Kethel en Spaland 09.01.1844.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Aagje Versteeg; |b| get. Cornelia Lelyveld en Nicolaas Buijs {tante en oom}; |c| get. Claes van Noord en Nicolaas Beus {zwager}; |d| moeder Crijntje Bras (overl.akte Schiedam 1842 no.4); |e| ook overl.akte Kethel en Spaland 1842 no.4; |f| Agatha Verstege (overl.akte Kethel en Spaland 1837 no.14).

 


terug naar het overzicht Leliveld