Familie Lelieveld en Schemmer Lelyvelt (26)

 

Deze familie betreft de nazaten van Reijer Jansz Lelieveld en Lijsbeth Joppe van der Koij in Delfshaven.

 

Hun nazaat Hendrik (1821-) neemt later de naam van zijn moeder op in de achternaam: Schemmer Lelyvelt.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2007 (laatst herzien januari 2013)

 


 

0. Johannis Reijers Lelivelt, tr. voor 1667 Dirckie Pieters Roeleveen.

Uit dit huwelijk:

1.       Neeltge Lelivelt, ged. Rotterdam 08.09.1667.

2.       Catarina Lelijenvelt, ged. Rotterdam 28.09.1670.

 


 

I. Reijer Jansz Lelieveld, doopgetuige Delfshaven 30.01.1715, 17.10.1723, 07.03.1728 en 16.07.1732, begr. Delfshaven 16.03.1741, tr. 1e Delfshaven 04.06.1690 Lijsbeth Joppe van der Koij|a|, begr. Delfshaven 30.11.1706; otr. 2e Delfshaven 01.02.1711, tr. Delfshaven 15.02.1711 Aagje Ziere van der Velden, doopgetuige Delfshaven 30.01.1715 en 17.10.1723.

     AZvdV tr. 1e voor 1711 Huijbert de Ruijter, overl. voor 1711.

Uit het huwelijk Lelievelt-Joppe (van der Koij):

1.                  Dirckje Lelijvelt, ged. Delfshaven 08.07.1691, doopgetuige Delfshaven 16.04.1713.
= w.s. Dirkje Lelieveld, begr. Delfshaven 01.01.1717.

2.                  Neeltje Lelievelt, ged. Delfshaven 13.09.1693, w.s. jonggestorven.

3.                  Johannes Lelievelt, ged. Delfshaven 23.01.1695.
= w.s. Jan Reijersz Lelijvelt, uit Delfshaven, matroos, met de “Westhoven” (VOC-kamer Delft) naar Batavia (vertrek 02.01.1718, aankomst 30.07.1718), met de “Vaderland Trouw” (VOC-kamer Delft) terug (vertrek 25.11.1718, aankomst 08.08.1719).

4.                  Jacob Lelijveld, ged. Delfshaven 04.10.1699.

5.                  Neeltje Lelijveld, ged. Delfshaven 30.04.1702.

          kind, begr. Delfshaven 24.07.1702.

          kind, begr. Delfshaven 27.03.1704.

6.                  Job Leliveld, geb. Delfshaven 1697; volgt II.

7.                  Jakob Leliveld, ged. Delfshaven 18.05.1704.
= w.s. Jacob Lelieveld, otr.
Delfshaven 17.06.1731, tr. Delfshaven 01.07.1731 Lidia Schouten.
     LS tr. 1e voor 1731 NN, overl. voor 1731.

Uit het huwelijk Lelijveld-Siere van de Velde:

8.                  Sier Lelijveld, ged. Delfshaven 16.04.1713|b|.

 

Noten: |a| bij huwelijk Foppen van der Koij, bij dopen Joppe; |b| get. Dirkje Reijers Lelijveld {stiefzuster}.

 


 

II. Job Lelijvelt, z.v. I, ged. Delfshaven 14.04.1697, doopgetuige Rotterdam 30.07.1750, 22.05.1752, 27.06.1754, 03.02.1757, 15.06.1758, 27.09.1761, 10.01.1765 en 25.08.1767, begr. Rotterdam 11.02.1769|a|, tr. voor 1720 Adriana Vredenrijk, overl. tussen 1722 en 1769.

Uit dit huwelijk:

1.                  Reijer Lelijvelt, ged. Rotterdam 11.08.1720.

2.                  Matthijs Lelijvelt, geb. Rotterdam 1722; volgt III.

 

Noten: |a| laat een meerderjarig kind na (1769), weduwnaar Adriana Vredenrijk.

 


 

III.  Matthijs Lelivelt, z.v. II, ged. Rotterdam 08.03.1722, doopgetuige Rotterdam 25.08.1776, 16.11.1777, 07.11.1779, 05.12.1779, 27.07.1788 en 01.01.1792, overl. tussen 01.01.1792 en 26.09.1799, otr. Rotterdam 20.04.1749, tr. Rotterdam 06.05.1749 Margaretha Burgmeijer, geb. Rotterdam xx.03.1731, doopgetuige Rotterdam 25.08.1776, 16.11.1777, 07.11.1779, 05.12.1779, 27.07.1788, 01.01.1792 en 26.09.1799, overl. Rotterdam 27.11.1818, d.v. Johannes Burgmeijer en Cornelia van den Hemert.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Lelijvelt, ged. Rotterdam xx.07.1749|n|, overl. Rotterdam 08.01.1815, otr. Rotterdam 12.11.1775, tr. Rotterdam 26.11.1775 Gerrit van de Bree, overl. voor 1815.
Uit dit huwelijk: Matthijs, ged. Rotterdam 25.08.1776|j|, begr. Rotterdam 11.09.1776; Margrieta, ged. Rotterdam 16.11.1777|i|, overl. Rotterdam 02.02.1840|o|; Adriana, ged. Rotterdam 05.12.1779|h|, overl. Rotterdam 13.05.1856; Matheys, geb. Rotterdam 08.02.1784, overl. Geel (B) 21.10.1826; Gerrit, ged. Rotterdam 25.03.1787, overl. Rotterdam 20.06.1868.

2.                  Elisabet Lelijvelt, ged. Rotterdam 30.07.1750|b|.
= w.s. kind, 1½ jaar, begr. Rotterdam (Schotse kerkhof) 03.05.1752.

3.                  Kornelij Lelyvelt, ged. Roterdam 22.05.1752|a|.

4.                  Kornelia Lelijvelt, ged. Rotterdam 27.06.1754|m|.

5.                  Cornelia Lelivelt, geb. Rotterdam xx.11.1753, doopgetuige Rotterdam 06.03.1806, overl. Rotterdam 05.08.1819, otr.1e 1e Rotterdam 04.08.1776, tr. Rotterdam 18.08.1776 Hendrik de Heer, begr. Rotterdam 03.08.1789; otr. 2e Rotterdam 16.10.1791, tr. Rotterdam 30.10.1791 Willem van Haaren, geb. Kuilenburg ca. 1748, overl. Rotterdam 10.05.1816, z.v. Nicolaas van Haaren en Catharina van Beekum.
Uit het huwelijk de Heer-Lelyveld: Johanna, ged. Rotterdam 16.11.1777; Margaritha, ged. Rotterdam 07.11.1779|f|; Nicolaas, ged. Rotterdam 10.12.1780; Mattijs Heinderik, geb. Rotterdam ca. 1785, overl. Goes 10.10.1852; Margaretha Cornelia, ged. Rotterdam 27.07.1788|c|, overl. Rotterdam 29.08.1831; twee andere minderjarige kinderen (1789).
Uit het huwelijk van Haaren: Wilhelmina Cornelia, geb. 28.12.1791, ged. Rotterdam 01.01.1792|g|; Wilhelmina Cornelia, geb. Rotterdam xx.12.1792, overl. Rotterdam 04.08.1852; Anna Catharina Maria, geb. 04.12.1793, ged. Rotterdam 08.12.1793, overl. Rotterdam 17.07.1856, tr. Aart Marie Anthonij; Willem Johannes, geb. 04.09.1799, ged. Rotterdam 26.09.1799, overl. Rotterdam 03.06.1864.

6.                  Elisabet Lelivelt, ged. Rotterdam 03.02.1757|e|.

7.                  Elizabeth Lelijveld, geb. Rotterdam 15.06.1758|d|, overl. Rotterdam 20.02.1836, otr. 1e Rotterdam 26.05.1782, tr. Rotterdam 09.06.1782 Jurianus van Meekeren, ged. Rotterdam 29.06.1755, begr. Rotterdam 27.03.1789; otr. 2e Rotterdam 19.01.1790, z.v. Gerrit Jan van Meekeren en Anna Catharina Kaers, tr. Rotterdam 08.10.1790 Matthijs van Klaveren, ged. Rotterdam 24.09.1752, overl. Rotterdam 10.02.1839, z.v. Hendrik van Klaveren en Catharina van Oostenrijk
Uit het huwelijk van Meekeren-Lelijveld: Anna Catharina, geb. 03.02.1783, ged. Rotterdam 11.02.1783, begr. Rotterdam 27.03.1783; Matthijs Johannes, geb. 30.12.1783, ged. Rotterdam 06.01.1784; Johannes Theodorus, ged. Rotterdam 02.10.1785, overl. Rotterdam 05.08.1830.
Uit het huwelijk van Klaveren-Lelijveld: Hendrik, geb. Rotterdam xx.02.1791, overl. Rotterdam 27.05.1819(?) OF 18.01.1862; Matthijs, geb. ca. 1793, overl. Rotterdam 12.11.1797, begr. Rotterdam 15.11.1797; Catharina Margaretha, overl. Rotterdam 31.08.1795, begr. Rotterdam 03.09.1795; Margrita Catharina, geb. 16.10.1796, ged. Rotterdam (Oosterkerk) 30.10.1796; Catharina Elizabeth, geb. Rotterdam xx.12.1799, overl. Rotterdam 02.04.1874.
     MvK otr. 1e Rotterdam 04.02.1787, tr. Rotterdam 18.02.1787 Helena Schepman, overl. voor 1790.

8.                  Job Lelivelt, geb. Rotterdam 1761; volgt IV.a.

9.                  Johannes Lelijvelt, geb. Rotterdam 1765; volgt IV.b.

10.              Maria Lelijvelt, ged. Rotterdam 25.08.1767|l|.

 

Noten: |a| get. Jop Lelyvelt {opa} en Kornelia Vreedenrijk {tante?}; |b| get. Job Lelyvelt {opa} en Cornelia Vreedenrijk {tante?}; |c| get. Margrita Burgmeijer en Matthijs Lelieveld {opa en oma}; |d| get. Job Lelijvelt {opa} en Cornelia Vreedenrijk {tante?}; |e| get. Job Lelivelt; |f||g||h||i||j| get. Mattijs Lelijveld, en Margrita Brugmeijer {opa en oma}; |l| get. Job Lelijvelt; |m| get. Job Lelijvelt {opa} en Cornelia Vreedenrijk {tante?}; |n| get. Cornelia Vredenrijk; |o| overl.akte Rotterdam 1840 no.288 {oud 61 jaar, 2 mnd en 20 dgn (bijna een jaar verschil!}}.

 


 

IV.a. Job Lelijvelt, z.v. III, ged. Rotterdam 27.09.1761|d|, overl. 13.11.1808, begr. Rotterdam 17.11.1808|a|, otr. Rotterdam 08.05.1791, tr. Rotterdam 22.05.1791 Adriana de Haas, overl. 21.01.1810, begr. Rotterdam 24.01.1810|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margarita Cornelia Lelijveldt, geb. 09.10.1792, ged. Rotterdam 14.10.1792.

2.                  Cornelis Lelijvelt, geb. 15.06.1794, ged. Rotterdam 22.06.1794, overl. Rotterdam 01.03.1815.

3.                  Matthijs Lelijvelt, geb. 24.04.1796, ged. Rotterdam 01.05.1796, overl. Rotterdam 27.02.1812.

4.                  Jacoba Leonora Lelijveld, geb. 26.02.1798, ged. Rotterdam 04.03.1798.

5.                  Catharina Lelijveld, geb. ca. 1800, overl. 19.07.1800, begr. Rotterdam 23.07.1800.

6.                  Elizabeth Adriana Lelijveld, geb. 07.06.1800, ged. Rotterdam 22.06.1800, overl. 28.06.1801, begr. Rotterdam 01.07.1801.

          kind van Jop, begr. Rotterdam 05.01.1804.

 

Noten: |a| laat drie minderjarige kinderen na (1808); |b| laat twee minderjarige kinderen en een meerderjarig kind na (1810); |d| get. Job Lelijvelt {opa} en Cornelia Wederrijk.

 


 

IV.b.  Johannes Lelyvelt, z.v. III, ged. Rotterdam 10.01.1765|a|, woont Noordblaak (1793), overl. Rotterdam 21.09.1802, otr. Rotterdam 04.08.1793, tr. Rotterdam 21.08.1793 Anna Catharina van Meekeren, ged. Rotterdam 19.04.1761, overl. Rotterdam 10.05.1835, d.v. Gerrit Jan van Meekeren en Anna Catharina Kaars.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margaretha Catharina Lelyvelt, geb. Rotterdam 01.12.1794, overl. Rotterdam 14.02.1871, tr. Rotterdam 18.09.1817 Theodorus Gijsbertus van Salk, geb. Rotterdam 03.08.1788, kantoorbediende (1817), overl. Rotterdam 21.10.1875, z.v. Hendrik van Salk (‑1799) en Clara Charlotta Aufsmorth.
Uit dit huwelijk: Margaretha Catharina Charlotta, geb. Heemstede ca. 1817; Margaretha Cornelia, geb. Heemstede 22.09.1817; Hendrik Johannes Theodorus, geb. Rotterdam 22.03.1819, overl. Rotterdam 07.11.1881; Theodorus Gijsbertus, geb. Rotterdam 07.07.1821, overl. Roterdam 24.09.1887; Johannes, geb. Rotterdam 07.05.1824; Matthijs Theodorus Mauritius, geb. Rotterdam 20.02.1827, overl. Rotterdam 16.12.1901; Anthony Karel Hendrik, geb. Rotterdam 06.09.1829, overl. Rotterdam 09.06.1864; Clara Charlotta, geb. Rotterdam xx.01.1832, overl. Rotterdam 30.12.1833; Cornelis Petrus Theodorus, geb. Rotterdam 15.11.1834, overl. Rotterdam 21.11.1869.

2.                  Matthijs Johannes Lelyvelt, geb. Rotterdam 1797; volgt V.a.

3.                  Jan Theodorus Lelijveld, geb. Rotterdam 04.12.1799|b|, overl. Rotterdam 22.07.1841; ongehuwd.

 

Noten: |a| get. Job Lelijvelt {opa}; |b| overl.akte Rotterdam 1841 no.2000 (oud 41 jaar 7 mnd en 18 dgn).

 


 

V.a.  Matthijs Johannes Lelyvelt, z.v. IV.b, geb. Rotterdam 09.07.1797, boekverkoper (1820), assuradeur (1852), commissionair (1852), koopman (1866), overl. Breukelen-Nijenrode 06.01.1883, tr. 1e Rotterdam 22.03.1820 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 10.05.1852) Johanna Catharina Schemmer, geb. Rotterdam 10.03.1799, overl. Rotterdam 11.07.1872, d.v. Hendrik Schemmer (-1814) en Cornelia Elizabeth Pels (-1813); tr. 2e Amsterdam 02.06.1852 Adriana Dirkje Schilt, geb. Amsterdam ca. 1821, overl. Maarssen 17.01.1894, d.v. Henricus Hermanus Schilt en Jantje van Velsen.

     JCS tr. 2e Rotterdam 24.02.1858 Aart Marie Anthony, geb. Rotterdam xx.03.1800, overl. Rotterdam 05.05.1874, z.v. Joseph Anthony en Maria de Visser.

     AMA tr. 1e Rotterdam 07.03.1821 Anna Catharina Maria van Haaren, geb. Rotterdam ca. 1794, overl. Rotterdam 17.07.1856, z.v. Willem van Haaren en Cornelia Lelyveld.

Uit het huwelijk Lelyvelt-Schemmer:

1.                  Hendrik, geb. Rotterdam 1821; volgt VI.a.

2.                  Anna Catharina Lelijvelt, geb. Rotterdam 03.07.1823, overl. Nuenen 01.01.1891; ongehuwd.

3.                  Johannes Lelijvelt, geb. Rotterdam 24.08.1825, overl. Rotterdam 29.06.1829.

4.                  Hendrik Cornelis Lelyvelt, geb. Rotterdam 18.05.1827, overl. Rotterdam 23.06.1829.

5.                  Hendrik Cornelis Lelijvelt, geb. Rotterdam 23.06.1829, overl. Rotterdam 15.07.1829.

6.                  Maria Susanna Lelijvelt, geb. Rotterdam 24.03.1831, particuliere (1866), overl. Nuenen 20.09.1890|c|, tr. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 21.09.1866 Jacobus Lodewijk Begemann, geb. Nuenen 26.01.1838, fabrikant (1866), overl. Nuenen 15.06.1906|d|, z.v. Willem Lodewijk Begemann (-1876) en Amalia Polixena Rosina Schröter|f||g|.
Uit dit huwelijk: Willem Lodewijk, geb. Nuenen 02.11.1867, overl. ’s-Gravenhage 09.09.1940|h|; Aart Marie Anthonij, geb. Nuenen 27.11.1848|b|; Johanna Catharina, geb. Nuenen 31.03.1870, overl. na 1894; Amalia Polijxena Rosina, geb. Nuenen 04.11.1871; Lutgera Wilhelmina, geb. Nuenen 09.05.1873|i|, overl. Loosduinen 17.04.1941|j|; Catharina Maria Christina, geb. Nuenen 18.08.1876.

7.                  Johannes Lelijvelt, geb. Rotterdam 29.09.1832, overl. Rotterdam 21.12.1872, tr. Rotterdam 21.05.1862 Catharina Cloos, geb. Rotterdam 09.10.1832, overl. Rotterdam 23.09.1872, d.v. Gerrit Pietersz Cloos en Anna Cornelia Roelofs.

8.                  Cornelia Elizabeth Lelijvelt, geb. Rotterdam 14.08.1834, woont ’s-Gravenhage (1911), overl. ’s-Gravenhage 29.04.1911|a|; ongehuwd.

 

Noten: |a| overl.akte ’s-Gravenhage 1911 no.1379; |bcd| De Indische Navorscher (1940), 6(2) p.24; |f| Amalia Polixena Rosina (overl.akte Oudewater 1919 no.25) of Polkrina Rosalia Amalia (De Indische Navorscher (1940), 6(2) p.24) of Amalia Paulina Rosina (overl.akte Apeldoorn 1919 no.539); |g| Polyxena (Gr. Πολυξένη) was de jongste dochter van koning Priamus; |h| vader Johannes Lodewijk (overl.akte Voorburg 1940 no.289); |i| NP 7 (1916) p.317; |j| NP 56 (1970) p.199.

 


 

VI.a.  Hendrik Schemmer, later Schemmer Lelyvelt, z.v. V.a, geb. Rotterdam 05.04.1821|a|, geëmployeerde bij de Bank van Leening (1852), overl. Rotterdam 20.03.1905, tr. 1e Bolsward 23.05.1852 Catharina Maria Peacock, geb. Leeuwarden 22.09.1823|c|, d.v. David Gerardus Peacock (ca.1800-1864), agent van politie, en Hubertje Gerrits; tr. 2e Rotterdam 25.04.1860 Johanna van der Meulen, geb. Rotterdam 16.01.1826, overl. Rotterdam 22.02.1903, d.v. Johannes van der Meulen en Maria Dauw.

Uit het huwelijk Schemmer Lelijvelt-Peacock:

1.                  Johanna Catharina Schemmer Lelijvelt, geb. Rotterdam 30.03.1853, als hulponderwijzeres toegelaten door de provinciale commissie voor het lager onderwijs te ’s-Gravenhage|d|, overl. Gent (B) 14.11.1923, tr. Rotterdam 20.02.1873 (echtsch. ingeschr. Velsen 05.08.1913) Arie Cornelis Bruijn, geb. Rotterdam ca. 1847, assuradeur (1902), z.v. Arij Bruijn en Cornelia Geertruij Meyer.
Uit dit huwelijk: Johanna Catharina Geertruy, geb. Rotterdam 05.07.1873, overl. na 1897; Hendrika Johanna, geb. Rotterdam 05.08.1874, overl. Rotterdam 29.09.1874; Hendrika Johanna, geb. Rotterdam 034.08.1875, overl. na 1897; Johanna Louisa, geb. Amsterdam ca. 1878, overl. na 1902; Johan Cornelis, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1888, overl. na 1913; Eleonora Johanna, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1892, overl. na 1925.

Uit het huwelijk Schemmer Lelijvelt-van der Meulen:

2.                  Hendrik Schemmer Lelyvelt, geb. Rotterdam 1861; volgt VII.a.

3.                  Johannes Schemmer Lelijvelt, geb. Rotterdam 14.06.1863, overl. Rotterdam 10.02.1887.

4.                  Maria Schemmer Lelijvelt, geb. Rotterdam 02.01.1865, overl. Rotterdam 27.06.1865.

5.                  Willem Schemmer Lelijvelt, geb. Rotterdam 23.06.1867, overl. Rotterdam 15.07.1867.

 

Noten: |a| Hendrik Schemmer, z.v. Johanna Catharina (geb.akte Rotterdam 1821 no.143); |c| kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 30 juli 1826; naam moeder in de kantmelding van het huwelijk vermeld als “Huberdina Zelle”; kind aangegeven onder de naam “Gerrits” (GenLias); |d| Leidsch Dagblad, donderdag 26 oktober 1871.

 


 

VII.a. Hendrik Schemmer Lelyvelt, z.v. VI.a, geb. Rotterdam 04.03.1861, koopman, overl. Heemstede 10.11.1927, begr. Velsen (Bpl. Bieze) 14.11.1927, tr. Rotterdam 17.08.1905 Clara Maria Miedema, geb. Leeuwarden 28.08.1875, overl. Haarlem 15.10.1940, d.v. Engele Miedema en Geertruij Maria Kuipers (1844-1910).

HSL is met Jacob Schravesande vennoot van de Vennootschap tot uitoefening van agentuur- en commissiehandel onder de firma Lelyvelt & Schravesande, ontbonden Rotterdam 11.06.1912|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruij Maria Schemmer Lelyvelt, Truus, geb. Rotterdam 12.11.1905|a|, overl. na 1927|c|, overl. 1973.

2.                  Hendrika Johanna Schemmer Lelyvelt, Riek, geb. Rotterdam 27.07.1908|b|, overl. na 1927|d|, tr. Zijlmans.

 

Noten: |a| ingeschreven als Lelyvelt, bij KB van 21.09.1953 achternaam gewijzigd (geb.akte Rotterdam 1905 no.10881); |b| ingeschreven als Lelyvelt, bij KB van 21.09.1953 achternaam gewijzigd (geb.akte Rotterdam 1908 no.8107); |c||d| overlijdensannonce voor “mevrouw de wed. E. Miedema”, Leeuwarder Courant 03.10.1910; |e| Nieuwe Rotterdamsche Courant, maandag 1 juli 1912.

 


terug naar het overzicht Leliveld