Familie Lelijveld (28)

 

Deze familie betreft de nazaten van Huijg Willemsz Lelijveld en Baaltje Cornelisse van Vianen in Alkemade.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

De genealogie kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde bijdrage van mw L. Rijlaarsdam-Clement. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2007 (laatst herzien mei 2022)

 


 

Willem Dirksz Lelijveldt, tr. voor 1716 Barbar Cornelisse van Tol.

Uit dit huwelijk:

1.       Cornelis Lelijveldt, ged. Alphen aan den Rijn 06.09.1716.

2.       Huijg Lelijveldt, ged. Alphen aan den Rijn 07.08.1718.

3.       Jan Lelijveldt, ged. Alphen aan den Rijn 07.04.1720.

4.       Trijntje Lelijveldt, ged. Alphen aan den Rijn 11.05.1721.

5.       Jan Lelijveldt, ged. Alphen aan den Rijn 11.04.1723.

 


 

I. Huijg Willemsz Lelijveld, otr. Alkemade 10.12.1745 Baaltje Cornelisse van Vianen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Lelijveld, ged. Alkemade 20.11.1746.

2.                  Barber Lelijveld, Barbara, ged. Alkemade 18.01.1750, overl. Alkemade 15.12.1818, otr. Alkemade 30.04.1775 Teunis Los, ged. Woubrugge 25.12.1751, overl. Alkemade 14.12.1820, z.v. Klaas Los en Trijntje Coomes.
Uit dit huwelijk: Trijntje, ged. Woubrugge 15.10.1775; Gerritje, ged. Woubrugge 24.08.1777, overl. Alkemade 07.03.1849; Klaas, geb. Woubrugge 19.09.1779, overl. Woubrugge 03.04.1852; Huig, ged. Woubrugge 27.04.1783, jonggestorven; Huig, ged. Woubrugge 22.10.1786, overl. Alkemade 27.05.1837; Willem, ged. Woubrugge 14.09.1788, w.s. jonggestorven; Willem, ged. Woubrugge 02.05.1790, overl. Alphen 07.07.1874; Jacobus, ged. Woubrugge 23.09.1792, overl. Alkemade 06.11.1858; Cornelis, ged. Woubrugge 28.06.1795.

3.                  Willem Lelijveld, geb. Alkemade 1751; volgt II.a.

4.                  Gerritje Lelijveld, ged. Alkemade 15.02.1756, overl. Rijnsaterwoude 30.11.1829, otr. Alkemade 12.08.1781 Matthijs Spruitenburg, geb. ca. 1754, overl. Rijnsaterwoude 01.12.1826.
Uit dit huwelijk: Cornelis, ged. Rijnsaterwoude 21.03.1782; Balagina, ged. Rijnsaterwoude 17.07.1784, overl. Rijnsaterwoude 11.05.1859; Ida, ged. Rijnsaterwoude 10.12.1786; Neeltje, ged. Rijnsaterwoude 11.01.1789, overl. Alkemade 19.02.1819; Barbara, ged. Rijnsaterwoude 08.03.1791, overl. Leimuiden 04.07.1869; Antje, ged. Rijnsaterwoude 08.03.1791; Huijg, geb. 25.07.1797, ged. Rijnsaterwoude 30.07.1797, overl. Leimuiden 22.10.1846.

5.                  Dirk Lelijveld, geb. Alkemade 1762; volgt II.b.

 


 

II.a. Willem Lelieveld, z.v. I, ged. Alkemade 28.11.1751, meester timmerman (1811), overl. Alkemade 15.10.1833, tr. voor 1804 Vrouwke Glas, geb. ca. 1772, overl. Alkemade 19.11.1832, d.v. Jacob Glas.

Uit dit huwelijk:

1.                  Huig Lelieveld, geb. 07.03.1804, ged. Alkemade 11.03.1804, overl. Alkemade 02.01.1829.

2.                  Jacob Lelieveld, geb. 17.08.1806, ged. Alkemade 24.08.1806.

3.                  Baaligje Lelijveld, geb. 20.02.1809, ged. Alkemade 26.02.1809, overl. Leimuiden 05.08.1885, tr. Alkemade 29.09.1836 Henricus Jacobus Heins, geb. Leimuiden ca. 1796, overl. Leimuiden 30.08.1851, z.v. Pieter Heins (ca.1750-1822) en Maria Geijlswijk.
Uit dit huwelijk: Franciska, geb. Leimuiden 17.02.1837, overl. Leimuiden 29.06.1838; Fredericus Wilhelmus, geb. Leimuiden 03.10.1838, overl. Leimuiden 18.10.1856; Francisca Maria, geb. Leimuiden 09.03.1840, overl. na 1868; Veronika, geb. Leimuiden 21.10.1841, overl. Leimuiden 20.04.1843; Hugo, geb. Leimuiden 02.02.1844, overl. Leimuiden 12.02.1893; Helena, geb. Leimuiden 24.05.1846, overl. Leimuiden 14.11.1847; Henricus Jacobus, geb. Leimuiden 15.12.1848, overl. Leimuiden 10.02.1849; Helena, geb. Leimuiden 16.09.1850, overl. na 1874.
HJH tr. 1e Leimuiden 11.07.1819 Francina Kuijpers, geb. ca. 1791, overl. Leimuiden 20.10.1835, d.v. Willem Kuijpers en Elizabeth Wenkendonk.

4.                  Jacob Lelieveld, geb. Oude Wetering (Alkemade) 1811; volgt III.a.

5.                  Willem, geb. Oude Wetering (Alkemade) 1814; volgt III.b.

 


 

III.a. Jacob Lelieveld, z.v. II.a, geb. Oude Wetering (Alkemade) 30.10.1811, ged. Alkemade 03.11.1811, timmerman, overl. Haarlemmermeer 13.09.1886, tr. 1e Alkemade 20.11.1834 Trijntje Been, geb. Aalsmeer ca. 1810, overl. Alkemade 15.04.1848, d.v. Pieter Jansze Been en Grietje Maartens Been; tr. 2e Alkemade 23.04.1857 Dirkje Been, geb. Aalsmeer 02.09.1818, overl. Alkemade 31.03.1910, d.v. Pieter Jansze Been en Grietje Maartens Been.

Uit het huwelijk Jacob-Trijntje:

1.                  Willem Huig Lelijveld, geb. Alkemade 1835; volgt IV.a.

2.                  Pieter Lelieveld, geb. Alkemade 1838; volgt IV.b.

3.                   Vrouke Lelieveld, geb. Alkemade 24.10.1841, naaister (1877), overl. Haarlemmermeer 22.12.1930, tr. 1e Leiden 13.10.1869 (echtsch. vonnis Arr. Rb. Leiden 20.03.1877|a|; ingeschr. Alkemade 07.05.1877 en s-Gravenhage 11.05.1877) Matthijs van Hooidonk, geb. Leiden 25.07.1843, sigarenmaker (1877,1879), politieagent (1896,1900), z.v. Matthijs van Hooidonk en Gijsje la Garde; tr. 2e Haarlemmermeer 28.03.1883 Pieter Lagerberg, later Pieters, geb. Hazerswoude 17.08.1833|b|, kleermaker (1883), overl. Haarlemmermeer 30.12.1887, z.v. Petrus Albertus Pieters en Joanna Lagerberg; tr. 3e Haarlemmermeer 07.06.1889 Johannis Saarloos, geb. Herkingen 03.10.1843, koopman (1889), overl. Heemstede 18.09.1920, z.v. Cornelis Saarloos en Johanna van der Giezen.
Uit het huwelijk van Hooidonk-Lelieveld: Matthijs Jacob, geb. Leiden 13.11.1870, overl. na 1896.
Kind van Vrouwke: Petrus Albertus Lelieveld, geb. Alkemade 03.01.1878, overl. Haarlemmermeer 26.01.1917.
Uit het huwelijk Pieters-Lelieveld: Geertruida Cornelia, geb. Haarlemmermeer 02.03.1887, overl. Haarlemmermeer 15.07.1887.
PP tr. 1e voor 1861 Maria Romijn, overl. Haarlemmermeer 12.10.1882; uit dit huwelijk kinderen.
JS tr. 1e Herkingen 22.02.1867 Adriana Kampfens, geb. Nieuwe Tonge 18.01.1837, overl. Herkingen 18.07.1870, d.v. Gerardus Kampfens en Maria de Graaf; tr. 2e Oude Tonge 31.03.1871 Eva Maria Hartman, geb. Oude Tonge 22.02.1845, overl. Haarlemmermeer 16.09.1888, d.v. Teunis Hartman en Johanna Hartman.

4.                  Grietje Lelieveld, geb. Alkemade 19.03.1848, overl. Alkemade 02.05.1848.

Uit het huwelijk Jacob-Dirkje:

5.                  Huig Lelijveld, geb. Alkemade 07.05.1857, overl. Alkemade 03.08.1857.

6.                  Margaretha Lelijveld, geb. Alkemade 28.02.1859, overl. Alkemade 08.04.1859.

7.                  Hugo Lelijveld, geb. Alkemade 21.05.1860, overl. Alkemade 06.06.1860.

 

Noten: |a| op grond van kwaadwillige verlating; |b| erkend en gewettigd bij het huwelijk Hazerswoude 06.06.1834.

 


 

IV.a. Willem Huig Lelijveld, z.v. III.a, geb. Alkemade 14.08.1835, overl. Haarlemmermeer 06.10.1927, tr. 1e Alkemade 14.08.1862 Gerritje van Nieuwkoop, geb. Alkemade 04.03.1837, overl. Haarlemmermeer 01.12.1881, d.v. Gijsbert van Nieuwkoop en Johanna van Staveren; tr. 2e Alkemade 23.08.1882 Catharina Ribot, geb. Leiden 25.06.1857, overl. Haarlem 27.02.1913|a|, d.v. Jacobus Ribot en Catharina Maria Tuurenhout.

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlemmermeer 1913 no.51.

 


 

IV.b. Pieter Lelieveld, z.v. III.a, geb. Alkemade 16.05.1838, stoker (1866), machinist (1869,1893), overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg)|a| 17.01.1900|b|, tr. Haarlemmermeer 31.05.1866 Geertruida Langendam, geb. Griethausen (Pruisen) ca. 1839 of geb. Lobith (Herwen en Aerdt)|d|, overl. Amsterdam 16.12.1904|c|, d.v. Peter Langendam en Helena Singendonk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacob Lelijveld, geb. Leiden 14.05.1869, overl. Haarlemmermeer 14.05.1872.

2.                  Pieter Wilhelm Lelieveld, geb. Haarlem ca. 1871; volgt V.a.

3.                  Trijntje Lelieveld, geb. Haarlem xx.05.1872, overl. Leiden 15.04.1873.

4.                  Jacob Lelieveld, geb. Leiden 04.04.1873, overl. Haarlem 12.05.1877.

5.                  Trijntje Lelieveld, geb. Leiden 13.09.1874, tr. Amsterdam 06.04.1899 Jacobus van der Maas, geb. Amsterdam 27.02.1874, kruidenier (1899), z.v. Hendricus Hermanus van der Maas en Zelia Theunisse.
Uit dit huwelijk: Pieter Jacobus, geb. Amsterdam ca. 1900, overl. na 1925.

6.                  Leendert Lelieveld, geb. Nieuwer-Amstel xx.07.1876, overl. Uithoorn 26.12.1876.

7.                  Jacob Lelieveld, geb. Uithoorn 04.06.1878, overl. Nieuwer-Amstel 28.08.1879.

8.                  Jacob Lelieveld, geb. Nieuwer-Amstel xx.01.1881, overl. Nieuwer-Amstel 25.09.1882.

9.                  Leendert Lelieveld, geb. Nieuwer-Amstel xx.03.1882, overl. Nieuwer-Amstel 15.08.1882.

10.              Helena Catharina Lelieveld, geb. Nieuwer-Amstel 10.10.1885, ziekenverpleegster (1910), overl. s-Gravenhage 09.09.1958, tr. s-Gravenhage 19.10.1910 Gerrit Jan Groh, geb. Arnhem 21.07.1884, winkelhouder (1910), boekhandelaar (1948), overl. s-Gravenhage 14.09.1948, z.v. Gerrit Jan Groh en Jeannette Aleida Jurriens (1852-).

 

Noten: |a| Meerenberg, ook Meer en Berg, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |b| ook overl.akte Nieuwer-Amstel 1900 no.17; |c||d| overl.akte Nieuwer-Amstel 23.12.1904.

 


 

V.a. Pieter Wilhelm Lelieveld, z.v. IV.b, geb. Haarlem ca. 1871, stoker (1893), machinist (1899,1901,1909), overl. Amsterdam 14.12.1909, tr. Nieuwer-Amstel 08.11.1893 Marretje van Veen, geb. Mijdrecht 22.01.1868, overl. Schoonhoven 26.06.1942, d.v. Jan van Veen en Marretje Kranenburg.

MvV tr. 2e Rotterdam 02.07.1930 Jogchem van der Hout, geb. s-Gravenzande 15.09.1855, overl. s-Gravenzande 15.04.1941, z.v. Jan van der Hout en Maria Judica Willemse.

JvdH tr. 1e s-Gravenzande 04.05.1878 Janna Vreugdenhil, geb. s-Gravenzande 21.04.1857, overl. s-Gravenhage 13.04.1897|a|, d.v. Dirk Vreugdenhil en Kornelia Verschoor; tr. 2e s-Gravenzande 26.08.1898 Maria Sonneveld, geb. Naaldwijk 05.06.1855, overl. s-Gravenzande 18.01.1927, d.v. Jan Sonneveld en Klazina de Jong.

MS tr. 1e Naaldwijk 06.05.1876 Pleunis Vreugdenhil, geb. s-Gravenzande 30.09.1855, overl. s-Gravenzande 24.02.1892, z.v. Dirk Vreugdenhil en Klazina de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Lelieveld, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1894, overl. Medemblik 07.10.1959, tr. 1e Huizen 1938|g| Maria Rosa Zgonec; tr. 2e voor 1959 Grietje Vogelzang, geb. ca. 1911, overl. Amsterdam 1959|h|.

2.                  Maria Geertruida Lelieveld, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1895, overl. Rotterdam 14.12.1948, tr. Rotterdam 28.09.1921 Johannes Petrus Snijders, geb. Rotterdam 24.10.1898, overl. Rotterdam 13.12.1949|f|, z.v. Johannes Petrus Snijders en Neeltje Valke.

3.                  Geertruida Lelieveld, geb. Amsterdam 16.10.1899|b|, tr. Nieuwenhoorn 21.10.1920 Cornelis Hoogenboom, geb. Oudenhoorn 15.02.1897, z.v. Arij Hoogenboom en Kornelia Kap.

4.                  Marretje Lelieveld, geb. Amsterdam 16.10.1899|c|, overl. Amsterdam 13.12.1899.

5.                  Catharina Lelieveld, geb. Amsterdam 04.09.1901|d|, overl. Amsterdam 17.09.1901.

6.                  Willem Huig Lelieveld, geb. Amsterdam 04.09.1901|e|, w.s. overl. Amsterdam 27.09.1901 (akte).

 

Noten: |a| ook overl.akte s-Gravenzande 1897 no.25; |b| akte no.12399; |c| akte no.12401; |d| akte no.10593; |e| akte no.10595; |f| moeder Leentje (transcriptie wiewaswie); |g| De Gooi- en Eemlander 17.09.1938; |h| Het Parool 09.02.1959.

 


 

III.b. Willem Lelieveld, z.v. II.a, geb. Oude Wetering (Alkemade) 23.10.1814, timmerman (1864,1871), overl. Alkemade 24.09.1876, tr. 1e Alkemade 06.12.1838 Cornelia Sopjes, geb. Kaag 31.07.1820, overl. Alkemade 15.12.1858, d.v. Olfert Sopjes en Hendrika van Loo; tr. 2e Alkemade 01.11.1860 (gescheiden van tafel en bed, vonnis Arr.Rb. Haarlem 10.07.1866) Alida Helena Pfijfers,|a| geb. Amsterdam 21.03.1826, overl. Amsterdam 25.06.1896, d.v. Johan Andries Pfijfers, predikant, en Anna Catharina Scheffer.

 Het echtpaar Lelieveld-Sopjes vormt tevens de kwartieren [30]/[31] in de Kwartierstaat Paulus van Dijk (1933-2000), campuspastor TH Twente.

AHP tr. 1e Amsterdam 25.11.1858 Frederik Karel Braun, geb. Dordrecht 16.01.1827, leerlooier, overl. De Rijp 07.10.1859, z.v. Willem Braun en Martje Verwer.

Uit het huwelijk Lelieveld-Sopjes:

1.                  Veronica Lelieveld, ook Vronica/Fronika, geb. Oude Wetering (Alkemade) 01.11.1839, overl. Alkemade 27.01.1910, tr. Alkemade 07.04.1864 Cornelis Rodenburg, ook Roodenburg, geb. Woubrugge 22.09.1839, bouwman (1888), landbouwer (1903), overl. Leimuiden 22.03.1911|b|, z.v. Klaas Rodenburg (1813-1881) en Lijsje Otting (1815-1893).
 Het echtpaar Rodenburg-Lelieveld vormt tevens de kwartieren [14]/[15] in de Kwartierstaat Paulus van Dijk (1933-2000), campuspastor TH Twente.
Uit dit huwelijk: Cornelia Hendrika, geb. Alkemade 01.02.1865, overl. Oegstgeest 11.03.1943; Nicolaas, geb. Alkemade 04.07.1867, overl. na 1932; Lijsje, geb. Haarlemmermeer 06.07.1871, overl. Haarlemmermeer 03.11.1871; Lijsje, geb. Haarlemmermeer 14.03.1873, overl. Haarlemmermeer 16.03.1873; Lijsje, geb. Haarlemmermeer 13.07. 1874, overl. Alkemade 23.07.1915; Willem, geb. Haarlemmermeer 03.11.1877, overl. Aalsmeer 15.01.1949.

2.                  Olfert Lelieveld, geb. Oude Wetering (Alkemade) 24.06.1841.

3.                  Hendrika Lelieveld, geb. Alkemade 08.04.1843, overl. Haarlemmermeer 22.02.1918, tr. Haarlemmermeer 11.08.1864 Willem Rodenburg, ook Roodenburg, geb. Woubrugge 29.10.1836, landbouwer, overl. Haarlemmermeer 17.11.1915, z.v. Klaas Rodenburg (1813-1881) en Lijsje Otting (1815-1893).
Uit dit huwelijk: Klaas, geb. Haarlemmermeer 02.11.1865; Cornelia, geb. Haarlemmermeer 24.08.1867, overl. Ridderkerk 27.02.1913; Lijsje, geb. Haarlemmermeer 05.10.1869, overl. Alphen aan den Rijn 03.11.1952; Willem, geb. Haarlemmermeer 11.11.1870; Roelof, geb. Haarlemmermeer 23.01.1872; Hendrika, geb. Haarlemmermeer 27.03.1874, overl. na 1930; Cornelis, geb. Haarlemmermeer 05.08.1876, overl. Haarlemmermeer 11.08.1876; Cornelis, geb. Haarlemmermeer 27.12.1878, overl. Lisse 02.03.1964.

4.                  Willem Huig Lelieveld, geb. Oude Wetering (Alkemade) 1847; volgt IV.c.

5.                  Jan Lelieveld, geb. Oude Wetering (Alkemade) 1850; volgt IV.d.

6.                  Cornelia Lelieveld, geb. Oude Wetering (Alkemade) 14.12.1851, overl. (kraambed) Haarlemmermeer 19.12.1874, tr. Alkemade 21.05.1873 Martinus Kroon, geb. Nieuwveen 18.10.1849, smid (1877), overl. Haarlemmermeer 05.02.1937, z.v. Jacob Kroon, smid, en Margtje Zuidervaart.
Uit dit huwelijk: Jacob, geb. Haarlemmermeer xx.12.1874, overl. Haarlemmermeer 16.06.1875.
MK tr. 2e Haarlemmermeer 26.04.1877 Neeltje van Tol, geb. Haarlemmermeer ca. 1856, d.v. Gerrit van Tol en Maartje Los.

7.                  Elizabeth Lelieveld, geb. Oude Wetering (Alkemade) 19.09.1854, overl. Alkemade 10.01.1855.

8.                  Huig Willem Lelieveld, geb. Oude Wetering (Alkemade) 28.02.1856, overl. Oude Wetering (Alkemade) 26.07.1856.

9.                  levenloos kind, Alkemade 01.12.1858.

 

Noten: |a| Pfijfers (annonce van procureur over vonnis Arr.Rb, collectie CBG), Pfijfers (huw.akte Alkemade 1860 no.35), Blijfers (overl.akte Alkemade 1876 no.117, GenLias); |b| zowel Rodenburg als Roodenburg in overl.akte Leimuiden 1911 no.7.

 


 

IV.c. Willem Huig Lelieveld, z.v. III.b, geb. Oude Wetering (Alkemade) 15.04.1847, arbeider (1878), werkman (1884,1889), overl. Haarlem 26.04.1896, tr. 1e Alkemade 11.01.1866 Aagje Roos, geb. Alkemade 28.01.1836, overl. tussen 1878 en 1878, d.v. Gerrit Roos en Maartje Raaphorst; tr. 2e Haarlemmermeer 22.11.1878 Engetje Geilvoet, ook Engeltje, geb. Haarlemmermeer 01.02.1857, overl. Haarlem 09.12.1917, d.v. Arie Geilvoet en Jannetje Hoogenboom.

EG tr. 2e Haarlem 28.04.1897 Petrus Johannes Mulder, ook Mulders, geb. Haarlem 16.06.1830, schippersknecht, schipper, overl. Haarlem 09.10.1906, z.v. Johannes Mulder, schippersknecht, en Petronella van der Linden.

PJM tr. 1e Haarlem 13.04.1853 Johanna Pols, geb. Haarlem 11.06.1826, overl. Haarlem 16.06.1872|d|, d.v. David Pols, wever, en Johanna Berbe; tr. 2e Haarlem 28.08.1872 Johanna Catharina Opzeland, ook Opzeeland, geb. Haarlem 11.07.1829, overl. Bloemendaal (Huis Meerenberg|b|) 02.09.1893|c|, d.v. Simon van Opzeland, landbouwer, en Catharina van Hulsen.

JCO tr. 1e Schoten 13.08.1848 Silvester Adrianus Hagen, geb. Schoten 23.02.1826, timmerman, overl. Schoten 28.11.1861, z.v. Frans Hagen, broodbakker, en Hendrika Bronselaar, broodbakster (1848).

Uit het huwelijk Lelieveld-Roos:

1.                  Cornelia Lelieveld, geb. Alkemade 14.05.1866, overl. Haarlem 01.04.1937, tr. Haarlem 12.03.1902 Pieter Bogaart, geb. Haarlem 04.08.1877, koopman, overl. Haarlem 20.01.1942, z.v. Johannes Bogaart, koopman, en Elizabeth Willemina Cornet.

2.                  Maartje Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 12.08.1867, overl. Alkemade 01.09.1869.

3.                  Hendrika Leliveld, geb. Haarlemmermeer 27.11.1868, overl. Alkemade 30.08.1869.

4.                  Olfert Lelieveld, geb. Alkemade 1870; volgt V.b.

5.                  Gerrit Lelieveld, geb. Alkemade 02.07.1871, overl. Haarlemmermeer 24.11.1871.

6.                  Maartje Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 18.06.1873, overl. Haarlemmermeer 28.09.1873.

7.                  levenloze zoon, Haarlemmermeer 13.08.1874.

8.                  levenloze dochter, Haarlemmermeer 18.11.1875.

9.                  levenloze zoon, Haarlem 06.02.1878.

Uit het huwelijk Lelieveld-Geilvoet:

10.              Wilhelmina Adriana Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 11.09.1879, overl. Haarlem 26.04.1887.

11.              Jannetje Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 09.12.1881, overl. Haarlem 03.02.1884.

12.              Arie Lelieveld, geb. Haarlem 25.09.1884; volgt V.b2.

13.              Willem Jacob Johannes Lelieveld, geb. Haarlem 21.09.1887, overl. Haarlem 07.01.1888.

14.              Jan Lelieveld, geb. Haarlem 03.01.1889|a|; volgt V.c.

15.              Wilhelmina Jacoba Lelieveld, geb. Haarlem 27.07.1891, overl. Haarlem 19.09.1894.

16.              Cornelis Lelieveld, geb. Haarlem 11.02.1894, winkelbediende (1916), overl. na 1956, tr. Haarlem 20.12.1916 Maria Officier, geb. Haarlem 24.06.1894, overl. Velsen 25.12.1956, d.v. Adrianus Officier, werkman, en Elisabeth van den Bosch.

 

Noten: |a| moeder Engeltje (geb.akte Haarlem 1889 no.24); |b| Meerenberg, ook Meer en Berg, was een Geneeskundig gesticht, later een Provinciaal Psychiatrisch Ziekenhuis; |c| ook overl.akte Haarlem 1893 no.881; |d| moeder Barb.

 


 

V.b. Olfert Lelieveld, z.v. IV.c, geb. Alkemade 11.04.1870, matroos (1894), gepensioneerd sergeant K.M. (1925), overl. Amsterdam 29.10.1925|a|, tr. Haarlem 06.06.1894 Dina Maria Carolina Klokkers, geb. Haarlem 21.02.1871, hotelhoudster (1928), overl. na 1934, d.v. Godefridus Albert Klokkers en Dina Grootveld.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dina Cornelia Margaretha Leliveld, geb. Den Helder 19.06.1898, tr. Amsterdam 23.07.1924 Hendrik Grotegoed, geb. Amsterdam ca. 1899, smid (1924), z.v. Bernardus Alexander Grotegoed en Hendrika Rensina Anna Maria de Graan.

2.                  Willem Huig Lelieveld, geb. Den Helder 18.10.1899, glazenwasser (1934), otr. Amsterdam 02.10.1934, tr. Amsterdam 18.10.1934 Neeltje Stokhof, geb. Den Helder 09.12.1911, overl. na 1967, d.v. Huibrecht Stokhof (1878-) en Albertha de Wit (1884-).

3.                  Godefridus Albert Lelieveld, geb. Den Helder 28.11.1901.

4.                  Pieter Lelieveld, geb. Den Helder 15.12.1903; volgt VI.a.

5.                  Maria Magdalena Lelieveld, geb. Den Helder 24.04.1906, tr. Amsterdam 26.04.1928 Hendricus Alphonsius Johannes le Belle, geb. Amsterdam ca. 1902, winkelbediende, z.v. Louis Alphonsius Bernardus Marie le Belle en Anne Sophia Christina Sonneborn.

 

Noten: |a| Heldersche Courant 29.10.1925.

 


 

VI.a. Pieter Lelieveld, z.v. V.b, geb. Den Helder 15.12.1903, stoker, tr. Den Helder 24.09.1925 Anna Theodora Beneker, geb. Amsterdam 25.12.1903, d.v. Floris Beneker en Anna Theodora de Wit.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dina Maria Carolina Lelieveld, geb. Den Helder 09.03.1926.

2.                  Floris Lelieveld, geb. Den Helder 26.09.1927.

3.                  Anna Theodora Lelieveld, geb. Den Helder 20.05.1929.

4.                  Olfert Lelieveld, geb. Den Helder 15.10.1932.

 

 


 

V.b2. Arie Lelieveld, z.v. IV.c, geb. Haarlem 25.09.1884, schipper (1909), overl. Zaandam 23.04.1917, tr. Haarlem 11.08.1909 Theodora Janse, geb. Haarlem 02.05.1886, overl. na 1917, d.v. Abraham Janse en Johanna Margaretha Vos.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arie Leliveld, geb. Haarlem 06.03.1911; volgt VI.a2.

 


 

VI.a2. Arie Leliveld, z.v. V.b2, geb. Haarlem 06.03.1911, tr. 16.06.1937 Dirkje Wielaard, geb. Ouder-Amstel 16.09.1906.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.c. Jan Lelieveld, z.v. IV.c, geb. Haarlem 03.01.1889, houtzaagmolenaar (1911), overl. voor 1957, tr. Haarlem 11.10.1911 Hendrika Vonk, geb. Oostzaan ca. 1892, overl. Amsterdam 21.09.1957, begr. Amsterdam (Bpl.Vredenhof), 25.09.1957, d.v. Jan Vonk, los werkman, en Trijntje Wals.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Huig Lelieveld, geb. Amsterdam xx.03.1913, overl. Zaandam 06.06.1913.

2.                  Jan Lelieveld; volgt VI.b.

 


 

VI.b. Jan Lelieveld, z.v. V.c, otr. Amsterdam 1939|a|, tr. Amsterdam 18.10.1939 Wilhelmina C. Struijkenkamp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Gerrit Lelieveld, geb. voor 1957.

 

Noten: |a| De Maasbode 04.10.1939.

 


 

IV.d. Jan Lelieveld, z.v. III.b, geb. Oude Wetering (Alkemade) 01.01.1850, arbeider (1871,1876), schipper (1877), arbeider (1879), overl. Haarlemmermeer 17.08.1879, tr. Haarlemmermeer 12.05.1871 Johanna Kroon, geb. Nieuwveen 20.12.1850, overl. Voorhout 14.02.1921, d.v. Jacob Kroon en Margje Zuidervaart.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margaretha Cornelia Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 11.10.1871, overl. Sassenheim 27.03.1937, tr. Koudekerk 21.01.1898 Adrianus Verbree, geb. Warmond 18.02.1875, arbeider (1898,1912), overl. Leiden 09.07.1933, z.v. Jacobus Verbree, bouwman, en Aaltje Pauw.
Uit dit huwelijk: Jacobus Jan, geb. Giethoorn ca. 1898, overl. na 1922; Johanna Maria, geb. Sassenheim 12.12.1899, overl. Haarlem 18.09.1952; Aaltje, geb. Lisse 27.07.1903, overl. na 1928; Cornelia Maria Hendrika, geb. Voorhout 23.11.1909; Teunis, geb. Voorhout 08.02.1912.

2.                  Cornelia Wilhelmina Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 10.07.1873, overl. Giethoorn 07.02.1907, tr. Haarlemmermeer 21.11.1890 Jan Smit, geb. Giethoorn 06.12.1863, (grof)smid (1890,1923), overl. Giethoorn 17.01.1957, z.v. Teunis Smit, timmerman, en Annigje Otter.
Uit dit huwelijk: Teunis Willem, geb. Haarlemmermeer 13.01.1891, overl. Noordoostpolder 18.10.1967; Johanna, geb. Giethoorn 01.03.1893, overl. Giethoorn 03.06.1908; Annigje, geb. Giethoorn 18.07.1895, overl. Hoogeveen 10.12.1959; Willem Jan, geb. Giethoorn 18.07.1897, overl. na 1923; Gerrit, geb. Giethoorn 28.09.1899, overl. na 1923; Jan, geb. Giethoorn 20.01.1902, overl. Roekebos (Wanneperveen) 10.06.1912; Klaas, geb. Giethoorn 17.10.1904; levenloze dochter, Giethoorn 05.02.1907.

3.                  levenloze dochter, Haarlemmermeer 01.02.1875.

4.                  Maria Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 09.02.1876, overl. Haarlemmermeer 21.05.1896|a|.

5.                  Hendrika Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 28.05.1877, overl. Haarlemmermeer 02.08.1889.

6.                  Willem Huig Lelieveld, geb. Haarlemmermeer 20.05.1879, overl. Haarlemmermeer 22.01.1890.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rijnsburg 1896 no.25.

 


 

II.b. Dirk Lelijveld, z.v. I, ged. Alkemade 21.03.1762, overl. Alkemade 13.11.1831, otr. Alkemade 24.10.1783 Hilletje van Leeuwen, Hillegonda, ged. Alkemade 02.01.1752, overl. Alkemade 22.12.1823, d.v. Gijsbert van Leeuwen en Hermina Pieters (Woudenberg).

Uit dit huwelijk:

1.                  Baletje Lelijveld, ged. Alkemade 15.08.1784.

2.                  Huijg Lelijveld, geb. Alkemade 1786; volgt III.c.

3.                  Baligje Lelijveld, ged. Alkemade 06.01.1788|a|, overl. Alkemade 18.08.1847, tr. Alkemade 08.06.1817 Klaas Los, geb. Alkemade ca. 1790, overl. Rotterdam 19.01.1866, z.v. Frans Los en Aaltje/Ibeltje Riemers.
Uit dit huwelijk: Iebeltje, geb. Leimuiden 11.05.1818, overl. Rotterdam 27.02.1862; Dirk, geb. Leimuiden 01.05.1821, overl. Alkemade 01.10.1827; Hillegonda, geb. Alkemade 09.08.1822; Baligje, overl. Alkemade 06.12.1822; Frans, geb. Alkemade 20.12.1823, overl. na 1863; Hillegonda, geb. Alkemade 28.05.1826, overl. Alkemade 20.11.1826; Gijsbert, geb. Alkemade 15.09.1827, overl. Alkemade 05.02.1829; Hillegonda, geb. Alkemade 06.03.1829.

4.                  Hermina Lelijveld, ged. Alkemade 05.04.1789, overl. Alkemade 01.09.1874, tr. Alkemade 12.12.1819 Jacob Lemmerzaal, geb. Haarlem ca. 1792, overl. Kaag (Alkemade) 22.07.1869, z.v. Nicolaas Lemmerzaal en Elizabeth Kam.
Uit dit huwelijk: George Nicolaas, geb. Alkemade 15.11.1820, overl. Alkemade 25.12.1871; levenloze dochter, Alkemade 22.04.1822; Dirk, geb. Alkemade 30.05.1823, overl. Alkemade 01.07.1910; Elizabeth, geb. Alkemade 22.10.1824, overl. Alkemade 25.05.1910; Hillegonda, geb. Alkemade 07.11.1826, overl. Alkemade 31.05.1828; Gijsbertus, geb. Alkemade 13.05.1830, overl. Alkemade 07.01.1898.

5.                  Gijsbert Lelijveld, ged. Alkemade 26.06.1791, overl. Alkemade 20.01.1816.

 

Noten: |a| Baalgje.

 


 

III.c. Huijg Lelijveld, z.v. II.b, ged. Alkemade 02.04.1786, kastelein, eigenaar van de van ouds genaamde herberg en uitspanning De Vergulde Roskam aan de Zijlpoort binnen de Stad Leyden (1837), stalhouder aan de Zijlpoort (1863), overl. Leiden 09.11.1863, tr. 1e voor 1809 Geertruida de Jongh, geb. ca. 1787, overl. Alkemade 23.04.1820, d.v. Jacob de Jong en Alida Schut; tr. 2e Leiden 05.04.1821|c| Machteltje Houtman, geb. Oudshoorn 31.10.1794, overl. Dordrecht 23.12.1865, d.v. Jan Houtman en Jannetje Kloot.

HL doet per 15.05.1863 zijn Logement en Uitspanning over aan H. Los. (Leydsche Courant, woensdag 15 april 1863)

Uit het huwelijk Lelijveld-de Jongh:

1.                  Hilletje Lelieveld, geb. 10.02.1809, ged. Alkemade 19.02.1809.

Uit het huwelijk Lelivelt-Houtman:

2.                  Johanna Maria Lelyveld, geb. Alkemade 25.11.1821, overl. Leiden 27.01.1859, tr. Leiden 06.05.1842 Cornelis Wessel Krul, geb. s-Gravenhage 19.11.1819, overl. voor 1859, z.v. Wessel Krul (ca.1797-), beurtschipper van Dordrecht op Leiden, en Johanna Sophia Schnijder (ca.1791-).
Uit dit huwelijk: Wessel, geb. Leiden (haven) 03.12.1842, overl. Dordrecht 30.01.1867.

3.                  Hillegonda Lelijveld, geb. Alkemade 05.11.1823.

4.                   Antje Lelijveld, geb. Alkemade 09.10.1824, winkelierster (1855), overl. Hoorn 29.02.1856|d|, tr. Leiden 20.09.1844 Jan Raijer, geb. Hoorn 26.07.1819, (beurt)schipper, overl. (in een vaartuig thans liggende te) Spaarndam 04.05.1862|e|, z.v. Jan Raijer en Aagje Bent.
Uit dit huwelijk: Magteltje, geb. Hoorn ca. 1845, overl. na 1865; Anna Maria, geb. ca. 1850, overl. Haarlem 04.12.1930|b|; Maria Catharina, geb. Hoorn ca. 1853, overl. Hoorn 23.12.1855; twee kinderen, overl. na 1856.
JR tr. 2e Hoorn 14.05.1858 Geertruij Blommink, ook Bloemink, geb. Hoorn ca. 1819, winkelierster (1858), overl. tussen 1858 en 1859, d.v. Wessel Blommink en Neeltje van den Berg; tr. 3e Hoorn 23.09.1859 Aagje Bloemink, geb. Hoorn ca. 1825, overl. Alkmaar 25.04.1887, d.v. Wessel Bloemink en Neeltje van den Berg.
GB tr. 1e Hoorn 11.10.1846 Jan Gerrit Ducroix, geb. Hoorn ca. 1814, kruidenier, overl. Hoorn 21.11.1855, z.v. Jan du Croix en Aaltje Volten.
AB tr. 2e Hoorn 14.04.1865 Hendrik Geijsderver, ook Geisderver, geb. Edam ca. 1823, slachter (1851), veehandelaar (1865), overl. Alkmaar 26.05.1880, z.v. Coenraad Geijsderver en Anna Elizabeth Ooijman.
HG tr. 1e Monnickendam 04.05.1851 Trijntje Hartog, geb. Broek in Waterland ca. 1827, overl. Edam 21.11.1864, d.v. Jacob Hartog en Trijntje Kat.

5.                  Dirk Lelieveld, geb. Alkemade 1826; volgt IV.e.

6.                  Hermina Lelijveld, geb. Alkemade 26.07.1827, overl. Dordrecht 02.04.1872, tr. Leiden 16.11.1848 Adrianus Vreeburg, geb. Dordrecht 07.02.1813, particulier (1840), overl. Dordrecht 06.07.1889, z.v. Philibertus Vreeburg en Pieternella Cornelia Perriens. [Dordrecht 1863]
Uit dit huwelijk (zeven kinderen in 1872): Philebertus, geb. xx.10.1849, overl. Dordrecht 22.09.1850; Machteldje, geb. Dordrecht 04.08.1851, overl. Dordrecht 19.11.1872; Pieternella Cornelia, geb. Dordrecht 16.02.1853, overl. na 1878; Adrianus, geb. Dordrecht 13.01.1855, overl. na 1886; Hugo, geb. Dordrecht 06.03.1857, overl. Dordrecht 23.04.1858; Hugo Johannes, geb. Dordrecht 26.09.1859, overl. na 1888; Anna Maria, geb. Dordrecht 10.12.1861, overl. na 1887; Hermina, geb. Dordrecht 14.04.1864, overl. Dordrecht 05.07.1943; Philebertus, geb. Dordrecht 07.05.1866, overl. Dordrecht 01.05.1867; Betje, geb. Dordrecht 14.04.1868, overl. Leiden 09.03.1934.
AV tr. 1e Dordrecht 29.07.1840 Catrina Johanna Perriens, geb. Dordrecht ca. 1804, bankhoudster, overl. Dordrecht 13.06.1848, d.v. Johannes Perriens en Catrina van Bergen; tr. 3e Dordrecht 19.02.1874 Johanna van Berghem, geb. Opijnen ca. 1823, overl. Dordrecht 17.07.1913, d.v. Huibert van Berghem en Geertrui Voordewind.
CJP tr. 1e Dordrecht 18.04.1832 Aart van der Straaten, geb. Dordrecht ca. 1789 (voor 18.05.1789), kantoorbediende (1832), overl. Dubbeldam 22.12.1834, z.v. Frans van Straaten en Geertrui de Gele (-1789).
JvB tr. 1e Est en Opijnen 09.10.1846 Nikolaas van der Heijden, geb. ca. 1817, overl. Opijnen (Est en Opijnen) 25.07.1853, z.v. Cornelia van der Heijden.

7.                  Jan Lelijveld, geb. Alkemade 17.11.1828, overl. Leiden 09.11.1857.

8.                  Gijsbertus Lelijveld, geb. Alkemade 31.03.1830, overl. Alkemade 14.08.1830.

9.                  Baligje Lelijveld, geb. Alkemade 21.04.1832, overl. Alkemade 02.12.1833.

10.              Gijsbert Lelieveld, geb. Alkemade 28.11.1833, overl. Alkemade 17.12.1833.

11.              Betje Lelijveld, geb. Alkemade 27.03.1836, overl. Leiden 12.03.1866|f|, otr. Leiden 12.06.1856|a|, tr. Leiden 25.06.1856 Johannes Rijk, geb. Leiden 13.03.1827, timmerman, overl. (Amsterdam) 13.04.1877, z.v. Jacobus Rijk en Catharina van Rijk. [Leiden 1866]
Uit dit huwelijk: Helena Catharine, geb. Leiden 10.04.1857, overl. na 1876; Jean, geb. Leiden 12.01.1859, overl. Leiden 26.10.1859.

 

Noten: |a| Jean Rijk (Leydsche Courant, maandag 16 juni 1856); |b| vader Roijer, moeder Lelyveld; |c| bruidegom Lelivelt (huw.akte Leiden 1821 no.43); |d| Opregte Haarlemsche Courant 05.03.1856 {Rajer}; |e| ook overl.akte Hoorn 1862 no.128; |f| Lelieveld, overl. 11.06 (Dordrechtse courant 20.03.1866, annonce van zuster Hermina).

 


 

IV.e. Dirk Lelieveld, z.v. III.c, geb. Alkemade 10.01.1826, zonder beroep (1852), melkverkoper (1854), bouwman (1856), stalhoudersknecht (1860), rijtuigverhuurder (1864), woont Oude Heerengracht te Leiden (1864), overl. Leiden 08.12.1865, tr. Leiden 15.09.1852 Anna Maria Los, geb. Utrecht 17.08.1829, zonder beroep (1852), breister (1885), overl. Leiden 11.3.1901, d.v. Teunis Los en Jaapje den Houten (-1845).

Uit dit huwelijk (drie kinderen in 1860|g|):

1.                  Jaapje Lelijveld, geb. Leiden 27.02.1853, overl. Amsterdam 16.02.1880, tr. Amsterdam 03.11.1875 Pieter van Dragt, geb. Amsterdam 25.09.1849, agent van politie (1880), koetsier (1885), z.v. Pieter van Dragt en Elisabeth Klouzing.
Kinderen van Jaapje:

a.       Pieter Jacobus Lelijveld, geb. Amsterdam 02.09.1871|b|, overl. Amsterdam 18.11.1871.

b.      Pieter Hugo Lelyveld, geb. Haarlem xx.11.1872, overl. Amsterdam 13.05.1873.

c.       Pierre Charles Lelijveld, geb. Amsterdam 15.11.1874|a|, overl. Amsterdam 06.02.1875 (akte).

PvD tr. 2e Amsterdam 05.08.1880 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 05.01.1885, ingeschr. Amsterdam 18.06.1885) Johanna Elisabeth Leck, geb. Amsterdam ca. 1848, dienstbaar (1871), winkelierster (1880), d.v. Heinrich Didedrich Friedrich Leck en Sijgje Nienkemper; tr. 3e Amsterdam 08.07.1885 Wilhelmina Johanna Kreeft, geb. Amsterdam ca. 1853, d.v. Hendrik Matthijs Kreeft en Johanna Cornelia Hasselaar.
JEL tr. 1e Amsterdam 13.09.1871 Karel Smitt, geb. Amsterdam ca. 1835, slachter, overl. voor 1880, z.v. Pieter Smitt en Helena Carolina Brettschneider.

2.                  Huig Lelyveld, geb. Leiden 22.11.1854, overl. Leiderdorp 02.05.1855.

3.                  Antje Hillegonda Lelieveld, geb. Leiderdorp 02.09.1856.

4.                  Dina Hermana Lelijveld, geb. Leiden 1858; volgt V.d.

5.                  Huig Lelyveld, geb. Leiderdorp 07.10.1860, overl. Leiden 28.03.1865.

6.                  Teunis Jillis Lelijveld, geb. Leiden 06.06.1864, overl. Leiden 13.05.1865.

 

Noten: |a| aangifte door Margaretha Breukelaar, vroedvrouw, 62 jr; |b| aangifte door Maria Leeners, vroedvrouw, 37 jr.

 


 

V.d. Dina Hermana Lelijveld, d.v. IV.e, geb. Leiden 07.04.1858, naaister (1883,1885), overl. s-Gravenhage 07.03.1944, tr. 1e s-Gravenhage 07.02.1877 (echtsch. arrest Gerechtshof s-Gravenhage 17.01.1887, ingeschr. s-Gravenhage 21.02.1887) Laurens Ras, geb. s-Hertogenbosch 16.12.1850 (akte), hussaar (1876), kellner te Amsterdam (1887), z.v. Laurens Ras en Barbara Moongels; tr. 2e s-Gravenhage 28.09.1892 Pieter Vlietstra, geb. Franekeradeel 28.03.1858, arbeider (1890), nachtwaker (1912), overl. Amersfoort 08.01.1935, z.v. Lieuwe Pieters Vlietstra en Hinke Cornelis Dijkstra.

Kind van Dina:

1.                  Dina Louisa Lucia Anna Lelijveld, later Ras|b|, geb. s-Gravenhage 19.06.1876|a|.

Uit het huwelijk Ras-Lelijveld:

2.                  Anna Hillegonda Dina Jacoba Ras, geb. Wassenaar 04.09.1877.

Kinderen van Dina:

3.                  Pieter Lieuwe Lelijveld, geb. s-Gravenhage 16.01.1883|c|; volgt VI.c.

4.                  Anna Maria Lelijveld, geb. s-Gravenhage 23.07.1885|d|, overl. na 1947, tr. s-Gravenhage 16.10.1907 Karel Albert Berkhuysen, geb. s-Gravenhage 07.04.1883, arbeider (1907), overl. s-Gravenhage 21.06.1969, z.v. Johannes Carolus Berkhuysen en Johanna Maria Dat.
Uit dit huwelijk: Karel Albert, geb. s-Gravenhage 22.11.1906; Dina Hermana, geb. s-Gravenhage 24.03.1908; Anna Maria, geb. s-Gravenhage 02.02.1910; Pieter, geb. s-Gravenhage 14.04.1914; Hendrica Sophia Adriana, geb. s-Gravenhage 30.01.1922.

5.                  Hinke Dina Jacoba Lelijveld, geb. s-Gravenhage 16.07.1888|e|, overl. s-Gravenhage 04.02.1889.

6.                  Dirk Lucas Hugo Lelijveld, later Vlietstra|f|, geb. s-Gravenhage 08.03.1890, rijwielhersteller (1912), tr. s-Gravenhage 01.05.1912 (echtsch. vonnis Arr.Rb. s-Gravenhage 15.04.1915; ingeschr. s-Gravenhage 22.06.1915) Maria Olofsen, geb. s-Gravenhage 12.12.1886, dienstbode (1912), werkvrouw, overl. s-Gravenhage 21.03.1935, d.v. Peter Olofsen en Cornelia van Cleeff.
MO tr. 2e 14.03.1917 Alexander Hendrik Kortekaas, geb. s-Gravenhage 31.07.1883.
AHK tr. 2e 09.02.1938 Margaretha Schaaphok, geb. Groningen 25.05.1889.
MS tr. 1e 02.05.1917 Hermanus Gerardus Brus, geb. Enschede 03.09.1873, z.v. Jacobus Brus en Hendrika Joosten.

 

Noten: |a| aangegeven door Laurens Ras, die bij de geboorte aanwezig is geweest (geb.akte s-Gravenhage 1876 no.1893); |b| erkend door Laurens Ras (geb.akte Wassenaar 08.03.1877 no.31); |c| aangegeven door Anna Maria Los, weduwe Lelijveld, oud 53 jaren, bij de geboorte tegenwoordig geweest {oma}; |d| aangegeven door Anna Maria Los, weduwe Lelijveld, oud 55 jaren, bij de geboorte tegenwoordig geweest {oma}; |e| aangegeven door Pieter Vlietstra; |f| erkend bij huwelijk; |g| overlijdensannonce voor Dirk (CBG).

 


 

VI.c. Pieter Lieuwe Lelijveld, z.v. V.d, geb. s-Gravenhage 16.01.1883, koetsier (1906), expediteur (1929), overl. s-Gravenhage 20.11.1959, tr. s-Gravenhage 09.05.1906 Maria Hendrika Pijnappel, geb. s-Gravenhage 21.02.1883, d.v. Gerardus Wilhelmus Pijnappel en Maria Hendrika van der Vlis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petronella Lelyveld, geb. s-Gravenhage 03.03.1907, tr. s-Gravenhage 21.08.1929 Henri Guillaume Pierre van Osenbruggen, geb. s-Gravenhage 12.09.1906, winkelier in meubelen (1929), z.v. Henri Hubertus van Osenbruggen (1880-1962) en Gonda Philippo (1881-).|a|
Uit dit huwelijk: Gond Maria, geb. s-Gravenhage 09.09.1930; Maria Petronella, geb. s-Gravenhage 13.02.1937.

2.                  Gerardina Wilhelmina Lelyveld, geb. s-Gravenhage 29.12.1908.

3.                  Marie Hendrika Lelijveld, Mies, geb. Utrecht 14.08.1910, overl. 11.05.1995.

4.                  Klazina Lelyveld, geb. s-Gravenhage 12.07.1912.

5.                  Dina Hermana Lelyveld, geb. s-Gravenhage 23.01.1915, overl. s-Gravenhage 02.10.2005, begr. s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 06.10.2005, tr. Albert Gerard Kuiper, overl. voor 2005.

 

Noten: |a| GN 41 (1986) p.95.

 


terug naar het overzicht Leliveld