Familie Leliveld (30)

 

Deze familie betreft de nazaten van Johannes Jacobus Leliveld.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van de heer H. Morien. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2008 (laatst herzien januari 2018)

 


 

0. Jan Leliveld, woont Lampongsche Districten (Sumatra) (1860,1866)|b|, overl. Lampongsche Districten 27.09.1876|a|.

 

Noten: |a| J. Leliveld (Naamlijst 1878, p.322); |b| ook Lelieveld, o.a. Almanak 1861,1862.

 


 

I. Johannes Jacobus Leliveld, geb. Telok Betoeng (Sumatra)|b| 11.06.1870, Gep.Adjdt. Onder Off. (1916), eerste suppoost tevens schrijver bij de School tot opleiding van Inlandsche artsen te Weltevreden (benoemd 29.05.1912), 1e suppoost Docter Djawa School te Weltevreden (1915), suppoost schrijver bij School tot opleiding van Indische artsen (tijd.) (benoemd 27.08.1915) (1915,1921), suppoost S.t.o.v.i.a. te Weltevreden (1916,1921), overl. Batavia 03.05.1939|d|, tr. Batavia 05.07.1899|a| Odilia Margaretha Helena Maria Charlotte Oerip, geb. Medan (Sumatra) 26.12.1881.

Uit dit huwelijk:

1.                  Edward Victor Leliveld, geb. Batavia 1901; volgt II.a.

2.                  w.s. Maria Helena Lientje Leliveld, geb. Batavia 20.05.1907|e|.

3.                  Karel Frans Jozef Leliveld, geb. Batavia 17.09.1911|f|, soldaat infanterie (1942), in Japanse internering 15.08.1942|g|.

4.                  Johanna Evelina Leliveld, Ietje, geb. Batavia 21.08.1913, overl. Tilburg 03.05.1992, tr. Batavia 08.10.1930 Willem Albert Waldt, geb. Cheribon (Java) 23.04.1909, overl. Beek en Donk 06.05.1966, d.v. Anton Willem Waldt en Katima.
Uit dit huwelijk: dochter, geb. Batavia 30.12.1931|c|.

 

Noten: |a| Ďmet Inlandsche vrouw Oeripí (Naamlijst 1900, p.320); |b| Lampongsche Distrikten (Naamlijst 1872, p.247; daar geen ouders vermeld); |c| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ 02.01.1932; |d| Bataviaasch nieuwsblad 09.05.1939; |e| RA 1908 p.97; |f| RA 1912 p.48; |g| Karel Frans Jan, stamboeknummer 51411.

 

Opm: Er is een Maria Philippina Waldt, geb. Cheribon 04.02.1907, overl. Leeuwarden 23.11.1983, d.v. Anton Willem Waldt, geb. Cheribon 02.08.1863, en inlandse vrouw genaamd Rappina, geb. Cheribon 03.08.1893. Een zus van Willem Albert?

 


 

II.a. Edward Victor Leliveld, z.v. I, geb. Weltevreden (Batavia) 13.05.1901, adjunct-landmeter (1922), landmeter 3e klasse (1925), landmeter 2e klasse (1929), landmeter (1937), overl. Rijswijk 20.07.1993, crem. ís-Gravenhage (Ockenburgh) 23.07.1993, tr. Bandoeng 08.12.1926 Maria Johanna Ooms, geb. Malang (Oost-Java) 31.12.1902, overl. ís-Gravenhage 24.06.2000.
EVL benoemd tot adjunct-landmeter bij het Kadaster te Weltevreden (17.07.1922), opleidingscursus van het Kadaster te Bandoeng (1923,1924), adjunct-landmeter te Tjerebon (1925), benoemd tot landmeter 3e klasse te Bandoeng (23.10.1925), te Bondowoso (1927), benoemd tot landmeter 2e klasse (15.10.1929), benoemd tot landmeter 2e kl. tit. (28.09.1930), te Malang (1930), cursus voor de opleiding van technisch personeel bij den Kadastraken dienst en bij andere diensttakken in Nederlandsch-IndiŽ te Bandoeng (1932,1933), landmeter, hoofd kadasterkantoor Manado (1936), hoofd kadasterkantoor Bondowoso (1938), landmeter bij kadasterkantoor Soerabaja (1942).

EVL wordt als landmeter in 1937 overgeplaatst van Menado naar Bondowoso, met de bepaling dat hij zal optreden als hoofd van laatstgenoemd kantoor.|c|

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Elisabeth Theresia Leliveld, Ria.

2.                  Elisabeth Francisca Leliveld, Bettie, geb. Malang (Oost-Java) 31.01.1930, tr. Rinus Hesselberth, geb. 06.07.1926.

3.                  Johannes Jozef Antonius Leliveld, geb. Malang (Oost-Java) 1931; volgt III.a.

4.                  Johanna Brigitta Leliveld, Josje, w.s. geb. Bandoeng 1932|d|, tr. Freddy Prins, geb. ís-Gravenhage 10.08.1931.

5.                  Bernardus Andreas Leliveld.

6.                  Augustinus Edward Leliveld, geb. 1935; volgt III.b.

7.                  Francisca Odilia Leliveld, Fransje, tr. W. Klaus, geb. 05.11.1929.

8.                  Magdalena Caecilia Leliveld, Magda, tr. George Cramer, geb. 13.02.1936.

9.                  Walter Paulus Leliveld, geb. Bondowoso (Oost-Java) 1939; volgt III.c.

10.              Bernadette Maria Leliveld, tr. B. Bakker, geb. 15.09.1917.

11.              Agnes Lucia Leliveld, tr. Hans van Berkel, geb. 22.10.1935.

12.              dochter Leliveld, geb. Bondowoso (Oost-Java) 1938|a|.

13.              zoon Leliveld, geb. Soerabaja 1941|e|.

 

Noten: |a| Het Vaderland 19.02.1938 (Lelieveld); |c| Het Vaderland 09.04.1937; |d| Algemeen Handelsblad 06.04.1932; |e| Soerabaijasch handelsblad 08.12.1941.

 


 

III.a. Johannes Jozef Antonius Leliveld, Jan, z.v. II.a, geb. Malang (Oost-Java) 26.03.1931, tr. 05.07.1956 Henriette Stephanie Hilleveld, geb. Amsterdam 05.07.1929.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marcus Andrť Leliveld, geb. ís-Gravenhage 11.05.1957, tr. 03.09.1983 HeloÔse Hellen Kleijweg, geb. ís-Gravenhage 24.08.1963.

2.                  Freek Edward Leliveld, geb. ís-Gravenhage 15.10.1959, tr. 11.05.1995 Mia Wamsteker, geb. 06.08.1954.

3.                  Eric George Leliveld, geb. ís-Gravenhage 15.10.1959, tr. Wietske K.J. van den Berg.

4.                  Bram Antonius Leliveld, geb. ís-Gravenhage 18.01.1961, tr. Paulette van den Berg, geb. 27.10.1968.

 


 

III.b. Augustinus Edward Leliveld, Guus, z.v. II.a, geb. 10.01.1935, tr. ís-Gravenhage 21.07.1965 Johanna Antonia Casimira Oomen, geb. Maastricht 16.11.1940.

Uit dit huwelijk:

1.                  Edward Victor Alexander Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 09.02.1968.

2.                  Myra Maureen Olga Leliveld, geb. ís-Gravenhage 09.08.1975.

 


 

III.c. Walter Paulus Leliveld, z.v. II.a, geb. Bondowoso (Oost-Java) 08.02.1939|b|, tr. voor 1965 Petronella Oosterboer, geb. ís-Gravenhage 28.05.1938, d.v. Hendrik Jan Oosterboer (1907-) en Alberdina Walles (1906-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Lucas Andreas Leliveld, geb. ís-Gravenhage 05.05.1965, tr. Annemarie Kors, geb. 20.08.1970.

2.                  Marie Annette Leliveld, geb. Den Haag 11.05.1967.

 

Noten: |b| annonce in Het Vaderland 19.02.1939.

 


terug naar het overzicht Leliveld