Familie Leliveld (30)

 

Deze familie betreft de nazaten van Johannes Jacobus Leliveld.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van de heer H. Morien. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2008 (laatst herzien februari 2019)

 


 

0. Jan Leliveld, woont Lampongsche Districten (Sumatra) (1860,1866)|b|, overl. Lampongsche Districten 27.09.1876|a|.

 

Noten: |a| J. Leliveld (Naamlijst 1878, p.322); |b| ook Lelieveld, o.a. Almanak 1861,1862.

 


 

I. Johannes Jacobus Leliveld, geb. Telok Betoeng (Sumatra)|b| 11.06.1870, Gep.Adjdt. Onder Off. (1916), eerste suppoost tevens schrijver bij de School tot opleiding van Inlandsche artsen te Weltevreden (benoemd 29.05.1912), 1e suppoost Docter Djawa School te Weltevreden (1915), suppoost schrijver bij School tot opleiding van Indische artsen (tijd.) (benoemd 27.08.1915) (1915,1921), suppoost S.t.o.v.i.a. te Weltevreden (1916,1921), overl. Batavia 03.05.1939|d|, tr. Batavia 05.07.1899|a| Odilia Margaretha Helena Maria Charlotte Oerip, geb. Medan (Sumatra) 26.12.1881.

Uit dit huwelijk:

1.                  Edward Victor Leliveld, geb. Weltevreden (Batavia) 13.05.1901; volgt II.a.

2.                  w.s. Maria Helena Lientje Leliveld, geb. Batavia 20.05.1907|e|.

3.                  Karel Frans Jozef Leliveld, geb. Batavia 17.09.1911|f|, soldaat infanterie (1942), in Japanse internering 15.08.1942|g|.

4.                  Johanna Evelina Leliveld, Ietje, geb. Batavia 21.08.1913, overl. Tilburg 03.05.1992, tr. Batavia 08.10.1930 Willem Albert Waldt, geb. Cheribon (Java) 23.04.1909, overl. Beek en Donk 06.05.1966, d.v. Anton Willem Waldt en Katima.
Uit dit huwelijk: dochter, geb. Batavia 30.12.1931|c|.

 

Noten: |a| Ďmet Inlandsche vrouw Oeripí (Naamlijst 1900, p.320); |b| Lampongsche Distrikten (Naamlijst 1872, p.247; daar geen ouders vermeld); |c| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ 02.01.1932; |d| Bataviaasch nieuwsblad 09.05.1939; |e| RA 1908 p.97; |f| RA 1912 p.48; |g| Karel Frans Jan, stamboeknummer 51411.

 

Opm: Er is een Maria Philippina Waldt, geb. Cheribon 04.02.1907, overl. Leeuwarden 23.11.1983, d.v. Anton Willem Waldt, geb. Cheribon 02.08.1863, en inlandse vrouw genaamd Rappina, geb. Cheribon 03.08.1893. Een zus van Willem Albert?

 


 

II.a. Edward Victor Leliveld, z.v. I, geb. Weltevreden (Batavia) 13.05.1901, adjunct-landmeter (1922), landmeter 3e klasse (1925), landmeter 2e klasse (1929), landmeter (1937), overl. Rijswijk 20.07.1993, crem. ís-Gravenhage (Ockenburgh) 23.07.1993, tr. Bandoeng 08.12.1926 Maria Johanna Ooms, geb. Malang (Oost-Java) 31.12.1902, overl. ís-Gravenhage 24.06.2000.
EVL benoemd tot adjunct-landmeter bij het Kadaster te Weltevreden (17.07.1922), opleidingscursus van het Kadaster te Bandoeng (1923,1924), examen landmeter van het kadaster (1925), adjunct-landmeter te Tjerebon (1925), benoemd tot landmeter 3e klasse te Bandoeng (23.10.1925), te Bondowoso (1927), benoemd tot landmeter 2e klasse (15.10.1929), benoemd tot landmeter 2e kl. tit. (28.09.1930), te Malang (1930), cursus voor de opleiding van technisch personeel bij den Kadastraken dienst en bij andere diensttakken in Nederlandsch-IndiŽ te Bandoeng (1932,1933), landmeter, hoofd kadasterkantoor Manado (1936), hoofd kadasterkantoor Bondowoso (1938), landmeter bij kadasterkantoor Soerabaja (1942).

EVL wordt als landmeter in 1937 overgeplaatst van Menado naar Bondowoso, met de bepaling dat hij zal optreden als hoofd van laatstgenoemd kantoor.|c|

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 

Noten: |c| Het Vaderland 09.04.1937 (Lelieveld).

 


Bijlage A

 

Andere kinderen Leliveld geboren te Batavia, die nog niet ingedeeld zijn

 

Oscar Maximiliaan Leliveld, geb. Batavia 09.08.1899, klerk G.B., Wl. Hospitaalweg (1917), ex klerk (1918,1919), 1e studiejaar Infanterie, Militaire School te Meester Cornelis (1921), klerk Techn. Bur. Soenda te Bandoeng (1923,1924), klerk S.S. te Bandoeng (1925,1927,1930), Adj. Com. Alg. Rekenk. te Weltevreden (1932), overl. Batavia 09.07.1935|a|, tr. voor 1932 Hendrika Maria Francisca Spel, geb. Buitenzorg 11.06.1913.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon Leliveld, geb. Batavia 17.03.1932.

2.                  dochter Leliveld, geb. Batavia 14.08.1933.

Noten: |a| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ 10.07.1935 (geen plaats, geen datum) (dankbetuiging aan Dr. Bertels en de zusters van het Carolus Ziekenhuis) & stamkaart bij Ministerie van KoloniŽn.

 

Elvira Johanna Jacoba Leliveld, geb. Batavia 09.01.1903, overl. na 1951, tr. Bandoeng 04.01.1922 Willij Theodor de Jager, geb. Bandoeng 07.01.1901, part. te Bandoeng (1923,1926), ass. boekh. te Rantauprapat (1927), opv. ambt. T.O.A. w. te Ngawi (1930,1932), opv. ambt. T.O.R.A. w. te Malang (1934), overl. ís-Gravenhage 04.05.1951, z.v. Theodorus Albert Dirk Christoffel de Jager en Julia Dorothea Georgine van der Kolk (1873-1943).

 

Hendrik Christiaan Leliveld, geb. Batavia 19.04.1905.

= w.s. Hendrik Christiaan Leliveld, overl. Batavia 23.04.1910.

 

Louis Marcus Leliveld, geb. Batavia 18.06.1906, overl. Batavia 02.01.1907.

 

Brigitta Evelina Leliveld, geb. Batavia 08.10.1908, verloofd Weltevreden/Padang Pandjang 08.03.1930, tr. 16.07.1930|a| H. Ginus te Weltevreden. (Mogelijk z.v. Joseph Ginus en Elisabeth Bosset.) [Weltevreden 1932,1934]

Noten: |a| getrouwd bij volmacht (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ 16.07.1930).

 

Julianus Jacobus Leliveld, geb. Batavia 07.01.1910.

 

Julius Gustaaf Leliveld, geb. Batavia 09.11.1918.

 


terug naar het overzicht Leliveld