Fragment Lelieveld (36)

 

(Indië)

 

 

Een fragment van de familie Lelieveld in Indië.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2009 (laatst herzien februari 2019)

 


 

I. Lelieveld.

Kinderen:

1.                  Sara Maria Lelieveld, geb. Soerabaja 29.09.1858, woont Kalisari, Soerabaja (1909,1913), overl. Soerabaja 30.09.1915, begr. Soerabaja 01.10.1915, tr. Modjokerto (Soerabaja) 23.07.1893 Johannes Hubertus Twiss, geb. Tilburg 16.07.1860, planter op Java, overl. Soerabaja 11.10.1896, z.v. Willem Twiss (1815‑1892) en Johanna Geertruida Wijndels (1828‑1861).|a|
Uit dit huwelijk behalve twee jong overleden kinderen: Willem, geb. Sf. Kremboeng (Modjokerto) 24.10.1886, overl. Apeldoorn 14.05.1977.

2.                  Johannes Franciscus Lelieveld, geb. Soerabaja 10.03.1861; volgt II.

 

Noten: |a| NP 33 (1947) p.290 {merk op dat het geboortejaar (1886) en het huwelijksjaar (1893) niet lijken te matchen}.

 


 

II. Johannes Franciscus Lelieveld, z.v. I, geb. Soerabaja 10.03.1861, fd. griffier van de landraad te Bawean (benoemd 19.06.1883) (vermeld tot 1893), gewezen 1e klerk res. Kantoor (1896,1903), tokohouder (1901,1903), klerk St.Sp. (1904,1905), voert rijtuigverhuurderij te Dapoean, Soerabaja (1906,1916), woont Bawean (1887,1893), Soerabaja (1894,1916), “wegens het bereiken van de gestelde leeftijdsgrens eervol van zijne werkzaamstelling op maandgeld bij den dienst der Staatsspoor- en Tramwegen ontheven” (1923)|c|, overl. Soerabaja 13.11.1930, begr. Soerabaja 15.11.1930, tr. 1e Soerabaja (NOI) 23.04.1881 Marcellina Dorothea Wolff, geb. Zuid- en Oosterafdeling van Borneo 20.11.1851, overl. Bawean (Res.Soerabaja) 12.12.1884; tr. 2e Bawean (Soerabaja, Java, NOI) 29.01.1889 Johanna Elisabeth Burgemeestre, voert als Mevr. (J.E.) Lelieveld een rijtuigverhuurderij te (Dapoean,) Soerabaja (1894,1905|a|), overl. Soerabaja 31.07.1904.

Uit het huwelijk Lelieveld-Wolff:

1.                  dochter Lelieveld, geb. Soerabaia xx.07.1882|e|, overl. Bawean 1884|d|.

2.                  Johannes Pieter Lelieveld, geb. Bawean 13.08.1883, werkman Art. Constr. Winkel (1901,1905|b|), overl. Soerabaja 23.03.1904, begr. Soerabaja (Bpl.Peneleh).
     “Soerabaja, 23 Maart 1904. – Het Soer. Hbl. meldt dat heden morgen omstreeks half vier een moord gepleegd is in de buurt Dapoean. Zekere Leeman, iemand van 20 jarigen leeftijd, van beroep smid aan het Marine-etablissement, wandelde in gezelschap van een persoon, genaamd Kneevel, en zocht ruzie een derde, zekere Lelieveld Jr. De aanleiding tot den twist was eene vrouwenkwestie. Leeman stak Lelieveld Jr. met een lang mes tusschen hals en schouder en bracht hem daar eene diepe wonde toe, die door de longen heenging. De gekwetste stierf bijna onmiddellijk dood. De moordenaar is gevat.” (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 23.03.1904)

     “Batavia, 22-24 Maart. Moord. – Het Soer. Hbld. van 25 Maart meldt: Hedenmorgen werd in de buurt Dapoean een moord gepleegd. Zekere Seeman, een twintigjarige jongman, smid bij het marine-etablissement, in gezelschap van zekeren Kneevel, zocht ruzie met zekeren Lelieveld Jr. om een vrouwenquaestie. Seeman stak Lelieveld een lang mes tusschen hals en schouder in de borst. De steek drong diep in de longen door en de gewonde man was onmiddellijk dood. De moordenaar werd gevangengenomen.” (Leidsch Dagblad, zaterdag 23 april 1904)

 

Noten: |a||b| Nieuw Adresboek 1905, waarin ook beider overlijden in 1904 wordt gemeld; |c| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 14.07.1923; |d| Java-bode 24.12.1884; |e| Java-bode 15.07.1882.

 


terug naar het overzicht Leliveld