Familie Leliveld (44)

 

Deze familie betreft de nazaten van Teunis Lelieveld en Willempje Borst uit Zegveld.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van H. Mol. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2009 (laatst herzien mei 2018)

 


 

I. Teunis Leliveld, uit Zegveld, overl. na 1757, otr. 1e Zegveld 30.11.1735, tr. Zegveld voor 1736 Weijntje Roelofse van den Berg, begr. Zegveld 27.02.1744|h|; otr. 2e Zegveld 07.01.1745, tr. Zegveld 31.01.1745 (att. van Kamerik) Wilmpje/Willempje Borst, uit Kamerik, overl. na 1757.

Uit het huwelijk Leliveld-van den Berg:

1.                  Jannigje Leliveld, ged. Zegveld 14.04.1736.

2.                  Annigje Leliveld, ged. Zegveld 08.12.1737|d|.
Kind:

a.       Cornelia Leliveld, ged. Zegveld 16.02.1770 = w.s. ‘een kindje van Annigie Leliveld’, begr. Zegveld 18.04.1771.

3.                  Aaltje Leliveld, ged. Zegveld 27.10.1739|c|.

4.                  Willem Leliveld, ged. Zegveld 08.01.1741|b|.

5.                  Willemijntje Leliveld, ged. Zegveld 17.02.1743|a|.

Uit het huwelijk Leliveld-Borst:

6.                  Trijntje Leliveld, ged. Zegveld 06.02.1746, doopgetuige Zegveld 23.09.1781.

7.                  Aaltje Leliveld, ged. Zegveld 12.02.1747|g|

                    ‘een kindje’, begr. Zegveld 03.06.1747.

8.                  Willem Leliveld, ged. Zegveld 17.03.1748|f|, w.s. begr. Zegveld 20.06.1748.

9.                  Willem Leliveld, ged. Zegveld 13.04.1749, tr. voor 1784 Willemtje de Leeuw, doopgetuige Zegveld 08.12.1784.

10.              Marritje Lelivelt, ged. Zegveld 12.07.1750, doopgetuige Zegveld 15.10.1787 en 23.03.1788, overl. Bodegraven 26.03.1814|e|, otr. Zevenhoven 24.11.1780 Gerrit Kapitein, geb. Mijdrecht, overl. voor 1814.

11.              Jan Leliveld, ged. Zegveld 19.02.1753, w.s. begr. Zegveld 16.09.1754.

12.              Arie Leliveld, geb. Zegveld 1754; volgt II.a.

13.              Jan Leliveld, geb. Zegveld 1757; volgt II.b.

 

Noten: |a||b||c| get. Maria Leliveld; |d| Henderikjen Leliveld; |e| Kappetein (overl.akte Bodegraven 1814 no.32); |f| get. Maria Leliveld ‘in plaats van Arkje Leliveld’; |g| get. Maria Lomeijer ‘in plaats van Erkje Leliveld’; |h| de huijsvrouw van Teunis Lelivelt, begraven in de kerk.

 


 

II.a. Arie Leliveld, z.v. I, ged. Zegveld 23.03.1754, overl. Woerden 06.12.1814, tr. Waarder 08.12.1776 Aagje/Haagje Oudenes, ged. Waarder 16.04.1759, overl. Woerden 17.11.1823, d.v. Aart Oudenes en Neeltje Adriaans Donk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willemtje Lelieveld, ged. Waarder 08.06.1777.
= w.s. Willempje Lelyveld.
Kind (in onecht uit Claas Domburg): Burgje, geb. 12.06.1799, ged. Waarder 21.07.1799.

2.                  Aart Lelieveld, ged. Waarder 19.12.1779.

3.                  Errikje Lelieveld, ged. Zegveld 23.09.1781|l|, overl. Charlois 23.07.1824|m|, tr. tussen 1797 en 1812 Ingen Barendregt, ged. Charlois 08.09.1771, overl. Charlois 31.10.1835, z.v. Jacob Barendregt en Arjaantje Verschoor.
Uit dit huwelijk: Aagje, geb. Charlois 01.12.1812; Ariaantje, geb. Charlois ca. 1815, overl. na 1864; Cornelia, geb. ca. 1820, overl. Charlois 02.09.1829.
     IB otr. 1e Charlois 12.04.1797 Neeltje Arijsdr van der Graaf, uit Lekkerkerk.

4.                  Neeltje Lelieveld, ged. Zegveld 23.02.1783.

5.                  Teuntje Lelieveld, ged. Zegveld 08.12.1784|k|, w.s. begr. Zegveld 25.01.1787.

6.                  Teuntje Lelieveld, ged. Zegveld 15.10.1787|j|.

7.                  Willem Lelieveld, ged. Zegveld 23.03.1788|i|, w.s. begr. Zegveld 05.04.1788.

8.                  Adriana Lelieveld, ged. Zegveld 25.12.1789, overl. Woerden 28.12.1815|c|, tr. Zegveld 12.11.1813 Jacob Segtveld, ged. Waarder 07.12.1783, overl. Woerden 13.05.1836, z.v. Willem Segtveld en Feijgje Pennewert.
Uit dit huwelijk: Fijgje, geb. ca. 1814, overl. Woerden 04.01.1817.
     JS tr. 2e Woerden 21.11.1817 Jannigje Kok, geb. Woerden ca. 1770, overl. Woerden 02.03.1834, d.v. Arie Kok en Antje Crajenbos; tr. 3e Woerden 08.08.1834|b| Cornelia Kok, geb. Woerden ca. 1786, overl. Woerden 25.04.1863, d.v. Arie Kok en Antje Kraaijenbosch.

9.                  Elisabet Lelieveld, ged. Waarder 20.03.1791, overl. Barwoutswaarder 10.12.1877, tr. Woerden 27.08.1818 Aart van den Ent, ook van den End, geb. Woerden ca. 1793/1797, overl. Barwoutswaarder 23.05.1865, z.v. Arie van den Ent en Engeltje Smaling.
Uit dit huwelijk: Arie, geb. Woerden 01.06..1819, overl. Woerden 19.06.1819; Adriana, geb. Woerden 28.05.1820, overl. Woerden 26.04.1821; Trijntje, geb. Barwoutswaarder 16.01.1822, overl. Barwoutswaarder 21.03.1838; Johanna, geb. Woerden 04.01.1823 = w.s. Antje, geb. xx.01.1823, overl. Woerden 16.04.1823; Arie, geb. Woerden 15.01.1824 = w.s. Arie, geb. Waarder ca. 1824, overl. Barwoutswaarder 29.06.1896; Willem, geb. Woerden 20.12.1826 = w.s. Arie, geb. xx.12.1826, overl. Woerden 03.06.1827; Pieter, geb. Woerden 21.06.1828, overl. Woerden 20.09.1828; Neeltje, geb. Barwoutswaarder 10.12.1829, overl. Barwoutswaarder 05.01.1897; Adrianus, geb. Barwoutswaarder 22.10.1832; Adriana, geb. ca. 1833, overl. Barwoutswaarder 10.02.1833; Gerritje, geb. Barwoutswaarder 08.12.1834, overl. Barwoutswaarder 05.04.1835.

10.              Willem Lelieveld, ged. Waarder 26.08.1792.

11.              Teuntje Leliveld, geb. 03.04.1794, ged. Waarder 13.04.1794, tr. Kamerik‑Houtdijken 22.07.1824 Jacobus Slappendel, geb. Gouderak ca. 1798, z.v. Lourens Slappendel en Maria Koedam.
= w.s. Teuntje Lelieveld, geb. ca. 1793, overl. Woerden 09.12.1840; ongehuwd|d|.

12.              Aart Lelieveld, geb. 13.11.1795, ged. Waarder 15.11.1795, w.s. jonggestorven.

13.              Geertje Lelieveld, geb. 30.03.1797, ged. Waarder 02.04.1797, overl. Woerden 23.07.1857, tr. Woerden 17.02.1826 Willem Niederhelman, geb. Noorden ca. 1798 of Nieuwkoop ca. 1799, overl. Woerden 19.01.1879|g|, z.v. Johan Gerrit Niederhelman en Maria de Jong.
Voorkind|a|:

a.         Gerrit Johan Lelieveld, later Niederhelman, ook Neder Helman, geb. Woerden 15.12.1825|h|, overl. na 1877.

Uit dit huwelijk: Arie, geb. Woerden 08.12.1833, overl. Woerden 17.12.1833|f|.

     WN tr. 2e Woerden 28.01.1859 Geertruij van Bruggen, geb. Woerden ca. 1814, overl. tussen 1859 en 1879, d.v. Dirk van Bruggen en Meijntje Gros.

14.              Aart Lelieveld, geb. 23.08.1800, ged. Waarder 31.08.1800.

 

Noten: |a| erkend bij het huwelijk (huw.akte Woerden 1826 no.3); |b| Segveld, z.v. Teijgje Pennewaard (huw.akte Woerden 1834 no.14); |c| e.v. Zegveld (overl.akte Woerden 1815 no.98); |d| overl.akte Woerden 1840 no.131; |f| Nederhelmen (geb.akte Woerden 1833 no.149); |g| Nederhelman (overl.akte Woerden 1879 no.10); |h| ‘ouders niet gehuwd, vader verklaart dat het zijn kind is’ (geb.akte Woerden 1825 no.133 GenLias); |i||j| get. Marigje Lelieveld; |k| get. Willemtje de Leeuw, huisvrouw van Willem Lelieveld; |l| get. Trijntje Lelieveld; |m| Aukje.

 


 

II.b. Jan Leliveld, z.v. I, ged. Zegveld 19.05.1757 (Hemelvaartsdag), overl. Bodegraven 28.12.1834, otr. 1e Zegveld 13.10.1775, tr. Zegveld (att. van Kamerik) Aaltje Senten, geb. Kamerik ca. 1756, overl. Kamerik-Mijzijde 06.10.1817|f|; tr. 2e Bodegraven 27.01.1819 Cornelia Barten, geb. Bodegraven 14.02.1770, overl. Waarder 05.11.1843, d.v. Pieter Barten (ca.1740-1812) en Dirkje Donk.

Uit het huwelijk Lelieveldt-Senten:

1.                  Jan Lelieveldt, ged. Woerden 29.04.1781.

Kind van Cornelia:

1.                  Cornelia Barte, geb. Bodegraven ca. 1790, overl. Waarder 09.11.1860|e|, tr. Waarder 10.11.1827|d| Gerrit Bergshoeff, geb. Woerden ca. 1777, overl. Waarder 28.11.1855|c|, z.v. Pieter Bergshoeff en Teuntje Jaarsveld.
Uit dit huwelijk (moeder Barte): Jan, geb. Waarder 23.06.1828; Antonie Bastiaan, geb. Waarder 08.03.1831, overl. Waarder 09.05.1887.
     CorneliaB tr. 1e Waarder 18.10.1822 Dirk Hoogendoorn, geb. Waarder ca. 1773, overl. Waarder 01.05.1825, z.v. Jan Hogendoorn en Emmigje N.
     DH tr. 1e voor 1819 (echtsch. Rechtbank van Eersten Aanleg te Utrecht 28.09.1819; ingeschr. Waarder 13.10.1819) Trijntje Groenendijk.
     GerritB tr. 1e voor 1811 Krijntje Zaal, geb. ca. 1778, overl. Waarder 03.12.1826.

 

Noten: |c| e.v. Cornelia Leliveld; |d| bruid Cornelia Barte; |e| d.v. Cornelia Barte; |f| ‘gescheiden van Jan Lelijveld’ (overl.akte Kamerik-Mijzijde 1817 no.31).

  

I. Cornelia Lelieveld, naaister (1812).

Kind:

1.                  Klaartje Lelieveld, geb. Bodegraven 06.01.1812|b|, overl. Linschoten 20.12.1873, tr. Linschoten 12.05.1837 Pieter Boot, geb. Linschoten ca. 1812, overl. Linschoten 26.01.1878, z.v. Huig Boot (1781-1857) en Klaasje Schimmel (1775-1854).
Uit dit huwelijk: Huig, geb. Linschoten 28.05.1838, overl. Woerden 27.11.1881; Dirk, geb. Woerden 22.04.1840, overl. Waarder 25.03.1886; Klaas, geb. xx.09.1842, overl. Linschoten 09.01.1843; Klaas, geb. Linschoten 30.05.1843; Klaasje, geb. Linschoten 02.03.1845, overl. Linschoten 13.04.1845; Cornelia, geb. Linschoten 22.07.1846, overl. Linschoten 26.10.1864; Klaasje, geb. Linschoten 29.03.1850, overl. Linschoten 05.05.1850; Klaas, geb. Linschoten 15.07.1851, overl. Linschoten 09.03.1852; Klaasje, geb. Linschoten 05.02.1853, overl. Linschoten 15.01.1871; Emmigje, geb. Linschoten 13.06.1857, overl. Linschoten 08.08.1884|a|; Johanna Cornelia, geb. Linschoten 14.03.1859, overl. Linschoten 17.12.1859.

 

Noten: |a| moeder Klara Lelijveld (overl.akte Linschoten 1884 no.30); |b| aangifte door weduwe Cornelia Barten, oud 42 jaar, naaister; getuige Pieter Barten, oud 72 jaar, bouwknegt; ‘den declarant en den eerste getuijgen niet kunnen schrijven’ (geb.akte Bodegraven 1812 no.3).

  

I.  Cornelia Lelieveld, bouwmeid (1817), naaister (1819).

Kind:

1.                  Arie Leliveld, geb. Waarder 29.06.1817|c|, overl. Waarder 25.10.1824.

2.                  Johanna Cornelia Lelieveld, ook Leiveld, geb. Waarder 10.10.1819|d|, overl. Kamerik 27.03.1863|a|, tr. Woerden 27.09.1844|b| Gerrit Hilgeman, geb. Kamerik-Houtdijken 25.10.1819, overl. Kamerik 10.03.1889, z.v. Hendrik Hilgeman en Lena Zaal.
Uit dit huwelijk: Lena, Leentje, geb. Kamerik-Houtdijken 22.02.1845, overl. Kamerik-Houtdijken 06.12.1855; Cornelia, geb. Kamerik-Houtdijken 26.08.1846, overl. Kamerik-Houtdijken 08.01.1849; Hendrik, geb. Kamerik-Houtdijken 21.09.1847, overl. Kamerik-Houtzijden 19.11.1847; Hendrik, geb. Kamerik-Houtdijken 31.03.1849, overl. Kamerik 23.12.1874; Dirk Cornelis, geb. Kamerik-Houtdijken 07.08.1850, overl. Kamerik-Houtdijken 19.09.1850; Dirk Cornelis, geb. Kamerik-Houtdijken 05.12.1851, overl. Kamerik-Houtdijken 13.01.1852; Cornelia, geb. Kamerik-Houtdijken 25.12.1854, overl. IJsselstein 03.12.1938; Hermanus, geb. Kamerik-Houtdijken 22.03.1856, overl. Kamerik-Houtdijken 06.06.1856; Willem, geb. Kamerik-Houtdijken 27.04.1857, overl. Kamerik 17.06.1862; Lena, geb. Kamerik 25.10.1858, overl. Kamerik 04.12.1858; Lena, geb. Kamerik 21.04.1860, overl. Kockengen 22.03.1950; Catharina, geb. Kamerik 14.03.1863, overl. na 1893.
     GH tr. 2e Kamerik 18.12.1863 Niesje van Mourik, geb. Waarder ca. 1836, overl. Kamerik 24.08.1911, d.v. Pieter van Mourik en Annigje van de Waaij.

 

Noten: |a| d.v. Jan Lelieveld en Cornelia Hoogendoorn (overl.akte Kamerik 1863 no.17); |b| bruid d.v. Cornelia Lelieveld (huw.akte Woerden 1844 no.14); |c| aangifte door Dirk Hogendoorn; |d| aangifte door Dirk Hogendoorn.

 


terug naar het overzicht Leliveld