Familie Leliveld (48)

 

Deze familie betreft de nazaten van Cornelis Lelivelt en NN.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2006 (laatst herzien april 2015)

 


 

I. Cornelis Lelivelt, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Leliveldt, otr. Amsterdam 11.04.1777 Joannes Brijant, doopgetuige Amsterdam (kerk op het Kuiperspad (rk)) 17.05.1787, 03.12.1791 en 01.06.1793.
Uit dit huwelijk: Henricus, ged. Amsterdam (t Boompje (rk)) 15.02.1778|d|; Joannes, ged. Amsterdam (t Boompje (rk)) 22.09.1779; Ferdinandus, ged. Amsterdam (t Boompje (rk)) 02.08.1781; Joannes, ged. Amsterdam (t Boompje (rk)) 19.03.1784|a|; Cornelius, ged. Amsterdam (t Boompje (rk)) 09.03.1786|c|; Elisabeth, ged. Amsterdam (t Boompje (rk)) 16.09.1787|b|; Helena, ged. Amsterdam (t Boompje (rk)) 02.10.1790, overl. Muiden 09.02.1833; Maria, ged. Amsterdam (t Boompje (rk)) 29.08.1793|m|; Gertrudis, ged. Amsterdam (t Boompje (rk)) 24.01.1795; Pieter, ged. Amsterdam (t Boompje (rk)) 18.11.1797; Jannetje, ged. Amsterdam (t Boompje (rk)) 25.02.1800, overl. na 1842.
Helena Brijant (1790-1833) is een betovergrootmoeder van radio- en televisiepresentatie Herman Emmink (1927-2013)|o|.

2.                  Jannetje Leliveld, doopgetuige Amsterdam (t Boompje (rk)) 19.03.1784|l|, 09.03.1786 en 16.09.1787 en Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 20.03.1790|h|, otr. Amsterdam 14.01.1785|n| Hendrik Koolen, doopgetuige Amsterdam (t Boompje (rk)) 09.03.1786 en 16.09.1787 en Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 20.03.1790.
Uit dit huwelijk: Willem, ged. Amsterdam (kerk op het Kuiperspad (rk)) 30.12.1785; Bartha, ged. Amsterdam (kerk op het Kuiperspad (rk)) 17.05.1787|i|; Jacob, ged. Amsterdam (kerk op het Kuiperspad (rk)) 19.02.1789|g|; Anna Wilhelmina, ged. Amsterdam (kerk op het Kuiperspad (rk)) 03.12.1791|k|, w.s. jonggestorven; Anna Wilhelmina, ged. Amsterdam (kerk op het Kuiperspad (rk)) 01.06.1793|j|.

3.                  Jan; volgt II.

 

Noten: |a| get. Jan Leliveldt en Joanna Cornelisse Leliveldt; |b||c| get. Hendrik Koole(n) en Jannetje Lelievelt; |d| get. Cornelis Lelivelt en Elisabeth Frakke; |g| get. Jan Leliveld en Marretje Pol; |h| Johanna Lelijveld; |i| get. Jan Brejand; |j| get. Joes Breant; |k| get. Joannes Brejant; |l| Joanna Cornellisse Leliveldt; |m| get. Jan Lelievelt en Maria Pol; |n| Kolen; |o| Kwartierstaat H.C.M. Emmink door H. Snel in Gens Nostra, jrg.68, no.5, mei 2013, pp.146-147.

 


 

II. Jan Lelyveld, z.v. I, geb. Amstelveen, won. Abcoude Proosdij, landman te Weesp (1819), doopgetuige Amsterdam (t Boompje (rk)) 19.03.1784 en 29.08.1793 en Amsterdam (kerk op het Kuiperspad (rk)) 19.02.1789, overl. voor 1825, otr. 1e Abcoude Proosdij 14.01.1785|c| Marietje Poll, ook Maria Pol, geb. Nederhorst, doopgetuige Amsterdam (kerk op het Kuiperspad (rk)) 19.02.1789 en Amsterdam (t Boompje (rk)) 29.08.1793, overl. voor 1799|f|, d.v. Pieter Poll; otr. 2e Weesp (impost) 06.09.1799, tr. Weesp (ger.) 29.09.1799 Maria van der Mee, geb. Weesp ca. 1749, overl. Weesp 01.11.1825, begr. Weesp 05.11.1825.

MvdM otr. 1e Weesp 30.09.1775, tr. Weesp 15.10.1775 Jan de Graaf, overl. voor 1799.

Uit het huwelijk met Maria Pol:

1.                  Bartha Leliveld, geb. Weesp(?) ca. 1791, dienstbaar (1813,1819), wasvrouw (1849), overl. Amsterdam 12.02.1857, tr. Amsterdam 28.04.1819 Christiaan Koelemeijer, ged. Amsterdam (Mozes- en Aaronkerk (rk)) 12.06.1797|e|, metselaar (1819,1844,1845), z.v. Joannes Koelemeijer en Maria Nagel.
Kind van Bartha:

a.       Jan Daniel Leliveld, geb. Amsterdam (in het Binnengasthuis) 06.05.1813|d|.

Uit het huwelijk Koelemeijer-Leliveld: Johannes Josephus Christiaan, geb. Amsterdam ca. 1821, overl. na 1844; Anna Elisabeth, geb. Amsterdam ca. 1824, overl. na 1849; Cornelia Maria, geb. Amsterdam ca. 1827, overl. na 1845.

2.                  Neeltje Lelyveld, Cornelia, geb. Weesp(?) ca. 1792, dienstbode (1812), tapster (1840,1841), overl. Amsterdam 01.11.1870, tr. Ouder-Amstel 02.08.1812|b| Johannes Willemsen, geb. Wageningen ca. 1778, bakker (1812), overl. tussen 1816 en 1870, z.v. Guillaume Willemsen en Joanne Koster.
Uit dit huwelijk: Wilhelmus, geb. ca. 1812, overl. Ouder-Amstel 28.12.1812; Wilhelmus, geb. Ouder-Amstel ca. 1813, overl. na 1841; Hendricus Johannes Franciscus, geb. Ouder-Amstel ca. 1815/1816, overl. 1866.
JW tr. 1e voor 1812 Clasina van Nes, overl. voor 1812.

3.                  Cornelis Lelieveld, ged. Weesp (rk) 11.07.1794.

4.                  Johanna Leliveld, Jansje, ged. Weesp (rk) 30.08.1795, schoonmaakster (1818), overl. Ouder-Amstel 02.04.1853, tr. Ouder-Amstel 22.02.1818 n Watergraafsmeer 01.03.1818 Gerrit Bergman, geb. Diemen ca. 1786, tuinman (1818), tuinier (1818), werkman (1841,1853), overl. Ouder-Amstel 15.04.1854, z.v. Hendrik Bergman en Cornelia van Dijk.
Kind van Johanna|a|:

a.         Johannes Leliveld, later Bergman, geb. Ouder-Amstel ca. 1817, overl. Ouder-Amstel 30.01.1854.

5.                  Pieter Leliveldt, ged. Weesp (rk) 22.01.1797.

 

Noten: |a| erkend bij huwelijk (huw.akte Ouder-Amstel 1818 no.3); |b| ouders Jean Lelyveld en Matje Pol (huw.akte Ouder-Amstel 1812 no.17); |c| geass. met zijn voogd Hendrik Koops; |d| aangifte door Margaretha de Wit, vroedvrouw in het Binnengasthuis; |e| Koelemijer; |f| zijnde de naam der moeder onbekend, alsmede de plaats van haar overlijden (overl.akte Ouder-Amstel 1853 no.27).

 


terug naar het overzicht Leliveld