Familie Leliveld (49)

 

Deze familie betreft de nazaten van Barend Leliveld en Jannetje van Dijk.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2006 (laatst herzien december 2018)

 


 

I. Barend Leliveld, geb. ca. 1765, schildersknecht, overl. Amsterdam 03.11.1832|d|, otr. Amsterdam 24.04.1795 Jannetje van Dijk, overl. na 1832, d.v. Gerrit van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Truijtie Leliveld, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 04.02.1796|a|, overl. Haarlem 09.09.1860.

2.                  Haremeijntie Leliveld, geb. Amsterdam 05.10.1797, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 08.10.1797.
= w.s. Hermijntje Leliveld, geb. Amsterdam 05.12.1797, dienstbode.
HL woont Loenen (tot 27.09.1855), Bergambacht (tot 25.11.1856), Amsterdam.
= w.s. Klaremeijntje Leliveld, geb. Amsterdam ca. 1798, tr. Amsterdam 18.02.1835 Johann Andreas Bodamer, geb. Grunwetterbach ca. 1798, broodbakker, z.v. Andreas Bodamer en Margaretha Keppler.

3.                  Cornelis Leliveld, geb. Amsterdam 1799; volgt II.

4.                  Anna Leliveld, geb. 18.08.1801, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 30.08.1801|b|, dienstbaar (1837,1840), tr. 1e Amsterdam 10.05.1837 Jan Fredrik van Manen, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 26.07.1797, commies bij het entrepot (1837), overl. tussen 1837 en 1840, z.v. Johannes Martinus van Manen en Johanna Catriena Eggers; tr. 2e Velsen 31.05.1840 Pieter Kats, ook Cats, geb. Haarlem ca. 1787, wagenmaker (1817,1840,1850|c|), overl. Santpoort (Velsen) 13.05.1850, z.v. Cornelis Kats en Joanna Helena Kerkhoven.
Uit het huwelijk Kats-Leliveld: Geertruida Helena, geb. Velsen 20.08.1841, overl. Santpoort (Velsen) 14.05.1901.
     PK tr. 1e Velsen 09.11.1817 Jannetje Hofland, geb. Beverwijk ca. 1791, dienstbaar (1817), overl. Velsen 05.08.1838, d.v. Arie Hofland en Hilletje van ’t Wout.

5.                  Dina Leliveld, geb. 15.10.1803, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 27.10.1803, overl. Amsterdam 12.05.1860, tr. Amsterdam 23.04.1834 Karel Pieter Abrahams, geb. Amsterdam 26.04.1805, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 05.05.1805, goudsmid (1834), bode (1860), overl. na 1860, z.v. Pieter Abrahams en Helena Johanna Baale.

6.                  Gerret Leliveld, geb. 12.02.1809, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 26.02.1809.

 

Noten: |a||b| vader Bernardus; |c| “De Wagenmakers-Affaire zal op denzelfden voet worden voortgezet, waartoe ik mij beleefdelijk aan mijne Begunstigers aanbeveel.” (toevoeging aan overlijdensannonce voor PC); |d| Bernardus, oud 67 jr (overl.akte Amsterdam 1832 reg.9 f.47v).

 


 

II. Cornelis Leliveld, z.v. I, geb. Amsterdam 10.08.1799, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 18.08.1799, zilversmidsknecht (1824,1828), zilversmid (1832,1856), overl. Utrecht 20.01.1868|h|, tr. Amsterdam 05.11.1823 Elisabeth Kose, geb. Amsterdam 03.04.1796, ged. Amsterdam (Kerk aan huis (Hersteld Evangelisch-Luthers)) 10.04.1796, dienstbode (1823), overl. tussen 1836 en 1868, d.v. Jan Hendrik Kose en Johanna Catharina Kemper.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardus Leliveld, geb. Amsterdam 07.05.1824|f|, goudsmidsgezel (1847), overl. Amsterdam 18.05.1847, ongehuwd.

2.                  Cornelis Leliveld, geb. Amsterdam 02.03.1826|g|.

3.                  Gerrit Bernardus Leliveld, geb. Amsterdam 27.11.1828, w.s. jonggestorven.

4.                  Jansje Leliveld, geb. Amsterdam 23.08.1831 (akte), overl. Utrecht 31.07.1911, begr. Utrecht (1e Alg. Bpl.) 104.08.1911, tr. Voorschoten 23.11.1860|a| Petrus Andreas Ashouwer, geb. Amsterdam 26.01.1829, kastenmaker (1857), overl. Utrecht 26.01.1876, z.v. Laurentius Ambrosius Ashouwer en Geertruij Tax.
Uit dit huwelijk: Cornelis Bernardus, geb. Utrecht 20.12.1861, overl. Utrecht 10.01.1862; Petrus Johannes, geb. Utrecht 13.04.1863, overl. Utrecht 22.08.1944; Elisabeth Geertruij, geb. Utrecht 29.04.1865, overl. Utrecht 16.07.1943; Dorothea, geb. Utrecht 15.12.1867, overl. na 1893; Jansje, geb. Utrecht 14.01.1870, overl. Hilversum 16.01.1939; levenloze dochter, Utrecht 11.05.1872.
     PAA tr. 1e Amsterdam 19.08.1857 Barendina Johanna Drewes, geb. Amsterdam 10.10.1832, dienstbode (1857), overl. voor 1860, d.v. Baarent Fredrik Drewes en Maria Elisabeth van Keller.

5.                  Gerrit Bernardus Leliveld, geb. Amsterdam 15.05.1834, overl. Amsterdam 30.06.1834.

6.                  Geertrui Leliveld, geb. Amsterdam 31.05.1836, overl. Utrecht 05.04.1875|c|, tr. Amsterdam 04.06.1856 Christiaan Addicks, geb. Amsterdam 31.03.1827, timmerman, overl. Utrecht 19.06.1907, z.v. Jan Addicks en Aaltje Peerlenberg.
Uit dit huwelijk: Cornelis, geb. ca. 1861, overl. Utrecht 08.03.1879; Christina Geertruida, geb. ca. 1863, overl. Utrecht 23.06.1866.

 

Noten: |a| moeder Elisabeth Kose (huw.akte Voorschoten 1860 no.21); |c| oud 38 jaar, moeder Elisabeth Koze (overl.akte Utrecht 1875 no.562); |f| ouders aangemerkt als ‘echtelieden’ (geb.akte Amsterdam 1824 reg.3); |g| Cornelis 27 jr (>geb.ca.1799) en Elisabeth 29 jr (>geb.ca.1798) (geb.akte Amsterdam 1826 reg.2); |h| moeder Jansie Gervers (overl.akte Utrecht 1868 no.93).

 


terug naar het overzicht Leliveld