Fragment van Lelijveld (55)

 

Dit fragment betreft Hendrik Johan Carel van Lelijveld en zijn kinderen.

 

Hun relatie met de familie van Lelyveld (van Cingelshouck) (le-02) is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2022 (laatst herzien mei 2022)

 


 

I. Hendrik Johan Carel van Lelijveld, overl. voor 1845, tr. voor 1822 Marie Marianna de Waal, geb. Utrecht 01.08.1799, onderwijzeres te Paramaribo (1838), overl. Paramaribo xx.09.1877|c|.
     “Gouvernements-Secretarie, Paramaribo, den 16 maart 1849. – Op heden is aantekening gemaakt van het voorgenomen vertrek uit deze kolonie van Maria Marianna de Waal weduwe Hendrik Johan Carel van Lelijveld. – De Gouvernements-secretaris J.Æ. Lisman.”|a|

     “Gouvernements-Secretarie, 30 Mei 1856. – Aanzoek voor vrijgeving van de slavin Charlotte, geboren in 1816, dochter van Affiba, en hare kinderen Elisabeth, geboren in 1827 {1837?}, Jacoba, geboren in 1841, Theodorus, geboren in 1846, Gerhardina, geboren in 1849, en Jan, geboren in 1851, toebehoorende aan de weduwe M.M. Lelijveld geboren de Waal. – De waarnemend Gouvernements-Secretaris, E.A. van Emden.”|b|

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Coenraad van Lelijveld, geb. Suriname ca. 1822, apothekersbediende (1845), overl. Amsterdam 20.09.1845, ongehuwd.

2.                  Agnes Jacoba Gerhardina van Lelijveld, geb. Paramaribo 10.11.1827, overl. Paramaribo 23.05.1878, tr. Amsterdam 26.06.1856 Hendrik Gruijter, geb. Amsterdam 14.07.1826, commies ter griffie der koloniale staten van Suriname (1876),  overl. Amsterdam 22.05.1876, z.v. Willem Gruijter, kunsthandelaar, en Christina Gerhardina Cok (ca.1796-1877).
Uit dit huwelijk: dochter, geb. Amsterdam 03.05.1857; dochter, geb. Amsterdam 06.10.1861; dochter, geb. Amsterdam 18.02.1865; zoon, geb. 14.08.1867|d|.

 

Noten: |a| Surinaamsche courant en Gouvernementsadvertentieblad 17.03.1849; |b| Surinaamsche courant en Gouvernementsadvertentieblad 31.05.1856; |c| De West-Indiër 23.09.1877 (wede Hendrik Carel van Lelijveld); |d| Surinaamsche courant en Gouvernementsadvertentieblad 17.08.1867.

 


terug naar het overzicht Leliveld