Familie Lohuis (8)

 

(Oele)

 

 

Deze familie stamt af van Aaltje ten Lohuis en Berend ten Bepseler. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien april 2019)

 


 

0. Jan Lohuis, overl. na 1748, tr. Jenne, overl. na 1748. [Oele 1748]

Uit dit huwelijk:

1.                  Aele Lohuis, geb. ca. 1725, tr. voor 1748 Berend Bepseler. [Oele 1748]
Uit dit huwelijk: Gerrit, geb. ca. 1747.

 

Bron: Volkstelling Delden 1748.

 


 

I.  Aaltje ten Lohuis, uit Oele, landbouwster, otr. Delden 13.08.1746|b|, tr. Delden 11.09.1746 Berend ten Bepseler, of Beseler|a|, uit Wiene, landbouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Lohuis, geb. Oele ca. 1747; volgt II.

 

Noten: |a| bij overlijden zoon, akte Hengelo 04.08.1823; |b| RAO inv.94 p.32.

 


 

II.  Gerrit Lohuis |b|, z.v. I, geb. Oele ca. 1747, landbouwer, overl. Hengelo 01.08.1823|a|, tr. Delden 03.07.1785|e| Janna Haijmerink of Heimerink, uit Woolde, landbouwster, overl. Delden 18.06.1806, d.v. Jan Haijmerink en Johanna Derkink. [woont Eule no.495 (1823)]

Uit dit huwelijk vijf kinderen (1806)|d|:

1.                  Aaltjen Lohuis, ged. Delden (rk) 25.10.1786|h|, spinster, overl. Eule (Hengelo) 11.01.1820; ongehuwd.

2.                  Johannes Lohuis, ged. Delden (rk) 26.05.1788|i|, bouwman te Hengelo (1814), tr. Hengelo 02.12.1814 Hendrica Nijland, ged. Delden 06.06.1786, spinster te Delden (1814), d.v. Gerhardus Nijland, bouwman, en Joanna Nijland.

3.                  Johanna Lohuis, ged. Delden (rk) 04.09.1790|j|, overl. Oele (Hengelo) 07.09.1865; ongehuwd.

4.                  Berend Lohuis, geb. ca. 1794; volgt III.a.

5.                  Johannes Gerhardus Lohuis |c|, ook Gerrit Jan|g|, ged. Delden (rk) 03.03.1796|j|, landbouwer (1825), overl. Eule (Hengelo) 12.02.1828, tr. Hengelo 20.08.1825 Bernardina Nijlant, ook Berendina Nijland|g|, geb. Ambt Delden, ged. Delden (rk) 15.10.1799, overl. na 1828|f|, d.v. Gerhardus Nijlant, landbouwer, en Cornelia Avest.

6.                  Johannes Hijndrikus Lohuis, geb. Delden 1798; volgt III.b.

 

Opm: Register naamsaanneming Hengelo 1812 no.115 (oude naam is aangenomen naam): Anna Loohuis, 24 jaar (>geb. ca.1788); Johanna Loohuis, 20 jaar (>geb. ca.1792); Berend Loohuis, 18 jaar (>geb. ca.1794); Gerrit Jan Loohuis, 16 jaar (>geb. ca.1796); Jan Hendrik Loohuis, 14 jaar (>geb. ca.1798).

 

Noten: |a| 04.08, in TG 13(2) apr 1997 p.46-49; |b||c| “voorts verklaard de comparant met eede dat de regte spelling zijner familienaam is Lohuis (..) en niet Loohuijs zoo als abusivelijk in de doopakte is geschied” (huw.akte Hengelo 1825 no.23); |d| huw.bijlagen Hengelo 1814 no.23; |e| inv.95 f.40; |f| niet overl. Hengelo 1849 no.43; |g| overl.akte Hengelo 1828 no.5; |h| inv.98 p.125 {Aleijda Loehuijs}; |i| inv.98 p.131 {ouders Gerardus Loehuijs en Johanna}; |j| inv.99 p.8 {ouders Gerhardus Loehuijs en Johanna}; |j| inv.99 p.43 {ouders Gerhardus Loehuijs en Johanna}.

 


 

III.a. Berend Lohuis, geb. ca. 1794.

 

Een kandidaat:

 

Berend Lohuis, geb. Hengelo ca. 1793/1794, landbouwer, woont Eule no.484 (1839), overl. Hengelo 13.01.1839, tr. voor 1815 Hendrika Nijlant, Dieka, geb. Ambt Delden ca. 1784/1786/1788, landbouwster, overl. Oele (Hengelo) 24.11.1864, d.v. Gradus Nijland en Cornelia klein Aveste.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Lohuis, geb. Hengelo 13.09.1815, overl. Eule (Hengelo) 15.10.1815.

2.                  Johanna Lohuis, geb. Hengelo 1816 (no.80), landbouwster, overl. Oele (Hengelo) 05.01.1890, tr. Hengelo 27.04.1837 Antonij Bunte, geb. Hengelo 20.01.1809, landbouwer, overl. Oele (Hengelo) 02.02.1866, z.v. Jannes Bunte, landbouwer, en Maria Leferink, ook Leefrink, landbouwster.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Hengelo ca. 1838, overl. Oele (Hengelo) 14.11.1852; Berendina, geb. Hengelo ca. 1840, overl. Hengelo 30.07.1909; Hermannus, geb. Hengelo ca. 1841/1842, overl. Hengelo 26.10.1901; Hendrik, geb. Hengelo ca. 1844, overl. Schoppenstede (Stad Delden) 01.02.1898; Geertruid, geb. Hengelo ca. 1845, overl. Hengelo 17.09.1910; Gerrit Jan, geb. Hengelo ca. 1848, overl. Stad Delden 01.11.1920; Gerrit Jan, geb. Hengelo ca. 1850, overl. Het Kip (Stad Delden) 16.01.1910; Aleida, geb. Hengelo ca. 1853, overl. Hengelo 20.06.1909; Johanna, geb. Hengelo ca. 1857, overl. Oele (Hengelo) 01.01.1860.
     AB tr. 1e Hengelo 02.02.1832 Berendina Wiggers, geb. Hengelo ca. 1810, overl. Hengelo 25.08.1835, d.v. Jan Wiggers en Johanna Agterbos.

3.                  Jan Hendrik Lohuis, geb. Hengelo 1819 (no.34), overl. Eule (Hengelo) 13.03.1825.

4.                  Aleida Lohuis, geb. Hengelo 29.06.1823|a|, overl. Eule (Hengelo) 13.03.1825.

5.                  Aleida Lohuis, geb. Hengelo 03.05.1826|b|.

 

Noten: |a| tweede aangever is Gerrit Jan Lohuis, 26 jr, landbouwer, “verklarende in het schrijven onervaren te zijn”; de vader “door ziekte belet deze aangifte persoonlijk te doen” (geb.akte Hengelo 1823 no.64); |b| get. Johannes Bernardus Fredericus Reichman, 46 jr, heel- en vroedmeester (geb.akte Hengelo 1826 no.34).

 


 

III.b.  Johannes Hijndrikus Lohuis, Jan Hendrik, z.v. II, ged. Delden (rk) 01.06.1798|e|, landbouwer (1823,1825,1843,1853), dagloner (1831), arbeider (1857), overl. Hengelo 30.04.1870, tr. Hengelo 08.11.1823|a| Geertruid Graven, ged. Weerselo 12.09.1800|d|, dienstmeid (1823), landbouwster (1853), arbeidster (1857), overl. Hengelo 20.08.1871, d.v. Gerrit Jan Graven, bouwman, en Maria Velthuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan Lohuis, geb. Weerselo|j| 13.01.1824, wever, overl. Oele (Hengelo) 23.04.1846; ongehuwd.

2.                  Geziena Lohuis, geb. Hengelo 18.07.1825, dienstmeid (1860), overl. Borne 24.02.1890|g|, tr. Borne 23.05.1860 Fredricus Hesselman, geb. Borne 09.09.1826, wever (1860,1864), landbouwer (1894), overl. Hengelo 02.02.1906, z.v. Hendrik Hesselman, kleermaker, en Cornelia Korf, spinster.
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Borne 01.09.1861; Gradus, geb. Borne 07.04.1864, overl. Borne 29.04.1919; Johannes, geb. Borne 02.09.1866; levenloze zoon, Borne 05.02.1870|l|; Bernardus, geb. Borne 05.02.1870|m|, overl. Borne 17.07.1872.

3.                  Johannes Lohuis, geb. Hengelo 1827; volgt IV.a.

4.                  Gezina Lohuis, geb. Hengelo 10.03.1829, dienstmeid (1853), overl. Bentelo (Ambt Delden) 26.12.1898, tr. Ambt Delden 26.08.1853 Gerrit Jan Welberg, geb. Bentelo (Ambt Delden) 07.03.1824, landbouwer, overl. Bentelo (Ambt Delden) 08.12.1901, z.v. Jannes Welberg, landbouwer, en Catharina Vossebelt.
Uit dit huwelijk: Gerridina, geb. Ambt Delden 19.02.1855, overl. Ambt Delden 03.12.1936; Johannes, geb. Ambt Delden 21.11.1856, overl. Bentelo (Ambt Delden) 18.06.1886; Geertruid, geb. Ambt Delden 28.06.1859, overl. Bentelo (Ambt Delden) 01.10.1862; Jan Hendrik, geb. Ambt Delden 22.08.1861; Gerrit Jan, geb. Ambt Delden 02.05.1864, overl. Ambt Delden 10.05.1949; Johanna Geertruida, geb. Ambt Delden 11.12.1866, overl. Ambt Delden 04.05.1933; Bernardus, geb. Ambt Delden 23.08.1869, overl. Stad Delden 14.02.1959.

5.                  Jan Lohuis, geb. Hengelo 13.11.1831, wever, overl. Oele (Hengelo) 21.09.1850, ongehuwd.

6.                  Gerritdina Lohuis, geb. Hengelo 06.08.1833, overl. Enschede 22.03.1903, tr. Lonneker 30.10.1862|f| Gradus Rökker, soms geschreven als Rokker, geb. Lonneker 15.04.1831, timmerman, overl. Enschede 04.04.1909, z.v. Engbertus Rökker (1804-1866) en Johanna Perik (1802-1882).
Uit dit huwelijk: Anna Maria, geb. Lonneker 06.10.1863|c|, overl. Enschede 11.01.1943; levenloze dochter, Lonneker 13.01.1865; Geertruida Maria, geb. Hengelo 1866 (no.11), overl. Losser 19.05.1953|i|; Johannes Engelbertus, geb. Hengelo 1868 (no.40), overl. Enschede 17.10.1946; Gesina Johanna, geb. Hengelo 1871 (no.50), overl. Enschede 12.06.1949.

7.                  Aleida Lohuis, geb. Hengelo 29.09.1835, dienstmeid (1869), overl. Groenlo 05.06.1916, tr. Groenlo (bs) 17.11.1869, tr. Groenlo (rk) 18.11.1869 Anthonij Johannes Koppelman, geb. Groenlo 22.09.1830, winkelier (1869,1873), marskramer (1897), overl. Groenlo 23.05.1897, z.v. Antonius Joannes Koppelman en Henrica Francisca van Munster|b|.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Groenlo 11.10.1871; Johanna Geertruida, geb. Groenlo 12.07.1872; levenloze dochter, Groenlo 16.11.1873; Antonius Johannes, geb. Groenlo 29.08.1872, overl. Groenlo 08.04.1939; Johannes Hendrikus, geb. Groenlo 28.01.1875, overl. Groenlo 30.10.1898; Geertruida Aleida, geb. Groenlo 02.10.1876, overl. Groenlo 29.04.1945; Gerardus Johannes, geb. Groenlo 25.10.1879, overl. Groenlo 13.12.1949.

8.                  Aleida Lohuis, geb. Hengelo ca. 1836, overl. Oele (Hengelo) 14.04.1904|k|.
Opm: Heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand met de aangevers ‘een’ Aleida uitgezocht?

9.                  Hermannus Lohuis, geb. Hengelo 1837; volgt IV.b.

10.              Bernardus Lohuis, geb. Hengelo 1840; volgt IV.c.

11.              levenloze zoon, Oele (Hengelo) 24.06.1843.

12.              Hendrikus Lohuis, geb. Hengelo 12.06.1844, overl. Zutphen 26.05.1918.

 

Noten: |a| volgens de huwelijksakte is Jan 25 jaar, volgens mijn gegevens 34 jaar; |b| huwelijksakte 1869: van wiens tegenwoordig beroep, woonplaats of overlijden niets bekend is, vroeger als waschvrouw alhier woonagtig geweest"; |c| Gens Nostra 54 (2000) 700; |d| in TG 13(2) apr 1997 p.46-49; |e| inv.99 f.55 {Hijndricus Luehuiss, get. Hyndrik Bebseler}; |f| huw.akte Lonneker 1862 no.55 {moeder v/d bruid Grave, bruid Gerrietdiena}; |g| e.v. Franciscus Hesselman (overl.akte Borne 1890 no.22); |i| overl.akte Enschede 1953 no.430; |j| Geertruij woont in Hengelo maar bevalt ‘ten huize harer ouders’ (gebakte Weerselo 1824 no.3); |k| 68 jaar oud, d.v. Jan Hendrik Lohuis en Geertruida Graven, geen echtgenoot vermeld (overl.akte Hengelo 1904 no.73); |l| des namiddags te vier uren (overl.akte Borne 1870 no.9); |m| des namiddags te vier uren (geb.akte Borne 1870 no.18).

 


 

IV.a.  Johannes Lohuis, z.v. III.b, geb. Hengelo 1827 (no.16), landbouwer (1857,1866), woont Hoonte onder Neede (1866), overl. voor 1907, tr. 1e Diepenheim 17.09.1857 Catharina Davion, geb. Goor/Ambt Delden ca. 1809, overl. Diepenheim 22.08.1859, d.v. Lambertus Davion (-1836), dagloner, en Berendina Bouwmeester; tr. 2e Neede 14.10.1865 Johanna ten Vregeler, geb. Haaksbergen 17.02.1836|b|, dienstmeid (1865), overl. Neede 28.11.1907, d.v. Gerhardus ten Vregeler, bakker, en Euphemia Elizabeth Eijsink.

     CD tr. 1e Diepenheim 04.09.1837 Gerrit Jan Varenbrink, geb. Diepenheim ca. 1806, landbouwer, overl. Diepenheim 23.01.1854, z.v. Hendrikus Varenbrink en Hendrika Blokhorst.

Uit het huwelijk Loohuis-ten Vregeler:

1.                  Gradus Johannes Lohuis, geb. Hoonte (Neede) 08.07.1866.

2.                  Johanna Gerharda Lohuis, geb. Haaksbergen 26.01.1872|a|, woont Neede (1905), overl. Reutum (Tubbergen) 19.01.1948, tr. Tubbergen 03.06.1905 Gerardus Maathuis, geb. Reutum (Tubbergen) 18.11.1878, vertrekt 25.04.1903 van Tubbergen (Reutum K 70) naar Neede, landbouwer te Tubbergen (1905), overl. Reutum (Tubbergen) 13.01.1956, z.v. Gerrit Jan Maathuis, landbouwer, en Anna Hofste.
Uit dit huwelijk: Gerardus Johannes, geb. Reutum (Tubbergen) 28.03.1906; Johannes Wilhelmus, geb. Reutum (Tubbergen) 06.08.1907; Johanna Gesina, geb. Reutum (Tubbergen) 10.01.1909; Hendrik Bernardus, geb. Reutum (Tubbergen) 13.05.1910, overl. Reutum (Tubbergen) 20.09.1910; Hendrikus Bernardus, geb. Reutum (Tubbergen) 24.05.1911.

3.                  Johannes Lohuis, geb. Broeke (Neede) 10.12.1879; volgt V.a.

 

Noten: |a| moeder Johanna ten Vregeler, weduwe {?} van Johannes Lohuis (geb.akte Haaksbergen 1872 no.8).

 


 

V.a.   Johannes Lohuis, z.v. IV.a, geb. Broeke (Neede) 10.12.1879, landbouwer, overl. Rietmolen (Neede) 12.06.1940, begr. 15.06.1940, tr. Neede 23.09.1905 Hermina Schoolkate, geb. Beckum (Hengelo) 04.02.1876, overl. Neede 30.06.1946, d.v. Hermannus Schoolkate (ca.1836-), landbouwer, en Johanna ten Vregelaar.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Wilhelmina Lohuis, geb. Neede 22.03.1909.

2.                  Hendrika Lohuis, geb. ca. 1915, overl. Neede 12.10.1918.

 


 

IV.b.  Hermannus Lohuis, z.v. III.b, geb. Hengelo 13.11.1837, fabriekarbeider, overl. Hengelo 02.05.1880, tr. Hengelo 15.11.1867 Maria Hesselman, geb. Borne 11.01.1837, naaister (1867), overl. Hengelo 25.03.1884, d.v. Hendrik Hesselman (ca.1792-1851), kleermaker, en Cornelia Korf (ca.1795-1865).

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Hendrika Lohuis, geb. Hengelo 25.10.1868, zettelster (1900), overl. Zevenaar 17.08.1941, tr. Hengelo 19.01.1900 Hendrikus olde Heuvelt, geb. Gammelke (Weerselo) 09.09.1874, stoomwever (1900), fabrieksarbeider (1929), overl. Zevenaar 27.12.1952, z.v. Hermannus olde Heuvelt, landbouwer, en Aleida Schepers.
Uit dit huwelijk: Hermannus Antonius, geb. Hengelo ca. 1900, overl. Hengelo 25.12.1900; Hermanus Antonius, geb. Hengelo ca. 1902, overl. na 1929; Aleida Hendrika, geb. Hengelo ca. 1905, overl. Hengelo 06.07.1911.

2.                  Hendrika Lohuis, geb. Hengelo 21.05.1870, fabriekarbeidster (1906), overl. Hengelo 11.03.1938, tr. Hengelo 23.02.1906 Jan Hendrik Laarhuis, geb. Hengelo 21.04.1866, schoenmaker (1906), overl. Hengelo 11.02.1942, z.v. Johannes Laarhuis en Gerridina Brummelhuis.

3.                  Johannes Hendrikus Lohuis, geb. Hengelo 09.06.1873, overl. Hengelo 22.05.1893; ongehuwd.

4.                  Gerhardus Johannes Lohuis, geb. Hengelo 11.09.1878, overl. Groenlo 26.06.1935.

 


 

IV.c.  Bernardus Lohuis, z.v. III.b, geb. Hengelo 20.09.1840, fabriekarbeider (1878,1907), overl. Hengelo 18.03.1920, tr. Hengelo 30.08.1878 Gezina Wolthuis, geb. Hengelo 07.12.1850, overl. Hengelo 21.03.1922, d.v. Bernardus Wolthuis, wever, en Berendina Geerdink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Grada Berendina Lohuis, geb. Hengelo 14.09.1879, naaister (1904), overl. Groenlo 01.10.1968, tr. Hengelo 17.06.1904 Johannes Hendrikus Scholten, geb. Oldenzaal 09.02.1875, fabriekarbeider (1904), overl. Hengelo 01.12.1953, z.v. Gerardus Scholten, timmerman, en Engelina Multhoff.

2.                  Bernardus Johannes Lohuis, geb. Hengelo 28.09.1881; volgt V.b.

3.                  Johannes Hendrikus Lohuis, geb. Hengelo 29.07.1885, overl. Hengelo 29.01.1886.

4.                  Johannes Hendrikus Lohuis, geb. Hengelo 02.12.1886; volgt V.c.

5.                  levenloze zoon, Hengelo 24.05.1890.

 


 

V.b.  Bernardus Johannes Lohuis, z.v. IV.c, geb. Hengelo 28.09.1881, fabrieksarbeider (1907), zandvormer (1916), administrateur van een werkliedenfonds (1921), koster (1925,1929), overl. Hengelo 23.10.1932, begr. Hengelo 26.10.1932, tr. 1e Hengelo 26.07.1907 Grada Zwerink, geb. Hengelo 29.03.1882, fabriekarbeidster (1907), overl. Hengelo 21.11.1914, d.v. Bernard Zwerink en Euphemia van Benthem; tr. 2e Hengelo 02.06.1916|a| Johanna Aleida Zwerink, geb. Hengelo 27.10.1879, overl. na 1932, d.v. Bernard Zwerink en Euphemia van Benthem.

Uit het huwelijk met Johanna Aleida:

1.                  Franciscus Antonius Lohuis, geb. Hengelo ca. 1919, overl. Hengelo 20.05.1921.

2.                  Euphemia Gezina Maria Lohuis, geb. Hengelo xx.10.1920, overl. Hengelo 11.02.1921.

3.                  Franciscus Jozef Lohuis, geb. Hengelo ca. 1923, overl. Hengelo 06.01.1925.

 

Noten: |a| dispensatie KB 11.05.1916.

 


 

V.c.  Johannes Hendrikus Lohuis, z.v. IV.c, geb. Hengelo 02.12.1886, kantoorbediende (1913,1925), overl. 30.01.1974, tr. Hengelo 27.09.1913 Maria Johanna Hilgerink, geb. Hengelo 18.12.1886, d.v. Gerhardus Johannes Hilgerink en Johanna Maria Brand.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardus Johannes Lohuis, geb. Hengelo 05.06.1924, overl. Hengelo 03.02.1925.

2.                  Johanna Maria Lohuis, geb. Hengelo 05.05.1929.

 


 

Notatie: Hengelo = Hengelo(O)

 

Literatuur: mw E. Borsboom-Holstege, Kwartierstaat Holstege, in: OTGB 11(1), februari 1994, pp. 94.19-20 & in: Twente Genealogisch, 13(2), april 1997, pp.46-49.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis