Familie Lohuis (10)

 

(Oldenzaal)

 

Deze familie stamt af van Antoni Loohuis uit Oldenzaal die huwt met Ale Kortman en Ale Kliverik. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek.

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien mei 2022)

 


 

0.  Henricus Loohuis(?), uit Oldenzaal/Berghuizen, tr. voor 1719 Euphemia ter Hoght.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antoni, geb. Oldenzaal ca. 1719 |f|.

2.                  Gerardus Lohuijs, geb. Berghuizen, ged. Oldenzaal 30.10.1721|a|.

3.                  Albertus Lohuijs, geb. Berghuizen, ged. Oldenzaal 30.12.1723|b|.

 

Noten: |a| RAO inv.306 fol.90 no.18; |b| RAO inv.306 fol.98 no.2; |f| Kim Loohuis 24.10.1999.

 


 

I.  Antoni Loohuis, geb. ca. 1719, uit Oldenzaal/Berghuizen, overl. na 1791, tr. 1e Oldenzaal 03.03.1748|c| Ale Kortman, ook Aaltje Korte, overl. voor 1771; otr. 2e Oldenzaal 14.07.1771|a|, tr. Oldenzaal 04.08.1771 Ale Kliverik, ook Clijverick, uit Berghuizen, d.v.|e| Joannes Clijverick en Gertrudis (Grete) van ’t Lutke Bavel; otr. 3e Oldenzaal 05.11.1791|b|, tr. Oldenzaal 23.11.1791 Griete Weernink.

     Ale Kortman tr. 1e voor 1748 Jan Hesselinck, overl. voor 1748.

     Ale Kliverik tr. 1e voor 1771 Herman Sleterink, overl. voor 1771.

     Griete Weernink tr. 1e voor 1791 Laurens Nijhuis, overl. voor 1791.

Uit het huwelijk Loohuis-Kortman:

1.                  Joannes Bernardus Loohuis, ged. Oldenzaal 21.03.1749|d|.

Uit het huwelijk Loohuis-Kliverik:

2.                  Albertus Loohuis, ged. Oldenzaal 29.07.1772; volgt II.

 

Noten: |a| inv.302 no.1070; |b| inv.303 fol.11; |c| inv.301 no.219; |d| inv.307 p.69.; |e| Kim Loohuis 24.10.1999.

 


 

II.  Albert Loohuis, z.v. I, ged. Oldenzaal 29.07.1772|a|, landbouwer (1824,1832,1841,1847), arbeider (1837), dagloner (1837), karreman (1839), overl. Oldenzaal 31.12.1847, tr. Oldenzaal 19.05.1795|h| Maria Nijhuis, ook Niehuis, geb. Oldenzaal ca. 1775, arbeidster (1837), dagloonster (1837), overl. Oldenzaal 06.05.1845, d.v. Jannes Nijhuis en Margaretha olde Weernink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus Loohuis, ged. Oldenzaal 23.03.1796; volgt III.a.

2.                  Laurentius Loohuis, ged. Oldenzaal 28.07.1798|c|.

3.                  Antonius Loohuis, ged. Oldenzaal 18.08.1800|d|.

4.                  Catharina Loohuis, ged. Oldenzaal 19.05.1803|e|.

5.                  Frans Loohuis, geb. Oldenzaal ca. 1805, straatemaker, overl. Oldenzaal 03.06.1828.

6.                  Laurentius Loohuis, ged. Oldenzaal 27.10.1806|f|.

7.                  Margaretha Loohuis, ged. Oldenzaal 27.09.1810|g|, overl. Oldenzaal 04.12.1895|j|, tr. 1e Oldenzaal 01.05.1837 Johannes Antonius Vogelzang, geb. Oldenzaal 01.09.1807, landbouwer, overl. Oldenzaal 19.06.1845, z.v. Jan Willem Vogelzang en Agnes Witz; tr. 2e Oldenzaal 19.09.1846 Gerrit Vastert, geb. Oldenzaal 22.12.1814, landbouwer, overl. Oldenzaal 30.07.1859, z.v. Gerrit Vastert (-1847), tuinman, en Geertruid Leerkotte.
Uit het huwelijk Vogelzang-Loohuis: Johannes Antonius, geb. Oldenzaal 02.09.1837 (no.55), overl. Oldenzaal 31.03.1898; Maria, geb. Oldenzaal 04.06.1839 (no.48), overl. Oldenzaal 07.01.1842; Antonetta Hendrika, geb. Oldenzaal 03.04.1841, overl. Oldenzaal 29.10.1842|l|; levenloze dochter, Oldenzaal 21.11.1842; Maria Willemina, geb. Oldenzaal 05.08.1844 (no.56); Antonius Johannes, geb. Oldenzaal 05.12.1845, overl. Oldenzaal 18.04.1924.
Uit het huwelijk Vastert-Loohuis: levenloze zoon, Oldenzaal 28.11.1849; Johanna Antonia, geb. Oldenzaal 20.09.1851 (no.68), overl. Oldenzaal 26.01.1853; Johannes, geb. Oldenzaal 10.11.1855 (no.101), overl. Oldenzaal 16.10.1925.

     GV tr. 1e Oldenzaal 03.06.1840 Aleida Kip, geb. Oldenzaal 1816 (no.106), overl. Oldenzaal 28.05.1845, d.v. Gradus Kip en Miena Brand.

8.                  Antonie Loohuis, geb. Oldenzaal 23.01.1813; volgt III.b.

9.                  Catharina Loohuis, geb. Oldenzaal ca. 1814/1815|k|, overl. Oldenzaal 17.08.1877, tr. Oldenzaal 28.11.1839 Albertus Vaneker, geb. Enschede ca. 1806, dagloner (1839), landbouwer (1874,1881,1884), overl. Oldenzaal 04.01.1884, z.v. Johannes Hendrikus Vaneker en Johanna Möllenboer.
Uit dit huwelijk: Hanna, geb. Oldenzaal 23.09.1840 (no.66), overl. Oldenzaal 13.08.1864; Franciscus, geb. Oldenzaal ca. 1842, overl. Oldenzaal 12.04.1845; Franciscus, geb. Oldenzaal 20.06.1845 (no.38)|i|; Hermina, geb. Oldenzaal 04.11.1848 (no.63), overl. Oldenzaal 10.06.1856; Maria Catharina, geb. Oldenzaal 07.09.1850 (no.73), overl. Oldenzaal 29.01.1885; Lambertus, geb. Oldenzaal 30.10.1851 (no.81), overl. Oldenzaal 30.12.1852; Lambertus, geb. Oldenzaal 17.07.1855 (no.58), overl. Oldenzaal 09.08.1884; Maria, geb. Oldenzaal 02.09.1857 (no.64), overl. Oldenzaal 02.04.1934.

10.              Aleida Loohuis, geb. Oldenzaal ca. 1818, overl. Oldenzaal 10.05.1831.

11.              Maria Loohuis, geb. Oldenzaal ca. 1819, overl. Oldenzaal 12.08.1831.

12.              Gerhardus Johannes Loohuis, geb. Oldenzaal 05.01.1822; volgt III.c.

 

Noten: |a| inv.308 p.42; |c| inv.309 p.76; |d| inv.309 p.88; |e| inv.309 p.101; |f| inv.310 p.9; |g| inv.310 p.32; |h| inv.313 p.1; |i| vader Lambertus volgens huw.akte Oldenzaal 1869 no.9 (GenLias); |j| Loohuijs (overl.akte Oldenzaal 1895 no.104); |k| niet gevonden in tienjarentafel geboorten; |l| Hendrika Antonia (overl.akte Oldenzaal 1842 no.73).

 


 

III.a.  Lambertus Loohuis, z.v. II, ged. Oldenzaal 23.03.1796|a|, Nationale Militie (lichting 1816, 4e bataljon artillerie, vijf jaar gediend), straatmaker (1816,1824), landbouwer (1847,1852), overl. Oldenzaal 08.03.1852|d|, tr. Oldenzaal 04.02.1824 Maria Agneta Knoop, ook Angenis, geb. Borgholzhausen|e| 31.12.1791, ged. Borgholzhausen 08.01.1792, zonder beroep (1824), overl. Oldenzaal 01.09.1855|c|, d.v. Johan Hendrik Knoop (ca.1743-1815), huurling|b|, en Maria Elsebeen Hakemans (ca.1745-1820). [Oldenzaal in de Stad no.87 (1824), Oldenzaal 5e wijk no.140 (1847)]

Kind van Maria Agneta:

1.                  Hermina Loohuis, geb. ca. 1823 (1½ jaar), overl. Oldenzaal 21.06.1824.

Uit dit huwelijk:

2.                  Maria Loohuis, geb. Oldenzaal 21.11.1829, overl. Oldenzaal 06.06.1867, tr. Oldenzaal 27.11.1852 Johannes Siers, geb. Oldenzaal 15.04.1829, landbouwer (1852), overl. Oldenzaal 31.12.1888, z.v. Carel Siers (ca.1801-1872) en Helena van Ritbergen.

– Het echtpaar Siers-Loohuis vormt tevens de kwartieren [8]/[9] in de Kwartierstaat Frederikus Johannes Siers (1931-2014).

Uit dit huwelijk zes kinderen waaronder: Hermannus Antonius Siers (1860-1951), tr. Oldenzaal 1887 Christina Maria Loohuis (1862-1927), d.v. Hermannus Johannes Loohuis en Gezina Albering.
     JS tr. 2e Oldenzaal 20.09.1867 Maria oude Weusthof, geb. Berghuizen (Losser) 09.05.1835, overl. Oldenzaal 12.01.1905, d.v. Lambertus oude Weusthof, landbouwer, en Euphemia Bekhuis, landbouwster. Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| inv.309 p.61; |b| landbouwer (GenLias); |c| de aangevers zijn niet zo precies en informatief: “Agnes Knoop, 66 jaar, weduwe van Albertus Loohuis, zijnde de namen en voornamen harer wijlen ouders alsmede hare geboorteplaats bij de aangevers onbekend” (overl.akte Oldenzaal 1855 no.77); |d| door de aangevers Albertus genoemd (overl.akte Oldenzaal 1852 no.25); |e| nu Kreis Gütersloh., Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


 

III.b.  Antonie Loohuis, z.v. II, geb. Oldenzaal 23.01.1813, Nationale Militie (lichting 1832, loting nummer 22, uit hoofde van den volbragten dienst eens broeders finaal vrijgesteld, signalement: lengte: 1 el 690 strepen, aangezigt: ovaal, voorhoofd: hoog, oogen: grijs, neus: ord., mond: id., kin: id., haar: bruin, wenkbraauwen: id., merkbare teekenen: geene), straatmaker (1832,1837), landbouwer (1847,1854,1861), karreman (1866), landman (1873), overl. Oldenzaal 04.09.1878, tr. 1e Oldenzaal 29.11.1837 Miena Teuse, ook Hermina Teusink|b|, geb. Oldenzaal 29.02.1816, overl. Oldenzaal 11.02.1846, d.v. Johannes Teuse en Christina Wannink (ca.1771-1833); tr. 2e Oldenzaal 28.08.1847 Wilhelmina ter Ellen, geb. Oldenzaal 19.01.1811, overl. Oldenzaal 12.10.1884, d.v. Albert ter Ellen en Gertrude ter Linde.

Uit het huwelijk Loohuis-Teuse:

1.                  Christina Loohuis, geb. Oldenzaal 29.09.1838, weefster (1861), overl. Oldenzaal 12.12.1921, tr. Oldenzaal 07.09.1861 Bernardus Antonius Mulder, geb. Ootmarsum 21.12.1835, wever (1861), landbouwer (1886), straatmaker (1891,1902,1915), overl. Oldenzaal 09.11.1915, z.v. Bernardus Mulder, landbouwer, en Johanna Willekes.
Uit dit huwelijk: Anna Wilhelmina, geb. Oldenzaal 01.10.1862 (no.62), overl. Oldenzaal 07.10.1868; Antonius, geb. Oldenzaal 26.11.1863 (no.83), overl. Oldenzaal 22.10.1918; Bernard, geb. Oldenzaal 12.10.1865 (no.85), overl. Oldenzaal 07.02.1950; Johannes, geb. Oldenzaal 13.08.1867 (no.74), overl. Apeldoorn 27.11.1950|a|; Wilhelm, geb. Oldenzaal 15.02.1869 (no.12), overl. Oldenzaal 21.02.1869; Wilhelmina, geb. Oldenzaal 01.03.1870 (no.22), overl. Oldenzaal 01.01.1883; Johanna Maria, geb. Oldenzaal 16.01.1872 (no.3), overl. Oldenzaal 17.11.1873; Albertus, geb. Oldenzaal 13.06.1876 (no.73); Johanna Christina, geb. Oldenzaal 07.12.1877 (no.121); Christina, geb. Oldenzaal 03.04.1880 (no.33).
     BAM tr. 1e Oldenzaal 12.11.1859 Anna Gerarda Helmich, geb. Oldenzaal 22.04.1836, overl. Oldenzaal 05.04.1861, d.v. Christiaan Helmich, winkelier, en Johanna Busch.

2.                  Francisca Loohuis, geb. Oldenzaal 21.10.1840, fabriekarbeidster (1866), overl. Oldenzaal 06.07.1906, tr. Oldenzaal 29.10.1866 Johannes Jacobus Achterbosch, geb. Oldenzaal 02.09.1835, wever (1865), fabriekarbeider (1866,1890,1898), overl. Oldenzaal 10.08.1898, z.v. Everhardus Achterbosch (1809-1892) en Maria Francisca Amelonsen (ca.1802-1848).
Uit dit huwelijk: Wilhelmina Berendina, geb. Oldenzaal 13.08.1867 (no.75), overl. Oldenzaal 22.11.1919; Antonia Maria, geb. Oldenzaal 18.01.1869 (no.4), overl. Oldenzaal 24.01.1892; Johanna Francisca, geb. Oldenzaal 19.11.1870 (no.89); Wilhelmus Johannes, geb. Oldenzaal 19.11.1872 (no.109), overl. Oldenzaal 17.03.1902; Bernardus Antonius, geb. Oldenzaal 30.03.1875 (no.21), overl. Oldenzaal 17.12.1946; Lambertus Everhardus, geb. Oldenzaal 30.05.1877 (no.53), overl. Oldenzaal 28.01.1908; levenloze zoon, Oldenzaal 18.12.1879; Wilhelmus Franciscus, geb. Oldenzaal 03.09.1881 (no.86), overl. Oldenzaal 19.03.1903.
     JJA tr. 1e Oldenzaal 23.09.1865 Berendina Hulsbeke, geb. Losser 1839 (no.26), overl. Oldenzaal 24.08.1866, d.v. Albert Hulsbeke en Johanna Loohuis.

3.                  Geertruida Loohuis, geb. Oldenzaal 18.01.1843, overl. Oldenzaal 24.06.1847.

4.                  Maria Loohuis, geb. Oldenzaal 20.11.1845|c|, fabriekarbeidster (1873), overl. Oldenzaal 12.01.1883, tr. Oldenzaal 27.08.1873 Gerhardus Johannes van Zutphen, geb. Oldenzaal 18.09.1844, metselaar, overl. Oldenzaal 02.03.1929, z.v. Jan Hendrik van Zutphen (1817-), fabriekarbeider, en Harmina Hannink (1811-). [Oldenzaal wijk A no.151 (1883)]
Uit dit huwelijk: Hendrikus Antonius, geb. Oldenzaal 29.10.1874 (no.96), overl. Oldenzaal 20.03.1944; Antonius Johannes, geb. Oldenzaal 29.04.1876 (no.46), overl. Oldenzaal 25.12.1934; Johannes Wilhelmus, geb. Oldenzaal 11.04.1878 (no.26); Hermina Geertruida, geb. Oldenzaal 16.10.1880 (no.97); Bernard, geb. Oldenzaal 03.01.1883 (no.3), overl. Oldenzaal 27.06.1883.
     GJvZ tr. 2e Oldenzaal 16.09.1885 Johanna Mensink, geb. Tubbergen 25.07.1854, overl. Oldenzaal 27.03.1895, d.v. Gerrit Jan Mensink en Susanna Reimerink; tr. 3e Oldenzaal 17.02.1896 Susanna Geertruida Wilbers, geb. Ootmarsum 22.09.1850, overl. Oldenzaal 01.07.1900, d.v. Johan Derk Wilbers en Anna Gezina Raatgerink; tr. 4e Oldenzaal 30.08.1900 Johanna Gezina Heidkamp, geb. Oldenzaal 10.12.1852, overl. Oldenzaal 10.12.1930, d.v. Johanna Heinink.

Uit het huwelijk Loohuis-Ter Ellen:

5.                  levenloze zoon, Oldenzaal 17.11.1848.

6.                  Geertruida Loohuis, geb. Oldenzaal 08.10.1850, fabriekarbeidster (1878), overl. Hengelo 03.03.1937, tr. Oldenzaal 23.10.1878 Jan Damink, geb. Berghuizen (Losser) 01.01.1852, fabriekarbeider (1878), overl. Hengelo 11.09.1937, z.v. Johannes Damink, landbouwer, en Aleida Nijhuis.

7.                  Albertus Loohuis, geb. Oldenzaal 06.04.1852; volgt IV.a.

8.                  Johannes Antonius Loohuis, geb. Oldenzaal 22.12.1854; volgt IV.b.

 

Noten: |a| ook overl.akte Eibergen 1950 no.113; |b| huw.bijl. Oldenzaal 1873 no.27 {opmerking over andere schrijfwijzen}; |c| moeder Hermina Teusink (geb.akte Oldenzaal 1845 no.84).

 


 

IV.a.  Albertus Loohuis, z.v. III.b, geb. Oldenzaal 06.04.1852, landbouwer (1879,1890,1893,1902,1909,1912), vrachtrijder, overl. Oldenzaal 17.09.1922, vermeld op kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.911), tr. Oldenzaal 16.01.1879 Aleida oude Bruinink, geb. Losser 15.07.1854|a|, overl. Oldenzaal 27.02.1929, d.v. Bernardus oude Bruinink, tapper, en Johanna Berghuis. [Gasthuisstr. 9, Oldenzaal 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonia Johanna Loohuis, geb. Oldenzaal 01.12.1879, fabriekarbeidster (1902), overl. na 1919, tr. Oldenzaal 24.07.1902 Hermannus Albertus Scholten, geb. Oldenzaal 28.01.1877, fabriekarbeider (1902,1929), z.v. Johannes Cornelis Scholten (1848-1894) en Lamberta Alink (1847-1933).
Uit dit huwelijk: Johanna Cornelia, geb. Oldenzaal ca. 1903, overl. na 1929; levenloze dochter, Oldenzaal 20.06.1915 (akte no.65); levenloze dochter, Oldenzaal 20.06.1915 (akte no.66); levenloze dochter, Oldenzaal 22.07.1916.

2.                  Bernardus Plechelmus Loohuis, geb. Oldenzaal 16.07.1881; volgt V.a.

3.                  Wilhelmus Loohuis, geb. Oldenzaal 26.02.1883; volgt V.b.

4.                  Johanna Josephina Loohuis, geb. Oldenzaal 12.03.1885, fabriekarbeidster (1904,1909), van Oldenzaal naar Gronau (1904), overl. 24.10.1971, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 09.09.1909 Lambertus Johannes Damink, geb. Oldenzaal 11.11.1882, fabriekarbeider (1909), overl. 18.02.1940, begr. Oldenzaal, z.v. Gradus Damink, landbouwer, en Gerharda Geertruida Siemerink.
Uit dit huwelijk kind(eren), waaronder: Johannes, geb. Oldenzaal 05.05.1922, overl. Hechingen(D) 20.10.1943, begr. Frankfurt/Main-Oberrad-Waldfriedhof (Block G Reihe 2 Grab 10)|c|.

5.                  Johannes Antonius Loohuis, geb. Oldenzaal 17.02.1887; volgt V.c.

6.                  Johanna Wilhelmina Loohuis, geb. Oldenzaal 15.02.1889, fabriekarbeidster (1912), overl. Raalte 29.12.1950, tr. Oldenzaal 25.04.1912 Gerhardus oude Nijhuis, geb. Losser 17.04.1887, landman (1912), conciërge landbouwwinterschool (1942), overl. Raalte 03.05.1942, z.v. Lambertus oude Nijhuis en Hendrika Cristen.
Uit dit huwelijk: Gerhardus Wilhelmus Maria, geb. Raalte ca. 1925, overl. Raalte 24.12.1927.

7.                  Maria Catharina Loohuis, geb. Oldenzaal 10.12.1890, costuumnaaister (1918), overl. na 1960, tr. Oldenzaal 07.02.1918 Theodorus Bernardus van Raaij, geb. Enschede 09.04.1893, ijzergieter (1918), overl. Enschede 26.06.1960, z.v. Gradus van Raaij, bakker, en Maria Hendrika Schut.
Uit dit huwelijk: Gerhardus Aloijsius, geb. Lonneker ca. 1922, leerling-bankwerker, overl. Enschede 08.06.1937.

8.                  Antonius Johannes Loohuis, geb. Oldenzaal 07.01.1893, karreman (1920), vermeld in kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.912), overl. 13.08.1968, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 19.08.1920 Maria Aleida Lokotte, geb. Losser 20.06.1900, overl. 20.07.1976, begr. Oldenzaal, d.v. Hendrikus Lokotte, landbouwer, en Maria aan de Stegge. [Gasthuistr.9, Oldenzaal 1919]

9.                  Aleida Willemina Loohuis, geb. Oldenzaal 31.08.1895, tr. Oldenzaal 16.02.1922 Antonius Franciscus Arends, geb. Oldenzaal 05.10.1896, conducteur (1922), z.v. Hendrikus Arends, fabriekarbeider, en Gezina Groener.

 

Noten: |a| AOB geb. 16.07.1854 volgens PK van zoon JAL; |c| Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

 


 

V.a.  Bernardus Plechelmus Loohuis, z.v. IV.a, geb. Oldenzaal 16.07.1881|a|, metselaar (1911,1912), vermeld in kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.913), overl. 26.09.1954, begr. Oldenzaal 30.09.1954, tr. Oldenzaal 11.05.1911 Dina Hazewinkel, geb. Oldenzaal 22.09.1879, fabriekarbeidster (1911), overl. Enschede 19.05.1964, begr. Oldenzaal, d.v. Johannes Hazewinkel en Johanna Martha Luttikhuis. [Benth.gr.weg 28a, Oldenzaal (1919)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Alberta Marta Alijda Engelberta Loohuis, geb. Oldenzaal 25.10.1912, overl. na 1949, tr. 1e 18.06.1942 Gerhardus Johannes Hondelink, geb. Enschede 26.11.1910, timmerman, overl. Lintorf (D) 16.04.1945|b| of 04.05.1945|c|, z.v. Rudolf Johannes Antonius Hondelink (ca.1875-na1939) en Engelina Aleida Ottenschot (1880-1939); tr. 2e tussen 1945 en 1954 A.H.A. Wilke. [Enschede]
Uit het huwelijk Hondelink-Loohuis: kind.

2.                  Engelbertus Johannes Albertus Loohuis, geb. Oldenzaal 20.06.1916; volgt VI.a.

3.                  J.M.A. Loohuis, geb. Oldenzaal 30.12.1920.

 

Noten: |a| geboortedatum volgens grafzerk BPL: 15.07; geboortedatum volgens kiezerslijst Oldenzaal 1919/20: 16.07 (ook geb.akte Oldenzaal 1881 no.71); |b| 16.04 volgens ingeschreven overlijdensakte uit Ratingen (overl.akte Enschede 26.01.1949 no.81); |c| 04.05 volgens bidprentje voor Gerhard Hondelink, echtgenoot van B. Loohuis (Boekhandel & Drukkerij Rooding, Enschede, ongedateerd).

 


 

VI.a.  Engelbertus Johannes Albertus Loohuis, Albert, z.v. V.a, geb. Oldenzaal 20.06.1916, overl. Oldenzaal 22.02.1996, crem. Usselo 27.02.1996, tr. Losser 21.07.1949 Gerharda Aleida Niekrake, Graddy, geb. Losser 07.10.1923, overl. Oldenzaal 01.03.2013, d.v. G.J. Niekrake en G.A. Kueverik.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon.

2.                  zoon.

3.                  dochter.

 


 

V.b.  Wilhelmus Loohuis, Willem, z.v. IV.a, geb. Oldenzaal 26.02.1883|a|, koetsier (1909,1910,1912), vermeld in kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.929), overl. 27.09.1957, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 25.05.1910 Gerritdina Hendrika Huiskes, geb. Wierden 28.09.1875, dienstmeid (1910), overl. 30.08.1961, begr. Oldenzaal, d.v. Wicher Huiskes en Maria Analbers. [Z.O.Wal 11, Oldenzaal 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Wichert Loohuis, geb. 09.01.1912; volgt VI.b.

2.                  Aleida Maria Loohuis, geb. 13.12.1916.

 

Noten: |a| 25 volgens grafzerk, 26 volgens kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (ook geb.akte Oldenzaal 1883 no.18).

 


 

VI.b.  Willem Wichert Loohuis, z.v. V.b, geb. 09.01.1912, tr. 19.02.1944 Cornelia Maria Koenders, geb. 15.08.1917, overl. Oldenzaal 20.03.2001.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.c.  Johannes Antonius Loohuis, z.v. IV.a, geb. Oldenzaal 17.02.1887, gemeenteveldwachter (1912), gemeenteveldwachter Geesteren gem. Tubbergen (1941), overl. Oldenzaal 20.03.1973, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 02.05.1912 Gerritdina Hermina lage Venterink, geb. Losser 28.06.1887, overl. Oldenzaal 27.08.1964|a|, begr. Oldenzaal, d.v. Gerhardus Johannes lage Venterink, landbouwer, en Hermina Johanna Vos; geen kinderen.

 

Noten: |a| volgens grafzerk overl. 28.08.

 


 

IV.b.  Johannes Antonius Loohuis, z.v. III.b, geb. Oldenzaal 22.12.1854, fabrieksarbeider, overl. Oldenzaal 19.05.1905, tr. Oldenzaal 28.09.1887 Hermina Dijkhuis, geb. Oldenzaal 25.02.1858, overl. Oldenzaal 05.03.1949, d.v. Gerhardus Johannes Dijkhuis, landbouwer, en Hermina Ankoné.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Antonius Loohuis, geb. Oldenzaal 06.07.1888, overl. Oldenzaal 28.09.1891.

2.                  Gerhardus Johannes Marinus Loohuis, geb. Oldenzaal 08.09.1890, overl. Oldenzaal 01.10.1891.

3.                  Johannes Antonius Loohuis, geb. Oldenzaal 17.10.1892, overl. Oldenzaal 27.05.1894.

4.                  Maria Wilhelmina Loohuis, geb. Oldenzaal 30.10.1894.

5.                  Geertruida Antonia Loohuis, geb. Oldenzaal 03.09.1896, overl. Oldenzaal 03.12.1906.

6.                  Antonius Johannes Loohuis, geb. Oldenzaal 16.12.1898; volgt V.d.

7.                  Willemina Josephina Loohuis, geb. Oldenzaal 29.03.1901, tr. Martinus Bernardus Slaghekke, geb. Ambt Almelo 28.12.1899, magazijnbediende, overl. Enschede 19.07.1959, z.v. Johannes Hendrikus Slaghekke, arbeider, en Engelina Catharina Koolman.

8.                  Johanna Maria Loohuis, geb. Oldenzaal 09.10.1903, tr. Oldenzaal 23.05.1929 Jan Harm Hoppe, geb. Roswinkelermarke (Emmen) 12.04.1901, z.v. Jan Kasper Hoppe en Anna Angela Tiben.

 


 

V.d.  Antonius Johannes Loohuis, z.v. IV.b, geb. Oldenzaal 16.12.1898, slager (1934), overl. Oldenzaal 17.03.1982, begr. Oldenzaal 22.03.1982, tr. 1e Oldenzaal 12.09.1934 Maria Hermanna Aleida Meijer, geb. Oldenzaal 11.08.1901, overl. Oldenzaal 21.12.1951, begr. Oldenzaal, d.v. Bernardus Meijer, schilder, en Johanna Maria Aleida Heinink; tr. 2e Oldenzaal 25.06.1957 Geertruida Berndina Hutten, Truus, geb. Rossum 09.03.1916, overl. Oldenzaal 11.12.2007, begr. Oldenzaal.

Uit het huwelijk Loohuis-Meijer:

1.                  zoon.

Uit het huwelijk Loohuis-Hutten:

2.                  zoon.

 


 

III.c.  Gerhardus Johannes Loohuis, z.v. II, geb. Oldenzaal 05.01.1822, Nationale Militie (lichting 1841, loting nummer 31, uit hoofde van den volbragten dienst eens broeders finaal vrijgesteld), stratenmaker (1847,1849,1852,1875), overl. Oldenzaal 20.05.1879|a|, tr. 1e Oldenzaal 28.08.1847 Maria Victoria Fransen, geb. Oldenzaal 23.12.1823, weefster (1847), overl. Oldenzaal 15.11.1852, d.v. Andreas Fransen en Catharina Siers; tr. 2e Oldenzaal 07.05.1853 Hermina Vaneker, geb. Lonneker 27.07.1813, weefster (1853), overl. Oldenzaal 02.02.1884, d.v. Johannes Hendrikus Vaneker en Johanna Möllenboer.

Uit het huwelijk Loohuis-Fransen:

1.                  Lambertus Loohuis, geb. Oldenzaal 17.02.1848, overl. Oldenzaal 27.03.1849.

2.                  levenloze dochter, Oldenzaal 12.04.1849.

3.                  Christina Loohuis, geb. Oldenzaal 31.05.1850, dienstmeid (1875), overl. Hengelo 20.03.1917, tr. Hengelo 05.11.1875 Hendrikus Wilbrink, geb. Hengelo 29.08.1849, fabriekarbeider (1875), fabrieksbaas (1909), overl. Noord-Berghuizen (Losser) 21.12.1928|b|, z.v. Jannes Wilbrink en Wilhelmina Zengerink.
Uit dit huwelijk: Maria, geb. Hengelo 14.05.1880, overl. Denekamp 21.11.1960.

Uit het huwelijk Loohuis-Vaneker:

4.                  Hermannus Loohuis, geb. Oldenzaal 03.01.1855; volgt IV.c.

 

Noten: |a| aangever zoon Johannes Hermannus Loohuis, 24 jaar, spoorwegarbeider (overl.akte Oldenzaal 1879 no.40); |b| w.v. Catharina Loohuis (overl.akte Losser 1928 no.155).

 


 

IV.c.  Hermannus Loohuis, z.v. III.c, geb. Oldenzaal 03.01.1855, Nationale Militie (lichting 1875, loting nummer 28, uit hoofde te zijn eenige wettige zoon van de dienst vrijgesteld), spoorwegarbeider (1875), arbeider (1881), fabrieksarbeider (1883,1885), landbouwer (1883,1887,1896,1905), vermeld in kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.915), overl. Oldenzaal 19.12.1933, tr. Oldenzaal 07.07.1875 Catharina ter Hofstede, geb. Oldenzaal 24.06.1851, fabriekarbeidster (1875), overl. Oldenzaal 13.05.1938, d.v. Jacobus ter Hofstede (-1872) en Berendina Jansen (-1856). [Oldenzaal wijk A no.191 (1883); Vestingstr. 43, Oldenzaal 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Bernardina Loohuis, geb. Oldenzaal 25.08.1875, overl. Oldenzaal 17.04.1941, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 06.05.1896 Theodorus Jacobus Pahlplatz, geb. Denekamp 25.06.1865, timmerman (1896), overl. Oldenzaal 01.01.1931, begr. Oldenzaal, z.v. Anton Johan Pahlplatz en Maria Bruggink.
Uit dit huwelijk: Antonius Johannes, geb. Oldenzaal 12.05.1896 (no.87), overl. na 1927; Johanna Catharina, geb. Oldenzaal 27.09.1897 (no.130), overl. na 1927; Wilhelmus Jacobus, geb. Oldenzaal 11.03.1899 (no.41), overl. Oldenzaal 09.09.1924; Maria Isedora, geb. Oldenzaal 28.02.1901 (no.48), overl. na 1927; Catharina Johanna Josephina, geb. Oldenzaal 14.08.1902 (no.150), overl. na 1929; Berendina Maria, geb. Oldenzaal xx.03.1907, overl. Oldenzaal 06.06.1907; Hermanus Theodorus, geb. Oldenzaal xx.12.1908, overl. Oldenzaal 01.05.1909; Bernardina Isidora, geb. Oldenzaal ca. 1918, overl. Oldenzaal 21.06.1919.

2.                  Berendina Isidora Loohuis, geb. Oldenzaal 04.04.1877, fabrieksarbeidster (1902), overl. Oldenzaal 14.10.1929, tr. Oldenzaal 19.06.1902 Johannes Hendrikus Zeggelink (1875-1949).

3.                  Maria Josephina Loohuis, geb. Oldenzaal 29.03.1879, fabriekarbeidster (1905), overl. Enschede 16.10.1937, tr. Oldenzaal 18.05.1905 Antonius Pahlplatz, geb. Ootmarsum 06.06.1878, woont Enschede (1905), fabriekarbeider (1905,1912), overl. na 1937, z.v. Antonie Johannes Pahlplatz en Johanna Beijerink.
Uit dit huwelijk: Johanna Catharina, geb. Enschede 29.08.1906, overl. na 1931; Hermannus Antonie, geb. Enschede 18.01.1909; Catharina Suzanna, geb. Enschede 26.07.1912, overl. Enschede 10.02.1917.

4.                  Jacobus Johannes Loohuis, geb. Oldenzaal 20.04.1881, overl. Oldenzaal 22.08.1883.

5.                  Johannes Marinus Loohuis, geb. Oldenzaal 07.07.1883, fabriekarbeider, overl. Oldenzaal 30.05.1899.

6.                  Johannes Antonius Loohuis, geb. Oldenzaal 13.10.1885, vermeld in kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.922), overl. Oldenzaal 26.09.1947. [Vestingstr.43, Oldenzaal 1919]

7.                  Hermannus Loohuis, geb. Oldenzaal 22.09.1887, fabriekarbeider, overl. Oldenzaal 26.07.1904, ongehuwd.

8.                  Christiaan Loohuis, geb. Oldenzaal 17.05.1891; volgt V.e.

9.                  Johan Loohuis, geb. Oldenzaal 21.03.1894, vermeld in kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.919), grondwerker, bakker, overl. München 21.01.1944|a|, begr. Nederlands ereveld Frankfurt am Main (vak H, rij 1 no.9).

 

Noten: |a| overl.akte Oldenzaal 23.10.1946 no.151.

 


 

V.e. Christiaan Loohuis, z.v. IV.c, geb. Oldenzaal 17.05.1891, betonwerker (1913,1928), overl. 04.09.1956, tr. 1e Oldenzaal 17.04.1913 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 02.04.1925; ingeschr. Oldenzaal 08.01.1926) Geertruida Hendrika Wilhelmina de Laak, geb. ’s-Gravenhage 02.01.1889, overl. ’s-Gravenhage 07.11.1963, d.v. Gradus Bernardus de Laak, timmerman, en Adriana Maria Olifiers; tr. 2e ’s-Gravenhage 28.12.1928 Johanna Hendrika Antonia Loeffen, geb. Rotterdam 10.05.1891, d.v. Allardus Loeffen en Willemina Matilda Zindel.

Uit het huwelijk Loohuis-de Laak:

1.                  Hermannus Loohuis, geb. ’s-Gravenhage 05.03.1914; volgt VI.c.

2.                  Adrianus Marinus Loohuis, geb. ’s-Gravenhage 27.08.1915, overl. na 1957, tr. 1940/1941|a| Gerardina Cornelia Voorduin, geb. ’s-Gravenhage ca. 1918, overl. ’s-Gravenhage 09.01.1957, d.v. Cornelis Gerardus Jacobus Voorduin, schoorsteenveger, en Anna Petronella Teske.

3.                  Johannes Loohuis, geb. ’s-Gravenhage 08.07.1919, los werkman, overl. ’s-Gravenhage 12.06.1945.

Kinderen van Johanna drie kinderen.

Uit het huwelijk Loohuis-Loeffen vier kinderen.

 

Noten: |a| Het Vaderland 02.11.1940 (huwelijksafkondigingen).

 


 

VI.c. Hermannus Loohuis, z.v. V.e, geb. ’s-Gravenhage 05.03.1914, rijksambtenaar, overl. ’s-Gravenhage 12.01.1962, tr. Melanie Clementine Hoogeboom, geb. Malang 26.06.1910.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Malang 01.09.1941.

 


Legenda

-          Hengelo = Hengelo (O)

-          Rossum = Rossum (O)


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis