Familie olde Lohuis/olde Loohuis/oude Lohuis (12)

 

(Losser/Oldenzaal)

 

 

Deze familie stamt af van Gerrit oude Lohuis en Joanna Veldhuis. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien april 2020)

 


 

0.  Namen ouders niet bekend|a|.

Kinderen:

1.                       Gerhardus oude Lohuis, Gerrit, geb. Berghuizen ca. 1778; volgt I.

2.                       Geertruida Loohuis, geb. ca. 1781, overl. Berghuizen (Losser) 01.07.1861|b|.

 

Noten: |a| overl.akte Losser 1853 no.72; |b| zijnde aan de aangevers de namen der ouders onbekend , eerste aangever is Gerardus Johannes oude Loohuis, oud 52 jaar, neef der overledene (overl.akte Losser 1861 no.66).

 


 

I.  Gerhardus oude Lohuis, Gerrit, geb. Losser wijk Berghuizen ca. 1778|c|, landbouwer (1828,1853), overl. Berghuizen (Losser) 13.06.1853, tr. ca. 1803 [huwelijk niet gevonden Gericht Oldenzaal] Joanna Veldhuis, ook Janna in ’t Veld|a|, geb. ca. 1777, geb. Weerselo ca. 1772|b|, landbouwster (1845), overl. Berghuizen (Losser) 27.10.1846, d.v. Jan Veldhuis en Margaretha Woltershuis. [Berghuizen no.70 (1853)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus oude Lohuis, geb. Losser, ged. Oldenzaal 1804; volgt II.a. [Tak A]

2.                  Gerhardus Joannes oude Lohuis, geb. Oldenzaal 1809; volgt II.b. [Tak B]

3.                  Jannes olde Lohuis, geb. Oldenzaal 1812; volgt II.c. [Tak C]

4.                  Jan Hendrik olde Loohuis, geb. Oldenzaal 1816; volgt II.d. [Tak D]

 

Noten: |a| huw.akte Losser 1845 no.29; |b| overl.akte Losser 1846 no.96; |c| oud 75 jaar, ouders niet bekend (overl.akte Losser 1853 no.72).

 


Tak A – oude Lohuis

 

II.a.  Gerardus oude Lohuis, z.v. I, geb. Losser|e|, ged. Oldenzaal (rk) 12.08.1804|b|, landbouwer, overl. Berghuizen (Losser) 13.01.1868, begr. Oldenzaal 16.01.1868, tr. Losser 23.02.1839 Catharina (in) Waterhamskamp, ook Derking|c|, geb. Losser ca. 1813, landbouwster, overl. Losser 08.04.1877, d.v. Gerrit Jan in Waterhamskamp, landbouwer, en Janna Waterhamskamp.

     CW tr. 1e Losser 27.08.1836 Lambertus Hams, geb. Losser ca. 1807, landbouwer, overl. (Berghuizen) Losser 27.04.1838, z.v. Everardus Hams, landbouwer, en Gesina Daalhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus oude Lohuis, geb. Losser 1840; volgt III.a. (Gradus getrouwd en kinderen geboren als Lohuis.) [Zijtak A2]

2.                  Helena Lohuis,|d| geb. Lutte (Losser) 23.06.1842, overl. Berghuizen (Losser) 07.03.1869, begr. Oldenzaal 10.03.1869; ongehuwd.

3.                  Johannes oude Lohuis, geb. Losser 25.12.1844, overl. Berghuizen (Losser) 14.06.1848.

4.                  Johanna oude Lohuis, geb. Losser 06.11.1848, overl. Losser 10.04.1917, tr. Losser 18.01.1872 Albertus Egbers, geb. Weerselo 15.05.1837, landbouwer (1872), overl. Losser 05.12.1904, z.v. Hendrikus Egbers, landbouwer, en Geertrui Monnink.
Uit dit huwelijk: Hendrikus Egbers, geb. Losser 1873 (no.49), overl. Losser 03.02.1949; Geertruida, geb. Losser 1875 (no.88), overl. Weerselo 11.10.1911; Hendrika, geb. Losser 1877 (no.125), overl. Weerselo 11.06.1941.

5.                  Johannes Lohuis,|f| geb. Berghuizen (Losser) 09.03.1851, overl. Berghuizen (Losser) 12.10.1863.

 

Noten: |b| get. Gertrudis Lohuis (RBS 309 p.106 no.10); |c| bij overl. Oldenzaal 1868; |d| Lohuis volgens geb.akte Losser 1842 no.66 en overl.akte Losser 1869 no.28; |e| huw.akte Losser 1839 no.7; |f| Lohuis volgens geb.akte Losser 1851 no.28 en overl.akte Losser 1863 no.116.

 


Zijtak A2 – Lohuis

 

III.a.  Gerardus Lohuis, Gradus, z.v. II.a, geb. Berghuizen (Losser) 03.03.1840, landbouwer (1869,1903), overl. Noord-Berghuizen (Losser) 09.05.1923, tr. Losser 23.06.1869 Janna Ensink, geb. Weerselo 20.06.1837, landbouwster (1869,1903), overl. Noord-Berghuizen (Losser) 21.11.1918, d.v. Gerrit Ensink, landbouwer, en Maria Rotgerink.

Uit dit huwelijk (Gradus getrouwd en kinderen geboren als Lohuis):

1.                  Gerhardus Antonius Lohuis, geb. Beuningen (Losser) 23.12.1870, overl. Berghuizen (Losser) 06.03.1871|a|.

2.                  Geertruida Lohuis, Geertrui, geb. Losser 18.03.1872, overl. Losser 09.11.1946.

3.                  Johanna Gezina Lohuis, geb. Losser 25.06.1873, overl. Losser 07.07.1914, tr. Losser 17.06.1903 Gerardus Hendrikus Grondman, geb. Losser 19.05.1871, landbouwer, overl. Losser 18.05.1934, z.v. Hermannus Grondman en Hendrika Visschedijk.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Losser 03.07.1914.

4.                  Johannes Gerhardus Lohuis, geb. Losser 1875; volgt IV.a.

5.                  Gezina Johanna Lohuis, geb. Losser 12.01.1877, overl. Weerselo 12.11.1956, begr. Weerselo, tr. 1e Weerselo 03.09.1908 Antonius Johannes Evelo, geb. Weerselo ca. 1877, landbouwer, overl. Weerselo 02.09.1912, z.v. Gerardus Evelo (ca.1828-1897) en Dieca Timmerman (ca.1838-1903); tr. 2e Weerselo 21.01.1914 Antonius Bernardus Jogems, geb. Weerselo 15.12.1878, landbouwer, overl. 08.09.1965, begr. Weerselo, z.v. Johannes Jogems, landbouwer, en Maria Wolkotte.

6.                  levenloze zoon, Losser 13.09.1880.

 

Noten: |a| oud twee maanden volgens overl.akte Losser 1871 no.36.

 


 

IV.a.  Johannes Gerhardus Lohuis, z.v. III.a, geb. Losser 15.02.1875, landbouwer (1914,1916), overl. Losser 16.03.1947, begr. Oldenzaal, tr. Losser 05.05.1914 Johanna Maria Spekhorst, geb. Weerselo 11.03.1888, overl. 09.06.1955, begr. Oldenzaal, d.v. Bernardus Spekhorst, landbouwer, en Geertrui Groothuis.

Uit dit huwelijk (vader Loohuis):

1.                  Johanna Geertruida Loohuis, geb. Noord-Berghuizen (Oldenzaal) 11.01.1916, overl. Oldenzaal 24.01.2006, tr. Johannes Antonius Mentink, overl. voor 2006.

 


Tak B – oude Lohuis

 

II.b.  Gerhardus Joannes oude Lohuis, z.v. I, ged. Oldenzaal (rk) 01.03.1809|b|, wever (1828), landbouwer (1837,1853,1880), overl. Losser 24.01.1905, tr. Losser 27.05.1837 Joanna Kamphuis, geb. Losser|a|, ged. Oldenzaal 13.09.1810, landbouwster (1837,1880), overl. Losser 12.02.1890, d.v. Johannes Kamphuis, landbouwer, en Aleida Heghuis.

GJoL Nationale Militie: lichting 1828 gemeente Losser, loting nummer 43, niet opgeroepen, signalement: lengte 1 el 675 str., aangezigt: ovaal, voorhoofd: klein, oogen: blaauw, neus: klein, mond: middelmatig, kin: rond, haar: blond, wenkbraauwen: id., merkbare teekenen: geene.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joanna oude Lohuis, geb. Losser 17.03.1838, landbouwster, overl. Lemselo (Weerselo) 02.11.1917, tr. Weerselo 19.11.1873 Lambertus oude Maatman, geb. Weerselo 01.01.1840, landbouwer, overl. Weerselo 24.05.1901, z.v. Johannes oude Maatman, landbouwer, en Johanna|c| oude Heerink.
Uit dit huwelijk: Gerhardus Johannes, geb. Weerselo ca. 1876, overl. Losser 04.09.1919.

2.                  Geertrui oude Loohuis, geb. Berghuizen (Losser) 10.03.1840, overl. Berghuizen (Losser) 11.06.1840.

3.                  Gerardus oude Lohuis, geb. Losser 1841; volgt III.b.

4.                  Maria oude Lohuis, geb. Lutte (Losser) 14.10.1843, overl. Berghuizen (Losser) 31.01.1844.

5.                  Johannes oude Lohuis, geb. Losser 31.01.1844, arbeider, overl. Losser 24.09.1886|d|; ongehuwd.

6.                  Maria oude Lohuis, geb. Losser 15.01.1845, landbouwster, overl. Weerselo 11.07.1920, tr. Weerselo 30.04.1879 Jannes Veldman, geb. Lemselo (Weerselo) 07.01.1850, landbouwer, overl. Weerselo 22.07.1903, z.v. Jan Berend Veldman (ook genaamd Joannes Bernard Veltmann) en Geertruida Snijders.

7.                  Johannes oude Lohuis, geb. Berghuizen (Losser) 30.01.1848.

8.                  Gezina olde Loohuis, geb. Losser 12.12.1850, overl. Oldenzaal 12.03.1925, tr. Losser 05.11.1886 Gerrit Jan Engelbertink, geb. Lemselo (Weerselo) 28.02.1848, landbouwer (1882,1886), overl. Oldenzaal 02.03.1933|e|, z.v. Jannes Engelbertink, landbouwer, en Janna Maatman.
Uit dit huwelijk: Antonius Johannes, geb. Losser xx.11.1887 (no.106), overl. Losser 25.11.1887; Gerhard Gerrit Jan, geb. Losser 1889 (no.27), overl. Losser 23.01.1901; Antonius Marinus, geb. Losser 1891 (no.109), overl. na 1917.
     GJE tr. 1e Oldenzaal 09.02.1882 Maria Reuver, geb. Losser 1856 (no.24), fabriekarbeidster (1882), overl. Losser 07.06.1886, d.v. Jan Reuver en Aleida Kapitein.

9.                  Jan Hendrik oude Lohuis, geb. Losser 1855; volgt III.c.

 

Noten: |a| database HCO: huw.akte Losser 1837 no.14; |b| get. Henricus oude Lohuis en Suzanna Veldhuis (RBS 310 p.23 no.4); |c| Susanna volgens geb.akte Weerselo 1840 no.1 en overl.akte Weerselo 1901 no.87; |d| overl.akte Emmen 1886 no.181 (38 jr!), ook overl.akte Losser 1886 no.93; |e| ook overl.akte Losser 1933 no.85.

 


 

III.b.  Gerardus oude Lohuis, z.v. II.b, geb. Losser 14.04.1841, landbouwer (1880), overl. Noord-Berghuizen (Losser) 28.05.1927, tr. Losser 16.11.1880 Johanna Maria Ensink, Janna, geb. Dulder (Weerselo) 02.09.1849, landbouwster (1880), overl. Noord-Berghuizen (Losser) 23.09.1923, d.v. Gerrit Ensink, landbouwer, en Maria Rotgerink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhardus Johannes olde Lohuis, geb. Losser 10.11.1881, fabriekarbeider (1900), overl. Losser 05.02.1900; ongehuwd.

2.                  Hermannus Gradus oude Lohuis, geb. Losser 1883; volgt IV.b.

3.                  Johanna oude Loohuis, geb. Losser 05.01.1885, overl. Losser 26.01.1898.

4.                  Geertruida Maria oude Loohuis, geb. Losser 21.02.1887, fabriekarbeidster (1917), overl. 19.11.1964, begr. Oldenzaal, tr. Losser 04.09.1917 Gerhardus Hermannus olde Venterink, geb. Losser 05.02.1890, timmerman (1917), overl. 04.12.1964|a|, begr. Oldenzaal, z.v. Gerradus Johanna olde Venterink, landbouwer, en Maria Johanna Damgrave.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren), waaronder: Maria Johanna, geb. Losser ca. 1922, overl. Losser 09.03.1937.

5.                  Gezina Geertruida oude Lohuis, geb. Losser 06.10.1890, overl. 13.12.1975, begr. Rossum, tr. Losser 04.05.1920 Johannes Gerhardus olde Venterink, geb. Losser 09.02.1888, landbouwer (1920), overl. 07.11.1961, begr. Oldenzaal, z.v. Gerradus Johannes olde Venterink, landbouwer, en Maria Johanna Damgrave.
Uit dit huwelijk (achter)(klein)kind(eren), waaronder: Marinus Gerhardus, geb. Losser xx.03.1931, overl. Losser 04.08.1931.

 

Noten: |a| olde volgens database HCO, huw.akte Losser 1917 no.47; oude volgens grafzerk.

 


 

IV.b.  Hermannus Gradus oude Lohuis, z.v. III.b, geb. Losser 12.03.1883, landbouwer, overl. Enschede 05.07.1931|a|, begr. Oldenzaal, tr. Losser 30.04.1912 Bernardina Reijmer, geb. Losser 06.12.1883, overl. Oldenzaal 21.03.1970, begr. Oldenzaal, d.v. Gradus Reijmer, landbouwer, en Geertruida Welhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhardus Christianus Jozeph oude Lohuis, geb. 1913; volgt V.a.

2.                  Maria Geertruida Johanna oude Lohuis, Marie, geb. Losser 14.10.1914, overl. Oldenzaal 20.02.2003, crem. Usselo 25.02.2003, tr. 1947 Bernardus Egberink, Bernard, geb. 22.03.19xx, overl. voor 2003.
Uit dit huwelijk een dochter.

3.                  Johan Gerrit oude Lohuis, geb. Losser 1918; volgt V.b.

4.                  Dinie G. oude Lohuis geb. 26.01.1922, tr. 25.10.1949 Hermanus J.A. Nijhuis, Herman, geb. De Lutte 23.12.1918.
Uit dit huwelijk een zoon.

5.                  Annie J. oude Lohuis, geb. Losser 13.03.1926, overl. Oldenzaal 11.04.2020, tr. 28.06.1955 Johannes G.J. Steenbeke, Johan, geb. 20.03.1924, overl. 12.10.2009.
Uit dit huwelijk twee zoons en een dochter.

 

Noten: |a| overl.akte Losser 1931 no.108.

 


 

V.a.  Gerhardus Christianus Jozeph oude Lohuis, Gerard, z.v. IV.b, geb. 23.03.1913, overl. Oldenzaal 16.03.1983, crem. Usselo 18.03.1983, tr. 22.02.1949 Maria Anna Haarler, geb. 09.05.1914, overl. Oldenzaal 02.12.1994, crem. Usselo 06.12.1994.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dina Hendrika oude Lohuis, Ine, geb. Oldenzaal 03.12.1950.

2.                  Hermanus Johannes Gerhardus oude Lohuis, geb. Oldenzaal 1952; volgt VI.a.

3.                  Johannes Gerhardus oude Lohuis, geb. Oldenzaal 1955; volgt VI.b.

 


 

VI.a.  Hermanus Johannes Gerhardus oude Lohuis, Herman, z.v. V.a, geb. Oldenzaal 06.04.1952, tr. 23.08.1975 Johanna Getruida Maria Siers, José, geb. Oldenzaal 24.04.1952.

Uit dit huwelijk:

1.                  Matthijs Gerhardes Hendrikus oude Lohuis, geb. Oldenzaal 07.07.1978.

2.                  Karen José oude Lohuis, geb. Oldenzaal 05.02.1981.

 


 

VI.b.  Johannes Gerhardus oude Lohuis, Jos, z.v. V.a, geb. Oldenzaal 27.01.1955, tr. 25.06.1977 Josephine T.M. Tijkotte, geb. 09.04.1955.

Uit dit huwelijk:

1.                  Femke Josien oude Lohuis, geb. Oldenzaal 17.09.1983.

2.                  Eefje Jocelijn oude Lohuis, geb. Oldenzaal 08.01.1986.

 


 

V.b.  Johan Gerrit oude Lohuis, Johan, z.v. IV.b, geb. Losser 19.08.1918, landbouwer, overl. De Lutte 19.05.2003, crem. Enschede, tr. 17.07.1951 Maria Anna Geertruida Bartelink, Marietje, geb. Losser 07.12.1926.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Johannes Maria oude Lohuis, geb. Losser 1952; volgt VI.c.

2.                  Gezina Bernardina Maria oude Lohuis, Ine, geb. Losser 30.05.1953.

3.                  Johannes Gerardus oude Lohuis, geb. Losser 1955; volgt VI.d.

4.                  Hermanus Gerardus oude Lohuis, Herman, geb. Losser 07.02.1955 (tweeling), militair, tr. (echtsch. 14.06.2003) Henderika Gesina van Hoorn, Riekje, geb. Hoogezand-Sappemeer 26.04.1955, d.v. Eppe Willem van Hoorn (ca.1921-1987) en Annechina Schrage.

5.                  Andreas Jozef oude Lohuis, geb. Losser 1960; volgt VI.e.

6.                  Jozef Andreas oude Lohuis, geb. Losser 1960 (tweeling); volgt VI.f.

7.                  Bernardina Josephina oude Lohuis, Erna, geb. Oldenzaal 11.02.1962, ambtenaar, tr. 10.06.1983 Cornelis Albert Beumer, geb. Druten 12.05.1958.
Uit dit huwelijk een dochter (1987) en een zoon (1989).

8.                  Robert Johan oude Lohuis, geb. Oldenzaal 1967; volgt VI.g.

9.                  Christian Sylvester oude Lohuis, Chris, geb. Oldenzaal 28.12.1971, fiscaal adviseur, tr. Petra Henriette Annemarie Burm, geb. Halsteren 15.08.1972, sociaal bijstandsconsulent, teamleider.

 


 

VI.c.  Gerardus Johannes Maria oude Lohuis, Gert, z.v. V.b, geb. Losser 04.04.1952, maatschappelijk werker, tr. voor 1979 Els Steunebrink, geb. 25.04.1953, apothekersassistente.

Uit dit huwelijk:

1.                  Rutger oude Lohuis geb. Raalte 12.12.1979.

2.                  Casper oude Lohuis geb. Raalte 06.07.1981.

3.                  Pieter Gert oude Lohuis geb. Raalte 21.07.1984.

 


 

VI.d.  Johannes Gerardus oude Lohuis, Johan, z.v. V.b, geb. Losser 07.02.1955, leraar, tr. voor 1975 Marian S. Verdenius, geb. 16.01.1952.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jorien oude Lohuis geb. Workum 19.04.1975.

2.                  Wilke oude Lohuis, geb. Workum 12.05.1977.

3.                  Gert Jan oude Lohuis, geb. Workum 21.11.1979.

4.                  Marieke oude Lohuis geb. Workum.

5.                  Johanna Maria oude Lohuis, geb.Leeuwarden xx.04.1984|a|.

 

Noten: |a| Leeuwarder courant 28.04.1984.

 


 

VI.e.  Andreas Jozef oude Lohuis, Andre, z.v. V.b, geb. Oldenzaal 30.05.1960, militair, tr. voor 1986 Bea Jansen, geb. Oldenzaal 08.10.1960.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marco oude Lohuis, geb. Oldenzaal 06.05.1986.

2.                  Rick oude Lohuis, geb. Oldenzaal 11.06.1989.

3.                  Anke oude Lohuis, geb. Oldenzaal 06.06.1992.

 


 

VI.f.  Jozef Andreas oude Lohuis, Joop, z.v. V.b, geb. Oldenzaal 30.05.1960, milieudeskundige, tr. voor 1991 Hellen Hornsveld, geb. 27.04.1959, psychologe.

Uit dit huwelijk:

1.                  Mattijs oude Lohuis, geb. Utrecht 11.05.1991.

2.                  Josine oude Lohuis, geb. Utrecht 21.11.1993.

 


 

VI.g.  Robert Johan oude Lohuis, Robert, z.v. V.b, geb. Oldenzaal 06.01.1967, analist-programmeur, tr. Petronella Adriana Maria de Vries, geb. Prinsenbeek 24.02.1969, analytisch chemicus.

Uit dit huwelijk:

1.                  Stefan Johan oude Lohuis, geb. Winschoten 03.01.2000.

2.                  Daniël Cornelis oude Lohuis, geb. Veendam 06.04.2001.

 


 

III.c.  Jan Hendrik oude Lohuis, z.v. II.b, geb. Berghuizen (Losser) 03.01.1855, fabriekarbeider (1894,1905,1925), overl. Losser 03.06.1943, tr. 1e Losser 30.06.1894|a| Susanna Hamse, geb. Weerselo 30.09.1874, overl. Oldenzaal 11.05.1903, d.v. Albertus Hamse en Gesina Bouwmeesters; tr. 2e Losser 21.02.1905 Maria Scheper, geb. Lutte (Losser) 05.02.1859, overl. Oldenzaal 17.04.1935, d.v. Albertus Scheper, landbouwer, en Hendrika Moekorte.

Uit het huwelijk oude Lohuis-Hamse:

1.                  Gerardus Johannes Albertus oude Lohuis, geb. Oldenzaal 01.01.1897; volgt IV.c.

2.                  Gesina Johanna Maria oude Lohuis, geb. Oldenzaal 21.08.1899, overl. Oldenzaal 11.02.1901.

3.                  Bernardus Albertus oude Lohuis, geb. Oldenzaal 1901; volgt IV.d.

4.                  Maria Johanna oude Lohuis, geb. Oldenzaal 18.04.1903, overl. Oldenzaal 11.06.1903.

 

Noten: |a| toestemming voor het huwelijk geven de gevende (?) voogd Johannes Hendrikus Harmse, 30 jr, landbouw te Weerselo, en de toeziende voogd Jan Hendrik Spit, 42 jr, landbouwer te Losser (huw.akte Losser 1894 no.18).

 


 

IV.c. Gerardus Johannes Albertus oude Lohuis, z.v. III.c, geb. Oldenzaal 01.01.1897, fabriekarbeider, overl. 06.01.1990, tr. Oldenzaal 28.06.1923 Catharina Johanna Hommels, geb. Oldenzaal 06.02.1897, fabriekarbeidster (1923), overl. Oldenzaal 14.08.1983, begr. Oldenzaal (Hengelosestr.) 18.08.1983, d.v. Karel Johannes Hommels, fabrieksarbeider, en Berendina Kötter.

Uit dit huwelijk:

1.                  J.H.K. oude Lohuis; volgt V.c.

2.                  B.S. oude Lohuis, Diny, geb. 29.02.1925, overl. 28.10.1986, tr. Johan Loohuis, overl. voor 1986.

3.                  Susanna Maria oude Lohuis, geb. ca. 1928, overl. 15.04.2006, begr. Oldenzaal 20.04.2006, tr. Bernardus Antonius Aloysius Giesselink, overl. Oldenzaal 08.06.2006.
Uit dit huwelijk: Hans.

4.                  C.J. oude Lohuis, Toos, tr. Willy Veldhuis, geb. 21.12.1929, overl. 15.11.1991, begr. Oldenzaal.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

5.                  K.G.M. oude Lohuis, tr. E.M. olde Boerrichter.
= w.s.
Karel oude Lohuis, geb. 01.11.1933, overl. 01.09.1987, begr. Oldenzaal, tr. NN.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

6.                  M.Th.E. oude Lohuis.

 


 

V.c. J.H.K. oude Lohuis, Jan, z.v. IV.c, tr. voor 2010 Elfriede A. Drees, geb. ca. 1935, overl. (Oldenzaal) voor 14.03.2010, crem.

Uit dit huwelijk:

1.                  Andrea oude Lohuis, en Frank.
Kinderen.

 


 

IV.d.  Bernardus Albertus oude Lohuis, Bernard, z.v. III.c, geb. Oldenzaal 19.09.1901, fabriekarbeider (1925), wever, overl. Losser 06.01.1990, crem. Enschede, tr. Oldenzaal 15.10.1925|b| Susanna Frederika Maria Agterbos, Rika, geb. Oldenzaal 31.05.1901, fabriekarbeidster (1925), weefster, overl. Losser (Oldenhove) 01.05.1989, crem. Enschede, d.v. Hendrikus Johannes Agterbos (1869-1952) en Antonia Maria Zeiner (1871-1952).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Hendrikus oude Lohuis, geb. Oldenzaal 1926; volgt V.d.

2.                  Hendrikus Johannes Antonius oude Lohuis, geb. Oldenzaal 1928; volgt V.e.

3.                  Susanna Maria Berdina oude Lohuis, Suze, geb. Oldenzaal 23.01.1931 (als 10.000ste inwoonster|a|), verkoopster stoffen, overl. 15.09.2018, crem., tr. Ben Slot, geb. Oldenzaal 17.04.1928, overl. Enschede 26.08.1989, crem. Enschede 30.08.1989.

4.                  Antonia Maria oude Lohuis, Tonny, geb. Oldenzaal 07.09.1934, verkoopster kleding, tr. 1e Oldenzaal ca. 1960 (echtsch. ca. 1968) Marinus Monninckhoff; tr. 2e Oldenzaal ca. 1970 (echtsch. ca. 1982) Bennie Tuiten.

 

Noten: |a| als ‘Suzanna oude Loohuis’ vermeld in A. Stappers-Vürtheim, Twaalf eeuwen Oldenzaal (1971, 2e dr 1979), p.180 {in 1900 5502 inwoners, in 1931 10.000, in 1960 20.000}; |b| vieren vrijdag 17.10.1980 hun 55-jarig huwelijksfeest (annonce CBG).

 


 

V.d.  Johannes Hendrikus oude Lohuis, Jan, z.v. IV.d, geb./ged. Oldenzaal 19.10.1926, administratief medewerker ziekenfonds, overl. Oldenzaal 06.03.1993, crem. Usselo 10.03.1993, tr. Oldenzaal  (bs) 11.09.1952, tr. Oldenzaal (rk) 19.10.1952 Maria Aleida Davina, Marie, geb./ged. Oldenzaal 24.04.1926, confectiemedewerkster, d.v. Gerhardus Johannes Davina (1895-1960) en Johanna Antonia Steghuis (1897-1974).

Uit dit huwelijk:

1.                  Frederika Johanna Maria oude Lohuis, geb. Oldenzaal 03.12.1953.

2.                  Bertie oude Lohuis, geb./overl. Oldenzaal 30.12.1954.

3.                  Gerrit oude Lohuis, geb./overl. Oldenzaal 30.12.1954 (tweeling).

4.                  Johanna Frederika Plechelma oude Lohuis, Annette, geb. Oldenzaal 26.07.1956, administratief medewerkster, tr. Oldenzaal 26.10.1979 Johannes Antonius Plechelmus oude Nijhuis, Hans, geb. Oldenzaal 16.07.1955, shovelmachinist, z.v. A.P.A. oude Nijhuis (1922-) en M.J. Nijland (1924-).
Uit dit huwelijk een dochter (1985) en een zoon (1989).

5.                  Bernardus Gerhardus Antonius oude Lohuis, geb. Oldenzaal 1959; volgt VI.h.

 


 

VI.h.  Bernardus Gerhardus Antonius oude Lohuis, Berthil, z.v. V.d, geb. Oldenzaal 17.04.1959, tr. Brigitte.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bart oude Lohuis, geb. Oldenzaal 06.05.1988.

2.                  Lindy Maria oude Lohuis, geb. Oldenzaal 14.10.1990.

 


 

V.e.  Hendrikus Johannes Antonius oude Lohuis, Henk, z.v. IV.d, geb. Oldenzaal 22.10.1928, bankwerker, kelner, caféhouder, tr. Oldenzaal ca. 1954 (echtsch. ca. 1978) Dirkje Meier, geb. Oldenzaal ca. 1929.

Uit dit huwelijk:

1.                  Els oude Lohuis, geb. Oldenzaal 24.02.1956.

2.                  Suze oude Lohuis, geb. Oldenzaal ca. 1957.

3.                  Marian oude Lohuis, geb. Oldenzaal ca. 1959.

4.                  Jeanet oude Lohuis, geb. Oldenzaal ca. 1961.

 


Tak C – olde Lohuis

 

II.c.  Jannes olde Lohuis, z.v. I, geb. Losser|a|, geb. Oldenzaal 03.11.1812, landbouwer, overl. Losser 20.11.1882, tr. Losser 07.11.1845 Janna Lubbers in Waterhamskamp, geb. Berghuizen (Losser) 06.03.1819, landbouwster, overl. Berghuizen (Losser) 13.03.1865|b|, d.v. Gerrit Jan Lubbers in Waterhamskamp, landbouwer, en Janna Lubbers.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochter, Berghuizen (Losser) 14.10.1846.

2.                  Gerardus olde Lohuis, geb. Berghuizen (Losser) 10.10.1847|e|, overl. Berghuizen (Losser) 20.10.1847.

3.                  Johanna olde Lohuis, geb. Berghuizen (Losser) 10.10.1847|f| {tweeling}, overl. Berghuizen (Losser) 17.09.1850.

4.                  Gerardus olde Lohuis, geb. Losser 25.06.1850, landbouwer (1888,1903), overl. Losser 04.09.1940, begr. Oldenzaal, tr. Losser 19.05.1888 Anna Pots, geb. Weerselo 11.06.1864, overl. 23.05.1952, begr. Oldenzaal, d.v. Johannes Pots, landbouwer, en Janna Veldhuis.

5.                  Johanna olde Loohuis, geb. Berghuizen (Losser) 14.04.1852, overl. Oldenzaal 11.04.1940, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 26.10.1887 Hendrik oude Essink, geb. Weerselo 15.08.1833, timmerman (1865,1887), overl. Oldenzaal 22.04.1907, z.v. Gerrit oude Essink, landbouwer, en Susanna oude Kamphuis.
Uit dit huwelijk: Gerrit Johannes, geb. Oldenzaal ca. 1889, overl. na 1922; levenloze zoon, Oldenzaal 25.01.1891; Gerhardus Hendrikus, geb. Oldenzaal ca. 1896, overl. na 1925; Antonius Bernardus Franciscus, geb. Oldenzaal ca. 1899, overl. Losser 01.12.1951.

     HoE tr. 1e Oldenzaal 10.11.1865 Anna Mullers, geb. Sad Delden 02.03.1826, dienstmeid (1865), overl. Oldenzaal 14.07.1887, d.v. Antonij Mullers, schoenmaker, en Elisabeth Wolterink.

6.                  Johannes olde Lohuis, geb. Losser 19.02.1855, landbouwer, overl. Lemselo (Weerselo) 12.02.1934, tr. Weerselo 08.01.1903 Anna Rijgwart, geb. Oud-Ootmarsum (Denekamp) 25.06.1856, overl. Lemselo (Weerselo) 24.11.1916, d.v. Henricus Rijgwart, koopman, en Anna Maria Peters (ca.1818-1898).
     AR tr. 1e Weerselo 21.10.1882 Gerardus oude Hampsink, geb. Weerselo ca. 1836, landbouwer, overl. Weerselo 12.02.1902, z.v. Jannes oude Hampsink en Janna oude Huikink.

7.                  Maria olde Loohuis, geb. Berghuizen (Losser) 27.02.1858, overl. Losser 17.07.1940, begr. Oldenzaal.

8.                  Jan Hendrik olde Lohuis, geb. Losser 28.03.1861, landbouwer, overl. Weerselo 12.04.1949, tr. 1e Weerselo 15.04.1904 Geertruida Frielink, geb. Lutte (Losser) 24.03.1849, overl. Weerselo 17.12.1918, d.v. Hermannus Frielink, landbouwer, en Johanna Lusthuis; tr. 2e Weerselo 05.06.1919 Maria Hermina Moleman, geb. Weerselo 30.01.1883, overl. 22.10.1951, begr. Weerselo, d.v. Bernardus Moleman en Geertrui Broekhuis.
     GF tr. 1e Weerselo 08.01.1879|b| Johannes Albertus in het Veld, geb. Weerselo ca. 1839, strodekker, overl. Weerselo 11.05.1903|g|, z.v. Joannes in het Veld en Geziena Bijen.

 

Noten: |a| huw.akte Losser 1845 no.29; |b| Vrielink (huw.akte Weerselo 1879 no.1); |d| in de overlijdensakte (Losser 1865 no.24)  heet de eerste aangever ‘Gerrit olde Loohuis, echtgenoot der overledene’; de eerste aangever ondertekent echter met ‘J. olde Lohuis’; |e| akte no.86; |f| akte no 87; |g| aangifte door Gerardus Lohuis, oud 33 jr (overl.akte Weerselo 1903 no.35).

 


Tak D – olde Loohuis

 

II.d.  Jan Hendrik olde Loohuis, z.v. I, geb. Berghuizen (Oldenzaal) 25.04.1816, landbouwer, overl. Losser 25.03.1889, tr. Losser 23.05.1845 Anna Maria Kamphuis, geb. Berghuizen (Losser) 23.01.1819, landbouwster, overl. Losser 18.05.1901, d.v. Jan Kamphuis, landbouwer, en Aleida Heghuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Johannes olde Loohuis, geb. Weerselo 1846; volgt III.d.

2.                  Johannes olde Loohuis, geb. Berghuizen (Losser) 1848; volgt III.e.

3.                  Jan Hendrik olde Loohuis, geb. Berghuizen (Losser) 1850; volgt III.f.

4.                  Johanna olde Loohuis, geb. Losser 25.03.1852, overl. Berghuizen (Losser) 13.01.1874.

5.                  Albertus, geb. 1852|c|.

6.                  Hendrikus olde Loohuis, geb. Losser 1855; volgt III.g.

7.                  Antonius olde Loohuis, geb. Berghuizen (Losser) 21.10.1857, overl. Berghuizen (Losser) 16.09.1869.

8.                  Bernardus olde Loohuis, geb. Losser 03.01.1861, overl. Berghuizen (Losser) 17.06.1861.

9.                  Anna Maria olde Loohuis, geb. Losser 19.09.1863, overl. Glanerbrug (Enschede) 15.05.1947, tr. Lonneker 16.05.1890 Antonie Visschedijk, geb. Bornerbroek (Borne) 26.10.1857, bakker (1890,1930), overl. Glanerbrug (Lonneker) 16.06.1932, z.v. Fredrikus Visschedijk (1818-1861) en Joanna Maria Perik (1823-1867).
Uit dit huwelijk: Anna Maria, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 02.02.1892; Johannes Frederikus, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 09.05.1893; Aloijsius Benedictus Hendrikus, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 11.12.1894, overl. na 1930; Johanna Frederika Maria, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 05.10.1896; Alphonsus, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 11.11.1901; Anthonius, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 05.09.1903, overl. na 1930.

 


 

III.d.  Gerardus Johannes olde Loohuis, z.v. II.d, geb. Weerselo 02.09.1846, landbouwer (1875,1878,1881), landarbeider (1905), fabriekarbeider (1917), overl. Losser 08.10.1917, tr. Oldenzaal 27.01.1875 Maria Geertruida Vlutters, geb. Borculo 15.08.1839, landarbeidster (1905), overl. Noord-Berghuizen (Losser) 27.04.1918, d.v. Johannes Vlutters en Hendrika Poorthuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Hendrikus olde Loohuis, geb. Oldenzaal 29.07.1876, overl. Oldenzaal 05.08.1876.

2.                  Hendrika Maria olde Loohuis, geb. Oldenzaal 06.07.1877, fabriekarbeidster, overl. Oldenzaal 15.09.1897; ongehuwd.

3.                  Anna Maria olde Loohuis, geb. Oldenzaal 16.09.1878.

4.                  Johanna Jozephina olde Loohuis, geb. Oldenzaal 17.03.1881, fabriekarbeidster (1905), overl. Oldenzaal 24.12.1946, begr. Oldenzaal, tr. Losser 10.05.1905 Franciscus Johannes Boerssen, Frans, geb. Oldenzaal 12.12.1878, fabriekarbeider (1905), overl. 1974, begr. Oldenzaal, z.v. Johannes Hendericus Boerssen, gasfitter, en Theodora Hendrika Johanna Groensmit.

5.                  Wilhelmina Geertruida olde Loohuis, geb. Oldenzaal 03.10.1882, fabriekarbeidster (1905), overl. na 1933, tr. Losser 20.06.1905 Gerhard Engelbert Wensing, geb. Deurningen (Weerselo) 07.09.1882, fabriekarbeider (1905,1930), textielarbeider (1933), overl. Losser 30.01.1933, z.v. Gerhard Engelbert Wensing, landbouwer (1882,1905), fabrieksarbeider (1930), en Geertrui Lindenhof.
Uit dit huwelijk: Gerhard Engelbert, geb. Losser ca. 1906, overl. Oranjestad (Aruba) 06.01.1949; Franciscus Johannes Marinus, geb. Losser ca. 1907, overl. Oldenzaal 09.05.1922; Geertruida Helena Maria, geb. Losser ca. 1909, overl. na 1930; Maria Gezina, geb. Losser xx.11.1916, overl. Losser 27.11.1916; Marinus Johannes, geb. Losser xx.12.1917, overl. Noord-Berghuizen (Losser) 14.10.1918; Marinus Johannes, geb. Losser xx.09.1921, overl. Noord-Berhuizen (Losser) 28.01.1922.

 


 

III.e.  Johannes olde Loohuis, z.v. II.d, geb. Berghuizen (Losser) 26.01.1848, landbouwer, overl. Noord-Berghuizen (Losser) 14.10.1918, tr. Losser 02.05.1878 Aleida Nijmeijer, geb. Losser ca. 1852, overl. Noord-Berghuizen (Losser) 26.06.1916, d.v. Hermannus Nijmeijer, landbouwer, en Janna oude Kamphuis. [Noord-Berghuizen 1918]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik Antonius olde Loohuis, geb. Losser 1879; volgt IV.e.

2.                  Gezina Johanna olde Loohuis, geb. Losser 15.01.1882, zonder beroep (1908), overl. Losser 01.09.1950, begr. Oldenzaal, tr. Losser 05.05.1908 Lambertus Schopman, geb. Losser 06.02.1877, landbouwer (1908), overl. 04.03.1951, begr. Oldenzaal, z.v. Johannes Schopman, landbouwer, en Geertruida Breuker.
Uit dit huwelijk: Johanna Bertha, geb. Losser ca. 1923, overl. Zuid-Lutte (Losser) 18.10.1924.

3.                  Gerhardus Johannes olde Loohuis, geb. Losser 1885; volgt IV.f.

 


 

IV.e. Jan Hendrik Antonius olde Loohuis, z.v. III.e, geb. Losser 18.04.1879, hoofd der school, tr. Tubbergen 04.05.1910 Hendrika Johanna Hesselink, geb. Reutum (Tubbergen) 17.10.1889, overl. 28.10.1972, d.v. Gerardus Hesselink, landbouwer, en Hendrika Kemperink.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon olde Loohuis, overl. voor 1972, tr. J.G. Rerink/Reerink, A..

2.                  Henri Gerard Joseph olde Loohuis, geb. Reutum (Tubbergen) 1914|a|.

3.                  Gerard Alphons Maria olde Loohuis, Gerard, geb. Reutum (Tubbergen) 20.05.1916, geprofest 10.09.1936, tot priester gewijd 12.07.1942, o. carm., overl. Keulen 02.10.1993, begr. Keulen (Kerkhof ‘Melaten’) 07.10.1993. [Gelsenkirchen 1972, Köln 1991]

4.                  Alfons Joseph Antonius olde Loohuis, priester gewijd 25.07.1943, kapelaan te Baarn (1956), rector van de St.-Nicolaasstichting te Denekamp (1967-1980), overl. Denekamp 19.10.1991, begr. Denekamp (Kloosterkerkhof) 23.10.1991.

5.                  dochter H.A.M./H.M.T. olde Loohuis, I., tr. W.C. Uiterwaal.

6.                  Maria Anna Geraldine olde Loohuis, Marietje, geb. ca. 1927, overl. Borne 18.06.1995, tr. Antonius Bernardus Franciscus Rekers, Antoon, geb. ca. 1937, overl. Hengelo 06.07.2004.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

7.                  Theresia Maria Francisca olde Loohuis, Trees, geb. ca. 1929, overl. Enschede 19.02.2013, crem. Usselo 25.02.2013, tr. Johannes Jansen op de Haar, overl. voor 2013.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia 18.07.1914.

 


 

IV.f. Gerhardus Johannes olde Loohuis, z.v. III.e, geb. Losser 15.11.1885, landbouwer (1910,1911), overl. Losser 22.06.1949, tr. Losser 08.11.1910 Aleida Schopman, geb. Losser 01.11.1889, overl. Losser 08.01.1946, d.v. Johannes Schopman, landbouwer, en Geertruida Breuker.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Antonius olde Loohuis, Johan, geb. Losser 28.11.1911, overl. Oldenzaal 17.08.1994, tr. 1e voor 1945 Catharina Martina Reinera Leisink, geb. 02.07.1912, overl. 29.09.1949, begr. Oldenzaal; tr. 2e 31.12.1951 Maria Juliana Wolbert, Marie, geb. Oldenzaal 16.02.1918, wijkverpleegster, overl. Oldenzaal 17.01.2009.
Uit deze huwelijken (klein)kind(eren).

 


 

III.f.  Jan Hendrik olde Loohuis, z.v. II.d, geb. Berghuizen (Losser) 10.01.1850, fabrieksarbeider (1882,1887), overl. Oldenzaal 24.12.1887, tr. Weerselo 07.05.1882 Geziena Kamphuis, geb. Weerselo 27.11.1855, fabrieksarbeidster (1887), overl. Oldenzaal 06.11.1926, d.v. Gerrit Jan Kamphuis landbouwer, en Geertrui olde Spit.

     GK tr. 2e Oldenzaal  06.07.1891 Gerardus Ophuis, geb. Weerselo ca. 1854, landbouwer (1891), overl. Oldenzaal 16.04.1916, z.v. Fredrikus Ophuis, landbouwer, en Maria oude Weemink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Geertruida olde Loohuis, geb. Oldenzaal 25.04.1883, overl. Oldenzaal 28.07.1883.

2.                  Gerhardus Hendrikus olde Loohuis, geb. Oldenzaal 06.05.1884, fabriekarbeider (1912), caféhouder, vermeld in kiezersregister Oldenzaal 1919/20 (no.931), overl. Losser 16.12.1951, tr. Oldenzaal 11.01.1912 Catharina Johanna Borghuis, geb. Oldenzaal 05.02.1885, fabriekarbeidster (1912), d.v. Lambertus Borghuis, landbouwer, en Gerdina Hesselink; geen kinderen|a|. [N.O.Wal 12, Oldenzaal 1919]

3.                  Johannes Hendrikus olde Loohuis, geb. Oldenzaal 1887; volgt IV.g.

 

Noten: |a| op P.K. van GHOL geen kinderen vermeld.

 


 

IV.g.  Johannes Hendrikus olde Loohuis, z.v. III.f, geb. Oldenzaal 14.09.1887|a|, schilder (1917), bierbottelaar (1924), vermeld in kiezersregister Oldenzaal 1919/20 (no.932), overl. Oldenzaal 09.06.1924, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 23.10.1917 Johanna Maria Smudde, geb. Oldenzaal 04.10.1890, overl. 06.11.1965, begr. Oldenzaal, d.v. Johannes Bernardus Smudde en Maria Geertruida ter Laak, bierbottelaarster. [Hengelosestr. 52, Oldenzaal 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  H.J.M. olde Loohuis; volgt V.f.

2.                  Johannes Hendrikus olde Loohuis, geb. 11.02.1921, overl. 16.03.1970, begr. Oldenzaal.

3.                  Gerhardus Marinus olde Loohuis, geb. 1922; volgt V.g.

 

Noten: |a| aangegeven door Gerharda van den Berg, vroedvrouw te Oldenzaal {vader door ziekte verhinderd de aangifte in persoon te doen}.

 


 

V.f. H.J.B. olde Loohuis, Henk, z.v. IV.g, overl. 1977, tr. J.A. ter Laak, Lidy, geb. 30.06.1921, overl. 21.04.2013, crem. Usselo 26.04.2013.

Uit dit huwelijk:

1.                  Annemieke olde Loohuis.

2.                  Jolande olde Loohuis.

 


 

V.g. Gerhardus Marinus olde Loohuis, Gerhard, z.v. IV.g, geb. 21.10.1922, overl. De Lutte 20.04.2004, tr. Elly M. Morriën, geb. 22.08.1935, overl. 11.06.2010.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henk-Jan olde Loohuis, en Janet.
Kinderen: Patrick; Claire.

2.                  Gerard olde Loohuis, en Amy.
Kinderen: Gerardjan; Karel.

3.                  Annemarie olde Loohuis.

 


 

III.g.  Hendrikus olde Loohuis, z.v. II.d, geb. Losser 19.01.1855|f|, fabriekarbeider (1883,1884), overl. Hengelo 11.07.1885, tr. Oldenzaal 11.04.1883 Elisabeth Geertruida Riekhoff, geb. Oldenzaal 11.03.1856, fabriekarbeidster (1883), overl. Hengelo 05.07.1896, d.v. Franciscus Antonius Riekhoff, wever (1856), koopman (1883), en Regina Renno Nikkus.

     EGR tr. 2e Hengelo 06.07.1888 Hermannus Kamphuis, geb. Borne 23.04.1865, fabriekarbeider, overl. Hengelo 28.11.1937, z.v. Albertus Kamphuis, timmerman, en Anna ter Haar.

     HK tr. 1e Hengelo 11.02.1887 Geziena Scheper, geb. Weerselo ca. 1859, overl. Hengelo 16.01.1888, d.v. Gerrit Jan Scheper en Janna Bruinink; tr. 3e Hengelo 28.05.1897 Hermina Wienk, geb. Hengelo ca. 1864, overl. Hengelo 23.07.1941, d.v. Berend Jan Wienk en Berendina ter Beek.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Regina olde Loohuis, geb. Hengelo 18.04.1884, dienstbode (1906), emigreert in 1906 van Ambt Hardenberg naar Chicago (USA)|e|; ongehuwd (1906).

 

Noten: |e| RAO Index van landverhuizers uit Overijssel 1847-1908; |f| 03.01 volgens bestand oloohuis van GAM Ankoné.

 


Legenda

o        Hengelo = Hengelo(O)


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis