Familie Lohuis/Loohuis (14)

 

(Losser/Oldenzaal)

 

Deze familie stamt af van Gerrit Jan Lohuis en Berendina oude Vulker.

 

Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien oktober 2021)

 


 

0.  Namen ouders niet bekend|a|.

 

Noten: |a| overl.akte Losser 1841 no.57.

 


 

I.  Gerardus Joannes Loohuis, Gerrit Jan, geb. Weerselo ca. 1753|b|, landbouwer, overl. Berghuizen (Losser) 03.07.1841, tr. Losser 28.05.1786 Berendina olde Vulker, ook Völker of oude Volkerink, Dina, geb. De Lutte 1756, landbouwster, overl. Berghuizen (Losser) 14.04.1832, d.v. Jan olde Vulker, landbouwer, en Geertken olde Dalhuis. [Berghuizen no.69 (1841)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannes Loohuis, geb. Losser ca. 1799; volgt II.a.

2.                  Gerardus Lohuis, geb. Losser 1800; volgt II.b.

3.                  Bernardus Lohuis, geb. Berghuizen, ged. Oldenzaal 1806; volgt II.c.

4.                  Everardus Lohuis, ged. Oldenzaal 20.10.1807|a|.

 

Noten: |a| inv.310 p.14 #12; |b| overl.akte Losser 1841 no.57.

 


 

II.a.  Jannes Loohuis, z.v. I, geb. Losser ca. 1799, landbouwer Tubbergen (1835), overl. Lemselo (Weerselo) 25.09.1857, tr. Weerselo 03.02.1835|c| Geertrui Schurink, geb. Weerselo ca. 1809, landbouwster, overl. Weerselo 28.03.1875, d.v. Gerardus Schurink, landbouwer, en Euphemia Schulte|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Lohuis, geb. Weerselo 05.06.1836, landbouwster, overl. Weerselo 28.06.1860; ongehuwd.

2.                  Susanna Lohuis, geb. Weerselo 20.06.1840, landbouwster, overl. Weerselo 04.10.1878, tr. Weerselo 20.04.1874 Stephanus Spanjer, geb. Deurningen (Weerselo) 14.01.1839, landbouwer, overl. Weerselo 10.07.1880, z.v. Jannes Spanjer, landbouwer, en Johanna oude Koehorst oude Wiefferink|a|.
Uit dit huwelijk: Gerhardus Johannes, geb. Weerselo ca. 1875, overl. Weerselo 30.09.1955; Geertruida Johanna, geb. ca. 1879, overl. Oldenzaal 18.01.1953.
     SS tr. 2e Weerselo 05.05.1879 Johanna Kleisman, geb. Lonneker 30.03.1849, overl. Enschede 14.01.1921, d.v. Gerardus Joannes Kleisman en Geziena Leusink.
     JK tr. 2e Enschede 29.10.1885 Hendrik Jan Platvoet, geb. Enschede 10.05.1845, fabriekarbeider, overl. Enschede 01.06.1905, z.v. Karel Platvoet, tuinier, en Geertruida ter Langeler.
     HJP tr. 1e Enschede 13.05.1875 Jacoba Aleida Tönis, geb. Enschede 12.09.1845, overl. Enschede 20.01.1880, d.v. Wilhelmus Tönis, katoenspinner, en Elisabeth Horstink.

3.                  Jannes Lohuis, geb. Weerselo 20.08.1843; volgt III.a.

4.                  Gerardus Lohuis, geb. Lemselo (Weerselo) 17.03.1850, overl. Lemselo (Weerselo) 03.07.1855.

 

Noten: |a| twee namen in overl.akte Weerselo 1880 no.73; |b| overl.akte Weerselo 1916 no.2 (eerste aangever neef Gerhardus Johannes Spanjer); |c| 04.02 volgens GenLias; |d| Schutte volgens GenLias (huw.akte Weerselo 1836 no.2).

 


 

III.a. Jannes Lohuis, z.v. II.a, geb. Weerselo 20.08.1843, landbouwer, overl. Lemselo (Weerselo) 11.01.1916|b|, tr. Weerselo 08.02.1873 Maria Johanna Veldhuis, geb. Denekamp 20.02.1840, landbouwster, overl. Weerselo 11.12.1916, d.v. Hendrikus Veldhuis, landbouwer, en Johanna Aarnink.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Lemselo (Weerselo) 20.02.1880.

 

Noten: |a| twee namen in overl.akte Weerselo 1880 no.73; |b| in de overlijdensakte|b| van Jannes Lohuis zijn per abuis de ouders van de jonggestorven Johannes Lohuis, geb. Weerselo 19.08.1842, vermeld (overl.akte Weerselo 1916 no.2; eerste aangever neef Gerhardus Johannes Spanjer); |c| 04.02 volgens GenLias; |d| Schutte volgens GenLias (huw.akte Weerselo 1836 no.2).

 


 

II.b.  Gerardus Loohuis, Gradus, z.v. I, geb. Losser, ged. Oldenzaal 19.11.1800|a|, landbouwer te Losser wijk Berghuizen (1831,1837), Lutte (1842), Berghuizen (1844,1847), overl. Berghuizen (Losser) 12.06.1859, tr. Losser 16.04.1831 Johanna oude Keyser, ook olde Keijzer, Janna, geb. Losser ca. 1797|b|, geb. Lossser ca. 1803|d|, landbouwster (1864), overl. Berghuizen (Losser) 15.12.1874, d.v. Gerardus oude Keijzer, landbouwer, en Joanna oude Klivik, ook olde Klieverik of Klieverik.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan Lohuis, geb. Berghuizen (Losser) 05.08.1831, landbouwer, overl. Berghuizen (Losser) 03.09.1854; ongehuwd.

2.                  Gezina Loohuis, geb. Berghuizen (Losser) 06.07.1833, landbouwster, overl. Berghuizen (Losser) 16.03.1863, tr. Losser 04.01.1859 Jan Reuver, geb. Losser ca. 1812/13|f|, landbouwer (1842), overl. Losser 17.03.1879, z.v. Gerrit Jan Reuver, landbouwer, en Geertruid Holthuis.
Uit dit huwelijk: Gezina Geertruida, geb. Losser 1860 (no.14), overl. Losser 28.02.1943.
     JR tr. 1e Losser 22.10.1842 Aleida Kapitein, geb. Losser 1819 (no.96), landbouwster, overl. Berghuizen (Losser) 31.08.1858, d.v. Gerrit Jan Kapitein, landbouwer, en Janna Oelenkotte.

3.                  Hermannus Loohuis, geb. Berghuizen (Losser) 08.02.1835, wever (1857), overl. Berghuizen (Losser) 18.05.1857.

4.                  Johanna Loohuis, geb. Berghuizen (Losser) 09.08.1837, landbouwster (1864), overl. Losser 21.07.1909, tr. 1e Losser 03.09.1864 Johannes Grundel,|a| geb. Lutte (Losser) 03.02.1843, klompenmaker (1864), overl. Losser 31.01.1878|e|, z.v. Gerradus Grundel, landbouwer, en Hendrika Kamphuis; tr. 2e Losser 26.09.1878 Gerrit Jan Moekotte, geb. Weerselo 24.09.1830, landbouwer, overl. Losser 22.08.1881, z.v. Jannes Moekotte, landbouwer, en Aleida Pashuis.
     GJM tr. 1e Losser 01.07.1873 Geertruida Spekhorst, geb. Berghuizen (Losser) 20.05.1834, landbouwster (1866), overl. Losser 21.06.1878, d.v. Bernardus Spekhorst, landbouwer, en Hermina Reiners of Reuver.
     GS tr. 1e Losser 15.09.1866 Lambertus Kristen, geb. Lutte (Losser) 03.05.1824|h|, landbouwer, overl. Berghuizen (Losser) 03.10.1870, z.v. Fredrikus Kristen en Geertruida Weevelkotte.
     LK tr. 1e Gesina Held, geb. Berghuizen (Losser) 17.05.1831|g|, overl. Berghuizen (Losser) 04.02.1866, d.v. Gerrit Jan Held en Euphemia Hampsink.

5.                  Jan Hendrik Loohuis, geb. Berghuizen (Losser) 08.11.1839; volgt III.b.

6.                  Gerardus Loohuis, geb. Lutte (Losser) 19.07.1842.

7.                  Geertruida Loohuis, geb. Berghuizen (Losser) 01.04.1844, overl. Noord-Berghuizen (Losser) 18.03.1928|c|; ongehuwd.

8.                  Gradus Loohuis, geb. Berghuizen (Losser) 23.04.1847.

 

Noten: |a| inv.309 p.89 #13; |b| 1802 (oud 56 jaar)(huw. Losser 1859 no.1); |c| eerste aangever is Gerhardus Johannes oude Loohuis, 42 jaar, landbouwer (wie?) (overl.akte Losser 1928 no.37); |d| oud 71 jaar, overl. akte Losser 1874 no.99; |e| Grunder (overl.akte Losser 1878 no.15); |f| niet gevonden in tienjarentafel Losser; |g| Helt (geb.akte Losser 1831 no.50); |h| Kristens (geb.akte Losser 1824 no.51).

 


 

III.b.  Jan Hendrik Loohuis, z.v. II.b, geb. Berghuizen (Losser) 08.11.1839, landbouwer, overl. Noord-Berghuizen (Losser) 06.11.1920, tr. Losser 16.11.1864 Berendina Withag, Dina, geb. Tubbergen 19.08.1838, overl. Losser 16.08.1894, d.v. Gerrit Jan Withag en Hermina Klaassen (Hermine Nijland).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Loohuis, geb. Berghuizen (Losser) 21.08.1865, fabriekarbeidster (1891), overl. Losser 01.01.1943, tr. Losser 06.11.1891 Bernard Nijhuis, geb. Oldenzaal|b| 06.03.1864, fabriekarbeider (1891,1923), overl. Losser 01.10.1944, z.v. Gerardus Nijhuis en Janna Helt.
Uit dit huwelijk: Bernardus Marinus, geb. Losser 1892 (no.98); Hendrik, geb. Losser xx.04.1894 (no.48), overl. Losser 20.04.1894; Hendrikus Aloijsius, geb. Losser 1895 (no.93); Bernardina Maria, geb. Losser 1899 (no.8), overl. na 1923; Johanna Gezina Maria, geb. Losser ca. 1905, overl. Vught 08.06.1937.

2.                  Gerardus Johannes Loohuis, geb. Berghuizen (Looser) 23.04.1867; volgt IV.a.

3.                  Hermannus Loohuis, geb. Berghuizen (Losser) 01.06.1869; volgt IV.b.

4.                  Maria Loohuis, geb. Losser 19.11.1871, overl. na 1914, tr. Losser 01.05.1906 Gerardus Kristens, geb. Berghuizen (Losser) 30.10.1852, fabriekarbeider (1879), landbouwer (1906,1914), overl. Losser 21.06.1914, z.v. Lambertus Kristens, landbouwer, en Gesina Helt.
    
GK tr. 1e Losser 17.05.1879 Bernardina olde Boerrigter, geb. Lutte (Losser) 30.06.1850, overl. Losser 05.04.1884, d.v. Gerardus Johannes olde Boerrigter, landbouwer, en Engelina Winekesmeijer.
Voorkind (gewettigd bij het huwelijk in 1906|a|):

a.       Hendrik Loohuis, later Kristens, geb. Losser 07.04.1905.

Uit dit huwelijk: levenloos kind, Losser 17.03.1908; Lambertus Johannes, geb. Losser ca. 1913, overl. Zevenaar 04.12.1932.

5.                   Gezina Euphemia Loohuis, geb. Losser 20.09.1873, overl. Losser 15.02.1906, tr. Weerselo 09.05.1902 Johannes Damink, geb. Losser 20.12.1875, fabriekarbeider (1902,1906), textielarbeider (1929), getouwbaas (1930,1938), overl. Enschede 04.02.1938, z.v. Gradus Johannes Damink, landbouwer, en Maria Kamphuis.
Uit dit huwelijk: Gradus Johannes, geb. Losser 02.10.1902, overl. na 1929; Jan Hendrik, geb. Losser 19.01.1904, overl. na 1930.
     JD tr. 1e Losser 21.11.1899 Johanna Breukers, geb. Losser ca. 1878, overl. Oldenzaal 06.02.1901, d.v. Johannes Breukers en Gesina Schepers.

6.                  Gerhardus Hendrikus Loohuis, geb. Losser 18.12.1875; volgt IV.c.

7.                  Geertruida Johanna Loohuis, geb. Losser 23.09.1877, overl. Losser 03.12.1881.

8.                  Franciscus Antonius Loohuis, geb. Losser 27.02.1880; volgt IV.d.

9.                  levenloze zoon, Losser 02.02.1885.

 

Noten: |a| geb.akte Losser 1905 no.96 en huw.akte Losser 1906 no.16; |b| Losser volgens database HCO.

 


 

IV.a.  Gerardus Johannes Loohuis, z.v. III.b, geb. Berghuizen (Losser) 23.04.1867, fabriekarbeider, overl. na 1925, tr. Losser 20.04.1893 Johanna olde Punt, geb. Losser 23.03.1866, dienstmeid (1893), overl. Noord-Berghuizen (Losser) 12.04.1925, d.v. Gerrit Jan olde Punt en Renelle Wolters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhard Hendrik Loohuis, geb. Losser 09.04.1894, overl. Oldenzaal 13.02.1966, begr. Oldenzaal; ongehuwd.

2.                   Bernardina Aleida Loohuis, geb. Losser 06.09.1895, fabriekarbeidster (1922), tr. Oldenzaal 02.02.1922 Herman oude Monnink, geb. Weerselo ca. 1893, fabriekarbeider (1918,1922), z.v. Hendrikus oude Monnink en Dina Pot.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Losser 01.02.1932; levenloos kind, Oldenzaal 06.11.1933.
     HoM tr. 1e Oldenzaal 25.07.1918 Johanna Geertruida ter Beke, geb. Oldenzaal ca. 1894, fabrieksarbeidster, overl. Oldenzaal 16.06.1919, d.v. Gradus ter Beke en Johanna Maria Christenhusz.

3.                  Aleida Maria Loohuis, geb. Losser 05.02.1897, overl. Oldenzaal 13.09.1971, begr. Oldenzaal 17.09.1971.

4.                  Johan Joseph Loohuis, geb. Oldenzaal 11.03.1899; volgt V.a.

5.                  levenloos kind, Losser 11.05.1901.

6.                  Hendrik Marinus Loohuis, geb. Losser 24.11.1902, overl. Losser 11.02.1907.

7.                  Marinus Antonius Loohuis, geb. Oldenzaal 22.08.1904; volgt V.b.

8.                  Maria Johanna Loohuis, geb. Losser 30.03.1907, overl. Oldenzaal 21.07.1997, crem. Usselo 24.07.1997, tr. 1e voor 1938 Johannes Antonius Knaap, geb. Hengelo(O) 29.01.1908, stoker, overl. Hengelo(O) 01.05.1945|a|; tr. 2e Oldenzaal ca. 1948 Johannes Marinus Knaap, geb. Hengelo(O) 27.06.1909, overl. Oldenzaal 20.02.1978, z.v. Johannes Antonius Knaap en Johanna Maria ter Beek.
Uit het eerste huwelijk een zoon en twee dochters (1938-1942).

 

Noten: |a| overl.akte Hengelo(O) 1945 no.245.

 


 

V.a. Johan Joseph Loohuis, z.v. IV.a, geb. Oldenzaal 11.03.1899, fabriekarbeider (1929,1932), overl. Oldenzaal 23.03.1979, tr. Losser 12.11.1929 Hendrika Maria Bos, geb. Losser 01.05.1905, fabriekarbeidster (1929), d.v. Gerhardus Johannes Bos, landbouwer, en Hermina Schasfoort.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Noord-Berghuizen (Losser) 20.03.1932.

2.                  Hermina Maria Josephina Loohuis, geb. Losser xx.06.1937, overl. Losser 25.02.1938.

3.                  dochter.

4.                  dochter.

 


 

V.b.  Marinus Antonius Loohuis, z.v. IV.a, geb. Oldenzaal 22.08.1904, fabrieksarbeider, overl. Oldenzaal 06.01.1973, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 17.07.1930 Alberta Grada Berendina ter Beek, Berta, geb. Oldenzaal 04.02.1906, fabrieksarbeidster (1930), overl. Losser 19.11.1991, begr. Oldenzaal (Alg.Bpl.) 22.11.1991, d.v. Johannes Hendrikus ter Beek en Gezina Gerharda oude Haar.

Uit dit huwelijk (klein)kind(eren):

1.                  dochter.

2.                  zoon.

3.                  dochter.

4.                  zoon.

5.                  Marinus Loohuis, geb. Oldenzaal 1942, overl. Borne 28.05.2019, crem..

6.                  zoon.

 


 

IV.b.  Hermannus Loohuis, z.v. III.b, geb. Berghuizen (Losser) 01.06.1869, landbouwer (1904,1920), overl. na 1950, tr. Losser 08.06.1904 Maria Tulk, geb. Weerselo 01.02.1873, overl. Oldenzaal 24.01.1950, begr. Oldenzaal 27.01.1950, d.v. Gerardus Tulk en Janna oude Sanderink of Geertrui Veldhuis|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berendina Johanna Maria Loohuis, Dina, geb. Oldenzaal 11.04.1905, overl. 10.08.1992, begr. Ootmarsum, tr. Hendrik Brughuis, geb. 28.08.1890, overl. 09.04.1973, begr. Ootmarsum.

2.                  Geertruida Johanna Maria Loohuis, geb. Oldenzaal 26.10.1906, overl. Oldenzaal 29.05.1973, begr. Oldenzaal 02.06.1973, tr. voor 1943 Antonius Marinus grote Beverborg, geb. Losser 22.11.1901, overl. Oldenzaal 01.05.1974, begr. Oldenzaal 04.05.1974.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Losser 09.10.1943.

3.                  Hendrikus Hermanus Johannes Loohuis, geb. Oldenzaal 13.02.1909; volgt V.b2.

4.                  Maria Gesiena Johanna Loohuis, Bakkers Marie, geb. Oldenzaal 23.08.1911, overl. Oldenzaal 06.10.2004, tr. Herman Christiaan Althanning ook genaamd oude Hannink, geb. Losser 26.06.1906, overl. Oldenzaal 28.10.1975, z.v. Johan Gerhard  Althanning ook genaamd oude Hannink, fabriekarbeider, en Helena Fredrika Siebert.
Uit dit huwelijk kinderen.

5.                  levenloos kind, Losser 24.12.1913|b|.

 

Noten: |a| database HCO; |b| “verklarende de eerste comparant (Hermannus) geen schrijven te hebben geleerd” (overl.akte Losser 1913 no.135).

 


 

V.b2. Hendrikus Hermanus Johannes Loohuis, z.v. IV.b, geb. Oldenzaal 13.02.1909, overl. 31.05.1990, begr. Oldenzaal, tr. Geziena M. Maatman Oonk.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

 


 

IV.c.  Gerhardus Hendrikus Loohuis, z.v. III.b, geb. Losser 18.12.1875, fabriekarbeider (1904,1910), overl. Losser 17.01.1910, tr. Losser 20.04.1904 Johanna Damink, geb. Oldenzaal 20.07.1877, fabriekarbeidster (1904), overl. Oldenzaal 12.10.1925, d.v. Hermanus Damink en Janna Kamphuis.

     JD tr. 2e Losser 09.01.1912 Fredrikus Johannes Oonk, geb. Oldenzaal 21.04.1885, fabrieksarbeider, overl. na 1925, z.v. Jan Oonk, fabriekarbeider, en Johanna Christina ter Linde.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Losser 07.02.1906.

 


 

IV.d.  Franciscus Antonius Loohuis, z.v. III.b, geb. Losser 27.02.1880, fabriekarbeider (1904,1922), vermeld in kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.914), overl. Oldenzaal 10.01.1922, tr. Oldenzaal 20.07.1904 Johanna Kolbrink, geb. Oldenzaal 11.06.1878, fabriekarbeidster (1904), overl. Oldenzaal 08.08.1957, begr. Oldenzaal 12.08.1957, d.v. Hendrik Kolbrink, timmerman, en Gesiena in 't Veld. [Rossum.weg 4, Oldenzaal 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Bernardus Franciscus Loohuis, geb. Oldenzaal 11.06.1905, fabrieksarbeider (1920), overl. Oldenzaal 12.05.1920.

2.                  Gesina Berendina Johanna Loohuis, geb. Oldenzaal 29.09.1906|a|, tr. Oldenzaal 18.08.1932 Karel Antonius Ankoné, geb. Oldenzaal 21.12.1905, aannemer, overl. Oldenzaal 08.11.1988, z.v. Gerrit Jan Ankoné, Busch'gertjan, bakker, brandstoffenhandelaar, en Gesiena Johanna Kamphuis.
Uit dit huwelijk drie dochters en vier zoons.

3.                  Theodorus Antonius Joseph Loohuis, geb. Oldenzaal 17.03.1908; volgt V.c.

4.                  Antonia Maria Bernardina Loohuis, geb. Oldenzaal 09.12.1909, overl. Losser 08.03.2006, begr. Oldenzaal 14.03.2006, tr. voor 1943 Johannes Mulder, Johan, overl. 31.05.1972.
Uit dit huwelijk drie dochters en een zoon; levenloos kind Losser 18.06.1943.

5.                  Anna Hendrika Maria Loohuis, geb. Oldenzaal 19.12.1910, overl. Oldenzaal 13.05.1912.

6.                  Gerhardus Hendrikus Antonus Loohuis, geb. Oldenzaal 06.10.1913, schoenmaker, overl. Oldenzaal 11.08.1985, begr. Oldenzaal 15.08.1985.

7.                  Antonius Wilhelmus Hendrikus Loohuis, geb. Oldenzaal 19.11.1914; volgt V.d.

8.                  levenloze dochter, Oldenzaal 28.06.1917.

9.                  Johannes Gerardus Loohuis, geb. Oldenzaal 16.10.1919; volgt V.e.

10.              Anna Hendrika Maria Loohuis, geb. Oldenzaal 05.11.1921, tr. Johan Leussink, overl. voor 1985.
Uit dit huwelijk een dochter en een zoon.

 

Noten: |a| 27.09.1906 volgens bestand loohuis van GAM Ankoné.

 


 

V.c.  Theodorus Antonius Joseph Loohuis, Thee, z.v. IV.d, geb. Oldenzaal 17.03.1908, fabrieksarbeider, overl. Oldenzaal xx.04.1985, tr. Geertruida Maria Weustink, Grada, geb. Ootmarsum 21.12.1909, overl. Losser 19.12.1985, crem. Usselo 23.12.1985, d.v. Bernardus Johannes Weustink, schoenmaker, en Geertruida Heerink.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen:

 


 

V.d.  Antonius Wilhelmus Hendrikus Loohuis, z.v. IV.d, geb. Oldenzaal 19.11.1914, fabrieksarbeider, overl. Oldenzaal 27.12.1985, begr. Noord-Deurningen (Denekamp) 31.12.1985, tr. Denekamp 09.07.1936 Aleida Euphemia Bruns, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 02.04.1917, overl. Denekamp 08.02.2012, begr. Noord-Deurningen (Denekamp) 14.02.2012, d.v. Johannes Bernardus Bruns en Johanna Mulders.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon.

2.                  dochter.

3.                  Paul Loohuis, geb. Noord-Deurningen 29.10.1950, overl. Noord-Deurningen 27.08.1952.

4.                  zoon.

5.                  dochter.

6.                  dochter.

 


 

V.e.  Johannes Gerardus Loohuis, Joop, z.v. IV.d, geb. Oldenzaal 16.10.1919, koster, overl. Enschede 20.03.1984, begr. Enschede (W.Bpl.) 26.03.1984, tr. Anna Petronella Jansen, Nelly, geb. Zutphen 10.02.1927, overl. Enschede 14.01.2009, begr. Enschede (W.Bpl.) 21.01.2009.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

II.c.  Bernardus Lohuis, z.v. I, geb. Berghuizen, ged. Oldenzaal 13.07.1806|b|, landbouwer te Weerselo (1838,1845), overl. Lemselo (Weerselo) 27.03.1847, tr. 1e Weerselo 03.10.1838 Johanna olde Volker, geb. Losser ca. 1806, landbouwster, overl. Lemselo (Weerselo) 07.07.1844, d.v. Hermanus olde Volker en Johanna Geerds of Geerdshuis; tr. 2e Weerselo 24.01.1845 Helena Luszhusz, ged. Statie De Lutte (rk) 10.11.1804, dienstmeid (1845), landbouwster (1847), overl. Oldenzaal 03.11.1876, d.v. Bernard Luszhusz en Johanna  Duvendael.

     HL tr. 2e Oldenzaal 03.03.1849|a| Gerardus Johannes oude Stuthof, ook olde Weusthof, geb. Enschede ca. 1799, landbouwer, overl. Oldenzaal 20.10.1871, z.v. Gerardus Joannes oude Stuthof en Aleida Hulskotte.

     GoS tr. 1e voor 1829 Hermina Gorbert, geb. Weerselo ca. 1798, overl. Oldenzaal 29.03.1848.

Uit het huwelijk Lohuis-olde Volker:

1.                  Bernardus Lohuis, geb. Weerselo 06.11.1838, dienstknecht (1866), overl. Losser 10.05.1866; ongehuwd.

2.                  Hermannus Lohuis, geb. Weerselo 21.06.1840; volgt III.c.

3.                  Johannes Lohuis, geb. Weerselo 19.08.1842, overl. Weerselo 15.03.1845.

4.                  Gerrit Jan Lohuis, geb. Weerselo 24.05.1844, overl. Weerselo 15.08.1844.

Uit het huwelijk Lohuis-Luszhusz:

5.                  levenloze zoon, Lemselo (Weerselo) 22.02.1847.

 

Noten: |a| bruidegom ook Gerrit Jan olde Weusthof (huw.akte Oldenzaal 1849 no.4); |b| Julius Bernardus, get Albertus Lohuis (inv.310 p.7 #9).

 


 

III.c.  Hermannus Lohuis, z.v. II.c, geb. Weerselo 21.06.1840, landbouwer te Losser (1869,1871), overl. Losser 27.09.1872, tr. Losser 31.07.1869 Johanna Breuker, geb. Lutte (Losser) 11.04.1842, landbouwster (1869), overl. tussen 1886 en 1895, d.v. Gradus Breuker (ca.1814-1886), landbouwer, en Janna olde Aarnink (ca.1816-1900).

     JB tr. 2e Losser 27.08.1873 Jan Hendrik Hendrikus Elferink, geb. Losser 1848 (no.88), overl. voor 1920, z.v. Johannes Elferink en Hermina ten Bruil; uit dit huwelijk kinderen.

     JHHE tr. 2e Losser 10.08.1895 Johanna Maria op de Bekke, geb. Losser 1846 (no.92), overl. Losser 10.06.1920, d.v. Gerrit Jan op de Bekke en Aleida Sneuink.

     JModB tr. 1e Losser 07.02.1844 Willem Loohuis (1844-1889).

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochter, Losser 05.03.1871.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis