Familie Lohuis (16)

 

(Denekamp)

 

 

Deze familie stamt af van Jan Lohuis en Enne Snijders. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien februari 2022)

 


 

0.  Jan Lohuis, landbouwer te Breklenkamp, overl. voor 1831, tr. voor 1761 Enne Snijders, overl. voor 1831.

Kind:

 


 

I.  Hermen Lohuis, Harm, geb. Breklenkamp ca. 1761|e|, geb. Neuenhaus ca. 1770|g|, landbouwer, overl. Breklenkamp (Denekamp) 29.04.1831, tr. voor 1780 Swenne Rotman, ook Zwinne|a|; tr. 2e tussen 1790 en 1796 Petronella Rotman, Nelle, overl. tussen 1831 en 1862.

Uit het huwelijk met Swenne:

1.                  Swenne Lohuis, geb. Breklenkamp 1780, ged. Lage 03.12.1780, overl. Veldhausen 23.05.1847, begr. Veldhausen 27.05.1847, tr. Veldhausen 28.10.1814 Gerrit Oortman, geb. Nordhorn 20.11.1785, Tagelöhner (1814), overl. Veldhausen 26.07.1847, begr. Veldhausen 28.07.1847.
Uit dit huwelijk: Alle, geb. Veldhausen 04.12.1841, ged. Veldhausen 07.12.1841, overl. Veldhausen 25.03.1886, begr. Veldhausen 29.03.1886.

2.                  Jan Lohuis, geb. Denekamp ca. 1790; volgt II.a.

Uit het huwelijk met Petronella:

3.                  Geesjen Lohuis, geb. Neuenhaus 1797; volgt II.b.

4.                  Enne Lohuis, geb. Breklenkamp/Lage ca. 1808, overl. (‘an Gicht’) Deegfeld 16.10.1869, begr. Nordhorn 20.10.1869|b|, tr. Nordhorn 04.07.1839 Geerd Oortman, geb. xx.08.1804 OF geb. Oorde 13.08.1806, Altcolon (1882), overl. (‘Magenleiden’) Deegfeld 16.11.1882, begr. Nordhorn 19.11.1882, z.v. Geerd Oortman, Ackermann, en Fenne Luisman.
Uit dit huwelijk: Geerd, geb. Nordhorn 06.04.1840, ged. Nordhorn 07.04.1840; Fenne, geb. Nordhorn 14.10.1841, ged. Nordhorn 24.10.1841; Hindrikjen, geb. Nordhorn 11.10.1843, ged. Nordhorn 15.10.1843; Harm, geb. Nordhorn 06.06.1846, ged. Nordhorn 14.06.1846; Albert, geb. Nordhorn 07.03.1849, ged. Nordhorn 01.04.1849.

5.                  Peter Lohuis, geb. Breklenkamp (Ootmarsum) 1810; volgt II.c.

6.                  Jan Lohuis, geb. Ootmarsum 26.11.1813|f|.
= w.s.
Jan Lohuis, geb. Denekamp ca. 1812, fusilier bij de Zevende Afdeeling Infanterie, overl. Zwolle ‘in de garnizoensinfirmerie’ 17.07.1832|d|.

 

Noten: |a| huw.akte Denekamp 1833 no.16; |b| 61 jaar, d.v. Harm Lohuis en Nille Arends; |d| ingeschreven overl.akte Denekamp 15.08.1832 no.72 {moeder Cornelia Rotman (in verklaring uit Zwolle)}; |e| oud 70 jaar (overl.akte Denekamp 1831 no.46); |f| moeder Cornelia Rotman (geb.akte Ootmarsum 1813 no.99); |g| niet gevonden in Neuenhaus.

 


 

II.a.  Jan Lohuis, z.v. I, geb. Denekamp ca. 1790, landbouwer, overl. Breklenkamp (Denekamp) 21.11.1853, tr. 1e (Wilsum?) Janna Oldekamp, overl. voor 1833; tr. 2e Denekamp 02.11.1833 Fenna Rotman, geb. Hardingen, ged. Uelsen 03.12.1794, landbouwster, overl. Breklenkamp (Denekamp) 25.04.1852, d.v. Wolter Rotman, landbouwer, en Janna Darksen.

     FR tr. 1e Uelsen 28.03.1821 Hendrik ten Brink, geb. Bauerhausen, ged. Uelsen 01.01.1788, landbouwer, overl. Breklenkamp (Denekamp) 02.12.1831|a|, z.v. Gerrit ten Brink en Janna ten Brink.

Uit het huwelijk Lohuis-Rotman:

1.                  Hendrikus Lohuis, Hendrik, geb. Breklenkamp (Denekamp) 09.01.1835, overl. Exloo (Odoorn) 29.03.1861.

2.                  Swenne Lohuis, geb. Denekamp 31.12.1836, Dienstmagd zu Brandlecht (1881), overl. Nordhorn 28.12.1891, begr. Nordhorn 01.01.1892, tr. Nordhorn 15.03.1881 Lodewijk Wassink, geb. Nordhorn 27.04.1835, Maurergesell (1857,1881), Maurer (1887), overl. (‘an einem Brustleiden’) Nordhorn 13.06.1887, begr. Nordhorn 15.06.1887,  z.v. Jan Wassink, Schneider,  en Gese Steinweg.
    
LW tr. 1e Nordhorn 16.12.1857 Lamberdina Gesina Moeken, geb. Neuenhaus 24.12.1830, dienstmagd (1857), overl. (‘an einem Brustleiden’) Nordhorn 27.02.1878, begr. Nordhorn 02.03.1878, d.v. Lambert Moeken, Weber, en Gesina Schoo.

3.                  Gerrit Lohuis, geb. Breklenkamp (Denekamp) 01.01.1839.

 

Noten: |a| NB geb. Breklenkamp, oud 36 jaar, volgens overl.akte Denekamp 1831 no.115.

 


 

II.b.  Geesjen Lohuis, Geese/Geesken/Gesina, d.v. I, geb. Neuenhaus 14.05.1797, geb. Breklenkamp, ged. Ootmarsum 16.05.1797, overl. Breklenkamp (Denekamp) 24.11.1870|a|, otr. Uelsen 10.04.1814|d|, tr. Ootmarsum 14.04.1814 Jan Hendrik Alers, later Lohuis, geb. Breklenkamp, ged. Uelsen 10.03.1773, landbouwer, overl. Breklenkamp (Denekamp) 07.02.1847|e|, z.v. Hendrik Alert, landbouwer, en Janna Bossink|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermen Lohuis, geb. Ootmarsum 1816; volgt III.a.

2.                  Johanna Lohuis geb. Alers, geb. Breklenkamp (Denekamp) 26.10.1818|f|.

3.                  Geertjen Lohuis, geb. Denekamp ca. 1820, landbouwster, overl. Breklenkamp (Denekamp) 21.11.1835.

4.                  Hendrikjen Lohuis, geb. ca. 1825, ing.lidmaat Uelsen 22.04.1846, overl. na 1869, tr. Uelsen 19.05.1846 Jan Lucas Hölman, geb. Halle 22.12.1822, ged. Uelsen 29.12.1822, overl. na 1869, z.v. Geerd Höllink (geb. Elbers) en Gerridina Höllink/Hölman.
Uit dit huwelijk: Gesina, geb. Halle 02.02.1848, ged. Uelsen 24.03.1848, overl. (kolik) Wilsum 03.09.1867, begr. Uelsen 06.09.1867; Gese, geb. Halle 18.07.1850, ged. Uelsen 28.07.1850, overl. (teering) Halle 28.01.1855, begr. Uelsen 30.01.1855; Geerd, geb. Halle 16.09.1852, ged. Uelsen 26.09.1852, overl. Bathorn 05.10.1927, begr. Hoogstede 08.10.1927; Gese, geb. Halle 19.08.1855, ged. Uelsen 26.08.1855; Jan Hendrik, geb. Halle 30.10.1857, ged. Uelsen 08.11.1857, overl. (hoest) Halle 24.06.1858, begr. Uelsen 26.06.1858; Johanna, geb. Halle 06.05.1859, ged. Uelsen 15.05.1859; Harmina, geb. Halle 03.04.1862, ged. Uelsen 13.04.1862; Geerdjen, geb. Halle 03.01.1865, ged. Uelsen 15.01.1865, overl. (verzwakking) Halle 07.02.1865, begr. Uelsen 08.02.1865; Jan Hendrik, geb. Halle 25.02.1866, ged. Uelsen 04.03.1866; Gerrit Hendrik, geb. Halle 20.07.1869, ged. Uelsen 01.08.1869.

5.                  Gese Lohuis, ged. Denekamp 25.03.1829, overl. Getelo 29.01.1874, begr. Uelsen 29.01.1874, tr. Wilsum 11.05.1863 Harmen Bekhuis, geb. Gölenkamp 26.11.1820, ged. Uelsen 06.12.1820, z.v. Hendrik Bekhuis en Janna Rasink.
Uit dit huwelijk: Jan Hendrik, geb. Getelo 15.07.1863, ged. Uelsen 26.07.1863.
     HB tr. 2e Uelsen 15.04.1875 Fenne Woltrink, geb. Scheerhorn 11.08.1839, ged. Arkel 25.08.1839, d.v. Berend Wolterink en Jenne Brünink.

6.                  Geert Lohuis, geb. Denekamp 1837; volgt III.b.

7.                  Geerdjen Lohuis, geb. Denekamp 16.06.1841, tr. Wilsum 29.08.1874 Harmen Wever, geb. Wilsum 29.03.1850, ged. Wilsum 07.04.1850, z.v. Jan Hendrik Loeks en Alla Wever.

 

Noten: |a| Gesina Lohuis, e.v. Jan Hendrik Lohuis (overl.akte Denekamp 1870 no.100); |c| of Janna Bosma, otr. Uelsen 20.05.1764 Hendrik Alert; |d| Gese d.v. Harmen Scholte van Brandligt en Nelle Rotman; |e| Jan Hendrik Lohuis, “vader zich genoemd hebbende Aalders” (overl.akte Denekamp 1847 no.11); |f| vader Jan Hendrik Lohuis, moeder Geze Lohuis (geb.akte Ootmarsum 1818 no.125).

 


 

III.a.  Hermen Lohuis, z.v. II.b, geb. Breklenkamp (Ootmarsum) 26.09.1816, landbouwer, overl. Denekamp 08.06.1880, tr. Denekamp 28.09.1850 Gese Scholte Rigterink, geb. Frensdorf, ged. Nordhorn 07.07.1822, landbouwster (1850), overl. Denekamp 31.05.1891, d.v. Berend Scholte Rigterink, landbouwer, en Geze Ebbing|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik Lohuis, geb. Denekamp 1853; volgt IV.a.

2.                  Gese Lohuis, geb. Breklenkamp (Denekamp) 28.06.1856 (no.68).

3.                  Geertjen Lohuis, geb. Breklenkamp (Denekamp) 08.05.1859, overl. Breklenkamp (Denekamp) 29.09.1872.

 

Noten: |a| of Gese Ebbink, otr. Nordhorn 26.03.1811 Berend Scholte Rigterink.

 


 

IV.a.  Jan Hendrik Lohuis, z.v. III.a, geb. Breklenkamp (Denekamp) 25.06.1853 (no.63), landbouwer, overl. Denekamp 13.07.1929, tr. Denekamp 11.04.1892 Gese Lohmölder, ged. Nordhorn 16.06.1867, overl. Denekamp 25.02.1945, d.v. Evert Lohmölder, landbouwer, en Fenne Hölscher.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Denekamp 01.01.1895.

2.                  Harm Lohuis, geb. Denekamp 1896; volgt V.a.

3.                  Geesje Lohuis, geb. Breklenkamp (Denekamp) 05.01.1898, tr. Denekamp 17.10.1927 Jan Garritsen, geb. Vorden ca. 1886, landbouwer, z.v. Gerhard Garritsen en Jenneken Lunneker.

4.                  Fenna Lohuis, geb. Breklenkamp (Denekamp) 17.10.1899, naar Amsterdam.

5.                  Everdina Lohuis, geb. Breklenkamp (Denekamp) 09.09.1901.

6.                  Geert Lohuis, geb. Denekamp 1903; volgt V.b.

7.                  Evert Lohuis, geb. Breklenkamp (Denekamp) 31.07.1905, overl. Denekamp 18.12.1917.

8.                  Geertken Lohuis, geb. Breklenkamp (Denekamp) 05.11.1907.

9.                  levenloze zoon, Denekamp 23.11.1910.

 

Noten: |a| de vader door ziekte verhinderd aangifte te doen (geb. akte Denekamp 1896 no.66).

 


 

V.a. Harm Lohuis, z.v. IV.a, geb. Breklenkamp (Denekamp) 27.06.1896, landbouwer (1920), tr. Denekamp 10.05.1920 Aleida Gesina Klukkert, geb. Uelsen ca. 1891, d.v. Fredrik Klukkert en Geesken Holmann.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geesje Lohuis, geb. Denekamp 1921|a|.

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 21.02.1921 (Loohuis).

 


 

V.b.  Geert Lohuis, z.v. IV.a, geb. Breklenkamp (Denekamp) 07.12.1903, landbouwer, overl. na 1942, tr. Denekamp 06.09.1926 Anna klein Lambers, geb. Arkel ca. 1901, overl. Oldenzaal 21.05.1942, d.v. Jan Harm klein Lambers en Aaltien Bolle.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gesje Lohuis, geb. Berge in Kreis Bentheim 19.09.1926, overl. 24.06.1972.

2.                  Johan Herman Lohuis, geb. Denekamp 1928; volgt VI.a.

3.                  Jan Hendrik Lohuis, geb. Denekamp 1929; volgt VI.b.

4.                  Aaltje Lohuis, geb. Denekamp 25.03.1931.

5.                  Evert Lohuis, geb. Denekamp 28.09.1932, overl. 29.01.2022, crem..

6.                  Lucas Lohuis, geb. Denekamp 1933; volgt VI.d.

7.                  Herman Lohuis, geb. Denekamp 1935; volgt VI.e.

8.                  Jan Arnold Lohuis, geb. Denekamp 1936; volgt VI.f.

9.                  Fenna Geziena Lohuis, geb. Denekamp 09.08.1937.

10.              Hendrik Lohuis, geb. Denekamp 1938; volgt VI.g.

11.              Gerda Johanna Lohuis, geb. Denekamp 26.02.1940.

12.              Anna Geertruida Helena Lohuis, geb. Denekamp 16.04.1942.

 


 

VI.a.  Johan Herman Lohuis, z.v. V.b, geb. Denekamp 16.08.1928, tr. voor 1955 NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Annie Lohuis, geb. Denekamp 24.03.1955.

2.                  Geert Lohuis, geb. Denekamp 1956; volgt VII.a.

3.                  Erwin Bennie Lohuis, geb. Denekamp 1961; volgt VII.b.

4.                  Stiena Hildegard Lohuis, geb. Denekamp 03.05.1962.

5.                  Arnold Lohuis, geb. Denekamp 25.11.1963.

6.                  Daniëlle Lohuis, geb. Oldenzaal 01.12.1974.

 


 

VII.a.  Geert Lohuis, z.v. VI.a, geb. Denekamp 02.05.1956, tr. voor 1988 NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sanne Maria Lohuis, geb. Oldenzaal 03.01.1988.

2.                  Renske Maria Lohuis, geb. Oldenzaal 25.07.1990.

3.                  Jenne Maria Lohuis, geb. Oldenzaal 16.03.1995.

 


 

VII.b.  Erwin Bennie Lohuis, z.v. VI.a, geb. Denekamp 10.01.1961, tr. voor 1985 NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Femke Mellanie Lohuis, geb. Denekamp 03.11.1985.

2.                  Carlijn Jorieke Lohuis, geb. Denekamp 09.01.1988.

3.                  Jolien Meike Lohuis, geb. Oldenzaal 29.05.1990.

 


 

VI.b.  Jan Hendrik Lohuis, z.v. V.b, geb. Denekamp 11.09.1929, tr. voor 1968 NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Astrid Lohuis, geb. Enschede 19.10.1968.

2.                  Heiko Lohuis, geb. Enschede 18.01.1974.

 


 

VI.d.  Lucas Lohuis, z.v. V.b, geb. Denekamp 20.11.1933, tr. voor 1959 NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Annie Lohuis, geb. Hardenberg 09.05.1959.

2.                  Jan Lohuis, geb. Ootmarsum 22.10.1963.

3.                  Jannetje Jolanda Lohuis, geb. Ootmarsum 06.01.1969.

4.                  Liane Gea Lohuis, geb. Ootmarsum 27.05.1970.

5.                  Corinne Véronique Lohuis, geb. Ootmarsum 05.09.1978.

 


 

VI.e.  Herman Lohuis, z.v. V.b, geb. Breklenkamp (Denekamp) 12.01.1935, overl. Mettingen 17.12.2012, begr. Ootmarsum (Herv.Bpl.), tr. voor 1971 Sonja Visser.

Uit dit huwelijk:

1.                  Tanja Lohuis, geb. Enschede 08.10.1971.

 


 

VI.f.  Jan Arnold Lohuis, z.v. V.b, geb. Denekamp 18.04.1936, tr. voor 1967 NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Annette Berendine Lohuis, geb. Ootmarsum 15.06.1967.

2.                  Brigitte Gerry Henriëtte Liane Lohuis, geb. Ootmarsum 08.11.1969.

3.                  Edith Johanna Lohuis, geb. Ootmarsum 26.08.1977.

 


 

VI.g.  Hendrik Lohuis, z.v. V.b, geb. Denekamp 08.08.1938, tr. voor 1973 NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Mirjam Lohuis, geb. Doetinchem 28.10.1973.

2.                  Paul Lohuis, geb. Doetinchem 05.12.1980.

 


 

III.b.  Geert Lohuis, z.v. II.b, geb. Denekamp 13.06.1837, landbouwer, overl. Denekamp 09.01.1894, tr. 1e Wilsum 30.03.1871 Jenne Wever/Weevers|a|, geb. Wilsum 28.03.1842, ged. Wilsum 05.04.1842, overl. (kraambed) Breklenkamp (Denekamp) 12.10.1880, d.v. Jan Hendrik Loeks, landbouwer, en Ale Weevers (1809-1882); tr. 2e Denekamp 21.03.1881 Berendje Döppen, geb. Bakelde, ged. Nordhorn 12.09.1844, overl. Denekamp 16.09.1911, d.v. Geert Döppen, landbouwer, en Aleida Essink.

Uit het huwelijk Lohuis-Weevers:

1.                  Geeze Lohuis, geb. Breklenkamp (Denekamp) 05.01.1872.

2.                  Aleida Lohuis, geb. Breklenkamp (Denekamp) 16.06.1874.

3.                  Jan Hendrik Lohuis, geb. Denekamp 1876; volgt IV.b.

4.                  Johanna Lohuis, geb. Denekamp 11.10.1880, overl. Breklenkamp (Denekamp) 23.12.1880.

Uit het huwelijk Lohuis-Döppen:

5.                  Jan Lohuis, geb. Denekamp 14.02.1882.

 

Noten: |a| Jan Hendrik “verklaart onder eede dat met Jenne Weevers dezelfde persoon bedoeld wordt als met Jenne Weenders onder welken laatsten naam zij abusief voorkomt in de overlijdensakte van den vader” (huw.akte Denekamp 1901 no.1).

 


 

IV.b.  Jan Hendrik Lohuis, z.v. III.b, geb. Denekamp 30.09.1876, landbouwer (1901), overl. Denekamp 08.07.1947, tr. Denekamp 09.01.1901 Lina Boerwinkel, geb. Veldhausen ca. 1878, overl. Denekamp 03.01.1950, d.v. Harm Boerwinkel en Hinderkien Jakobs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berendina Lohuis, geb. Denekamp 10.01.1902, overl. 29.04.1977.

2.                  Jenne Lohuis, geb. Denekamp 25.05.1907, overl. ca. 1909.

3.                  Jenne Lohuis, geb. Lage bij Uelsen 16.02.1910, tr. Harm Onsté, geb. 1905, overl. 24.12.1993, begr. Ootmarsum 29.12.1993. [Breklenkamp]
Uit dit huwelijk vier kinderen.

4.                  Geertje Lohuis, geb. Denekamp 28.04.1919, overl. Borne 12.04.2005, tr. Herman Knoef, overl. voor 2005.

 


 

II.c.  Peter Lohuis, z.v. I, geb. Breklenkamp (Ootmarsum) 06.11.1810, ged. Lage 11.11.1810|b|, landbouwer (1862), tr. Denekamp 01.11.1862 Fenne Derks, geb. Esche 01.08.1823, ged. Veldhausen 03.08.1823, woont Neerlage gem. Schuttorp (1862), d.v. Geerd Schots (1795-1843) en Geeze Derks (1785-1863).

Kind van Gese:

1.                  Gese Derks, geb. Vorwald 02.04.1843, ged. Veldhausen 30.05.1843, overl. Neue Piccardie 13.01.1850, begr. Veldhausen 16.01.1850.

Uit dit huwelijk:

2.                  Jan Gerd Lohuis, geb. Wengsel ca. 1866; volgt III.c.

 

Noten: |b| Lahuis.

 


 

III.c.  Jan Gerd Lohuis, z.v. II.c, geb. Wengsel ca. 1866, kleermaker (1917,1924), overl. na 1896, tr. Arnhem 29.11.1893 Philippina Frederika Bosveld, geb. Eerbeek (Brummen) 03.05.1856, overl. Arnhem 22.10.1896, d.v. Berend Bosveld en Catharina Gerdina Bosveld.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Gerdina Lohuis, geb. Arnhem 29.07.1894, overl. voor 1958, tr. Purmerend 30.06.1923 Hubert Jozef Lindelauf, geb. Heerlen 07.02.1900, letterzetter (1923), typograaf (1958), overl. Ilpendam 03.11.1958, z.v. Jan Hubert Lindelauf en Maria Hubertina Caanen.
Uit dit huwelijk: Philippina Frederika, geb. Purmerend 16.06.1924, overl. Purmerend 16.06.1924; levenloos kind, Purmerend 22.11.1938.

2.                  Johanna Gerdina Lohuis, geb. Arnhem 24.07.1895, tr. Amsterdam 26.09.1917 Hendrik Botter, geb. Nieuwer-Amstel 27.09.1895 (akte), bloemist, z.v. Hendrik Botter en Jantje Koers.

3.                  levenloze dochter, Arnhem 22.10.1896.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis