Familie Lohuis (40)

 

(Emlichheim/Coevorden/Hardenberg)

 

Het betreft nazaten van Johannes Adolphus Lohuis en Euphemia Prenger. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een grote bijdrage van Erwin Wolbink, Werkgroep Genealogie v/d Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2005 (laatste herzien februari 2021)

 


 

I.  Johannes Adolphus Lohuis, Adolph, geb. Emlichheim 11.11.1758, landbouwer, overl. Laar 02.08.1811, tr. Emlichheim 14.11.1787 Euphemia Prenger, Fenne, ged. Emlichheim 22.07.1765, overl. Laar 19.02.1811. [Laarwald ca.1792; Emmelkamp 1797]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johann Heinrich Lohuis, ged. Emlichheim 22.04.1790.

2.                  Johanna Lohuis, geb. Laarwald onder Emlichheim ca. 1792, dienstmeid (1822), overl. Enschede 14.05.1826, tr. Enschede 07.08.1822 Herman Henrich Fledderman, geb. Lage ca. 1787, kleermaker, overl. Enschede 04.04.1846, z.v. Johan Berend Fleddermann, kleermaker, en Margaretha Maria Mormann.
Uit dit huwelijk: Margaretha Maria, geb. Enschede 1823, overl. Enschede 09.10.1891; Jan Berend Adolf, geb. Enschede xx.05.1826, overl. Enschede 06.11.1826.
    
HHF tr. 2e Joanna Walhof, ged. Lonneker 30.07.1781, overl. Enschede 17.11.1826, d.v. Gerrit Jan Walhof en Johanna Wallenbeck.

3.                  Johannes Gerardus Lohuis, geb. Emmelkamp 1797; volgt II.a.

4.                  Gerardus Lohuis, geb. Emmelkamp 1806; volgt II.b.

 


 

II.a.  Johannes Gerardus Lohuis, Jan, z.v. I, geb. Emmelkamp 30.03.1797, arbeider (1825,1833), overl. Lutten aan de Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 07.06.1852, tr. Coevorden 05.03.1821 Margaretha Plas, Grietien, geb. Laurwoud 11.02.1791, arbeidersche (1853), arbeidster (1862), overl. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 29.01.1880|c|, d.v. Joan Plas en Agnes Smemann.

     MP tr. 1e Harm Klumper|a|, geb. Hardenberg ca. 1787, arbeider, overl. Steenwijksmoer (Coevorden) 02.05.1821, z.v. Gerrit Klumper en Geertien Strieper. Uit dit huwelijk: Johannes Klumper, Jan, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 29.09.1819, naar de USA 1853, tr.(?) voor 1853 Maria Katharina Wesseling.

Uit dit huwelijk:

1.                  w.s. Hendrik Jan Lohuis, ook Heinrich Johann Lohues; volgt lo-40a.

2.                  Adolf Lohuis, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 12.09.1825, naar de USA 1853, tr. voor 1853 Anna Helena Berg.
Adolf en halfbroer Jan Klumper vertrokken 30.10.1853 uit Bremerhaven naar de USA. Mw. D. Hesselink-Zwiers heeft het verhaal van hun reis met de New England beschreven op www . historiekamer . nl /publicatie/rondom/em.html(Landverhuizers naar Noord-Amerika; negentiendeeeuwse emigranten uit Hardenberg).

3.                  Albert Lohuis, geb. Coevorden 1829; volgt III.a.

4.                  Fredrik Lohuis, geb. De Vaart (Ambt Ommen) 28.06.1833, overl. Dedemsvaart (Ambt Ommen) 20.12.1834|b|.

5.                  Euphemia Lohuis, Femia, geb. Avereest 24.02.1837, overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 03.03.1885, begr. 07.03.1885, tr. Ambt Hardenberg 26.04.1862 Georgius Franciscus Tebbe, Georg Frans, geb. Halverde (Ambt Schale, Koninkrijk Pruissen) ca. 1828, turfmaker (1862), winkelier (1863,1870), landbouwer (1872,1893), overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 23.11.1913, z.v. Johann Bernard Tebbe en Anna Catharina Brüghemann.
Uit dit huwelijk: Johannes Bernardus, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 31.01.1863, overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 09.08.1863; Johannes Bernardus, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 17.07.1864, overl. Almelo 29.11.1935; Johannes Gerhardus, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 19.11.1865; Joseph Benedictus, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 15.05.1867, overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 12.12.1898; Margaretha Catharina, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 18.02.1869, overl. Coevorden 19.05.1949; Gerardus Franciscus, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 19.10.1870, overl. Zwolle 11.03.1944; Lucia Euphemia, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 19.12.1872.

 

Noten: |a| Klampen (huw.akte Coevorden 1821 no.5, GenLias); |b| moeder Grietje Plasman (overl.akte Ambt Ommen 1834 no.68); |c| geb. te Laar, Koninkrijk Pruissen, d.v. Agnes Ekelhof (overl.akte Ambt Hardenberg 1880 no.20).

 


 

III.a.  Albert Lohuis, z.v. II.a, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 18.02.1829, arbeider (1853,1856,1878), landbouwer (1885), arbeider (1886,1889), landbouwer (1891), overl. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 12.04.1891, tr. Ambt Hardenberg 10.03.1853 Anna Maria Determan, geb. Haselünne (D) ca. 1828, arbeidster (1856,1878,1889), overl. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 04.11.1895, d.v. Johannes Albertus Determan (ca.1787-1867) en Maria Anna Losekamp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Margaretha Lohuis, geb. Ambt Hardenberg 09.01.1854, overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 01.11.1899, tr. Ambt Hardenberg 25.04.1878 Josephus Johannes Mecklenfeld, geb. Ambt Hardenberg 06.05.1850, arbeider (1878), overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 11.09.1902|c|, z.v. Johan Heinrich Mecklenfeld, arbeider, en Catharina Staarman.
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Slagharen (Ambt Hardenberg) 19.04.1879; Maria Catharina, Trijntje, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 30.06.1880, overl.Slagharen (Ambt Hardenberg) 15.03.1881; Anna Maria, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 01.12.1881, overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 04.12.1881; Johannes Hendrikus, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 08.11.1882, overl. Slagharen (Hardenberg) 25.12.1949; Johannes Albertus, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 25.01.1886; Hendrikus Martinus, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 09.09.1888, overl. na 1925; Johannes Gerhardus, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 27.06.1892, overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 20.04.1893.

2.                  Maria Lohuis, geb. Dedemsvaart (Hardenberg) 19.11.1855, overl. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 06.04.1856.

3.                  Maria Lohuis, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 17.01.1857, overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 17.03.1933, begr. 22.03.1933, tr. 1e Ambt Hardenberg 28.07.1885 Bernard Joseph Heitbrink, geb. Steenwijkerwold 13.03.1857|e|, (grof)smid te Gramsbergen (1885) en Slagharen (1886,1894), overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 21.06.1896, z.v. Egbert Victor Heitbrink, smid, en Elisabeth Hupkens; tr. 2e Ambt Hardenberg 18.08.1897 Johann Heinrich Menke, geb. Suttrup (Ambt Meppen, Pruissen) ca. 1852, landbouwer, overl. Ambt Hardenberg 21.07.1921, z.v. Johann Heinrich Menke, landbouwer, en Gesina Maria Enneke.
Uit het huwelijk Heitbrink-Lohuis: Egbert Victor, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 11.12.1886; Anna Maria, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 24.11.1888; Franciscus, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 14.02.1891; Elisabeth Adriana, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 27.06.1894, overl. Slagharen (Hardenberg) 06.01.1959.

4.                  Johannes Lohuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 25.06.1859; volgt IV.a.

5.                  Margaretha Lohuis, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 29.10.1861, overl. Zwolle 31.10.1931, begr. 04.11.1931, tr. Avereest 28.10.1885 Bernardus Reuvers, geb. Avereest 17.12.1845, scheepstimmerman, overl. Avereest 08.10.1902, z.v. Frederik Reuvers, scheepstimmerman, en Anna Maria Stein.
Uit dit huwelijk: Anna Maria, geb. Avereest 28.10.1886, overl. Avereest 28.09.1888; Frederika Maria, geb. Avereest 19.08.1888; Albertus Johannes, geb. Avereest 18.10.1890, overl. Zeist 26.02.1960; Frederikus Bernardus, geb. Avereest 31.12.1892, overl. Avereest 11.09.1894; Anna Maria, geb. Avereest 10.02.1895, overl. na 1930; Wilhelmina Maria Johanna, geb. Avereest 23.05.1897, overl. Avereest 30.12.1897; Margretha Johanna, geb. Avereest 30.11.1898, overl. Avereest 24.02.1899; Margaretha Johanna, geb. Avereest 15.09.1900, overl. Avereest 01.05.1901.
    
BR tr. 1e Avereest 27.04.1872 Maria Theresia Antonia Scholten, geb. Avereest 20.06.1847, overl. Avereest 11.05.1883, d.v. Hermanus Hendrikus Scholten en Elisabeth Habers.

6.                  Anna Lohuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 26.04.1864, overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 09.09.1926, tr. Ambt Hardenberg 31.08.1888 Jan Herm Wellen, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 12.04.1862, arbeider (1888), overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 09.02.1940|a|, z.v. Jan Geert Wellen, arbeider, en Gezina Maria Rohen.
     JHW tr. 2e Ambt Hardenberg 18.02.1927 Klazina Anbergen, geb. Dalen 03.01.1884, overl. Slagharen 01.06.1947.|b|

7.                  Gerhardus Lohuis, geb. D3edemsvaart (Ambt Hardenberg) 04.11.1866; volgt IV.b.

8.                  Engelina Euphemia Lohuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 13.07.1869, overl. Avereest 19.03.1905, tr. Ambt Hardenberg 27.04.1894 Johan Herman Nicolaas Pijfers, geb. Drogteropslagen (Zuidwolde) 07.10.1866, arbeider (1894,1913), overl. Avereest 08.12.1913, z.v. Gerrit Jan Pijfers en Anna Maria Lusia Wigers.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan Pijfers, geb. Avereest 13.03.1895; Albertus, geb. Avereest 19.05.1897; Johannes Marinus, geb. Avereest 03.05.1900; Anna Maria, geb. Avereest 08.01.1903.
     JHNP tr. 2e Avereest 16.02.1906 Anna Engelina Hassing, geb. Ambt Hardenberg ca. 1869, overl. Avereest 11.11.1915, d.v. Heinrich Joseph Hassing en Anna Aleida Egbering.

9.                  Hendrika Lohuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 21.08.1873, overl. Lochem 03.11.1948|d|, tr. Steenwijk 14.08.1897 Everhardus Meijer van Putten, geb. Steenwijkerwold 08.03.1868|f|, klerk, overl. voor 1948, z.v. Volken Meijer van Putten, verwer/schilder, en Dina Kloppenburg.
Uit dit huwelijk (familienaam vader Meijer van Putten): levenloze zoon, Steenwijk 12.09.1898; Hermanus Stephanus, geb. Leeuwarden 31.08.1907; Anna Maria, geb. Leeuwarden 10.12.1910.

 

Noten: |a||b| website Bruno Schulenberg (Coevorder Stambomen); |c| Johannes Josephus (overl.akte Ambt Hardenberg 1902 no.136); |d| ook overl.akte Enschede 1948 no.770; |e| natuurlijke zoon van Elisabeth, erkend bij huwelijk Ambt Hardenberg 13.06.1870; |f| bij de transcriptie van de geb.akte en later in het bevolkingsregister van Steenwijkerwold is Meijer gezien als tweede voornaam van de vader.

 


 

IV.a.  Johannes Lohuis, z.v. III.a, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 25.06.1859, arbeider (1886,1889), landbouwer (1890,1920), overl. Avereest 22.02.1941, tr. 1e Ambt Hardenberg 30.04.1886 Catharina Angenis Farwig, geb. Ambt Hardenberg 1860 (no.125), overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 27.07.1886, d.v. Joseph Farwig, arbeider, en Maria Catharina Elisabeth Sieders; tr. 2e Ambt Hardenberg 26.10.1889 Josephine Heitbrink, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 25.01.1868|d|, overl. Ambt Hardenberg 27.08.1918, d.v. Egbert Victor Heitbrink, grofsmid, en Elisabeth Hupkens. [Slagharen (1890)]

Uit het huwelijk Lohuis-Heitbrink:

1.                  Anna Maria Lohuis, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 21.06.1890, overl. Schuinesloot (Ambt Hardenberg) 21.07.1928, tr. Ambt Hardenberg 08.05.1914 Johannes Bernardus Kosse, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 12.05.1886, landbouwer (1914), z.v. Jan Roelof Kosse, landbouwer, en Anna Maria Sophia Schene.

2.                  Elisabeth Adriana Lohuis, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 20.10.1892, overl. na 1948, tr. Ambt Hardenberg 13.07.1917 Johannes Petrus van Eijk, geb. Frederiksoord (Vledder) 10.11.1881, mandenmaker (1917,1948), woont Avereest (1948), overl. Zwolle 16.02.1948|e|, z.v. Nicolaas van Eijk, landbouwer, en Magtilda Lucassen.

3.                  Catharina Angnes Lohuis, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 08.05.1895, tr. Ambt Hardenberg 02.07.1920 Johannes kleine Staarman, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 07.02.1889, bierbottelaar, overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 21.01.1935, z.v. Johannes Josephus kleine Staarman en Hendrika Hermina Maria Beltman.

4.                  Egberdina Francisca Lohuis, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 15.02.1898, overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 17.03.1898|b|.

5.                  Egberdina Francisca Lohuis, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 11.09.1899, overl. De Krim (Gramsbergen) 06.02.1920|c|.

6.                  Albertha Anna Lohuis, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 13.09.1902, overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 30.01.1932, begr. 04.02.1932, tr. Ambt Hardenberg 24.04.1925 Bernhard Joseph Hagemeijer, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 13.11.1899, arbeider, overl. Slagharen (Hardenberg) 18.12.1975, z.v. Bernhardus Joseph Hagemeijer (1854-1904) en Geertruida Renneker (1856-1937).
Uit dit huwelijk een kind.

7.                  Egbert Fictor Lohuis, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 05.11.1905; volgt V.a.

8.                  levenloze zoon, Slagharen (Ambt Hardenberg) 10.12.1908.

9.                  Albertus Gerhardus Lohuis, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 24.11.1910, landbouwer, overl. Zwolle 13.08.1932|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Avereest 1932 no.65; |b| bij overlijden Everdina (overl.akte Ambt Hardenberg 1898 no.46); |c| ook overl.akte Ambt Hardenberg 1920 no.21; |d| natuurlijke dochter van Elisabeth, erkend bij huwelijk Ambt Hardenberg 13.06.1870; |e| ook overl.akte Avereest 1948 no.13.

 


 

V.a. Egbert Fictor Lohuis, z.v. IV.a, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 05.11.1905, bierhandelaar, overl. Slagharen (Hardenberg) 12.12.1959, tr. voor 1947 Anna Catharina Schreuder.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Slagharen (Hardenberg) 20.05.1947.

 


 

IV.b.  Gerhardus Lohuis, z.v. III.a, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 04.11.1866, arbeider (1894), landbouwer (1895), arbeider (1896,1902), landbouwer (1913), overl. Lutten (Ambt Hardenberg) 11.10.1913, tr. Ambt Hardenberg 02.06.1894 Maria Alijda Arkes,|d| geb. Ambt Hardenberg 24.03.1868, overl. na 1920, d.v. Gerhardus Hendrikus Arkes, eigenlijk genaamd Joannes Gerhardus Arkes|b|, arbeider, en Geertruida Kolmer, eigenlijk genaamd Gertrude Kollmer|c|.

Uit dit huwelijk (moeder Anna Alijda Arkes):

1.                  Albertus Johannes Lohuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 13.04.1895; volgt V.b.

2.                  Maria Geertruida Lohuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 20.12.1896, overl. Grave 14.03.1968, tr. Ambt Hardenberg 09.04.1920 Joannes Gerhardus Wellen, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 06.02.1892, landbouwer (1920), z.v. Geert Hendrik Wellen, arbeider, landbouwer, en Anna Maria Hassink.

3.                  Johannes Gerhardus Lohuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 05.05.1899; volgt V.c.

4.                  Johannes Bernardus Lohuis, geb. Lutten a/d Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 09.09.1902, priester gewijd ca. 1927, pastoor te Haarle, overl. Deventer (ziekenhuis) 02.01.1970, begr. Haarle 06.01.1970.

5.                  Gerhardus Maria Lohuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 17.04.1906; volgt V.d.

 

Noten: |b||c| huwelijksakte Ambt Hardenberg 1894 no.32; |d| Anna Alijda Arkes volgens huw.akte op website HCOV en huw.akte dochter Maria Geertruida.

 


 

V.b.  Albertus Johannes Lohuis, z.v. IV.b, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 13.04.1895, landbouwer (1920,1922), overl. Zwollerkerspel 30.04.1963, tr. Avereest 20.01.1922|a| Johanna Maria Catharina Gras, geb. Avereest 13.05.1897, d.v. Jacobus Gras, kleermaker, en Maria Geertruida Kerver.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Anna Maria Lohuis, geb. Zwollerkerspel xx.01.1931|c|.

2.                  Catharina Johanna Alberta Lohuis, geb. Zwolle 25.10.1934, overl. Zwollerkerspel 09.01.1935.

3.                  Johanna Alberta Maria Lohuis, geb. Zwolle 21.05.1938, overl. Zwolle 21.06.1975, begr. Zwolle 25.06.1975.

4.                  levenloos kind, Zwolle 19.01.1940.

5.                  levenloos kind, Zwolle 08.10.1941.

en voorts o.a.:

6.                  Hermannus Alphonsus Lambertus Lohuis, geb. 05.01.1927; volgt VI.x.

7.                  Maria Geertruida Margaretha Lohuis, geb. Zwollerkerspel 19.12.1929, overl. Zwolle 27.08.2008, crem. Zwolle 01.09.2008, tr. NN.

 

Noten: |a| moeder Anna Alijda Arkes in huwelijksakte Avereest 1922 (no.2) volgens web HCOV; |c| Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 22.01.1931.

 


 

VI.x. Hermannus Alphonsus Lambertus Lohuis, z.v. V.b, geb. 05.01.1927, overl. 27.03.1996, tr. Petronella Koevoets, geb. 03.03.1926, overl. Zwolle 06.07.2002, begr. Zwolle. [Zwolle]
Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.c. Johannes Gerhardus Lohuis, z.v. IV.b, geb. Lutten aan de Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 05.05.1899, woont Amsterdam (1934-1939)|a|, kommies (1925), hoofdcontroleur Rijksbelastingen, overl. Wellerlooi (Bergen(L)) 06.04.1968, begr. Heerlen 10.04.1968, tr. Amsterdam 30.09.1925 Sofia Magdalena Kaczmarek, geb. Giessenberg (D) 09.04.1904, overl. Heerlen 25.09.1979|c|, crem. Heerlen 29.09.1979, d.v. Michael Kaczmarek en Antonia Ratajczak.

Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| Register Gezinskaarten {ergens tussen 1899 en 1939} {Kacmarek}; |c| Limburgsch dagblad 27.09.1979 {Kaszmarek}.

 


 

V.d. Gerhardus Maria Lohuis, z.v. IV.b, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 17.04.1906, landbouwer, overl. Almelo 21.09.1960, tr. voor 1939 Alberta Klazina Smook, geb. Dalfsen 06.05.1905, overl. Hellendoorn 16.02.1955, d.v. Hermannus Smook, landbouwer, en Johanna Bosch.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

II.b.  Gerhard Lohues, ook Lohuis|b|, z.v. I, geb. Emlenkamp 15.04.1806, overl. Steenwijksmoer (Coevorden) 07.11.1863, tr. Emlichheim 1834 Gertrud Struve, ook Stroeve/Stroeven|b|, geb. Gramsbergen 16.02.1808, landbouwster (1875) te Coevorden, overl. Steenwijksmoer (Coevorden) 15.05.1877, d.v. Gerrit Struve.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adolph Lohuis, geb. Emlichheim (D) 1835; volgt III.b.

2.                  Maria Lohuis|a|, geb. Emlichheim (D) 19.05.1837|c|, overl. Vossebelt (Dalen) 28.10.1876, tr. Coevorden 21.05.1863 Johannes Snijders, geb. Coevorden 06.08.1835, arbeider, overl. Dalen 09.01.1892, z.v. Albertus Snijders (1792-1847) en Aleida Krans (ca.1799-1839).
Uit dit huwelijk: Henderikus Albertus, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 22.09.1864; Geertruida, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 14.10.1865; Geertruida, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 02.12.1866, overl. Dalen 15.01.1939; Aleida, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 01.01.1869, overl. Steenwijksmoer (Coevorden) 27.12.1869; Adolf, geb. Dalen 27.10.1869; Aleida, geb. Vossebelt (Dalen) 12.10.1870, overl. na 1950; Gerhardus, geb. Vossebelt (Dalen) 27.04.1873; Adolf, geb. Vossebelt (Dalen) 09.08.1875, overl. Vossebelt (Dalen) 20.02.1877.
     JS tr. 2e Dalen 16.02.1877 Catharina Hermens, geb. Vossebelt (Dalen) 11.05.1853, overl. Coevorden 21.05.1927, d.v. Jan Berend Hermens, arbeider, en Engelina Korves.

3.                  Johanna Euphemia Lohuis, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 1839; volgt III.c.

4.                  Johannes Gerhardus Lohuis, geb. Zaadveenen (Coevorden) 1842; volgt III.d.

5.                  Johanna Hermina Lohuis, geb. Zaadveenen (Coevorden) 02.02.1844, woont Slagharen (1869), overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 21.07.1873, tr. Ambt Hardenberg 07.05.1869 Johannes Bernardus Everhardus Eikens, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 19.12.1843, arbeider, overl. Emmen 01.02.1917, z.v. Antonius Eikens en Johanna Peltrop|d|.
Uit dit huwelijk: Johanna Antonia, geb. Ambt Hardenberg 04.08.1870, overl. Nieuw Schoonebeek (Schoonebeek) 29.09.1908.
     JBEE tr. 2e Ambt Hardenberg 08.05.1877 Josephina Angela Schulte, geb. Twist (Pruissen)|e| ca. 1851, overl. Schoonebeek 02.02.1931, d.v. Johan Heinrich Schulte en Adelheid Schole.

6.                  Johannes Gerhardus Lohuis, geb. Zaadveenen (Coevorden) 23.03.1847, overl. Zaadveenen (Coevorden) 27.05.1869. [Twee keer Johannes Gerhardus?]

7.                  Hinderika Lohuis, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 16.05.1849, overl. Coevorden 26.10.1914, tr. Coevorden 02.05.1870 Dirk Smeeman, geb. Coevorden 08.09.1845, overl. Coevorden 31.07.1886, z.v. Hindrikus Smeeman en Hillegien Assen.
Uit dit huwelijk: Henderikus Gerhardus, geb. Coevorden 11.07.1871, overl. 26.07.1871; Geertruida, geb. Coevorden 06.10.1872, overl. Dalen 30.03.1959; Henderikus Gerhardus, geb. Coevorden 29.10.1875, overl. Coevorden 01.03.1957; Helena, geb. Coevorden 29.03.1878; Gerridina, geb. Coevorden 14.02.1881; Johanna, geb. Coevorden 10.09.1884, overl. Coevorden 23.09.1961.

 

Noten: |a| Lohues (bij huwelijk in 1863), maar Lohuis bij huwelijken kinderen; |b| in 1870 bij huwelijk Hinderika worden haar ouders genoemd: Gerhardus Lohuis en Geertruid Stroeven; in 1875 bij huwelijk Johannes Gerardus heten ze: Gerardus Lohuis en Geertruid Stroeve; in 1876 bij overlijden dochter Maria: Geert Lohuis en Geertruida Stroeve; |c| 25.05 volgens overl.akte Dalen no.68 in GenLias/Drenlias; |d| Veltrop volgens huw.akte in GenLias; |e| nu in Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen.

 


 

III.b.  Adolph Lohuis, z.v. II.b, geb. Emlichheim (D) 10.12.1835, landbouwer (1865,1894), overl. Coevorden 13.01.1916, tr. Coevorden 18.05.1861 Maria Bosch, geb. Dalen 22.01.1840, overl. Steenwijksmoer (Coevorden) 18.03.1879, d.v. Albertus Bosch en Aleida Peters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhardus Lohuis, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 02.04.1862, overl. Coevorden 10.03.1864.

2.                  Susanna Aleida Lohuis, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 07.01.1864, overl. Avereest 26.10.1901, tr. Coevorden 28.04.1885 Gerrit Hendrik Wessels, geb. Coevorden 31.01.1851, landbouwer (1911,1921,1923), overl. Avereest 03.12.1925, z.v. Wilhelmus Wessels, arbeider, en Maria van Ommen.
Uit dit huwelijk: Wilhelm Wessels, geb. Coevorden 15.04.1886, overl. Avereest 19.01.1945, tr. Avereest 1915 Anna Maria Elisabeth Lohues; Adolf Wessels, geb. Coevorden 04.08.1888; Maria Geziena, geb. Coevorden 20.12.1890, overl. Avereest 20.08.1908; levenloze dochter, Coevorden 31.10.1892; Alexander, geb. Avereest 23.11.1893, overl. Zwolle 07.12.1957|e|; Maria Wilhelmina, geb. Dedemsvaart (Avereest) 24.03.1895, overl. Groningen 02.05.1948; Albertus Gerhardus, geb. Avereest 07.04.1897, overl. na 1923; Antonius, geb. Avereest 22.06.1899, overl. Avereest 26.06.1899; Gerhardus Hendrikus, geb. Avereest 22.06.1899 (tweeling), overl. Avereest 30.11.1899.
     GHW tr. 2e Avereest 22.09.1911 Johanna Wilhelmina van Ommen, geb. Avereest 15.09.1859, overl. Avereest 12.08.1937, d.v. Hermanus van Ommen en Maria Scholten.
     JWvO tr. 1e Avereest 31.10.1884 Hermannus Bosch, geb. Dalfsen 10.02.1853, landbouwer, overl. Avereest 02.08.1910, z.v. Gerrit Jan Bosch, arbeider, en Johanna Vlierman.

3.                  Geertruida Lohuis, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 14.10.1865, tr. Coevorden 04.02.1891 Theodorus Anthonius Bruins, geb. Coevorden 01.11.1854, smid, hoefsmid (1905), overl. Coevorden 15.10.1925, z.v. Johannes Bruins en Johanna Belt.
Uit dit huwelijk: Adolf Anthonius, geb. Coevorden 14.06.1891, overl. 23.05.1893; Johanna Maria Aleida, geb. Coevorden 19.03.1893; Maria Johanna, geb. Coevorden 27.09.1894; Euphemia Wilhelmina, geb. Coevorden 10.01.1896; Adolf, geb. Coevorden 20.12.1896, overl. 27.03.1897; Adolf, geb. Coevorden 16.04.1898, overl. 23.03.1920; Susanna Johanna, geb. Coevorden 01.09.1900, overl. na 1924; Susanna Aleida, geb. Coevorden 18.02.1903; Theodorus Anthonius, geb. Coevorden 23.02.1905, overl. na 1932.
    
TAB tr. 1e Coevorden 14.05.1881 Johanna Maria Beukeveld, geb. Coevorden 06.05.1854, overl. Coevorden 04.10.1884, d.v. Harmen Hendrik Beukeveld en Maria Caspers; tr. 2e Dalen 11.11.1885 Susanna Aleida Bosch, geb. Dalen 22.03.1863, overl. Coevorden 20.04.1888, d.v. Jan Willem Bosch en Gezina Mastebroek.

4.                  Gerridina Lohuis, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 31.01.1868, overl. Coevorden 13.11.1912, tr. Coevorden 02.05.1889 Wilhelm Wessel, geb. Coevorden 19.08.1856, landbouwer, overl. Coevorden 13.08.1944, z.v. Wilhelmus Wessel en Maria van Ommen.
Uit dit huwelijk: Maria, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 29.01.1890, overl. Avereest 10.04.1957; Maria Susanna, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 21.09.1891, overl. 31.10.1891; Adolf, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 12.09.1892; Wilhelmus, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 11.03.1895, overl. na 1924; Maria, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 21.03.1898; Wilhelm Alexander, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 08.02.1901, overl. na 1928; Matheus Gerardus, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 22.03.1902, overl. 01.09.1902; Gerardus Hendrikus, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 25.06.1903; Antonius, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 21.07.1905; Gerridina, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 11.05.1908, overl. na 1928.

5.                  Alberdina Lohuis, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 29.06.1870, woont Ambt Hardenberg (1890), overl. Lutten aan de Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 21.08.1938, tr. Ambt Hardenberg 20.04.1894|a| Bernardus Johannes Gerhardus Opdewoert, geb. Avereest 19.11.1866, kleermaker, overl. na 1938, z.v. Gerhardus Johannes Opdewoert, kleermaker, en Maria Anna Lieken|b|.
Uit dit huwelijk (op de Woert): Gerhardus Johannes Matheus, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 26.01.1895, w.s. jong gestorven; Adolph Bernardus, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 30.10.1896, overl. Zwolle 27.06.1939|c|; Maria Anna, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 30.03.1899, overl. na 1924; Gerhardus Johannes Matheus, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 28.10.1901, w.s. jong gestorven; Gerhardus Johannes Matheus, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 03.09.1903, overl. Ambt Hardenberg 18.11.1918; Maria Grada, geb. Ambt Hardenberg ca. 1906, overl. na 1931; Johanna Gerharda Maria op de Woert, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 09.09.1908; Alberdina Bernarda Maria op de Woert, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 30.11.1912.

6.                  Maria Lohuis, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 09.09.1872, overl. Steenwijksmoer (Coevorden) 12.05.1876.

7.                  Johanna Lohuis, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 29.01.1875, woont Ommen (1945), overl. Zwolle 21.01.1945|d|, tr. Coevorden 22.11.1900 Johannes Gerhardus Meijerink, geb. Coevorden 16.09.1877, landbouwer, overl. Ommen 15.01.1945, z.v. Hindrik Jan Meijerink en Henderica Peters.
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan, geb. Hoogehaar (Dalen) 04.04.1902, overl. na 1927; Maria Aleida, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 17.10.1902; Henderikus, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 17.09.1904, overl. Coevorden 07.11.1904; Henderika, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 04.09.1905, overl. na 1931; Aleida Geertruida, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 05.01.1908, overl. na 1928; Adolf, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 23.12.1909.

8.                  Susanna Lohuis, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 18.08.1877, overl. Steenwijksmoer (Coevorden) 08.11.1878.

9.                  Gerhardus Lohuis, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 18.03.1879.

 

Noten: |a| ondertekent huwelijksakte (no.20) met B.J.G. Op de Woert; |b| Luiken volgens huw.akte op website HCOV; |c| ook overl.akte Avereest 1939 no.69; |d| ook overl.akte Ommen 1945 no.18; |e| wonende te Dedemsvaart (Avereest).

 


 

III.c.  Johanna Euphemia Lohuis, d.v. II.b, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 27.05.1839, zonder beroep (1858), overl. tussen 1858 en 1937.

Kind:

1.                  Gerhard Lohuis, geb. Zandveenen (Coevorden) 08.11.1858|a|; volgt IV.c.

 

Noten: |a| aangifte door Jan Fredrik Nieuhoff, 44 jaar, vroedmeester (geb.akte Coevorden 1858 no.70).

 


 

IV.c.  Gerhard Lohuis, z.v. III.c, geb. Zandveenen (Coevorden) 08.11.1858, reiziger (1890,1891), manufacturier (1894,1897), winkelier (1895), lid 3e orde H. Franciscus, 25 jr Vincentiaan (1916), Gouden Kruis Pro Ecclesia et Pontifice (1916), overl. Lent (Huize St. Jozef) 28.11.1937, begr. Nijmegen 01.12.1937, tr. Leiden 22.10.1890 Jannetje van Tongeren, geb. Leiden 04.08.1863, overl. Nijmegen 01.03.1927, d.v. Leendert van Tongeren en Willemina Otto.

Uit dit huwelijk:

1.                  P.fr. Hendrik Johannes Hertog Lohuis OFM, Gilbertus, geb. Leiden 10.09.1891, overl. Maastricht 15.03.1980, begr. Sint Pieter.

2.                  Martinus Otto Joseph Lohuis, geb. Leiden 04.08.1894; volgt V.e.

3.                  Johanna Maria Euphemia Lohuis, geb. Leiden 22.09.1895, tr. Nijmegen 05.04.1918 Antonius Franciscus Johannes Huigens, geb. Bolsward 27.07.1886, candidaat-notaris (1918), notaris (1926), z.v. Johannes Stephanus Huigens en Johanna Everdina Wijnberg.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Elst 20.04.1926; Els, geb. ca. 1937, overl. Elst 02.11.1956, begr. Elst 06.11.1956.

4.                  Geertruda Wilhelmina Maria Lohuis, geb. Leiden 17.11.1897, verloofd xx.04.1928|a|, tr. Nijmegen 25.06.1929 H.B.H.M. Siegmund. [Nijmegen 1937]
Uit dit huwelijk: Adrianus H.J., geb. Nijmegen 03.02.1931; Johanna H.M., geb. Nijmegen 1933; Geertrudis C.M., geb. Nijmegen 1935; Gerhard J.A.M., geb. Nijmegen 1937.

5.                  P.fr. Nicolaas G.F.M. Lohuis OFM, geb. Nijmegen 03.04.1899, Orde der Minderbroeders (1918), priester gewijd (1925), gardiaan van het klooster Alverna (Gld.), rector Gymnasium te Megen, pastoor te Gorkum, Leiden en Den Haag (S. Paschalis), ziekenpastor Bergwegziekenhuis te Rotterdam, overl. Rotterdam 05.07.1971, begr. Katwijk a/d Rijn (Minderbroederskerkhof) 08.07.1971.

 

Noten: |a| Het Vaderland 20.04.1928.

 


 

V.e.  Martinus Otto Joseph Lohuis, z.v. IV.c, geb. Leiden 04.08.1894, boekhandelaar (1919,1949), overl. Almelo 10.11.1949, begr. Almelo 14.11.1949, tr. Almelo 18.02.1919 Helene Catharina Anna Breijder, geb. Stad Almelo 15.09.1894, overl. Haarlem (Maria-Stichting) 29.12.1965, begr. Almelo, d.v. Petrus Christianus Gerardus Breijder (ca.1868-1939), hotelhouder, en Anna Maria Koopmans (ca.1867-1939).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerard Nicolaas Johannes Maria Lohuis, geb. Almelo 1923|a|; volgt VI.a.

2.                  Anne Marie B.A. Lohuis, geb. ca. 1930, overl. xx.09.2008, tr. J.H. Smid, overl. voor 2008.

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 22.05.1923.

 


 

VI.a.  Gerard Nicolaas Johannes Maria Lohuis, z.v. V.e, geb. Almelo 12.05.1923, kantoorboekhandelaar, overl. Almelo 17.06.1961, begr. Almelo 21.06.1961, verloofd Almelo/Tiel 24.04.1949, tr. Tiel 02.05.1950 Gertrudis Jozina Maria Corver, Trudy, geb. 21.04.1925, d.v. Cornelis Theodorus Corver (1887-1979) en Elise Maria Kauffeld (1886-1968).

     Gertrudis tr. 2e na 1961 Hans Muurling, geb. Gouda 12.10.1910, overl. Enschede 01.07.1982.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

III.d.  Johannes Gerhardus Lohuis, z.v. II.b, geb. Zaadveenen (Coevorden) 22.01.1842, landbouwer (1875,1881), arbeider (1882,1887), overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 22.05.1887, tr. 1e Ambt Hardenberg 07.04.1875 Anna Maria Kosse, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 23.07.1848, overl. Ambt Hardenberg 17.08.1880, d.v. Herm Hendrik Kosse, landbouwer, en Gesina Arends; tr. 2e Ambt Hardenberg 27.05.1881 Euphemia Helena Jannink, geb. Nieuwringe (Pruissen)|a| ca. 1854, overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 07.09.1900, d.v. Bernard Heinrich Jannink en Maria Elisabeth Rohe. [Dedemsvaart (1882)]

     EHJ tr. 2e Ambt Hardenberg 15.02.1889 Johannes Hendrikus Meijer, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 27.10.1862, arbeider, overl. na 1900, z.v. (Jan) Hendrik Meijer, arbeider, en Hendrikjen Lijster; uit dit huwelijk kinderen.

Uit het huwelijk Lohuis-Kosse:

1.                  Gerhardus Johannes Lohuis, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 11.05.1878, kleermaker, overl. Lutten aan de Dedemsvaart (Hardenberg) 24.08.1949.

2.                  Hermannus Hendrikus Lohuis, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 12.08.1880, overl. Slagharen (Ambt Hardenberg) 01.09.1880.

Uit het huwelijk Lohuis-Jannink:

3.                  Anna Maria Lohuis, geb. Ambt Hardenberg 02.09.1882, dienstmeid (1904), tr. Zwollerkerspel 02.06.1904 Gerhardus Augustinus van Duuren, geb. Zwollerkerspel 23.11.1878, meubelmaker, z.v. Hendrikus van Duuren, boerenwerker, en Maria Hendrika Hoekman.

4.                  Anna Geertruida Lohuis, geb. Slagharen (Ambt Hardenberg) 26.02.1885.

 

Noten: |a| nu Neuringe, dorp in Twist, Landkreis Emsland, Bundesland Niedersachsen.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis