Familie ter Mors (11)

 

 

Het betreft de nazaten van Willem ter Borg, later ter Mors, en Hilleken Meijers te Lonneker.

 

De relatie met andere families ter Mors (en spellingsvarianten) is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J. Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2002 (laatst herzien april 2015)

 


 

0. Hindrik ter Borg, tr. voor 1755 Fenneken Voogd.

Uit dit huwelijk:

 


 

I. Willem ter Borg, later ter Mors|a|, geb. Usselo ca. 1755, landbouwer, overl. Usselo (Lonneker) 27.01.1823|c|, tr. voor 1787 Hilleken Meijers, geb. Lonneker ca. 1768, overl. Usselo (Lonneker) 23.02.1839, d.v. Albert Meijers en Berendina Helmink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Albert ter Mors, geb. Lonneker ca. 1787; volgt II.

2.                  Hendrina Mors, geb. (op de Bosplaats) 30.03.1794, landbouwster, overl. Usselo (Lonneker) 26.04.1857, tr. voor 1813 Gerrit Jan Geerdink, geb. (Lonneker) 03.05.1789, landbouwer, overl. Usselo (Lonneker) 17.12.1869, z.v. Jan Wissink (1759-). [Usselo]
Uit dit huwelijk: Jannes, geb. ca. 1813, overl. Usselo (Lonneker) 28.05.1814|e|; Hermannus, geb. Lonneker ca. 1818/1819, overl. Usselo (Lonneker) 07.02.1905; Jan, geb. Lonneker 1821, overl. Enschede 29.11.1886; Willemina, geb. Lonneker ca. 1826/1827, overl. Boekelo (Lonneker) 18.03.1919; Fenneken, geb. Lonneker 03.04.1829, overl. Usselo (Lonneker) 12.11.1866; Berendina, geb. Lonneker 14.09.1831, overl. Usselo (Lonneker) 09.01.1915.

3.                  Berendina Mors, geb. Usselo ca. 1796/1797, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 10.12.1832|b|, tr. Enschede 14.12.1815|d| Jannes ten Cate/Kate, geb. Eschmarke ca. 1785, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 08.02.1836, z.v. Lucas ten Kate en Geertjen ten Kate.
Uit dit huwelijk: Willem, geb. Lonneker ca. 1815, overl. Eschmarke (Lonneker) 13.11.1838; Wilhelmina, geb. Lonneker ca. 1818, overl. Eschmarke (Lonneker) 21.02.1819; Gerridina, geb. Lonneker ca. 1819, overl. Eschmarke (Lonneker) 30.08.1865; Hendrik Jan, geb. Eschmarke (Lonneker) 29.11.1819, overl. Eschmarke (Lonneker) 04.05.1854; Willemina, geb. Lonneker 05.091821, overl. Enschede 20.03.1851; Elisabeth, geb. Lonneker 29.05.1824, overl. Eschmarke (Lonneker) 04.06.1824; Hendrina, geb. Lonneker 29.05.1824 {tweeling}, overl. Eschmarke (Lonneker) 04.06.1824; Aleijda, geb. Lonneker 07.01.1827, overl. Eschmarke (Lonneker) 01.04.1858; Jan Hendrik, geb. Lonneker 28.04.1830, overl. Enschede 31.01.1884.

 

Noten: |a||b| vader naderhand ter Mors (overl.akte Lonneker 1832 no.145); |c| overl.akte Lonneker 1823 no.30; |d| bruidegom ook Jannes Schipholt op ’t Kate, bruid ook Berendina ter Borg (huw.akte Enschede 1815 no.44); |e| vader Gerrit Jan Wissink, moeder Hendrina ter Mars (overl.akte Lonneker 1814 no.45).

 


 

II. Albert ter Mors, z.v. I, geb. Lonneker 26.08.1787, landbouwer, overl. Lonneker 14.05.1855|b|, tr. voor 1813 Aaltjen Wissink, Eulken, geb. Lonneker ca. 1784/1785, landbouwster, overl. Lonneker 13.03.1854, d.v. Jan Hendrik Wissink en Fenneken Breteler.

AtM en AW verkopen op 25.05.1825 een maat- of hooiland gelegen bij het erve Zwerink te Usselo, groot plm. 70 roeden, voor de soma van ƒ400,- aan Lucas Zweerink.|d|

Uit dit huwelijk:

1.                  Willemina Mors, geb. Usselo (Lonneker) 04.03.1813, landbouwersche, overl. Usselo (Lonneker) 02.03.1839, tr. Lonneker 29.07.1837 Jan Geerdink, geb. Lonneker ca. 1802, landbouwer, overl. Usselo (Lonneker) 07.09.1870, z.v. Berend Geerdink en Hendrina Kamp.
     JG tr. 2e Lonneker 04.04.1840 Janna Schreurs, geb. Lonneker ca. 1806, landbouwersche, overl. Usselo (Lonneker) 27.05.1872, d.v. Jan Schreurs en Harmken ten Brugge.

2.                  Lucas ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 1814; volgt III.

3.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 18.02.1817, overl. Usselo (Lonneker) 04.04.1817|a|.

4.                  Johanna ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 16.05.1818.
= w.s. Janna Mors, geb. Lonneker ca. 1819, boerwerkster, overl. Lonneker 01.07.1837.

5.                  Hendrina Frederika ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 07.01.1822, overl. Lonneker 07.01.1896.

6.                  Enneken ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 09.01.1827, landbouwster, overl. Twekkelo (Lonneker) 19.02.1900, tr. Lonneker 28.08.1857 Egbert Wermer, geb. Lonneker 29.10.1826, landbouwer, overl. Lonneker 01.06.1879, z.v. Hermen Wermer en Judith Wissink.
Uit dit huwelijk: Herman, geb. Lonneker 25.03.1859, overl. Twekkelo (Lonneker) 14.06.1917; Anna Willemina, geb. Lonneker 12.03.1861, overl. Twekkelo (Lonneker) 15.11.19121; Judith Willemina, geb. Lonneker 20.10.1864, overl. Deventer 14.05.1943|c|; Aaltjen, geb. Lonneker 09.03.1867, overl. Lonneker 18.02.1868.

7.                  Jenneken Mors, geb. Lonneker 09.01.1827, overl. Lonneker 22.02.1919, tr. Lonneker 15.10.1874 Andreas Johannes van den Berg, geb. Arnhem 18.09.1829, hulponderwijzer (1874), overl. Enschede 03.11.1908, z.v. Johannes Theodorus van den Berg, behanger, en Maria Michel.

8.                  levenloze dochter, Usselo (Lonneker) 10.10.1829.

 

Noten: |a| moeder Eulken Wissink; |b| moeder Hilgjen Meijer (overl.akte Lonneker 1855 no.110); |c| ook overl.akte Enschede 1943 no.386; |d| Boerderijen in Enschede, deel 2 (Esmarke-Usselo), 1998, p.215.

 


 

III. Lucas ter Mors, z.v. II, geb. Usselo (Lonneker) 26.03.1814, landbouwer, overl. Lonneker 21.01.1894, tr. Lonneker 30.03.1839 Berendina Weldink, geb. Eschmarke (Enschede) 13.08.1816, landbouwster, overl. Lonneker 26.08.1879, d.v. Jannes Weldink en Hendrina Keijzers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Andries ter Mors, geb. Lonneker 1839; volgt IV.a.

2.                  Hendrik Jan ter Mors, geb. Lonneker 20.11.1840, overl. Lonneker 13.03.1846.

3.                  Aleida Willemina ter Mors, geb. Lonneker 06.01.1843, overl. Lonneker 19.10.1918, tr. Lonneker 30.06.1865 Gerrit Jan Voogt, geb. Lonneker 02.11.1838, landbouwer (1865,1884), fabriekarbeider (1892,1893), landbouwer (1896), overl. Lonneker 19.07.1896, z.v. Jan Voogt en Johanna ten Heuw.
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Eschmarke (Lonneker) 01.09.1865, overl. Eschmarke (Lonneker) 20.09.1865; Johanna, geb. Eschmarke (Lonneker) 13.06.1867, overl. Twekkelo (Lonneker) 21.10.1906; Aleida, geb. Eschmarke (Lonneker) 01.03.1869, overl. Enschede 30.06.1953; Johanna Berendina, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 24.11.1871, overl. Lonneker 01.04.1883; Betje, geb. Lonneker 27.09.1874, overl. Enschede 07.01.1941; Lina, geb. Lonneker 28.10.1877; Jan, geb. Lonneker 10.06.1880, overl. Lonneker 28.12.1882; Jan, geb. Lonneker 25.03.1884, overl. Enschede 18.02.1900|a|.

4.                  Johanna ter Mors, geb. Lonneker 25.11.1844, overl. Lonneker 04.10.1848.

5.                  Hendrik Jan ter Mors, geb. Lonneker 1846; volgt IV.b.

6.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. Lonneker 1849; volgt IV.c.

7.                  Hermannus ter Mors, geb. Lonneker 1851; volgt IV.d.

8.                  Hanna ter Mors, geb. Lonneker 11.07.1853, overl. Enschede 20.04.1949, tr. Lonneker 08.02.1878 Gerhard Scholten, geb. Stad Delden 23.07.1858, landbouwer, overl. Lonneker 24.11.1922, z.v. Gerrit Jan Scholten en Aaltjen Truitman.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan Hendrik, geb. Lonneker 29.05.1878, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 30.04.1915; Berendina, geb. Lonneker 21.09.1880, overl. Lonneker 11.01.1887; Albert Jan, geb. Lonneker 24.08.1882, overl. na 1908; Lina, geb. Lonneker 30.08.1884, overl. na 1910; Bernard, geb. Loneker 14.04.1887; Gerridina, geb. Lonneker 19.12.1889, overl. Lonneker 01.12.1890; Grada, geb. Lonneker 13.09.1891, overl. na 1917; Gerritdina Johanna, geb. Loneker 27.11.1893; Johan, geb. Lonneker 10.12.1895, overl. na 1924; Frederika Gesina, geb. Lonneker 28.10.1899, overl. na 1926.

9.                  Fenneken ter Mors, geb. Lonneker 07.09.1856, fabriekarbeidster (1878), overl. Enschede 20.06.1887, tr. Lonneker 03.05.1878 Andries Horst, geb. Lonneker 30.05.1853, fabriekarbeider, overl. na 1887, z.v. Jan Horst en Enneken Robers.
Uit dit huwelijk: Johan Lambertus, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 15.09.1878, overl. Lonneker 18.04.1887|b|; Berendina, geb. Lonneker 01.06.1880, overl. na 1901; Engelbertus, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 04.06.1883, overl. Enschede 04.01.1904; Liena, geb. Enschede xx.08.1886, overl. Enschede 23.03.1887.

10.              Hermina ter Mors, geb. Lonneker 30.04.1859, overl. Lonneker 02.11.1901, tr. Lonneker 17.10.1879 Gerrit ter Horst, geb. Lonneker 26.03.1855, landbouwer (1879), fabriekarbeider (1905,1916), arbeider (1919), overl. Enschede 14.11.1939, z.v. Albertus ter Horst en Willemina Elshof.
Uit dit huwelijk: Aalten, geb. Lonneker 14.05.1879; Bernard, geb. Lonneker 24.06.1882, overl. na 1905; Willemina, geb. Lonneker 03.03.1887, overl. Lonneker 26.05.1888; Willem, geb. Lonneker 07.05.1889, overl. na 1912; Leijda, geb. Lonneker 29.05.1891, overl. na 1916; Hendrika Wilhelmina, geb. Lonneker 09.06.1892, overl. na 1919.

 

Noten: |a| oud 15 jaar, fabrieksarbeider (overl.akte Lonneker 1900 no.42); |b| ook overl.akte Enschede 1887 no.96.

 


 

IV.a. Andries ter Mors, z.v. III, geb. Lonneker 27.09.1839, dienstknecht (1875), landbouwer (1875,1884), dagloner (1895,1901), overl. Enschede 19.02.1901, tr. 1e Lonneker 14.10.1875 Johanna Assink, geb. Hengelo 05.01.1840, dienstmeid (1875), overl. Lonneker 26.08.1883, d.v. Jan Hendrik Assink, wever, en Johanna Vos; tr. 2e Lonneker 20.06.1884 Berendina Peddemors, geb. Enter (Wierden) 04.11.1855, overl. Enschede 01.01.1948, d.v. Teunis Peddemors en Hendrika Hagreis.

Uit het huwelijk ter Mors-Assink:

1.                  Berendina ter Morsch, geb. Woolde (Hengelo) 02.12.1875, overl. Enschede 25.07.1960, tr. Enschede 08.06.1901 Bernard Wagelaar, geb. Lonneker 17.09.1870, fabriekarbeider (1901), textielarbeider (1929,1930), overl. Enschede 03.02.1958, z.v. Jannes Wagelaar en Berendina Schouwink.
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Enschede ca. 1902, overl. na 1929; Jannes, geb. Enschede ca. 1904, overl. na 1930.

2.                  Johanna ter Mors, geb. Lonneker 22.01.1879, overl. Enschede 07.08.1960, tr. Lonneker 16.05.1903 Herman Borghuis, geb. Broekheurne (Lonneker) 30.05.1878, fabriekarbeider, z.v. Arend Jan Borghuis (ca.1846-1935) en Aalken Straatman (ca.1849-1939).

3.                  Liena ter Mors, geb. Lonneker 01.01.1883, overl. Lonneker 18.06.1883.

Uit het huwelijk ter Mors-Peddemors:

4.                  Lucas Teunis ter Mors, geb. Lonneker 1885; volgt V.a.

5.                  Aleida Femia ter Mors, geb. Lonneker 26.06.1887, fabriekarbeidster (1910), tr. Enschede 29.01.1910 Johan Georg Lunter, geb. Enschede 30.08.1887, bakker (1910,1911), fabriekarbeider, overl. Enschede 21.12.1958, z.v. Johan Herman Hendrik Lunter en Peternella Catharina Aleida Groeneveld.
Uit dit huwelijk: Herman, geb. Lonneker 24.05.1910, overl. Lonneker 30.07.1910; Alida, geb. Lonneker 24.08.1911.

6.                  Hendrik Jan ter Mors, geb. Enschede 06.05.1890, fabrieksarbeider, tr. Oldenzaal 15.01.1925 Maria Johanna Ankoné, geb. Oldenzaal 11.05.1892, z.v. Gerrit Jan Ankoné en Johanna Maria van der Vegte.

7.                  Grada ter Mors, geb. Enschede 07.08.1892, fabriekarbeidster (1913), overl. Enschede 21.12.1951, tr. Enschede 03.07.1913 Herman Jurrisen, geb. Enschede ca. 1893|b|, pakhuisknecht (1913), overl. Enschede 18.11.1953, z.v. Jacob Jurrisen en Johanna Zwijnenberg.

8.                  Gerridina ter Mors, geb. Enschede 10.02.1895, overl. na 1935, tr. Amsterdam 22.02.1922 Elias Mozes Schaap, geb. Kampen 30.01.1894, koopman (1922), manufacturier (1935), overl. Zwolle 29.12.1935, z.v. Noach Levie Salomon Schaap en Jansje Vecht.
Kind van Gerridina (erkend bij het huwelijk|a|):

1.      Leo Eduard ter Mors, later Schaap, geb. Amsterdam 04.12.1921.

9.                  Hendrika ter Mors, geb. Enschede 1898 (no.60), overl. Enschede 04.11.1899.

 

Noten: |a| erkenning kind nietig verklaard 12.03.1942 (huw.akte Amsterdam 1922 reg.3A fol.13); |b| niet gevonden in index BS.

 


 

V.a. Lucas Teunis ter Mors, z.v. IV.a, geb. Lonneker 05.05.1885, fabriekarbeider, tr. Enschede 29.10.1908 Hendrika Jansen, geb. Vledderveen (Vledder) 10.12.1887|b|, fabriekarbeidster, d.v. Egbert Jansen en Roelfien Hollander.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritdina ter Mors, geb. Enschede 28.01.1909.

 

Noten: |b| Hendrikien.

 


 

IV.b. Hendrik Jan ter Mors, z.v. III, geb. Lonneker 06.09.1846, landbouwer, overl. Enschede 21.07.1938, tr. Lonneker 30.01.1873 Gerridina Voogd, geb. Usselo (Lonneker) 06.02.1846, landbouwster, overl. Enschede 09.01.1920, z.v. Jan Voogd en Johanna ten Heuw.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Lonneker 15.04.1873.

2.                  Lucas Jan ter Mors, geb. Lonneker 1874; volgt V.b.

3.                  Johanna ter Mors, geb. Lonneker 25.02.1877, tr. Lonneker 03.02.1900 Albert Kapper, geb. Usselo (Lonneker) 24.04.1879, pakhuisknecht (1900), fabriekarbeider (1901), z.v. Jan Hendrik Kapper en Hermina Weber.
Uit dit huwelijk: Johanna Hermina, geb. Lonneker 08.05.1900, overl. na 1925; Gerridina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 03.07.1901, overl. na 1931.

4.                  Berendina ter Mors, geb. Lonneker 03.11.1885, fabrieksarbeidster (1909), tr. Lonneker 18.12.1909 Gerrit Wesselink, geb. Lonneker 29.01.1886, fabrieksarbeider, overl. Enschede 27.02.1959, z.v. Bertus Wesselink en Johanna Schutte.
Uit dit huwelijk: Bernard Hendrik, geb. Lonneker 03.02.1910.

 


 

V.b. Lucas Jan ter Mors, z.v. IV.b, geb. Lonneker 26.11.1874, landbouwer, overl. Lonneker 06.05.1917, tr. Lonneker 21.07.1900 Everlina Gerritdina Nijhuis, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 25.04.1878, overl. na 1947, d.v. Hendrik Jan Nijhuis en Willemina Voogdgeert.

     EGN tr. 2e Lonneker 22.11.1924 Hendrik Stokhorst, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 21.07.1874, landbouwer, overl. Enschede 12.12.1947, z.v. Hermannus Stokhorst en Jenneken ter Riet.

Uit dit huwelijk:

1.                  Herman Willem Gerrit ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 09.08.1900, tr. Gerritdina ter Horst, geb. Hengelo ca. 1903, overl. Enschede 03.06.1959, d.v. Bernardus ter Horst en Johanna ten Cate.

2.                  Gerritdina Willemina ter Mors, geb. Lonneker 02.04.1903, overl. Usselo (Lonneker) 04.10.1903.

3.                  Willem Gerrit ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 27.09.1904.

 


 

IV.c. Jan Hendrik ter Mors, z.v. III, geb. Lonneker 08.05.1849, geb. Lonneker 08.05.1849|b|, landbouwer (1867,1879), fabriekarbeider (1885,1894,1903), woont Lasonder D247r te Enschede (1899)|c|, overl. Enschede 01.09.1923, tr. Lonneker 12.09.1867 Gerridina Eulderink, geb. Usselo (Lonneker) 13.04.1842, dienstmeid (1867), overl. Enschede 26.05.1923, d.v. Jan Eulderink (1806-) en Gezina Bertelink (1814-1878).

Kind van Gerridina (gewettigd bij het huwelijk|a|):

1.                    Aleida Willemina ter Mors, geb. Lonneker 29.08.1867, overl. Enschede 03.03.1892, tr. Lonneker 25.09.1885 Gerrit Huskes, geb. Driene (Lonneker) 14.10.1864, landbouwer, overl. Lonneker 13.09.1889, z.v. Jan Huskes en Janna Lansink.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Lonneker 27.10.1885; Jan Gerard, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 16.01.1887.

Uit dit huwelijk:

2.                    Jan Hendrik ter Mors, geb. Lonneker 1869; volgt V.c.

3.                    levenloze dochter, Lonneker 22.03.1872.

4.                    Berendina ter Mors, geb. Lonneker 05.02.1874, fabrieksarbeider, overl. Enschede 31.10.1901.

5.                    Gezina Geertruida ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 20.02.1879, fabriekarbeidster (1903), overl. Enschede 01.07.1945, tr. Enschede 02.05.1903 Gerhard Johannes Schols, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 20.10.1880, fabriekarbeider, overl. Enschede 08.04.1912, z.v. Jan Adolf Schols en Gerritdina Paalberends.
Uit dit huwelijk: Jan Adolf, geb. Enschede ca. 1905, overl. Enschede 13.02.1912.

 

Noten: |a| huw.akte Lonneker 1867 no.52; |b|c| Kiezersregister Enschede 1899.

 


 

V.c. Jan Hendrik ter Mors, z.v. IV.c, geb. Usselo (Lonneker) 23.08.1869, geb. Lonneker 23.08.1869|a|, fabriekarbeider, woont Lasonder D247r te Enschede (1899)|b|, overl. Enschede 11.03.1947, tr. Enschede 26.07.1894 Johanna Berfelo, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 21.05.1871, overl. na 1947, d.v. Willem Berfelo (-1871) en Johanna Keler.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerridina Johanna ter Mors, geb. Enschede 02.01.1896, tr. Enschede 20.08.1921 Eite Slootheer, geb. Blokzijl ca. 1896, agent van politie, z.v. Harmen Slootheer en Jantje de Vries.

2.                  Wilhelm ter Mors, geb. Enschede 21.03.1898, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 06.12.1905.

3.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. Enschede 20.11.1900, overl. Enschede 28.10.1901.

4.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 29.11.1902.

5.                  Johanna Wilhelmina ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 28.07.1906, overl. Enschede 06.12.1909.

6.                  Wilhelm Johan ter Mors, geb. Enschede 05.11.1912.

 

Noten: |a||b| Kiezersregister Enschede 1899.

 


 

IV.d. Hermannus ter Mors, z.v. III, geb. Lonneker 06.02.1851, fabriekarbeider, overl. Enschede 09.02.1916, tr. Lonneker 23.11.1876 Hermina Voogd, geb. Lonneker 12.07.1853, fabriekarbeidster (1876), overl. Enschede 06.09.1925, d.v. Jan Voogd en Johanna ten Heuw.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lina Berendina ter Mors, geb. Lonneker 11.05.1877, overl. na 1930, tr. Enschede 23.09.1899 Jan Herman van ’t Slot, geb. Lonneker 30.06.1871 (akte), kantoorbediende (1899), boekhouder (1912), overl. Enschede 03.11.1930, z.v. Aalt van ’t Slot en Johanna Messelink.
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Enschede 07.12.1902; Johan Adriaan, geb. Enschede 17.08.1905; Hendrik Herman, geb. Enschede 30.06.1912.

2.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. Enschede ca. 1880, overl. Enschede 27.10.1885.

 


Legenda

o    Hengelo=Hengelo(O)


terug naar het overzicht