Familie Mors (44)

 

(Lonneker)

 

Het betreft de nazaten van Fredrik Mors en Geertjen Bornebroek te Lonneker.

 

De relatie met andere families ter Mors (en spellingsvarianten) is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J. Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2002 (laatste herzien april 2017)

 


 

I. Fredrik Mors, landbouwer, overl. na 1783, tr. voor 1773 Geertjen Bornebroek, landbouwerse, overl. na 1783.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joanna Mors, Jenne, geb. Lonneker ca. 1773, landbouwersche, overl. Lonneker 07.05.1840|a|, tr. voor 1808 Jan Klaascate/Klaaskatte, geb. Lonneker ca. 1774, landbouwer, overl. Lonneker 02.02.1834, z.v. Jan Klaaskate en Geertjen Bornebroek|b|.
Uit dit huwelijk: Joanna, ged. 15.06.1808|e|, overl. Enschede 23.11.1874; Gradus, geb. ca. 1810, overl. Lonneker 16.04.1817; Geertruid, geb. Lonneker 02.11.1812, overl. Lonneker 20.01.1865|c|; Gerrit Jan, geb. Lonneker 08.05.1815, overl. Lonneker 19.04.1817; Gradus, geb. Lonneker 19.04.1819, overl. Lonneker 10.01.1879.

2.                  Enneken Mors, geb. Lonneker ca. 1776, overl. Boekelo (Lonneker) 17.10.1841|f|, tr. voor 1806 Albertus Lansink, Bertus, geb. Haaksbergen ca. 1767, landbouwer, overl. Boekelo (Haaksbergen) 08.05.1832, z.v. Daniël Lansink en Fenneken van Lochem.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan, geb. Lonneker ca. 1806, overl. Boekelo (Lonneker) 16.02.1875; Willem, geb. Lonneker ca. 1809, overl. Lonneker 05.07.1880; Gradus, geb. Boekelo (Lonneker) 18.02.1812, overl. Lonneker 15.03.1878; Fenne, geb. Boekelo (Lonneker) 10.10.1814, overl. Haaksbergen 02.08.1897; Diene/Dina, geb. Boekelo (Lonneker) 29.12.1817, overl. Lonneker 04.01.1894; levenloze zoon, Boekelo (Lonneker) 21.07.1822.

3.                  Gerrit Mors, geb. Boekelo ca. 1774/1779; volgt II.

4.                  Catharina Mors, geb. Lonneker ca. 1783, dienstmeid (1816), landbouwersche (1819,1822), overl. Boekelo (Lonneker) 04.04.1863, tr. 1e voor 1812 Gradus Lansink, overl. Boekelo (Lonneker) 18.06.1815; tr. 2e Lonneker 27.04.1816|d| Derk Hilverink, geb. Neede ca. 1784, dienstknegt (1816), landbouwer (1816,1822,1853), overl. Boekelo (Lonneker) 23.11.1853, z.v. Gerrit Hilverink en Janna Ordelmans.
Uit het huwelijk Lansink-ter Mors: Jan, geb. Boekelo (Lonneker) 27.01.1812, overl. na 1838; levenlozedochter, Boekelo (Lonneker) 20.04.1815.
Uit het huwelijk Hilverink-Mors: Jan Hendrik, geb. Boekelo (Lonneker) 20.09.1816, overl. na 1860; Gradus, geb. Boekelo (Lonneker) 05.02.1819, overl. Lonneker 29.10.1890; Janna, geb. Lonneker 01.12.1822, overl. Twekkelo (Lonneker) 07.12.1898.

 

Noten: |a| vader Gerrit ter Mors (overl.akte Lonneker 1840 no.81); |b| volgens overl.akte Lonneker 1834 no.13 in GenLias; |c| moeder Enneken (overl.akte Lonneker 1865 no.14); |d| bruid Katharina Umbach, vader v/d bruid Frederik Umbach, moeder v/d bruid Geertjen ter Mors (huw.akte Lonneker 1816 no.12); |e| huw.akte L1835.44, Reconstructie RK Doopboek Enschede/Lonneker, Uitgave GWT no.16; |f| vader Gerrit ter Mors (overl.akte Lonneker 1841 no.183).

 


 

II. Gerrit Morsch, z.v. I, geb. Boekelo ca. 1774/1779, landbouwer, wever (1847), overl. Boekelo (Lonneker) 09.06.1847|a|, tr. 1e Lonneker 10.04.1812 Gerridina Reimerink, geb. Honesch (Haaksbergen) ca. 1784/1785, spinster (1812), overl. Honesch (Haaksbergen) 25.01.1830, d.v. Jan Reimerink en Johanna Wolthuis; tr. 2e tussen 1830 en 1847 Gerritdine Knoefriet, overl. na 1847.

Uit het huwelijk Mors-Reimerink:

1.                  Geertjen Mors, geb. Haaksbergen ca. 1813, landbouwersche, overl. Hengelo 05.08.1876, tr. Hengelo 03.03.1848 Jan Hobbelink, geb. Hengelo ca. 1807, wever (1841,1846,1848), dagloner (1844), daghuurder (1863,1869), overl. Hengelo 07.12.1871, z.v. Steven Hobbelink en Leijde ter Horst.
Kinderen van Geertjen Mors (twee gewettigd bij het huwelijk):

a.         Gerrit Jan Mors, geb. Lonneker 03.12.1835, overl. Hengelo 30.04.1837.

b.         Aleida Mors, later Hobbelink, geb. Boekelo (Lonneker) 16.06.1838, overl. Enschede 12.07.1902.

c.         Gerritdina Mors, later Hobbelink, geb. Hengelo 02.01.1841, overl. Hengelo 04.05.1884.

d.        Johanna Mors, geb. Hengelo 09.08.1846|c|, overl. Hengelo 11.09.1847.

Voorts:

e.         levenloze zoon Hobbelink, Hengelo 02.04.1844|d|.

Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Hengelo ca. 1851, overl. Lonneker 04.08.1879; Gerrit Jan, geb. Hengelo ca. 1857, overl. Woolde (Hengelo) 20.04.1859.

2.                  Frederik Jan Mors, geb. Haaksbergen 1823; volgt III.

 

Noten: |a| oud 73 jaar, moeder Beunebroek (overl.akte Lonneker 1847 no.118); |b| aangifte door Jan Hobbelink die het kind ‘voor het zijne heeft verklaard’ (geb.akte Hengelo 1841 no.1); |c| aangifte door Jan Hebbelink (geb.akte Hengelo 1846 no.60); |d| aangifte door Jan Hobbelink, kind van Geertjen Mors ‘huisvrouw van Jan Hobbelink’ (overl.akte Hengelo 1844 no.28).

 


 

III. Frederik Jan Mors, z.v. II, geb. Haaksbergen 04.03.1823 (akte), wever (1852,1860), landbouwer (1868,1890), overl. Hengelo 07.04.1894, tr. Ambt Delden 03.09.1852|a| Aleida Hendrika Bömer, geb. Deldenerbroek (Ambt Delden) 03.05.1826, landbouwster (1879,1880), overl. Hengelo 17.10.1890, d.v. Johannes Bomer en Hendrina Scholten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan Mors, geb. Ambt Delden 22.11.1852.

2.                  Hendrika Mors, geb. Stad Delden 30.03.1855, dienstbode (1879), overl. Hengelo 18.09.1890, tr. Hengelo 08.11.1879 Gerrit Wevers, geb. Lonneker 29.01.1848, fabrieksarbeider (1879,1891), overl. Hengelo 21.12.1923, z.v. Jan Wevers en Hendrina Lippinkhof.
     GW tr. 2e Hengelo 03.07.1891 Johanna Wesseler, geb. Boekelo (Lonneker) 05.10.1858, overl. Hengelo 09.06.1927, d.v. Gerrit Jan Wesseler en Rosina Elshof.

3.                  Gerritdina Mors, geb. Stad Delden 06.02.1857, overl. Stad Delden 06.03.1858.

4.                  Johannes Mors, geb. Stad Delden 1858; volgt IV.a.

5.                  Gerritdina Mors, geb. Stad Delden 22.09.1860, overl. Woolde (Hengelo) 30.10.1871.

6.                  Johanna Mors, geb. Woolde (Hengelo) 21.03.1863, overl. Hengelo 24.01.1918, tr. Hengelo 20.06.1884 Bernard Bruggink, geb. Hengelo 20.12.1861, bankwerker (1884,1910), overl. na 1918, z.v. Bernardus Bruggink en Anna Giesbert.
Uit dit huwelijk: Frederik Jan, geb. Hengelo ca. 1886, overl. na 1910; Aleida Hendrika, geb. Hengelo ca. 1888, overl. Driene (Hengelo) 18.02.1888; Barend,geb. Hengelo ca. 1892, overl. Driene (Hengelo) 04.01.1896; Jetje, geb. Hengelo ca. 1895/1896, overl. Hengelo 30.06.1945; Barend, geb. Hengelo ca. 1897, overl. Hengelo 19.11.1947; Bertha, geb. Hengelo ca. 1898, overl. na 1925; Bernard, geb. Hengelo ca. 1901, overl. Hengelo 06.07.1901; Bernard, geb. Hengelo ca. 1904, overl. Hengelo 17.06.1905.

7.                  Jan Hendrik Mors, geb. Hengelo 1865; volgt IV.b.

8.                  Gerritjen Mors, geb. Hengelo 24.12.1868, overl. Woolde (Hengelo) 16.10.1869.

9.                  levenloze zoon, Woolde (Hengelo) 24.03.1871.

 

Noten: |a| vader ook Gerrit ter Mors (huw.akte Ambt Delden 1852 no.22).

 


 

IV.a. Johannes Mors, z.v. III, geb. Stad Delden 13.12.1858, fabriekarbeider (1880,1905,1915), fabrieksbaas (1909,1916), wever (1914), getouwbaas (1915), weversbaas (1923), ploegbaas (1926), overl. Hengelo 08.11.1940, tr. Hengelo 11.12.1880 Jenneken Hazekamp, geb. Woolde (Hengelo) 18.11.1860, overl. Hengelo 28.12.1949, d.v. Antonij Hazekamp en Hermiena Siemes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Hendrika Mors, geb. Woolde (Hengelo) 09.04.1881, overl. Deventer 09.01.1950|a|, tr. Hengelo 01.07.1905 Herman Overbeek, geb. Woolde (Hengelo) 12.06.1879, fabriekarbeider (1905), overl. Hengelo 29.07.1949, z.v. Gerrit Jan Overbeek en Mina Lansink.
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Hengelo ca. 1907, overl. na 1931.

2.                  Hermina Aleida Mors, geb. Woolde (Hengelo) 24.09.1882, tr. Hengelo 26.06.1909 Johannes Peddemors, geb. Stad Almelo 10.04.1881, letterzetter (1909), overl. Hengelo 23.11.1957, z.v. Jan Hendrik Peddemors, wever, en Louisa Tieman.
Uit dit huwelijk: Jan Hendrik, geb. Hengelo ca. 1921, overl. Hengelo 23.03.1944.

3.                  Frederik Jan Mors, geb. Woolde (Hengelo) 06.02.1886, brievenbesteller (1914), tr. Hengelo 30.05.1914 Hendrika Fenna Wilmink, geb. Hengelo 04.07.1890, d.v. Hendrik Wilmink en Berendina Lutters.

4.                  Alida Mors, geb. Woolde (Hengelo) 12.12.1887, overl. Woolde (Hengelo) 25.02.1891.

5.                  Jan Hendrik Mors, geb. Woolde (Hengelo) 03.02.1889, magazijnbediende (1915), tr. Hengelo 04.09.1915 Antje Maria Kuperus, geb. Hengelo 05.05.1891, d.v. Jilke Kuperus en Dina Oosterveld.

6.                  Alida Mors, geb. Woolde (Hengelo) 20.01.1892, fabrieksarbeidster (1916), tr. Hengelo 23.12.1916 Hendrik Jan Krabbenbos, geb. Hengelo 02.01.1891, brievenbesteller (1916), z.v. Evert Krabbenbos en Johanna Krabbenbos.

7.                  Johannes Mors, geb. Woolde (Hengelo) 22.01.1894, metaalschaver (1923), tr. Hengelo 28.04.1923 Maria Trijntje Kuperus, geb. Hengelo 18.03.1893, dienstbode (1923), d.v. Jilke Kuperus en Dine Oosterveld.

8.                  Johanna Mors, geb. Hengelo 15.02.1896, fabrieksarbeidster (1915), tr. Hengelo 28.08.1915 Franciskus Hendrikus Huisinga, geb. Utrecht 05.09.1892, fabrieksarbeider (1915), z.v. Anthonie Huisinga en Margaretha Dussenbroek.

9.                  Jan Willem Mors, geb. Hengelo 20.02.1897, fabrieksbaas (1926), tr. Hengelo 24.07.1926 Hendrika Scholten, geb. Apeldoorn 16.04.1898, overl. Hengelo 06.05.1960, d.v. Jan Scholten en Maria Klomp.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hengelo 1950 no.11.

 


 

IV.b. Jan Hendrik Mors, z.v. III, geb. Woolde (Hengelo) 23.09.1865, fabriekarbeider, overl. Hengelo 14.06.1894, tr. Hengelo 24.07.1891 Johanna Braak, geb. Stad Delden 17.02.1870, dienstbode (1891), overl. Hengelo 16.01.1939, d.v. Gerrit Jan Braak en Anna Geertruid Redeker.

     JB tr. 2e Hengelo 26.04.1895 Bernardus Luijerink, geb. Woolde (Hengelo) 04.01.1862, fabrieksarbeider, overl. Hengelo 19.12.1950, z.v. Hendrik Luijerink, wever, en Elizabeth Keusenkamp.

     BL tr. 1e Enschede 07.11.1889 Hendrika Berendina Breukers, geb. Enschede 17.07.1864, overl. Hengelo 10.12.1894, d.v. Arend Jan Breukers, fabrieksarbeider, en Juliana Westenberg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Frederik Jan ter Mors, geb. Hengelo 29.11.1891, overl. Hengelo 11.12.1893.

2.                  Frederik Jan ter Mors, geb. xx.05.1894, overl. Hengelo 19.01.1895.

 


Legenda

-          Hengelo = Hengelo (O) 


terug naar het overzicht