Fragmenten ter Marsch (53)

 

(Amsterdam)

 

 

Het betreft fragmenten ter Marsch te Amsterdam.

 

Hun relatie onderling en die met andere families ter Marsch is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J. Michiel Wijers

Eindhoven, april 2012 (laatst herzien mei 2020)

 


 

Fragment A

 

0. ter Marsch.

Kinderen:

1.                  Hendrik ter Marsch.

2.                  Willem ter Marsch, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 08.09.1734.

3.                  Anna ter Marsch, doopgetuige Amsterdam (Zuiderkerk) 24.07.1737, begr. Amsterdam (Wester Kerkhof) 23.01.1778, otr. Amsterdam 30.10.1732 Harmanus Krul, doopgetuige Amsterdam (Zuiderkerk) 24.07.1737, overl. voor 1778.
Uit dit huwelijk: Hendrik, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 31.03.1734|a|; Gesina, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 11.01.1736|b|; Gerrit, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18.08.1743|c|.

 

Noten: |a| get. Willem ter Mars; |b| moeder Johanna ter Mars, get. Jannetje ter Mars; |c| get. Hendrik ter Mars en Gritje Verhaar.

 


 

I. Hendrik ter Marsch, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18.08.1743, 08.04.1770 en 23.03.1774, Amsterdam (Westerkerk) 24.09.1758|e| en 15.11.1767, Amsterdam (Amstelkerk) 26.02.1769, 21.01.1770, 14.06.1772, 01.06.1777, 21.02.1782 en 23.01.1783, Amsterdam (Zuiderkerk) 18.11.1770, 29.05.1771, 22.04.1772 en 21.07.1776, Amsterdam (Noorderkerk) 16.02.1774|f|, otr. Amsterdam 08.05.1733|d| Grietje Verhaar, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18.08.1743, 08.04.1770 en 23.03.1774, Amsterdam (Westerkerk) 24.09.1758 en 15.11.1767, Amsterdam (Amstelkerk) 26.02.1769, 21.01.1770, 14.06.1772, 01.06.1777, 21.02.1782 en 23.01.1783, Amsterdam (Zuiderkerk) 18.11.1770, 29.05.1771, 22.04.1772 en 21.07.1776, Amsterdam (Noorderkerk) 16.02.1774, begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 08.07.1783.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elizabeth ter Marsch, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 08.09.1734|a|.

2.                  Elisabeth ter Marsch, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 18.09.1735|b|, tr. voor 1767 Jan Janszen.
Uit dit huwelijk: Annatje, ged. Amsterdam (Westerkerk) 15.11.1767|g|.

3.                  Gerrit ter Marsch, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 24.07.1737|h|, w.s. jonggestorven.

4.                  Gerrit ter Marsch, geb. Amsterdam 1738; volgt II.a.

5.                  Willemina ter Marsch, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18.01.1741.

6.                  Barend ter Marsch, geb. Amsterdam 1742; volgt II.b.

7.                  Jan ter Marsch, geb. Amsterdam 1744; volgt II.c.

8.                  Hendrik ter Marsch, geb. Amsterdam 1746; volgt II.d.

9.                  Willem ter Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 16.08.1749.

 

Noten: |a| get. Willem ter Marsch {oom}; |b| get. Gerret ter Marsch; |d| bruidegom Hendrik ter Marsse; |e||f| Hendrik ter March; |g| get. Hendrik ter Marsch {opa} en Grietje Verhaar {oma}; |h| get. Anna ter Marsch en Harmanus Krul.

 


 

II.a. Gerrit ter Marsch, z.v. I, ged. Amsterdam 15.10.1738|c|, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 05.01.1786 en 15.12.1793, overl. na 1808, otr. 1e Amsterdam 11.05.1764 Clara Scholte, begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 29.01.1766; otr. 2e Amsterdam 18.03.1768 Elisabeth de Groot, begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 23.03.1778; otr. 3e Amsterdam 12.02.1779 Anna Tieleman, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 05.01.1786 en 15.12.1793.

Uit het huwelijk ter Marsch-de Groot:

1.                  Margareta ter Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 21.01.1770|a|, begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 15.01.1771.

2.                  Hendrik ter Marsch, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 29.05.1771|b|, begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 17.08.1771.

3.                  Hendrik ter Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 14.06.1772|d|, begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 20.12.1776.

4.                  Elisabeth ter Marsch, geb. Amsterdam 22.12.1773, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 26.12.1773, overl. Amsterdam 08.02.1847, otr. Amsterdam 22.08.1800 Martinus van Sprang, geb. Amsterdam ca. 1780, overl. voor 1847, z.v. Frans van Sprang.

    MvS otr. 1e Amsterdam 19.01.1770 Johanna van Santen, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 09.10.1740, w.s. begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 13.02.1799, d.v. Hendrik van Santen Geertruij Mes.

5.                  François Johannes ter Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 01.01.1775, begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 01.01.1777.

Uit het huwelijk ter Marsch-Tieleman:

6.                  Hendrik ter Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 23.01.1783|e|.

7.                  Anna Margaretha ter Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 20.02.1785|f|.

8.                  Gerrit ter Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 22.04.1787, otr. Amsterdam 10.06.1808, tr. Buiksloot 03.07.1808 Cornelia Stroeve, geb. Amsterdam ca. 1786.

Uit een van deze huwelijken:

9.                  ‘eerstgeboren kind van Gerrit ter Marsch’, begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 30.11.1780.

 

Noten: |a| get. Hendrik ter Marsch {opa} en Grietjen Verhaar {oma}; |b| get. Hendrik ter Marsch {opa} en Grietie Verhaar {oma}; |c| get. Anna ter Marsch en Harmanus Krul; |d| get. Hendrik ter Marsch {opa} en Grietje Verhaar {oma}; |e| get. Hendrik ter Marsch {opa} en Grietje Verhaar {oma}; |f| get. Barend ter Marsch {oom} en Adriana Martens {tante}.

 


 

II.b. Barend ter Marsch, z.v. I, ged. Amsterdam 14.01.1742, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 20.02.1785, overl. Meppel 28.04.1819, otr. Amsterdam 06.05.1768 Adriana Martens, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 20.02.1785, begr. Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel) 23.07.1807.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik ter Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 26.02.1769|d|.

2.                  Elisabeth ter Marsch, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 18.11.1770|a|.

3.                  Cornelia ter Marsch, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 22.04.1772|b|.

4.                  Cornelia ter Marsch, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.03.1774|e|.

5.                  Margaretha Johanna ter Marsch, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 21.07.1776|c|.

 

Noten: |a||b||c| get. Hendrik ter Marsch {opa} en Grietie Verhaar {oma}; |d| get. Hendrik Termars {opa} en Grietje Verhaar {oma}; |e| get. Hendrik ter Marsch {opa} en grietje Verhaar {oma}.

 


 

II.c. Jan ter Marsch, z.v. I, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12.04.1744, overl. voor 1814, otr. 1e Amsterdam 28.10.1768 Maria Brinkman, w.s. begr. Amsterdam (Westerkerk) 13.04.1770; otr. 2e Amsterdam 26.07.1770 Johanna Schuurman.

Uit het huwelijk ter Marsch-Brinkman:

1.                  Maria Elisabeth ter March, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 08.04.1770|d|, overl. voor 1828, otr. 1e Amsterdam 06.02.1794|f| (echtsch. voor 1814|g|) Gerrit Onderdijk, ged. Amsterdam (Westerkerk) 29.03.1772, kastenmaker (1828), z.v. Gerrit Onderdijk en Anna Maria Stufkens; tr. 2e Amsterdam 27.02.1814|h| Johannes Homburg, geb. ‘Burg Eifel in het Waldeckse’|a| ca. 1778, broodbakker, z.v. Wilhelm Holburg en Anna Geertruij Pleging.
Uit het huwelijk Onderdijk-ter Marsch: Anna Margretha, geb. Amsterdam 22.06.1795, ged. Amsterdam (Westerkerk) 28.06.1795, overl. na 1835; Maria Elisabeth, geb. Amsterdam 22.12.1796, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 28.12.1796; Gerrit, geb. Amsterdam 11.08.1798, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 15.08.1798; Pieter, geb. Amsterdam 21.12.1801, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.01.1802.

Uit het huwelijk ter Marsch-Schuurman:

2.                  Hendrik ter March, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 16.02.1774|a|.

Noten: |a| vader ter March, get. Hendrik ter March {opa} en Grietje Verhaar {oma}; |d| get. Hendrik ter Marsch {opa} en Grietje Verhaar {oma}; |e| niet duidelijk waar het om gaat; wat nu Burg (Eifel) heet ligt in Bundesland Rheinland-Pfalz, Waldeck in Bundesland Hessen; |f| de bruid ‘ouders dood, gead: met haar oom en voogt Antoine Simon Mynadier ..avunt voor zijn medevoogd Gerrit ter Marsch’; |g| Maria Elisaveth ‘gedissolveerde vrouw’ van Gerrit Onderdijk (huw.akte Amsterdam 1814 reg.2 fol.33); |h| get. Hendrik ter Marsch, oud 68 jaar, schilder, oom van de bruid (huw.akte Amsterdam 1814 reg.2 fol.33).

 


 

II.d. Hendrik ter Marsch, z.v. I, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 10.08.1746, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.07.1804, schilder (1814), overl. tussen 1814 en 1834, otr. Amsterdam 02.08.1776 Giertje Sluijs, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 05.12.1751, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.07.1804, overl. tussen 1810 en 1834, d.v. Jacobus Sluijs en Martje Burgers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margreta ter Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 01.06.1777|a|, otr. Amsterdam 05.08.1803|f| Johannes Theodorus Wijnstok, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 01.03.1772, z.v. Jan Wijnstok en Maria Bakker.
Uit dit huwelijk: Giertje Maria, geb. Amsterdam 23.07.1804, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.07.1804|a|, overl. na 1855; kind, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 08.02.1806.
     JTW otr. 1e Amsterdam 22.05.1801 Elisabeth Schellwald, geb. Enkhuizen, begr. Amsterdam (Wester Kerkhof) 10.08.1802.
     ES otr. 1e Amsterdam 14.08.1795 (att. van Harderwijk) Jan Linscheer, begr. Amsterdam (Wester Kerkhof) 07.10.1800.

2.                  Marretje ter Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 23.07.1780, otr. Amsterdam 19.01.1810 Pieter Bijl, geb. Amsterdam ca. 1777, z.v. Pieter Bijl en Catharina Brommer.

3.                  Elisabet ter Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 21.01.1782|b|, overl. Amsterdam 09.03.1854, otr. Amsterdam 22.01.1808 Jacobus Lasteree, geb. Loenen ca. 1783, overl. tussen 1811 en 1854, z.v. Jacobus Lasteree (-1804) en Maria Sollenaar, ook Marretje Solner.

4.                  Jacoba ter Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 18.04.1784, overl. Amsterdam 13.07.1860, tr. Amsterdam 28.07.1814 Gerard Frentjen, geb. ‘Nordhoorn in het Graafscahp Bentheim’|g| ca. 1790, kaarsenmakersknecht, overl. Amsterdam 28.02.1875, z.v. Jan Berend Frentjen en Anna Bouwmeester.

5.                  Hendrik te Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 05.01.1786|c|, w.s. jonggestorven.

6.                  Hendrik ter Marsch, geb. Amsterdam 1789; volgt III.a.

7.                  Jacob ter Marsch, geb. Amsterdam 10.12.1793, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 15.12.1793|d|.

 

Noten: |a||b| get. Hendrik ter Marsch {opa} en Grietje Verhaar {oma}; |c| get. Gerrit ter Marsch {oom} en Anna Tielemans {tante}; |d| get. Gerrit ter Marsch {oom} en Anna Tieleman {tante}; |e| get. Hendrik ter Marsch {opa} en Giertje Sluijs {oma}; |f| bruid Margaretha, oud 24/29 jaar {slecht leesbaar}; |g| nu Nordhorn, Landkreis Grafschaft Bentheim, Bundesland Niedersachsen.

 


 

III.a. Hendrik ter Marsch, z.v. II.d, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 27.05.1789, pakhuisknecht (1837), tr. Amsterdam 22.10.1834 Geertruij Vlieger, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 17.04.1786, d.v. Adolf Vlieger en Geertruij Lebbing.

Kind van Geertruij (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                  Marie Hendrica Vlieger, later ter Marsch, geb. Amsterdam 11.04.1814, dienstbaar (1837), tr. Amsterdam 16.08.1837 Daniel Anthonij van Beek, geb. Amsterdam 1812, schilder (1837,1865), schildersknecht (1868), schilder (1877,1881), z.v. Cornelis van Beek en Susanna Elisabeth Roodenbroek.
Uit dit huwelijk: Susanna Elisabeth, geb. Amsterdam ca. 1838, overl. na 1865; Hendrik Cornelis, geb. Amsterdam ca. 1841, overl. na 1868; Daniel Antonie, geb. Amsterdam ca. 1847, overl. na 1877; Jan Adolf, geb. Amsterdam ca. 1851, overl. na 1877; Geertruida Susanna, geb. Amsterdam ca. 1859, overl. na 1881.

 


 

Fragment B

 

I. Gerrit ter Marsch, geb. Delden, tr. 1e voor 1700 Gesina Beerens, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 18.01.1712; otr. 2e Amsterdam 03.08.1715 Jannetje Jans, geb. Amsterdam ca. 1673, d.v. Grietje Hendriks.

Uit het huwelijk ter Marsch-Beerens:

1.                  Johanna ten Mors, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 05.12.1700|c|.

2.                  Jan ter Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 18.05.1704|b|.

3.                  Hendrijna ter Marsch, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 24.07.1705.

4.                  Geertruij ter Marsch, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 17.08.1707.

5.                  Anna ter Marsch, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 06.10.1709.

6.                  Eva ter Marsch, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 10.04.1711|a|.

 

Noten: |a| get. Willem ter Marsch en Willemijn Looterenberg; |b| get. Willem ter Marsch en Gerbreght Caspers; |c| vader Gerret ten Mors, moeder Gesina Berens.

 


 

Losse vermeldingen

 

Harmen ter Marsch, geb. Hengelo ca. 1738, overl. voor 1821, w.s. overl. Amsterdam 11.01.1810, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 13.01.1810|a|, otr. Amsterdam 30.12.1763 Elisabeth Doornbos(ch), geb. Groningen ca. 1732/1733, overl. Leeuwarden 06.12.1821.

Noten: |a| Harmen Marsch.

 

Lambert te Marsch, geb. Delden ca. 1682, koetsier, otr. Amsterdam 16.10.1705|d| Sophia Schoonenburgh, geb. Amsterdam ca. 1679, d.v. Marieke Putmans.
Uit dit huwelijk:

1.                  Catrijna ter Mars, ged. Amsterdam (Westerkerk) 12.03.1706.

2.                  Joannes Mars, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 07.06.1716|a|.

3.                  kind ter Marsch, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 06.04.1717.

Noten: |a| vader Lammert Mars, moeder Soffia Schonenburgh; |d| tekent met te Mars.

 

Jan ter Mars, overl. na 1718.

Kind:

Lambert ter Mars, geb. Delden ca. 1689, doopgetuige Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 22.10.1731|b|, Amsterdam (Kerk De Lely (rk)) 22.06.1734 en Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 12.10.1741, otr. Amsterdam 18.03.1718 Anna Margrita van Coeverden, geb. Delden ca. 1688, doopgetuige Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 22.10.1731|a|, Amsterdam (Kerk De Lely (rk)) 22.06.1734 en Amsterdam (Kerk De Posthoorn (rk)) 12.10.1741|c|, d.v. Barent van Coeverden.

Noten: |a| Margriet van Coeverden; |b| Lambert te Mors; |c| Maria van Coeverde.

 

Jan Hendrik ter Marsch, geb. xx.12.1784, overl. Amsterdam 26.06.1865.

 

Willem ter Marsch, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 18.05.1704 en Amsterdam (Oude Kerk) 10.04.1711.

 

Willem ter Marsch, tr. Janna ter Marsch.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan ter Marsch, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 29.03.1711|a|.

Noten: |a| get. Gerrit ter Marsch.

 

Willem ter Marsch, geb. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 21.06.1740.

 


terug naar het overzicht