Familie te Morsche (62)

 

Het betreft de nazaten van Derck te Morsche te Lintvelde.

 

De relatie met andere families ter Morsche (en spellingsvarianten) is nog in onderzoek.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van W. ter Morsche. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J. Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2002 (laatste herzien mei 2014)

 


 

I. Derck te Morsche, overl. voor 1694, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrick te Morssche, geb. Lintvelde; volgt II.

2.                  Gerrit te Morsche, geb. Lintvelde, otr. Groenlo 04.05.1704 Gerritjen Vos, geb. Beltrum, d.v. Esken Vos.

 


 

II. Hendrick te Morssche, z.v. I, geb. Lintvelde, doopgetuige Groenlo 06.03.1692 en 24.06.1692, overl. tussen 1727 en 1731, otr. Groenlo 04.11.1694, tr. Groenlo 25.11.1694 Dercksken te Revehorst, geb. Lintvelde, d.v. Berent te Revehorst.

Uit dit huwelijk:

1.                  Derck te Morsche, ged. Groenlo 1696; volgt III.

2.                  Geertjen te Morsch, ged. Groenlo 19.02.1699, in Lintvelde, otr. Groenlo 15.06.1727 Lammert ten Bakhuijs, in Beltrum, z.v. Jan ten Bakhuijs.
Uit dit huwelijk: Hendersken, ged. Groenlo 01.09.1733; Gerrit, ged. Groenlo 31.03.1737.

3.                  Israel te Morsch, uit Lintvelde, otr. Groenlo 18.11.1731 Marie te Valckenborg, uit Lintvelde, d.v. Jan te Vlackenborg.

4.                  Bernardus tho Morsche, ged. Groenlo 21.12.1710, otr. Groenlo 29.06.1738|a| Geertruijt Scharenborg, uit Beltrum, d.v. Roelof Scharenborg.

 

Noten: |a| bruidegom Berent te Morsch.

 


 

III. Derck te Morsche, z.v. II, ged. Groenlo 19.01.1696, in Lintvelde, overl. na 1752, w.s. overl. tussen 08.04.1769 en 14.10.1769, otr. Groenlo 23.06.1720 Engele Beerninck, ged. Groenlo 29.05.1699, in Beltrum, d.v. Jan Beerninck en Hilleken N.

Uit dit huwelijk:

1.                  Derck te Morsche, ged. Groenlo 26.04.1722, w.s. jonggestorven.

2.                  Derck te Morsche, geb. Groenlo 1724; volgt IV.

3.                  Gerritjen te Morsche, ged. Groenlo 06.06.1728.
= w.s. Garritje te Morsch, uit Lintvelde, bouwvrouw, otr. Groenlo 15.02.1756, tr. Groenlo 14.03.1756 Jan Hendrik Brevink, bouwman, z.v. Lammert Brevink.
Uit dit huwelijk: “Jan Hindrik sijn nugter kint”, overl. Groenlo 31.10.1761; Hendrik Brevink, geb. Lintvelde ca. 1763, kleermaker, overl. Lintvelde (Eibergen) 22.06.1830, tr. Catharina Scholten.

4.                  Hendrik te Mosche, uit Lintvelde, otr. Groenlo 08.04.1769|a|, tr. Groenlo 30.04.1769 Geertien te Bocht, in Avest (1752), d.v. Jan te Bocht.
     GtB otr. 1e Groenlo 27.08.1752 Berent Sonderen, in Lintvelde, overl. tussen 1752 en 1769, z.v. Garrit Sonderen.

5.                  Hendersken te Moske, uit Lintvelde, otr. Groenlo 14.10.1769, tr. Groenlo 05.11.1769 Harmen Settelbrink, uit Lintvelde.
     HS tr. 1e voor 1769 Berendina Scholten, overl. voor 1769.

6.                  Geertien te Mosche, uit Beltrum, otr. Groenlo 28.04.1770, tr. Groenlo 20.05.1770 Aalbert Paap, uit Beltrum, z.v. Sweer Paap.

 

Noten: |a| bruid Geertien Sonderen.

 


 

IV. Derck te Morsche, z.v. III, ged. Groenlo 15.10.1724, uit Lintvelde, overl. na 1772, w.s. overl. Groenlo 15.02.1800|f|, otr. Borculo 14.07.1752|e|, otr. Groenlo 16.07.1752, tr. Groenlo 13.08.1752 Henderika Kleijnselle, of Selle, onder Borculo (1752), te Lintvelde (1772), overl. Groenlo 09.02.1772|d|, d.v. Jan Kleijnselle of Selle.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernarda Morsche, geb. Beltrum ca. 1754, overl. Beltrum (Eibergen) 09.05.1822|a|.
= w.s. Bene te Morsche, ook Berendina, uit Beltrum, bouwvrouw, otr. Groenlo 08.03.1772|c|, tr. Groenlo 05.04.1772 Reinerus Abbinck, ook Reinder, uit Beltrum, bouwman, z.v. Jan Frakkink.
Uit dit huwelijk: Joannes Abbinck, geb. Beltrum ca. 1773, landbouwer, overl. Beltrum (Eibergen) 18.04.1832, tr. Joanna Getrudis Doeven.

2.                  Jan Hendrik te Morsche, uit Lintvelde; volgt V.

3.                  Gartje de Moske, uit Lintvelde, otr. Groenlo 10.04.1788, tr. Groenlo 04.05.1788 Harmanus Wilderink, uit Beltrum, z.v. Derk Wilderink.
     HW otr. 1e Groenlo 01.04.1778, tr. Groenlo 26.04.1778 Willemken Sweers, uit Beltrum, overl. voor 1788, d.v. Keune Sweers.

4.                  Joannes Bernardus Morsche, geb. Eibergen ca. 1764, overl. Groenlo 01.01.1836|b|, tr. Joanna Bernardina Bluminck, ged. Groenlo ca. 1758, overl. Groenlo 29.05.1835, d.v. Joannes Bluminck en Alijda Nienhuis.

En voorts w.s.:

5.                  Engele de Moske,|g| uit Beltrum, otr. Groenlo 08.11.1788, tr. Groenlo 30.11.1788 Willem te Brinke, uit Beltrum.
     WtB tr. 1e Catharina Helbarg, overl. voor 1788.
[RBS 794.2 – Trouwboek Groenlo : 03.04.1773 den 3 dito - Wilhem Bekkenuit, jongman soon van Jacob Bekkenuit uit buerscap Lintvelde, met Trijne Helbarg, jonge dogter van Hendrik Helbarg uit Lintvelde onder Groenloo. Getrouwt den 25 dito.]

 

Noten: |a| vader Jan Derk Morsche, moeder Hendrica klein Zelle; |b| vader Theodorus Morsche, moeder Henrica Zelle; |c| Reinder Frakkink en Beene ten Mosche (transcriptie J.B.Baneman); |d| Derck te Morsche sijn vrouw Hindrieke; |e| bruid Hendrica Kleijnselle; |f| Derk te Morseman, woont Lintvelde; |g| ‘j.d. van wijlen Derk de Moske’ (RBS 794.2).

 


 

V. Jan Hendrik te Morsche, z.v. IV, uit Lintvelde, landman, overl. Groenlo 08.09.1783|f|, otr. Groenlo 08.11.1776|b|, tr. Groenlo 01.12.1776 Engele ten Hansel, uit Lintvelde, landvrouw, overl. Lintvelde (Groenlo) 11.01.1803|c|, d.v. Jan ten Hanseler.

     EtH otr. 2e Eibergen 05.06.1785|e|, otr./tr. Groenlo 05.06.1785/26.06.1785|g| Hermanus Baak, in Olden Eijbergen, woont Lintvelde (1801), overl. Groenlo 04.04.1801|d|, z.v. Jan Baak.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joannes Henricus te Morsche, geb. Lintvelde ca. 1781; volgt VI.

2.                  Hendrikka te Morsche, woont Beltrum (1806), overl. Beltrum (Groenlo) 27.12.1806|g|, tr. Beltrum 26.04.1799|a| Jan Derk Schuerink, ook Joannes Theodorus Schuirinck, geb. Beltrum ca. 1770, landbouwer, overl. Beltrum (Eibergen) 17.06.1820, z.v. Jan Schuerink en Joanna Buersen.
Uit dit huwelijk: Joanna Maria Schuirinck, geb. Beltrum ca. 1801, overl. Beltrum (Eibergen) 06.03.1865; Joannes Hendricus, geb. Beltrum ca. 1805.
     JDS tr. 2e tussen 1806 en 1820 Janna Geeverink, geb. Beltrum ca. 1775, landbouwster, overl. Beltrum (Eibergen) 19.06.1822.

En voorts w.s.:

3.                  Jannes te Morsche, geb. Eibergen ca. 1784, landbouwer, overl. Lintvelde (Eibergen) 28.03.1859.

4.                  Johanna te Morsche, tr. voor 1821 Arend Bargman.
Uit dit huwelijk: Garrit Jan, geb. Lintvelde 09.03.1821.

 

Noten: |a| te Morse (inv.618.2 f.101.2); |b| te Moscher en ten Hanseler (RBS 794.2); |c| Engelle ten Hanselder, de vrou van Maanes te Baak op het Morsche (RBS 795); |d| Harmannes te Baak op het Morsche (RBS 795); |e| “op attestatie van Groenlo, den 23 junij weder met attest. na Groenlo om te trouwen”; weduwe Jan Hendrik Morsman; |f| Morsman; |g| RBS 795 (“Dooden Boeck” Groenlo 1760-1811); |h| bruid Engele Hanseler, weduwe wijlen Jan Hendrik Mosman (RBS 794.2).

 


 

VI.  Joannes Henricus te Morsche, z.v. V, geb. Lintvelde ca. 1781, landbouwer, overl. Lintvelde (Eibergen) 27.02.1848, tr. voor 1805 Joanna Buursen/Buurseman, landbouwster, overl. Lintvelde (Eibergen) 09.08.1854, d.v. Jan Hendrik Buurseman en Anna Oostendorp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joannes Henricus te Morsche, geb. Eibergen ca. 1805, kapelaan, overl. Lichtenvoorde 04.02.1836.

2.                  Joannes Theodorus te Morsche, geb. Eibergen 1807; volgt VII.a.

3.                  Hermannus te Morsche, geb. Beltrum 1810; volgt VII.b.

4.                  Johannes Hendricus Morsman, geb. Beltrum 21.01.1813|b|; volgt VII.c.

5.                  Engele Marie Morschman, geb. Beltrum 27.11.1815|a|, landbouwster, overl. Lintvelde (Eibergen) 16.01.1848, tr. Eibergen 17.08.1844 Gerardus Joannes Revenhorst, ook Gerrit Jan Revehorst, geb. Eibergen 14.05.1807, landbouwer, overl. Lintvelde (Eibergen) 24.01.1888, z.v. Albertus Joannes Revenhorst en Joanna Manschot.
Uit dit huwelijk: Johannes Hendrikus, geb. Lintvelde (Eibergen) 30.04.1846|f|, hulponderwijzer, hoofdonderwijzer, overl. Enschede 25.11.1916|e|.
     GJR tr. 1e Eibergen 21.05.1839 Bernardina Hanselman, geb. Lintvelde (Eibergen) 14.05.1821, overl. Lintvelde (Eibergen) 12.09.1843, d.v. Jan Harmen Hanselman en Bernardina te Schoot; tr. 3e Eibergen 23.06.1851 Engele Maria Alferink, geb. Eibergen 14.10.1813, overl. Lintvelde (Eibergen) 10.03.1887, d.v. Arnoldus Alferink en Antonia Weeldink.

6.                  Hendrica Morsman, geb. Beltrum 28.06.1818|c|, overl. Beltrum 27.05.1819.

7.                  Jan Harmen Morsman, geb. Lintvelde (Eibergen) 09.04.1820|h|, reisbediende, overl. Lintvelde (Eibergen) 15.11.1853|d|.

8.                  Johannes Antonius Morsman, geb. Lintvelde (Eibergen) 20.06.1823|g|, landbouwer, overl. Lintvelde (Eibergen) 03.01.1891.

 

Noten: |a| vader Jan Hendrik Morschman, moeder Johanna Buurze (geb.akte Beltrum 28.11.1815); |b| vader Morsman, moeder Buurze (geb.akte Beltrum 22.01.1813); |c| vader Morsman, moeder Buurse; |d| vader Morsman, moeder Buurseman; |e| moeder Morsman (overl.akte Enschede 1916 no.405); |f| moeder Morschman (geb.akte Eibergen 1846 no.44); |g| moeder Buurseman; |h| moeder Buurseman.

 


 

VII.a.  Joannes Theodorus te Morsche, z.v. VI, geb. Eibergen 02.10.1807, landbouwer, overl. Lintvelde (Eibergen) 18.01.1883|a|, tr. Eibergen 21.05.1855 Tonia Aleida Johanna Schutte, geb. Hengelo(Gld) 31.08.1827, overl. Lintvelde (Eibergen) 04.09.1900, d.v. Gradus Schutte en Johanna Koster.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Gerharda Maria te Morsche, geb. Eibergen 12.09.1856, overl. Lichtenvoorde 22.12.1927, tr. Lichtenvoorde 05.05.1887 Johannes Nijenhuis, geb. Zieuwent (Lichtenvoorde) 13.06.1850, landbouwer, overl. Lichtenvoorde 04.02.1898, z.v. Hendrikus Nijenhuis en Hendrica Golderwijk.
Uit dit huwelijk: Antonia Frederica, geb. Lichtenvoorde 16.04.1889, overl. Lichtenvoorde 02.03.1893; levenloze zoon, Lichtenvoorde 04.03.1891; Henricus Johannes, geb. Lichtenvoorde 07.01.1894; Antonia Frederika, geb. Lichtenvoorde 24.05.1895, overl. Lichtenvoorde 05.04.1915.

2.                  Gerhardus Johannes Hendricus te Morsche, geb. Eibergen 1859; volgt VIII.a.

3.                  Gerhardus Johannes Hendricus te Morsche, geb. Eibergen 1862; volgt VIII.b.

4.                  Maria Reinera Antonia te Morsche, geb. Eibergen 16.01.1864, overl. Eibergen 06.12.1929, tr. Eibergen 03.09.1891 Johannes Theodorus Heutinck, geb. Eibergen 04.05.1859, landbouwer, overl. Eibergen 05.11.1925, z.v. Hermanus Coenradus Heutinck en Johanna Berendina Schootman.
Uit dit huwelijk: Johanna Antonia Maria, geb. Eibergen 13.07.1892; Gerardus Theodorus, geb. Eibergen 30.08.1894; Anna Grada Theodora, geb. Eibergen 20.01.1897; Theodorus Hendricus, geb. Eibergen 21.03.1899; Hermanus Johannes, geb. Eibergen 06.02.1901|d|; Jacobus Johannes, geb. Eibergen 25.07.1903; levenloos kind, Lintvelde (Eibergen) 01.12.1906; Hendrikus Johannes, geb. Eibergen 08.02.1908.

5.                  Hermanus Antonius te Morsche, geb. Eibergen 28.04.1868, landbouwer, overl. Eibergen 08.09.1918|b|.

6.                  Grada Maria te Morsche, geb. Eibergen 31.10.1871, overl. Steenderen 31.12.1928, tr. Eibergen 10.11.1898 Hermanus Schut, geb. Steenderen 08.06.1864, landbouwer, overl. Zutphen 10.05.1945|c|, z.v. Arnoldus Harmanus Schut en Hendriena Hendriks.
Uit dit huwelijk: dochter, geb. Steenderen xx.12.1902|e|; Anna Maria, geb. Steenderen ca. 1906, overl. Doetinchem 31.07.1941.
     HS tr. 1e Steenderen 29.02.1892 Geertruida Antonia Meijer, geb. Steenderen 17.08.1864, overl. Baak (Steenderen) 22.04.1897, d.v. Jacobus Petrus Meijer en Everdina Johanna Catharina Geurtsen.
     GAM tr. 1e Steenderen 08.06.1888 Antonius Hendriks, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 26.10.1818, landbouwer, overl. Toldijk (Steenderen) 02.05.1891, z.v. Reinder Hendriks en Hendrika Toonk.
     AH tr. 1e Hummelo en Keppel 18.09.1856 Catharina Kniest, geb. Eldrik 03.09.1827, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 27.12.1868, d.v. Bernardus Kniest en Maria Wienholts.

 

Noten: |a| moeder Beursen (overl.akte Eibergen 1883 no.11); |b| moeder Schütte (overl.akte Eibergen 1918 no.70); |c| ook overl.akte Steenderen 1945 no.47; |d| De Graafschap-bode 16.02.1901 (Heutink); |e| De Graafschap-bode 14.01.1903.

 


 

VIII.a. Gerhardus Johannes Hendricus te Morsche, z.v. VII.a, geb. Eibergen 15.02.1859|b||e|, landbouwer (1895,1926,1931), overl. Eibergen 05.10.1938, tr. 1e Eibergen 17.10.1894 Hendrika Rouwhorst, geb. Lichtenvoorde 16.11.1874, overl. Lintvelde (Eibergen) 30.07.1895, d.v. Antonij Rouwhorst en Johanna Nijrolder; tr. 2e Eibergen 15.05.1896 Johanna Harmina Elsinghorst, geb. Meddo (Winterswijk) 26.04.1868, overl. na 1938, d.v. Johannes Gradus Elsinghorst en Maria Frederika Poelhuis.

Uit het huwelijk te Morsche-Rouwhorst:

1.                  levenloze dochter, Lintvelde (Eibergen) 29.06.1895.

Uit het huwelijk te Morsche-Elsinghorst:

2.                  Maria Antonia Theodora te Morsche, geb. Eibergen 27.01.1897, tr. 15.04.1925 Johannes te Koppele, geb. Hupsel (Eibergen) 15.10.1885, landbouwer, z.v. Johannes te Koppele (ca.1857-1935) en Grada groot Kormelink (ca.1856-1909).
Uit dit huwelijk: Henricus Josephus te Koppele, geb. xx.03.1926, overl. Eibergen 10.02.1927.

3.                  Hendrika Johanna Aleida te Morsche, geb. Eibergen 01.08.1898, overl. Groenlo 12.07.1931|d|, tr. 12.04.1928 Gradus Johannes Wolterink, landbouwer (1931), overl. na 1931.

4.                  Anna Maria Theodora te Morsche, geb. Eibergen 28.06.1900, tr. 11.04.1929 NN.

5.                  Johannes Theodorus te Morsche, geb. Eibergen 1902; volgt IX.a.

6.                  Willemina Maria Aleida te Morsche, geb. Eibergen 27.03.1905.

7.                  Johannes Antonius te Morsche, geb. Eibergen 04.11.1911, overl. Enschede 16.10.1926|c|.

8.                  Hermanus Gerhardus te Morsche, geb. Eibergen 04.11.1911 (tweeling); volgt IX.b.

 

Noten: |b| 35 jaar, huw.akte Eibergen 1894 no.30 (in GenLias geen eerder huwelijk vermeld); |c| ook overl.akte Eibergen 1926 no.84; |d| ook overl.akte Eibergen 1931 no.73; |e| 79 jaar, overl.akte Eibergen 1838 no.74.

 


 

IX.a. Johannes Theodorus te Morsche, z.v. VIII.a, geb. Beltrum (Eibergen) 22.10.1902, landbouwer, overl. Groenlo 12.01.1971, tr. voor 1945 Johanna Reindina te Brake, geb. Winterswijk 05.02.1905.

Uit dit huwelijk:

1.                  Franciscus Antonius te Morsche, geb. Enschede xx.11.1945, overl. Eibergen 21.12.1945.

 


 

IX.b. Hermanus Gerhardus te Morsche, z.v. VIII.a, geb. Eibergen 04.11.1911, overl. Beltrum 20.01.1982, begr. Beltrum 25.01.1982, tr. voor 1940 Wilhelmina Johanna Josephina Beusink, geb. Lievelde 05.08.1908, overl. Groenlo 05.02.1983, begr. Beltrum 09.02.1983.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen, waaronder:

1.                  zoon ter Morsche, geb. Eibergen xx.03.1940|a|.

 

Noten: |a| Zutphensche courant 23.03.1940.

 


 

VIII.b. Gerhardus Johannes Hendricus te Morsche, z.v. VII.a, geb. Eibergen 12.01.1862|a|, landbouwer (1892,1905,1918), overl. Borculo 05.04.1931, tr. Borculo 15.01.1892 Maria Johanna Huinink, geb. Schependom (Borculo) 21.11.1867, w.s. overl. na 1942, d.v. Johannes Lambartus Huinink (ca.1828-1890) en Maria Henrica Schepers (ca.1842-1902).

Uit het huwelijk te Morsche-Huinink:

1.                  Johannes Theodorus Lambertus te Morsche, geb. Borculo 1893; volgt IX.c.

2.                  Gerhardus Hendrikus Anthonius te Morsche, geb. Schependom (Borculo) 06.11.1898, landbouwer, overl. Groenlo 02.07.1924|d|.

3.                  Antonius Hendrikus Mari te Morsche, geb. Schependom (Borculo) 05.08.1902, landbouwer, overl. Zutphen 21.12.1930|e|, tr. Borculo xx.05.1930|f| Willemina Theodora Maria Stapelbroek, geb. Steenderen 23.11.1901, overl. na 1930, d.v. Johannes Harmanus Wilhelmus Stapelbroek (1866-1914) en Maria Antonia Manders (1863-1945).

4.                  Maria Henrica Antonia te Morsche, geb. Schependom (Borculo) 14.11.1904, overl. Schependom (Borculo) 03.09.1905.

 

Noten: |a| 30 jaar, huw.akte Borculo 1892 no.1; |d| ook overl.akte Borculo 1924 no.27; |e| ook overl.akte Borculo 1930 no.51; |f| De Graafschap-bode 23.05.1930.

 


 

IX.c.  Johannes Theodorus Lambertus te Morsche, z.v. VIII.b, geb. Schependom (Borculo) 21.01.1893, landbouwer, overl. Groenlo 10.03.1958, begr. Borculo 14.03.1958, tr. Borculo 19.04.1918 Maria Hermina Assinck, geb. Eibergen 07.08.1896, overl. Borculo 02.05.1994, crem. Doetinchem 07.05.1994, d.v. Gerardus Johannes Assinck, landbouwer, en Gerarda Johanna te Koppele.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonius Johannes Hendricus te Morsche, geb. Borculo 27.09.1919, landbouwer, overl. Borculo 11.08.1939.

en voorts w.s.:

2.                  Maria Antonia te Morsche, geb. Borculo 05.09.1920.

3.                  Hendrikus Johannes te Morsche, geb. Borculo 26.02.1922, overl. Borculo 01.08.2004, tr. Agnes Bleumink, geb. Zwolle 06.03.1929, overl. Groenlo 04.10.2001.

4.                  Anna Antonia te Morsche, Annie, geb. Borculo 09.10.1923, overl. Enschede 11.07.2007, begr. Borculo 17.07.2007, tr. 1950|a| Hendrik J. Franck, overl. 06.10.2004.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

5.                  Johannes Augustinus Antonius te Morsche, geb. Borculo 25.08.1925.

6.                  Gerda Aleida Theresia te Morsche, geb. Borculo 18.11.1926, overl. Almelo 19.10.2006, crem. 25.10.2006, tr. Hendrikus Franciscus Bouwman, Henk, geb. 28.11.1926, overl. 25.08.2007, crem. 30.08.2007.
Uit dit huwelijk kinderen.

7.                  Augustinus Johannes te Morsche, geb. Borculo 10.06.1928, overl. 2014.

8.                  Leonardus Alfonsus te Morsche, geb. Borculo 1930; volgt X.a.

9.                  Maria Johanna Maria te Morsche, geb. Borculo 07.06.1932.

10.              Agnes Johanna Maria te Morsche, geb. Borculo 07.06.1932 (tweeling).

11.              Aloijsius Johannes te Morsche, geb. Borculo 01.12.1934, overl. Winterswijk 08.01.2007.

12.              Theodorus Johannes te Morsche, geb. Borculo 1937; volgt X.b.

13.              Antonius Johannes te Morsche, geb. Borculo 16.08.1939.

 

Noten: |a| annonce viering 40-jarig huwelijk op 20.10.1990.

 


 

X.a. Leonardus Alfonsus te Morsche, Leo, z.v. IX.c, geb. Borculo 01.01.1930, overl. Borculo 28.03.1999, begr. Borculo 01.04.1999, otr. Rotterdam 1957|a| Elizabeth Maria van Bohemen, Bep, geb. Berkel-Rodenrijs 15.08.1930, overl. Borculo 22.05.1976, begr. Borculo 26.05.1976.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen, waaronder:

1.                  dochter ter Morsche, geb. Rotterdam 14.03.1958.

 

Noten: |a| Het vrije volk 08.05.1957.

 


 

X.b. Theodorus Johannes te Morsche, z.v. IX.b, geb. Borculo 30.10.1937, overl. Doetinchem 05.04.1997, begr. Doetinchem, tr. Wilhelmina Helena van der Vaart, geb. Vlaardingen 09.05.1943, overl. 21.05.2008.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VII.b. Hermannus te Morsche, z.v. VI, geb. Beltrum 30.03.1810, landbouwer, tr. Eibergen 22.11.1834 Anna Catharina Klijn Buitink, geb. Avest/Beltrum 06.01.1812, landbouwster, d.v. Garrit Jan Klijn Buitink (1775-) en Berendina Hulsevoord (1771-). [Eibergen; 30.08.1845 naar Pruissen]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik te Morsche, geb. Beltrum 14.09.1835.

2.                  Hendrikus Johannes te Morsche, geb. Avest 17.03.1837.

3.                  Johanna Hendrika te Morsche, geb. Avest 13.05.1839.

4.                  Johannes Theodorus te Morsche, geb. Avest 17.08.1842.

En voorts w.s.:

5.                  Anna Maria te Morsche, geb. Vreden 10.07.1847, dienstmeid te Eibergen.

 


 

VII.c. Johannes Hendricus Morsman, geb. Beltrum 21.01.1813|c|.

 

= = =

 

Johann Heinrich te Morsche, overl. voor 1911, tr. voor 1848 Johanna Ostendarp, ook Ostendorp|b|, overl. voor 1911.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Maria te Morsche, geb. Vreden (D) ca. 1848/49, winkelierster (1895), overl. Hengelo 15.12.1911, tr. 1e Hengelo 22.05.1877 Gradus Hermanus Niers, geb. Eibergen 25.05.1848, schoenmaker, overl. Hengelo 10.03.1894, z.v. Jan Hendrik Niers, landbouwer, en Janna Koshuis; tr. 2e Hengelo 02.08.1895 Theodorus Meijerink, geb. Haaksbergen ca. 1870, schoenmaker, overl. Hengelo 14.09.1915, z.v. Arend Jan Meijerink en Joanna Oldenkotte.
Uit het huwelijk Niers-te Morsche: Johanna Hendrika, geb. Hengelo 1880 (no.16); Johannes Martinus, geb. Hengelo 1882 (no.218); Gerhardus Marinus, geb. Hengelo 1887 (no.365), overl. Almelo 03.06.1935; Maria Euphemia, geb. Hengelo 1890 (no.335).
     GHN tr. 1e Hengelo 10.11.1875 Maria van Benthem, geb. Ootmarsum 16.10.1834, dienstmeid (1875), overl. (kraambed) Hengelo 31.08.1876, d.v. Hendrikus van Benthem en Johanna Weustink.
     TM tr. 2e Hengelo 04.02.1915
Johanna Aleida Berendina Lamers, geb. Doesburg 11.12.1869, overl. Hengelo 16.05.1941, d.v. Jacobus Eugenius Lamers en Johanna Philippina Geselschap.
     JABL tr. 1e Hengelo 18.10.1888 Hermannus Johannes Borchert, geb. Neede 29.04.1863, slager, overl. Hengelo 13.07.1911, z.v. Johannes Bernardus Lamers en Zanna Hendrikman.

2.                  Friederica te Morsche, geschreven als Temorsche|a|, geb. Vreden (D) ca. 1856, overl. Hengelo 24.07.1918|d|, tr. Hengelo 02.07.1878|a| Johannes Bernardus Fredericus Oostvogel, geb. Hengelo 20.06.1843, pettenmaker, overl. Hengelo 06.06.1904, z.v. Everhardus Oostvogel (ca.1808-1886), hoedenmaker/winkelier, en Maria Josepha Reichman (ca.1810-voor1904).
Uit dit huwelijk: Everhardus Hendrikus, geb. Hengelo 1880 (no.56), overl. na 1913; Maria Jozepha, geb. Hengelo 1882 (no.275), overl. Hengelo 06.09.1906; Johanna Gerharda, geb. Hengelo 1884 (no.247), overl. Hengelo 24.11.1952; Johannes Willebrordus, geb. Hengelo 1886 (no.289), overl. Stad Delden 18.03.1952;  Gerhardus Fredrikus, geb. Hengelo 03.08.1889, overl. na 1918; Abram Anthonius Fredericus, geb. Hengelo 16.01.1893, koopman, overl. Nijmegen 30.05.1943.

3.                  Johannes Henricus te Morsche, ged. Zwillbrock (Sankt Franziscus (rk)) 13.09.1860, overl. 09.09.1861.

 

Opm: IJsselakademie, 11(2), juni 1988. Kwartierstaat mr. Niers, CdK Overijssel [Niers, te Morsche, Borchert en Lamers]

 

Noten: |a| huw.akte Hengelo 1878 no.19 en diverse huwelijksakten kinderen; |b| handtekening in huw.akte Hengelo 1877 no.12 en 1878 no.19; |c| vader Morsman, moeder Buurze (geb.akte Beltrum 22.01.1813); |d| De Tijd 25.07.1918 (Johanna Frederika).

 

= = =

 

Johanna Maria Temorsche, tr. Ahaus (rk) 24.09.1872 Henrich Arnold Wissing.
Uit dit huwelijk: Johann Henrich, ged. Zwillbrock (Sankt Franziscus (rk)) 15.10.1873.

 


Legenda:

o    Hengelo = Hengelo(O)


terug naar het overzicht