Fragment Schimmel (3)

 

 

Dit fragment betreft een aanvulling op de families gepubliceerd door Teus Schimmel op tschimmel.nl.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2008 (laatst herzien augustus 2014)

 


 

I.  Hendrik Schimmel, overl. tussen 1791 en 1812, tr. voor 1786 Geertje/Grietje Jans Schagen, geb. ca. 1761, arbeidster (1812), boerin (1815).
     GS tr. 2e Blokker 30.07.1815 Jacob Smit, geb. ca. 1765, landman (1815), z.v. Jan Smit en IJtje Pieters.
     JS tr. 1e voor 1815 Sijtje Klaas van Meurs, overl. voor 1815.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Schimmel, geb. Andijk ca. 1786; volgt II.

2.                  Trijntje Schimmel, geb. Blokker ca. 1791, overl. Graft 24.05.1867, tr. Blokker 23.01.1814 Abram Smit, geb. Graft ca. 1786, arbeider (1814), veldwachter (1838,1844), overl. Graft 31.01.1844, z.v. Balthasar Smit en Grietje Pit.
Uit dit huwelijk: Guurtje, geb. Graft ca. 1814, overl. Den Helder 17.12.1868; Baltser, geb. Graft ca. 1817, overl. Graft 18.07.1897; Geertje, geb. Graft ca. 1821, overl. Graft 03.12.1876; Hendrik, geb. Graft xx.02.1824, overl. Graft 20.03.1824; Hendrik, geb. Graft ca. 1826, overl. Graft 18.05.1853.
     AS tr. 1e voor 1814 Trijntje van Thiel, overl. voor 1814.

 


 

II.  Hendrik Schimmel, z.v. I, geb. Andijk ca. 1786, landman (1812), landbouwer (1841), tr. Blokker 24.05.1812 Grietje Smits,|a| geb. Oosterblokker ca. 1790, d.v. Jacob Smits en Sijtje van Meurs

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertje Schimmel, geb. Oosterblokker ca. 10.07.1814, tr. Blokker 26.04.1840 Frank van Ammers, geb. Westerblokker 23.09.1809, z.v. Mels van Ammers en Aaltje Boon.

2.                  Jacob Schimmel, geb. Blokker ca. 1816; volgt III.

3.                  Hendrik Schimmel, geb. Oosterblokker 18.12.1821, tr. Blokker 10.12.1843 Geertje de Vries, geb. Twisk ca. 1821, d.v. Meindert de Vries en Antje Spijker.

4.                  Sijtje Schimmel, geb. Blokker 17.03.1825, tr. Blokker 30.04.1843 Gerrit Groot, geb. Hoog-Karspel ca. 1815, timmerman (1843), z.v. Outjer Groot en Aaltje Berk.
Uit dit huwelijk: Outjer, geb. Hoogkarspel ca. 1846; Grietje, geb. Hoogkarspel ca. 1850, overl. na 1872.

 

Noten: |a| bij huwelijk v/d kinderen heet moeder Smit.

 


 

III.  Jacob Schimmel, z.v. II, geb. Blokker ca. 1816, landbouwer, tr. Enkhuizen 25.04.1841 Geertje Klopper, geb. Enkhuizen ca. 1819, d.v. Simon Klopper (ca.1791-1841), landbouwer, en Aaltje Groot (ca.1786-1859).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Schimmel, geb. Enkhuizen ca. 1843, landbouwer, overl. Oosterblokker voor 04.05.1877, tr. Bovenkarspel 01.05.1862 Aaltje Roker, geb. Bovenkarspel ca. 1844, d.v. Arien Roker en Marretje Wagemaker.

2.                  Aaltje Schimmel, geb. Blokker ca. 1852, overl. Apeldoorn 15.05.1924, tr. 1e Warder 11.05.1871 (echtsch. ingeschr. Sint Pancras 24.04.1878, ingeschr. Warder 03.05.1878|a|) Klaas Garms, geb. Warder ca. 1849, landman (1871), landbouwer (1884), overl. Enkhuizen 06.06.1913, z.v. Jan Garms en Maartje Visser; tr. 2e Blokker 01.07.1883 Christiaan Willem Schotsman, geb. Bovenkarspel ca. 1855, houtkooper, overl. Apeldoorn 25.04.1930, z.v. Willem Schotsman en Geertruida Elzina Pool.
Uit het huwelijk Garms-Schimmel: Jan, geb. Warder xx.04.1872, overl. Warder 03.10.1872.
     KG tr. 2e Enkhuizen 31.01.1884 Aafje Kooij, geb. Enkhuizen ca. 1860, overl. Enkhuizen 12.02.1916, d.v. Jan Kooij en Guurtje Mantel; uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| huw.akte Warder 1871 no.2.

 


terug naar het overzicht Schimmel