Fragment Schimmel (12)

 

 

Dit fragment betreft een aanvulling op de families gepubliceerd door Teus Schimmel op tschimmel.nl.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2008 (laatst herzien augustus 2018)

 


 

I. Lambertus Schimmel, geb. ca. 1777, modderman (1835), doopgetuige Amsterdam (De Toren (rk)) 06.10.1802, overl. tussen 1835 en 1880, otr. Amsterdam 20.03.1807 Elisabeth van Buuren, overl. tussen 1835 en 1880.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Lambertus Schimmel, ged. Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 17.12.1807.

2.                  Lambertus Schimmel, ged. Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 30.11.1808|a|, werkman (1858), overl. Diemen 09.12.1885, tr. Ouder-Amstel 07.05.1858 Joanna Heus, Jannetje, geb. Ouder-Amstel ca. 1809, wasvrouw (1858), overl. Diemen 24.04.1886, d.v. Reijer Jansz Heus en Maria Blijleven.

3.                  Gerardus Schimmel, geb. Amsterdam 1810; volgt II.a.

4.                  Willem Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1815; volgt II.b.

5.                  Maria Schimmel, geb. Sloten/Sloterdijk ca. 1818, werkster, overl. ’s-Gravenhage 29.12.1880, tr. 1e Amsterdam 25.06.1845 Carl Heinrich Ludwig Laag, Hendrik, geb. Bischofshagen|b| 30.11.1809, bediende (1845), overl. tussen 1845 en 1868, z.v. Fredrik Laag en Louisa Held; tr. 2e Amersfoort 06.05.1868 Gerardus Schipper(s), geb. Amersfoort 25.08.1822, overl. voor 1880, z.v. Dirk Schipper en Maria Kamer.
     GS tr. 1e Amersfoort 25.07.1849 Johanna Smink, geb. Amersfoort 1822, overl. Amersfoort 22.08.1867, d.v. Hendrik Smink en Pietronella Boersen.

6.                  Gerarda Johanna Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1822, dienstbaar (1859), overl. voor 1920, tr. Watergraafsmeer 03.08.1859 Pieter van Zanten, geb. Abcoude/Baambrugge 24.02.1822, arbeider (1855,1859), overl. Watergraafsmeer 08.06.1887, z.v. Jan van Zanten en Wilhelmina Smarthoven.
Uit dit huwelijk: Lambertus, geb. Watergraafsmeer ca. 1861; Pieter, geb. Watergraafsmeer ca. 1863, overl. Bussum 13.01.1920.
     PvZ tr. 1e Nieuwer-Amstel 02.05.1855 Anna Splinter, geb. Weesperkarspel ca. 1831, dienstbode (1855), overl. Watergraafsmeer 02.01.1859, d.v. Jan Splinter en Aaltje Schriek.

7.                  Hendricus Hermanus Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1825; volgt II.c.

 

Noten: |a| get. Joa’es Schimmel; |b| tussen Osnabrück en Hannover.

 


 

II.a. Gerardus Schimmel, z.v. I, ged. Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 06.10.1810, schoenmaker (1835), koffienering doende (1862), turf- en houtkoper (1864), koopman (1864), zonder beroep (1872), karrenverhuurder (1874), overl. voor 1876, tr. Amsterdam 01.07.1835 Hendrika Kellevink, geb. Amsterdam 28.03.1807, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 15.04.1807, overl. na 1876, d.v. Hendrik Kellevink en Gerritje Swaak.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus Schimmel, geb. ca. 1837; volgt III.a.

2.                  Elizabet Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1837, tr. 1e Amsterdam 26.02.1862 Dirk Anton Meijer, geb. Amsterdam ca. 1837, barbier (1862,1886), overl. voor 1889, z.v. Christiaan Meijer en Sara Freijn; tr. 2e Amsterdam 06.02.1889|a| August Maurits Frederik van der Pijl, geb. Amsterdam ca. 1833, kleermaker (1863), werkman (1885), kleermaker (1889,1899), z.v. Fredrik van der Pijl en Alida Maria Nabbeveld.
Uit het huwelijk Meijer-Schimmel: Hendrika, geb. Amsterdam ca. 1866, overl. na 1891; Elisabeth, geb. Amsterdam ca. 1870, overl. na 1886.
     AMFvdP tr. 1e Amsterdam 22.04.1863 Susanna Everdina Koenen, geb. Utrecht ca. 1839, overl. voor 1889, d.v. Willem Koenen en Gerharda Maria Kromm.

3.                  Hendrika Maria Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1840, winkelierster (1884), tr. 1e Amsterdam 14.09.1864 Carolus Giellielmus de Scheerder/Scheirder, geb. Gent (B) ca. 1837, kapper, overl. voor 1901, z.v. Petrus de Scheirder en Beatrix Gijselinck; tr. 2e Amsterdam 04.07.1901 Gerrit van Smirren, geb. Amsterdam 12.02.1831, timmerman (1850), z.v. Lucas van Smirren en Gerritje Botvis.
Uit het huwelijk De Scheerder/Scheirder-Schimmel: Hendrika Beatrix Marie, geb. Amsterdam ca. 1865, overl. na 1884; Gerardina Alida Hendrika, geb. Amsterdam 23.10.1874, overl. na 1898.
     GvS tr. 1e Amsterdam 24.10.1850 Derkien Holkamp, geb. Groningen ca. 1831, overl. voor 1874, d.v. Wolter Holkamp en Petronella van Rents.

4.                  Gerardus Schimmel, geb. Amsterdam 06.05.1845; volgt III.c.

5.                  Hendrik Johannes Schimmel, geb. Amsterdam 01.11.1848; volgt III.b.

6.                  Alida Schimmel, geb. Amsterdam 21.04.1851, tr. Amsterdam 04.04.1872 (echtsch. Arr.Rb. Amsterdam 26.02.1886, echtsch. ingeschr. Nieuwer-Amstel 28.06.1886) Hendricus Cornelis van Dootingh, geb. Amersfoort 26.11.1842, kantoorbediende (1872), z.v. Wouter van Dootingh en Antje Hoenson.
Uit dit huwelijk: Hendrika Alida Gerardina, geb. Amsterdam ca. 1875, overl. na 1896.
     HCvD tr. 2e Nieuwer-Amstel 01.07.1886 Lisette Mathilde Dicke, geb. Hagen ca. 1857, d.v. Johann Dicke en Josephine Poppinghaus.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Hellevink (geb.akte Amsterdam 1889 reg.2, fol.46).

 


 

III.a. Lambertus Schimmel, z.v. II.a, geb. ca. 1837, kistenmaker (1864), winkelier (1872), arbeider (1900), huwelijksgetuige Amsterdam 04.04.1872 en ’s-Gravenhage 02.08.1876, tr. Amsterdam 15.06.1864 Fijtje Henderika Denis, geb. Amsterdam ca. 1841, z.v. Philippe Louis Denis en Amelia Zarlotta van Surel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1871; volgt IV.a.

 


 

IV.a. Lambertus Schimmel, z.v. III.a, geb. Amsterdam ca. 1871, werkman (1900), koopman (1926), vishandelaar (1927), tr. 1e Amsterdam 30.05.1900|a| Klaasie Freeke, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1861, overl. tussen 1900 en 1927, d.v. Dirk Freeke en Elisabeth Cornelia Douwes; tr. 2e Amsterdam 10.02.1927 Anna Christina de Mooij, geb. Amsterdam ca. 1874, d.v. Christiaan de Mooij en Anna Catharina Hali.

     KF tr. 1e Nieuwer-Amstel 15.05.1878 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 24.11.1898, ingeschr. Amsterdam 06.10.1899) Jan Frederik Wilhelm van Schaik, geb. Amsterdam ca. 1856, stratenmaker, z.v. Gerrit Schaik en Dina Philippina Kerner.

     ACdM tr. 1e Amsterdam 13.07.1905 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 02.02.1923, ingeschr. Amsterdam 15.06.1923) Antonie Hendrik van Waveren, geb. Amsterdam ca. 1878, timmerman.

Uit het huwelijk Schimmel-Freeke:

1.                  Lambertha Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1900, tr. Amsterdam 01.04.1926 Alides Veronicus de Jong, geb. Amsterdam ca. 1899, koopman, z.v. Kornelis de Jong en Alida Johanna Tooij.

 

Noten: |a| erkenning van een kind (huw.akte Amsterdam 1900 reg 15 fol.48).

 


 

III.b. Hendrik Johannes Schimmel, z.v. II.a, geb. Amsterdam 01.11.1848, telegrafist (1872), besteller (1874), huwelijksgetuige Amsterdam 04.04.1872, tr. Amsterdam 30.07.1874 Maria Susanna van de Capelle, geb. Amsterdam ca. 1851, d.v. Hendrik Benjamin van de Capelle en Anna Christina Melius.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Johannes Schimmel, geb. Amsterdam 1875; volgt IV.b.

2.                  Marinus Gerardus Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1878; volgt IV.c.

3.                  Maria Susanna Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1879, tr. Amsterdam 22.06.1916 Willebrordus Gerardus van Harderwijk, geb. Utrecht 20.11.1871, huisschilder, z.v. Petrus Johannes van Harderwijk en Barbara Johanna Gol.

4.                  Hendrika Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1881, overl. Leiden 10.03.1937, tr. Amsterdam 26.02.1914 Gerrit Johannes Oxenaar, geb. Amsterdam ca. 1884, zincograaf (1914), overl. Leiden 29.08.1961, z.v. Hendrikus Oxenaar en Catharina Bakker.
     GJO tr. 2e tussen 1937 en 1961 Apolonia Kettenis, geb. Leiden 20.10.1896, overl. Leiden 25.03.1968, d.v. Petrus Cornelis Kettenis, gasfitter, en Catharina van Dam.

 


 

IV.b. Hendrik Johannes Schimmel, z.v. III.b, geb. Amsterdam 23.04.1875, kassiersknecht (1901), kantoorbediende (1925,1935), tr. Amsterdam 25.07.1901 Maria Alida Ankele, geb. Amsterdam 18.03.1875, d.v. Johan Conrad Ankele en Alida Catharina Annette Jacobi.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Susanna Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1903, tr. Amsterdam 06.05.1926 Adolf Pieter Reijman Hinze, geb. Amsterdam ca. 1902, winkelbediende, z.v. Willem Cornelis Reijman en Jansje Maria Elisabeth Eijsult.

2.                  Alida Catharina Annette Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1904, tr. Amsterdam 15.10.1925 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 13.12.1945, ingeschr. Amsterdam 10.01.1946) Leonardus Kroonenburg, geb. Amsterdam ca. 1900, meubelmaker, z.v. Gerardus Johannes Kroonenburg en Francisca Woltz.

 


 

IV.c. Marinus Gerardus Schimmel, z.v. III.b, geb. Amsterdam ca. 1878, kantoorbediende (1902,1927), tr. Amsterdam 06.11.1902 Jaantje Benner, geb. Amsterdam ca. 1879, d.v. Johannes Benner en Hinke van der Meer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Johannes Marinus Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1904, kantoorbediende, tr. Amsterdam 03.02.1927 Femmina Maria Hendrika Segers, geb. Amsterdam ca. 1907, d.v. Johannes Marinus Segers en Antonia Petronella Budde.

 


 

III.c. Gerardus Schimmel, z.v. II.a, geb. Amsterdam 06.05.1845, reiziger (1876), koffiehuishouder (1877,1882), tr. ’s-Gravenhage 02.08.1876 Catharina Hubertina Louisa Courtois, geb. Maastricht 19.10.1839, d.v. Michaël Courtois en Anna Clementina Heldebeutel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Gerarda Maria Schimmel, geb. ’s-Gravenhage 17.07.1877, tr. Amsterdam 04.06.1908 Jesse Andries Olie, geb. Amsterdam 26.05.1885, kelner (1908), z.v. Jesse Andries Olie en Kaatje Willebrands.

2.                  Gerardus Michel Schimmel, geb. ’s-Gravenhage 23.01.1879, kelner (1912), overl. Mill en Sint Hubert 02.06.1966, tr. Amsterdam 10.10.1912 Alida Gerardina Gorter, geb. Amsterdam 28.01.1883, overl. na 1966, d.v. Doede Gorter en Itske Bosma.

3.                  levenloze zoon, ’s-Gravenhage 05.02.1882|a|.

4.                  levenloze dochter, ’s-Gravenhage 05.02.1882|b|.

 

Noten: |a| akte no.380 (des avonds ten negen ure); |b| akte no.381 (des avonds ten tien ure).

 


 

II.b. Willem Schimmel, z.v. I, geb. Amsterdam ca. 1815, gruttersknecht (1846), bediende (1872), tr. Amsterdam 11.03.1846 Agnis Klijn, geb. Kampen ca. 1807, dienstbaar (1846), d.v. Roelof Klijn en Maria Agnis Groskamp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerarda Johanna Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1848, naaister (1872), tr. Amsterdam 16.05.1872 Franciscus Wilhelmus Thepas, geb. Amsterdam ca. 1838, varkensslachter, z.v. Hendrik Wilhelmus Thepas en Carolina Gertrudis Gasseling.

 


 

II.c. Hendricus Hermanus Schimmel, z.v. I, geb. Amsterdam ca. 1825, kuiper (1850), w.s. overl. voor 1869, tr. Amsterdam 28.08.1850 Christina Fredrika Jacoba Pigge, geb. Amsterdam ca. 1830, dekenstikster (1850), werkster (1869,1872), z.v. Christijaan Jacobus Pigge en Neeltje Spaan.

Kind van Christina (erkend bij huwelijk):

1.                  Elisabeth Christina Pigge, later Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1850, tr. Amsterdam 22.09.1869 Josephus van Breenen, geb. Amsterdam ca. 1845, sjouwerman (1869), werkman (1895,1899,1907), z.v. Hendrik van Breenen en Joanna Catharina Sijmons.
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Amsterdam ca. 1870, overl. na 1899; Christina Frederika Jacoba, geb. Amsterdam ca. 1872, overl. Bloemendaal(NH) 15.10.1930; Josephus, geb. Amsterdam ca. 1876, overl. na 1895; Lambertus Hendrikus, geb. Amsterdam ca. 1885, overl. na 1919; Lambertus Hermanus, geb. Amsterdam ca. 1885, overl. na 1907.

Uit dit huwelijk:

2.                  Lambertus Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1852, werkman (1909), tr. Amsterdam 07.04.1909 Wilhelmina Mijer, geb. Amsterdam ca. 1846, d.v. Jan Jacob Mijer en Teuntje Verheul.

3.                  Cornelia Maria Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1855, tr. Amsterdam 13.03.1872 Johannes Burger, geb. Amsterdam ca. 1850, sjouwerman (1872), schuitenvoerder (1898), z.v. Willem Burger en Sara Abraham Valensa.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Amsterdam ca. 1876, overl. na 1921; Abraham, geb. Amsterdam ca. 1888, overl. na 1909; Elisabeth Christina, geb. Amsterdam ca. 1889, overl. na 1912; Maria Cornelia, geb. Amsterdam ca. 1892, overl. na 1921.

 


terug naar het overzicht Schimmel