Fragment Schimmel (14)

 

Dit fragment betreft een aanvulling op de families gepubliceerd door Teus Schimmel op tschimmel.nl.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2008 (laatst herzien juni 2017)

 


 

I. Cornelis Schimmel, molenaar (1842,1843,1844), veehouder, tr. voor 1807 Trijntie van der Kroef/Kroeg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Schimmel, geb. Amsterdam 1807; volgt II.a.

2.                  Jan Schimmel, geb. Sloten ca. 1812/1813, stalknecht (1842), werkman (1844), veehouder, tr. 1e Amsterdam 04.05.1842 Aaltje van der Woerdt, geb. Amsterdam ca. 1823, overl. tussen 1842 en 1844, d.v. Jan van der Woerdt en Petronella Schipper; tr. 2e Amsterdam 06.11.1844|a| Maria Swan, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 07.12.1806, melkslijtster (1844), overl. tussen 1844 en 1858, d.v. Johannes Cornelis Swan en Gijsbertje de Leng; tr. 3e Amsterdam 06.05.1858 Marretje van Beem, geb. Sloten ca. 1825, veehoudster (1858), d.v. Jacob van Beem en Joosje van Steenwijk.
     MS tr. 1e voor 1831 Adriaan Groot, overl. tussen 1839 en 1844.
     MvB tr. 1e Sloten 08.05.1847 Gijsbert van Beem, geb. Sloten ca. 1824, overl. voor 1858, z.v. Gijsbert Gerritsz van Beem en Wijntje de Leng.

3.                  Arie Schimmel, geb. Sloten ca. 1816; volgt II.b.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Treijntje van der Kraey (huw.akte Amsterdam 06.11.1844 reg.5 fol.26 GenLias); |b| moeder v/d bruidegom Trijntje van der Kroef (huw.akte Amsterdam 22.11.1843 reg.4 fol.195 GenLias).

 


 

II.a. Willem Schimmel, z.v. I, geb. Amsterdam 12.03.1807, ged. Amsterdam (Westerkerk) 22.03.1807, tr. 1e Waverveen 21.11.1830 Maria Elisabeth Verhoek, geb. Waverveen ca. 1809, overl. Waverveen 22.11.1834, d.v. Lambertus Verhoek en Lena Slof; tr. 2e Waverveen 10.09.1835 Jannetje Verhoek, geb. Waverveen ca. 1813, werkster (1860,1864), vermeld in Register Huiszittenhuizen te Amsterdam, d.v. Lambertus Verhoek en Helena Slof.

Uit het huwelijk met Maria Elisabeth:

1.                  Trijntje Schimmel. geb. Waverveen 25.07.1831.

2.                  Lambertus Schimmel. geb. Waverveen 05.01.1833.

Uit het huwelijk met Jannetje:

3.                  Cornelis Schimmel. geb. Waverveen 1835; volgt III.a.

4.                  Willem Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1838; volgt III.b.

5.                  Helena Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1844, tr. Amsterdam 18.05.1864 Lammert Anne de Vries, geb. Amsterdam ca. 1843, sjouwerman (1864), werkman (1886,1888, 1895), tapper (1901), z.v. Anne Klazes de Vries en Maria Brink.
Uit dit huwelijk: Maria, geb. Amsterdam ca. 1865, overl. na 1886; Willem, geb. Amsterdam ca. 1867, overl. na 1914; Jannetje, geb. Amsterdam ca. 1869, overl. na 1888; Anna, geb. Amsterdam ca. 1874, overl. Haarlem 07.10.1944; Helena, geb. Amsterdam ca. 1877, overl. na 1903; Johannes, geb. Amsterdam ca. 1879, overl. na 1903.

 


 

III.a. Cornelis Schimmel, z.v. II.a, geb. Waverveen 24.09.1835, houtzaagmolenaarsknecht (1860), tr. Amsterdam 14.11.1860 Steintje Schut, geb. Amsterdam ca. 1839, werkster (1886), d.v. Hendrik Schut en Maria Smit.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Helena Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1862, tr. Amsterdam 16.06.1886 Josephus Andreas Johannes Becker, geb. Amsterdam ca. 1862, varensgezel (1886), z.v. Lambertuis Becker en Catharina Joanna Seveke.
Uit dit huwelijk: Maria Catharina Josephine, geb. Amsterdam ca. 1889, overl. na 1912; Josephus Andreas Johannes, geb. Amsterdam ca. 1894, overl. na 1921; Lambertus Cornelis Josephus, geb. Amsterdam ca. 1897/1898, overl. na 1930; Stijntje Maria Josephina, geb. Amsterdam ca. 1899, overl. Zeist 25.04.1922.

2.                  Willem Cornelis Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1864; volgt IV.a.

 


 

IV.a. Willem Cornelis Schimmel, z.v. III.a, geb. Amsterdam ca. 1864, bediende (1882), diamantbewerker (1904), diamantslijper (1906,1910,1913,1914), kastelein (1921), caféhouder (1921,1923), tr. Amsterdam 15.02.1882 Mijntje Volkens, geb. Amsterdam ca. 1862, d.v. Hendrik Volkens en Mijntje van Dam.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Christina Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1882/1883, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 03.09.1969, tr. Amsterdam 16.11.1904 Lambertus Gregorius la Croix, geb. Sloten ca. 1880, werkman (1904), caféhouder (1928), z.v. Anthonius Stepahnus la Croix en Helena Theodora la Croix(?).
Uit dit huwelijk: Helena Theodora, geb. Amsterdam ca. 1906, overl. na 1928.

2.                  Hendrika Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1887, tr. Amsterdam 29.03.1906 Frederik Bernardus Franciscus Michiel Söhne, geb. Amsterdam ca. 1882, diamantslijper (1906), diamantbewerker (1931), z.v. Frederik Bernardus Söhne en Johanna Diesbergen.
Uit dit huwelijk: Hendrika, geb. Amsterdam ca. 1907, overl. na 1931.

3.                  Stijntje Maria Josephine Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1888, tr. Amsterdam 30.03.1910 Gustav Eduard Ferdinand Middelberg, geb. Leeuwarden 11.01.1882|a|, barbier (1910), z.v. Lambartus Middelberg en Charlotte Emilie Auguste Elsmann.

4.                  Maria Magdalena Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1890, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 13.10.1971, tr. Amsterdam 27.08.1913  Johannes Touber, geb. Amsterdam ca. 1892, papiersnijder (1913), z.v. Klaas Lodewijk Touber en Petronella van der Spaa.

5.                  Petronella Jacoba Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1892, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 31.12.1968, tr. Amsterdam 16.04.1914 Adrianus Nicolaas Baars, geb. Amsterdam ca. 1896, machinehoutbewerker (1914), z.v. Hendricus Josephus Baars en Maria Catharina Lageman.

6.                  Anna Petronella Schimmel, geb. Amsterdam 02.04.1896, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 20.10.1986, tr. Amsterdam 16.08.1923 Johan Coenraad Ordas, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1892, bankwerker, z.v. Johan Coenraad Ordas en Jeltje Kamman.

7.                  Cornelia Johanna Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1898, tr. Amsterdam 27.01.1921 Johannes Wilhelm Mantel, geb. Amsterdam ca. 1898, chauffeur, z.v. Maarten Mantel en Elisabeth Margaretha Meijer.

8.                  Johanna Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1899, tr. Amsterdam 16.06.1921 (echtsch. 20.02.1940) Gerben Kuijper, geb. Watergraafsmeer ca. 1898, chauffeur, z.v. Hendrik Kuijper en Afke Post.

 

Noten: |a| aangegeven onder de naam Elsmann, erkend bij huwelijk Amsterdam 10.06.1886 (geb.akte Leeuwarden 1882 no.A72).

 


 

III.b. Willem Schimmel, z.v. II.a, geb. Amsterdam ca. 1838, werkman, tr. Amsterdam 27.07.1864 Christina Bark, geb. Amsterdam ca. 1841, werkster (1864), d.v. Frederik Harmanus Bark en Antje Onderwater.

Kind van Christina (erkend bij het huwelijk):

1.                  Jannetje Helena Bark, later Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1864, dienstbode (1886), tr. Amsterdam 17.06.1886 Gerrit Worm, geb. Amsterdam ca. 1864, melkslijter (1886,1914), controleur van een melkfabriek (1917), z.v. Pieter Worm en Margaretha van den Boogaard.
Uit dit huwelijk: Pieter, geb. Amsterdam ca. 1888, overl. na 1914; Willem, geb. Amsterdam ca. 1889, overl. na 1924; Gerrit, geb. Amsterdam ca. 1892, overl. na 1917; Christina Margaretha, geb. Amsterdam ca. 1894, overl. na 1917.

Uit dit huwelijk:

2.                  Anna Christina Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1866, overl. Zeist 04.07.1947, tr. Sloten(NH) 28.04.1887 Johannes Hendricus Spaarkogel, geb. Alkmaar ca. 1865, timmerman (1887), woont Zeist (1936), overl. Amersfoort 22.06.1936, z.v. Nicolaas Spaarkogel en Aaltjen Berenschot.
Uit dit huwelijk: Alida Christina, geb. Sloten ca. 1889, overl. na 1926; Jeannette Helena, geb. Zeist 01.02.1904, overl. Zeist 31.10.1947; Johannes hendricus, geb. Zeist 03.02.1911.

3.                  Willem Johannes Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1869; volgt IV.b.

 


 

IV.b. Willem Johannes Schimmel, z.v. III.b, geb. Amsterdam ca. 1869, boekbinder (1894,1925), tr. Amsterdam 09.08.1894 Fokje de Vries, geb. Opsterland 08.06.1870, d.v. Durk Geerts de Vries en Gaitske Jans Meijer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1895, sierkunstenaar, tr. Amsterdam 03.12.1925 Petronella Goeman, geb. Den Helder ca. 1895, d.v. Leendert Jan Goeman en Jenny Alexandra Salvesen.

 


 

II.b. Arie Schimmel, z.v. I, geb. Sloten ca. 1816, molenaar (1843), w.s. overl. voor 1869, tr. Amsterdam 22.11.1843|b| Marritje van Steekelenburg, geb. Amsterdam ca. 1815, werkster (1843), dienstbaar (1869), melkslijtster (1876), vermeld in Register Huiszittenhuizen te Amsterdam (ergens tussen 1808 en 1870), d.v. Jan van Steekelenburg en Willemeijntje de Braie.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1844; volgt III.c.

2.                  Jan Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1849; volgt III.d.

3.                  Arie Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1854, arbeider, overl. tussen 1886 en 1919, tr. Barsingerhorn 19.11.1886 Trijntje Bellis, geb. Barsingerhorn ca. 1866, melkslijtster (1919), overl. Zijpe 21.07.1932, d.v. Gerrit Bellis, arbeider, en Trijntje Boender.
     TB tr. 2e Amsterdam 20.03.1919 Hendrikus Marinus Schermij, geb. Cuijk en Sint Agatha ca. 1859, uitvoerder van betonwerken (1919), overl. tussen 1919 en 1932, z.v. Johannes Jacobus Schermij enAnna Maria Getruda van Kuijk.
     HMS tr. 1e Breukelen-St.Pieters 27.06.1884 Johanna Stoker, geb. Breukelen-St.Pieters ca. 1849, d.v. Anthonij Stoker en Alida Huussen.

 


 

III.c.  Cornelis Schimmel, z.v. II.b, geb. Amsterdam ca. 1844, z.v. I, sjouwerman (1869), pakhuisknecht (1893), werkman (1894), overl. voor 07.06.1908, tr. Amsterdam 10.11.1869 Helena Susanna van Kessel, geb. Amsterdam ca. 1842, dienstbaar (1869), overl. voor 07.06.1908, d.v. Cornelis van Kessel en Helena Susanna Meijer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arie Cornelis Schimmel, geb. Amsterdam 1871; volgt IV.c.

2.                  Jacob Philip Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1873; volgt IV.d.

3.                  Jan Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1876; volgt IV.e.

4.                  Willem Schimmel, geb. Nieuwer-Amstel 1885; volgt IV.f.

5.                  Cornelis Nicolaas Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1882, kantoorbediende (1915), tr. ’s-Gravenhage 31.03.1915 Aaltje Wiersma, geb. Workum ca. 1884, d.v. Sijbe Wiersma en Janke Olivier.

 


 

IV.c.  Arie Cornelis Schimmel, z.v. III.c, geb. Amsterdam 27.01.1871, diamantslijper (1894,1922), overl. Egmond-Binnen 04.08.1929, tr. Nieuwer-Amstel 06.09.1894 Cornelia Helena Volcklandt, geb. Amsterdam 27.05.1865, overl. Amsterdam 22.11.1947, d.v. Gerrit Jan Volcklandt en Cornelia Helena Trehse.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Cornelia Helena Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1895, tr. Amsterdam 05.08.1920 Jan Koppies, geb. Oostzaan ca. 1888, kantoorbediende, z.v. George Koppies en Elisabeth Best.

2.                  Cornelis Schimmel, geb. Amsterdam 25.07.1896, naar NOI 07.02.1917, empl. Bat.Petr.Mij. (te Balikpapan 1932, te Pangkalanbrandan (1934)), overl. na 1954, tr. 1e Soerabaia 15.09.1920 (echtsch.) Henrica Elisabeth Wichers, geb. Appingedam 25.01.1897, overl. na 1931, d.v. mr. Joan Diderik Wichers (1861-1906) en Wendelina Cornera Cardinaal (1864-1900)|a|; tr. 2e London 02.03.1938 Gerda Wilhelmine Ahlberg, geb. Reval (Estland) 18.07.1901, overl. na 1954, d.v. Alexander Andreas Ahlberg en Vera Olga Alma Sengberg.|b|
     GWA tr. 1e Balikpapan (Borneo) 12.09.1921 (echtsch. Arr.Rb. ’s-Gravenhage 17.11.1937) dr. Antonie Frans Henri Lobry van Troostenburg de Bruyn (1888-).|c|

3.                  Gerrit Jan Schimmel, geb. Amsterdam 23.09.1897, naar NOI december 1920/21, reserve tweede-luitenant 04.01.1921, empl. Mirandoulle Voute Co. (1923,1925), proc. Rouwenhorst, Mulder Co. (1930,1932), tijd. licentie ambtenaar voor den rijstinvoer (22.07.1933), hoofd Export- en Productenzaken (tijd. werkzaam 03.05.1935), lid, tevens secretaris, van de Commissie voor de handelsbetrekkingen met China (1936,1942), hoofdambtenaar Kantoor voor den Handel te Batavia 26.02.1937 (herbenoemd 29.08.1939), Hoofdambtenaar ter beschikking Dept. E.Z. (1937,1938), lid van de Commissie voor de bestudeering van de werking van het stelsel van individueele restrictie van bevolkingsrubber in de buitengewesten (1939,1942), plv.lid raad van beheer Kapokfonds (1939,1942), plv.voorzitter Harsen Centrale (1939,1940), plv.voorzitter Cassaven Centrale (1939,1940), plv.voorzitter Centrale voor Aetherische oliën (1939,1940), hoofd Kantoor voor den Handel te Batavia-Centrum 13.09.1941, plv.voorzitter Stichting ‘Het Coprafonds’ (1942), lid raad van toezicht Stichting ‘Het Voedingsmiddelenfonds’ (1942), woont Batavia-Centrum, tr. W.C. Schaafsma, penningmeesteres van de Ornothologische Vereeniging in Nederlandsch-Indië (1942).

4.                  Helena Susanna Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1899, tr. Amsterdam 07.09.1922 Klaas IJdenburg, geb. Zaandam ca. 1895, onderwijzer, z.v. Fedde IJdenburg en Marretje Kaal.

5.                  Johanna Gusta Ernestine Schimmel, geb. Amsterdam 25.10.1900, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 07.06.1974.

6.                  Jacob Philip Schimmel, geb. Amsterdam 26.06.1902, naar NOI 23.06.1926, empl. Güntzel Schumacher te Medan (1930,1938,1941), tr. G.J. Huizing.

7.                  Adriana Cornelia Schimmel, geb. ca. 1904, lerares handwerken Chr. M.M.S. (Jan van Eyckstraat, Amsterdam-Zuid), overl. Amsterdam 10.08.1966, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 15.08.1966.

 

Noten: |a| NP 20 (1931) p.336; |b||c| NP 41 (1955) pp.58-9; |d| mw R. Hogenbrik-Schimmel, De Vijvers 7, 7991 BV Dwingeloo (1996) (echtgenote van een van Arie’s kleinzonen).

 


 

IV.d. Jacob Philip Schimmel, z.v. III.c, geb. Amsterdam ca. 1873, diamantslijper (1893,1914), tr. Nieuwer-Amstel 29.06.1893 Geertruida Beths, geb. Huizen ca. 1870, d.v. Barend Gerritsen Beths en Jannetje Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Geertruida Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1894, tr. Amsterdam 09.12.1920 Dirk van Kessel, geb. Amsterdam ca. 1887, kantoorbediende, z.v. Dirk van Kessel, agent ener levensverzekeringsmaatschappij, en Maria Johanna Pietersen.

2.                  Helena Susanna Schimmel, geb. Nieuwer-Amstel 23.09.1893 (akte), tr. Amsterdam 13.08.1914 Barend Bantjes, geb. Amsterdam 28.06.1892, stuurman ter koopvaardij (1914), z.v. Johannes Michiel Bantjes (ca.1862-1932) en Elisabeth Kraal (1864-1936).

3.                  Jacob Philip Schimmel, geb. Amsterdam 07.09.1896 (akte), klener, tr. Amsterdam 28.10.1920 (echtsch. 02.11.1939) Andrina Blankers, geb. Amsterdam 19.09.1900, overl. Rotterdam, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 11.06.1974, d.v. Andries Blankers en Christina Hendrica Carsten.

4.                  Cornelis Johannes Schimmel, geb. Amsterdam 22.04.1898 (akte), diamantslijper, tr. Amsterdam 12.05.1920 Jantje Schuts, geb. Amsterdam ca. 1894, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 16.03.1955, d.v. Johan Frederik Schuts en Gerritje Romviel.

 


 

IV.e. Jan Schimmel, z.v. III.c, geb. Amsterdam ca. 1876, bakker (1898), bootwerker (1919), ploegbaas (1927), onderbaas stoomvaartmij. (1929), bootbaas (1931), overl. Zeist 11.08.1952, tr. Amsterdam 29.12.1898 Frederica van der Vlies, geb. Schiedam 26.01.1879, overl. na 1952, d.v. Willem van der Vlies en Maria van Wassenaar.

Uit dit huwelijk:

1.                  Helena Susanna Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1900, tr. 1e Amsterdam 24.04.1919 (echstch. Amsterdam 19.10.1926) Petrus Johannes Antonius van Beek, geb. Amsterdam ca. 1894, lijnwerker, z.v. Anthonius Johannes Josephus van Beek en Maria Johanna Smit; tr. 2e Amsterdam 25.08.1927 Hilleginus Johan Herman Ohr, geb. Amsterdam ca. 1873, winkelier, z.v. Jan Rudolph Ohr en Wilhelmina Maria Cornelia Hazenberg.

2.                  Jan Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1904, werkman, tr. Amsterdam 05.09.1929 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 21.11.1940, ingeschr. 29.03.1941) Hendrika Paulis, geb. Amsterdam ca. 1906, d.v. Hendrik Paulis, wasverzender, en Aaltje Hutters.

3.                  Frederica Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1908, tr. Amsterdam 26.03.1931 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 21.05.1953, ingeschr. 27.08.1953) Andries de Jong, geb. Amsterdam ca. 1900, timmerman, z.v. Andries de Jong en Neeltje Adriana Dekker.

 


 

IV.f.  Willem Schimmel, z.v. III.c, geb. Nieuwer-Amstel 16.11.1885, timmerman/aannemer, overl. Landsmeer 05.02.1954, otr. Amsterdam 07.06.1908 (en 14.06.1908), tr. Amsterdam 18.06.1908 Helena Cornelia Boelhouwer, geb. Amsterdam 21.03.1887, overl. Zaandam 24.02.1959, begr. Amsterdam (Nwe O.Bpl.) 27.02.1959, d.v. Hendrik Boelhouwer en Aaltje Schuit.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Schimmel, geb. Amsterdam 20.03.1909, tr. M.A. Bijl.

2.                  Helena Cornelia Schimmel, geb. Amsterdam 14.08.1910.

 


 

III.d. Jan Schimmel, z.v. II.b, geb. Amsterdam ca. 1849, veehouder (1876), tr. Sloten(NH) 14.05.1876 Geertje Salentijn, geb. Sloten ca. 1851, veehoudster (1891), overl. Bunschoten 01.08.1925, d.v. Evert Salentijn en Cornelia Vlug.

     GS tr. 2e Amsterdam 09.04.1891 Gerrit Jan Volcklandt, geb. Amsterdam ca. 1837, timmerman, overl. tussen 1891 en 1925, z.v. Johannes Volcklandt en Grietje Pronk.

     GJV tr. 1e voor 1866 Cornelia Helena Frehse, overl. tussen 1866 en 1869; tr. 2e Amsterdam 03.02.1869 Anthonetta Susanna Stuijvelaar, geb. Amsterdam ca. 1841, dienstbaar (1869), d.v. Jan Derk Stuijvelaar en Anthonetta Susanna den Dekker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marretje Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1877, overl. Baarn 28.09.1948, tr. Amsterdam 04.08.1898 Jouke Sjaardema, geb. Wymbritseradeel 22.06.1872, onderwijzer (1898), overl. na 1948, z.v. Jouke Sjaardema en Sibbeltje de Boer.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan, geb. Bunschoten 29.06.1899, overl. Amsterdam 22.04.1918|a|; Geertje, geb. Bunschoten 18.05.1900, overl. na 1929; Sibbelina Maria, geb. Bunschoten 19.08.1901, overl. 1935; Cornelia, geb. Utrecht 07.01.1903, overl. Bunschoten 05.11.1903; Cornelia, geb. Bunschoten 11.09.1904; Pieter, geb. Bunschoten 05.03.1908, overl. na 1937; Johannes Gustaaf Ernst, geb. Bunschoten 31.10.1909, overl. Bunschoten 09.03.1919; Emma, geb. Bunschoten 21.04.1911, overl. na 1936; Frederika, geb. ca. 1915, overl. Baarn 12.12.1939.

2.                  Cornelia Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1881, tr. Amsterdam 10.08.1899 Antonie Brand, geb. Amsterdam ca. 1876, winkelier (1899), kantoorbediende (1929), z.v. Antonie Brand en Johanna Bonzelaar.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan, geb. Amsterdam ca. 1902, overl. na 1930; Antonie, geb. Amsterdam ca. 1903, overl. na 1929.

 

Noten: |a| overl.akte Bunschoten 1918 no.19.

 


terug naar het overzicht Schimmel