Fragment Schimmel (18)

 

 

Dit fragment betreft een aanvulling op de families gepubliceerd door Teus Schimmel op tschimmel.nl.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2008 (laatst herzien januari 2012)

 


 

I.  Hendrik Schimmel, over. tussen 1793 en 1826, tr. voor 1793 Geertje Benist,|a| veevrouw (1826).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannis Schimmel, geb. Oosterblokker ca. 1793; volgt II.

2.                  w.s. Hendrik Hendriksz Schimmel, aang.lidm. Schellinkhout 20.04.1809, naar Blokker 28.06.1813.

 

Noten: |a| huw.akte Westwoud 1826 no.1.

 


 

II.  Johannis Schimmel, z.v. I, geb. Oosterblokker ca. 1793, boerenarbeider (1826), winkelier (1847,1855), arbeider (1849), dagloner (1855), tr. Westwoud 06.01.1826 Grietje Egles, ook Eggelis/Eggeles/Eggels, geb. Schellinkhout ca. 1795, dienstmeid (1826), d.v. Jan Pietersz Egles|a| en Bregtje Klaas.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertje Schimmel, geb. Blokker 09.02.1826, tr. Blokker 31.01.1847 Klaas Jansz Pels, geb. Wognum 19.10.1820, verwer/glazenmaker (1847), landman (1872), z.v. Jan Pels en Aafje Raat.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Blokker ca. 1848, overl. na 1881; Johannes, geb. Blokker ca. 1851, overl.na 1872.

2.                  Bregje Schimmel, geb. ca. 1828, naaister (1849),overl. Benningbroek (Sijbekarspel) 11.06.1871, tr. Sijbekarspel 02.12.1849 Simon Speets, geb. Sijbekarspel ca. 1827, schilder (1849), verver (1877), overl. na 1871, z.v. Cornelis Speets en Aagja Kata.
Uit dit huwelijk: Aagje, geb. ca. 1851, overl. na 1877; Johannes, geb. Sijbekarspel ca. 1854, overl. na 1878; Cornelis, geb. Sijbekarspel 16.03.1855; Jan, geb. Sijbekarspel ca. 1857, overl. Hauwert (Nibbixwoud) 21.06.1877; Jacob, geb. Sijbekarspel 24.04.1862, overl. na 1887.

3.                  Jan Schimmel, geb. Oosterblokker ca. 1831; volgt III.

4.                  Hilletje Schimmel, geb. Oosterblokker ca. 1834, tr. Abbekerk 02.05.1855 Cornelis Enigenburg, geb. Abbekerk ca. 1834, z.v. Dirk Enigenburg en Grietje Nierp.

5.                  Aafje Schimmel, geb. Oosterblokker ca. 1835, overl. (Hauwert) Nibbixwoud 08.03.1872, tr. Blokker 29.12.1855 Sijmon Schoenmaker, geb. Nibbixwoud ca. 1835, broodbakker (1855), overl. Venhuizen 22.07.1874, z.v. Klaas Schoenmaker en Maartje Mol.
Uit dit huwelijk: Klaas, geb. Hem ca. 1857, overl. Venhuizen 24.01.1861; Johannes, geb. Venhuizen ca. 1860, overl. na 1885; Maartje, geb. Venhuizen ca. 1863, overl. Venhuizen 05.05.1864; Klaas, geb. Hem ca. 1866, overl. Venhuizen 09.09.1867.

 

Noten: |a| Jan Pieterse Eggles, lidmaat Schellinkhout 1814, vertr. naar Hoorn 27.09.1822.

 


 

III. Jan Schimmel, z.v. II, geb. Oosterblokker ca. 1830/1831, wagenmaker (1856), brievengaarder (1884,1886,1895), overl. Abbekerk 21.11.1908, tr. Abbekerk 01.05.1856 Trijntje van Slooten, geb. Abbekerk ca. 1835, overl. Abbekerk 15.08.1892, d.v. Wiebbe van Slooten en Neeltje Bakker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Neeltje Schimmel, geb. Abbekerk ca. 1857, overl. Abbekerk 04.09.1864.

2.                  Johannes Schimmel, geb. Abbekerk ca. 1860; volgt IV.a.

3.                  Willem Schimmel, geb. Abbekerk ca. 1862; volgt IV.b.

4.                  Jan Schimmel, geb. Abbekerk ca. 1866; volgt IV.c.

5.                  Jacob Schimmel, geb. Abbekerk ca. 1868, overl. Abbekerk 18.03.1870.

 


 

IV.a.  Johannes Schimmel, z.v. III, geb. Abbekerk ca. 1860, broodbakker (1884), overl. Twisk 11.05.1897, tr. Abbekerk 27.04.1884 Marijtje Mantel, geb. Opmeer ca. 1862, overl. Twisk 02.08.1945, d.v. Cornelis Mantel en Adriana Catharina Kok.

     MM tr. 2e Twisk 27.11.1898 Dirk Schuitemaker, geb. ca. 1868, overl. Twisk 01.12.1945, z.v. Klaas Schuitemaker en Jantje Galis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Schimmel, geb. Twisk ca. 1885, broodbakker (1910), overl. Alkmaar 16.09.1952, tr. Midwoud 10.06.1910 Jacoba Slikker, geb. Spanbroek ca. 1886, overl. na 1952, d.v. Jan Slikker en Elisabeth Boon.

2.                  Adriana Catharina Schimmel, geb. ca. 1887, overl. na 1940, tr. Twisk 26.05.1912 Pieter Hermanus Schram, geb. ca. 1882, commies bij de belastingen (1912), deurwaarder (1940), overl. Bussum 27.06.1940, z.v. Willem Johannes Schram en Hendrika Petronella Elisabeth Vroom.

 


 

IV.b. Willem Schimmel, z.v. III, geb. Abbekerk ca. 1862, slagersknecht (1886), overl. Enkhuizen 12.06.1929, tr. 1e Enkhuizen 26.08.1886 Dirkje Schild, geb. Enkhuizen ca. 1865, overl. Enkhuizen 29.01.1926, d.v. Leffert Schild, smid, en Frederika Bloemendaal; tr. 2e tussen 1926 en 1929 Geertje de Haas, overl. na 1929.

Uit dit huwelijk Schimmel-Schild:

1.                  levenloze zoon, Enkhuizen 08.10.1899.

 


 

IV.c. Jan Schimmel, z.v. III, geb. Abbekerk ca. 1866, postbeambte (1895), overl. Abbekerk 07.03.1923, tr. Abbekerk 12.05.1895 Aafje Keppel, geb. Abbekerk ca. 1873, overl. Sijbekarspel 19.09.1942, d.v. Jan Keppel en Geertruida Fransina Berg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Trijntje Schimmel, geb. Abbekerk ca. 1897, tr. Gaasterland 22.05.1919 Ede Groenhof, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 13.12.1895, z.v. Gerben Groenhof en Hantje Smink.

 


terug naar het overzicht Schimmel