Familie Seinhorst (3)

 

(Dinxperlo)

 

Deze familie stamt af van Hendrick Seijnhorst, zoon van Steurris/Storris, en Janmatien Alers. Hun relatie met de twee andere families Seinhorst en de familie Senhorst/Zenhorst is nog in onderzoek.

 

Derk Jan Seinhorst (1727-1813) trekt naar de Alblasserwaard en twee van zijn kleinzonen en enkele andere nazaten trekken naar de USA.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde kleinere en grotere bijdragen van H. Dullemond te Den Haag, mw. H. Wierenga-Seinhorst te Laag-Keppel en wijlen drs. H.J. Wijers. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2000 (laatst september 2021)

 


 

I.  Steurris/Storris Seijnhorst, geb. ca. 1620, burg.stand Dinxperlo, boer, pachtte de ‘Halve Schepersstede’ met daarbij 15½ morgen land voor 44 daalder per jaar (1664)|d|, pachtte de ‘Sinhorst’ in 1670 en 1671, overl. tussen 1674 en 1688|c|.

Kinderen:

1.                  Berent Seijnhorst, geb. ca. 1650; volgt II.a.

2.                  Lammert Seinhorst, geb. ca. 1658; volgt II.b.

3.                  Hendrick Seijnhorst, geb. ca. 1665; volgt II.c.

4.                  Aeltien Seijnhorst, doopgetuige Dinxperlo 19.10.1690, 08.11.1696 en 13.07.1697, otr. Dinxperlo 29.01.1699|b|, tr. Bockholt 13.02.1699 Jan Haacks, wonend in boerschap Holdtwijck, ambt Bockholt.
     Jan Haacks tr. 1e voor 1699 Jenneken Holdtwijcks, overl. voor 1699.

 

Noten: |b| Dx 0555; |c| tussen huwelijken van zonen Berent en Hendrick; |d| A.G. van Dalen, 1000 jaar Gendringen, 1983, p.192.

 


 

II.a. Berent Seijnhorst, z.v. I, geb. ca. 1650, doopgetuige Dinxperlo 07.05.1682, 11.11.1688, 03.07.1692, 15.06.1705, 24.03.1706 en 10.12.1713, wonende in het Breembroeck (1712), tr. Dinxperlo 13.09.1674|a| Trijne Rengelinck, ook Bentinck, van Varsseveld, wonend in de Heurne, overl. voor 1712; otr. 2e Dinxperlo 26.06.1712|e|, tr. Dinxperlo 20.07.1712 Jantjen Westerveld, wonende in het Breembroeck, j.d.v. Lambert Westerveld en Mette Raaland.|f|

     Trijne Rengelinck tr. 1e voor 1660 Jan Bentinck, overl. voor 1674; uit dit huwelijk: Aaltien, tr. Dinxperlo 1691 Derk te Beest.

Uit het huwelijk Seinhorst-Westerveld:

1.                  Janna Catharina Seinhorst, ged. Dinxperlo 14.02.1714|c|, overl. na 1755, tr. voor 1733 Derk te Grotenhuis, overl. na 1755.
JCS en DtG wonen Kleinbredenbroek (1733,1755), op Beuitink (1752).
Uit dit huwelijk: Berendine, ged. Dinxperlo 20.09.1733; Hermanus, ged. Dinxperlo 11.12.1735; Maria Elisabeth, ged. Dinxperlo 08.04.1738; Garrit Jan, ged. Dinxperlo 31.01.1740; Jan, ged. Dinxperlo 24.03.1743; Gerritje, ged. Dinxperlo 10.01.1745; Janna, ged. Dinxperlo 07.10.1747; Teunis, ged. Dinxperlo 26.04.1750, overl. Voorst (Gendringen) 10.08.1825|b|; Elisabeth, ged. Dinxperlo 30.04.1752; Berend Jan Hendrik, ged. Dinxperlo 09.02.1755.

 

Noten: |a| Dx 0198; |b| moeder Johanna Catharina, vader Jan (overl.akte Gendringen 1825 no.59); |c| get. Janmatien Hoopman (Alers) {tante}; |e| Dx 0740 {att.v.Varsseveld}; |f| OTGB 04.69.

 


 

II.b. Lammert Seinhorst, z.v. I, doopgetuige Dinxperlo 25.09.1701 en 21.10.1703, tr. Hendersken Gijbink/Gelchink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lijsken Zeijnhorst, wonend in het Breedenbroek (1708), doopgetuige Dinxperlo 13.12.1711, otr. Dinxperlo 12.08.1708|a|, tr. Varsseveld 12.09.1708 Derck Gelckink, wonend in de Heurne, z.v. Jan Gelckink.

 


 

II.c.  Hendrick Seijnhorst, z.v. I, geb. ca. 1665, lidmaat Dinxperlo 1695, landbouwer, overl. tussen 1714 en 1718|e|, otr. 1e Dinxperlo 12.08.1688|b| Janmatien Alers, geb. De Heurne, ged. Dinxperlo 31.05.1688, lidmaat Dinxperlo 1695, doopgetuige Dinxperlo 15.01.1693 en 14.02.1714, d.v. wijlen Jan Alers (Hoopman).

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Seinhorst, geb. De Heurne 1688; volgt III.a.

2.                  Marijcken Seinhorst, ged. Dinxperlo 19.10.1690|h|, lidmaat Dinxperlo 25.05.1708.

3.                  Fijken Zeijnhorst, ged. Dinxperlo 15.01.1693|f|, woont te Dinxperlo in het 8e rot van Wessel Raterink (Liberale gifte van 1748)|i|, overl. (op den Bekenkremers) 12.04.1759, otr. 1e Dinxperlo 04.02.1714|c|, tr. Dinxperlo 25.02.1714 Hendrick Beijers, geb. ca. 1691, overl. tussen 1731 en 1752, z.v. Hendrik Beijers en Maria Klompenhouwer; tr. 2e Dinxperlo 23.04.1752|d| Willem Brusse, wonend in Varsseveld, wedr Hendersken Navis.
Uit het eerste huwelijk (in 1748 “6 kinder, waer van 2 haer eijgen kost winnen”|i|): Hendrijna, ged. Dinxperlo 18.08.1715|j|; Jan Hendrik, ged. Dinxperlo 08.11.1716; Janna, ged. Dinxperlo 25.09.1718; Marija, ged. Dinxperlo 20.07.1721; Garrit Willem, ged. Dinxperlo 04.04.1723; Hendrijna, ged. Dinxperlo 31.12.1724; Dersken, ged. Dinxperlo 26.05.1726; Wilmina, ged. Dinxperlo 22.07.1731; Maria Wilmina, ged. Dinxperlo 07.04.1733.

4.                  Sturris Seinhorst, geb. Dinxperlo 1696; volgt III.b.

5.                  Gerrit Willem Seinhorst, ged. Dinxperlo 12.02.1699, jonggestorven.

6.                  Gerrit Willem Seinhorst, geb. Dinxperlo 1700; volgt III.c.

7.                  Derksken Seinhorst, ged. Dinxperlo 21.10.1703, doopgetuige Dinxperlo 21.03.1723, overl. 09.04.1764, begr. Dinxperlo 12.04.1764, tr. voor 1729 Berent Luesen, woont ’t Beggelder (1732,1744), woont te Dinxperlo in het 5e rot van Garrit Willem Hesen op de Rehorst (Liberale gifte van 1748)|a|, overl. 29.12.1761, begr. Dinxperlo 31.12.1761.
Uit dit huwelijk drie kinderen (onder 16 jaar; in 1748), waaronder: Lutger, ged. Dinxperlo 27.12.1729; Janna, ged. Dinxperlo 27.12.1732; Lijsbet, ged. Dinxperlo 13.05.1736; Hendrina, ged. Dinxperlo 09.02.1744.

8.                  Hendrina Seinhorst, ged. Dinxperlo 03.04.1707, lidmaat Aalten 1728, overl. na 25.03.1768|g|, otr. Aalten 02.03.1732|a| Hendrik Bennink, uit Breedevoort, overl. voor 25.03.1768|g|.
     Hendrik Bennink tr. 1e voor 1732 Aelten Rensink, overl. voor 1732.

9.                  Janna Seinhorst, ged. Dinxperlo 13.10.1710.

 

Noten: |a| OTGB 90.102; |b| Dx 0383; |c| Dx 0762; |d| Dx 1393/628; |e| tussen huwelijken dochter Fijken en zoon Jan; |f| get. Janmatien Alers {moeder}; |g| Breedevoort 7 {huwelijk zoon Garrit Willem}; |h| get. Aaltien Seinhorst {tante} en Gerrit Seinhorst; |i| OTGB 91.29; |j| get. Jan Zeijnhorst {oom}.

 


 

III.a.  Jan Seinhorst, z.v. II.c, geb. De Heurne, ged. Dinxperlo 11.11.1688|b|, lidmaat Dinxperlo 1714, doopgetuige Dinxperlo 18.08.1715, wonend in de Heurne (1718), woont te Dinxperlo in het 5e rot van Garrit Willem Hesen op de Rehorst (Liberale gifte van 1748)|a|, otr. Dinxperlo 27.03.1718|c|, tr. 24.04.1718 Judith Hofscholten, geb. IJzerlo (Aalten) ca. 1695, wonend op de Est IJzer, d.v. Hendrik Hofscholten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Seinhorst, ged. Dinxperlo 26.02.1719|e|.

2.                  Hendrina Seinhorst, geb. op ’t Beggelder, ged. Dinxperlo 29.11.1722, overl. De Heurne (Dinxperlo) 16.11.1781, otr. Dinxperlo 19.07.1740, tr. Dinxperlo 09.09.1740 Roelof ter Horst, geb. De Heurne, ged. Dinxperlo 24.11.1709, woont ’t Beggelder (1741,1748), woont De Heurne (1755,1762), overl. De Heurne (Dinxperlo) 19.03.1772, z.v. Jacob ter Horst en Vreede Klein Gelkink.
Uit dit huwelijk zeven kinderen, waaronder: Frederik, ged. Dinxperlo 22.01.1741; Jurden,|d| ged. Dinxperlo 07.07.1743; Geesken, ged. Dinxperlo 27.02.1746; Berendjen, ged. Dinxperlo 17.03.1748; Jacomina, ged. Dinxperlo 07.06.1755; Jacomijntje, ged. Dinxperlo 26.08.1759; Manes, ged. Dinxperlo 31.01.1762.

3.                  Derk Jan Seinhorst, geb. Dinxperlo 1727; volgt IV.a.

 

Noten: |a| OTGB 90.102 {in 1748 is Jan “krank en heeft 3 kinder over de 16 jaer die haer eijgen kost winnen”}; |b| get. Jan Hoopman {dit is niet de grootvader, die overleden is voor het huwelijk van de ouders} en Berend Seinhorst {oom}|c| Dx 63; |d| nr.60 in Kwartierstaat Freriks, OTGB 02.62; |e| “zijnde een jonge dochter … is genaamd Hendrik” (?).

 


 

IV.a. Derk Jan Seinhorst, Dirk Jansse Sijnhorst, z.v. III.a, ged. Dinxperlo 27.04.1727, overl. Noordeloos 08.04.1813|a|, otr. Molenaarsgraaf 15.02.1755, tr. Molenaarsgraaf 06.03.1755 Fijgje van Holten, overl. tussen 1767 en 1813.

Uit dit huwelijk:

1.                  Frerik Sijnhorst, geb. Noordeloos 1756; volgt V.a.

2.                  Jan Sijnhorst, geb. Noordeloos 1758; volgt V.b.

3.                  Dirk Sijnhorst, geb. Noordeloos 1760; volgt V.c.

4.                  Niesje Sijnhorst, ged. Noordeloos 05.12.1762, w.s. jonggestorven.

5.                  Niesje Sijnhorst, ged. Noordeloos 23.12.1764, overl. Noordeloos 20.11.1831, tr. Noordeloos 27.01.1788 Jan van der Leeden, geb. ca. 1757, overl. Noordeloos 09.07.1830, z.v. Pieter van der Leeden en Neeltje Heijkoop.
Uit dit huwelijk: Neeltje, ged. Noordeloos 03.08.1788, overl. na 1821; Dirk, ged. Noordeloos 07.02.1790, overl. Noordeloos 28.01.1862; Fijgje, geb. Noordeloos 25.06.1794, ged. Noordeloos 29.06.1794, overl. Noordeloos 22.10.1882; Pieter, geb. Noordeloos 22.11.1796, ged. Noordeloos 27.11.1796, overl. na 1836; Judith, geb. Noordeloos 20.05.1798, ged. Noordeloos 27.05.1798, overl. Noordeloos 15.04.1816; Huibert, geb. Noordeloos 20.03.1801, ged. Noordeloos 29.03.1801, overl. Noordeloos 23.07.1872; Dirkje, geb. Noordeloos 19.05.1804, ged. Noordeloos 27.05.1804, w.s. jonggestorven; Dirkje, geb. Noordeloos 25.04.1807, ged. Noordeloos 03.05.1807, overl. na 1831.

6.                  Huijg Sijnhorst, geb. Noordeloos 1767; volgt V.d.

 

Noten: |a| oud 86 jr, z.v. Jan Dirk Sijnhorst en Judith Schouten (overl.akte Noordeloos 1813 no.4).

 


 

V.a. Frerik Sijnhorst, ook Fredrik, z.v. IV.a, ged. Noordeloos 21.11.1756, overl. Noordeloos 27.05.1837, tr. Noordeloos 14.04.1780 Aaltje van Kleef, geb. ca. 1754, overl. Noordeloos 08.02.1830, d.v. Pieter van Kleef en Lijsbeth Kros.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirk Sijnhorst, ged. Noordeloos 04.03.1781, w.s. overl. tussen 1783 en 1792.

2.                  Pieter Sijnhorst, geb. Noordeloos 1783; volgt VI.a.

3.                  Feigje Sijnhorst, Fijgje, ged. Noordeloos 25.09.1785, overl. Vianen 27.02.1864, tr. Nieuwland 31.03.1811 Cornelis van de Koppel, geb. ca. 1776, overl. Leerdam 20.04.1844, z.v. Floris van de Koppel en Maria Bogert.
Uit dit huwelijk: Floris, geb. Schoonrewoerd 25.08.1813, overl. na 1844; Fredrik, geb. ca. 1816, overl. Leerdam 01.07.1834; Maria Adriana, geb. Zijderveld (Everdingen) 04.08.1822, overl. Zijderveld (Everdingen) 15.10.1822; Alewijn Adriaan, geb. Zijderveld (Everdingen) 13.10.1823, overl. na 1845; Maria Adriana, geb. Nieuwland ca. 1828, overl. na 1851.

4.                  Elisabet Sijnhorst, ged. Noordeloos 29.10.1786.

5.                  Dirkje Sijnhorst, ged. Noordeloos 09.12.1787.

6.                  Dirk Sijnhorst, ged. Noordeloos 22.01.1792, jonggestorven.

7.                  Dirk Sijnhorst, geb. 11.05.1793, ged. Noordeloos 19.05.1793.

 


 

VI.a. Pieter Sijnhorst, z.v. V.a, ged. Noordeloos 18.05.1783, overl. Noordeloos 24.09.1854, tr. Lexmond 12.04.1812 Neeltje Heijkoop, geb. ca. 1793, overl. Noordeloos 26.01.1829, d.v. Klaas Heikoop en Jannigje Tukker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Fredrik Sijnhorst, geb. Noordeloos 19.03.1813; volgt VII.a.

2.                  Jannigje Sijnhorst, geb. Noordeloos 01.03.1814.

3.                  Nicolaas Sijnhorst, geb. Noordeloos 17.04.1817, overl. Giessendam 05.09.1859, tr. Peursum 05.01.1844 Neeltje Vonk, geb. Giessen-Nieuwkerk 01.08.1821, overl. Giessendam 30.06.1883, d.v. Gijsbert Vonk en Willempje de Mik.
     NV tr. 2e Giessendam 07.02.1867 Teunis Kuiper, geb. Peursum ca. 1820, overl. Giessendam 04.02.1898, z.v. Krijn Kuiper en Maaijke Brandwijk.

4.                  Alewijn Sijnhorst, geb. Noordeloos 06.10.1819, overl. Noordeloos 26.05.1830.

5.                  Johannes Sijnhorst, geb. Noordeloos 13.08.1822, overl. Noordeloos 23.06.1823.

6.                  Johannes Sijnhorst, geb. Noordeloos 20.02.1825; volgt VII.b.

7.                  Dirk Sijnhorst, geb. Noordeloos 05.07.1828, overl. Noordeloos 07.03.1830.

 


 

VII.a. Fredrik Sijnhorst, z.v. VI.a, geb. Noordeloos 19.03.1813, overl. Utrecht 02.02.1885, tr. Meerkerk 25.09.1835 Annigje van der Heiden, ook van der Heijden, geb. Meerkerk ca. 1814, overl. Utrecht 23.03.1871, d.v. Frans van der Heiden en Zwaantje van der Grijn.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Sijnhorst, geb. Meerkerk 17.12.1835, overl. Vianen 04.01.1854.

2.                  Frans Sijnhorst, geb. Kedichem 13.11.1837; volgt VIII.a.

3.                  Nicolaas Sijnhorst, geb. Vianen 06.12.1840, overl. Vianen 29.07.1841.

4.                  Nicolaas Sijnhorst, geb. Vianen 03.08.1842; volgt VIII.b.

5.                  Jan Frederik Sijnhorst, geb. Vianen 17.12.1845, overl. Utrecht 17.04.1880, tr. Utrecht 20.11.1872 Magtilda Koopman, geb. Bodegraven 16.10.1841, overl. Utrecht 16.12.1885, d.v. Hendrik Koopman (1805-) en Lijsje Meijenburg (1805-).

     MK tr. 2e Utrecht 07.06.1882 Henrich Johann Ketelaar, geb. Emmerik ca. 1846, machinist (1872), overl. na 1885, z.v. Henrich Ketelaar en Gertrud Jansen.

     HJK tr. 1e Zevenaar 24.09.1872 Frederika Wilhelmina Jacobs, geb. Zevenaar 10.06.1846, overl. voor 1882, d.v. Johan Frederik Jacobs en Frederika Wilhelmina Meussen.

     FWJ tr. 1e Zevenaar 12.11.1869 Wilhelm Christoffel Jacobs, geb. Zevenaar 19.09.1836, slager (1869), vleeschhouwer (1870), overl. Zevenaar 15.07.1870, z.v. Wilhelm Christoffel Jacobs en Barbara Boekhorst.

6.                  Gerrit Sijnhorst, geb. Vianen 06.04.1849, overl. Utrecht 19.06.1866.

7.                  Neeltje Sijnhorst, geb. Vianen 25.12.1851, overl. Utrecht 20.12.1924, tr. Utrecht 24.11.1886 Johannes Gijsbertus Stoopendaal, geb. Utrecht 27.10.1860, overl. Utrecht 26.03.1940, z.v. Bernardus Elisa Anthon Stoopendaal en Kaatje Elsendoorn.

Kind van Neeltje:

a.                  Jansje Sijnhorst, geb. Utrecht 19.05.1883, overl. Utrecht 23.08.1883.

Uit dit huwelijk: Johannes Bernardus Anthonius, geb. Utrecht 11.08.1887, overl. Utrecht 03.02.1956; Karel Frederik, geb. Utrecht 19.12.1888; Johannes, geb. Utrecht 20.06.1891, overl. Utrecht 27.09.1891; Anna Carolina, geb. Utrecht 18.02.1894, overl. Utrecht 02.09.1894.

8.                  Pieter Sijnhorst, geb. Vianen 13.11.1855; volgt VIII.c.

9.                  Zwaantje Sijnhorst, geb. Vianen 16.07.1859, overl. Vianen 22.05.1860.

 


 

VIII.a. Frans Sijnhorst, z.v. VII.a, geb. Kedichem 13.11.1837, overl. Utrecht 19.02.1930, tr. Utrecht 11.05.1864 Teuntje van Klaveren, geb. Uithoorn 09.05.1834, overl. Utrecht 11.01.1907, d.v. Klaas van Klaveren en Geertruij Leeflang.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antje Geertruida Sijnhorst, geb. Utrecht 23.05.1865, overl. Utrecht 30.05.1865.

2.                  Anna Maria Sijnhorst, geb. Utrecht 08.04.1866, overl. Utrecht 15.09.1868.

3.                  Anna Maria Sijnhorst, geb. Utrecht 22.09.1868, overl. Utrecht 01.02.1930, tr. Utrecht 15.05.1895 Antonie Johannes Brouwer, geb. Mijdrecht 22.03.1868, overl. Utrecht 18.01.1945, z.v. Gerrit Brouwer en Barendina Boendermaker.
Uit dit huwelijk: Teuntje Barendina, geb. Utrecht 17.02.1896, overl. na 1927.

4.                  Jan Frederik Sijnhorst, geb. Utrecht 14.02.1870; volgt IX.a.

5.                  Neeltje Sijnhorst, geb. Utrecht 07.04.1876, overl. Utrecht 16.08.1876.

 


 

IX.a. Jan Frederik Sijnhorst, z.v. VIII.a, geb. Utrecht 14.02.1870, aannemer (1927), overl. Utrecht 28.06.1944, tr. Utrecht 07.09.1894 Maria Elisabeth Nieman, geb. Maarsseveen 27.01.1868, overl. Utrecht 04.04.1941, d.v. Hendrikman Nieman en Maria Elisabeth Clausing (1840-1899).

Uit dit huwelijk:

1.                  Frans Sijnhorst, geb. Utrecht 13.03.1896.

2.                  Hendrik Sijnhorst, geb. Utrecht 03.03.1898, overl. Utrecht 26.10.1898.

3.                  Jan Frederik Sijnhorst, geb. Utrecht 22.02.1900, bouwkundige (1927), overl. Enkhuizen 15.10.1955, tr. Enkhuizen 13.10.1927 Elisabeth Catharina Nieman, geb. Enkhuizen ca. 1899, d.v. Leendert Nieman en Geertje Blokker.

4.                  Maria Elisabeth Sijnhorst, geb. Utrecht 03.09.1902, overl. Utrecht 19.09.1959, tr. Utrecht 18.12.1930 Jan Hendrik Besselse, geb. Utrecht 19.01.1902, overl. na 1959, z.v. Karel Besselse en Wijntje Copier.

5.                  Hendrikman Sijnhorst, geb. Utrecht 11.02.1907.

 


 

VIII.b. Nicolaas Sijnhorst, z.v. VII.a, geb. Vianen 03.08.1842, overl. Utrecht 10.04.1910, tr. Utrecht 14.02.1866 Jacoba van Eijk, geb. IJsselstein 28.04.1841, overl. Utrecht 02.07.1903, d.v. Gerrit van Eijk en Johanna de Groot.

Uit dit huwelijk:

1.                  Frederik Sijnhorst, geb. Utrecht 28.12.1866, overl. Utrecht 29.12.1872.

2.                  Johanna Hendrica Sijnhorst, geb. Utrecht 25.04.1868, overl. Utrecht 02.06.1869.

3.                  Johanna Hendrica Sijnhorst, geb. Utrecht 17.11.1870, overl. Utrecht 22.08.1944, tr. Utrecht 23.12.1891 Christiaan Cornelis Hendrik Drolsbach, geb. Utrecht 26.06.1868, stationsbeambte (1918), overl. Utrecht 25.05.1945, z.v. Willem Christiaan Hendrik Drolsbach en Aletta Correljé.
Kind van Johanna:

a.       levenloze dochter, Utrecht 29.03.1891.

Uit dit huwelijk: Willem Christiaan Hendrik, geb. Utrecht 26.10.1892, overl. Utrecht 07.02.1893; Nicolaas Willem, geb. Zwolle ca. 1894, overl. na 1918; Aletta Jacoba Johanna, geb. Zwolle ca. 1895, overl. Utrecht 03.02.1958; Jacoba, geb. Utrecht 27.12.1896; Jacoba Johanna, geb. Utrecht 16.07.1898, overl. na 1921; Willemina Christina Hendrika, geb. Utrecht 12.08.1899, overl. na 1918; Frederik Adriaan Christiaan, geb. Utrecht 15.01.1901; Adriaan, geb. Zeist ca. 1903, overl. na 1928; levenloze zoon, Utrecht 19.06.1912.

4.                  Neeltje Sijnhorst, geb. Utrecht 30.11.1872, overl. Utrecht 19.12.1872.

5.                  Gerrit Fredrik Sijnhorst, geb. Utrecht 12.07.1874, overl. Utrecht 18.10.1875.

6.                  Gerrit Frederik Sijnhorst, geb. Utrecht 15.07.1876; volgt IX.b.

7.                  Annigje Sijnhorst, geb. Utrecht 03.01.1879, overl. Utrecht 16.01.1884.

 


 

IX.b. Gerrit Frederik Sijnhorst, z.v. VIII.b, geb. Utrecht 15.07.1876, overl. Utrecht 22.09.1931, tr. Utrecht 17.05.1899 Antje Montfoort, geb. Utrecht 25.01.1875, overl. 23.11.1961, d.v. Arie Montfoort en Elisabeth Maria Ligteringen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacoba Sijnhorst, geb. Utrecht 09.03.1900, overl. Utrecht 18.06.1900.

2.                  Elisabeth Maria Sijnhorst, geb. Utrecht 09.03.1900 (tweeling), overl. Utrecht 20.06.1900.

3.                  Elisabeth Maria Sijnhorst, geb. Utrecht 24.03.1901, tr. Doorn 10.02.1927 Theodorus Cornelis van Leeuwen, geb. Noordwijk 22.09.1901, z.v. Theodorus Cornelis van Leeuwen (1870-1951), koetsier, en Hillegonda Ham.

 


 

VIII.c. Pieter Sijnhorst, z.v. VII.a, geb. Vianen 13.11.1855, caféhouder (1908), overl. Utrecht 29.08.1928, tr. Woudenberg 09.02.1882 Maria van Elst, geb. Scherpenzeel 13.01.1855, overl. Hilversum 14.02.1937, d.v. Hendrika Geertruida van Elst (1833-1892).

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Frederika Sijnhorst, geb. Utrecht 20.06.1882, overl. Utrecht 11.11.1906, tr. Utrecht 08.08.1906 Antoon Adrianus Wilson, geb. Utrecht 25.07.1882, vuurstoker (1911), overl. Utrecht 16.01.1958, z.v. Antoon Adrianus Wilson en Aartje Renes (ca.1847-1907).
     AAW tr. 2e Amsterdam 11.10.1911 Johanna Sophia Alida Rosenkrantz, geb. Amsterdam 21|26.06.1881, overl. Utrecht 18.03.1952, d.v. Willem Rosenkrantz en Maria Matthea Johanna Vontsteen.

2.                  Jan Pieter Sijnhorst, geb. Utrecht 22.06.1883.

3.                  Antje Sijnhorst, geb. Utrecht 21.07.1884, tr. Hilversum 30.12.1908 Ernst Rijnfrank, geb. Utrecht 30.03.1884, wasbaas (1908), overl. 19.11.1969, z.v. Tijmen Joseph Rijnfrank (1854-1927) en Anna Bertha Gerarda van der Veer.
Uit dit huwelijk: Anna Geertruida, geb. Hilversum xx.06.1912, overl. Hilversum 16.08.1912; Jan Antoon, geb. Hilversum ca. 1914, overl. Hilversum 20.04.1915.

4.                  Pietje Sijnhorst, geb. Utrecht 02.07.1886, overl. Utrecht 02.08.1886.

5.                  Jan Frederik Sijnhorst, geb. Utrecht 23.10.1887, overl. Utrecht 25.03.1894.

6.                  Petronella Maria Sijnhorst, geb. Utrecht 09.09.1889, overl. na 1955, tr. Utrecht 12.05.1910 Johannes Filippus Smit, geb. Bussum ca. 1889, overl. Utrecht 14.03.1955, z.v. Johannes Filippus Smit en Catharina Wijnanda van Deudekom.
Uit dit huwelijk: Johannes Filippus, geb. Amsterdam ca. 1911, overl. na 1933; Pieter Marinus, geb. Utrecht 01.04.1912, overl. Utrecht 22.04.1953; Maria Catharina, geb. Utrecht ca. 1916, overl. na 1937.

7.                  Pieternella Frederika Sijnhorst, geb. Utrecht 02.03.1891, overl. Utrecht 17.10.1918.

8.                  Frederik Willem Sijnhorst, geb. Utrecht 10.06.1892, overl. Utrecht 01.09.1892.

9.                  levenloze dochter, Utrecht 29.01.1895|a|.

10.              levenloze zoon, Utrecht 10.07.1899.

 

Noten: |a| moeder Henrika Geertruida (d.i. de grootmoeder).

 


 

VII.b. Johannes Sijnhorst, z.v. VI.a, geb. Noordeloos 20.02.1825, overl. na 1895, tr. Brandwijk 29.10.1852 Neeltje de Vries, geb. Laagblokland 02.01.1824, overl. Brandwijk 16.06.1895, d.v. Gijsbert de Vries en Kornelia van Holten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Neeltje Sijnhorst, geb. Laagblokland 27.04.1853, overl. Gijbeland (Brandwijk) 03.02.1854.

2.                  Gijsbert Sijnhorst, geb. Brandwijk 02.04.1854, overl. Brandwijk 24.04.1880.

3.                  Neeltje Sijnhorst, geb. Brandwijk ca. 1857, overl. Nieuw-Lekkerland 05.02.1905, tr. Nieuw-Lekkerland 07.06.1894 Jan van Genderen, geb. Oud-Alblas 27.09.1848, overl. Nieuw-Lekkerland 10.12.1915, z.v. Willem van Genderen en Adriana den Bouw.
Uit dit huwelijk: Willem Johannes, geb. Nieuw-Lekkerland 14.05.1897, overl. Nieuw-Lekkerland 21.11.1948.

4.                  Pieter Nicolaas Sijnhorst, geb. Brandwijk 11.04.1860, overl. Brandwijk 19.02.1862.

5.                  Cornelia Sijnhorst, geb. Brandwijk 15.07.1861, overl. Nieuw-Lekkerland 06.08.1919, tr. Brandwijk 01.12.1893 Cornelis Stout, geb. Streefkerk 27.11.1845, overl. Nieuw-Lekkerland 24.04.1920, z.v. Adrianus Stout en Neelttje de Vries.
Uit dit huwelijk: Adrianus, geb. Nieuw-Lekkerland 28.06.1896, overl. na 1924; Johannes, geb. Nieuw-Lekkerland 12.02.1899, overl. na 1921.

6.                  Pietertje Sijnhorst, geb. Brandwijk 13.11.1864, overl. Dordrecht 13.10.1932|a|, tr. Brandwijk 20.01.1893 Hendrik Teunis Verheul, geb. Goudriaan 11.11.1872, overl. Brandwijk 06.10.1918, z.v. Gijsbert Verheul en Cornelia van Gent.
Uit dit huwelijk: Gijsbert, geb. Brandwijk 07.01.1894, overl. na 1926; Neeltje, geb. Brandwijk 17.01.1895, overl. na 1920; Johannes, geb. Brandwijk 19.12.1896; Dirk, geb. Brandwijk 16.05.1898, overl. Hoevelaken 04.08.1950; Annigje Aaltje, geb. Brandwijk 24.01.1901, overl. Brandwijk 20.08.1901.

 

Noten: |a| ook overl.akte Brandwijk 1932 no.10.

 


 

V.b. Jan Sijnhorst, z.v. IV.a, ged. Noordeloos 26.11.1758, overl. Noordeloos 21.11.1845, tr. 1e Noordeloos 08.01.1808 Hendrikje Hol, geb. ca. 1770, overl. Noordeloos 27.04.1816, d.v. Joost Hol en Maria den Otlander; tr. 2e Noordeloos 05.10.1816 Maijke Leendertse, geb. Schelluinen ca. 1771, overl. Noordeloos 18.07.1817, d.v. Jan Leendertse en Jenneke Bosman; tr. 3e Noordeloos 09.10.1817 Neeltje de Mik, geb. 26.07.1764, ged. Hoornaar 29.07.1764, overl. Noordeloos 18.07.1848, d.v. Jan de Mik en Neeltje Prins.

Uit het huwelijk Sijnhorst-Hol:

1.                  Joost Sijnhorst, geb. 09.04.1809, ged. Noordeloos 23.04.1809.

 


 

V.c. Dirk Sijnhorst, z.v. IV.a, ged. Noordeloos 17.08.1760, overl. Noordeloos 04.08.1813|a|, tr. Noordeloos 27.12.1798 Neeltje Ooms, ged. Noordeloos 06.08.1780, d.v. Adam Ooms en Ariaantje de Jong.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriaantje Sijnhorst, geb. 25.10.1798(?), ged. Noordeloos 09.12.1798(?), overl. Leerdam 16.11.1841, tr. Leerdam 16.06.1836 Willem Ritzema, geb. Asperen ca. 1811, overl. Buurmalsen 11.11.1890, z.v. Evert Ritzema en Geertruij de Leeuw.

2.                  w.s. Jan Dirks Sijnhorst, begr. Noordeloos 15.11.1799.

3.                  Dirk Sijnhorst, geb. 24.03.1800, ged. Noordeloos 30.03.1800.

 

Noten: |a| of 08.04.

 


 

V.d. Huijg Sijnhorst, z.v. IV.a, ged. Noordeloos 15.02.1767, overl. Noordeloos 06.03.1842, tr. Noordeloos 05.02.1805 Marrigje van Muijlwijk, overl. na 1842.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirk Sijnhorst, geb. Noordeloos 06.08.1806; volgt VI.b.

2.                  Jan Sijnhorst, geb. Noordeloos ca. 1807; volgt VI.c.

3.                  Fijgje Sijnhorst, geb. 29.03.1811, ged. Noordeloos 07.04.1811, overl. Noordeloos 02.10.1812.

4.                  Fijgje Sijnhorst, tr. Lake Prairie TWP (Marion County, Iowa, USA) 20.06.1848 Leendert Moret.
Feijgje staat als Mrs. Synhorst vermeld op de passagierslijst van de ‘Catharina Jackson’, die begin april 1847 uit Rotterdam vertrekt op weg naar Baltimore|b|.
Leendert staat vermeld op de passagierslijst van de ‘Nagasaki’, die op 11 april 1847 uit Rotterdam vertrekt op weg naar Baltimore|a|.

 

Noten: |a| Souvenir History of Pella, Iowa, pp.33-37; |b| Souvenir History of Pella, Iowa, pp.42-44.

 


 

VI.b. Dirk Sijnhorst, z.v. V.d, geb. 06.08.1806, ged. Noordeloos 17.08.1806, overl. Pella (Marion County, Iowa, USA) maandag xx.04.1894|b|, tr. 1e Noordeloos 09.10.1846 Lijsbeth de Graaf, geb. Peursum 25.06.1805, w.s. overl. voor 1848, d.v. Kornelis de Graaff en Jacobje Boom; tr. 2e Marion County IA 26.10.1848 Elizabeth Verhoef, overl. Pella (Marion County, Iowa, USA) maandag xx.03.1889, begr. dinsdag xx.03.1889|c|.

Dirk en Lijsbeth staan als Dirk Synhorst en Mrs. Dirk Synhorst vermeld op de passagierslijst van de ‘Catharina Jackson’, die begin april 1847 uit Rotterdam vertrekt op weg naar Baltimore|a|.

Elizabeth staat vermeld op de passagierslijst van de ‘Maasstroom’, die begin april 1847 uit Rotterdam vertrekt op weg naar Baltimore|d|.

Uit dit huwelijk kinderen, waaronder:

1.                  Maria Synhorst, geb. 1849, overl. 1915, tr. Marion County (Iowa) 12.03.1869 Hermanus Weijerse, geb. Maasdam 24.02.1846, z.v. Hermanus Weijers (1799-) en Maria Vermaas (1811-1863).

2.                  Abraham Synhorst (1852-1918); zie Find-a-Grave.

3.                  Paulus Synhorst (1857-1941); zie Find-a-Grave.

 

Noten: |a| Souvenir History of Pella, Iowa, pp.42-44; |b| Old Orange City ‘Volksvriendd.d. 26.04.1894 (Dick Synhorst); |c| Old Orange City ‘Volksvriendd.d. 14.03.1889 (Mrs. Dick Sijnhorst); |d| Souvenir History of Pella, Iowa, pp.37-39.

 


 

VI.c. Jan Sijnhorst, z.v. V.d, geb. Noordeloos ca. 1807, tr. Noordeloos 03.11.1829 Maggeltje Boot, geb. Hoogblokland ca. 1809, d.v. Kornelis Boot en Jenneke Brut.

Jan, Maggeltje en zes kinderen staan als Jan Synhorst, Mrs. Jan Synhorst, Cornelus, Sygie, Jan, Huig, Jennike en Frederick vermeld op de passagierslijst van de ‘Nagasaki’, die op 11 april 1847 uit Rotterdam vertrekt op weg naar Baltimore|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Kornelis Sijnhorst, later Cornelus Synhorst, geb. Noordeloos 01.04.1830, overl. Marion County (Iowa) 11.10.1911, begr. Graveland Cemetery (Pella, Marion County, Iowa); zie Find-a-Grave.

2.                  Fijgje Sijnhorst, later Sygie Synhorst, geb. Noordeloos 06.10.1831.

3.                  Jenneke Sijnhorst, geb. Noordeloos 22.07.1833, overl. Noordeloos 18.05.1835.

4.                  Huig Sijnhorst, geb. Noordeloos 31.10.1834, overl. Noordeloos 25.06.1837.

5.                  Jan Sijnhorst, later Jan Synhorst, geb. Noordeloos 30.04.1836.

6.                  Huig Sijnhorst, geb. Noordeloos 1837; volgt VII.d.

7.                  Jenneke Sijnhorst, later Jennike Synhorst, geb. Noordeloos 21.02.1840.
= w.s. Janije Synhorst, tr. Marion County IA 14.05.1858 Jacob van Vark.

8.                  Willem Sijnhorst, geb. Noordeloos 26.12.1841.

9.                  Fredrik Sijnhorst, geb. Noordeloos 28.02.1844, overl. La Grande (Union County, Oregon) 22.03.1926, begr. Hillcrest Cemetery (La Grande, Union County, Oregon) 24.03.1926; zie Find-a-Grave.

10.              Albertus Sijnhorst, geb. Noordeloos 14.07.1846, overl. Noordeloos 05.12.1846.

11.              Albert Sijnhorst, geb. Pella (Marion County, Iowa) 26.08.1847, overl. Pipestone MN 18.09.1911, begr. Woodstock Cemetery (Pipestone County, Minnesota); zie Find-A-Grave.

 

Noten: |a| Souvenir History of Pella, Iowa, pp.33-37.

 


 

VII.d. Huig Sijnhorst, later Huig Synhorst, Hugo, z.v. VI.c, geb. Noordeloos 04.12.1837, butcher (1881), overl. Orange City 24of25.08.1881|c|, begr. Orange City (West Lawn Cemetery), tr. Marion County IA 13.04.1859 Jannigje Versteeg, geb. Holland ca. 1841|a|.

     JV tr. 2e Orange City (Marion County, Iowa) 23.11.1882 Dirk van der Meer, geb. ca. 1826.

Synhorst.

Uit het huwelijk Synhorst-Versteeg kinderen, waaronder:

1.                  w.s. Jan Synhorst, John, geb. ca. 1860.

2.                  Jacob Henry Synhorst (1875-1916); zie Find-a-Grave.

 

Noten: |a| oud 44 jaar bij 1885 Iowa State Census {Jannetze vd Meer}; |c| Old Orange City ‘Volksvriendd.d. 08.09.1881 {42 yr 8 mo}, Sioux County House Death Records (25.08).

 


 

III.b.  Steurris Seinhorst, z.v. II.c, ged. Dinxperlo 08.11.1696|j|, wonend in de Heurne, overl. 07.03.1762, otr. 1e Dinxperlo 14.12.1721|c|, tr. Suderwick (Sankt Michael) 28.12.1721|l| Wolterken Teuben|c| of Oostendarp|b|, wonend in de Heurne, overl. voor 1753, d.v. Jan en Wolterken Bosman; tr. 2e Dinxperlo 11.02.1753|b| Willemina Dammers, uit de Zuiderwijk, d.v. Jan Dammers en Berendina Klein Gelkink.
Storris Seinhorst woont te Dinxperlo in het 6e rot van Harmen Hesselink (Liberale gifte van 1748)|g|, heeft 2 kinder, beijde onder de 16 jaer, waer van eene bij hem woont.

     WT otr. 1e Dinxperlo 04.09.1712, tr. Dinxperlo 18.09.1712 Rutgert Damers, overl. voor 1721.

     RD otr. 1e Dinxperlo 07.05.1702, tr. Dinxperlo 06.06.1702 Berentjen te Kampe, overl voor 1712, d.v. Harmen te Kampe.

     WD tr. 2e Dinxperlo 22.04.1764|f| Jacob Essink, z.v. wijlen Rosier Essink.

Uit het huwelijk Seinhorst-Teuben:

1.                  Rutgert Zeijnhorst, ged. Dinxperlo 21.03.1723|k|.

2.                  Janna Seinhorst, ged. Dinxperlo 05.04.1724, overl. voor 1763, otr. 1e Dinxperlo 12.11.1747|a|, tr. Dinxperlo 03.12.1747 Wessel Westerveld, Westervelt, ged. Dinxperlo 12.03.1719, woont De Heurne (1748,1753), overl. Dinxperlo 18.04.1760, z.v. Hendrik Westerveld en Jenneken ten Barge|h|; otr. 2e Dinxperlo 04.04|d|, tr. Dinxperlo 25.04.1762 Berend klein Hesselink, woont in ’t Klein Bredenbroek (1762), z.v. wijlen Hendrik Kleinhesselink.
Uit het huwelijk Westerveld-Seinhorst|i|: Jannes, ged. Dinxperlo 17.10.1748; Hendrina, ged. Dinxperlo 11.01.1750; Wilmina, ged. Dinxperlo 06.02.1752; Wilmina, ged. Dinxperlo 06.05.1753; Hendrik, ged. Dinxperlo 08.08.1756; Coenraad, ged. Dinxperlo 04.11.1759.
Uit het huwelijk klein Hesselink-Seinhorst: Wessel, ged. Dinxperlo 16.01.1763.
     BkH tr. 2e Dinxperlo 04.12.1763|e| Hendrina Beijers, uit de Heurne, d.v. Jan Hendrik Beijers.

Uit het huwelijk Seinhorst-Dammers:

3.                  Hendrik Willem Seinhorst, ged. Dinxperlo 16.06.1754, overl. 20.04.1763.

 

Noten: |a| Dx 1309/537; |b| Dx 1413/651; |c| Dx 0897/124 {en(?) doopboek 21.03.1722}; |d| Dx 1585/813; |e| Dx 1617/845; |f| Dx 851; |g| OTGB 90.103; |h| OTGB 04.70; |i| OTGB 04.72; |j| get. Aaltien Seinhorst {tante}; |k| moeder Teuben, get. Dersken Zeijnhorst {tante}; |l| Storis Seinhorst en Woltera Thoben.

 


 

III.c.  Gerrit Willem Seinhorst, z.v. II.c, geb. Dinxperlo 08.08.1700, landbouwer, overl. voor 1780|j|, tr. Aalten 18.09.1751|b| Aaltje Brunzink, uit IJzerlo, overl. Aalten 24.06.1773, begr. Aalten 26.06.1773, d.v. Jan Brunzink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Willem Seinhorst, ged. Aalten 15.10.1752|k|.

2.                  Johanna Willemina Seinhorst, Janna, ged. Aalten 21.10.1753|k|, overl. Aalten 04.01.1815, otr. 1e Dinxperlo 06.02.1780|j|, tr. Aalten 27.02.1780|c| Lucas Klompenhouwer, uit de Heurne, z.v. Jan Klompenhouwer; otr. 2e Aalten 21.10.1796|d|, tr. Aalten 13.11.1796 Dirk Wienveld, geb. ca. 1754, uit Aalten, overl. Aalten 26.02.1816|r|.
Uit het huwelijk Klompenhouwer-Seinhorst|l|: Lammert, geb. Aalten 09.01.1781, ged. Aalten 12.01.1781, overl. IJzerlo (Aalten) 29.01.1862; Garritjen, geb. Aalten 13.02.1784, ged. Aalten 22.02.1784, overl. Aalten 26.03.1848; Aaltje, geb. Aalten 25.11.1786, ged. Aalten 26.11.1786.
     LK otr. 1e Dinxperlo 16.09.1770 Liesbeth Nijland, uit De Heurne,  d.v. Derk Nijland.

3.                  Willemina Seinhorst, ged. Aalten 31.10.1756|k|, jonggestorven.

4.                  Willemina Seinhorst, ged. Aalten 28.01.1759|k|, op de Estyzerlo, overl. voor 1804, otr. Aalten 28.01.1785, tr. Bredevoort 28.01/20.02.1785|e| Gerrit Scholten,|p| kleermaker (1816), z.v. Tonij.
Uit het huwelijk: Berendina, geb. Bredevoort 04.07.1790, ged. Bredevoort 11.07.1790, overl. Bredevoort 20.11.1816; Garritjen Aleida, geb. Bredevoort 29.05.1794, ged. Bredevoort 08.06.1794, overl. Barlo (Aalten) 09.11.1857; Willemken, geb. Bredevoort 05.02.1798, ged. Bredevoor 11.02.1798, overl. Dale (Aalten) 08.12.1876; Mette, geb. Bredevoort 20.01.1803, ged. Bredevoort 13.02.1803, overl. Aalten 01.09.1880.1798.
     Gerrit Scholten tr. 2e Bredevoort 08.01.1804|f| Deefken/Dersken Sessink, geb. onder Winterswijk, wonend onder Aalten, j.d.v. Hendrik Sessink en Johanna Hinkamp.

5.                  Hendrik Jan Seinhorst, geb. Aalten 1762; volgt IV.b.

6.                  Maria Seinhorst, ged. Aalten 02.02.1766|k|, overl. Aalten 10.06.1806, begr. Aalten 13.06.1806|o|, otr. Aalten 16.04.1790|g|, tr. Aalten 02.05.1790 Jan Berend Beernink, onder Winterswijk, overl. tussen 1807 en 1850.
Uit huwelijk Beernink-Seinhorst|n|: Derk Willem, geb. Aalten 16.09.1790, ged. Aalten 19.09.1790, overl. Aalten 15.11.1830; Aaltje, geb. Aalten 22.09.1793, ged. Aalten 29.09.1793, overl. Lichtenvoorde 07.05.1847|q|; Gesina, geb. Aalten 30.01.1797, ged. Aalten 05.02.1797, jonggestorven; Gesina, geb. Aalten 01.07.1799, ged. Aalten 07.07.1799, overl. Lintelo (Aalten) 16.03.1879; Berent Hendrik, geb. Aalten 11.10.1804, ged. Aalten 14.10.1804.
     Jan Berend Beernink otr. 2e Aalten 13.02.1807|h|, tr. Aalten 08.03.1807 Alida Veldhuis.

7.                  Elisabeth Seinhorst, ged. Aalten 10.12.1769|k|, overl. Aalten 13.07.1807, begr. Aalten 15.07.1807, otr. Aalten 15.05.1790|i|, tr. Aalten 30.05.1790 Barend Obelink, ged. Aalten 20.01.1758, overl. Aalten 13.12.1828, z.v. Derk Obelink en Hendrina N.
Uit het huwelijk Obelink-Seinhorst|m|: Jan, geb. Aalten 09.04.1791, ged. Aalten 10.04.1791, overl. Aalten 05.04.1866; Derk Willem, geb. Aalten 07.02.1794, ged. Aalten 09.02.1794, overl. Aalten 19.12.1853, tr. Geertjen Willemina te Beest; Hendrika, geb. Aalten 14.05.1798, ged. Aalten 20.05.1798, overl. na 1830; Aaltjen, geb. Aalten 08.07.1802, ged. Aalten 11.07.1802, overl. Aalten 04.10.1852; Willem, geb. Aalten 07.04.1806, ged. Aalten 13.04.1806, overl. na 1834.
     Barend Obelink otr. 1e Aalten 18.03.1785, tr. Aalten 10.04.1785 Janna Rikkers, overl. (kraambed) Aalten 20.03.1790, begr. Aalten 23.03.1790.

 

Noten: |a| A2227; |b| A566; |c| A1438; |d| A2030; |e| Aalten 1591 en Bredevoort 125; |f| B228; |g| A1778; |h| Baarnink; |i| Obeling en Seijnhorst; |j| Dx 158; |k| OTGB-transcriptie nrs. 1941, 2035, 2334, 2541, 3362 en 3815; |l| OTGB-transcriptie nrs. 4976, 5252 en 5518; |m| OTGB-transcriptie nrs. 5999, 6305, 6758, 7226 en 7629; |n| OTGB-transcriptie nrs. 5919, 6260, 6611, 6908 en 7471; |o| Maria Sienhorst vrouw van Jan Ber. Veldkamp; |p| Garrit Scholts (overl.akte Bredevoort 1816 no.19); |q| oud 56 jaar (overl.akte Lichtenvoorde 1847 no.28); |r| Derk Wijnveld.

 


 

IV.b.  Hendrik Jan Seinhorst, z.v. III.c, ged. IJzerlo (Aalten) 31.10.1762, soldaat, overl. Aalten 14.03.1821, tr. 1e ’s-Gravenhage (Kloosterkerk) 21.05.1786 (?) Maria Stadtlander, geb. ca. 1761, overl. (aan ’t water) ’s-Gravenhage 04.01.1803; tr. 2e Borculo 14.04.1805 Gerritdina Endemans, geb. 28.01.1782, ged. Geesteren(Gld) 03.02.1782, winkelierster (1830), naaister (1837), werkster (1838), overl. Borculo 11.05.1838, d.v. Jan Wilberts Endemans en Jenneke Jans Holfmeijer.

Uit het huwelijk Seinhorst-Stadtlander:

1.                  Aleida Cornelia Seinhorst, ged. ’s-Gravenhage 01.08.1784|a|, doopgetuige ’s-Gravenhage 15.12.1802.
= w.s. Alida Cornelia Sijnhorst, tr. voor 1810 Klaas van Kammen, geb. Leeuwarden ca. 1766, overl. Aalsmeer 20.01.1827, d.v. Cornelis van Kammen en Bouwe Berri.
Uit dit huwelijk: Wobina, geb. Amsterdam 26.10.1810, ged. Amsterdam (Westerkerk) 11.11.1810, overl. na 1838.

2.                  Hendrik Willem Seinhorst, ged. ’s-Gravenhage 02.10.1785|b|.

3.                  Louise Seinhorst, geb. ’s-Gravenhage 09.12.1788, ged. ’s-Gravenhage 14.12.1788|c|, overl. (stuip) xx.01.1789, begr. 28.01.1789.

4.                  Gerrit Willem Laurens Seinhorst, geb. ’s-Gravenhage 03.11.1790; volgt V.e.

5.                  Pieter Seinhorst, geb. ’s-Gravenhage 15.11.1795, ged. ’s-Gravenhage 18.11.1795|e|, overl. voor 1802.

6.                  Maria Seinhorst, geb. ’s-Gravenhage 29.03.1797, ged. ’s-Gravenhage 02.04.1797|f|, overl. (stuip), begr. ’s-Gravenhage (Noorderkerkhof) 02.06.1797.

7.                  Maria Seinhorst, geb. ’s-Gravenhage 21.07.1801, ged. ’s-Gravenhage 26.07.1801|g|, overl. (stuip), begr. ’s-Gravenhage (Noorderkerkhof) 18.09.1801.

8.                  Pieter Seinhorst, geb. ’s-Gravenhage 14.12.1802, ged. ’s-Gravenhage 15.12.1802|h|.

9.                  w.s. Petronella Seinhorst, begr. ’s-Gravenhage (Eikenduinen) 09.07.1805 (vijf weken oud).

Voorts erkent Hendrik een dochter van Anna Bohlmann, geb. Varel ca. 1767, overl. ’s-Gravenhage 13.10.1817|o|, d.v. Anton Willem Bohlmann en Gijsje Catrina Casjens:

10.              Henderieka Johanna Seinhorst, ook Seinenhorst|q|, geb. ’s-Gravenhage 15.07.1804, ged. ’s-Gravenhage 29.07.1804|i|, dienstbode (1829), overl. ’s-Hertogenbosch 10.02.1841|r|, tr. ’s-Gravenhage 18.03.1829 Jacob Kloppert, geb. Wateringen 04.09.1793, opzichter van ’s Rijkswaterstaat, overl. Grave 10.05.1868, z.v. Abram Kloppert en Helena Maas.
Uit dit huwelijk: Jacob, geb. ’s-Gravenhage 24.12.1829; Hendrika Johanna, geb. Nieuwland 14.07.1831|n|; Jacoba Anna Henrika, overl. Grave 22.08.1837; Anna Jacoba Christina, overl. Grave 20.11.1838; Hendrik Willem, overl. Grave 25.07.1844.
    
Jacob Kloppert tr. 1e Monster 04.06.1820 Neeltje van Nelle, geb. Bodegraven 03.11.1794, overl. ’s-Gravenhage 26.05.1827, d.v. Johannes van Nelle en Petronella Lom; tr. 3e Grave 17.07.1856 Johanna Lammers, geb. Grave 08.08.1835, overl. Grave 27.01.1904, d.v. Wilhelm Lamers (1798-1874) en Clara Sweert (1801-1891).

Uit het huwelijk Seinhorst-Endemans:

11.              Wilhelm Seijnhorst, geb. Ruurlo 07.10.1805, ged. Ruurlo 13.10.1805|m|, overl. Ruurlo 09.05.1807.

12.              Garrit Willem Seinhorst, geb. Ruurlo 16.08.1807, ged. Ruurlo 23.08.1807, overl. 03.09.1807.

13.              Maria Seinhorst, geb. Ruurlo 27.07.1808, ged. Ruurlo 31.07.1808, dienstmeid (1830), overl. Zutphen 05.09.1876, tr. 1e Zutphen 31.03.1830 Hendrik Jan Lebbink, geb. Zutphen 17.04.1807, ged. Zutphen 19.04.1807, scheepstimmerman, overl. Zutphen 22.04.1832|p|, z.v. Jan Lebbink en Maria Jansen; tr. 2e Zutphen 22.05.1833 Arent Horstink, ged. Warnsveld 10.04.1810, metselaar (1837,1879), overl. Zutphen 14.02.1882, z.v. Albertus Horstink en Teuntjen Peters.
Uit het huwelijk Horstink-Seinhorst: Albertus Gradus, geb. Zutphen 1833, overl. Zutphen 22.12.1837; Johanna Maria Hendrika, geb. Zutphen 20.11.1836, overl. Zutphen 04.03.1901; Bartje, geb. Zutphen 27.11.1839, overl. Zutphen 14.05.1879; Gerritdina, geb. Zutphen 19.03.1843, overl. Zutphen 21.07.1849; Albertus Gerhardus, geb. Zutphen 01.03.1847, overl. Arnhem 02.08.1895; Arend, geb. Zutphen 07.04.1850, overl. Zutphen 19.10.1920.

14.              Garritje Seinhorst,|k||l| geb. Ruurlo 09.01.1811, ged. Ruurlo 27.01.1811, dienstmeid (1837), overl. Beuseberg (Holten) 17.04.1862|k|, tr. Holten 18.05.1837|l| Hermannus Volkerink, geb. Holten 15.12.1817, boerwerker te Holten, overl. Espelo (Holten) 10.08.1896, z.v. Hermannus Volkerink en Aaltjen Klaasses.
Uit dit huwelijk: Albert, geb. Holten ca. 1838, overl. Epse (Gorssel) 27.12.1928; Gerritdina, geb. Holten ca. 1840; Hermannus, geb. Holten ca. 1850, overl. Beuseberg (Holten) 16.03.1893.

15.              Hendrika Johanna Seijnhorst, ook Sijnhorst/Zijnhorst, geb. Ruurlo 24.03.1813 (akte), dienstmeid (1834), overl. Ellecom (Rheden) 12.11.1894, tr. Rheden 21.06.1834 Arend Bosman, geb. Rheden (Dieren) 01.04.1815, boerenknecht (1834), daghuurder (1841,1846), arbeider (1857), overl. Ellecom (Rheden) 08.11.1876, z.v. Harmen Bosman (ca.1771-1829) en Petronella Masthoff (ca.1772-1829).
Uit dit huwelijk: Dirk Jan, geb. ca. 1839, overl. Ellecom (Rheden) 13.05.1844; Petronella, geb. Ellecom (Rheden) 09.10.1841; Arend, geb. Ellecom (Rheden) 13.01.1844, overl. Rheden 28.04.1874; Gerdien, geb. Ellecom (Rheden) 18.03.1846; Theodorus, geb. Ellecom (Rheden) 25.12.1848, overl. na 1906; Daniel, geb. Ellecom (Rheden) 21.10.1851, overl. Ellecom (Rheden) 07.11.1895; Gerrit Jan, geb. Ellecom (Rheden) 11.11.1853, overl. Arnhem 11.09.1936; Albert, geb. Ellecom (Rheden) 06.02.1857, overl. Ellecom (Rheden) 05.04.1857.

16.              Oltwina Bernardina Seijnhorst, geb. Ruurlo 27.06.1815, naaister (1836), koopvrouw (1868), weefster (1870), fruitvrouw (1883), overl. Zutphen 11.01.1892, tr. Warnsveld 31.03.1836 Derk Hendrik Nijenhuis, geb. Warnsveld 07.02.1811, linnewever (1836), verver (1859), werkman (1868), wever (1870), dagloner (1874), overl. Zutphen 04.10.1874, z.v. Willem Nijenhuis en Hendrika Huerninks.
Uit dit huwelijk: Willem, geb. Warnsveld ca. 1836, overl. na 1861; Gerrit Jan, geb. Zutphen 22.02.1837; Hendrikus, geb. Zutphen 27.03.1841, overl. 1868; Hendrika Alberdina, geb. Zutphen 07.09.1843, overl. na 1870; Bernardus, geb. Zutphen 11.01.1847, overl. Zutphen 24.04.1927; Sophia, geb. Zutphen 1849, overl. Zutphen 21.07.1856; Hendrik, geb. Zutphen 31.01.1851, overl. na 1874; Maria Elisabeth, geb. Zutphen 08.05.1855, overl. Zutphen 12.08.1859; Johannes Albertus, geb. Zutphen 10.01.1859, overl. na 1883.

 

Noten: |a| Hoogduitse Kerk; ds. Roering; “vader doodkrank” en dus absent; peet Catharina Stadtlander; get. Catharina de Koning; |b| Hoogduitse Kerk; ds. Nieuwlant; get. Catharina Stadtlander; |c| Nieuwe Kerk; ds. Munnekemolen; get. Catharina Stadtlander; |e| Grote Kerk; ds. Frieswijk; get. Johanna Velthoven; |f| Nieuwe Kerk; ds. Bouvier; get. Johanna Velthoven; |g| Nieuwe Kerk; ds. Heringa; get. Christina Overmars; |h| Grote Kerk; ds. Krieger; get. Alida Cornelia Seinhorst; |i| Hoogduitse Kerk; ds. Kicheren; get. Margaretha Bohlmann; de vader “thans afwezend te Vlissingen”; |j| OTGB-transcriptie #2964; |k| Seijnhorst (overl.akte Holten 1862 no.37); |l| Seynhorst (huw.akte Holten 1837 no.5); |m| moeder Berendina Westenberg; |n| per abuis Fijndvonst in GenLias akte no.8 (jul’06); |o| in 1817 e.v. Adam Ferdinand Kuhlman (overl.akte ’s-Gravenhage 16.10.1817); |p| e.v. Zijnhorst (overl.akte Zutphen 1832 no.79); |q| in enkele overlijdensakten Grave; |r| Seinenhorst (Memorie van successie, Kantoor ’s-Hertogenbosch).

 


 

V.e.  Gerrit Willem Laurens Seinhorst, z.v. IV.b, geb. ’s-Gravenhage 03.11.1790, ged. ’s-Gravenhage 05.11.1790|d|, overl. voor 11.01.1855, tr. ’s-Gravenhage 11.06.1823 Elizabeth Smits, geb. Delft 11.10.1795, ged. Delft 14.10.1795, overl. Delft 11.01.1855, d.v. Wernerus Smits en Cornelia Toon.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marinus Seinhorst, geb. Hellevoetsluis (11 weken ervoor), overl. Delft 14.09.1827|a|.

 

Noten |a| vader: Willem Seinhorst, moeder: Elizabeth Schmits; |d| Kloosterkerk; ds. Badon; get. Catharina Stadtlander.

 


terug naar overzicht