Fragmenten Wijertman

 

 

Het betreft enkele fragmenten Wijertman en Weijertman uit de omgeving van Bathmen.

 

Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers/Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2003 (laatst herzien februari 2015)

 


top

Fragment (1)

 

I.  Gerrit Wijertman.

Kinderen:

1.                  Derk; volgt II.a.

2.                  Willem, geb. Bathmen 1657; volgt II.b.

3.                  Geertje Gerrits Wijers, geb. Bathmen, otr. Bathmen 12.11.1729, tr. Bathmen 04.12.1729 Willem Derkz, z.v. Derk Dennekamp in Loo.

 

II.a.  Derk Gerrits Wijertman, z.v. I, doopgetuige Laren(Gld) 06.12.1687|u|, op de Weijer (1690,1692), Weijertman (1695,1704), lidmaat Bathmen 1690|a|, lidmaat Bathmen 1692|b|, overl. voor 1717|m|, tr. Grietien Roelofs, aang.lidmaat Bathmen 27.09.1701|r|.

Knecht op Weijertman was Goossen Jans, ingek.lidmaat Bathmen 04.10.1710 (met att. van Colmschate).

Uit dit huwelijk (bij geen enkele doop de moeder vermeld):

1.                  Hendrik; volgt III.a.

2.                  Anneken Dirksz, ged. Bathmen 27.07.1690|c|, aang.lidmaat Bathmen 18.04.1710, overl. na 1729, otr. Bathmen 19.05.1720|f|, tr. Bathmen 02.06.1720 Hendrik Arentsz, ged. Almen 06.08.1682|e|, op Overvelt (1682), op Stroek in Z.Loo (1720,1729), z.v. Arent Dercks op Overvelt (ca.1655-) en Jenneken Willemsen (ca.1656-1747).|d|
Uit het huwelijk Hendrik-Anneken: Thonnisken Stroek, ged. Bathmen 30.03.1721; Dirk Stroek, ged. Bathmen 14.02.1723|g|; Gerrit Stroek, ged. Bathmen 30.03.1727; Jan Stroek, ged. Bathmen 10.04.1729.
     HA tr. 1e voor 1716 Thonnisken Dirksz, overl. tussen 1718 en 1720. Uit het huwelijk Hendrik-Thonnisken: Lambert aan ‘t Stroek, ged. Bathmen 29.03.1716; Jenneken Stroek, ged. Bathmen 18.09.1718.

3.                  Janna Derks, ged. Bathmen 03.12.1693|n|, aang.lidmaat Bathmen 26.03.1717, vertr. naar Almen 02.10.1717, wonende bij de onderscholtes (1724), overl. Bathmen xx.02.1731|h| (in de kraam gestorven), otr. Bathmen 23.04.1724|i|, otr. Bathmen 14.05.1724 Jan Jansen, op de Plaggerije in Bathmen, woont in ’t Dorp (1748)|o|, z.v. Jan Willemsen op de Plaggerije.
Uit het huwelijk Jan-Janna: Derk Plagger, ged. Bathmen 31.12.1724, w.s. jonggestorven; Derk Plagger, ged. Bathmen 26.05.1726; Gerrit Plagger, ged. Bathmen 18.01.1728, w.s. jonggestorven; Gerrit Plagger, ged. Bathmen 28.08.1729; Janna Plagger, ged. Bathmen 04.02.1731.
    
JJP otr. 2e Bathmen 31.10.1733, tr. Bathmen 29.11.1733 Geertjen Gerritsen, in Harke onder Markelo, d.v. Gerrit Pongers. Uit het huwelijk Jan-Geertjen: Jan (op de Plaggerije), ged. Bathmen 15.08.1734; Geertjen (op de Plaggerije), ged. Bathmen 02.11.1735; Maria (op de Plaggerije), ged. Bathmen 06.01.1737; Gerrit (Plagger), ged. Bathmen 07.09.1738; Baerent (op de Plaggerije), ged. Bathmen 23.10.1740; Jannis (op de Plaggerije), ged. Bathmen 25.11.1742; Geesken (op de Plaggerije), ged. Bathmen 23.08.1744; Peter (Plaggers), ged. Bathmen 02.11.1746; Fenneken (Plagger), ged. Bathmen 20.04.1749; Janna (Plagger), ged. Bathmen 21.03.1751.

4.                  Gerrit Derkzen Wijertman, ged. Bathmen 06.11.1695, woont op ´t huijs te Dorth (1726), otr. Bathmen 26.01.1726, tr. Bathmen 10.02.1726 Hendersjen Jurriens, woont op ’t huijs te Dorth (1726) d.v. Jurrien Hendrikzen Muller in ’t Nieuwbroek.

5.                  Roelof Hendrik Wijertman, ged. Bathmen 24.10.1697|q|.

6.                  Willem Derkzen Wijertman, ged. Bathmen 26.12.1700, aang.lidmaat Bathmen xx.03.1725|j|, woont aan Stroek in Zuijd Loo (1730,1743), otr. 1e Bathmen 21.02.1728, tr. Bathmen 14.03.1728 Henders Derks, j.d. van Kuijpershuijs in de Schoold, aang.lidmaat Bathman 26.12.1727|s|, wonende bij Jan in ’t Hov (1727,1728), overl. voor 1743; otr. 2e Bathmen 18.05.1743, tr. Bathmen 03.06.1743 Teuntjen Gerritzen, d.v. Gerrit Alferdink.
Uit het huwelijk Willem Derkzen-Henders Derks: Derk, ged. Bathmen 06.02.1729 (z.v. Willem Derkzen op ’t Hov in Loo), jonggestorven; Grietje, ged. Bathmen 14.05.1730 (d.v. Willem Derkz op Stroek in Z.Loo); Derk, ged. Bathmen 22.04.1731 (z.v. Willem Derkzen op Stroek in Zuijd Loo), later Derk Struik|t|; Gerrit, ged. Bathmen 07.12.1732; Jan, ged. Bathmen 01.11.1733; Geertjen, ged. Bathmen 12.02.1736; Hendrik, ged. Bathmen 13.10.1737; Fenneken, ged. Bathmen 23.08.1739.
Uit het huwelijk Willem Derks-Teuntjen Gerrits: Henders, ged. Bathmen 04.10.1744, w.s. jonggestorven; Garrit, ged. Bathmen 12.09.1745, w.s. jonggestorven; Henders, ged. Bathmen 12.03.1747 (d.v. Willem Struik); Gerrit, ged. Bathmen 25.12.1750, w.s. jonggestorven; Gerrit, ged. Bathmen 06.05.1753 (z.v. Willem Derks Stroek); Gerrit Jan, ged. Bathmen 06.11.1754; Teunis, ged. Bathmen 25.01.1756 (z.v. Willem Stroek).

7.                  Jan Derkzen Wijertman, ged. Bathmen 05.11.1704, aang.lidmaat Bathmen xx.04.1726, wonende bij de Boer in ’t Hov in Zuijd Loo (1728,1729), vertr. naar Colmschate 14.12.1731|k|, otr. Bathmen 17.01.1728, tr. Bathmen 08.02.1728 Jenneken Hendriks aan Hekkershuijs, in den Dorterhoek.
Uit dit huwelijk: Derk, ged. Bathmen 22.08.1728 (z.v. Jan in ’t Hov); Grietjen, ged. Bathmen 16.10.1729|p|.

8.                  Aaltje Derkzen, ged. Bathmen 25.04.1707, aang.lidmaat Bathmen xx.09.1725|l|.

 

Noten: |a| RBS 27 {Derk Gerrits op de Wijer}; |b| RBS 27 {Derk Gerretz op de Wijers; bijgeschreven “obiit”); |c| RBS 27 (vader: Derk Gerrits op de Wijer); |d| TG 14(4), september 1998, p.119; |e| RBS 776.1 (Henrick, soon van Arent op Avervelde in Harfsen); |f| RBS 31 (Anneken Dirksz, d.v. Dirk Gerritsz bij Weijertman onder Dorth); |g| z.v. Henrik Arendsz Stroek; |h| inv.28 f.30; |i| Jan Jansen en Janna Derks; |j| RBS 137; |k| RBS 137; |l| RBS 137 (aan het Wijertshuijs); |m| RBS 27; |n| RBS 27 (vader: Dirck Weijerman); |o| Volkstelling Bathmen 1748 (Jan Plaggert en zijn vrouw, 1 kind boven 10 jaar, 6 kinderen onder 10 jaar) {het totaal kan kloppen, de verdeling is onwaarschijnlijk}; |p| inv.28 f.27; |q| zoon van Dirk Wijertman; |r| RBS 27 {Grietien Roelofs, vrouw van Dirk Weijertman}; |s| RBS 137; |t| Derk en zijn ouders zijn nrs. 48, 96 en 97 in Kwartierstaat Janna Haitink door mw. J. Bakker-ten Have, OTGB 02.11-19; |u| Derk Wijers.

 

III.a.  Hendrik Derkzen Wijertman of Wijers, z.v. II.a, aan den Bijlerd in Harfsen (1725,1727), wonende op Wolterink in Bathmen (1729), otr. Almen 01.05.1724|l||m| Aaltjen Willems (Bijlerman), ged. Laren 17.11.1695, d.v. Willem Gerrits Wijertman en Grietjen Willems op de Bijle.

Uit dit huwelijk (alleen bij de doop in 1731 naam v/d moeder vermeld):

1.                  Margareta Henrikzen Wijertman, Grietjen, ged. Bathmen 11.02.1725|b|, otr. Bathmen 25.07.1756 Teunis Willemzen Schoolthof, z.v. Willem Schoolthof.

2.                  Derkjen Henrikzen Wijers, ged. Bathmen 18.05.1727|a|, otr. Bathmen 19.01.1755, tr. Bathmen 16.02.1755 Arent Henrikzen, z.v. Henrik Naberhuis.

3.                  Lutgert Hendriks Wijers/Wijertman, ged. Bathmen 16.10.1729|c|, aang.lidmaat Bathmen 05.04.1749|d|, w.s. begr. Bathmen 29.08.1810, otr. Bathmen 31.07.1763, tr. Bathmen 28.08.1763 Henrik Janzen Smaal, z.v. Jan Smaal.
Uit dit huwelijk: Henrik, ged. Bathmen 01.07.1764|f|; Hendersken Jansen, ged. Bathmen 27.03.1768|e|; Janna, vertr. naar Laren 08.11.1794, otr. Bathmen 18.10.1794|g|, tr. Laren Willem Broekhuis, weduwnaar van Geesken klein Ovink.

4.                  Janna Henriks Wijertman, ged. Bathmen 25.11.1731|j|, otr. Bathmen 01.06.1755|k|, tr. Bathmen 29.06.1755 Gerrit Egberts, z.v. Grote Bronsvoort.

5.                  Willemken Hendriksen Wiers, otr. Bathmen 16.01.1768, overl. Dorth 23.07.1824|o|, tr. Bathmen 07.02.1768 Jurrien Garritsen Kempink, op Geltink (1770,1777), overl. tussen 1777 en 1824.
Uit dit huwelijk: Hendrik, ged. Bathmen 01.01.1770; Gerrit, ged. Bathmen 05.10.1771, overl. Dorth 20.03.1820|n|; Aaltjen, ged. Bathmen 30.05.1773|i|; Henders, ged. Bathmen 26.02.1775; Lutgert, ged. Bathmen 10.08.1777|h|, overl. Dorth 31.03.1829.

 

Noten: |a| inv.28 f.23; |b| inv.28 {Margareta}; |c| inv. 28 f.27 (Wijers); |d| RBS 137 (Lutgert Henriks Wijertman); |e| moeder: Lutgerd Hendriksen op Wiers; |f| vader: Henrik Wijertman, moeder: Lutgert Henriks; |g| vader: Hendrik Wijertman, moeder: Lutgert Hendriks Wijertman; |h| vader Jurrien Willemsen Geltink; |i| moeder Derkjen Hendriks; |j| inv.28 f.31 {vader Hendrik Wijers, moeder Aaltjen Willems}; |k| bruid Janna Henriks Wijertman; |l| trouwboek Almen: “Dese zijn volle nigte en neef, met consent van het Hof ingeschreven, den 1. mei toegestaan”; |m| “Hendrick Dercksen Wyertman en Aaltjen Willemsen op het Byler, zijn moeders broeders dochter”, Jaarboek CBG, XI, p.139 [Ging het niet om zijn vaders broeders dochter?]; |n| moeder Willemken Wijert (overl.akte Dorth 1820 no.2); |o| Willemken Kempink (overl.akte Dorth 1824 no.3).

 

II.b.  Willem Gerrits Wijertman, z.v. I, ged. Bathmen 01.02.1657, tr. Almen 25.09.1681 Grietjen Willems, op de Bijle, ged. Almelo (?) 20.05.1655.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aaltien Willems, geb. Laren 1695, tr. Almen 1724 Hendrik Derksz Wijertman, z.v. Derk Gerrits Wijertmen en Grietien Roelofs.

 

Noten: |a| RBS 31 f.64.

 


top

Fragment (2)

 

I.  Hendrik (op) Wijertman.

Kind:

1.                  Henders; volgt II.a.

 

II.a.  Henders Hendriks (op) Wijertman, geb. ca. 1769, in den Dortherhoek onder Bathmen (1794), doopgetuige Bathmen 15.03.1792, 01.03.1795, 04.09.1796, 30.09.1796, 02.01.1798, 02.03.1798, 30.04.1799, 27.05.1799, 29.06.1800, 09.10.1803 en 21.12.1804, boerwerkster (1818,1833), overl. Kring van Dorth (Gorssel) 26.09.1844, otr. 1e Bathmen 22.05.1789, tr. Bathmen 14.06.1789 Derk Jan Heuvelman, van Almen, overl. voor 1808, w.s. begr. Bathmen 19.02.1805|e|, z.v. Hendrik; tr. 2e tussen 1804 en 1808|f| Jan Harmsen Meilink, geb. ca. 1765, landbouwer, overl. Kring van Dorth (Gorssel) 04.05.1838|j|.

Uit het eerste huwelijk:

1.                  Hendrika Wijertman, ged. Bathmen 18.04.1790|d|, aang.lidmaat Bathmen 12.04.1811, boerwerkster (1818), overl. Bathmen 20.06.1876|g|, tr. Bathmen 27.07.1818 Harmen Schoneveld, geb. Bathmen 04.05.1795, landbouwer (1818), bouwman (1848), overl. Bathmen 17.03.1883, z.v. Lambert Hendriks Schoneveld, boerwerker, en Janna Janssen.
Uit dit huwelijk: Derk Jan, geb. Bathmen 04.08.1819, overl. Wesepe (Olst) 04.07.1892; Janna, geb. Bathmen 05.12.1821 (vader Bluemink), overl. Dijkerhoek (Holten) 18.07.1858; Lambertjen, geb. Bathmen ca. 1824 (vader Blumink), overl. Oxe (Diepenveen) 16.03.1890|h|; Henders, geb. Bathmen xx.08.1826, overl. Bathmen 31.10.1826.

2.                  Hendrik Wijertman, geb. Bathmen 02.01.1792, ged. Bathmen 08.01.1792|c|.

3.                  Lambert Weijertman, geb. Bathmen 04.02.1794, ged. Bathmen 16.02.1794|b|, aang. lidmaat Bathmen 23.12.1816|a|, landbouwer, tr. Diepenveen 07.03.1833|i| Gerritjen Gerrits Haabrink, geb. ca. 1788, boerin, d.v. Waander Gerrits Haabrink en Janna Engberts.
     GGH tr. 1e voor 1833 Gerrit Schoonveld, overl. voor 1833.

4.                  Roelofjen, geb. Bathmen 02.11.1795, ged. Bathmen 08.12.1795, w.s. jonggestorven.

5.                  Roelofken Heuvelman, geb. Bathmen 22.01.1799, ged. Bathmen 27.01.1799, overl. Harfsen (Gorssel) 30.08.1852, tr. Dorth 06.07.1826 Hendrik Heuvelman, geb. Gorssel 21.02.1789, overl. Harfsen (Gorssel) 08.04.1868, z.v. Gerrit Jan Heuvelman en Catharina klein Nuler.

6.                  Hendrik Hendriks, geb. Bathmen 24.12.1801, landbouwer, tr. Bathmen 22.12.1838 Willemina Markvoort, geb. Gorssel 25.12.1811, d.v. Gerrit Jan Markvoort en Janna Weijers.

                    Hendrik Heuvelman, geb. Bathmen 24.12.1801, ged. Bathmen 03.01.1802, bouwman, overl. Bathmen 08.03.1882, tr. Willemina Vlierkate, geb. Gorssel (?) ca. 1812, overl. Bathmen 05.09.1872, d.v. Gerrit Jan Vlierkate en Janna Wijertman.

7.                  Willem, geb. Bathmen 25.03.1804, ged. Bathmen 01.04.1804.

Uit het tweede huwelijk:

8.                  Derkjen, geb. Bathmen 15.05.1808, ged. Bathmen 26.05.1808, w.s. begr. Bathmen 22.01.1810.

 

Noten: |a| RBS 139 (Weijertman); |bc| vader: Derk Jan Hendriks Wijertman; |d| vader Hendrik Jan Hendriks Wijertman; |e| RBS 36 {Derk Jan Wijertman}; |f| geen huwelijk gevonden in Bathmen (RBS 33); |g| Hendrika Heuvelman (overl.akte Bathmen 1876 no.16); |h| vader Harmen Blumink, moeder Hendrika Heuvelman (overl.akte Diepenveen 1890 no.25); |i| vader v/d bruidegom Derk Jan Hendriks Wijertman (hew.akte Diepenveen 1833 no.3); |j| Jan Meijlink (overl.akte Gorssel 1838 no.21).

 


top

Fragment (3)

 

0. Jan.

Kind:

 

I. Lambert Jansz. Weijertman (1711,1713), koetsier, ingek.lidmaat Bathmen 23.06.1705, vertr. naar Zutphen 14.06.1708, weer lidmaat Bathmen 15.11.1709, woont op de Weijert bij Dorth (1709), tr. 1e voor 1728 Grietjen Roelofs, overl. voor 1728; otr. Bathmen 09.10.1728, tr. Bathmen 14.11.1728 Anne te Leugenmarsse, geb. Eibergen, ing.lidmaat Bathmen 1729|a|.

Uit het huwelijk Lambert-Grietje:

1.                  Derk, ged. Bathmen 18.01.1711, aang.lidmaat Bathmen xx.06.1728, vertr. 19.03.1735|b|.

2.                  Jan, geb. Bathmen 1713; volgt II.

 

Noten: |a| att. van Eibergen; |b| RBS 137 (Derk Lamberts Wijertman).

 

II. Jan Lamberts Weijers, ged. Bathmen 07.08.1713, ... Brinkpoort, woont aan den Rozengaerden bij Deventer (1736), woont op Denneboom (1737), otr./tr. Bathmen 12.10/28.10.1736|a|, otr. Deventer (schepenen) 13.10.1736 (att. naar Bathmen 28.10.1736) Aaltje Dirks Denneboom, j.d. onder Bathmen, ‘onlangs gewoond hebbende te Deventer aan den Bergschild, maar tegenwoordig onder Bathmen’ (1737), woont Cortenover (1796), overl. Brummen 21.12.1796, begr. Brummen 27.12.1796|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Grietjen Wijers, ged. Bathmen 01.01.1737|b|, overl. na 1796.
= w.s. Grietje Weijers, geb. Bathmen ca. 1737, overl. Zutphen 25.07.1818, otr. Zutphen 22.10.1780, tr. Zutphen (Grote Kerk) 07.11.1780 Hermannus Hellen/Hillen, overl. voor 1818.

2.                  dochter Wijers, overl. na 1796|d|.

 

Noten: |a| RBS 31 f.89; |b| RBS 28 f.46; |c| RBS 369 p.46 {aangifte door dochter Grietjen}; |d| ibidem {haar dochters nagelaten}.

 


top

Fragment (4)

 

I.  Henrick Courtsen, op de Wijert onder Dorth (1683)|a|, Weijerts (1712), overl. voor 1712.

Kinderen:

1.                  Court, ged. Bathmen 21.01.1683|b|; volgt II.

2.                  Derck, ged. Bathmen 20.02.1687|c|.

 

Noten: |a||b| RBS 27 {Court, soon van Henrick Courtsen op de Wijert}; |c| RBS 27 {Derck, soon van Henrick Courtsen}.

 

II.  Koert Hendriksz Weijerts/Wijers, z.v. I, aang.lidmaat Bathmen 01.04.1706|i|, woont Bathmen 1748|j|, otr. 1e Bathmen 08.05.1712|a| Jenneken Hendriksz, ged. Bathmen 07.05.1682, in Suijdloo, overl. voor 1740, d.v. Henrik Wibbelink; otr. 2e Bathmen 02.10|e|, tr. Bathmen 16.10.1740 Fenneken Gerritzen, woont in den Dorterhoek (1711,1740), overl. voor 1744; otr. 3e Deventer (schepenen) 01.02.1744 (att. naar Bathmen 16.02.1744), otr. Bathmen 31.01.1744, tr. Bathmen 16.02.1744|b| Hendrikje Biesenberg, woont Lange Bisschopsstraat (voor 1744), w.s. overl. voor 1747; otr. 4e Bathmen 26.11.1747|c| Henders Janssen.

     FG tr. 1e voor 1694 mr. Fredrik Raland, smit onder Dorth (1794), overl. tussen 1708 en 1711; otr. 2e Bathmen 08.11.1711|d|, tr. Bathmen 29.11.1711 Jan te Winkel, aang.lidmaat Bathmen 20.06.1711|f|, smith bij Dorth (1711), overl. voor 1740, z.v. Esken ten Winkel.

     HJ tr. 1e w.s. voor 1700|g| Rutger Westerhuis, overl. tussen 1725|h| en 1747.

 

Noten: |a| RBS 31 f.4 {Koert Hendriksz, soon van wijlen Henrik Weijerts}; |b| RBS 31 f.116; |c| RBS 32 f.9; |d| att. van Ds. Godefr. [van] Utrecht tot Deventer; |e| RBS 31 f.103 (Koert Wijers, weduwenaer wijlen Jenneken Hendriks); |f| RBS 27, met att. van Deventer van Ds. G.W. Verhorst; |g| ged. Bathmen 07.01.1700 Godina Sara, dogter van Rutgert Westerhuijs; |h| ged. Bathmen 18.02.1725 Meindert Hendrik, zoon van Rutger Westerhuijs; |i| Koert Hendrikz.

 


top

Fragment (5)

 

I. Jan (Koersen/Koursen) Weijers, woont in de Roskam (in de Dorterhoek onder Bathmen) (1693,1696,1699), vermeld als lidmaat Bathmen 1690|m|, 1691|n| en 1692|o|, overl. tussen 1701 en 1717, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Jansz, aang.lidmaat Bathmen 18.04.1710|f|, vertr. naar Deventer 11.06.1710, weer in Bathmen 23.12.1713, vertr. naar Amsterdam 17.04.1718.

2.                  Aeltien Roskams, ged. Bathmen 15.03.1691|g|.

3.                  Albert Weijers, ged. Bathmen 06.10.1693|b|.

4.                  Engel Koersen, ged. Bathmen 03.02.1695|l|.

5.                  Engeltien Weijers, ged. Bathmen 18.06.1696|c|, overl. voor 1734, otr. Bathmen 25.07.1717|a|, tr. Bathmen 22.08.1717 Gerrit ten Leugenmars, woont Boerschap Dorth (1748)|h|, overl. voor 1758, z.v. Lubbert ten Leugenmars.
Uit dit huwelijk: Jan, ged. Bathmen 26.03.1719; Janna, ged. Bathmen 03.11.1720; Jan Henderik, ged. Bathmen 09.10.1729.
     GtL otr. 2e Bathmen 06.02.1734, tr. Bathmen 28.02.1734 Jenneken Janszen, woont Boerschap Dorth (1748).

     Jenneken Janzen Roizink otr. 1e Bathmen 07.02.1728, tr. Bathmen 07.03.1728 Jan Teunissen Kuijper, overl. voor 1734; otr. 3e Bathmen 12.11.1758, tr. Bathmen 03.12.1758 Jan Broekhuis.
     JaB tr. 1e voor 1758 Grietje Henriks Naberhuis, overl. voor 1758.

6.                  Koert Weijers, ged. Bathmen 23.04.1699|d|, w.s. jonggestorven.

7.                  Koert Weijers, ged. Bathmen 10.07.1701|e|, woont Bathmen 1748|j|, tr. NN.
Uit dit huwelijk:

a.       kind, geb. tussen 1738 en 1748|k|.

 

Noten: |a| RBS 31 f.21 (att. van Ds. Jimming, predik. tot Eybergen); |b| RBS 27 f.31 {soon van Jan Weijers in de Roskam}; |c| RBS 27 f.34 {dogter van Jan Weijers in de Roskam}; |d| RBS 27 f.36 {soon van Jan Weijers alias Roskam}; |e| RBS 27 f.57 {soon van Jan Weijers}; |f| RBS 27 (soon van Jan Weijerts Roskam); |g| RBS 27 {Jan Roskams dochter}; |h| Volkstelling 1748 (geen kinderen vermeld); |j||k| Volkstelling Bathmen 1748 {Coert Wijers en sijn vrouw met kind onder 10 jaar, woont in ’t Dorp}; |l| RBS 27 {dogter van Jan Koersen in de Roskam}; |m| RBS 27 {Jan Koursen in de Roskam}; |n| RBS 27 {lijst van J. van der Hagen: Jan Kourssen in de Roskam “is ten tijden van Ds. Cramer tot nu toe selfs van het Avondm. afgebleeven”); |o| RBS 27 (lijst van Matteus Kelder: Jan Koersen in de Roskam “is van de tijd van Ds. Cramer tot nu toe van selfs agter gebleeven”).

 


top

Fragment (6)

 

I. Janna Wijertman, geb. Gorssel (?) ca. 1772, overl. Bathmen 10.03.1837, tr. voor 1812 Gerrit Jan Vlierkate, geb. ca. 1773, bouwman, overl. Bathmen 31.12.1827.

Uit dit huwelijk: Willemina, geb. Gorssel 25.12.1811, overl. Bathmen 05.09.1872, tr. Bathmen 22.12.1838|a| Hendrik Heuvelman, overl. na 1872.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Weijers (huw.akte Bathmen 1838 no.13).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers