Familie Weijers (1)

 

(Kampen)

 

Deze familie stamt af van Gerrit Weijers en Aleida Holtermans te Kampen. Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van John Vermeer. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien maart 2021)

 


 

I. Gerrit Weijers, uit ‘Wille van Luykerlant’(?) (1749), begr. Kampen 02.05.1785|a|, otr. Kampen 13.06.1749, tr. 29.06.1749 Aleida Holtermans, uit Deventer (1749), begr. Kampen 07.07.1783|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Kasper Weijers, ged. Kampen (Broederkerk) 18.11.1750.

2.                  Albertus Weijers, geb. Kampen 1753; volgt II.a.

3.                  Hermine Weijers, ged. Kampen 18.02.1756.

4.                  Ida Weijers, ged. Kampen (Broederkerk) 26.05.1759|e|.

5.                  Berendina Weijers, ged. Kampen (Broederkerk) 25.08.1762|d|.

6.                  Martinus Weijers, ged. Kampen (Buitenkerk) 30.10.1763, w.s. jonggestorven.

7.                  Ariaantien Weijers, ged. Kampen (Broederkerk) 06.05.1767|f|.

8.                  Berend Weijers, geb. Kampen 1770; volgt II.b.

9.                  Martinus Weijers, ged. Kampen (Buitenkerk) 05.09.1773, met broer Berend naar het weeshuis (1785)|c|.

 

Noten: |a||b| huw.akte Kampen 1825 no.5 (kleinzoon Andries); |c| “in gevolge resolutie van scheepenen en raaden den 30 April (1785) zijn in het arme weeshuys gekomen Berent Weijers out 15 jaaren, Martienus Weijers, out 12 jaaren”; |d| vader Wiggers; |e| vader Weijgers, veranderd in Weijijers; |f| vader Weijiers.

 


 

II.a. Albertus Weijers, z.v. I, ged. Kampen (Buitenkerk) 01.04.1753, overl. tussen 1803 en 1831, tr. voor 1787 Geertruij Ligtenberg, overl. tussen 1803 en 1831.

Uit dit huwelijk:

1.                  Alida Weijers, ged. Kampen (Bovenkerk) 02.12.1787, w.s. overl. tussen 1790 en 1795.

2.                  Gerrit Weijers, ged. Kampen (Buitenkerk) 21.05.1789.

3.                  Johanna Weijers, ged. Kampen (Buitenkerk) 27.06.1790.

4.                  Johannes Weijers, ged. Kampen (Bovenkerk) 17.08.1791.

5.                  Alijda Weijers, ged. Kampen (Broederkerk) 01.02.1795, w.s. jonggestorven.

6.                  Alijda Weijers, ged. Kampen (Broederkerk) 15.04.1798.

7.                  Gerrit Weijers, geb. Kampen ca. 1803, koopman, overl. Hoorn 19.05.1831, ongehuwd.

 


 

II.b.  Berend Weijers, z.v. I, geb. Kampen (Buitenkerk) 01.04.1770, kuiper (1816,1817), overl. Kampen 20.07.1823, tr. 1e Kampen 04.08.1793 Maria van Beverwijk, ged. Kampen 23.11.1766, overl. Kampen 15.05.1814, d.v. Andries van Beverwijk (-1778) en Catrina Scheeper (begr. Buitenkerk 02.09.1780|a|); tr. 2e Kampen 16.02.1816 Duifje Peters Visscher, ook Dievertje|b|, geb. Schokland 22.12.1787, overl. Kampen 01.08.1868|e|, d.v. Peter Jans (Visscher) en Elizabeth Jacobs.

Uit het huwelijk Weijers-van Beverwijk:

1.                  Gerrit Weijers, ged. Kampen (Buitenkerk) 20.10.1793, jonggestorven.

2.                  Gerrit Weijers, geb. Kampen 1795; volgt III.a.

3.                  Andries Weijers, geb. Kampen 1799; volgt III.b.

4.                  Aleida Weijers, ged. 19.07.1801.

Uit het huwelijk Weijers-Peters:

5.                  Liesabeth Weijers, geb. Kampen 08.09.1816; volgt III.c.

6.                  Jan Peter Weijers, geb. Kampen 08.05.1819; volgt III.d.

7.                  Lijda Weijers, geb. Kampen 31.07.1821, overl. IJsselmuiden 31.12.1885, tr. Kampen 27.10.1842 Geerlof Witteveen, geb. Harderwijk 11.01.1816, schipper (1842,1850), stuurman (1852,1863), arbeider (1866), bakenmeester (1868), lichtwachter (1871,1877), lichtopsteker (1884), bode waterstaat (1889), overl. Kampen 07.02.1892, z.v. Berend Witteveen, schipper, en Hanna Elisabeth Dodenhuis.
Voorkind:

a.       Gerrit Jan Weijers, later Witteveen, geb. Kampen 17.11.1842, gewettigd bij het huwelijk|c|, overl. Kampen 30.11.1920, tr. Kampen 12.10.1871 Fredrica Johanna Harms; tr. 2e Kampen 14.06.1900 Albertje Broeksma.

Uit dit huwelijk: Anna Elizabeth, geb. Kampen 13.10.1843, overl. Zwolle 03.03.1930; Barend, geb. Kampen 12.01.1846, overl. Groningen 15.10.1910; Dievertje, geb. Kampen 03.11.1848, overl. Zwolle 14.04.1909; Christiaan, geb. Kampen 10.09.1850, overl. na 1884; Gerritje, geb. Kampen 08.11.1852, overl. Rotterdam 01.06.1930; Willem, geb. Kampen 03.09.1855, overl. na 1877; Grietje, geb. Kampen 23.10.1857, overl. Rotterdam 04.06.1894; Geerlof, geb. Kampen 02.10.1860, overl. Utrecht 20.12.1946; Albertus, geb. Kampen 25.07.1863, overl. Kampen 13.04.1865; Lijda, geb. Kampen 07.09.1866, overl. na 1889.

 

Noten: |a| huw.akte Kampen 1825 no.5; |b||c| huw.akte Kampen 1842 no.67; |e| Dievertje in overl.akte Kampen 1868 no.326;

 


 

III.a. Gerrit Weijers, z.v. II.b, geb. Kampen (Broederkerk) 08.02.1795, kuiper (1817,1833), overl. Kampen 29.10.1839, tr. Kampen 19.06.1817 Berendina van Dijk, geb. Kampen 06.11.1796, overl. Kampen 30.04.1849, d.v. Hendrik van Dijk, timmerman, en Aaltje Groen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berend Weijers, geb. Kampen 29.09.1817; volgt IV.a.

2.                  Johanna Aleida Weijers, geb. Kampen 01.09.1818, overl. Kampen 18.05.1839; ongehuwd.

3.                  Martinus Weijers, geb. Kampen 28.01.1820, overl. Kampen 13.07.1820.

4.                  Aaltjen Weijers, geb. Kampen 02.04.1821, overl. Kampen 10.05.1909, tr. Kampen 21.11.1844 Hermen Reurslag, geb. Kampen 26.10.1822, kleermaker (1844,1884), zonder beroep (1892), overl. Kampen 06.05.1905, z.v. Gerrit Reurslag, bruggeman, en Lubbecka Margarita Grooters.
Uit dit huwelijk: Berendina, geb. Kampen 28.06.1847; Gerrit, geb. Kampen 30.11.1852, overl. Kampen 23.07.1853; Gerrit, geb. Kampen 13.08.1854, overl. Kampen 21.10.1854; Gerrit, geb. Kampen 23.09.1855, overl. Kampen 15.01.1856; Gerrit, geb. Kampen 01.02.1857, overl. Kampen 27.01.1944; Berend, geb. Kampen 02.08.1860, overl. Kampen 20.01.1861; Lubbekka Margreta, geb. Kampen 17.09.1862, overl. Kampen 10.04.1944; levenloze zoon, Kampen 05.11.1864; levenloze zoon, Kampen 13.09.1869.

5.                  Martinus Weijers, geb. Kampen 09.08.1823, overl. Kampen 24.09.1823.

6.                  Maria Weijers, geb. Kampen 28.09.1824, overl. Kampen 16.05.1825.

7.                  Martinus Weijers, geb. Kampen 28.12.1825; volgt IV.b.

8.                  Maria Weijers, geb. Kampen 07.02.1828, dienstbode (1858), overl. ’s-Gravenhage 13.04.1910, tr. ’s-Gravenhage 05.05.1858 Balthasar Johannes Janssen, geb. ’s-Gravenhage 13.10.1825, behanger, overl. ’s-Gravenhage 27.01.1879, z.v. Gerrit Janssen en Anna Clazina van Doorn.
Uit dit huwelijk: Maria Baltina Janssen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1860, overl. ’s-Gravenhage 02.02.1914; Balthazar Johannes Janssen, geb. ’s-Gravenhage xx.06.1865, overl. ’s-Gravenhage 22.01.1866; Christina Maria Francina Janssen, geb. ’s-Gravenhage 18.12.1866, tr. Hendrik Weijers (1862-1940).
     BJJ tr. 1e ’s-Gravenhage 16.06.1852 Adriana Lament, geb. Maassluis 07.09.1824, naaister (1852), overl. ’s-Gravenhage 23.12.1855, d.v. Nikolaas Lament en Antje van Heel.

9.                  Hendrika Berendina Weijers, geb. Kampen 11.11.1829, dienstbode (1858), overl. Kampen 05.01.1910, tr. Kampen 07.01.1858 Gerrit Ekkel, geb. Kampen 20.04.1824, arbeider (1858,1870), nachtwacht (1873,1876), overl. Kampen 09.03.1897, z.v. Hendrik Ekkel en Annigje Dorgelo.
Uit dit huwelijk: Gerrit, geb. Kampen 30.07.1858, overl. Kampen 01.06.1859; Gerrit, geb. Kampen 25.08.1859, overl. Kampen 20.05.1912; Johannes, geb. Kampen 04.03.1861, overl. Kampen 07.08.1861; Johannes, geb. Kampen 26.07.1862, overl. Kampen 25.01.1897; Diena, geb. Kampen 27.12.1863, overl. Rijswijk 23.10.1938; Willem Jan, geb. Kampen 21.01.1866, overl. na 1894; levenloze dochter, Kampen 02.07.1869; Jennigje, geb. Kampen 11.07.1870, overl. Kampen 23.08.1953; Berend, geb. Kampen 26.10.1873, overl. Kampen 17.02.1874; Jansje, geb. Kampen 20.04.1876, overl. Kampen 27.12.1944.

     GE tr. 1e Kampen 08.10.1846 Jannegien Kolleman, geb. Kampen 10.11.1822, overl. Kampen 19.05.1856, d.v. Marten Kolleman en Maria Johanna Elizabeth Ruitenberg; uit dit huwelijk kinderen.

10.              Gerritdina Weijers, geb. Kampen 21.05.1832, overl. Kampen 25.11.1838.

11.              Evert Weijers, geb. Kampen 05.10.1833, overl. Kampen 18.12.1838.

12.              Berend Hendrik Weijers, geb. Kampen 03.10.1835; volgt IV.c.

13.              Gerrit Weijers, geb. Kampen 20.05.1837, kuiper (1855), overl. Kampen 08.09.1855; ongehuwd.

14.              Willem Weijers, geb. Kampen 24.05.1839, overl. Kampen 06.10.1839|a|.

 

Noten: |a| de vader per abuis 34 jaar genoemd, overl.akte Kampen 1839 no.277.

 


 

IV.a.  Berend Weijers, z.v. III.a, geb. Kampen 29.09.1817|a|, kuiper (1844,1851), overl. Kampen 17.10.1851, tr. Kampen 02.05.1850 Gergjen Heideveld, geb. Heerde 04.10.1821, dienstbode te Kampen (1850), overl. Kampen 26.01.1887, d.v. Harmen Heideveld (-1845) en Geertjen Bijsterbosch (-1848).

     GH tr. 2e Kampen 27.07.1854 Willem Stam, geb. Kampen 06.01.1805, kuiper, overl. Kampen 18.06.1872, z.v. Jan Stam en Christina Pruijs; uit dit huwelijk kinderen.

     WS tr. 1e Kampen 29.04.1830 Geertje Dirks Voerman, geb. Kamperveen 09.04.1802, overl. Kampen 28.12.1853, z.v. Dirk Thijssen Voerman en Engeltje Lammers Kortenbosch.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Weijers, geb. Kampen 18.02.1851, overl. Kampen 02.06.1857.

 

Noten: |a| 20.09 volgens B.Weijers.

 


 

IV.b.  Martinus Weijers, z.v. III.a, geb. Kampen 28.12.1825, kuiper (1850,1892), overl. Kampen 26.01.1894, tr. 1e Kampen 02.05.1850 Berendina Vos, geb. Meppel 27.02.1826, naaister (1850), overl. Kampen 03.07.1889, d.v. Hendrik van Wilsem Vos (-1834) en Anna van der Meulen; tr. 2e Kampen 24.03.1892 Agnieta van Campen, geb. Kampen 10.12.1848, overl. Kampen 19.04.1943, d.v. Antonius van Campen, arbeider, en Dirkje Klein.

     AvC tr. 2e Kampen 23.01.1896 Arend Vos, geb. Kampen 09.04.1864, overl. Deventer 15.02.1951, z.v. Arend Vos, kuiper, en Gerrigje van Ommen.

Uit het huwelijk Weijers-Vos:

1.                  Gerrit Weijers, geb. Kampen 12.12.1850, overl. Kampen 25.01.1851.

2.                  Gerrit Weijers, geb. Kampen 17.11.1851, overl. Kampen 02.09.1855.

3.                  Johanna Weijers, geb. Kampen 20.08.1853, overl. Deventer 22.07.1903|a|, tr. Kampen 27.05.1875 Hendrik van den Berg, geb. Kampen 25.08.1850, letterzetter, overl. Kampen 24.10.1888, z.v. Beerd van den Berg (ca.1783-1876), arbeider, en Egbertjen Bouwmeester (1819-1896).

4.                  Berendina Weijers, geb. Kampen 28.05.1855, overl. Kampen 16.09.1855.

5.                  Hendrik Weijers, geb. Kampen 28.10.1856, overl. Kampen 08.09.1858.

6.                  Gerrit Weijers, geb. Kampen 19.09.1858; volgt V.a.

7.                  Berendina Weijers, geb. Kampen 26.09.1860, overl. Kampen 07.11.1860.

8.                  Hendrik Weijers, geb. Kampen 29.10.1862; volgt V.b.

9.                  Berendina Weijers, geb. Kampen 06.07.1864, overl. Amsterdam xx.09.1933|b|, tr. Kampen 28.11.1889 Barend Johannes Rijkhart, geb. Amsterdam 12.02.1866, loodgieter te Amsterdam (1889,1922), z.v. Cornelis Johannes Rijkhart en Jans Bouhuys.
Uit dit huwelijk: Berendina, geb. Amsterdam ca. 1893, overl. na 1916; Cornelis Johannes, geb. Amsterdam ca. 1900, overl. na 1922; Jans, geb. Amsterdam ca. 1905, overl. na 1926.

10.              Berend Wolter Weijers, geb. Kampen 11.06.1866; volgt V.c.

11.              Jan Weijers, geb. Kampen 17.08.1868; volgt V.d.

 

Noten: |a| ingeschreven overl.akte Kampen 1903 no.225; |b| Algemeen Handelsblad 14.09.1933.

 


 

V.a.  Gerrit Weijers, z.v. IV.b, geb. Kampen 19.09.1858, kuiper (1881,1889), rietwerker (1924), overl. Kampen 13.12.1930, tr. 1e Kampen 18.08.1881 Elsje van den Berg, geb. Kampen 02.10.1855, overl. Kampen 18.01.1888, d.v. Piet Antonie van den Berg, timmerman, en Aaltje Breman; tr. 2e Kampen 15.11.1888 Maria Elizabeth Voerman, geb. Kampen 05.03.1855, woont Haarlem (1888), overl. Kampen 08.10.1926, d.v. Jan Willem Voerman (1824-1888) en Elizabeth Maria Schouchardt (1826-1857).

Uit het huwelijk Weijers-van den Berg:

1.                  Berendina Weijers, geb. Kampen 05.08.1882, tr. Kampen 20.02.1908 Lubbert Eenkhoorn, geb. Kampen 14.01.1884, overl. Heemstede 25.05.1951, z.v. Lubbert Eenkhoorn, arbeider, en Aagje Last. [BW: woont Kampen, naar Haarlem 04.05.1903, terug naar Kampen 17.01.1908, naar Haarlem 20.02.1908].

Uit het huwelijk Weijers-Voerman:

2.                  Jan Willem Weijers, geb. Kampen 02.09.1889; volgt VI.a.

3.                  Elizabeth Maria Weijers, geb. Kampen 26.10.1890, overl. 21.04.1986.

4.                  Martinus Weijers, geb. Kampen 28.06.1893, tr. Arnhem 18.01.1922 Pieternella van Uitert, geb. Tiel 22.06.1885, d.v. Teunis van Uitert, landman, en Pieternella Walbeek.
     PvU tr. 1e Tiel 10.05.1906 Johan Cornelis de Krieger, geb. Tiel 11.11.1883, overl. Arnhem 19.11.1918, z.v. Gerrit Jan de Krieger, spoorwegwachter, en Janna Cecilia van Zoelen.

5.                  Gerrit Weijers, geb. Kampen 06.12.1894; volgt VI.b.

 


 

VI.a. Jan Willem Weijers, z.v. V.a, geb. Kampen 02.09.1889, (ijzer)draaier (1916,1917), overl. 23.08.1980, tr. Kampen 20.05.1915 Annigje Breemouer, geb. Kampen 23.06.1892, overl. 21.02.1978, d.v. Hendrik Jan Breemouer en Annigje van den Berg.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Gerrit Weijers, geb. Kampen 15.03.1916, overl. 14.11.2003.

2.                  Annigje Weijers, geb. Kampen 08.07.1917, overl. 1971.

 


 

VI.b. Gerrit Weijers, z.v. V.a, geb. Kampen 06.12.1894, rietwerker, huisknecht, hotelportier, overl. Kampen 25.02.1977, tr. Kampen 13.11.1924 Jansje Nottrot, geb. Krommenie 04.02.1899, overl. Kampen 14.02.1988, d.v. Johannes Gerardus Nottrot (1863-1899) en Antje Mulder (1871-1942).
– JGN is z.v. Johan Christiaan Nottrot (1829-1903) en Roelofje de Jonge (1831-1902); zij vormen de kwartieren [8]/[9] in de kwartierstaat Roelof Nottrot (1931-2018), hoogleraar Twente.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Gerrit Johannes Gerardus Weijers, geb. Kampen 31.12.1924; volgt VII.a.

 


 

VII.a. Gerrit Johannes Gerardus Weijers, Gerard, z.v. VI.b, geb. Kampen 31.12.1924, overl. Haarlem 09.11.2012, begr. Velsen (Westerveld) 13.11.2012.

 


 

V.b. Hendrik Weijers, z.v. IV.b, geb. Kampen 29.10.1862, schoenmaker (1888,1896,1915), laarzenmaker (1897), schoenmaker (1940), huwelijksgetuige ’s-Gravenhage 04.11.1896, overl. Alphen aan den Rijn 01.12.1940, tr. 1e ’s-Gravenhage 06.06.1888 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 01.06.1920, ingeschr. ’s-Gravenhage 26.08.1920) Christina Maria Francina Janssen, geb. ’s-Gravenhage 18.12.1866, overl. Rijswijk 23.05.1945|a|, d.v. Balthasar Johannes Janssen en Maria Weijers (1828-1910); tr. 2e Rotterdam 29.06.1927 Maria Clasina Kemmers, geb. Schaarsbergen (Arnhem) 30.07.1874, overl. na 1940, d.v. Machiel Kemmers en Jenneke Kamphuis.

     CMFJ tr. 2e ’s-Gravenhage 13.07.1921 Hendrik Cornelis Johannes Wemmerslager, geb. Leiden 13.12.1860, gep. opperwachtmeester art., kantoorbediende (1921), overl. ’s-Gravenhage 02.10.1923, z.v. Cornelis Gerrit Wemmerslager, rijksambtenaar, en Catharina van Ark.

     HCJW tr. 1e ’s-Gravenhage 20.10.1886 Maria Baltina Janssen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1860, overl. ’s-Gravenhage 02.02.1914, d.v. Balthazar Johannes Janssen en Maria Weijers (1828-1910).
     MBJ tr. 1e ’s-Gravenhage 08.06.1881 Willem Frederik van Dijck, geb. ’s-Gravenhage ca. 1856, telegrafist, overl. ’s-Gravenhage 09.02.1885, z.v. Willem Frederik van Dijck en Anna Maria Patlijn.

Uit het huwelijk Weijers-Janssen:

1.                  Hendrik Balthazar Martinus Weijers, geb. ’s‑Gravenhage 25.10.1889; volgt VI.c.

 

Noten: |a| overl.akte ’s-Gravenhage 1945 no.B3296.

 


 

VI.c. Hendrik Balthazar Martinus Weijers, z.v. V.b, geb. ’s-Gravenhage 25.10.1889, schoenmaker (1915), tr. ’s-Gravenhage 26.05.1915|a| Helena Tempelaars, geb. ’s-Gravenhage 15.11.1889, d.v. Johannes Tempelaars en Anna Sara Kruuk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Weijers, geb. ’s-Gravenhage 20.01.1921.

 

Noten: |a| de ouders van de bruidegom “voor wier toestemming de tusschenkomst van den kantonrechter is ingeroepen” zijn beide in leven maar niet aanwezig; get. Berend Wolter Weijers, oom (huw.akte ’s-Gravenhage 1915 no.339).

 


 

V.c. Berend Wolter Weijers, z.v. IV.b, geb. Kampen 11.06.1866, behanger (1889,1904), kunstschilder (1915,1949)|c|, huwelijksgetuige ’s-Gravenhage 26.05.1915, overl. ’s-Gravenhage 18.05.1949, tr. ’s-Gravenhage 04.11.1896|b| Katarina Bijland, geb. Woerden 14.03.1870, dienstbode (1896), overl. ’s-Gravenhage 19.07.1950, d.v. Arie Bijland, boomkweker, en Johanna Nijveldt.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berendina Johanna Weijers, geb. ’s-Gravenhage 15.08.1897|a|, overl. ’s-Gravenhage 16.11.1963, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 20.11.1963.

2.                  Johanna Berendina Weijers, Jo Weyers, geb. ’s-Gravenhage 05.08.1900, studente Akademie van beeldende kunsten, overl. Amersfoort 02.09.1992.

3.                  Martina Helena Weijers, geb. ’s-Gravenhage 21.08.1904, overl. na 1963.

 

Noten: |a| get. Hendrik Weijers; |b| get. Hendrik Weijers {broer} (huw.akte ’s-Gravenhage 1896 no.1282); |c| info bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD).

 


 

V.d. Jan Weijers, z.v. IV.b, geb. Kampen 17.08.1868, kuiper (1896,1898), huwelijksgetuige ’s-Gravenhage 04.11.1896, overl. Utrecht 09.04.1934, tr. Utrecht 28.06.1894 Hendrika Maria van Rooij, geb. Kampen 09.02.1871, overl. Utrecht 10.04.1948, d.v. Martinus van Rooij (ca.1846-1901), conducteur, en Maria Hendrika van der Horst (ca.1850-1928).

Uit dit huwelijk:

1.                  Martinus Weijers, geb. Griethausen|a| ca. 1896, tr. Utrecht 26.03.1924 Berdina Francina van den Hurk, geb. Utrecht 31.03.1898, d.v. Pieter Johannes van den Hurk en Berdina Geertruida Bosch.

2.                  Jan Weijers, geb. Leiden 29.11.1898; volgt VI.d.

 

Noten: |a| nu Ortsteil van Stadt Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


 

VI.d. Jan Weijers, z.v. V.d, geb. Leiden 29.11.1898, overl. 13.03.1972, begr. Amersfoort (Bpl.Rusthof), tr. Amersfoort 11.02.1925 Willemijntje van Zanten, geb. Amersfoort 26.10.1901, overl. 05.06.1985, begr. Amersfoort (Bpl. Rusthof), d.v. Hendrik van Zanten (ca.1863-) en Willemijntje Kuijt (ca.1865-1916).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Maria Weijers, geb. 03.12.1925, overl. 14.01.2000, begr. Amersfoort (Bpl.Rusthof).

 


 

IV.c.  Berend Hendrik Weijers, z.v. III.a, geb. Kampen 03.10.1835, kuiper, woont Scheveningen (1901,1904), overl. tussen 1904 en 1926, tr. 1e Kampen 27.06.1861 Trijntje Kolleman, geb. Kampen 27.08.1836, overl. Leiden 30.06.1872, d.v. Marten Kolleman, schipper, en Maria Johanna Elizabeth Ruitenberg; tr. 2e Leiden 19.02.1873 Maria Adriana Goedeljee, geb. Leiden 03.09.1838, overl. ’s-Gravenhage 17.02.1927, d.v. Izaak Goedeljee en Jannetje Vallentgered.

Uit het huwelijk Weijers-Kolleman:

1.                  Berendina Weijers, geb. Kampen 17.12.1861, overl. Kampen 20.12.1864.

2.                  Marten Weijers, geb. Kampen 21.01.1863, overl. Kampen 21.08.1863.

3.                  Maria Johanna Elisabeth Weijers, geb. Kampen 13.02.1864, overl. Hilversum 28.12.1925, tr. Amsterdam 04.08.1904 Lambertus Gezinus Niemeijer, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 16.02.1877, boekhouder (1904), hoofdboekhouder, overl. Amsterdam 03.08.1943, z.v. Albert Niemeijer en Geessien Groenewold (-1895).|a|
     LGN tr. 2e Huizen 27.06.1928 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 01.05.1937) Wilhelmina Marie Gezina Kruseman, geb. Batavia 26.08.1887, apotheker.

4.                  Berendina Weijers, geb. Kampen 05.07.1865, overl. Kampen 30.06.1866.

5.                  Gerrit Weijers, geb. Kampen 30.11.1866, overl. Kampen 27.09.1867.

6.                  Johanna Weijers, geb. Kampen 11.01.1868, overl. Haren 02.06.1959, tr. Groningen 02.08.1906 Jakob Visser, geb. Dokkum 22.08.1859, overl. Groningen 01.12.1924, z.v. Benediktus Visser en Janke van der Woude.
Uit dit huwelijk: Berendina Hendrika, geb. Groningen 11.12.1907.
     JV tr. 1e Groningen 21.04.1892 Margrietha Brants, geb. Groningen 06.06.1858, overl. Groningen 21.07.1905, d.v. Jacobus Brants en Barbara Schut.

7.                  Gerrit Weijers, geb. Kampen 26.04.1869, overl. Kampen 26.05.1870.

8.                  Berendina Weijers, geb. Kampen 26.11.1870, overl. Kampen 04.04.1871.

9.                  Trijntje Weijers, geb. Leiden 30.06.1872, overl. Leiden 12.07.1872.

Uit het huwelijk Weijers-Goedeljee:

10.              Jannetje Weijers, geb. Leiden 10.11.1873, overl. Scheveningen (’s-Gravenhage) 14.12.1901, tr. ’s-Gravenhage 23.08.1899 Hendrik van der Kuij, geb. Moordrecht 11.11.1877, timmerman (1930), overl. voor 1965, z.v. Cornelis van de Kuij en Dina van Vliet.
Uit dit huwelijk: Dina, geb. ’s-Gravenhage 17.02.1900; Maria Adriana, geb. ’s-Gravenhage 13.07.1901.
     HvdK tr. 2e ’s-Gravenhage 16.11.1904 Berendina Weijers (1875-1925), Jannetje’s jongere zuster; tr. 3e ’s-Gravenhage 13.08.1930 Margaretha Rosalie Segler, geb. Marschauerberg (Königreich Preußen)|c| ca. 1895, overl. ’s-Gravenhage 22.08.1965, d.v. August Segler en Auguste Ettmanski.

11.              Berendina Weijers, geb. Leiden 21.08.1875, dienstbode (1904), overl. Rijswijk 29.07.1925, tr. ’s-Gravenhage 16.11.1904|b| Hendrik van der Kuij, geb. Moordrecht 11.11.1877, timmerman (1904,1905), bouwkundige (1929), overl. na 1930, z.v. Cornelis van der Kuij en Dina van Vliet.
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Rijswijk 15.07.1905; Berend Hendrik, geb. Voorburg 16.10.1906, overl. na 1929; Cornelia, geb. Voorburg 03.04.1909; Martina, geb. 07.05.1910; Margaretha, geb. 12.04.1913; Jannetje, geb. Voorburg 11.06.1914; Adriana, geb. Voorburg 25.04.1916.
     HvdK tr. 1e 1899 Jannetje Weijers (1873-1901), Berendina’s oudere zuster; tr. 3e 1930 Margaretha Rosalie Segler.

12.              Martinus Weijers, geb. Leiden 11.10.1876; volgt V.e.

 

Noten: |a| NP 40 (1954) pp.260-261; |b| zij overleggen een KB van 17.06.1904 no.35 “met vrijstelling der wettelijke bepaling waarbij het huwelijk tusschen schoonbroeder en schoonzuster is verboden” (huw.akte ’s-Gravenhage 1904 no.A1676); |c| nu Marszewska Góra, gmina Przywidz, powiat Gdański, województwo Pomorskie (Pommeren), Polen.

 


 

V.e. Martinus Weijers, z.v. IV.c, geb. Leiden 11.10.1876, tr. Bodegraven 05.08.1898 Maria Johanna Fortuin, geb. Bodegraven 17.03.1876, d.v. Petrus Fortuin en Roelofje van Manen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Adriana Weijers, geb. Bodegraven 06.10.1898.

2.                  Jannigje Weijers, geb. Bodegraven 03.02.1901, tr. Gouda 25.06.1924 Hendrik Blok, geb. Gouda 15.11.1899, z.v. Pieter Blok (ca.1872-) en Alida Kraaijenbrink.

3.                  Berendina Weijers, geb. Vlaardingen ca. 1903, tr. Gouda 29.12.1926 Adrianus Stolk, geb. Gouda 25.01.1900 (akte), z.v. Anthonie Stolk en Annigje Schouten.

 


 

III.b.  Andries Weijers, z.v. II.b, ged. Kampen (Broederkerk) 01.01.1799, kuiper, overl. Kampen 24.02.1858, tr. 1e Kampen 27.01.1825 Jantje Westerhuis, ged. Havelte 01.05.1803, dienstmaagd te Kampen (1825), overl. Kampen 30.12.1848|a|, d.v. Peter Klaas Westerhuis, schipper, en Femmigje Harms van der Heijde; tr. 2e Kampen 04.10.1849 Aaltje van Dijk, geb. Kampen 27.04.1830, overl. Kampen 21.02.1904, d.v. Asjen van Dijk, arbeider, en Jannegje Brummel.

AW woont Hofstraat, wijk 4, no.180 (1856).

     AvD tr. 2e Kampen 31.10.1861 Roelof van Grafhorst, geb. Kampen 30.09.1837, arbeider (1904), overl. Harderwijk 22.01.1924, z.v. Gerrit van Grafhorst, arbeider, en Johanna Katharina Wijenberg.

     RvG tr. 2e Oldenzaal 20.04.1904 Willemina Korstens, geb. Kampen 12.08.1863, overl. Harderwijk 21.10.1934, d.v. Dirk Jan Korstens, arbeider, en Gerritdina Antonia de Wolf.

Uit het huwelijk Weijers-Westerhuis:

1.                  Peter Weijers, geb. Kampen 06.01.1826, overl. Kampen 24.03.1828.

2.                  Berend Weijers, geb. Kampen 21.08.1827|f|, overl. Kampen 25.01.1829.

3.                  Femmigje Weijers, geb. Kampen 24.07.1829, naaister (1860), overl. Kampen 05.07.1891, tr. Kampen 02.08.1860 Willem de Klerk, geb. Utrecht 12.09.1821, arbeider (1860), overl. Kampen 09.05.1889, z.v. Dirk de Klerk en Helena van Rossum.

4.                  Anna Margaretha Weijer, geb. Kampen 19.12.1830.

5.                  Johanna Margaretha Weijers, geb. Kampen 19.12.1832, koloniste, overl. Veenhuizen (Norg) 03.08.1869.

6.                  Maria Weijers, geb. Kampen 26.08.1833, zonder beroep (1869), overl. Kampen 02.04.1900, tr. 1e Kampen 27.10.1859 Gerrit Jan Jacobus Johannes van Eunen, geb. Kampen 01.01.1836, schoenmaker (1859,1864), overl. Kampen 29.07.1866, z.v. Mattheus van Eunen, wijnkoopersknecht, en Berendina Alyda van den Berg; tr. 2e Kampen 23.06.1870 Gerrit Jan Diepbrink, geb. Kampen 13.10.1829, metselaar (1870), overl. Kampen 21.06.1920, z.v. Hendrik Diepbrink en Hendrika Mengeling.
Voorkind:

a.       levenloze zoon, Kampen 04.03.1859.

Uit het huwelijk van Eunen-Weijers: Berendina Aleida, geb. Kampen 05.03.1860, overl. Deventer 25.02.1949.

Voorkind:|c|

b.      levenloze dochter, Kampen 03.12.1869.

     GJD tr. 1e Hattem 08.12.1853 Hendrikjen Schakelaar, geb. Hattem 13.10.1828, overl. Kampen 22.11.1854, d.v. Gerrit Schakelaar en Hendriena van Dieren; tr. 2e Kampen 04.02.1858 Hendrikje van Koot, geb. Elburg 25.12.1829, overl. Kampen 10.06.1869, d.v. Jan van Koot, wolkammer, en Johanna Hendrika Nijboer.

7.                  Zwaantje Weijers, geb. Kampen 21.10.1835, overl. Amsterdam 22.11.1906, tr. 1e Assen 01.07.1860 Geurt de Witt, geb. Zaltbommel 29.05.1831, spijkermaker (1861,1868), smid (1872,1879), spijkermaker (1881), overl. Zwolle 11.09.1881, z.v. Dirk Jansse Fransse de Witt en Margrita Vermijn; tr. 2e Zwolle 31.05.1883 Hendrik Tulp, geb. Zwolle 22.12.1856, arbeider (1883), overl. na 1906, z.v. Hendrik Tulp, kleermaker, en Trijntje Drupsteen.
Uit het huwelijk de Wit-Weijers: Margaretha Johanna, geb. Kampen 13.08.1861, overl. Zwolle 14.04.1910; Jantje Cornelia, geb. Kampen 18.10.1864, overl. Kampen 02.02.1865; Andries, geb. Kampen 08.02.1866, overl. Zwolle 25.08.1942; Jantje, geb. Kampen 31.10.1868, overl. na 1910; Dirkje, geb. Zwolle 02.05.1872, overl. Zwolle 31.01.1886; Femmigje, geb. Zwolle 12.01.1875, overl. na 1903; Willem, geb. Zwolle 22.02.1877, overl. Zwolle 09.03.1949; Maria, geb. Zwolle 04.03.1879, overl. Rotterdam 14.05.1940|h||i|.

8.                  Petronella Berendina Weijers, geb. Kampen 04.01.1838, overl. Amsterdam 30.10.1908, tr. 1e Kampen 04.08.1864 Hendrikus van der Sande, geb. Wehl 22.04.1827, leidekker te Kampen (1864), overl. Kampen 13.02.1870, z.v. Grades van der Sande, schoenmaker, en Theodora van Ree; tr. 2e Kampen 12.10.1871 Jan Wouters, geb. Kampen 30.08.1841, arbeider (1871,1875), turfdrager (1891), overl. tussen 1891 en 1906, z.v. Hanna Wouters, zonder beroep wonende te Kampen (1871).
Voorkind:

a.       levenloze zoon, Kampen 04.02.1862.

b.      Gerhardus Weijers, later van der Sande, geb. Kampen 29.03.1863, gewettigd bij het huwelijk|b|.

Uit het huwelijk Wouters-Weijers: Johanna, geb. Kampen 26.11.1872, overl. na 1922; Gerrit Jan, geb. Kampen 14.10.1875, overl. Arnhem 09.06.1950.

9.                  Peter Weijers, geb. Kampen 31.10.1840, verblijft als ingedeelde in Wilhelminaoord (aankomst 26.04.1854)|e|, militair, overl. Soerabaja 14.01.1865|g|.

10.              Elsjen Weijers, geb. Kampen 10.10.1843, overl. Kampen 08.05.1852.

Uit het huwelijk Weijers-Van Dijk:

11.              Berend Weijers, geb. Kampen 05.02.1850, overl. Kampen 16.02.1850.

12.              Jennegien Weijers, geb. Kampen 27.06.1851, overl. Utrecht 12.04.1935, tr. Rotterdam 05.02.1879 Coenraad Holstege, geb. Harderwijk 28.05.1848, timmerman (1873), overl. Utrecht 01.05.1910, z.v. Johannes Hermanus Holstege en Jannetje Mulder.
Uit dit huwelijk: Jannetje, geb. Utrecht 02.11.1879, overl. Utrecht 22.07.1959; Aaltje Maria, geb. Utrecht 14.06.1881; Coenraad, geb. Utrecht 12.11.1882; Johannes Hermanus, geb. Utrecht 04.06.1884, overl. Putten 27.06.1915; Anna, geb. Utrecht 22.09.1885, overl. Utrecht 14.06.1913; Andries, geb. Utrecht 12.04.1887, overl. na 1917; Berendina, geb. Utrecht 22.04.1888, overl. Utrecht 17.09.1923|d|; Heiltje, geb. Utrecht 30.07.1889, overl. Utrecht 15.08.1889; Heiltje, geb. Utrecht 03.11.1895.
     CH tr. 1e Harderwijk 11.06.1873 Gerritje Petersen, geb. Harderwijk 20.09.1844, overl. Rotterdam 20.09.1877, d.v. Harmen Petersen (ca.1804-1875) en Gerritje Timmer (ca.1804-1874).

13.              Berendje Weijers, geb. Kampen 29.08.1852, overl. Kampen 27.11.1856.

14.              Daatje Weijers, geb. Kampen 19.03.1854, overl. Kampen 13.11.1856.

15.              Willemina Weijers, geb. Kampen 28.05.1856, overl. Kampen 25.08.1860.

 

Noten: |a| per abuis 1849 in huw.akte Kampen 1859 no.95; |b| huw.akte Kampen 1864 no.71 en aantekening op geb.akte Kampen 1863no.160; |c| een kind van Diepbrink? Maria staat vermeld als weduwe van Van Eunen, overl.akte Kampen 1869 no.412; |d| ook overl.akte Oudewater 1923 no.42; |e| bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid; |f| moeder Westerhuijs; |g| Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad 03.04.1865 & RA 1866 p.102; |h| ‘overleden veertien mei des namiddags te drie uur’ (overl.akte Rotterdam 12.07.1940 fol.c141 no.3833); |i| vermeld in het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting als ‘slachtoffer van de oorlog’, begr. Gem.Bpl. Crooswijk in het Bombardementsvak.

 


 

III.c. Liesabeth Weijers, ook Elizabeth, d.v. II.b, geb. Kampen 08.09.1816, naaister (1844,1848), overl. Kampen 12.06.1877, tr. Kampen 16.12.1847 Arnoldus van Loon, ged. Vaassen 14.06.1802, kleermaker (1826), wever (1847), metselaar (1848,1850), wever (1851), metselaar (1853), arbeider (1857,1879), overl. Kampen 15.11.1879, z.v. Mattheus van Loon, koopman, en Johanna van Hunderen.
– Bij het huwelijk in 1847 geen erkenning/wettiging van Elizabeth (1844). Zij woont later wel in Kampen samen met haar moeder, stiefvader Arnoldus en de vijf kinderen van Loon.|b||c|

Kind van Elizabeth:

1.                  Elizabeth Wijers, geb. Kampen 06.01.1844|a|; volgt IV.d.

Uit het huwelijk van Loon-Weijers: Christiaan, geb. Kampen 17.09.1848, marinier der derde klasse, overl. Groot Militair Hospitaal te Kota Radja (NOI) 24.02.1875|d|; Berendina, geb. Kampen 02.01.1850, overl. na 1896; Aleida, geb. Kampen 17.06.1851, overl. Kampen 29.01.1878; Marta, geb. Kampen 17.01.1853, overl. Kampen 12.12.1884; Lenard, geb. Kampen 04.04.1857, overl. Utrecht 19.12.1921.
     AvL tr. 1e Kampen 25.05.1826 Anna Snijders, geb. Kampen 24.06.1805, ged. Kampen (Bovenkerk) 30.06.1805, overl. Kampen 07.06.1846, d.v. Christiaan Snijders en Hillegjen Meijerenberg.

 

Noten: |a| aangifte door Alberta Catharina de Bruin, oud 30 jaar, vroedvrouw, moeder Elizabeth Wijers (geb.akte Kampen 1844 no.8);

|b| Bevolkingsregister Kampen 1860-1870 blad 2847, Stadsarchief Kampen (moeder en dochter Elisabeth Weijers, moeder per abuis geb. 1806); |c| email John Vermeer dated March 2nd 2021; |d| overl.akte Kampen 11.10.1876 no.436 & RA 1876 p.298 (aangifte te Batavia).

 


 

IV.d. Elizabeth Wijers, d.v. III.c, geb. Kampen 06.01.1844, woont Heiligesteeg no.75 (1905), overl. Kampen 28.04.1905, tr. Kampen 04.04.1867|b||c| Hendrik Jacob Vermeer, geb. Wageningen 28.01.1844, met no.38 in 1864 uitgeloot voor de Nationale Militie, sigarenmaker, overl. Kampen 09.01.1894, z.v. Antonie Vermeer (1809-1859) en Barendina (Brandje/Breintje) van den Brink (1804-1859).
Kind van Elisabeth (gewettigd bij huwelijk):

1.                  Antonie Hendrikus Weijers, later Vermeer, geb. Kampen 04.06.1866, overl. Kampen 19.06.1868.

Uit het huwelijk Vermeer-Wijers (moeder ook Weijers): Hendrik Jacob Vermeer, geb. Kampen 09.03.1868, sigarenmaker, naar USA (Rotterdam 06.07, New York 16.07.1907), Amerikaans staatsburger 17.02.1913, overl. Grand Rapids, Kent Co, MI 19.01.1937, begr. Grand Rapids, Kent Co, MI 22.01.1937;
en voorts: Elizabeth, geb.
Kampen 10.09.1869, overl. IJsselmuiden 28.08.1937; Antonie, geb. Kampen 22.11.1871, overl. Kampen 07.02.1883; Christiaan, geb. Kampen 17.06.1873, overl. Kampen 19.03.1874; Christiaan, geb. Kampen 27.10.1874, overl. Kampen 22.01.1882; Breintje, geb. Kampen 15.10.1876, overl. Hengelo(O) 22.01.1926; Martha, geb. Kampen 29.09.1878, overl. na 1900; Leonard, geb. Kampen 15.03.1880, overl. Hengelo(O) 28.01.1936; Berend Jan, geb. Kampen 30.05.1881; Antonia, geb. Kampen 31.03.1883, overl. Kampen 23.05.1883; Antonia Christina, geb. Kampen 09.03.1884, overl. Kampen 04.12.1886; Antonie Christiaan, geb. Kampen 19.03.1886, overl. Kampen 29.12.1888; Alijda, geb. Kampen 19.02.1888, overl. Kampen 30.04.1889; Antonie Christiaan, geb. Kampen 06.09.1889, overl. Kampen 03.04.1891.

 

Noten: |a| aangifte door Alberta Catharina de Bruin, oud 30 jaar, vroedvrouw, moeder Elizabeth Wijers (geb.akte Kampen 1844 no.8); |b| bruid natuurlijke, niet-erkende dochter volgens extract Kampen 22.03.1867 (huw.bijln Kampen 1867 no.29); |c| verklaring dat beide “door onvermogen buiten staat zijn eenige kosten tot het aangaan van een huwelijk te kunnen dragen” (ibidem).

 


 

III.d. Jan Peter Weijers, z.v. II.b, geb. Kampen 08.05.1819, schipper (1844,1847), arbeider (1853,1854), schippersknecht (1865,1866), overl. Kampen (Stadsziekenhuis) 05.07.1866, tr. 1e Kampen 19.09.1844|b| Urselina de Lat, geb. Goor 06.12.1821, dienstbode (1844), overl. Kampen 17.07.1854, d.v. Karel de Lat en Anneken ten Donkelaar; tr. 2e Kampen 31.08.1865 Johanna Elisabeth Groenenberg, geb. Kampen 29.08.1816, koopvrouw (1881), overl. IJsselmuiden 10.11.1881|a|, d.v. Johannes Groenenberg en Antonia Jans.

     JEG tr. 1e Kampen 23.05.1839 Janus Volkerts, geb. Dordrecht 07.05.1815, overl. voor 1865, z.v. Maria Volkerts; uit dit huwelijk kinderen.

Uit het huwelijk Weiers-de Lat:

1.                  Berend Jan Weiers, geb. Kampen 24.10.1844, overl. Kampen 30.05.1845.

2.                  Anna Weiers, geb. Kampen 21.03.1846, overl. Kampen 01.05.1846.

3.                  Diewertje Weiers, geb. Kampen 18.09.1847, dienstbaar (1872), tr. Amsterdam 05.06.1872 Jan de Lange, geb. Muiden ca. 1849, smid (1872), werkman (1901,1903), z.v. Hendrik de Lange en Neeltje Kruijt.
Uit dit huwelijk: Neeltje, geb. Amsterdam ca. 1872, overl. na 1893; Jan, geb. Amsterdam ca. 1875, overl. na 1903; Maria Elisabeth, geb. Amsterdam ca. 1879, overl. na 1901.

4.                  levenloze zoon, Kampen 16.05.1853.

5.                  levenloze dochter, Kampen 16.07.1854.

 

Noten: |a| ‘dat het lijk van Johanna (..) is gevonden’ (uittreksel uit IJsselmuiden in overl.akte Kampen 1881 no.431); |b| bruidegom Weiers (huw.akte Kampen 1844 no.79).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers