Familie Weijers (4)

 

(Vriezenveen)

 

 

Deze familie stamt af van Jacob Weijers en Klasina Kobes te Vriezenveen. Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien juli 2019)

 


 

I. Jacob Weijers, ook Wijhers, geb. voor 1778 (ruim veertig jaar in 1818), landbouwer te Vriezenveen, overl. Vriezenveen 31.05.1818, tr. Vriezenveen 30.08.1801 Klasina Kobes, ook Cobes, ged. Vriezenveen 02.02.1777, landbouwersche (1819,1834), boerwerkster (1836), overl. Vriezenveen 05.02.1850, d.v. Garrit Kobes (1742-1814), landbouwer, en Swennigjen Frielink (1749-1815).

     KK tr. 2e Vriezenveen 08.05.1819 Hendrik Webbink |a||b|, ook Webben, geb. Zenderen, ged. Borne 31.05.1779, landbouwer, overl. Vriezenveen 03.04.1840|g|, z.v. Jannes Webben (1818-), ook Klumpers, en Janna Henneveld (1807-).

     HW tr. 1e voor 1818 Lena Geerlink, overl. Vriezenveen 10.04.1818; uit dit huwelijk zes kinderen (1802-1817).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Weijers, geb. Vriezenveen 1800; volgt II.

2.                  Josina Weijers, geb. Vriezenveen 12.04.1803, ged. Vriezenveen 17.04.1803, boerwerkster (1836), overl. Vriezenveen 06.01.1844|f|, tr. Vriezenveen 10.12.1836 Jannes Letteboer, geb. Vriezenveen 03.07.1810, ged. Vriezenveen 08.07.1810, landbouwer, overl. Vriezenveen 08.04.1864, z.v. Lambert Letteboer en Janna Hendriks (ca.1770-1818).
Kind van Josina:

a.       Lena Jacoba Wijhers, geb. Vriezenveen 24.11.1821, overl. Vriezenveen 04.07.1823.

Uit dit huwelijk: Jan, geb. Vriezenveen 31.12.1837, overl. Vriezenveen 07.10.1913; Johanna, geb. Vriezenveen 04.08.1840, overl. Stad Almelo 19.03.1899; Lambertus, geb. Vriezenveen 15.12.1843, overl. Vriezenveen 06.01.1846.
     JL tr. 2e Vriezenveen 06.04.1844 Gesina Smoes, geb. Vriezenveen 18.08.1821, overl. Vriezenveen 08.07.1895, d.v. Berend Smoes (ca.1793-) en Janna Kobes (ca.1792-1832); uit dit huwelijk vier kinderen (1845-1863).

3.                  Janna Weijers, geb. Vriezenveen 22.08.1805, ged. Vriezenveen 25.08.1805.

4.                  Zwaantjen Weijers, ook Wijhers, geb. Vriezenveen 31.10.1807, ged. Vriezenveen 01.11.1807, dienstmeid (1833), overl. Vriezenveen 13.05.1884, tr. Vriezenveen 27.04.1833 Hendrikus Kerkdijk, geb. Vriezenveen 24.06.1814, landbouwer (1833,1836,1862,1869,1875,1888), turfschipper (1861), kattenjager, overl. Vriezenveen 02.08.1888, z.v. Mannes Kerkdijk, landbouwer, en Hendrik Mensen.
Uit dit huwelijk: Jacob, geb. Vriezenveen 18.06.1838 (no.49), overl. Vriezenveen 09.07.1880, tr. Vriezenveen 24.07.1869 Gezina Brunink (1840-1884), d.v. Geert Brunink en Hendrika Wijhers;
en voorts: Mannes, geb. Vriezenveen 14.03.1834, overl. Vriezenveen 31.08.1881; Hendrika Johanna, geb. Vriezenveen 14.06.1836, overl. Vriezenveen 21.01.1871; Jacob, geb. Vriezenveen 17.06.1838; Jan Reint, geb. Vriezenveen 19.08.1840, overl. Vriezenveen 04.11.1918; Klazina Hendrika, geb. Vriezenveen 02.02.1844, overl. Vriezenveen 30.01.1899; Derkdina, geb. Vriezenveen 30.10.1847, overl. Vriezenveen 29.03.1903; Johannes, geb. Vriezenveen 09.05.1850, overl. Vriezenveen 08.07.1919; Hendrik, geb. Vriezenveen 05.08.1854, overl. Vriezenveen 10.05.1936.

5.                  Hendrika Weijers, ged. Vriezenveen 27.06.1810, overl. Vriezenveen 01.07.1810.

6.                  Hendrika Wijhers, geb. Vriezenveen ca. 1813|e|, overl. Vriezenveen 14.01.1848|c|, tr. voor 1840 Geert Brunink, ook Brünink, geb. Scheerhorn (Emlichheim) 1818, wever (1840), turfschipper (1842), landbouwer (1844,1850), overl. Vriezenveen 12.11.1883, z.v. Hendrik Brunink en Geze Jeurink.
Uit dit huwelijk: Gezina, geb. Vriezenveen 12.02.1840, overl. Vriezenveen 12.04.1884, tr. 1e Vriezenveen 24.07.1869 Jacob Kerkdijk (1838-1880), z.v. Hendrikus Kerkdijk en Zwaantjen Weijers; tr. 2e Vriezenveen 14.05.1881 Gerrit Top, geb. Den Ham 29.08.1835, z.v. Derk Top, landbouwer, en Elsje Wunnink:
en voorts: Johanna, geb. Vriezenveen 27.04.1842, overl. Vriezenveen 23.11.1869; Hendrik, geb. Vriezenveen 24.08.1844, overl. Vriezenveen 04.04.1897.
     GT tr. 2e Vriezenveen 15.07.1848 Hermina Grobben, geb. Vriezenveen ca. 1815, dienstmeid (1848), overl. Vriezenveen 01.06.1865, d.v. Frederikus Grobben en Jennigjen Vrielink.

7.                  Jacoba Johanna Weijers, geb. Vriezenveen 31.07.1814, ged. Vriezenveen 07.08.1814, overl. Vriezenveen 05.05.1842, tr. Vriezenveen 15.11.1834 Bartus Letteboer, geb. Vriezenveen 03.04.1808, ged. Vriezenveen 10.04.1808, schaapherder (1834), landbouwer (1837), militair (1839), landbouwer (1845), overl. Vriezenveen 20.12.1845, z.v. Lambert Letteboer (1751-1844), landbouwer, en Janna Hendriks Prinsen (ca.1770-1818).
Uit dit huwelijk: Jacob, geb. Vriezenveen 23.02.1835; Jan, geb. Vriezenveen 04.01.1837, overl. Vriezenveen 14.05.1838; Janna, geb. Vriezenveen 03.04.1839; levenloze zoon Vriezenveen 01.10.1841.
     BL tr. 2e Vriezenveen 1844 Hendrika Kolthof, geb. Vriezenveen 23.02.1823, landbouwster (1849), overl. Vriezenveen 11.05.1860, d.v. Gerhardus Kolthof en Klasina Vrielink.
     HK tr. 2e Vriezenveen 28.07.1849 Hendrik Jan Dikkers, geb. Den Ham 24.11.1824, arbeider (1849,1860), landbouwer (1878), overl. Vriezenveen 19.04.1899, z.v. Arend Dikkers, wever, en Zwaantje Hendriks.
     HJD tr. 2e Vriezenveen 11.08.1860 Helena Wessels, geb. Vriezenveen 10.11.1812, arbeidster (1839), overl. Vriezenveen 16.09.1874, d.v. Gerrit Wessels en Aleida Kolthof; tr. 3e Vriezenveen 02.08.1878 Hendrika Hilberink, geb. Tubbergen 1850 (no.30), overl. Vriezenveen 04.12.1885, d.v. Berend Hilberink en Dina Braakman.
     HW tr. 1e Den Ham 22.06.1839 Hermannus Neurink, geb. Vriezenveen ca. 1812, arbeider, overl. Vriezenveen 30.01.1854, z.v. Egbert Neurink en Gerritdina Wichers.

 

Noten: |a| genoemd als stiefvader van de bruidegom (Gerrit), huw.akte Vriezenveen 1826 no.4; |b| genoemd als stiefvader van de bruid (Josina), huw.akte Vriezenveen 1836 no.17; |c| moeder Gezina genoemd in overl.akte Vriezenveen 1848 no.12; |d| Janna heeft dan als voogd Jannes Letteboer en als toeziend voogd (haar oom) Gerrit Weijers; bij het huwelijk een kind gewettigd; |e| niet in inv.508 volgens database Streekarchief Twente te Delden; |f| Jezina Wijhers (overl.akte Vriezenveen 1844 no.3); |g| Webbink, e.v. Gesiena Kobus (overl.akte Vriezenveen 1840 no.24).

 


 

II.  Gerrit Weijers, ook Wijhers, z.v. I, geb. Vriezenveen 16.11.1800, ged. Vriezenveen 23.11.1800, landbouwer (1826,1834), turfschipper (1857), landbouwer (1866), overl. Vriezenveen 13.02.1870|a|, tr. Vriezenveen 12.05.1826 Klasina Kobus, ook Kobes, geb. Vriezenveen 03.12.1806, ged. Vriezenveen 07.12.1806, landbouwster (1866), overl. Vriezenveen 11.11.1867, d.v. Berent Kobus (1756-1807), landbouwer, en Janna Gerrits Smelt (1773-1857)|d|, landbouwersche.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacob Bernardus Weijers, geb. Vriezenveen 1827; volgt III.a.

2.                  Johanna Wijhers, Janna, geb. Vriezenveen 20.10.1829, dienstmeid (1853), overl. Vriezenveen 18.12.1904, tr. Vriezenveen 19.02.1853 Hendrik Aalderink, geb. Vriezenveen 24.12.1825, wever (1853), landbouwer (1877,1878), doodgraver (1881), overl. Vriezenveen 19.03.1881, z.v. Hendrik Aalderink (1792-1846) en Gezina Geerlings Schipper (-1852).
Uit dit huwelijk: Hendrika Gesina, geb. Vriezenveen 26.12.1853, overl. Vriezenveen 21.11.1932; Klazina Gerritdina, geb. Vriezenveen 12.03.1856, overl. Vriezenveen 19.02.1940; Gerritdina, geb. Vriezenveen 23.04.1858, overl. Vriezenveen 07.05.1926; Gerrit, geb. Vriezenveen 31.07.1860, overl. na 1889; Hendrik, geb. Vriezenveen 13.04.1862, overl. Almelo 29.01.1947; Hein, geb. Vriezenveen 04.04.1864; Johan, geb. Vriezenveen 26.01.1866, overl. Vriezenveen 10.03.1871; Gerharda Hermina, geb. Vriezenveen 22.08.1868; Bernard Herman, geb. Vriezenveen 17.10.1870, overl. Vriezenveen 09.12.1872; Bernard Herman, geb. Vriezenveen 07.01.1873, overl. Vriezenveen 18.09.1873.

3.                  Clasina Weijers, ook Wijhers, geb. Vriezenveen 18.07.1832, overl. Vriezenveen 19.02.1842.

4.                  Berend Weijers, geb. Vriezenveen 1834; volgt III.b.

5.                  Gerhardus Weijers, geb. Vriezenveen 10.11.1836, overl. Vriezenveen 09.09.1838.

6.                  Gerharda Wijhers, geb. Vriezenveen 07.03.1839, overl. Vriezenveen 08.01.1848.

7.                  Herman Weijers, ook Wijhers, geb. Vriezenveen 01.09.1841, landbouwer (1866), boerenknecht (1868), overl. Vriezenveen 03.05.1868.

8.                  Kornelius Wijhers, geb. Vriezenveen 23.09.1844, overl. Vriezenveen 23.01.1848.

9.                  levenloze zoon, Vriezenveen 12.06.1847.

10.              Cornelius Gerhardus Weijers, geb. Vriezenveen 1849; volgt III.c.

 

Noten: |a| per abuis in overlijdensakte (1870 no.19) Gerrit Kobes Weijers genoemd, volgens huw.akte Vriezenveen 1873 no.34; |b| per abuis in overlijdensakte Klasina Kobus genoemd, huw.akte Vriezenveen 1873 no.34; |d| akte no.57 nakijken.

 


 

III.a. Jacob Bernardus Weijers, ook Wijhers, z.v. II, geb. Vriezenveen 02.08.1827|c|, turfschipper (1857), landbouwer (1866), arbeider (1871), landbouwer (1879), nachtwacht (1890), woont Vriezenveen (1890), overl. Stad Almelo 19.09.1890|a|, tr. Vriezenveen 21.11.1857 Clazina Nijkamp, geb. Vriezenveen 26.01.1838|b|, overl. Vriezenveen 14.03.1906, d.v. Jan Nijkamp (ca.1805-1878), landbouwer, en Egberdina Engberts (ca.1805-1858).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Weijers, geb. Vriezenveen 1858; volgt IV.a.

2.                  Jan Wijhers, geb. Vriezenveen 06.07.1860, overl. Vriezenveen 17.08.1860.

 

Noten: |a| ook overl.akte Vriezenveen 1890 no.66; |b| Clasina; |c| Wijhers (geb.akte Vriezenveen 1827 no.56).

 


 

IV.a.  Gerrit Weijers, z.v. III.a, geb. Vriezenveen 19.09.1858, wever (1879,1882), fabrieksarbeider (1906,1916), landbouwer (1931), woont Vriezenveen (1906,1916), overl. Beerzerveld (Ommen) 20.04.1931, tr. Vriezenveen 15.11.1879 Gezina Vetker, geb. Vriezenveen 10.07.1856, overl. Vriezenveen 29.03.1888, d.v. Jan Vetker (ca.1824-), arbeider, en Gesina Oudendijk (1829-1862).

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacob Bernardus Weijers, geb. Vriezenveen 1880; volgt V.a.

2.                  Frederik Hendrik Weijers, geb. Vriezenveen 03.08.1881, ged. Vriezenveen 04.09.1881, overl. Vriezenveen 11.02.1882.

3.                  Jan Weijers, geb. Vriezenveen 26.08.1882, ged. Vriezenveen 05.11.1882, landbouwer (1918), overl. Vriezenveen 29.09.1918; ongehuwd.

4.                  Cornelis Weijers, geb. Vriezenveen 17.07.1884, ged. Vriezenveen 07.09.1884, kleermaker (1909), landbouwer (1916), tr. Vriezenveen 10.06.1916 Jennigje Warmelink, geb. Ambt Ommen 29.09.1873 (akte), overl. Vriezenveen 10.03.1939, d.v. Jan Warmelink en Hermina Otman.
     JW tr. 1e Vriezenveen 1910 Jan Gerritsen, geb. Vriezenveen 05.01.1870, overl. Vriezenveen 21.10.1914, z.v. Egbert Gerritsen en Berendina Pleij.

5.                  Gerhard Weijers, geb. Vriezenveen 1886; volgt V.b.

 


 

V.a.  Jacob Bernardus Weijers, z.v. IV.a, geb. Vriezenveen 06.07.1880, ged. Vriezenveen 01.08.1880, fabrieksarbeider (1906,1909,1916), chauffeur (1924,1930,1932), woont Vriezenveen (1909,1924), tr. Vriezenveen 28.04.1906 Roelofje Eggen, geb. Avereest 20.05.1885, d.v. Willem Eggen (1860-), landbouwer, en Geertjen Stegeman (1860-1890).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Weijers, geb. Vriezenveen 18.11.1906, fabrieksarbeider, tr. Den Ham 21.03.1930 Siena Kottier, geb. Den Ham ca. 1910, fabrieksarbeidster (1930), d.v. Jannes Kottier en Hilligje Veneberg.

2.                  Willem Weijers, geb. Vriezenveen 09.11.1909.

3.                  Gezina Weijers, geb. Vriezenveen 28.09.1912, tr. Vriezenveen 10.12.1932 (echtsch. Almelo 21.07.1954) Hijlke Hoft, geb. Zwolle ca. 1909, expediteur, z.v. Gerrit Hoft en Aaltje Schoten.

4.                  Jennegien Weijers, geb. Vriezenveen ca. 1918, overl. Vriezenveen 19.05.1924.

 


 

V.b.  Gerhard Weijers, z.v. IV.a, geb. Vriezenveen 10.01.1886, ged. Vriezenveen 07.03.1886, fabrieksarbeider (1909,1923), woont Vriezenveen (1909,1923), overl. Vriezenveen 14.02.1951, tr. Vriezenveen 16.01.1909 Julia Nijkamp, geb. Vriezenveen 22.01.1878, overl. Vriezenveen 17.02.1956, d.v. Johannes Nijkamp (1844-), landbouwer, en Hendrika Spijker (1841-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Weijers, geb. Vriezenveen 29.03.1909, overl. Almelo 30.12.1922|a|.

2.                  Gezina Weijers, geb. Vriezenveen 07.09.1910, overl. Vriezenveen 18.08.1911.

3.                  Gerrit Weijers, geb. Vriezenveen 15.09.1912, overl. Vriezenveen 23.01.1990.

4.                  Gezina Hendrika Weijers, geb. Vriezenveen 21.04.1914, overl. Hengelo(O) 29.07.1995, tr. Vriezenveen 20.03.1947 Jelle Oostindie, geb. Nieuwe Pekela 04.12.1913, overl. Hellendoorn 25.11.1993, z.v. Peter Oostindie en Harmina Blaauw.
Uit dit huwelijk twee kinderen, en: levenloos kind, Wierden 15.04.1948; levenloos kind Almelo 17.10.1954.

5.                  Hendrik Weijers, geb. Vriezenveen 29.09.1915, overl. Vriezenveen 06.08.1917.

6.                  Hendrik Weijers, geb. Vriezenveen 11.06.1918.

 

Noten: |a| ook overl.akte Vriezenveen 1923 no.1.

 


 

III.b.  Berend Weijers, z.v. II, geb. Vriezenveen 09.08.1834, turfschipper (1857), landbouwer (1866,1871,1876), overl. Vriezenveen 03.07.1876, tr. 1e Vriezenveen 04.08.1866 Aaltjen Jonker, geb. Vriezenveen 30.07.1835, dienstmeid (1866), overl. Vriezenveen 12.05.1867, d.v. Roelof Jonker (1798-1866), landbouwer, en Hermina Kobes (1809-1883); tr. 2e Vriezenveen 16.05.1871 Hendrika Hoek, geb. Vriezenveen 27.06.1838, dienstmeid (1871), overl. Vriezenveen 04.01.1879, d.v. Johannes Hoek (1816-1843) en Gesina Jansen (1814-).

Uit het huwelijk Weijers-Jonker:

1.                  Roelof Weijers, geb. Vriezenveen 1866; volgt IV.a2.

Uit het huwelijk Weijers-Hoek:

2.                  Gerrit Weijers, geb. Vriezenveen 1872; volgt IV.a3.

3.                  Johannes Weijers, geb. Vriezenveen 06.09.1873, ged. Vriezenveen 05.10.1873, overl. Rijssen 31.03.1939, tr. Rijssen 11.12.1897 Antonia Schuurs, geb. Wierden 10.06.1875 (akte), overl. Rijssen 19.01.1931, d.v. Teunis Schuurs en Anna Maria van Petersen.

4.                  levenloze zoon, Vriezenveen 01.05.1875.

 


 

IV.a2.  Roelof Weijers, z.v. III.b, geb. Vriezenveen 26.11.1866, ged. Vriezenveen 06.01.1867, boerenknecht (1891), landbouwer (1913), overl. Wierden 23.12.1915, tr. Wierden 14.05.1891 Everdina Dakhorst, geb. Wierden 1866 (no.110), landbouwster (1916), overl. Zuna (Wierden) 22.05.1933, d.v. Hendrik Dakhorst, landbouwer, en Maria Vennemars.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Weijers, geb. Wierden 1893 (no.68), overl. Wierden 19.06.1954, tr. Wierden 20.04.1916 Gerrit Hendrik Baan, geb. Holten 1890 (no.6), landbouwer (1916), overl. na 1954, z.v. Jannes Baan, landbouwer, en Gesina Meijer.

2.                  Aaltjen Weijers, geb. Wierden ca. 1898, tr. 1e Rijssen 14.05.1921 Jan Wolterink, geb. Rijssen 03.04.1899, fabrieksarbeider (1926), overl. Rijssen 17.03.1926, z.v. Berend Wolterink en Hendrika Lichtenberg, tr. 2e Rijssen 12.05.1928 Willem Kamphuis, geb. Rijssen 10.02.1896 (no.30), fabrieksarbeider, z.v. Arend Jan Kamphuis en Gesina Bruins.
     WK tr. 1e Rijssen 11.10.1919 Dina Zandvoort, geb. Rijssen 23.10.1896 (no.157), fabrieksarbeidster (1919), overl. Rijssen 28.03.1923, d.v. Harm Zandvoort en Jenneken Pot.

3.                  Hendrik Weijers, geb. Wierden ca. 1901; volgt V.c.

4.                  Berend Jan Weijers, geb. Wierden ca. 1906, fabrieksarbeider, tr. Rijssen 27.06.1931 Maria Slagman, geb. Rijssen ca. 1907, d.v. Gradus Slagman en Janna Bakker.

5.                  Evert Jan Weijers, geb. Wierden xx.02.1913, overl. Wierden 24.05.1913.

 


 

V.c. Hendrik Weijers, z.v. IV.a2, geb. Wierden ca. 1901, fabrieksarbeider, tr. Wierden 16.04.1925 Hendrika Hermina Timmerman, geb. Wierden ca. 1900, d.v. Gerrit Timmerman en Hendrikjen van der Kolk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Roelof Weijers, geb. Wierden xx.09.1925, overl. Wierden 21.12.1925.

 


 

IV.a3. Gerrit Weijers, z.v. III.b, geb. Vriezenveen 06.03.1872, ged. Vriezenveen 07.04.1872, landbouwer, arbeider (1910), overl. Enter (Wierden) 16.02.1910|a|, tr. Wierden 27.04.1899 Hendrina Kempe, geb. Wierden ca. 1876, overl. Wierden 29.02.1956, d.v. Willem Kempe, landbouwer, en Gerritdina Nijland.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritdina Weijers, geb. Wierden 11.08.1899, tr. Wierden (bs)(nh) 30.09.1926 Berend Hendrik Hemmink, geb. Hellendoorn 1890 (no.172), landbouwer, z.v. Lefert Hemmink en Geertje Lusseveld.

2.                  Hendrika Willemina Weijers, geb. Rijssen 23.11.1900 (no.179), tr. Rijssen 16.07.1927 Jan Willem ten Hove, geb. Rijssen ca. 1902, steenbakker, z.v. Jacobus ten Hove en Diena ten Bolscher.

 

Noten: |a| per abuis wekt de akte met de formulering ‘beiden wonende te Wierden’ de indruk dat Gerrit’s ouders Berend Weijers en Hendrika Hoek nog in leven zijn (overl.akte Wierden 1910 no.14).

 


 

III.c.  Cornelius Gerhardus Weijers, z.v. II, geb. Vriezenveen 07.09.1849, landbouwer te Vriezenveen (1873,1898,1911), overl. Vriezenveen 09.03.1934, tr. Vriezenveen 24.12.1873 Janna Alberdina Berkhoff, geb. Vriezenveen 12.09.1852, overl. Vriezenveen 30.08.1937, d.v. Gradus Berkhoff (1806-1879), landbouwer, en Gezina Fikkert (1825-1900).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhardus Weijers, geb. Vriezenveen 1874; volgt IV.b.

2.                  Klasina Weijers, geb. Vriezenveen 18.11.1875, ged. Vriezenveen 05.12.1875, overl. na 1934, tr. Vriezenveen 21.05.1898 Hendrikus Ramerman, geb. Vriezenveen 01.06.1876, ged. Vriezenveen 02.07.1876, landbouwer (1898), wever (1923), fabrieksarbeider (1925), overl. Vriezenveen 19.07.1934, z.v. Egbert Ramerman (1849-1900), landbouwer, en Hermina Abbink (1849-1921).
Uit dit huwelijk: Egbert, geb. Vriezenveen 03.09.1898, overl. na 1923; Alberdina Janna, geb. Ambt Almelo ca. 1901, overl. na 1925; Herman, geb. Vriezenven 22.09.1913.

3.                  Gerrit Weijers, geb. Vriezenveen 1878; volgt IV.c.

4.                  Gerhard Weijers, geb. Vriezenveen 1880; volgt IV.d.

5.                  Cornelius Gerhardus Weijers, geb. Vriezenveen 1882; volgt IV.e.

6.                  Jan Weijers, geb. Vriezenveen 1885; volgt IV.f.

7.                  Johanna Weijers, geb. Vriezenveen 14.08.1887, ged. Vriezenveen 04.09.1887, tr. Vriezenveen 29.04.1911 Albertus Schipper, geb. Vriezenveen 06.06.1886, ged. Vriezenveen 04.07.1886, fabrieksarbeider (1911), z.v. Hendrik Schipper (1849-1929), landbouwer, en Dina Meijer (1848-1897).
Uit dit huwelijk: Dina, geb. Vriezenveen 22.01.1912; Hendrika, geb. Vriezenveen xx.10.1916, overl. Vriezenveen 18.11.1916.

8.                  Johannes Weijers, geb. Vriezenveen 1891; volgt IV.g.

9.                  Herman Weijers, geb. Vriezenveen 13.12.1893 (no.117), overl. Vriezenveen 14.01.1894.

10.              Herman Weijers, geb. Vriezenveen 05.12.1895, ged. Vriezenveen 12.01.1896, fabrieksarbeider (1918), overl. (Spaanse griep) Vriezenveen 16.10.1918; ongehuwd.

 


 

IV.b.  Gerhardus Weijers, z.v. III.c, geb. Vriezenveen 29.01.1874, ged. Vriezenveen 01.03.1874, landbouwer (1898), fabrieksarbeider (1899,1903,1918), wever (1921), woont Vriezenveen (1899,1918), overl. Almelo 21.10.1921|a|, tr. Vriezenveen 01.04.1899 Alberdina Nijkamp, geb. Vriezenveen 22.10.1866, overl. Vriezenveen 31.12.1944, d.v. Jan Hendrik Nijkamp (1831-1892) en Theresia Coes (1832-1916).

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochter, Vriezenveen 15.01.1900.

2.                  Cornelius Gerhardus Weijers, geb. Vriezenveen 24.09.1901, ged. Vriezenveen 03.11.1901.

3.                  Theresia Weijers, geb. Vriezenveen 19.12.1903, ged. Vriezenveen 07.02.1904, overl. Vriezenveen 19.08.1904.

 

Noten: |a| woont Vriezenveen (overl.akte Almelo 1921 no.228); ook overl.akte Vriezenveen 22.10.1921 no.78.

 


 

IV.c.  Gerrit Weijers, z.v. III.c, geb. Vriezenveen 21.07.1878, ged. Vriezenveen 08.09.1878, fabrieksarbeider (1900,1902), landbouwer (1906,1913), fabrieksarbeider (1912,1918), woont Vriezenveen (1900,1918), overl. na 1945, tr. Vriezenveen 17.02.1900 Fina Ramerman, geb. Vriezenveen 30.01.1879, overl. Vriezenveen 23.02.1945, d.v. Egbert Ramerman (1849-1900), landbouwer, en Hermina Abbink (1849-1921).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermina Weijers, geb. Vriezenveen 08.03.1901, ged. Vriezenveen 05.05.1901, tr. Vriezenveen 07.11.1924 Gerhard Veendal, geb. Vriezenveen 11.04.1898, fabriekarbeider, z.v. Gerrit Veendal (1873-) en Hendrika Wessels (1871-1947).

2.                  Janna Alberdina Weijers, geb. Vriezenveen 01.07.1903, ged. Vriezenveen 06.12.1903, fabriekarbeidster (1928), tr. Vriezenveen 23.02.1928 Johan Andries Pape, geb. Vriezenveen 17.08.1906, fabriekarbeider, z.v. Gerrit Pape (1874-1935) en Johanna Jonker (1879-).

3.                  Egberta Weijers, geb. Vriezenveen 14.01.1906, ged. Vriezenveen 04.03.1906, overl. Vriezenveen 21.08.1906.

4.                  Egbertha Weijers, geb. Vriezenveen 30.06.1907, overl. Vriezenveen 02.10.1975, tr. Hendrik Berkhof, geb. Vriezenveen 17.04.1906, overl. Vriezenveen 07.12.1981, z.v. Hendrikus Berkhof (1863-1909) en Annigjen Schotman (1865-1941).
Uit dit huwelijk vier kinderen.

5.                  Cornelia Gerharda Weijers, geb. Vriezenveen 02.07.1910, overl. Vriezenveen 13.01.1943, tr. Vriezenveen 1935 Gerrit Engberts, geb. Vriezenveen 1897, overl. na 1943, z.v. Roelof Engberts (1861-1939) en Hendrika Johanna Coster (1873-1927).
Uit dit huwelijk: Gerrit, geb. Vriezenveen xx.07.1939, overl. Vriezenveen 10.08.1939.

6.                  Egbert Weijers, geb. Vriezenveen 07.09.1912.

7.                  Fina Weijers, geb. Vriezenveen ca. 1920, overl. Vriezenveen 28.04.1945, otr. Vriezenveen 1943|a| Hendrik Dasselaar, geb. ca. 1921, overl. na 1945.

 

Noten: |a| Twentsch nieuwsblad 27.11.1943.

 


 

IV.d.  Gerhard Weijers, z.v. III.c, geb. Vriezenveen 04.07.1880, ged. Vriezenveen 01.08.1880, fabrieksarbeider (1902,1905), opperman (1908), wever (1922), overl. Almelo 20.07.1922|a|, tr. Vriezenveen 18.10.1902 Gerritdina Letteboer, geb. Vriezenveen 09.01.1879, overl. Vriezenveen 25.02.1916, d.v. Gerrit Letteboer (1845-1885) en Elizabeth Steunebrink (1846-1937).

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelius Gerhardus Weijers, geb. Vriezenveen 04.09.1903, ged. Vriezenveen 01.11.1903.

2.                  Gerrit Weijers, geb. Vriezenveen 24.02.1905, overl. Vriezenveen 23.04.1905.

3.                  Gerrit Weijers, geb. Vriezenveen 01.10.1908.

 

Noten: |a| woont te Vriezenveen (overl.akte Almelo 1922 no.201); ook overl.akte Vriezenveen 1922 no.54.

 


 

IV.e.  Cornelius Gerhardus Weijers, z.v. III.c, geb. Vriezenveen 07.10.1882, ged. Vriezenveen 05.11.1882, fabrieksarbeider (1906,1930), overl. Vriezenveen 26.11.1941, tr. Vriezenveen 17.02.1906 Jezina Hendrika Lamberts, geb. Vriezenveen 14.03.1877, overl. na 1941, d.v. Gerrit Lamberts (1852-1889) en Gerritdina Jansen (1842-1929).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritdina Janna Weijers, geb. Vriezenveen 23.07.1906, fabriekarbeidster (1930), tr. Vriezenveen 09.10.1930 Herman Jansen, geb. Vriezenveen 1902, fabriekarbeider, z.v. Hendrikus Jansen (1874-) en Gerritdina Brunink (1874-1936).

2.                  Cornelia Gerharda Weijers, geb. Vriezenveen 06.06.1908.

3.                  Gerrit Weijers, geb. Vriezenveen 26.10.1911.

4.                  Janna Alberdina Weijers, geb. Vriezenveen ca. 1915, overl. Almelo 21.07.1959, tr. Johan Companjen.

 


 

IV.f.  Jan Weijers, z.v. III.c, geb. Vriezenveen 02.01.1885, ged. Vriezenveen 01.02.1885, fabrieksarbeider (1909,1916), overl. Vriezenveen 30.12.1961, tr. Vriezenveen 10.07.1909 Johanna Fredrika Aalderink, geb. Vriezenveen 09.06.1887, overl. Vriezenveen 10.05.1950, d.v. Johan Aalderink (1856-1899) en Gerritdina Abbink (1856-1924).

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna Alberdina Weijers, geb. Vriezenveen 12.08.1909, overl. Vriezenveen 05.09.1909.

2.                  Gerritdina Weijers, geb. Vriezenveen 12.08.1909, overl. Vriezenveen 23.10.1910.

3.                  Gerritdina Weijers, geb. Vriezenveen 23.10.1911, overl. Vriezenveen 31.12.1982, tr. Vriezenveen 17.10.1935 Roelof Dekker, geb. Vriezenveen 01.07.1911, overl. Almelo 01.04.1976, z.v. Johannes Dekker (1872-1937) en Anna Jansen (1875-1952).

4.                  Janna Alberdina Weijers, geb. Vriezenveen 26.12.1913.

5.                  Johanna Weijers, geb. Vriezenveen ca. 1915, overl. Vriezenveen 02.07.1916.

 


 

IV.g.  Johannes Weijers, z.v. III.c, geb. Vriezenveen 01.03.1891, ged. Vriezenveen 05.04.1891, landbouwer (1913), veenarbeider (1918), arbeider (1922), tr. 1e Vriezenveen 19.04.1913 Janna Wiltvank, geb. Vriezenveen 28.10.1890, overl. Vriezenveen 28.04.1917, d.v. Jan Willem Wiltvank (1858-1939), landbouwer, en Johanna Brunink (1855-1929); tr. 2e Vriezenveen 11.05.1918 Lena Schuurman, geb. Vriezenveen 08.12.1882, overl. Vriezenveen 28.06.1921, d.v. Berend Jan Schuurman en Lena Brunink; tr. 3e Vriezenveen 10.06.1922 Aaltje Stellinga, geb. Ambt Hardenberg ca. 1896, d.v. Jannes Stellinga en Gesina Snijder.

     LS tr. 1e Vriezenveen 26.10.1907 Gerrit Jan Bosch, geb. Tubbergen 1877, fabriekarbeider, overl. Vriezenveen 31.12.1914, z.v. Berend Bosch en Gerritdina Jansen.

Uit het huwelijk Weijers-Wiltvank:

1.                  Janna Alberdina Weijers, geb. Vriezenveen 14.07.1913, overl. Vriezenveen 31.05.1917.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers