Familie Weijers (5)

 

(Spankeren)

 

Deze familie stamt af van Hendrik Weijers en Catharina Hendriks te Spankeren. Nazaten van zoon Willem (1791-1849) heten later meest Wijers, nazaten van zoon Aalbert (1789-1879) heten later meest Weijers.

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

De genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van J.H. Wijers. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien juli 2021)

 


 

I.  Hendrik Weijers, j.m. te Steenderen, overl. Spankeren 17.07.1800, begr. Spankeren 19.07.1800|e|, otr. 1e Steenderen 03.02.1782|f||h|, tr. Zutphen 17.02.1782 Willemina Hemsink, overl. Spankeren 18.04.1787, begr. Spankeren 23.04.1787|j|; otr./tr. 2e Lathum 28.08/19.09.1790|g|, otr. Spankeren 28.08.1790|i|, otr. Rheden 29.08.1790|k|, tr. Spankeren 18.09.1790 Catharina Hendriks(en), Trijntjen|a|, geb. Drempt, overl. Hummelo en Keppel tussen 1800 en 1826.

     CH tr. 2e tussen 1800 en 1820|p| Hendrik Harmsen, dagloner.

Uit het huwelijk Weijers-Hemsink:

1.                  Everdina Wijers, geb. Vorden 22.12.1782, ged. Vorden 26.12.1782|q|, werkvrouw (1819,1824), overl. Heerde 14.02.1844, tr. Zutphen 08.09.1824 Willem van den Heuvel, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 14.02.1796, verwergezel (1824), rijksambtenaar (1846,1853), overl. Ede 23.11.1853, z.v. Jan Johannes van den Heuvel en Amelia Oostveen (1761-1840).
     WvdH tr. 2e Ede 15.06.1846 Maatje van de Craats, geb. Ede ca. 1794, overl. Ede 26.05.1854, d.v. Anthonij van de Craats en Gijsbertje van Veldhuizen.
Kinderen van Everdina|l||o|:

1.         Garrit Wijers, geb. Zutphen 06.12.1815, overl. Zutphen 16.01.1816.

2.         Willem Wijers, geb. Zutphen 20.10.1817, overl. Zutphen 18.08.1818.

3.         Jan Willem Wijers, geb. Zutphen 28.07.1819, overl. Zutphen 04.11.1819.

4.         Jan Hendrik Willem Wijers, geb. Zutphen 04.02.1824, overl. Zutphen 13.02.1824.

2.                  Jan Wijers, geb. Vorden 10.04.1785, ged. Vorden 17.04.1785.

         kind van Hendrik Jan Wijers, overl. Vorden 29.12.1786, begr. Vorden 02.01.1787|r|.

Uit het huwelijk Weijers-Hendriks:

3.                  Willem Weijers, geb. Spankeren 06.05.1791; volgt II.a.

4.                  Hendrika Weijers, geb. Spankeren 21.02.1793, ged. Spankeren 24.02.1793|c|, dienstmeid (1820,1823), daghuurster (1833), w.s. overl. Doesburg 18.01.1858|n|.
Kinderen van Hendrika:

a)         Hendrik Wijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 12.03.1820|m|, ged. Drempt 16.04.1820, boerenknecht, overl. Beimerwaard 31.03.1833 (huis van Dirk Pieper).|s|

b)        Everd Wijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 24.10.1823, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 31.10.1823.

5.                  Evert Weijers, geb. Spankeren 23.03.1795, ged. Spankeren 01.03.1795|b|.

6.                  Jasper Weijers, geb. Spankeren 14.12.1796, ged. Spankeren 20.12.1796, boerenknecht (1857), overl. Leuvenheim (Brummen) 22.06.1857.

7.                  Aalbert Weijers, geb. Spankeren 02.11.1798; volgt II.b.

8.                  Hendrik Weijers, geb. Spankeren 21.02.1793, ged. Spankeren 24.02.1793|c|, vernoemd naar de vader die zes weken voor zijn geboorte stierf.

 

Noten: |a| in overlijdensakte abusievelijk Trijntjen genoemd {huw.bijl. Didam 1826 no.7}; |b| inv.1367 p.66; |c| inv.1367 p.62 {Hendricka}; |d| inv.1367 p.74; |e| inv.1369 p.35; |f| RBS 1430 # 572; |g| Lathum 162; |h| w-169 in P.A.M. van den Berg, Gezinnenboek Steenderen (2000); |i| inv.1368 p.89 (te Lathum door Ds Colenbrander ingeschreven; att. naar Lathum 18.09.1790); |j| inv.1369 p.26; |k| RBS 1358 (trouwboek Rheden, weduwnaar Willemina Hemsing, bruid Catharina Hendriksen, att. van Lathum over huwelijksproclamatien, att. naar Spankeren voor huwelijk); |l| allen aangegeven door Philippina de Rooij geboren Smeenk, vroedvrouw; |m| aangegeven door Hendrik Harmsen, Hendrika’s stiefvader (geb.akte Hummelo en Keppel 1820 no.22); |n| 63 jaar, ‘zijnde aan de comparanten de namen der ouders van de overledene niet bekend’ (overl.akte Doesburg 1858 no.11); |o| in de huwelijksacte Zutphen 1824 no.50 staat niets over de kinderen van Everdina; |p| niet gevonden in trouwboek Hummelo (ndg) 1772-1830 (transcriptie OTGB Hu-06); |q| get. Hendrica Wijers; |r| RBS 1612; |s| website Gezinsklapper Rheden.

 


 

II.a.  Willem Weijers, z.v. I, geb. Spankeren 06.05.1791, ged. Spankeren 08.05.1791|a|, dagloner te Drempt (1823,1828,1830,1849), overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 23.05.1849|b|, tr. Hummelo en Keppel 12.05.1821 Elisabeth Selle, ook Zelle, geb. Silvolde ca. 1788, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 29.04.1850, d.v. Garret Selle en Janna Hengeveld.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Wijers, geb. Wisch 03.11.1821; volgt III.a.

2.                  Garret Jan Wijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel ) 29.01.1825; volgt III.b.

3.                  levenloze dochter, Drempt (Hummelo en Keppel) 14.12.1828.

4.                  Willem Cornelis Weijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 22.03.1830, ged. Drempt 18.04.1830, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 18.10.1830.

 

Noten: |a| inv.1367 p.59; |b| oud 62 jaar (overl.akte Hummelo en Keppel 1849 no.42).

 


 

III.a.  Hendrik Wijers, z.v. II.a, geb. Wisch 03.11.1821, dagloner, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 29.04.1863, tr. Hummelo en Keppel 09.05.1849|a| Johanna Elisabeth Borgmeijer, geb. Steenderen 09.12.1826, dienstmeid (1849), dagloonster (1856,1863), overl. na 1863|e|, d.v. Johan Borgmeijer, blauwverver, en Elisabeth Rozen/Rozema.

Uit dit huwelijk:|b|

1.                  Jan Willem Weijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 26.02.1850, ged. Drempt 21.04.1850, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 31.07.1850.

2.                  Johanna Elisabeth Weijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 12.02.1851, ged. Drempt 30.03.1851, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 31.03.1856.

3.                  Jan Willem Wijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 03.03.1853, ged. Drempt 08.05.1853, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 09.07.1859.

4.                  Garret Jan Wijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 07.05.1855, ged. Drempt (Hummelo en Keppel) 03.06.1855, overl. Nijmegen 09.05.1885|d|.

5.                  Hendrik Weijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 09.07.1857; volgt IV.a.

6.                  Harmanus Willem Weijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 12.03.1860, ged. Drempt 09.09.1860, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 16.04.1863.

7.                  Johan Weijers, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 04.05.1863, ged. Drempt xx.07.1863, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 20.12.1874.

 

Noten: |a| voogd van de bruid Steven Klein Lenderink, toeziend voogd van de bruid Gerhard Lodewijk Borgmeijer (huw.akte Hummelo en Keppel 1849 no.13); |b| OTGB 00.149; |c| nu Grietsestraat 47 te Zevenaar, OTGB 00.144 (A.W.A. Bruins, Huize Campwijck op het Grieth te Zevenaar); |d| overl.akte Nijmegen 1885 no.287 {moeder Borchmeijer}; |e| ‘wier in leven zijn of tegenwoordige woonplaats onbekend is’ (huw.akte Zevenaar 1882 no.24).

 


 

IV.a.  Hendrik Weijers, z.v. III.a, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 09.07.1857, ged. Drempt 30.08.1857, dienstknecht (1882,1885), voermansknecht (1887), woont Huize Campwijck (1890)|c|, overl. Zevenaar 20.04.1887, tr. Zevenaar 27.12.1882 Gerarda Johanna Smeenk, geb. Zevenaar 12.11.1844, dienstmeid (1870), landbouwster (1898), overl. Zevenaar 21.11.1922, d.v. Jan Smeenk, arbeider, en Sophia Arnoldina Wening.

Kind van Gerarda|a|:

1.                  Rudolph Johan Smeenk, geb. Zevenaar 07.12.1870, arbeider (1898), wisselwachter (1908), overl. Doetinchem 23.07.1945, tr. 1e Stad Oetinchem 04.11.1898 Gerritje Seevinck, geb. Stad Doetinchem 24.12.1878, dienstmeid (1898), overl. Stad Doetinchem 14.03.1907, d.v. Martinus Lambertus Seevinck en Hendrika Harmina Hagelstein; tr. 2e Ambt Doetinchem 10.01.1908 Elisabeth Bussing, geb. Wehl 11.09.1883, overl. na 1945, d.v. Gerrit Jan Bussing, arbeider, en Johanna Denkers.

Uit dit huwelijk:

2.                  Hendricus Johannes Weijers, geb. Zevenaar 14.03.1883; volgt V.a.

3.                  Willem Wijers, geb. Zevenaar 21.09.1885; volgt V.b.

 

Noten: |a| geen vermelding bij huwelijk (1882).

 


 

V.a. Hendricus Johannes Weijers, z.v. IV.a, geb. Zevenaar 14.03.1883, kantoorbediende (1905,1906), fabrieksarbeider (1908), groentenventer (1931), overl. Zevenaar 02.03.1958, tr. 1e Zevenaar 10.08.1905 Anna Petronella Seevinck, geb. Stad Doetinchem 08.05.1881, d.v. Martinus Lambertus Seevinck en Hendrika Harmina Hagelstein; tr. 2e Paramaribo 03.05.1922 Adolphina Jacquelina Sumter, geb. Paramaribo 11.06.1901, overl. Zevenaar 12.12.1982, d.v. Ida Rosalina Sumter, geb. ca. 1853, overl. 1945.

Uit het huwelijk Weijers-Seevinck:

1.                  Hendrikus Martinus Weijers, geb. Stad Doetinchem 23.06.1906|a|, overl. Stad Doetinchem 09.09.1906|c|.

2.                  Anna Hendrika Wilhelmina Weijers, geb. Stad Doetinchem 23.06.1906|b|, overl. na 1948, tr. voor 1933 Hermanus Steven Buunk, geb. Dieren (Rheden) 03.07.1907, vijler, overl. Hengelo (Gld) 18.11.1948, z.v. Gerrit Jan Buunk, bakker, en Gerritje Jansen.

3.                  Wilhelmina Johanna Weijers, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 10.10.1908, tr. Steenderen 31.03.1931 Hendrik Donderwinkel, geb. Steenderen 02.03.1906, timmerman (1931,1945), z.v. Gerrit Jan Donderwinkel, arbeider (1906), tramwegarbeider (1931), en Harmina Hulshof.

Uit het huwelijk Weijers-Sumter:|d||e|

4.                  Olivia Agnes Weijers, geb. Paramaribo 29.09.1923, overl. Didam 07.05.1974, begr. Didam, tr. Dirk Plomp, geb. Ermelo 30.04.1920, overl. Putten 21.05.1993, z.v. Jan Willem Plomp en Gerritje Westerink.
Uit dit huwelijk kind(eren).

5.                  Johan Willem Weijers, geb. Paramaribo 19.06.1925, overl. Arnhem 31.01.2002.

6.                  Eduard Samuel Weijers, Eddy, geb. Zevenaar 19.10.1931, overl. 15.04.2013.

7.                  Elfrede Gertruda Weijers, Fride, geb. Zevenaar 05.09.1933, overl. 06.12.1975, begr. Ridderkerk (Bpl.Vredehof).

 

Noten: |a| akte no.68; |b| akte no.69; |c| overl.akte Stad Doetinchem 1906 no.40; |d| Mededeling Dick Plomp 25.11.2013 op Internet; |e| Noordkopstukken, jrg.27, nr.3, september 2013.

 


 

V.b.  Willem Wijers, z.v. IV.a, geb. Zevenaar 21.09.1885, borstelmaker (1919), fabrieksarbeider (1922), , begr. Oosterbeek (Alg.Bpl.) 26.06.1967, tr. Renkum 18.09.1919 Alida Josina van Grol, geb. Oosterbeek (Renkum) 08.03.1890, d.v. Berend van Grol (ca.1863-1909) en Geertruida Snetselaar (ca.1859-1947).

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochter, Oosterbeek (Renkum) 02.12.1922, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl.) 05.12.1922.

2.                  Gerhard Willem Wijers, geb. Renkum ca. 1930, overl. Renkum|a| 07.04.1935, begr. Oosterbeek (Alg.Bpl.) 10.04.1935.

 

Noten: |a| of Arnhem? (zie transcipties van overl.aktes Arnhem 1935 no.279 en Renkum 1935 no.74 in GenLias.)

 


 

III.b.  Garret Jan Wijers, Gerrit Jan, z.v. II.a, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 29.01.1825|d|, ged. Drempt 13.02.1825, boerenknecht (1865), dagloner (1866,1869), arbeider (1872,1890), dagloner (1893), overl. Dieren (Rheden) 18.01.1893, tr. Rheden 22.04.1865|a| Everdiena ten Holt, geb. Dieren 26.10.1832|b||c|, overl. Dieren (Rheden) 12.08.1903, d.v. Johanna ten Holt (ca.1806-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Wijers, geb. Dieren (Rheden) 28.01.1866; volgt IV.b.

2.                  Jantje Weijers, geb. Dieren (Rheden) 26.08.1869|e|.

3.                  Hendrik Jan Wijers, geb. Dieren (Rheden) 27.03.1872, overl. Rheden 20.07.1872.

4.                  Hendrik Jan Wijers, geb. Dieren (Rheden) 10.05.1873|f|, arbeider, overl. Dieren (Rheden) 16.11.1899.

5.                  Gerrit Jan Wijers, geb. Dieren (Rheden) 08.10.1876; volgt IV.c.

 

Noten: |a| moeder bruidegom: Elizabeth Sel; |b| aangifte door wede Vaarvoort, vroedvrouw (geb.akte Rheden 1832 no.138) ; |c| tweelingbroer levenloos (overl.akte Rheden 1832 no.95); |d| moeder Sel; |e| Weijers, moeder ten Hout (geb.akte Rheden 1869 no.191); |f| vader Weijers, moeder Berendina (geb.akte Rheden 1873 no.130).

 


 

IV.b.  Willem Wijers, z.v. III.b, geb. Dieren (Rheden) 28.01.1866, arbeider (1890,1907), landbouwer (1913), overl. Spankeren (Rheden) 27.02.1916, tr. 1e Rheden 10.05.1890 Hendrika Honders, geb. Brummen 13.11.1866, overl. Laag Soeren (Rheden) 23.12.1910, d.v. Jan Hendrik Honders en Hendrika Mesland; tr. 2e Rheden 31.07.1913 Grada Johanna Uenk, geb. Vorden 17.07.1877, overl. na 1916, d.v. Willem Uenk (1835-1895), landbouwer, en Anna Gerdina Bensink (1837-1914).

     GJU tr. 1e Rheden 12.11.1903 Gerrit Bosch, geb. Oeken (Brummen) 25.09.1870, landbouwer, overl. Spankeren (Rheden) 05.02.1912, z.v. Antonie Bosch en Bartjen van der Strate.

Uit het huwelijk Wijers-Honders:

1.                  Gerrit Jan Hendrik Wijers, geb. Dieren (Rheden) 28.09.1890, landbouwer (1927).

2.                  Hendrika Everdina Wijers, geb. Laag-Soeren (Rheden) 17.11.1891, overl. na 1945, tr. Brummen 14.06.1919 Hendrik Jan Wolsink, geb. Brummen 16.12.1885, koperslager (1917,1919), loodgieter (1945), overl. Velp (Rheden) 19.12.1945, z.v. Gerrit Wolsink en Christina Gerdina Honders.
     HJW tr. 1e Brummen 05.05.1917 Dirkje Steinvoort, geb. Paterswolde (Eelde) 08.09.1890, dienstbode (1917), overl. Dieren (Rheden) 24.10.1918, d.v. Gerrit Steinvoort en Berendina Enklaar.

3.                  Jan Hendrik Wijers, geb. Dieren (Rheden) 09.08.1893, overl. Soeren (Rheden) 17.11.1893.

4.                  Jan Hendrik Wijers, geb. Soeren (Rheden) 23.11.1894; volgt V.c.

5.                  Everdina Wijers, geb. Soeren (Rheden) 08.08.1896, dienstbode (1918), tr. Brummen 10.08.1918 Gerrit Peters, geb. Brummen 06.04.1895, loodgieter (1918), z.v. Roelof Peters en Johanna Wolsink.

6.                  Jan Wijers, geb. Laag-Soeren (Rheden) 27.04.1898; volgt V.d.

7.                  Willem Wijers, geb. Laag-Soeren (Rheden) 07.05.1901, landbouwer, tr. Winterswijk 12.03.1927 Bernhardina Wilhelmina ten Hietbrink, geb. Ratingen|a| 15.04.1896, d.v. Lambert ten Hietbrink en Elisabeth Klompenhouwer.
     BWtH tr. 1e Winterswijk 17.01.1919 (echtsch. Zutphen 22.01.1920) Pieter van den Bent, geb. Rotterdam 14.06.1895, boomkweker, z.v. Arie van den Bent en Trijntje Heus.

8.                  Gerard Wijers, geb. Laag-Soeren (Rheden) 16.09.1907, ketelmaker, tr. Hengelo (O) 07.12.1929 Jansje Hietbrink, geb. Hengelo (O) 14.12.1907, fabrieksarbeidster (1929), d.v. Heimerik Hietbrink, fabriekarbeider, en Jansje Geerdink.

 

Noten: |a| nu in Kreis Mettmann, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


 

V.c. Jan Hendrik Wijers, z.v. IV.b, geb. Soeren (Rheden) 23.11.1894, overl. Ellecom 03.05.1963, begr. Ellecom, tr. Rheden 18.12.1924 Reintje Pluim, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 05.11.1896, overl. Dieren 17.01.1977, begr. Ellecom, d.v. Johannes Pluim en Jantje Schut.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen, waaaronder:

1.      Hendrikus Johannes Wijers, geb. Ellecom 10.11.1925; volgt VI.b.

 


 

VI.b. Hendrikus Johannes Wijers, Henk, z.v. V.c, geb. Ellecom 10.11.1925, overl. Elburg 19.02.2008, begr. Nunspeet (Bpl. West Nunspeet), tr. Rheden 24.10.1951 Berendina Aleida Hofman, Diny, geb. Ellecom 08.04.1928, overl. Harderwijk 31.10.2015, begr. Nunspeet (Bpl. West Nunspeet), d.v. Aaldert Hofman en Berendina Aleida Bluemink.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.d. Jan Wijers, z.v. IV.b, geb. Laag-Soeren (Rheden) 27.04.1898, arbeider (1921), tr. Rheden 12.02.1921 Fredrika Leeflang, geb. Brummen 09.08.1898, d.v. Hendrik Johannes Leeflang, landbouwer, en Esselina Christina Groen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Johannes Wijers, geb. Dieren (Rheden) ca. 1923, fabrieksarbeider, overl. Dieren (Rheden) 20.04.1949.

 


 

IV.c. Gerrit Jan Wijers, z.v. III.b, geb. Dieren (Rheden) 08.10.1876, tuinman (1903), wegwerker (1905,1908), overl. Dieren (Rheden) 19.04.1908, tr. Rheden 07.11.1903 Jantje Anderson, geb. Dieren (Rheden) 03.02.1883, dienstbode (1903), overl. Dieren (Rheden) 08.11.1937, d.v. Johannes Anderson en Hendrika Johanna de Wit.

     JA tr. 2e Rheden 19.11.1910 Willem Elissen, geb. Dieren (Rheden) 14.03.1874, arbeider, overl. Dieren (Rheden) 18.04.1939, z.v. Evert Jan Elissen en Grada Berendina van Tent.

     WE tr. 1e Rheden 09.04.1896 Grada Engelberta Wilhelmina Bekking, geb. Gorinchem 08.05.1874|a|, overl. Dieren (Rheden) 16.04.1910, d.v. Grada Bekking.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan Wijers, geb. Dieren (Rheden) 14.09.1904, overl. Dieren (Rheden) 29.05.1905.

 

Noten: |a| erkend door Engelbertus Hermsen en Grada Bekking bij hun huwelijk te Arnhem 31.10.1882 (annotatie op geb.akte Gorinchem 1874 no.123), maar Grada trouwt Rheden 1896 als Bekking.

 


 

II.b.  Aalbert Weijers, z.v. I, geb. Spankeren 02.11.1798, ged. Spankeren 05.11.1798|b|, boerenwerkdoende (1826), dagloner (1828,1867), overl. Didam 18.03.1879, tr. Didam 04.11.1826 Hendrika Berendsen, ook Berndsen, geb. Wehl ca. 1794, boerenwerkdoende (1826), overl. Didam 13.06.1867, d.v. Willem Berendsen en Engelina Schipperhijn.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Weijers, geb. Didam 20.12.1826; volgt III.c.

2.                  Wilhelmina Weijers, geb. Didam 12.04.1828|b|, boerenwerk doende (1861), overl. Didam 15.03.1893, tr. Didam 10.05.1861 Adriaan Vrieze, geb. Wisch 02.04.1828, molenaar, overl. Didam 26.05.1897, z.v. Lammert Vrieze en Elisabeth Ovink.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Didam 20.03.1865; Albertus, geb. Didam 23.02.1867, overl. Vught 17.03.1915|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Didam 1915 no.31; |b| inv.1367 p.70; |b| vader in akte en tekent met Wijers (geb.akte Didam 1828 no.37).

 


 

III.c.  Hendrik Weijers, z.v. II.b, geb. Didam 20.12.1826, vrijgesteld voor Nationale Militie te Arnhem “uit hoofde van scheefheid van de hals en verkromming van den ruggegraat”|a|, dagloner (1861,1867), overl. Didam 07.05.1867, tr. Didam 01.06.1861 Theodora Boesveld, ook Bosveldt|b|, geb. Zelhem 13.11.1839, dienstmeid (1861), overl. Didam 08.02.1909, d.v. Jan Willem Boesveld, dagloner, en Aaltjen Boesveld.

     TB tr. 2e Didam 28.03.1868 Evert Jan Lubbers, geb. Didam 01.07.1841, overl. Didam 07.03.1929, z.v. Teunis Lubbers en Jenneke Gerritsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Albert Weijers, geb. Didam 18.07.1862; volgt IV.d.

2.                  Aleida Weijers, geb. Didam 05.11.1863, overl. Didam 10.08.1871.

3.                  Jan Willem Weijers, geb. Didam 1865; volgt IV.e.

4.                  Hendrika Weijers, geb. Didam 07.08.1867, caféhoudster (1939), overl. Doesburg 17.05.1939, tr. Didam 20.01.1893 Peter Hamer, geb. Steenderen 11.09.1866, arbeider (1893), tapper (1894,1899), koffiehuishouder (1901), tapper (1902), overl. Doesburg 23.12.1908, z.v. Peter Hamer, dagloner, en Hendrika Vroom.
Uit dit huwelijk: Hendrika, geb. Arnhem 28.02.1893; Theodora, geb. Arnhem 30.06.1894, overl. Arnhem 09.08.1894; Theodora, geb. Arnhem 21.09.1896, overl. Arnhem 01.08.1897; Heintje, geb. Arnhem 10.01.1899; Evert Jan, geb. Doesburg 04.01.1901, overl. Doesburg 27.08.1901; Everdina Theodora, geb. Doesburg 24.05.1902; levenloze dochter, Doesburg 07.04.1906.

 

Noten: |a| Signalement: lengte 1 el 700 strepen; aangezigt: scheef; voorhoofd: groot; oogen: blaauw; neus: dik; mond: breed: kin: gewoon; haar: blond; wenkbraauwen: id; merkbare teekenen: stijve nek; |b| in huwelijksakte Angerlo 10.08.1889 (zij verklaart dan de kunst van schrijven niet te verstaan).

 


 

IV.d.  Albert Weijers, z.v. III.c, geb. Didam 18.07.1862, boerenknecht (1889), arbeider (1889), dagloner (1899,1900), landarbeider (1914), landbouwer (1915), arbeider (1917,1920), koopman, overl. Wehl 05.03.1944, tr. Angerlo 10.08.1889 Elisabeth Enzerink, geb. Hengelo(Gld) 16.2.1864, dienstmeid te Eldrik (1889), overl. Wehl 23.10.1960, begr. Wehl 27.10.1960, d.v. Arend Enzerink, klompenmaker, en Willemina Bloemendaal.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arend Jan Weijers, geb. Angerlo 1889; volgt V.e.

2.                  Theodora Weijers, geb. Wehl 10.07.1891, tr. Wehl 17.08.1917 Christiaan Ankersmit, geb. Renkum 08.02.1892, arbeider (1917,1921), z.v. Gradus Ankersmit en Claziena Gerritsen.
Uit dit huwelijk: Christiaan Albertus, geb. Zelhem xx.02.1921, overl. Zelhem 06.05.1921.

3.                  Hendrikus Weijers, geb. Wehl 1893; volgt V.f.

4.                  Wilhelmina Weijers, geb. Wehl 06.10.1896, tr. Wehl 17.09.1920 Jan Dirk Kraaijenbrink, geb. Ommeren (Lienden) 10.12.1891, timmerman, z.v. Jan Derk Kraaijenbrink en Hermina Brinkerhof.

5.                  levenloze zoon, Wehl 16.10.1899.

6.                  Bertha Weijers, geb. Wehl 25.12.1900, tr. Wehl 20.05.1927 Herman van de Graaf, geb. Stad Doetinchem 11.06.1896, trambegeleider, z.v. Dirk Jan van de Graaf, nachtwacht, en Elisabeth Garvelink.

 


 

V.e.  Arend Jan Weijers, z.v. IV.d, geb. Angerlo 02.10.1889, broodbakker (1914), arbeider (1918), overl. Doetinchem 23.12.1990, tr. Wehl 02.01.1914 Johanna Berendina Rewinkel,|a| geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 20.06.1884, dienstbode (1914), d.v. Herman Rewinkel (ca.1858-1936) en Grada Everdina ten Brinke (ca.1858-1915).

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodora Bertha Weijers, geb. Wehl xx.02.1917, overl. Wehl 18.11.1918.

 

Noten: |a| Rewinkel in GenLias, in geb.akte Hummelo en Keppel 1884 no.43; Reewinkel in annonce overlijden AJW.

 


 

V.f.  Hendrikus Weijers, z.v. IV.d, geb. Wehl 16.09.1893, timmerman (1915,1920), tr. Ambt Doetinchem 20.11.1915 Jenneken Gerretsen, geb. Langerak (Ambt Doetinchem) 20.08.1894, d.v. Gerrit Jan Gerretsen, arbeider (1894), houtzager (1915), en Geertjen Bieleman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Geertruida Weijers, geb. Ambt Doetinchem ca. 1918, overl. Langerak (Doetinchem) 15.02.1920.

 


 

IV.e.  Jan Willem Weijers, z.v. III.c, geb. Didam 22.01.1865, landbouwer, overl. Doetinchem 17.01.1947|a|, tr. Hummelo en Keppel 29.01.1892 Gardina Johanna Smeitink, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 30.08.1858, overl. Hummelo (Hummelo en Keppel) 26.10.1913, d.v. Evert Jan Smeitink, landbouwer, en Hendrika Everdina Barink.

     GJS tr. 1e Hummelo en Keppel 29.06.1883 Derk Jan Obbink, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 09.12.1855, dagloner, overl. Hummelo (Hummelo en Keppel) 11.12.1889, z.v. Evert Obbink en Everdina Hissink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodora Berendina Weijers, geb. Hummelo en Keppel ca. 1894, tr. Hummelo en Keppel 05.05.1922 Derk Jan Evers, geb. Hummelo en Keppel ca. 1893, landbouwer, z.v. Derk Jan Evers en Reintjen Lenselink.

2.                  Evert Jan Weijers, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 09.07.1896, landbouwer, tr. Hummelo en Keppel 05.05.1922 Jacomina Matina Tuender, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 02.08.1897, d.v. Arend Tuender en Gerharda Engelbarta Evers.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hummelo en Keppel 1947 no.3.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers