Familie Weijers (6)

 

(Warbeyen/Angerlo)

 

Deze familie stamt af van Wilhelmus Weijers en Catharina Otten uit Warbeyen (tussen Emmerich en Kleve).

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van C. Koopman. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien juli 2021)

 


 

I. Wilhelmus Weijers, tr. Warbeyen 04.05.1777 Catharina Otten, w.s. overl. Warbeyen 27.05.1816.

Uit dit huwelijk:

1.                 Michael Weijers, ged. Warbeyen 1778; volgt II.

2.                 Joannes Weijers, ged. Warbeyen 17.08.1779, w.s. jonggestorven.

3.                 Wilhelmus Weijers, ged. Warbeyen 13.12.1780.
= w.s. Wilhellmus Weijers, tr. Warbeyen 20.05.1810 Catharina Muskens.

4.                 Joannes Weijers, ged. Warbeyen 31.07.1783.

5.                 Elisabeth Weijers, ged. Warbeyen 25.03.1786.
= w.s. Elisabeth Weyers, tr. Warbeyen 21.11.1819 Jacobus Ophorst.
= w.s. Elisabeth Weyers, tr. Warbeyen xx.12.1830 Theodorus Dercks.
Kind:

a.          Joannes Weijers, ged. Warbeyen 02.11.1808|a|.

6.                 Theodorus Weijers, ged. Warbeyen 14.03.1789.

 

Noten: |a| filius illegitimus.

 


 

II.Michiel Weijers, z.v. I, ged. Warbeyen 03.03.1778, arbeider, overl. Warbeyen 22.12.1830, tr. Warbeyen 12.05.1805 Christina Laakens, ged. Kepplen 02.12.1774, overl. na 1850, d.v. Heinrich Laakens en Catharina Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Weijers, ged. Warbeyen 29.07.1806|a|.

2.                  Hendrina Weijers, ged. Warbeyen 13.05.1809|b|, overl. Warbeyen 22.12.1812.

3.                  Henricus Weijers, ged. Warbeyen 13.03.1813|d|.
= w.s.
Henricus Weijers, tr. Warbeyen 01.05.1843 Joanna Verhoxen.

4.                  Hendrina Weijers, ged. Warbeyen 07.11.1815|c|, w.s. overl. Warbeyen 16.02.1818.

5.                  Wilhelmus Weijers, ged. Warbeyen 03.03.1819|e|; volgt III.

 

Noten: |a| moeder Lakens; |b| moeder Laakens; |c| moeder Laackens; |d| moeder Laakes; |e| moeder Lacks.

 


 

III.Wilhelmus Weijers, z.v. II, ged. Warbeyen 03.03.1819, arbeider, woont huis F no.8 (1858), overl. Angerlo 22.03.1896, tr. Angerlo 02.02.1850 Elisabeth Aalbers, geb. Angerlo 21.04.1820, overl. Angerlo 25.03.1890, d.v. Gerrit Aalbers (ca.1785-), arbeider, en Everdiena Bloem.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhardus Weijers, geb. Angerlo 02.08.1850; volgt IV.a.

2.                  Wilhelmina Christina Weijers, geb. Angerlo 18.01.1852, dienstbode (1881), tr. Arnhem 02.11.1881 Albertus Janssen, geb. Groessen (Duiven) 19.11.1849, arbeider (1881), z.v. Henricus Janssen en Berendina Bouman.

3.                  Everdina Johanna Weijers, geb. Angerlo 21.02.1854, overl. Angerlo 15.02.1856.

4.                  Hendrikus Weijers, geb. Angerlo 15.02.1856; volgt IV.b.

5.                  Johannes Everardus Weijers, geb. Angerlo 12.07.1858; volgt IV.c.

 


 

IV.a.Gerhardus Weijers, z.v. III, geb. Angerlo 02.08.1850, arbeider (1879,1888,1893,1901), overl. Westervoort 22.10.1929, tr. Angerlo 27.12.1879|a| Jacoba Willemsen, geb. Angerlo 10.11.1857, dienstmeid (1879), overl. Angerlo 15.01.1918, d.v. Wolterus Willemsen en Johanna Wolters. [Giesbeek (1893), H 22a (1897,1898), H23a (1901)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Everdina Elisabeth Maria Weijers, geb. Duiven 01.05.1880, overl. Angerlo 02.08.1892.

2.                  Willemina Johanna Weijers, geb. Angerlo 28.08.1882, overl. Angerlo 09.04.1888.

3.                  Wolterus Wilhelmus Weijers, geb. Angerlo 13.04.1885; volgt V.a.

4.                  Everhardus Johannes Weijers, geb. Angerlo 24.06.1888; volgt V.b.

5.                  Albertus Jacobus Weijers, geb. Angerlo 19.12.1890, overl. Angerlo 03.04.1893.

6.                  Everdina Elisabeth Maria Weijers, geb. Angerlo 20.09.1894, overl. Zevenaar 01.04.1943|c|, tr. Angerlo 24.01.1920 Everhardus Nijland, geb. Angerlo 19.07.1893, steenfabrieksarbeider (1920), arbeider (1927), overl. na 1943, z.v. Everhardus Nijland en Maria Witjes.
Uit dit huwelijk: Jacoba Maria, geb. Angerlo ca. 1924, overl. Angerlo 03.05.1927; Maria, geb. Angelo xx.07.1932|d|, overl. Angerlo 22.10.1932; Johanna, geb. Angerlo xx.07.1932|e|; Everdina, geb. Angerlo xx.07.1932|f|.

7.                  Wilhelmina Weijers, geb. Angerlo 06.02.1897 (drieling, akte no.8), overl. Angerlo 05.08.1900.

8.                  Johanna Weijers, geb. Angerlo 06.02.1897 (drieling, akte no.9), overl. Angerlo 04.05.1897.

9.                  Albertus Weijers, geb. Angerlo 06.02.1897 (drieling, akte no.10), overl. Angerlo 19.02.1897.

10.              Johanna Weijers, geb. Angerlo 26.03.1898, overl. Arnhem 01.04.1932.

11.              Wolterus Jacobus Weijers, geb. Angerlo 16.10.1901; volgt V.c.

 

Noten: |a| Elisabeth Aalbers verklaart de kunst van schrijven niet te verstaan; |c| ook overl.akte Angerlo 1943 no.7; |d||e||f| drieling (De Graafschap-bode 08.07.1932).

 V.a. Wolterus Wilhelmus Weijers, z.v. IV.a, geb. Angerlo 13.04.1885, arbeider (1913), magazijnknecht (1939), overl. Westervoort 20.03.1939, tr. Westervoort 22.05.1913 Berendina Maria Wolters, geb. Westervoort 04.06.1884, overl. Westervoort 06.05.1959, d.v. Wolter Wolters (ca.1845-) en Johanna Euwes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Jacoba Weijers, geb. Westervoort 15.10.1914, overl. Arnhem 18.10.1990, tr. Westervoort 19.09.1940 Antonius Hendricus Bernardus Aalders, geb. Westervoort 30.05.1913, uitvoerder (1940,1942), overl. Westervoort 24.07.1973, z.v. Theodorus Johannes Aalders, aannemer, en Maria Theodora Stevens.
Uit dit huwelijk: Woutera Maria Berendina Jacoba Aalders, geb. Westervoort xx.09.1941, overl. Arnhem 25.06.1942|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Westervoort 1942 no.20.

 


 

V.b. Everhardus Johannes Weijers, z.v. IV.a, geb. Angerlo 24.06.1888, fabriekarbeider (1921), overl. Dordrecht 30.12.1980, tr. Dordrecht 12.09.1918 Philomena Laevaerts, geb. Zwijndrecht (B) 29.04.1896, overl. Dordrecht 14.08.1940, d.v. Karel Lodewijk Laevaerts en Maria Louisa de Dijcker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Everdina Carolin Weijers, geb. Bergh xx.03.1921, overl. ís-Heerenberg (Bergh) 20.07.1921.

 


 

V.c. Wolterus Jacobus Weijers, z.v. IV.a, geb. Angerlo 16.10.1901, fabrieksarbeider, overl. Arnhem 14.07.1943|a|, tr. Angerlo 22.05.1926 Maria Theodora Vreman, geb. Angerlo 17.09.1902, overl. na 1943, d.v. Albertus Vreman, arbeider, en Hendrika Willemsen.

Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Angerlo 17.07.1943.

 


 

IV.b.Hendrikus Weijers, z.v. III, geb. Angerlo 15.02.1856, kleermaker (1886), overl. Rotterdam 02.03.1895, tr. Arnhem 24.03.1886 Jannetje van Egdom, geb. Ede 05.09.1862, naaister (1920), overl. na 1895, z.v. Cornelis van Egdom (ca.1822-1893) en Maria Catharina Elisabeth Zeuner (ca.1837-na1893).

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus Hendrikus Weijers, geb. Arnhem 10.07.1886, spoorwegbeambte (1916), tr. Arnhem 08.11.1916 Johanna Maria Antonetta Nijenhuis, geb. ís-Gravenhage 21.01.1887, d.v. Paul Nijenhuis en Aleida Johanna Viel.

2.                  Maria Elisabeth Catharina Weijers, geb. Arnhem 12.11.1888, tr. Arnhem 12.03.1920 Cornelis de Fluiter, geb. Arnhem 14.09.1890, bankwerker (1920), z.v. Cornelis de Fluiter en Johanna Jacoba der Graaf.

3.                  Cornelia Christina Wilhelmina Weijers, geb. Rotterdam 11.12.1890, overl. Rotterdam 29.09.1893.

4.                  Gerrit Weijers, geb. Rotterdam 28.02.1893, overl. Rotterdam 13.01.1894.

5.                  Hendrikus Weijers, geb. Rotterdam 12.03.1895.

 


 

IV.c.Johannes Everardus Weijers, z.v. III, geb. Lathum (Angerlo) 12.07.1858, arbeider (1883,1896), woont huis F no.7a (1883), overl. Angerlo 26.06.1939, tr. Duiven 23.08.1882 Gerarda Theodora Berends, geb. Duiven 13.08.1857, overl. Angerlo 31.01.1940, d.v. Willem Berends en Wilhelmina Heijmen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus Gradus Weijers, geb. Lathum (Angerlo) 10.09.1883, steenfabrieksbaas (1920), overl. Angerlo 09.11.1953, tr. Angerlo 07.10.1920 Johanna Antoinetta Huuskes, geb. Giesbeek 29.10.1888, overl. Angerlo 11.12.1947, d.v. Johannes Jacobus Huuskes en Antoinetta Willemina Witjes.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers