Familie Weijers (101)

 

(Amsterdam)

 

Het betreft de nazaten van Jan Weijers en Geertrui van Luijk. Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien september 2016)

 


 

I. Jan Weijers, geb. Kleef ca. 1746, schoenmaker, overl. Amsterdam 16.12.1824|b|, otr. Amsterdam 01.08.1783 Geertrui/Geertruijd van Luik/Luijk, overl. tussen 1824 en 1842.

†††† GL otr. 1e Amsterdam 31.01.1782 Frans de Wilde.

Uit dit huwelijk:

1.                  Francina Weijers, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 21.07.1784, begr. Amsterdam (Kinderlijken) 20.09.1784|a|.

2.                  Dirk Weijers, geb. Amsterdam 1785; volgt II.a.

3.                  Willem Weijers, geb. Amsterdam 1790; volgt II.b.

4.                  Johannes Weijers, geb. Amsterdam 1794; volgt II.c.

 

Noten: |a| Fransiena Wijers; |b| Johannes Weijers, oud 78 jaar (overl.akte Amsterdam 1824 reg.8 fol.130v).

 


 

II.a. Dirk Weijers, z.v. I, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 02.09.1785|b|, schoenmaker, overl. Amsterdam 03.12.1832, otr. Amsterdam 24.02.1809 Geesje Smit, overl. tussen 1832 en 1855.

Uit dit huwelijk:

1.                  Grietje Elizabeth Weijers, geb. Amsterdam 20.08.1810, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 29.08.1810.

2.                  Hendrik Weijers, geb. Amsterdam 11.08.1813 (akte), overl. Amsterdam 13.11.1813.

3.                  Margaretha Elisabeth Josina Weijers, geb. Amsterdam 25.11.1814 (akte), werkster (1837), overl. Amsterdam 25.02.1855, tr. Amsterdam 11.01.1837 Petrus Hooft, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1806, werkman (1837), overl. voor 1855, z.v. Jan Hooft en Meijntje Brans.
Uit dit huwelijk: Diderika Gesina Wilhelmina, geb. Amsterdam ca. 1844, overl. na 1884; Gezina Hendrika, geb. Amsterdam ca. 1852, overl. na 1880.

4.                  Hendrik Joseph Weijers, geb. Amsterdam 1818; volgt III.a.

5.                  Dirk Hendrik Weijers, geb. Amsterdam 1820; volgt III.b.

 

Noten: |b| Dirk Weijiers.

 


 

III.a. Hendrik Joseph Weijers, z.v. II.a, geb. Amsterdam 07.04.1818 (akte), koorndrager (1842), loodgieter (1854), werkman (1868), loodgieter (1866,1875), korendrager (1879,1888), werkman (1880,1884), overl. Amsterdam 19.02.1888, tr. 1e Amsterdam 14.12.1842 Margaretha Stellinkwerff, geb. Amsterdam ca. 1819|b|, overl. tussen 1859 en 1875, d.v. Frans Stellinkwerff en Sara Jansen; tr. 2e Amsterdam 10.11.1875 Johanna Margaretha Remeeus, geb. Amsterdam 13.05.1822 (akte), werkster (1875), d.v. Felix Remeeus en Catharina Margaretha Jansen.

†††† JMR tr. 1e Amsterdam 08.05.1844 (echtsch. Arr.Rb Amsterdam 23.04.1860) Johan Jacob Lassen Klinkenberg, geb. Amsterdam ca. 1818, zeeman, z.v. Niels Peter Klinkenberg.

Uit het huwelijk Weijers-Stellinkwerff:

1.                  Margaretha Gezina Sara Weijers, geb. Amsterdam 05.10.1843 (akte), overl. Amsterdam 28.05.1893, tr. Amsterdam 14.02.1866 Gerhardus Westerhelweg, geb. Amsterdam 01.07.1844 (akte reg.6 fol.45), schuitenvoerder (1866), werkman (1896), schuitenvoerder (1896), z.v. Helena Westerhelweg.
Uit dit huwelijk: Gerhardus, geb. Amsterdam ca. 1867, overl. na 1900; Margaretha Gesina Sara, geb. Amsterdam ca. 1874, overl. na 1896; Johanna Hendrika, geb. Amsterdam ca. 1880, overl. na 1903; Andries, geb. Amsterdam ca. 1883/1884, overl. na 1930; Helena, geb. Amsterdam ca. 1886, overl. na 1911.
†††† GW tr. 2e Amsterdam 05.02.1896 Aaltje Keizer, geb. Zutphen 17.08.1847, d.v. Fredrik Jan Keizer en Anna Koldewijn.
†††† AK tr. 1e Arnhem 29.01.1873 Johannes Hubertus Kabbes, geb. Vinkeveen 14.04.1843, arbeider, overl. tussen 1882 en 1895, z.v. Johannes Hendrikus Kabbes en Cornelia Steenbergen; tr. 2e Amsterdam 02.01.1895 Cornelis Johannes Borst, geb. Alphen en Rietveld (Alphen) 06.04.1856, werkman, overl. tussen 1895 en 1896, z.v. Marinus Borst en Grada van der Maal.

2.                  Johanna Hendrika Weijers, geb. Amsterdam 07.11.1845, werkster (1868), overl. Amsterdam 07.03.1888, tr. Amsterdam 05.08.1868 Hendrik Fredrik Mulder, geb. Amsterdam 24.03.1841 (akte), viskoper (1868), venter (1895), vleeshandelaar (1899), viskoper (1903), overl. na 1888, z.v. Fredrik Johannes Mulder en Anna Geertruij van Pareren.
Uit dit huwelijk: Johanna Hendrika, geb. Amsterdam ca. 1869, overl. na 1895; Margaretha Hendrika, geb. Amsterdam ca. 1873, overl. na 1899; Maria Magdalena, geb. Amsterdam ca. 1877, overl. na 1903.

3.                  Sara Hendrika Weijers, geb. Amsterdam 21.09.1848 (akte), tr. Amsterdam 06.10.1875 Pieter Reinen, geb. Rotterdam 11.09.1840, werkman (1875,1889), jolleman (1898), bootwerker (1903), werkman (1908,1913), z.v. Reine Reinen en Maria Elizabeth Haagestijn.
Kind van Sara Hendrika (erkend bij het huwelijk):

1.      Sara Elisabeth Weijers, later Reinen, geb. Amsterdam 08.02.1870 (akte), tr. Amsterdam 15.08.1889 Johannes Bernardus Stijns, geb. Amsterdam ca. 1864, z.v. Peter Joseph Stijns en Adriana Geertruida Riethoorn.

Uit dit huwelijk: Maria Elisabeth Jacoba, geb. Amsterdam ca. 1877; Pieter, geb. Amsterdam ca. 1879, overl. na 1903; Hendrina Wilhelmina, geb. Amsterdam ca. 1886, overl. na 1908; Franciscus, geb. Amsterdam ca. 1890, overl. na 1913.

4.                  Hendrika Josina Weijers, geb. Amsterdam 24.02.1851 (akte), overl. Amsterdam 27.06.1902, tr. Amsterdam 01.12.1880 Andries Cornelis Anthoniesse, geb. Haarlemmermeer 30.01.1859, werkman (1880,1905), opperman (1902,1911), overl. na 1909, z.v. Marinus Anthoniesse en Martina Slager.
Kind van Hendrika Josina:

1.      Hendrik Weijers, geb. Amsterdam 13.11.1874|a|, overl. Amsterdam 02.03.1875.

Uit dit huwelijk: Marinus, geb. Amsterdam ca. 1882, overl. na 1902; Martina Josina, geb. Amsterdam ca. 1886, overl. na 1905; Theodora, geb. Amsterdam ca. 1890, overl. na 1911.
†††† ACA tr. 2e Amsterdam 06.01.1909 Maria Cornelia Rong, geb. Amsterdam ca. 1871, overl. Noordwijk 04.05.1938, d.v. Gerhardus Franciscus Rong en Maria Cornelia Schouten.
†††† MCR tr. 2e Amsterdam 09.03.1927 Wilhelmus Gerardus Vorselman, geb. Abcoude-Baambrugge/Amsterdam ca. 1868, werkman (1894), schipper (1927), z.v. Johannes Vorselman en Catharina de Jager.
†††† WGV tr. 1e Amsterdam 18.04.1894 Sijmontje Hofman, geb. Franeker 18.12.1865, overl. voor 1927, d.v. Willem Hofman en Aafke Sijmons van der Schaaf.

5.                  levenloze dochter, Amsterdam 18.05.1853.

6.                  Willem Weijers, geb. Amsterdam 23.05.1854, overl. Amsterdam 22.09.1854.

7.                  Willem Weijers, geb. Amsterdam 1855; volgt IV.a.

8.                  Jan Weijers, geb. Amsterdam 1858; volgt IV.b.

9.                  Franciscus Weijers, geb. Amsterdam 1862; volgt IV.c.

 

Noten: |a| aangifte door Hendrik Velthuijsen, huismeester Binnengasthuis (geb.akte Amsterdam 1874 reg.8 fol.43); |b| geen tafel voor dit jaar c.q. deze letter.

 


 

IV.a. Willem Weijers, z.v. III.a, geb. Amsterdam 22.08.1855 (akte), suikerbakker (1879,1903), overl. na 1903, tr. 1e Amsterdam 09.07.1879 Willempje Logjes, geb. Kampen 15.01.1853, overl. tussen 1881 en 1884, d.v. Jan Logjes, visser, en Willemina van Dijk; tr. 2e Amsterdam 13.02.1884 Aaltjen Wolters, geb. Kampen 17.07.1845, dienstbode (1884), d.v. Wolter Wolters, arbeider, en Jantjen Evers.

Uit het huwelijk Weijers-Logjes:

1.                  Jan Willem Weijers, geb. Amsterdam 1880; volgt V.a.

2.                  levenloos kind, Amsterdam 28.01.1883.

 


 

V.a. Jan Willem Weijers, z.v. IV.a, geb. Amsterdam 10.04.1880, koopman (1903), werkman (1908,1915), magazijnmeester (1928,1929), overl. Amsterdam 05.04.1930, begr. Amsterdam (Bpl. Vredenhof) 09.04.1930, tr. 1e Amsterdam 30.07.1903 Wilhelmina Margaretha Janzen, geb. Amsterdam 10.07.1882 (akte reg.6 fol.111), overl. tussen 1907 en 1915, d.v. Johan Hinrik Janzen en Wilhelmina Margaretha Terstall; tr. 2e Amsterdam 17.03.1915 Sara Hendrika Weijers, geb. Amsterdam 10.03.1879 (akte), overl. na 1930, d.v. Jan Weijers en Susanna Meeth.

Uit het huwelijk Weijers-Janzen:

1.                  Aaltje Weijers, geb. Amsterdam 1903 (akte reg.12 fol.161), overl. Leiden 05.08.1941, tr. Amsterdam 28.02.1929 Johan Christiaan Philip Sohns, geb. Amsterdam 1904 (akte reg.11 fol.33v), kruidenier, z.v. Johan Christiaan Philip Charles Sohns en Zwaantje Wegter.

2.                  Johan Hinrik Weijers, geb. Amsterdam 1905 (akte reg.9 fol.41), timmerman, tr. Amsterdam 26.01.1928 Geertruida Elisabeth Harms, geb. Amsterdam 1905 (akte reg.17 fol.3v), d.v. Abraham Isaac Harms en Jannetje Holl.

3.                  Jan Willem Weijers, geb. Amsterdam xx.12.1907 (akte reg.36 fol.3), overl. Amsterdam 16.08.1908.

 


 

IV.b. Jan Weijers, z.v. III.a, geb. Amsterdam 22.12.1858 (akte), letterzetter (1879), werkman (1884), boekdrukker (1888), letterzetter (1893), overl. Amsterdam 16(?).08.1898, tr. 1e Amsterdam 12.02.1879 Susanna Meeth, geb. Haarlem 02.11.1859 (akte), overl. tussen 1886 en 1888, d.v. Douwe Meeth en Allegonda Susanna van Diermen; tr. 2e Amsterdam 15.02.1888 Dirkje Vos, geb. Elburg 19.11.1864 (akte), werkster (1913), overl. na 1898, d.v. Hendrik Vos (ca.1832-) en Aaltje ter Maat (ca.1834-).

Uit het huwelijk Weijers-Meeth:

1.                  Sara Hendrika Weijers, geb. Amsterdam 10.03.1879 (akte), tr. Amsterdam 17.03.1915 Jan Willem Weijers, geb. Amsterdam 10.04.1880, werkman (1915), z.v. Willem Weijers en Willempje Logjes.

2.                  Johannes Weijers, geb. Amsterdam 1881; volgt V.b.

3.                  Dina Maria Weijers, geb. Amsterdam 18.05.1883, dienstbode (1909), overl. Amsterdam 17.09.1909.

4.                  Allegonda Susanna Weijers, geb. Amsterdam 01.09.1885 (akte), tr. Amsterdam 20.05.1914 Jan Tebbe, geb. Nieuwer-Amstel 08.03.1887 (akte), kantoorbediende (1914), z.v. Johan Daniel Tebbe en Akke Hartkamp.

Uit het huwelijk Weijers-Vos:

5.                  Johanna Hendrika Weijers, geb. Amsterdam 19.05.1888 (akte), overl. Amsterdam 27.04.1889.

6.                  Johanna Hendrika Weijers, geb. Amsterdam 11.02.1890 (reg.1 fol.147), tr. Amsterdam 31.08.1916 Johannes Hendrik Prinsen, geb. Amsterdam 16.11.1883 (akte reg.11 fol.19v), meubelmaker, z.v. Theodorus Prinsen en Welmoed Maria Kater.
†††† JHP tr. 1e Amsterdam 26.09.1907 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 11.10.1912) Gesina Catharina Holm, geb. Amsterdam ca. 1889, d.v. Cornelis Holm en Willemina Rink.
†††† GCH tr. 2e Amsterdam 02.08.1916 Barend Visser, geb. Amsterdam ca. 1885, z.v. Jan Barend Visser en Anna van der Vegt.

7.                  Berendina Alida Weijers, geb. Amsterdam 10.10.1891 (akte reg.9 fol.182), overl. na 1945, tr. Amsterdam 02.04.1913 Jacques Guillaume Mann, geb. Amsterdam 15.12.1889|a|, loodgieter (1913), overl. Hilversum 11.09.1945, z.v. Jacques Guillaume Mann en Susanna Wilhelmina Christina Hardijzer.

8.                  Hermina Diederika Weijers, geb. Amsterdam 28.06.1893.

 

Noten: |a| kind van Susanna, erkend bij het huwelijk 29.07.1891 (akte reg.12 fol.108v).

 


 

V.b. Johannes Weijers, z.v. IV.b, geb. Amsterdam 02.03.1881 (akte), meubelmaker (1904), fabrikant (1926), overl. voor 1958, tr. Amsterdam 17.11.1904 Florendina Albregt, geb. Amsterdam 25.07.1881 (akte reg.6 fol.133v), overl. Amsterdam 23.06.1958, begr. Amsterdam (Bpl. Vredenhof) 27.06.1958, d.v. Theodorus Albregt en Florendina Lippens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Florentina Weijers, geb. Amsterdam 1905 (akte reg. 23 fol.21), tr. 1e Amsterdam 28.10.1926 Gerrit Schut, geb. Amsterdam 1903 (akte reg.2 fol.137), machine-houtbewerker, d.v. Jan Schut en Dirkje van Wirdum; tr. 2e voor 1958 H.M. Himpers.

2.                  Jan Weijers, geb. Amsterdam 1909; volgt VI.a.

 


 

VI.a. Jan Weijers, z.v. V.b, geb. Amsterdam 25.06.1909, tr. voor 1949 Wilhelmina Appel, geb. 03.09.1917.

JW, WA en kinderen emigreren per ĎZuiderkruisí naar AustraliŽ, aangekomen te Sydney 23.11.1959.

Uit dit huwelijk:

1.                  Olaf Weijers, geb. 05.07.1949.

2.                  Ellen Weijers, geb. 05.07.1949.

3.                  Jeff Weijers, geb. 22.11.1952.

 


 

IV.c. Franciscus Weijers, z.v. III.a, geb. Amsterdam 22.07.1862 (akte), meubelmaker (1884,1885), kastenmaker (1905), meubelmaker, overl. na 1910, tr. 1e Amsterdam 10.09.1884 Antonia Wilhelmina Moritz, geb. Amsterdam 04.11.1856 (akte reg.6 fol.147v), overl. tussen 1910 en 1913, d.v. Joannes Ludovicus Moritz en Antje Schutting; tr. 2e Amsterdam 09.07.1913 Clazina Kleijn, geb. Velsen 04.01.1874, overl. tussen 1913 en 1923, d.v. Jelle Kleijn en Maria Jonker; tr. 3e Amsterdam 07.03.1923 Johanna Wilmina Jenette Selie, geb. Hazerswoude 31.10.1871, d.v. Izak Selie en Berdina van der Geer.

Uit dit huwelijk Weijers-Moritz:

1.                  levenloze zoon, Amsterdam 10.08.1885.

2.                  Hendrik Frederik Weijers, geb. Amsterdam 1887; volgt V.c.

3.                  Johanna Hendrika Weijers, geb. Amsterdam 15.12.1890 (akte reg.? fol.133), overl. Amsterdam 26.10.1891.

4.                  Aaltje Weijers, geb. Amsterdam 12.05.1892 (akte), tr. Amsterdam 24.04.1912 Kornelis Meijer, geb. Zwolle 06.01.1892, motordrijver, z.v. Jan Meijer, houtzager, en Arendje van Hasselt.

5.                  Hendrika Josina Weijers, geb. Amsterdam 04.09.1896, overl. Amsterdam 1994, tr. Amsterdam 19.08.1920 Johannes Franciscus de Vries, geb. Amsterdam 19.04.1894, chauffeur, overl. Amsterdam 1982, z.v. Johannes Franciscus de Vries en Willemina Pieternella Sijmons.
Uit dit huwelijk een dochter.

6.                  Franciscus Weijers, geb. Amsterdam 1901; volgt V.d.

7.                  Willem Weijers, geb. Amsterdam 20.11.1902 (akte), loodgieter, tr. Amsterdam 07.10.1926 Johanna Cornelia Muijderman, geb. Amsterdam 1904 (akte reg.12 fol.96), d.v. Dirk Meuijderman en Johanna Cornelia Kan.

 


 

V.c. Hendrik Frederik Weijers, z.v. IV.c, geb. Amsterdam 11.07.1887 (akte), kastenmaker (1905,1910), overl. Amsterdam 18.11.1910, tr. Amsterdam 20.12.1905 Maria Cornelia Luskus, geb. Amsterdam 02.03.1888 (akte reg.3 fol.22v), overl. Amsterdam 23.0.1949, begr. Amsterdam (Bpl. Vredenhof) 27.09.1949, d.v. Gerrit Luskus en Wilhelmina Visser.

†††† MCL tr. 2e Amsterdam 14.03.1912 Johannes Lambertus Franciscus van Schouten, geb. Amsterdam ca. 1887, voerman, overl. na 1914, z.v. Hermanus DaniŽl van Schouten en Catharina Elisabeth van Greuningen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonia Wilhelmina Weijers, geb. Amsterdam 1906 (akte reg.3 fol.21v), tr. 1e Amsterdam 25.02.1925 (echtsch. 30.09.1946) Jan Hendriks, geb. Amsterdam ca. 1905, koopman, z.v. Gerrit Jan Hendriks en Hendrika Elisabeth Hoekstra; tr. 2e tussen 1946 en 1949 J. Kostelijk.

2.                  Wilhelmina Gerardina Maria Weijers, geb. Amsterdam 1907 (akte reg.2 fol.28), tr. Amsterdam 20.07.1927 Cornelis van Bambergen, geb. Amsterdam 29.09.1902 (akte reg.10 fol.165v), koopman, z.v. Mattheus van Bambergen en Gesina Anna Swart.

3.                  Gerrit Weijers, geb. Amsterdam 1908 (akte reg. 9 fol.23v), overl. Amsterdam 30.05.1910.

 


 

V.d. Franciscus Weijers, z.v. IV.c, geb. Amsterdam 29.05.1901, meubelmaker (1924), overl. Zwolle 05.11.1992, tr. 1e Amsterdam 19.06.1924 Marie Louise Oltmann, geb. Amsterdam 04.07.1899, overl. Amsterdam 18.09.1938, d.v. Ludwig Oltmann, stukadoor, en Johanna Auguste Pauline Pause; tr. 2e Amsterdam 15.03.1944 Joanna Dorothea van den Blink, geb. Hellevoetsluis 15.01.1907, overl. Ermelo 20.07.1991.

Uit het huwelijk Weijers-Oltmann:

1.                  Franciscus Johann Weijers, geb. Amsterdam 30.08.1928, tr. Amsterdam 02.02.1954 Cornelia Gerda Thecla Tishauser, geb. Amsterdam 02.09.1930.

 


 

III.b. Dirk Hendrik Weijers, z.v. II.a, geb. Amsterdam 26.11.1820, werkman (1841), metselaar (1846), w.s. overl. Amsterdam 18.12.1866 (akte), tr. Amsterdam 14.04.1841 Maria Christina Kroll, geb. Rotterdam 01.03.1816, werkster (1841), overl. voor 1869, d.v. Johannes Ferdinandus Hermanus Kroll en Johanna Maria Mourik.

Uit dit huwelijk:

1.                  Diderica Hendrika Josephina Weijers, geb. Amsterdam 19.09.1842 (akte), dienstbaar (1869), naaister (1872), overl. Amsterdam 31.05.1893 (akte reg.3 fol.133), tr. 1e Amsterdam 20.01.1869 Jan de Harder, geb. Workum 20.06.1842, touwwerker (1865), scheepsbreeuwer (1872), overl. tussen 1870 en 1872, z.v. Jacob de Harder (ca.1798-) en Trientje van der Berg (ca.1817-); tr. 2e Amsterdam 18.09.1872 Hendrik Stroomberg, geb. Amsterdam ca. 1852|b|, sjouwerman, z.v. Jan Stroomberg en Johanna Maria Wakker.
Uit het huwelijk de Harder-Weijers: Johannes Jacobus, geb. Amsterdam ca. 1870, overl. na 1913.
†††† JdH tr. 1e Amsterdam 17.05.1865 Maria Everdina Schweitzer, geb. ís-Gravenhage 26.02.1833, dienstbaar (1865), overl. tussen 1865 en 1869, d.v. Wilhelm Friedrich Schweitzer en Christina Goedhart.

2.                  Hendrik Johannes Weijers, geb. Amsterdam 08.05.1846, overl. Amsterdam 04.05.1850.

3.                  Hendrik Joseph Weijers, geb. Amsterdam 06.03.1850|a|, overl. Amsterdam 01.07.1858.

 

Noten: |a| aangifte door Jacob Bitter, directuer Binnengasthuis (geb.akte Amsterdam 1850 reg.2 fol.51v); |b| niet gevonden in de tafels 1851-1853.

 


 

II.b. Willem Wijers, z.v. I, ged. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 01.01.1790, aanvraag doopbewijs 28.02.1811, schoenmakersknecht (1817), metselaarsknecht (1837,1851), metselaar (1845,1850,1854), opperman (1856), overl. Amsterdam 20.07.1859, tr. Amsterdam 23.04.1817 Henderina Lucas, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 09.07.1794, overl. tussen 1856 en 1859, d.v. Hendrik Lucas en Cornelia Reijs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruij Weijers, geb. Amsterdam 02.05.1817 (akte), huishoudster (1854), overl. Amsterdam 02.12.1883, tr. Amsterdam 20.09.1854 Cornelis Markus, geb. Amsterdam 11.03.1826 (akte), kuiper (1851,1877), overl. Amsterdam 13.10.1883, z.v. Jan Markus en Maria Rozee.
Uit dit huwelijk: Cornelis, geb. ca. 1855, overl.Amsterdam 24.01.1878; Johanna Catharina, geb. Amsterdam ca. 1857, overl. na 1877.
†††† CM tr. 1e Amsterdam 05.11.1851 Johanna Maria Wijers, jongere zuster van Geertruij.

2.                  HenriŽtte Weijers, geb. Amsterdam 06.10.1819 (akte), dienstbaar (1850), overl. Amsterdam 09.04.1885, tr. Amsterdam 07.08.1850 Andreas Drobnitzkij, geb. Ofen (Hongarije) ca. 1820, kleermaker, overl. na 1885, z.v. Antoni Drobnitzkij en Magdalena David.

3.                  Willem Hendrik Weijers, geb. Amsterdam 1822; volgt III.c.

4.                  Johanna Maria Weijers, geb. Amsterdam 16.06.1825 (akte), overl. Amsterdam 19.11.1853, tr. Amsterdam 05.11.1851 Cornelis Markus.
†††† CM tr. 2e Amsterdam 20.09.1854 Geertruij Weijers, oudere zuster van Johanna Maria.

5.                  Maria Elisabeth Weijers, geb. Amsterdam 14.02.1828 (akte), overl. ís-Gravenhage 03.10.1908; ongehuwd.

6.                  Johannes Hendrik Weijers, geb. Amsterdam 1830; volgt III.d.

7.                  Hendrik Weijers, geb. Amsterdam 27.06.1832.

8.                  Hendrina Weijers, geb. Amsterdam 03.10.1834 (akte), overl. Amsterdam 24.07.1849.

9.                  Dirk Weijers, geb. Amsterdam 25.04.1837, overl. Utrecht 05.12.1875.

 


 

III.c. Willem Hendrik Weijers, z.v. II.b, geb. Amsterdam 26.01.1822 (akte), sigarenmaker (1845,1856,1859), tabakwerker (1861,1862), bediende (1864), pakhuisknecht (1865), overl. Amsterdam 23.09.1882, tr. Amsterdam 07.01.1846 (echtsch. Amsterdam 24.03OF06.1851) Johanna Cornelia Geus, geb. Amsterdam ca. 1826|a|, naaister (1845), d.v. Johannes Cornelis Geus en Gerritje Fowls; tr. 2e Amsterdam 24.12.1856 Lijsje Bloklander, geb. Ouder-Amstel 14.02.1821 (akte), dienstbode (1856), winkelierster (1885), overl. na 1885, d.v. Matthijs Bloklander en Cornelia van Kuik.

Uit het huwelijk Weijers-Bloklander:

1.                  Cornelia Dievertje Weijers, geb. Amsterdam 29.10.1857, overl. Amsterdam 19.06.1862.

2.                  Hendrina Weijers, geb. Amsterdam 04.08.1859, overl. Amsterdam 09.10.1861.

3.                  Maria Elisabeth Weijers, geb. Amsterdam 23.02.1861, overl. tussen 1913 en 1945, tr. Amsterdam 20.08.1885 Gerhard Lucas Huesken, geb. Neuenhaus ca. 1862|b|, timmerman (1885,1913), overl. tussen 1913 en 1945, z.v. Gerhard Huesken en Johanna Even.
Uit dit huwelijk: Gerhardus Wilhelmus, geb. Amsterdam ca. 1886, overl. Haarlemmermeer 11.02.1945; Elisabeth Johanna Sophia, geb. Amsterdam ca. 1888, overl. na 1911; Helena Catharina, geb. Amsterdam ca. 1890, overl. na 1913; Johanna Wilhelmina, geb. Amsterdam ca. 1892, overl. Nieuwer-Amstel 15.12.1895; Gesina Maria, geb. Amsterdam ca. 1893, overl. Alkmaar 23.09.1954.

4.                  Susanna Cornelia Weijers, geb. Amsterdam 05.05.1863 (akte), overl. Amsterdam 06.05.1864.

5.                  Cornelia Susanna Weijers, geb. Amsterdam 26.12.1864 (akte), overl. Amsterdam 16.05.1865.

 

Noten: |a| geen tafel beschikbaar; |b| niet gevonden in Neuenhaus Ev.-ref. Kirchspiel Taufen 1800 bis 1900 (transcriptie Theodor Davina, 1998).

 


 

III.d. Johannes Hendrik Weijers, z.v. II.b, geb. Amsterdam 13.05.1830 (akte), winkelier (1854), bediende (1858), pakhuisknecht (1862), kantoorloper (1878), overl. Amsterdam 03.10.1878, tr. 1e Amsterdam 08.03.1854 Neeltje Bosch, geb. Baarn 21.10.1824|a|, dienstbaar (1845), winkelierster (1854,1857), overl. tussen 1854 en 1862, d.v. Willem Bosch en Neeltje van Nieuwkerk; tr. 2e Amsterdam 30.04.1862 Elisabeth Maria Gladbach, geb. Amsterdam ca. 1822|b|, besteedster, overl. voor 1884, d.v. Cornelis Gladbach en Maria Elisabeth Mulder.

†††† NB tr. 1e Amsterdam 21.05.1845 Johannes van Amerongen, ged. Amsterdam (Westerkerk) 23.09.1808, pakhuisknecht (1845), overl. tussen 1845 en 1854, z.v. Gerrit van Amerongen en Elisabet van der Feen.

†††† EMG tr. 1e Amsterdam 21.07.1841 Nicolaas Gerrit van Oostbree, geb. Amsterdam 28.05.1801, ged. Amsterdam (Westerkerk) 31.05.1801, timmerman (1841), overl. tussen 1841 en 1862, z.v. Abram van Oostbree en Cornelia van der Marckt.

Uit het huwelijk Weijers-Bosch:

1.                  Neletta Hendrina Weijers, geb. Amsterdam 03.01.1855 (akte), dienstbode (1879), huishoudster (1913), tr. 1e Amsterdam 10.09.1879 Petrus Jacobus Koek, geb. Amsterdam 16.07.1849 (akte reg.4 fol.121v), voerman (1879), overl. voor 1913, z.v. Jacobus Koek en Hester Prins; tr. 2e Nieuwer-Amstel 24.12.1913 Hendrik Sluijter, geb. Ouder-Amstel 12.04.1841 (akte), veehouder (1870), z.v. Hendrik Sluijter en Adriana Kruijff.
Uit het huwelijk Koek-Weijers: Petrus Jacobus Koek, geb. Amsterdam (w.s. 30.01.1880), tr. Vinkeveen en Waverveen 02.11.1906 Cornelia van Vliet; Dina Hester, geb. Amsterdam ca. 1892, overl. na 1920.
†††† HS tr. 1e Nieuwer-Amstel 23.02.1870 Aagje van Lammeren, geb. Ouder-Amstel ca. 1849, overl. Nieuwer-Amstel 28.04.1888, d.v. Petrus Hendricus van Lammeren, Pieter, en Francijntje Nieuwendijk, Francisca.

2.                  Johannes Hendrik Weijers, geb. Amsterdam 10.03.1857, overl. Amsterdam 02.02.1858.

3.                  levenloze dochter, Amsterdam 02.11.1858.

 

Noten: |a| d.v. Neeltje van Nieuwkerk, aangifte door grootmoeder Jannetje Puyn wede Jan van Nieuwkerk, erkend door Willem Bosch bij akte Baarn 07.05.1845 (geb.akte Baarn 1824 no.47); |b| geen tafel beschikbaar.

 


 

II.c. Johannes Weijers, Jan, z.v. I, geb. Amsterdam 13.08.1794|a|, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 17.08.1794, arbeider, schoenmakersknecht (1820), sjouwer (1827), opperman (1834), overl. Veenhuizen (Norg) 15.02.1842|b|, tr. Amsterdam 10.05.1820 Christina de Jong, geb. Amsterdam 29.06.1794, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 06.07.1794, overl. tussen 1834 en 1842, d.v. Harmanus de Jong en Cornelia Valk.

Kind van Christina (gewettigd bij het huwelijk):

1.                  Johannes Weijers, geb. Amsterdam 14.04.1820|c|, overl. Amsterdam 09.11.1822.

Uit dit huwelijk:

2.                  Johannes Weijers, geb. Amsterdam 03.09.1823, overl. Amsterdam 08.09.1825.

3.                  Johannes Weijers, geb. Amsterdam 15.09.1825.

4.                  Cornelia Weijers, geb. Amsterdam 07.12.1827, overl. Amsterdam 12.09.1903.

5.                  Harmanus Wilhelm Weijers, geb. Amsterdam 11.06.1830 (akte), overl. Amsterdam 25.03.1832.

6.                  Christina Weijers, geb. Amsterdam 14.07.1834.

 

Noten: |a| geb. 13.08 (overl.akte Norg 1842 no.35) (GenLias); |b| ook overl.akte Amsterdam 13.04.1842 reg.3 fol.88v; |c| ingeschreven als Johannes Weijers, met de namen van de ouders als waren zij getrouwd, in de kantlijn een aantekening over de wettiging bij het huwelijk (geb.akte Amsterdam 1820 reg.3 fol.80v).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers