Familie Weijers (104)

 

(Nijmegen-Bemmel)

 

Het betreft de nazaten van Henricus Weijers en Maria Koppers. Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2003 (laatst herzien november 2016)

 


 

I. Wilhelmus Weijers, tr. voor 1775 Anna Margariete Broekhof.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henri Weijers, geb. Nijmegen 1775; volgt II.

 


 

II.  Henricus Wijers, Hent, z.v. I, ged. Nijmegen 24.01.1775, journalier (1813), boerenarbeider (1817,1825), overl. Nijmegen 13.03.1847, tr. 1e Zyfflich 23.01.1800|f| Maria Koppers, ook Coppers|a|, geb. ca. 1777, overl. Beek 07.11.1811, d.v. Johan Koppers en NN; tr. 2e Beek 08.10.1812, tr. Nijmegen (RK Statie der Predikheren) 09.10.1812|i| Lamberdina Laemers/Peters, geb. Cuyk 25.02.1777|e|, boerenarbeidster (1849), overl. Nijmegen 08.03.1854, d.v. Peter Laemers en Gertrudis Peters.

Varianten: Lamberdina Laemers (huw. Beek 1812, overl. dochter Maria Rotterdam 1887); Lamberdina Peters (overl. Nijmegen 1854); Wilhelmina Laemers (geb. dochter Maria Beek 1813); Hermina Peters (geb. zoon Peter Nijmegen 1817).

Uit het huwelijk Weijers-Koppers:

1.                  Johannes Weijers, geb. Nijmegen 1800; volgt III.a.

2.                  Christianus Weijers, geb. Nijmegen 1802; volgt III.b.

3.                  Theodora Wijers, ged. Nijmegen 14.03.1806.

Uit het huwelijk Weijers-Peters:

4.                  Maria Weijers, geb. Ubbergen (Beek) 03.10.1813, overl. Rotterdam 19.03.1887|h|.

5.                  Peter Weijers, geb. Nijmegen 1817; volgt III.c.

6.                  Gerrit Weijers, geb. Nijmegen 08.11.1820, overl. Nijmegen 17.04.1822|d|.

7.                  Gerrit Weijers, geb. Nijmegen 22.08.1822, overl. Nijmegen 28.11.1822.

8.                  Geertruij Weijers, geb. Nijmegen 14.05.1825|c|, dienstmeid (1848), naaister (1851), overl. Nijmegen 15.04.1858, tr. Nijmegen 11.09.1851 Peter Hocksenar, geb. Nijmegen 31.08.1824, metselaarsopperman (1851,1852), metselaarsknecht (1858), metselaar (1878,1885), overl. Nijmegen 30.12.1897, z.v. Henricus Josephus Hocksenar en Joanna Bongers.
Voorkind (erkend bij huwelijk in 1851|b|):

a.         Maria Weijers, later Hocksenar, geb. Nijmegen 02.05.1848|g|, overl. Nijmegen 02.10.1852.

Uit dit huwelijk: Josephina, geb. Nijmegen 08.07.1852, overl. na 1878; Johanna, geb. Nijmegen 24.06.1854, overl. Rotterdam 10.02.1926; Petronella, geb. Nijmegen 14.09.1856; Maria, geb. Nijmegen 1857.
     PH tr. 2e Nijmegen 15.07.1858 Aleida Bouman, geb. Doornenburg 17.06.1829, d.v. Derk Bouman en Theodora Teunissen; uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| Koppers bij huwelijk Johannes, Coppers bij huwelijk van Christiaan; |b| huw.akte Nijmegen 1851 no.144; |c| ibidem {10.05} (GenLias); |d| moeder Jacomina; |e| oud 80 jaar (>ca.1774) (overl.akte Nijmegen 1854 no.95); |f| bruid Maria Coppers ex Ooij; |g| aangifte door Wilhelmina Willemse, oud 46 jr, vroedvrouw, getuige Petrus Weijers, metselaarsknecht, oud 30 jr {oom} (geb.akte Nijmegen 1848 no.203); |h| overl.akte Rotterdam 1887 no.1075 {moeder Lamberdina Laemers}; |i| bruidegom Wilhelmus Wijers, bruid Lambertina Lamers.

 


 

III.a. Johannes Weijers, z.v. II, ged. Nijmegen (RK Statie der Predikheren) 17.03.1800, dagloner (1830), dragonder (1831,1833), militair (1850), overl. na 1858|g|, tr. Utrecht 25.12.1822 Geertruida Keek, geb. Barneveld 29.12.1803, vertrekt uit Tilburg naar Gemonde (30.04.1856), overl. Arnhem 30.01.1858, d.v. Jan Keek en Jacoba Christina van der Linden. [Heuvel 4 te Tilburg (1855)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Christina Weijers, geb. Utrecht 19.01.1823, overl. Schijndel 08.01.1901, tr. Schijndel 20.12.1851 Adrianus Hosewol, Adriaan, geb. Sint-Oedenrode 02.04.1816, z.v. Piet Hosewol en Joanna van Twinhout.
Kind van Maria Christina:

a.         Gertudis Weijers, geb. ’s-Hertogenbosch 28.01.1843, overl. Sint-Michielsgestel 04.05.1929|h|, tr. Schijndel 17.04.1869 Leonardus Voets, geb. Sint-Michielsgestel 11.06.1842, overl. ’s-Hertogenbosch 17.05.1909|c|, z.v. Martinus Voets en Anna Maria van Vleuten.

Uit het huwelijk Hosewol-Weijers: Maria, geb. Schijndel 26.02.1852, overl. Boxtel 08.02.1917|b|; Johanna, overl. Boxtel 10.07.1890; Hendrika, overl. Boxtel 13.02.1922.

2.                  Hendrica Weijers, geb. Utrecht 16.08.1824, tr. Amsterdam 30.01.1850 Arien Voorn, geb. Enkhuizen 15.01.1820, timmerman, z.v. Cornelis Fransz Voorn en Swaantje Anthonijs.
Uit dit huwelijk: Antonie, geb. Amsterdam 25.07.1856, overl. na 1886; Hendrica, geb. Amsterdam ca. 1860, overl. Rotterdam 09.06.1944
.

3.                  Petronella Christina Weijers, geb. Utrecht 16.08.1826, overl. Utrecht 13.04.1827.

4.                  Christina Wijers, geb. Nijmegen 25.05.1828, overl. Gendt 22.07.1830.

5.                  Maria Christina Weijers, geb. Zaltbommel 12.06.1831|a|, komt uit ’s-Gravenhage naar Tilburg (09.05.1855), woont Heuvel 4, vertrekt uit Tilburg naar Arnhem (20.04.1856), overl. ’s-Hertogenbosch 21.09.1880, tr. 1e Amsterdam 19.11.1862|f| Peter Broekman, geb. Hatert (Nijmegen) 08.05.1813, wachtmeester bij de dragonders (1862), huisknecht (1864), overl. Nijmegen 03.03.1874, z.v. Peter Broekman, arbeider, en Willemina Houterman; tr. 2e ’s-Hertogenbosch 30.12.1874 Hendrikus Jacobus de Wilde, geb. Nijmegen 15.09.1828, overl. Nijmegen 03.11.1899, z.v. Francis de Wilde en Maria Anna Catrina Feber.
Kinderen van Maria Christina (erkend bij het huwelijk in 1862):

1.                  Wilhelmina Petronella Geertruida Weijers, later Broekman, geb. Arnhem 16.04.1858, overl. Amersfoort 12.08.1945|d|, tr. Nieuwer-Amstel 30.01.1896 Antonius Theodorus Kilsdonk, geb. Nieuwer-Amstel 11.02.1847, (huis)schilder, overl. tussen 1920 en 1926, z.v. Antonius Theodorus Kilsdonk en Joanna Boot.

2.                  Christina Petronella Geertruida Weijers, later, Broekman, geb. Amsterdam 18.05.1862|e|.

Uit het huwelijk Broekman-Weijers: Maria Theodora, geb. Velp (Rheden) 04.12.1864.
     HJdW tr. 2e Nijmegen 18.08.1893 Everdina van Kempen, geb. Elst 01.09.1835, d.v. Hermanus van Kempen en Theodora Diesveld.
     EvK tr. 1e Nijmegen 06.06.1879 Hendrikus Wilhelmus Lukassen, geb. Millingen 30.11.1851, schipper (1879), schippersknecht (1890), overl. Duiven 01.11.1890, z.v. Johannes Hendrikus Lukassen en Elisabeth Verweij.

6.                  Johannes Weijers, geb. Zaltbommel 13.10.1833, overl. Zaltbommel 13.12.1835.

7.                  Geertruida Weijers, geb. ’s-Hertogenbosch 18.06.1843.

 

Noten: |a| geb.akte Zaltbommel 1831 no.53 {de vader verklaart niet te kunnen schrijven}; |b| Hozewol (overl.akte Boxtel 1917 no.26); |c| ook overl.akte Sint-Michielsgestel 1909 no.39; |d| ook overl.akte Stoutenburg 1945 no.50; |e| moeder Christina Maria, aangifte door Johan Philip Udink, vroedmeester, getuige Peter Broekman, wachtmeester, oud 49 jaar (geb.akte Amsterdam 1862 reg.3 fol.181); |f| moeder v/d bruid Beek (huw.akte Amsterdam 1862 reg.10 fol.60v); |g| vader v/d bruid ‘zonder beroep, wonende te Gemonde’, maar ook de ouders ‘beide overleden’ (ibidem); |h| Geertruide.

 


 

III.b.  Christianus Weijers, z.v. II, ged. Nijmegen 01.11.1802, arbeider (1849,1856,1862,1870,1872), tabaksplanter (1866), overl. Bemmel 08.11.1872|e|, tr. Ubbergen 02.11.1832 Johanna Staaije, ook Staing|a||b||f| of Staijing|c|, geb. Kekerdom 19.09.1805, overl. Bemmel 27.02.1851|g|, d.v. Henricus Staaije en Wilhelmina Vervoorst, ook Van Voorts.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Weijers, w.s. geb. Ubbergen 18.02.1833 (no.13), dienstbode (1862), overl. Lent (Elst) 12.10.1865, tr. Elst 31.12.1862|h| Jan Ruigrok, geb. Soest 12.03.1824, veldwachter, overl. Lent (Elst) 28.01.1869, z.v. Hendrik Ruigrok, arbeider, en Aaltje van Ommeren.
Uit dit huwelijk: Johanna Maria Christina, geb. Lent ca. 1864, overl. Bemmel 23.04.1874; Aaltje, geb. Lent xx.09.1865, overl. Lent (Elst) 13.09.1865.
     JR tr. 1e Arnhem 13.03.1850 Elisabeth Rensink, geb. Didam 14.02.1820, overl. Lent (Elst) 23.10.1862, d.v. Helena Rensink.
     ER tr. 1e Arnhem 26.05.1841 Joannis Sent, ged. Ulft (Gendringen) 05.07.1808, timmermansknecht, overl. Arnhem 09.09.1846, z.v. Stephanus Sent en Aleida van Rossum.

2.                  Hendrikus Weijers, geb. Bemmel 25.12.1834|i|, militair (1856), overl. Bemmel 21.07.1856.

3.                  Theodorus Weijers, geb. Bemmel 17.09.1836, overl. Bemmel 21.06.1862.

4.                  Jan Willem Weijers, geb. Bemmel 1838; volgt IV.a.

5.                  Willemina Weijers, geb. Bemmel 25.07.1840, overl. Bemmel 23.01.1874, tr. Bemmel 03.05.1870 Gerhardus Peters, geb. Zevenaar 27.11.1836, boerenknecht (1870), tabaksplanter (1874), overl. Bemmel 09.05.1918, z.v. Derk Peters en Agnes Andriessen.
Uit dit huwelijk: Johanna Maria, geb. Bemmel 21.04.1871, overl. Bemmel 09.01.1872; Theodorus Hendrikus, geb. Bemmel 24.10.1872, overl. Bemmel 07.08.1916.
     GP tr. 2e Gendt 11.08.1874 Johanna Rosmulder, geb. Gendt 15.09.1843, dienstmeid (1874), overl. Bemmel 29.01.1897, d.v. Jacobus Rosmulder en Hendrine Killewalt.

6.                  levenloze dochter, Bemmel 20.05.1843.

7.                  Rutgerus Weijers, geb. Bemmel 28.07.1846, arbeider, overl. Bemmel 19.09.1870|e|.

8.                  Johannes Weijers, geb. Bemmel 19.09.1849, overl. Bemmel 11.01.1866|d|.

 

Noten: |a| Joanna Staing (huw.akte Bemmel 1870 no.13, GenLias); |b| Johanna Staing (overl.akte Bemmel 1843 no.26); |c| Johanna Staijing (overl.akte Bemmel 1862 no.53); |d| overl.akte Bemmel 1866 no.6 {moeder Johanna Staijen}; |e| overl.akte Bemmel 1870 no.24 (GenLias) {moeder Johanna Stuijing}; |e| overl.akte Bemmel 1872 no.128 {echtgenote Johanna Staring}; |f| Joanna Staing (overl.akte Bemmel 1874 no.9); |g| Johanna Staaijing (overl.akte Bemmel 1851 no.16) {geb. Ubbergen}; |h| moeder v/d bruid Johanna Staijen (huw.akte Elst 1862 no.32); |i| moeder Staaijen (geb.akte Bemmel 1834 no.106).

 


 

IV.a.  Jan Willem Weijers, Johannes Wilhelmus, z.v. III.b, geb. Bemmel 10.07.1838, arbeider (1869,1874), overl. Bemmel 03.07.1874|a|, tr. Bemmel 05.05.1868 Maria Huisman, geb. Bemmel 13.03.1838, overl. Bemmel 09.05.1874, d.v. Albertus Huisman en Hendrina Alofs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Johannes Weijers, geb. Bemmel 1869; volgt V.a.

2.                  Albertus Cornelis Weijers, geb. Bemmel 23.06.1870, overl. Bemmel 19.06.1872.

3.                  Hendrika Johanna Weijers, geb. Bemmel 10.09.1872, overl. Bemmel 18.05.1873.

4.                  Albertus Cornelis Weijers, geb. Bemmel 21.02.1874, overl. Bemmel 01.06.1874.

 

Noten: |a| overl.akte Bemmel 1874 no.69 {moeder Johanna Staijen}.

 


 

V.a. Theodorus Johannes Weijers, z.v. IV.a, geb. Bemmel 13.10.1869, arbeider (1900,1910), landbouwarbeider (1913,1918), overl. Bemmel 16.12.1947, tr. Bemmel 02.05.1899 Everdina Razing, geb. Bemmel 06.08.1875, overl. na 1947, d.v. Stephanus Razing en Johanna Florissen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Johanna Weijers, geb. Bemmel 26.04.1900, tr. voor 1935 Johannes Antonius Rikken, landbouwer.
Uit dit huwelijk: Theodorus Martinus Antonius, geb. Bemmel ca. 1935, overl. Tilburg 04.03.1945|b|; Martinus Antonius Theodorus Rikken, geb. Bemmel 08.10.1936, overl. Bemmel 09.10.1936; Wilhelmina Johanna Maria, geb. Bemmel xx.01.1944, overl. Bemmel 04.10.1944.

2.                  Johannes Wilhelmus Weijers, geb. Bemmel 20.09.1901.

3.                  levenloze dochter, Bemmel 11.06.1903.

4.                  levenloze dochter, Bemmel 17.11.1904.

5.                  Theodorus Stephanus Weijers, geb. Bemmel 1906; volgt VI.a.

6.                  Wilhelmina Johanna Weijers, geb. Bemmel 30.01.1908, overl. Nijmegen 12.10.1944|a|.

7.                  Antonius Franciscus Weijers, geb. Bemmel 09.01.1910, overl. Bemmel 18.05.1910.

8.                  levenloze zoon, Bemmel 25.03.1913.

9.                  levenloze dochter, Bemmel 11.04.1916.

10.              Stephanus Everardus Weijers, geb. Bemmel ca. 1917, landbouwer, overl. Bemmel 04.10.1944|c|.

11.              Johan Hendrikus Weijers, geb. Bemmel xx.09.1917, overl. Bemmel 20.07.1918.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bemmel 27.06.1945 no.64; |b| ook overl.akte Bemmel 27.06.1945 no.64; |c| overl.akte Bemmel 30.05.1945 no.22.

 


 

VI.a. Theodorus Stephanus Weijers, z.v. V.a, geb. Bemmel 27.01.1906, landbouwer, tr. voor 1948 Alberta Josepha Maria Hubers, geb. Angeren (Bemmel) 18.01.1911, d.v. Theodorus Johannes Hubers en Johanna Maria Lensen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodora Everdina Christina Weijers, geb. Bemmel ca. 1948, overl. Nijmegen 09.05.1950|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bemmel 1950 no.35.

 


 

III.c. Peter Weijers, z.v. II, geb. Nijmegen 13.03.1817|a|, metselaarsknecht (1848), boerenarbeider (1849), metselaarsknecht (1867), metselaar (1868), overl. Nijmegen 10.07.1868, tr. 1e Nijmegen 08.11.1849 Hendrina Jaspers, geb. Nijmegen 29.01.1816, overl. Nijmegen 18.07.1866, d.v. Hendricus Jaspers, boerenarbeider, en Johanna Janssen; tr. 2e Nijmegen 11.07.1867 Wilhelmina Hermse, geb. Batenburg 08.03.1833, werkvrouw (1883), overl. Nijmegen 25.04.1920, d.v. Hent Hermse en Lijda Thiel.

     HJ tr. 1e Nijmegen 01.01.1838 Gijsbertus Joannes Dominicus van Elten, ged. Nijmegen 12.08.1805, overl. Nijmegen 04.11.1846’, z.v. Everardus van Elten en Dorothea Remie; uit dit huwelijk vier kinderen.

     WH tr. 2e Nijmegen 08.05.1869 Pierre Hendriks, geb. Nijmegen 05.05.1811, leijendekkeropperman (1840), z.v. Jean Hendriks en Bartha Kloek; tr. 3e Nijmegen 15.11.1883 Johannes Franciscus Prinsen, geb. Schaijk 26.11.1832, arbeider (1883), z.v. Petrus Prinsen en Alegonda Jacoba Paters; tr. 4e Johannes Bartholomeus Marijnen, geb. ’s-Hertogenbosch 15.11.1830, overl. Nijmegen 14.06.1900, z.v. Jacobus Marijnen en Huberdina van den Dungen.

     PH tr. 1e Nijmegen 30.07.1840 Grada Tax, geb. Ewijk 11.08.1796, dienstmaagd (1840), overl. Nijmegen 14.08.1868, d.v. Willem Tax en Joanna Wientjes.

     JFP tr. 1e Schaijk 16.05.1859 Maria Elisabeth Vissers, geb. Schaijk 03.04.1833, overl. voor 1883, d.v. Gerardus Vissers en Gertruda Wellens.

     JBM tr. 1e ’s-Hertogenbosch 22.05.1852 Catharina Janssen, geb. ’s-Hertogenbosch 16.07.1821, overl. voor 1891, d.v. Bernardus Petrus Jansen en Helena Janssen.

 

Noten: |a| vader Hent Wijers, moeder Hermina Peters (geb.akte Nijmegen no. 103) (niet no.27 zoals in tienjarentafel vermeld).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers