Familie Weijers (115)

 

(Krefeld/Ruhrort)

 

 

Het betreft de nazaten van Sieb Weijers en Maerigen Tschartogen uit Krefeld. Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een zeer gewaardeerde grote bijdragen van Alfred Weyrich te Lutherstadt Wittenberg. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2013 (laatst herzien oktober 2013)

 


 

I. Jelis auff Weiers.

Kinderen:

1.                  Sieb Weyers, geb. Krefeld 1683; volgt II.a.

2.                  Tilman Weyers, ged. Krefeld 23.05.1686.

3.                  Anna Weyers, ged. Krefeld 15.01.1688.

 


 

II.a. Sieb Weyers, z.v. I, ged. Krefeld 07.05.1683, tr. Krefeld (ev) 11.01.1705 Maerigen Tschartogen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Mattheiss Weyers, ged. Krefeld 13.09.1705; volgt III.a.

2.                  Jelis Weyers, ged. Krefeld 01.07.1708, w.s. jonggestorven.

3.                  Jelis Weyers, geb. Krefeld 1713; volgt III.b.

4.                  Tilman Weyers, geb. Krefeld 1715; volgt III.c.

5.                  Enneken Weyers, ged. Krefeld 05.02.1718.

6.                  Peter Weyers, geb. Krefeld 1721; volgt III.d.

 


 

III.a. Mattheiss Weyers, z.v. II.a, ged. Krefeld 13.09.1705, tr. Krefeld 25.04.1733 Agnes Froland, aus Rumelen (w.s. Duisburg-Rumeln).

Uit dit huwelijk:

1.                  Maercken Weyers, ged. Friemersheim 16.11.1732.

2.                  Metgen Weyers, ged. Friemersheim 16.11.1732.

3.                  Johannes Weyers, ged. Friemersheim 03.10.1734.

4.                  Sieb Weyers, ged. Krefeld 18.12.1735, w.s. jonggestorven.

5.                  Maria Weyers, ged. Krefeld 30.12.1736.

6.                  Sieb Weyers, ged. Krefeld 19.04.1739; volgt IV.a.

 


 

IV.a. Sieb Weyers, z.v. III.a, ged. Krefeld 19.04.1739, tr. Krefeld 01.02.1767|a| Maria Friedrichs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Matthias Weyers, ged. Krefeld 11.07.1767.

2.                  Henricus Weyers, ged. Krefeld 26.12.1769.

3.                  Christina Weyers, ged. Krefeld 21.09.1776.

4.                  Friedrich Weyers, geb. Krefeld 11.12.1782, ged. Krefeld 16.12.1782.

 

Noten: |a| bruidegom Simon.

 


 

III.b. Jelis Weijers, z.v. II.a, ged. Krefeld 06.08.1713, overl. Moers 10.03.1759, tr. Moers 30.09.1738 Christina Mollraets/Mollrads, ged. Moers 11.01.1715, overl. Moers 10.03.1759.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sieb Weijers, geb. Moers 1739; volgt IV.b.

2.                  Johannes Weijers, geb. Moers 1742; volgt IV.c.

3.                  Johanna Weijers, ged. Moers (ev) 01.06.1745, overl. Moers 27.04.1751.

4.                  Maria Weijers, ged. Moers (ev) 01.03.1748.

5.                  Anna Maria Weijers, ged. Moers (ev) 19.05.1750.

6.                  David Weijers, ged. Moers (ev) 10.12.1752.

 


 

IV.b. Sieb Weijers, z.v. III.b, ged. Moers (ev) 11.10.1739, overl. Moers 06.11.1791, tr. voor 1766 Liesbeth Schaeffers, overl. Moers 18.11.1819.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jelis Weijers, geb. Moers 1766; volgt V.a.

2.                  Christina Weijers, geb. Moers 22.09.1769, ged. Moers (ev) 26.09.1769, tr. Moers 07.09.1802 Jacob Bruntjens, geb. Asberg 30.05.1770, z.v. Derk Bruntjens en Jenneken Gartmann.

3.                  Anna Catharina Weyers, geb. Moers 23.11.1773, ged. Moers 28.11.1773, overl. Moers 15.11.1787.

4.                  Matthias Weijers, geb. Moers 1777; volgt V.b.

5.                  Peter Weijers, geb. Moers 26.03.1781, ged. Moers (ev) 29.03.1781.

 


 

V.a. Jelis Weijers, z.v. IV.b, geb. Moers 03.02.1766, ged. Moers (ev) 04.02.1766, tr. Moers (ev) 09.11.1788 Catharina Seiltgens, aus Neukirchen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabetha Weijers, geb. 13.08.1789, ged. Moers (ev) 17.08.1789|a|.

2.                  Catharina Weijers, geb. 16.09.1791, ged. Moers (ev) 19.09.1791|b|, tr. Moers 29.11.1823 Wilhelm Heinrich Daemen.

3.                  Agnees Weijers, geb. Moers 01.01.1794, ged. Moers (ev) 09.01.1794|c|.

4.                  Matthias Weyers, geb. Moers  26.02.1795, ged. Moers 28.02.1795, overl. Moers 03.10.1806.

5.                  Peter Weyers, geb. Moers 26.02.1795, ged. Moers 28.02.1795.

6.                  Peter Weyers, geb. Moers 11.04.1796, ged. Moers 13.04.1796|d|.

7.                  Peter Weyers, geb. Moers 09.05.1797, ged. Moers 12.05.1797.

 

Noten: |a| moeder Scheiltges; |bc| moeder Seiltges; |d| moeder Zeiltjes.

 


 

V.b. Matthias Weijers, z.v. IV.b, geb. Moers 12.06.1777, ged. Moers (ev) 14.06.1777, tr. 1e Moers (ev) 02.11.1796 Johanna Gerdrut Frantzen, overl. Ruhrort 25.06.1807; tr. 2e Ruhrort 09.07.1810 Catharina Gertraud de Witt, geb. Wesel 05.02.1784, ged. Wesel 15.02.1784, overl. Ruhrort 24.04.1818, d.v. Heinrich de Witt en Anna Margaretha Weßelmann.

Uit het huwelijk Weyers-Frantzen:

1.                  Johann Weyers, geb. Ruhrort 1799, overl. Ruhrort 02.10.1811.

Uit het huwelijk Weyers-de Witt:

2.                  Catharina Maria od. Wilhelmina Weyers, geb. Ruhrort 09.07.1811|a|, ged. Ruhrort 14.07.1811, overl. Ruhrort 11.12.1813.

3.                  Johann Heinrich Wilhelm Weyers, geb. Ruhrort 1815; volgt VI.a.

 

Noten: |a| ook een vermelding in IGI als d.v. Matthias Weyhers en Gertraud Witten.

 


 

VI.a. Johann Heinrich Wilhelm Weyers, z.v. V.b, geb. Ruhrort 11.10.1815, overl. Ruhrort 14.04.1868, tr. Ruhrort 10.01.1841 Anna Christina Reyers, geb. Orsoy 18.03.1817, ged. Orsoy 19.03.1817, overl. Ruhrort 16.04.1885, d.v. Heinrich Reyers en Catharina Sandbach.

Uit dit huwelijk:

1.                  Matthias Weyers, geb. Ruhrort 1842; volgt VII.a.

2.                  Cornelia Margaretha Wilhelmina Weyers, geb. Ruhrort 29.07.1845, ged. Ruhrort 24.08.1845, overl. Ruhrort ca. 1898, tr. 1e Meiderich 22.09.1867 Franz Weyrich, geb. Waldböckelheim 27.09.1844, ged. Waldböckelheim 29.09.1844, overl. Meiderich 28.11.1886, z.v. Heinrich Weyrich en Anna Catharina Kaul; tr. 2e Meiderich 23.01.1897 Johann Hubert Horsten, geb. Hüls 22.01.1872.

3.                  Johanna Weyers, geb. Ruhrort 13.10.1847, ged. Ruhrort 28.10.1847, overl. Ruhrort 23.02.1850.

4.                  Johann Hermann Friedrich Adolf Weyers, geb. Ruhrort 1850; volgt VII.b.

5.                  Anna Catharina Weyers, geb. Ruhrort 03.08.1853, ged. Ruhort 11.09.1853, tr. Ruhrort 29.05.1873 Heinrich Bode, geb. 1856.

6.                  Wilhelm Heinrich Weyers, geb. Ruhrort 1855; volgt VII.c.

7.                  Heinrich Arnold Weyers, geb. Ruhrort 1858; volgt VII.d.

 


 

VII.a. Mathias Weijers, z.v. VI.a, geb. Ruhrort 18.12.1842, ged. Ruhrort 01.01.1843, koopman (1894,1895), kolenhandelaar (1898), overl. Ruhrort 06.10.1912, tr. Ruhrort 20.07.1867 Sibilla Kleinelp, geb. Ruhrort 13.08.1844, overl. Ruhrort 15.11.1903, d.v. Gerhard Kleinelp en Wilhelmine Dickmann.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johann Heinrich Weyers, geb. Ruhrort 1867; volgt VIII.a.

2.                  Wilhelmina Weyers, geb. Ruhrort 13.04.1869, ged. Ruhrort 09.05.1869, overl. Ruhrort 27.07.1872.

3.                  Anna Catherina Weijers, geb. Ruhrort 30.11.1870, ged. Ruhrort 11.12.1870, overl. ’s-Gravenhage 07.07.1895, tr. ’s-Gravenhage 02.05.1894|d| Elisa Peter van Loenen, geb. Wamel 05.03.1869|c|, koetsier (1894), koffiehuishouder (1898), overl. ’s-Gravenhage 13.03.1948, z.v. Willem van Loenen (ca.1836-) en Geesje van Kappelleveen.
Uit dit huwelijk: Augusta Sibilla, geb. ’s-Gravenhage 17.10.1894|e|.
     EPvL tr. 2e 1898 Anna’s zuster Wilhelmina Sibilla; tr. 3e tussen 1931 en 1948 Hendrika Maria Eckhardt, geb. ’s-Gravenhage 14.10.1894|f|, d.v. Hendrik Lambertus Eckhardt en Maria Wilhelmina Johanna van Langen.
     HME tr. 1e ’s-Gravenhage 02.06.1926 (echtsch. Arr.Rb. ’s-Gravenhage 10.12.1931, ingeschr. ’s-Gravenhage 25.01.1932) Roelof Fokke Dijkstra, geb. Groningen 22.03.1894, handelsvertegenwoordiger (1926), z.v. Ids Dijkstra en Korneliske Lubbers.

4.                  Matthias Weyers, geb. Ruhrort 05.09.1872, ged. Ruhrort 21.09.1872, tr. Ruhrort 04.11.1899 Sophie Lahno, geb. Ruhrort 1876.

5.                  Wilhelmina Sibilla Weiers, geb. Ruhrort 03.04.1874, ged. Ruhrort 19.04.1874, overl. voor 1948, tr. ’s-Gravenhage 18.05.1898|ab| Elisa Peter van Loenen.
     EPvL tr. 1e 1894 Wilhelmina’s zuster Anna Catharina.

6.                  Catharina Weyers, geb. Ruhrort 08.08.1876, overl. Ruhrort 20.08.1881.

7.                  Sibilla Weyers, geb. Ruhrort 18.11.1877, overl. Ruhrort 22.03.1932, tr. Ruhrort 19.04.1902 Heinrich Hermann Borgards, geb. Ruhrort 25.11.1874, overl. Duisburg 04.12.1955, z.v. Heinrich Borgards en Katharina Lichtenberg.

8.                  Karl Weyers, geb. Ruhrort 31.08.1879, tr. Ruhrort 23.05.1903 Auguste Moscheik, geb. Ruhrort 1880.

9.                  Gerhard Weyers, geb. Ruhrort 28.08.1881, overl. Ruhrort 11.10.1946.

10.              Friedrich Weyers, geb. Ruhrort 21.12.1882.

11.              Sophie Weyers, geb. Ruhort 18.04.1884.

12.              Wilhelm Weyers, geb. Ruhrort 24.01.1887, overl. Ruhrort 05.02.1889.

 

Noten: |a| ‘benevens een koninklijk besluit van den dertigsten April dezes jaars no.81 houdende, met vrijstelling der wettelijke bepaling waarbij het huwelijk tusschen schoonbroeder en schoonzuster is verboden, vergunning aan de comparanten tot het aangaan van een huwelijk’ (huw.akte ’s-Gravenhage 1898 no.525); |b| bruid en vader v/d bruid ondertekenen met Weyers (ibidem); |c| de vader ondertekent niet: ‘verklarende de deklarant zulks uit hoofde van onervarenheid in het schrijven niet te kunnen’ (geb.akte Wamel 1869 no.14); |d| de bruid tekent met A.K. Weyers (huw.akte ’s-Gravenhage 1894 no.378); |e| akte no.4380; |f| akte no.4375.

 


 

VIII.a. Johann Heinrich Weyers, z.v. VII.a, geb. Ruhrort 04.07.1867, ged. Ruhrort 20.07.1867, smid overl. 21.02.1941, tr. voor 1904 Sophie Vohs, geb. Ruhrort 06.09.1869, overl. Ruhrort 21.05.1939.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerda Weijers, geb. Homberg am Rhein 27.03.1904, tr. Den Helder 24.08.1928 Lourens Bernardus van der Struijs, geb. Den Helder 15.01.1897, machinist, z.v. Arie van der Struijs en Catharina Cornelia Bruin.

 


 

VII.b. Johann Hermann Friedrich Adolf Weyers, z.v. VI.a, geb. Ruhrort 22.01.1850, ged. Ruhrort 14.02.1850, overl. Ruhort voor 1895, tr. Ruhrort 22.12.1872 Anna Sophie Schopen, geb. Ruhrort 23.12.1849, overl. Ruhrort 03.04.1929, d.v. Johann Wilhelm Schopen en Johanna Ringeln.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacob Weyers, geb. Ruhrort 26.11.1870, overl. Duisburg-Neudorf 24.01.1928, tr. Ruhrort 02.03.1895 Roelofjen Vos, Rudolfine, geb. Doesburg 27.10.1871|a|, overl. Wuppertal 07.08.1953, d.v. Geertruida Vos.

2.                  Johann Wilhelm Carl Heinrich Weyers, geb. Ruhrort 12.10.1873, ged. Ruhrort 19.10.1873, overl. Ruhrort 31.01.1877.

3.                  Johanna Pauline Weyers, geb. Ruhrort 03.01.1875, overl. Essen-Borbeck 06.10.1940, tr. Ruhrort 16.11.1897 August Eduard Malsch, geb. Schleifmühle (Luxemburg) 18.09.1872.

4.                  Karl Weyers, geb. Ruhrort 05.06.1876, tr. Ruhrort 18.08.1897 Auguste Wuth, geb. Ruhrort 18.07.1876.

5.                  Margarethe Maria Weyers, geb. Ruhrort 20.06.1878, tr. Ruhrort 20.06.1901 Heinrich Johannes Becker, geb. Ruhrort 25.04.1872.

6.                  Johann Weyers, geb. Ruhrort 10.03.1880.

 

Noten: |a| geb.akte Doesburg 1871 no.109 (aangifte door Roelof Arend Vos, kind erkend door de moeder 19.02.1873).

 


 

VII.c. Wilhelm Heinrich Weyers, z.v. VI.a, geb. Ruhrort 16.12.1855, ged. Ruhrort 12.01.1856, tr. Ruhrort 25.04.1880 Gertrud Hackstein, geb. Baerl 03.10.1852, ged. Baerl 10.10.1852, d.v. Gerhard Hackstein en Sophia Moehlendick.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhard Weyers, geb. Ruhrort 21.04.1881, overl. Ruhrort 13.11.1885.

2.                  Elise Weyers, geb. Ruhrort 09.09.1882.

3.                  Wilhelm Weyers, geb. Ruhrort 05.05.1884, tr. Ruhrort 09.03.1912 Paula Reinders, geb. Ruhrort 20.12.1888.

4.                  Johann Weyers, geb. Ruhrort 05.06.1885, overl. Ruhrort 07.06.1899.

5.                  Wilhelm Weyers, geb. Duisburg 24.04.1887.

6.                  Franz Weyers, geb. Duisburg 27.11.1889, overl. Ruhrort 26.05.1899.

7.                  Heinrich Weyers, geb. Duisburg 25.06.1891, tr. Ruhrort 23.11.1916 Katharina Droste, geb. 1890.

8.                  Gertrud Weyers, geb. Duisburg 21.11.1892.

9.                  Mathias Weyers, geb. Ruhrort 23.12.1895, overl. Ruhrort 01.09.1896.

 


 

VII.d. Heinrich Arnold Weyers, z.v. VI.a, geb. Ruhrort 25.07.1858, overl. Ruhrort 06.08.1903, tr. Ruhrort 16.08.1885 Helene Hoffmeister, geb. Ruhrort 31.05.1859, overl. Ruhrort 22.11.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                  Heinrich Weyers, geb. Ruhrort 25.04.1886, tr. Ruhrort 22.04.1911 Maria Arens, geb. 1887.

2.                  Johann Weyers, geb. Ruhrort 03.06.1887, overl. Ruhrort 01.12.1887.

3.                  Anna Weyers, geb. Ruhrort 25.05.1888.

4.                  Karl Johannes Weyers, geb. Ruhrort 02.02.1890, overl. Ruhrort 11.05.1900.

5.                  Mathias Weyers, geb. Ruhrort 29.01.1892, tr. Ruhrort 25.09.1920 Auguste Lojewski, geb. 1891.

6.                  Johann Friedrich Weyers, geb. Ruhrort 15.11.1893.

 


 

IV.c. Johannes Weijers, z.v. III.b, ged. Moers (ev) 29.07.1742, tr. voor 1763 Christina Stracks, overl. Moers 26.03.1800.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johan Martin Frans Weijers, ged. Moers (ev) 14.10.1763.

2.                  Sophia Christina Gerdruta Weyers, ged. Moers (ev) 20.10.1765.

3.                  Catharina Philippina Weijers, geb. Moers 13.11.1767, ged. Moers (ev) 18.11.1767.

4.                  Johan Adolph Weijers, geb. Moers 10.12.1768, ged. Moers (ev) 14.12.1768.

5.                  Johann Martin Weyers, geb. Moers 05.10.1770, ged. Moers 08.10.1770.

6.                  Johan Peter Weijers, geb. Moers 10.09.1774, ged. Moers (rk) 12.09.1774.

7.                  Johan Hendrich Weijers, geb. Moers 06.05.1778, ged. Moers (ev) 10.05.1778.

8.                  Christina Elisabeth Weyers, geb. Moers 07.01.1771, ged. Moers 10.01.1781.

 


 

III.c. Tilman Weyers, z.v. II.a, ged. Krefeld (ev) 15.09.1715, tr. Krefeld (ev) 03.05.1744 Gritgen Schmitz.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Weyers, ged. Krefeld (ev) 09.04.1745.

2.                  Henricus Weyers, ged. Krefeld (ev) 31.12.1746.

3.                  Sieb Weyers, geb. Krefeld 1748; volgt IV.d.

4.                  Elisabeth Weyers, ged. Krefeld (ev) 28.10.1749.

 


 

IV.d. Sieb Weyers, z.v. III.c, ged. Krefeld (ev) 11.02.1748, tr. Krefeld (ev) 23.11.1777 Elisabeth Erkes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Tilmann Weyers, geb. Krefeld 13.09.1778, ged. Krefeld (ev) 17.09.1778, w.s. jonggestorven.

2.                  Margaretha Weyers, geb. Krefeld 14.05.1780, ged. Krefeld 21.05.1780.

3.                  Henrich Weyers, geb. Krefeld 28.11.1782, ged. Krefeld 01.12.1782.

4.                  Tilmann Weyers, geb. Krefeld 11.01.1786, ged. Krefeld (ev) 14.01.1786.

5.                  Anna Weyers, geb. Krefeld 09.12.1788, ged. Krefeld 11.12.1788.

6.                  Johannes Weyers, geb. Krefeld 10.01.1790, ged. Krefeld (ev) 12.01.1790.

7.                  Mathias Weyers, geb. Krefeld 1793; volgt V.c.

 


 

V.c. Mathias Weyers, z.v. IV.d, geb. Krefeld 29.07.1793, ged. Krefeld 04.08.1793, tr. Krefeld 24.05.1833 Aleide Erkes, geb. Krefeld ca. 1806, d.v. Johann Erkes en Catharina Voss.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johann Weyers, geb. Krefeld 03.11.1833.

2.                  Heinrich Arnold Weyers, geb. Krefeld 1835; volgt VI.b.

3.                  Tilmann Jacob Weyers, geb. Krefeld 25.03.1840, ged. Krefeld 26.03.1840.

4.                  August Weyers, geb. Krefeld 03.06.1842, ged. Krefeld 04.06.1842.

5.                  Catharina Weyers, geb. Krefeld 25.08.1845.

 


 

VI.b. Heinrich Arnold Weyers, z.v. V.c, geb. Krefeld 15.09.1835, tr. Krefeld 03.11.1860 Wilhelmine Hugenbusch, geb. Velbert 09.07.1838, d.v. Wilhelm Hugenbusch en Anna Gertrud Puettbach.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelm Mathias Wyers, geb. Krefeld 27.02.1861.

2.                  Allwine Gertraud Adelheid Weyers, ged. Krefeld 11.02.1863.

3.                  Wilhelmine Caroline Weyers, geb. Krefeld 09.07.1864, ged. Krefeld 11.07.1864.

4.                  Carl Maximilian Weyers, geb. Krefeld 1309.1867.

5.                  Hedwig Weyers, geb. Krefeld 22.01.1869.

6.                  Heinrich Weyers, geb. Krefeld 03.04.1872, overl. Krefeld 04.04.1872.

 


 

III.d. Peter Weyers, z.v. II.a, ged. Krefeld 06.01.1721, tr. Krefeld xx.05.1751 Lisbeth Coenen/Kühnen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sieb Weyers, geb. Krefeld 1752; volgt IV.e.

2.                  Jelis Weyers, ged. Krefeld 14.02.1756.

3.                  Leonard Weyers, ged. Krefeld 03.10.1758.

4.                  Noeltgen Weyers, ged. Krefeld 13.05.1761.

 


 

IV.e. Sieb Weyers, z.v. III.d, ged. Krefeld (ev) 19.04.1752, tr. Krefeld (ev) 03.01.1790|a| Elisabeth Diemers/Dimers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Matthias Weyers, ged. Krefeld 29.07.1792.

2.                  Elisabeth Weyers, geb. Krefeld 06.08.1795, ged. Krefeld 01.09.1795, tr. Krefeld 25.09.1828 Johann Schroten, geb. Capellen 1799, z.v. Johann Schroten en Maria Weyen.

 

Noten: |a| bruid Elsken Dimers.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers