Fragmenten Wijers/Weijers (12)

 

(Deventer/Bathmen/Diepenveen)

 

 

Het betreft enkele fragmenten in Deventer, Bathmen en Diepenveen.

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien december 2015)

 


top

Fragment (1)

 

I.   Eildert Weijers, geb. (Gorssel) ca. 1741, bouwman (1795|b|,1818), aang. lidmaat Gorssel 14.04.1786|d|, vertr. met att. naar Deventer 11.02.1788, overl. Deventer 20.06.1820, otr. 1e Gorssel 02.02.1787|c|, otr. Deventer (schepenen) 03.02.1787|a|, tr. Twello 18.02.1787 Berendina Hendriks, uit Twello, overl. voor 1795; otr. 2e Deventer (schepenen) 23.05.1795, tr. 07.06.1795 Aaltjen Temmink, ged. Almen 28.05.1769, landbouwersche (1821), overl. Deventer 19.02.1858, d.v. Garrit Temmink en Jenneken Schutte.

     AT tr. 2e Deventer 24.07.1821 Derk van Kampen, geb. Deventer 13.03.1774, scheepstimmerman, overl. Deventer 26.05.1843, z.v. Jan van Kampen en Aleida ten Hove.

     DvK tr. 1e voor 1817 Maria Kes, geb. ca. 1763, overl. Deventer 19.08.1817.

Uit het huwelijk Weijers-Hendriks:

1.                  Hendrikus Weijers, geb. Deventer 1787; volgt II.

 

Noten: |a| attest naar Twello 18.02.1787; |b| volkstelling Deventer 1795: 6 personen; |c| “na drie onverhinderde huwlijks voorstellen op attest te Twello den 18 deezer getrouwd”; |d| Eildert Weiers ‘op belijdenis des geloofs aangenomen’ (RBS 787.2).

 


 

II. Hendrikus Weijers, z.v. I, geb./ged. Deventer 14.10.1787, bouwman (1818), zonder beroep (1827), dagloner (1830,1833), landbouwer (1846), zonder beroep (1871), overl. Deventer 06.10.1871, tr. Deventer 19.12.1818 Griete Princen, later Wolferink, ged. Holten 12.02.1792, dienstbaar (1818), overl. Deventer 21.08.1858|e|, d.v. Elze Gerrits Princen, dagloonster (opm. Elze tr. Gerrit Wolferink).

Uit dit huwelijk:

1.                  Berentje Weijers, geb. Deventer 11.03.1819|d|, overl. Deventer 24.02.1828.

2.                  Eildert Weijers, geb. Deventer 1820 (no.378), overl. Deventer 15.10.1822|f|.

3.                  Eildert Weijers, geb. Deventer 1823|g|; volgt III.a.

4.                  Arend Weijers, geb. Deventer 1825 (no.207), overl. Deventer 30.10.1827|h|.

5.                  Wijnand Weijers, geb. Deventer 1827|i|; volgt III.b.

6.                  levenloze dochter, overl. Deventer 02.04.1830|a|.

7.                  Berendina Weijers, geb. Deventer 11.08.1831|b|, overl. Deventer 16.12.1831.

8.                  Grietjen Weijers, geb. Deventer 05.05.1833|c|.
= w.s. Grietjen Weijers, geb. Deventer xx.01.1831|j|, overl. Deventer 05.02.1849.

 

Noten: |abc| moeder Grietje Prins (overl. Deventer 1830 no.105, geb.akte Deventer 1831 no.284, geb.akte Deventer 1833 no.6); |d| moeder Grietjen Princen; |e| Wolferink (overl.akte Deventer 1858 no.320); |f| IJldert Wijers (overl.akte Deventer 1822 no.277); |ghi| moeder Wolferink; |j| oud 18 jr 1 mnd, moeder Wolferink (overl.akte Deventer 1849 no.56).

 


 

III.a.  Eildert Weijers, z.v. II, geb. Deventer 1823 (no.76), gruttersknecht (1846,1850,1856), dagloner (1849,1852,1859), grutter (1852), olieslager (1860) (in een huis buiten de Noordenbergpoort), dagloner (1863,1873), grutter (1877), overl. Deventer 19.01.1881, tr. Deventer 29.10.1846 Jannetje Kleiboer, geb. Apeldoorn 10.01.1828, dienstbaar (1846), overl. Deventer 16.12.1905, d.v. Jan Kleiboer, landbouwer, en Maria Berends.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margaretha Weijers, geb. Deventer xx.12.1846 (no.445), overl. Deventer 23.11.1847.

2.                  Hendrikus Weijers, geb. Deventer 1848 (no.348), overl. Deventer 06.10.1849.

3.                  Hendrikus Weijers, geb. Deventer 1850; volgt IV.a.

4.                  Weinand Weijers, geb. Deventer xx.09.1852 (no.336), overl. Deventer 07.09.1852.

5.                  Willem Weijers, geb. Deventer 1852; volgt IV.b.

6.                  Gerrit Weijers, geb. Deventer xx.08.1854 (no.275), overl. Deventer 05.02.1856.

7.                  Maria Weijers, geb. Deventer 1856 (no.209), dienstmeid (1882), overl. Deventer 05.01.1882.

8.                  Berendina Weijers, geb. Deventer 1858 (no.116), overl. Deventer 16.10.1860.

9.                  Gerritje Weijers, geb. Deventer 1859 (no.175), overl. Deventer 28.12.1904, tr. Deventer 21.01.1886 Johannes Karel van Petersen, geb. Deventer 1862 (no.349), smid (1886,1890,1901,1905), milicien bij het Achtste Regiment Infanterie (1886), overl. Deventer 04.01.1948, z.v. Berend Jan van Petersen en Theodora Sophia Bussink.
Uit dit huwelijk: Theodora Sophia, geb. Deventer 1887 (no.67), overl. Deventer 06.09.1896; Eildert Johannes, geb. Deventer 1888 (no.158), overl. na 1912; Berend Jan, geb. Deventer 1889 (no.639), overl. na 1910; Willem, geb. Deventer xx.05.1891 (no.326), overl. Deventer 25.10.1891.
     JKvP tr. 2e Deventer 01.11.1905 Sophia Muller, geb. Deventer ca. 1870, overl. Deventer 20.11.1945, d.v. Lucas Muller en Maria Kroese.
     SM tr. 1e Deventer 10.05.1893 Hendrik Broekhuis, geb. Deventer ca. 1866, boekbinder, overl. Deventer 04.10.1899, z.v. Jan Broekhuis en Diena te Flierhaar.

10.              Johanna Weijers, geb. Deventer 1861 (no.340), overl. Deventer 14.07.1895, tr. Deventer 11.02.1886 Martinus Stolk, geb. Deventer 1862 (no.56), metselaar (1886,1890,1901), milicien bij het Regiment Grenadiers en Jagers (1886), overl. Enschede 15.10.1941, z.v. Albertus Stolk, metselaar, en Jannetjen ter Wheme.
Uit dit huwelijk: Albertus, geb. Deventer ca. 1887, overl. na 1910; Johanna, geb. Deventer xx.05.1889 (no.295), overl. Deventer 29.05.1889.
     MS tr. 2e Deventer 14.11.1901 Gezina Willemina van Brink, geb. Olst ca. 1872, overl. Enschede 31.10.1943, d.v. Arend van Brink en Gijsje Dokter.

11.              Berendina Weijers, geb. Deventer 13.03.1863, overl. Deventer 20.05.1945, tr. Deventer 21.08.1890 Antoni Johan Boswinkel, geb. Deventer 23.01.1867, schoenmaker (1890,1919,1923), overl. Deventer 11.02.1958, z.v. Antonij Boswinkel, pakhuisknecht, en Berendina Willemina Stenvert.
Uit dit huwelijk: Eildert Johan Boswinkel (1892-1956), tr. Deventer 21.08.1919 Maria Wilhelmina Weijers (1895-1945); Antonie, geb. Deventer ca. 1895, overl. Deventer 01.01.1955.

12.              Eildert Weijers, geb. Deventer 28.10.1865|b|, overl. Deventer 31.08.1866.

13.              Jannetje Weijers, geb. Deventer 06.07.1873, dienstbode (1901), overl. Deventer 21.02.1960, tr. Deventer 21.11.1901|a| Johan Hendrik Stenvert, geb. Deventer 24.05.1877, daglooner (1901), overl. na 1960, z.v. Gerard Stenvert, daglooner, en Grada Johanna Boekhout.
Uit dit huwelijk: Gerhard Johan, geb. Deventer ca. 1904, overl. Deventer 20.01.1956.

 

Noten: |a| huw.akte Deventer 1901 no.170 {vierde getuige is “Johan Karel van Petersen, 39 jaar, neef van de comparante”; moet zijn zwager}; |b| getuige Wijnand Weijers {oom}.

 


 

IV.a. Hendrikus Weijers, z.v. III.a, geb. Deventer 13.07.1850, bediende (1877,1880), behanger (1886), overl. Amsterdam 02.04.1886, tr. Amsterdam 18.04.1877 Anna Maria Sophia Trottier, geb. Amsterdam ca. 1851, overl. tussen 1886 en 1951, d.v. Johann Heinrich Trottier, kleermaker, en Anna Maria Sophia Wisch.

     AMST tr. 1e voor 1877 Pieter Visser, overl. voor 1877; tr. 3e Amsterdam 18.07.1894 Meijer Aldenberg, geb. Amsterdam ca. 1840, sigarenmaker, z.v. Abraham Aldenberg en Hanna Delgado.

     MA tr. 1e Arnhem 25.03.1863 Johanna Maria Theodora Langendonk, geb. Arnhem 19.05.1843, werkster (1863), overl. voor 1894, d.v. Bernardus Langendonk en Catharina Derksen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendricus Weijers, geb. Amsterdam 1878; volgt V.a.

2.                  Johanna Jacoba Weijers, geb. Amsterdam 13.09.1879 (akte), overl. Amsterdam 11.11.1879.

3.                  Willem Weijers, geb. Amsterdam 15.09.1880, overl. Amsterdam 07.02.1881.

4.                  Johanna Weijers, geb. Amsterdam 19.12.1881, overl. Amsterdam 04.03.1882.

5.                  Anna Maria Sophia Weijers, geb. Amsterdam xx.02.1883, overl. Amsterdam 09.05.1883.

6.                  Anna Maria Sophia Weijers, geb. Amsterdam 26.02.1884 (akte), overl. Amsterdam 28.05.1884.

 


 

V.a. Hendricus Weijers, z.v. IV.a, geb. Amsterdam 27.01.1878, korporaal-stoker (1911), sergeant-kok (1922), overl. Heiloo 02.10.1951, tr. 1e Den Helder 30.11.1911 (echtsch. Alkmaar 24.02.1916, ingeschr. Den Helder 28.04.1916) Geertruida den Dekker, geb. Den Helder 16.08.1877, d.v. Jacobus den Dekker en Geertruida Kuipers; tr. 2e Den Helder 28.11.1922 Agatha van Heijningen Klinkert, geb. Amsterdam 13.02.1883, overl. na 1951, d.v. Bartholomeus van Heijningen Klinkert, timmerman, en Aafje Vlas. [’s-Gravenhage 1936-1937]

     GdD tr. 2e Den Helder 30.10.1919 Theodorus Gijsbertus Curière, geb. Amsterdam ca. 1882, stoker-olieman, z.v. Peter Henrich Curière en Aaltje Volkers.

     AvHK tr. 1e Den Helder 04.10.1905 (echtsch. 08.04.1920, ingeschr. Den Helder 17.05.1920) Jacobus Jansen, geb. Den Helder 03.08.1884, stafmuzikant, z.v. Johan Marinus Jansen en Wilhelmina Christina Valkenburg.

Uit het huwelijk Weijers-van Heijningen Klinkert:

1.                  Anna Maria Sophia Weijers, geb. Den Helder 08.11.1923|a|.

 

Noten: |a| Heldersche Courant 10.11.1923.

 


 

IV.b.  Willem Weijers, z.v. III.a, geb. Deventer 01.09.1852, dagloner (1886), arbeider (1887), houtzager (1885,1895,1902), pakhuisknecht (1892), woont Kikkerseiland (1890), overl. Zwolle 02.02.1902, tr. 1e Zwolle 17.07.1884 Johanna Wilhelmina Niemer, geb. Zwolle 08.07.1851 (akte), vischverkoopster (1884), vischvrouw (1890), overl. Zwolle 16.12.1890, d.v. Jan Niemer en Johanna Clasina Kannegieter; tr. 2e Zwolle 05.05.1892 Roelofje Vogelzang, geb. Avereest 06.02.1864, dienstbode (1892), werkvrouw (1903), overl. Zwolle 05.11.1907, d.v. Geuchien Vogelzang en Margje Dekker.

Uit het huwelijk Weijers-Niemer:

1.                  Johannes Bernardus Weijers, geb. Zwolle 15.06.1885, overl. Zwolle 11.09.1885.

2.                  Klaas Weijers, geb. Zwolle 14.06.1887, overl. Zwolle 17.07.1887.

3.                  Johanna Wilhelmina Clasina Weijers, geb. Zwolle 07.09.1888.

Uit het huwelijk Weijers-Vogelzang:

4.                  Willem Weijers, geb. Zwolle 03.02.1893, overl. Zwolle 15.02.1895.

5.                  Maria Wilhelmina Weijers, geb. Zwolle 23.03.1895, overl. Deventer 15.06.1945, tr. Deventer 21.08.1919 Eildert Johan Boswinkel, geb. Deventer 30.05.1892, metselaar, overl. Deventer 18.11.1956, z.v. Antonie Johan Boswinkel en Berendina Weijers.

6.                  Aleida Geertruida Weijers, geb. Zwolle 22.03.1898|a|, dienstbode (1922), tr. Zwolle 24.08.1922 Hendrik Kronenberg, geb. Zwolle 25.10.1894, groentenventer (1922), z.v. Johannes Kronenberg en Johanna Hersevoort.

7.                  levenloos kind, Zwolle 16.12.1899.

8.                  Willemina Roeloffina Weijers, geb. Zwolle 29.10.1900, overl. Zwolle 21.01.1903.

 

Noten: |a| aangegeven door Emmelina de Lange, vroedvrouw, omdat de vader `beroepshalve afwezig’ is (geb.akte Zwolle 1898 no.214).

 


 

III.b.  Wijnand Weijers, z.v. II, geb. Deventer 25.03.1827|b|, dagloner (1859,1863,1867,1874,1886), overl. Deventer 07.12.1903, tr. 1e Deventer 14.04.1859 Gerritjen Ganzenbrink, geb. Deventer 25.09.1824, overl. Deventer 08.02.1874, d.v. Hermanus Ganzenbrink en Hermina Sarris; tr. 2e Deventer 30.04.1874 Jacoba Alberdina Rijks, geb. Deventer 17.07.1827, overl. Deventer 11.09.1903, d.v. Sophia Juliana Rijks.

     JAR tr. 1e Deventer 29.04.1852 Jan Hendrik Iddink, later Hiddink|a|, geb. Deventer ca. 1829, schilder, overl. Deventer 21.12.1868, z.v. Johannes Iddink en Johanna Maria Retzner.

Uit het huwelijk Weijers-Ganzenbrink:

1.                  Hermanus Weijers, geb. Deventer 09.05.1860, overl. Deventer 24.09.1860.

2.                  Hermanus Weijers, geb. Deventer 17.09.1861, overl. Deventer 05.11.1863.

3.                  Henrikus Weijers, geb. Deventer 09.07.1863, overl. Deventer 10.08.1863.

4.                  levenloos kind, Deventer 16.07.1865.

5.                  Hermanus Egbertus Weijers, geb. Deventer 14.01.1867, overl. Deventer 28.12.1867.

 

Noten: |a| Iddink in huw.akte Deventer 1852 no.34 , Hiddink bij huwelijken van de kinderen; |b| moeder Grietjen Wolfwrink (geb.akte Deventer 1827 no.112).

 


top

Fragment (2)

 

I.  Jan Wijers.

Kind:

1.                  Teuntje Jans Wijers, dienende onder Ommen (1763), ing. lidmaat Gorssel 17.04.1764 (met att. van Epe), vertr. met att. naar Diepenveen|c|, tr. Bathmen 08.05.1763|a| Jan Holterman, uit Epe, ing. lidmaat Gorssel 17.04.1764 (met att. van het Ouden Broek), vertr. met att. naar Diepenveen|d|.
Uit dit huwelijk: Albarta Holterman, ged. Deventer 12.05.1793, tr. Deventer 24.06.1813|b| Hendrik Willem ten Hoove, ged. Raalte 04.04.1786, z.v. Berend ten Hoove en Anna van Eerten.

 

Noten: |a| inv.32 f.56 (op att. van Ommen); |b| moeder Toontjen Wijers (huw.akte Deventer 1813 no.50); |c||d| RBS 786.2.

 

- - - - -

 

I. Teuntje Weijers, geb. Wilp, otr. Deventer (schepenen) 04.07.1776|a| Jan Holterman, geb. Deventer, koopman.

Uit dit huwelijk: Weijert Holterman, geb. Deventer 25.12.1786, winkelier (1826), tr. Olst 1826 NN.

Noten: |a| attestatie naar Wilp 19.07.1776.

 


top

Fragment (3)

 

I. Hendrik Wijers, tr. voor 1761 Gerritjen de Groot.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petronella Wijers, geb. Kring van Dorth ca. 1761, overl. Eefde (Gorssel) 12.07.1839.

2.                  Hendrika Weijers, geb. Kring van Dorth ca. 1772, overl. Gorssel 23.02.1846, otr. Zutphen 07.02.1809, tr. Zutphen (Grote Kerk) 07.02.1809 Arend Geltink, geb. (op Heerdink, Kleijn Dugteren) 12.09.1773, ged. Lochem 19.09.1773, overl. Gorssel 01.03.1843, z.v. Frerijk Hendriksen Geltink en Janna Janssen.
Uit dit huwelijk: Fredrik, geb. Zutphen 20.05.1809, ged. Zutphen 28.05.1809; Gerrit, geb. Zutphen ca. 1811, overl. Gorssel 15.06.1870; Janna, geb. Gorssel ca. 1815, overl. Gorssel 20.02.1871.

 


top

Fragment (4)

 

I.  Jan Wijers, onder Dorth.

Kind:

1.                  Jan Henderick Wijers, ged. Laren(Gld) 21.02.1706|a|.

 

Noten: |a| “testes Hermen de Schoolmester en noch twe andere aldaer woonachtich”.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers