Familie Weijer (120)

 

(Wildervank)

 

Het betreft de nazaten van Pieter Obbes Weijer en Antje Onner Dekker. Hun relatie met de andere families Weijer is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien november 2021)

 


 

I. Pieter Obbes Weijer, geb. Muntendam ca. 1764, landbouwer, overl. Tripscompagnie (Muntendam) 26.02.1844, tr. voor 1802 Antje Onner Dekker, geb. Muntendam ca. 1774, overl. Tripscompagnie (Muntendam) 16.03.1839.

Uit dit huwelijk:

1.                  Obbe Pieters Weijer, geb. Muntendam 1802; volgt II.a.

2.                  Jan Pieters Weijer, geb. Muntendam 1807; volgt II.b.

3.                  Siertje Pieters Weijer, geb. Muntendam 21.04.1810, overl. Veendam 04.11.1854, tr. Muntendam 29.01.1836 Harm Alberts Troost, geb. Veendam 09.06.1799, blauwverver, overl. Veendam 25.07.1881, z.v. Albert Harms Troost en Geesjen Swiets.
Uit dit huwelijk: Anja, geb. Veendam ca. 1840, overl. Veendam 09.01.1879; Geesje, overl. Drouwenerveen (Borger) 26.02.1883.

4.                  Hendrik Pieters Weijer, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 03.06.1813; volgt II.c.

 


 

II.a. Obbe Pieters Weijer, z.v. I, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 20.07.1802, landbouwer, overl. Wildervank 09.02.1880, tr. Muntendam 04.10.1836 Margaretha Wolderich, geb. Veendam 14.08.1812, landbouwersche, overl. Wildervank 19.02.1879, d.v. Heinrich Wolderich en Trijntje Jacobs Meijers.

Uit dit huwelijk (moeder oook Wollerich):

1.                  Pieter Weijer, geb. Muntendam 1837; volgt III.a.

2.                  Willem Weijer, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 27.05.1839, landbouwer, overl. Wildervank 09.07.1970.

3.                  Anje Weijer, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 06.08.1841, overl. Wildervank 07.03.1915, tr. Wildervank 17.01.1867 Derk Huisman, geb. Wildervank 03.05.1834, zeeman, overl. voor 1915, z.v. Jacob Alberts Huisman en Henderika Meijes Rubingh.

4.                  Jakob Weijer, geb. Muntendam 1843; volgt III.b.

5.                  Trijntje Weijer, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 24.10.1845, overl. Wildervank 11.04.1886, tr. Wildervank 11.05.1871 Lubbert Baas, geb. Wildervank 07.05.1846, landbouwer, overl. Wildervank 03.08.1888, z.v. Geert Hindriks Baas en Sijben Geerts Niehuis.

6.                  Jan Weijer, geb. Wildervank 1848; volgt III.c.

7.                  Roelf Weijer, geb. Wildervank 1850; volgt III.d.

8.                  Antje Weijer, geb. Wildervank 22.08.1852, overl. Wildervank 14.04.1865.

9.                  Harm Weijer, geb. Wildervank 01.05.1855.

10.              Hendrik Weijer, geb. Wildervank 1857; volgt III.e.

 


 

III.a. Pieter Weijer, z.v. II.a, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 24.06.1837, boerenknecht (1866), werkman (1867), bierhandelaar (1898,1904), overl. Wildervank 08.06.1909, tr. Veendam 23.06.1866 Jantje Dekker, geb. Borgercompagnie (Veendam) 27.11.1845, werkvrouw (1867), overl. Veendam 18.12.1918, d.v. Jan Kars Dekker en Martje Luitjes Boer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Obbo Weijer, geb. Borgercompagnie (Veendam) 17.11.1866, overl. Borgercompagnie (Veendam) 20.03.1867.

2.                  Jan Weijer, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 13.12.1867.

3.                  Obbo Weijer, geb. Wildervank 1870; volgt IV.a.

4.                  Luitje Weijer, geb. Wildervank 1873; volgt IV.b.

5.                  Margaretja Anja Weijer, geb. Wildervank 08.11.1875, overl. Assen 12.10.1947, tr. Wildervank 26.05.1898 Gerhard Thedinga, geb. Veendam 17.02.1875, rijwielhandelaar, bioscoopexploitant (1952), overl. Assen 27.04.1952, z.v. Abraham Santee Thedinga, grofsmid, en Grietje de Boer.
Uit dit huwelijk: Abraham Santee, geb. Assen 28.10.1899, overl. Assen 101.10.1906; Jantje Pieterdina, geb. Assen 11.10.1902; Johannes Santee, geb. Assen 08.05.1906.

6.                  Eppo Weijer, geb. Wildervank 1878; volgt IV.c.

7.                  Jakob Willem Weijer, geb. Wildervank 1881; volgt IV.d.

 


 

IV.a. Obbo Weijer, z.v. III.a, geb. Windervanksterdallen (Wildervank) 27.05.1870, likeurstoker, overl. Assen 20.11.1949, tr. Wildervank 10.05.1904 Jacoba Holscher, geb. Wildervank 30.08.1872, overl. Assen 27.02.1938, d.v. Cornelis Holscher en Elisabeth Schuitema.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Weijer, geb. Assen 23.03.1906.

2.                  Cornelis Weijer, geb. Assen 15.08.1907.

3.                  Jantje Margaretha Weijer, geb. Assen 15.07.1909.

 


 

IV.b. Luitje Weijer, z.v. III.a, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 08.01.1873, bierhandelaar (1900,1910), bierbottelaar (1937), overl. Wildervank 19.08.1937, tr. Wildervank 01.11.1900 Alida Luder, geb. Wildervank 19.12.1876, overl. Wildervank 01.08.1938, d.v. Otto Luder en Aaltje Plukker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jantje Weijer, geb. Wildervank 22.03.1901, tr. Wildervank 23.02.1928 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 21.05.1940) Johannes Moos, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1889, garagehouder (1911), techniker (1928), z.v. Cornelis Moos en Neeltje Barreveld.
     JM tr. 1e Amsterdam 27.07.1911 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 30.12.1927) Maria van der Goot, geb. Amsterdam ca. 1889, d.v. Jan Jacobus van der Goot en Alida Visser.

2.                  Aaltje Weijer, geb. Wildervank 10.06.1904, overl. Wildervank 22.01.1905.

3.                  Aaltje Weijer, geb. Wildervank 11.04.1906, tr. Wildervank 11.05.1939 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Groningen 19.10.1940, ingeschr. Wildervank 07.11.1940) Christiaan Lambertus Visker, geb. Appingedam 17.04.1911, handelsreiziger (1939), vertegenwoordiger (1962), overl. Groningen 12.05.1962, z.v. Fokko Frederik Zwier Visker, winkelier, en Hilje Slagter.
     CLV tr. 2e Wendeline Martina Veldhuis, geb. Winschoten ca. 1914, overl. Winschoten 29.01.1944|a|, d.v. Derk Veldhuis en Hendrika Martina Sas; tr. 3e Johanna Cornelia van Tol, overl. na 1962.

4.                  Pieter Weijer, geb. Wildervank 08.11.1910, handelaar (1938), tr. Wedde 09.05.1938 Frederika Geerdina Visker, geb. Appingedam ca. 1915, d.v. Fokko Frederik Zwier Visker, grossier, en Hilje Slagter.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wedde 1944 no.3.

 


 

IV.c. Eppo Weijer, z.v. III.a, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 19.07.1878, bierhandelaar, overl. Hellum (Slochteren) 07.01.1956, tr. Veendam 19.07.1906 Wijcherdina de Boer, geb. Westerdiep (Veendam) 10.02.1879, overl. Wildervank 05.01.1953, d.v. Jan de Boer en Geertje Begeman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Weijer, geb. Wildervank 24.05.1907, bierbottelaar (1937), tr. Wildervank 19.05.1937 Tanka Bakker, geb. Wildervank 07.12.1908, d.v. Jurjen Bakker, caféhouder (1908), hotelhouder (1937), en Ikiena Bakker.

2.                  Geerdina Jantina Weijer, geb. Wildervank 05.05.1909, overl. Wildervank 27.05.1909.

3.                  Geerdina Jantje Weijer, geb. Wildervank 13.01.1911, overl. Wildervank 26.10.1911.

4.                  Jantje Wijcherdina Margaretha Weijer, geb. Wildervank 16.08.1912.

5.                  Jantina Lutgerdina Weijer, geb. Wildervank ca. 1914, overl. Wildervank 18.10.1918.

6.                  Jan Weijer, geb. Wildervank xx.03.1917, overl. Wildervank 07.04.1917.

 


 

IV.d. Jakob Willem Weijer, z.v. III.a, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 10.08.1881, bierhandelaar (1904,1906), caféhouder (1911,1914), bierhandelaar (1930,1936), bierbottelaar (1937), overl. Veendam 31.10.1951, tr. Wildervank 21.04.1904 Maria Wendelina Löhr, geb. Molenwijk (Veendam) 10.04.1883, overl. Stadskanaal 11.11.1968, d.v. Johannes Löhr, arbeider (1883), aardappelhandelaar (1904), en Harmina Visser.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jantje Weijer, geb. Wildervank 25.07.1904, tr. Veendam 23.01.1936 Johann Wilhelm Engelbarts, geb. Avereest 07.11.1910, steenhouwer, z.v. Christiaan Engelbarts, timmerman, en Jantina Ossel.

2.                  Harmina Henderika Weijer, geb. Veendam 15.07.1906, tr. Veendam 13.05.1930 Heeko Nieken, geb. Eexterveensche Kanaal (Anloo) 23.10.1905, fabrieksopzichter, z.v. Pieter Nieken, smidsknecht, en Zwaantje Edens.

3.                  Margaretha Maria Weijer, geb. Veendam 05.12.1911, tr. Veendam 15.04.1937 Roelof Jobing, geb. Wildervank 13.12.1911, motohandelaar, z.v. Lambert Jobing, garagehouder, en Ida Bakker.

4.                  Johannes Pieter Jan Weijer, geb. Oosterdiep (Veendam) 20.06.1914, tr. E. van der Kamp.

5.                  dochter R. Weijer, tr. van Essen.

 


 

III.b. Jakob Weijer, z.v. II.a, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 27.10.1843, koopman (1882), manufacturier (1904), overl. Wildervank 04.06.1904, tr. Wildervank 09.03.1882 Pieterdina Heijes, geb. Wildervank 10.11.1853, overl. Groningen 20.11.1895|a|, d.v. Jan Pieters Heijes en Annechien Kornelis Knoop.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margaretha Annechiena Weijer, geb. Wildervank 10.12.1882, overl. Groningen 18.08.1964, tr. Wildervank 18.01.1906 Christiaan Herman Luschen, geb. Veendam 17.04.1882, stukadoor, overl. Groningen 29.12.1952, begr. Groningen (Bpl. Selwerderhof) 02.01.1953, z.v. Hermann Luschen en Auwina Holtkamp.
– Het echtpaar Luschen-Holtkamp vormt tevens de kwartieren [4]/[5] in de Kwartierstaat Roelof Eligius Luaschen (1923-2006).
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Veendam 09.12.1909; Herman, geb. Veendam 05.02.1911.

2.                  Annechiena Jantiena Weijer, geb. Wildervank 12.05.1884, onderwijzeres (1908), overl. Borger 21.12.1909, tr. Wildervank 31.10.1908 Eppo Hendrik Dik, geb. Nieuw-Buinen (Borger) 18.01.1880, onderwijzer, overl. Haarlem 28.07.1941, z.v. Rente Dik en Hillechina Wever.
     EHD tr. 2e Haarlem 29.07.1914 Maria Adriana Vrijer, geb. Graft ca. 1881, onderwijzeres (1914), d.v. Gerrit Vrijer en Maria Anna Margaretha Wieringa.

3.                  Obbeline Weijer, geb. Wildervank 30.04.1886, tr. Wildervank 09.06.1910 Jan Hendrik Luder, geb. Wildervank 30.08.1885, grutter, z.v. Otto Luder en Aaltje Plukker.
Uit dit huwelijk: Aaltje Pieterdina, geb. Wildervank 13.06.1911, overl. Wildervank 17.09.1911; Otto Jacob, geb. Wildervank 27.06.1912, overl. Wildervank 30.12.1912.

4.                  Jan Weijer, geb. Wildervank 14.10.1888, manufacturier, tr. Wildervank 27.02.1917 Henderika Smit, geb. Hoogezand 21.12.1885, hotelhoudster (1917), d.v. Berend Smit, logementhouder,  en Roelfien Feddes.

5.                  Pieterdina Anje Weijer, geb. Wildervank 21.02.1892, tr. Wildervank 27.02.1917 Egbertus Jan Boltjes, geb. Windeweer (Hoogezand) 21.09.1888, onderwijzer, overl. Hoogezand 14.02.1957, z.v. Petrus Baptistus Boltjes, onderwijzer, en Roelfien Pot.

6.                  Obbo Weijer, geb. Wildervank 04.11.1894.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wildervank 1895 no.158.

 


 

III.c. Jan Weijer, z.v. II.a, geb. Wildervank 16.05.1848, landbouwer (1876), bakker (1888,1897), kunstmesthandelaar (1924,1926), overl. Wildervank 28.08.1931, tr. Wildervank 11.05.1876 Hendrikje de Boer, geb. Wildervank 03.11.1853, overl. Wildervank 23.03.1942, d.v. Harm Jans de Boer en Jantje Jans Slim.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margaretha Anja Weijer, geb. Wildervank 27.08.1877, overl. Wildervank 12.03.1890.

2.                  Jantina Gezina Weijer, geb. Wildervank 06.11.1879, overl. Wildervank 15.08.1894.

3.                  Obbo Weijer, geb. Wildervank 30.05.1882, kunstmesthandelaar, overl. Emmen 23.10.1940|a|.

4.                  Harm Weijer, geb. Wildervank 16.08.1885.

5.                  Pieter Weijer, geb. Wildervank 07.03.1888, kunstmesthandelaar, overl. Veendam 24.07.1968, tr. Wildervank 06.05.1926 Eza Hinderika Bödeker, geb. Winsum 06.12.1894, overl. na 1968, d.v. Renzo Jan Bödeker en Aafke Weg.

6.                  Anna Weijer, geb. Wildervank 06.09.1891.

7.                  Anja Catharina Weijer, geb. Wildervank 21.11.1893, overl. Veendam 06.11.1960, begr. Veendam (Bpl. Buitenwoelhof) 10.11.1960, tr. Wildervank 02.07.1924 Jan Timmer, geb. Veendam 30.01.1887, bakker, overl. Groningen 01.04.1960, z.v. Jan Timmer, bakker, en Kornelia Heijes.

8.                  Willemiena Weijer, geb. Wildervank 19.03.1897, overl. Wildervank 06.04.1897.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wildervank 1940 no.109.

 


 

III.d. Roelf Weijer, z.v. II.a, geb. Wildervank 23.09.1850, landbouwer, overl. Wildervank 09.08.1934, tr. Wildervank 28.03.1879 Geessien Heijes, geb. Wildervank 03.11.1849, overl. Wildervank 13.12.1905, d.v. Jan Pieters Heijes en Annechien Kornelis Knoop.

Uit dit huwelijk:

1.                  Obbo Jan Weijer, geb. Wildervank 1880; volgt IV.e.

2.                  Annechiena Weijer, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 15.09.1881, overl. na 1959, tr. Wildervank 18.05.1906 Harm de Boer, geb. Wildervank 03.01.1878, bakker, overl. Wildervank 25.09.1959, z.v. Willem de Boer, arbeider, en Aaltje Bloemhof.
Uit dit huwelijk: Aaltje Geesiena, geb. Wildervank 23.02.1907, overl. na 1930; Geessien Wilhelmina, geb. Wildervank 21.09.1908, overl. Wildervank 15.09.1911; Willem Harm, geb. Wildervank 15.12.1911; Roelf, geb. Wildervank 11.12.1913.

3.                  Margaretha Anja Weijer, geb. Wildervank 23.07.1883, overl. Wildervank 11.05.1946.

4.                  Jan Weijer, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 1885; volgt IV.f.

5.                  Pieter Weijer, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 09.01.1887, koren-inspecteur, tr. Wildervank 05.05.1922 Aaltje Hak, geb. Borgercompagnie (Veendam) 29.12.1895, onderwijzeres (1922), d.v. Jan Hak en Janka Hazewinkel.

6.                  Jakob Weijer, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 03.01.1889, landbouwer, overl. Groningen 09.06.1967, tr. Wildervank 11.05.1923 Geesje Adams, geb. Wildervank 22.12.1897, d.v. Jakob Adams, landbouwer, en Geesje Poelman.

7.                  Catharina Pieterdina Weijer, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 25.08.1890, overl. Wildervank 16.12.1918, tr. Wildervank 08.05.1913 Derk Zuidema, geb. Zuidbroek 01.05.1890, landbouwer, overl. na 1921, z.v. Jan Zuidema, schipper, en Harmina Bult.
     DK tr. 2e Slochteren 19.05.1921 Saartje Zuur, geb. Harkstede (Slochteren) 03.02.1884, d.v. Jan Zuur, landbouwer, en Anje van der Tuuk.

8.                  Pieterdina Kornelia Weijer, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 19.04.1895, overl. Groningen 22.06.1967.

 


 

IV.e. Obbo Jan Weijer, z.v. III.d, geb. Wildervank 10.06.1880, landbouwer, overl. Eext (Anloo) 28.08.1945, tr. Wildervank 28.04.1904 Marchien Kanning, geb. Nieuwe Pekela 03.08.1885, overl. 1963, z.v. Jans Kanning, landbouwer, en Frouke Boswijk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Roelf Weijer, geb. Wildervank 30.08.1904, tractor-monteur, overl. Gieten 19.12.1958, tr. Etta Brinkman.

2.                  Gezina Weijer, geb. Kloosterveen (Smilde) 28.12.1908.

 


 

IV.f. Jan Weijer, z.v. III.d, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 28.04.1885, grossiersbediende (1909), reiziger (1910), landbouwer (1935), overl. voor 1964, tr. Wildervank 26.08.1909 Geziena Luder, geb. Wildervank 14.06.1883, modiste (1909), overl. Haren 27.04.1964, d.v. Otto Luder, molenaar, en Aaltje Plukker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geessien Weijer, geb. Veendam 23.01.1900|a|, tr. Haren 18.03.1935 Hindrik Wijbrand de Boer, geb. Adorp 26.08.1885, apotheker (1912), directeur van de proviciale keuringsdienst (1935), z.v. Jan de Boer, landbouwer, en Jantje Koning.
     HWdB tr. 1e Bedum 10.06.1912 Aaltje Hazewinkel, geb. Groningen 01.04.1886, overl. Haren 07.10.1933, d.v. Jan Hazewinkel, agent van politie (1886), veldwachter (1912), en Anka Groeneveld.

2.                  Otto Jans Weijer, geb. Veendam 23.01.1910|b|.

 

Noten: |a| akte no.22; |b| akte no.23.

 


 

III.e. Hendrik Weijer, z.v. II.a, geb. Wildervank 04.12.1857, onderwijzer (1886), hoofd eener school (1915), tr. Wildervank 22.04.1886 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Winschoten 13.03.1901; ingeschr. Veendam 28.09.1901) Grietje Steenhuis, geb. Appingedam 03.06.1853, muziekonderwijzeres, overl. Veendam 07.08.1915, d.v. Hindrik Pieter Steenhuis, schoolonderwijzer, en Grietje Bos.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margaretha Henriette Weijer, geb. Veendam 22.05.1888, overl. na 1939, tr. Veendam 16.11.1915 Hendrik Kornelis Bouwman, geb. Het Waar (Scheemda) 25.02.1887, arts (1915), tandarts (1939), overl. na 1939, z.v. Kornelis Bouwman, hoofd ener school, en Wiealina Grietje Nap.

 


 

II.b. Jan Pieters Weijer, z.v. I, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 27.06.1807, Metalen Kruis 05.04.1832|a|,  landbouwer (1837), dagloner (1866), arbeider (1870), overl. Muntendam 15.10.1879, tr. Muntendam 12.05.1837 Grietje Cornelis te Velde, geb. Sappemeer 10.01.1802, dienstmeid (1829), winkelierster (1837), overl. Tripscompagnie (Muntendam) 30.04.1857, d.v. Cornelis Geerts te Velde en Roelfje Simens Moesker.

     GKtV tr. 1e Zuidbroek 04.06.1829 Dane Hindriks Danes, geb. Tripscompagnie 31.10.1800, boerenknegt, overl. voor 1837, z.v. Hindrik Hindriks Danes en Foktje Hindriks Pekelder.

Uit dit huwelijk:

1.                  Kornelis Weijer, geb. Muntendam 1837; volgt III.f.

2.                  Pieter Weijer, geb. Muntendam 1839; volgt III.g.

 

Noten: |a| Stamboek Regiment Grenadiers en Jagers.

 


 

III.f. Kornelis Weijer, z.v. II.b, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 17.08.1837, boerenknecht (1870), arbeider (1874), overl. Nieuw-Buinen (Borger) 06.11.1898, tr. Veendam 08.01.1870 Marchien Ploeger, geb. Borgercompagnie (Veendam) 14.10.1841, dienstmeid (1870), d.v. Berend Jans Ploeger en Marchien Freerks Smid.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Kornelius Weijer, geb. Veendam 1870; volgt IV.g.

2.                  Berend Weijer, geb. Wildervank 1871; volgt IV.h.

3.                  Hendrik Weijer, geb. Anloo 1874; volgt IV.i.

4.                  Tjakke Weijer, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 12.08.1876, glasblazer (1912), koopman (1926), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 22.10.1926, tr. Onstwedde 29.06.1912 Gesina van der Veen, geb. Nieuw-Buinen (Borger) 20.04.1876, overl. na 1926, d.v. Nicolaas van der Veen en Jantje Fennema.

5.                  Marchinus Weijer, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 24.03.1880, glasblazer, overl. Groningen 26.10.1910|a|.

6.                  Kornelis Weijer, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 04.09.1883.

 

Noten: |a| ook overl.akte Onstwedde 1910 no.198.

 


 

IV.g. Jan Kornelius Weijer, z.v. III.f, geb. Borgercompagnie (Veendam) 29.01.1870, overl. Borger 21.07.1948|b|, glasblazer (1896,1899,1917), overl. Borger 21.07.1948|a|, tr. Borger 18.05.1895 Jantje Christiana Bosscher, geb. Nieuw-Buinen (Borger) 05.06.1872, overl. Zeegse (Vries) 19.01.1949, d.v. Jan Eernst Bosscher en Grietje Prijt.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marchien Weijer, geb. Nieuw-Buinen (Borger) 04.04.1896, tr. Onstwedde 08.09.1917 Simon Strating, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 27.09.1895, glasblazer, z.v. Harm Jan Strating en Ida Drok.

2.                  Jan Eernst Weijer, geb. Nieuw-Buinen (Borger) 24.10.1897.

3.                  Cornelia Weijer, geb. Nieuw-Buinen (Borger) 21.02.1899.

4.                  Harm Weijer, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 19.11.1905, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 07.06.1906.

 

Noten: |a| ook overl.akte Onstwedde 1948 no.86; |b| ook overl.akte Onstwedde 1948 no.86.

 


 

IV.h. Berend Weijer, z.v. III.f, geb. Wildervank 07.05.1871, glasblazer, overl. na 1948, tr. Onstwedde 14.04.1894 Sithonia Boon, geb. Nieuw-Buinen (Borger) 30.01.1871, overl. Eindhoven 11.07.1948, begr. Eindhoven (Alg.Bpl.) 15.07.1948, d.v. Hendrik Boon en Johanne Auguste Rosalie Heinz.

Kind van Sithonia (gewettigd bij het huwelijk):

1.                  Jurrien Hendrik Boon, later Weijer, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 09.11.1892, tr. Borger 13.09.1921 Alida Lamberdina de Vries, geb. Nieuw-Buinen (Borger) 13.09.1894, d.v. Jan de Vries en Zwaantje Dijkhuis.

Uit dit huwelijk:

2.                  Marchina Weijer, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 21.02.1895, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 13.05.1895.

3.                  Kornelis Jan Weijer, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 19.05.1897.

4.                  Hendrik Weijer, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 21.04.1900; volgt V.a.

5.                  Jan Weijer, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 27.05.1902.

 


 

V.a. Hendrik Weijer, z.v. IV.h, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 21.04.1900, glasblazer, overl. na 1961, tr. Veendam 06.11.1924 Trijntje Pik, geb. Veendam 19.06.1902, overl. Eindhoven 31.07.1961, d.v. Johannes Pik, steenbakker (1902), stoker (1924), en Jantje Sterenborg.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

IV.i. Hendrik Weijer, z.v. III.f, geb. Annerveenschekanaal (Anloo) 29.03.1874, glasblazer (1899,1927), fabrieksarbeider (1937), overl. Nieuw-Buinen (Borger) 09.07.1943, tr. Onstwedde 04.11.1899 Klasina Berendina Stel, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 04.11.1875, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 06.01.1953, begr. 10.01.1953, d.v. Jan Stel en Hinderkien van der Borgh.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Jan Weijer, geb. Leerdam 04.02.1900, glasblazer, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 24.12.1962, tr. Veendam 20.10.1927 Jantina Johanna Roelfina Brink, geb. Veendam 15.05.1900, overl. na 1962, d.v. Jan Brink, fabrieksarbeider (1900), machinist (1927), , en Anje Stalman.

2.                  Hinderkien Marchien Weijer, geb. Vlaardingen ca. 1902, overl. na 1953, tr. Borger 08.03.1924 Fokko Trip, geb. Gasselterboerveenschemond (Gasselte) 21.06.1903, chauffeur, overl. na 1953, z.v. Jan Trip, arbeider, en Wilhelmina van Wattum.

3.                  Hendrik Jan Weijer, geb. Zwijndrecht ca. 1904, overl. Nieuw-Buinen (Borger) 05.11.1922.

4.                  Jan Weijer, geb. Delft 01.05.1910, kantoorbediende, overl. Borger 16.03.1937.

5.                  Marchiena Weijer, geb. Borger 05.06.1913, overl. Nieuw-Buinen (Borger) 03.07.1914.

 


 

III.g. Pieter Weijer, z.v. II.b, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 16.11.1839, dagloner (1866,1882), arbeider (1887,1890), boerenarbeider (1896), overl. Sappemeer 23.06.1909, tr. Slochteren 23.06.1866 Assina Vrugt, geb. Schildwolde (Slochteren) 28.12.1843, dienstmeid (1866), dagloonster (1872,1880), arbeidster (1882,1890), ventster (1896), overl. Sappemeer 16.07.1927, d.v. Jan Jans Vrugt, arbeider, en Grietje Jakobs Dekker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Weijer, geb. Slochteren 1867; volgt IV.j.

2.                  Hendrik Weijer, geb. Sappemeer 1869; volgt IV.k.

3.                  Jan Weijer, geb. Sappemeer 12.06.1872, overl. Sappemeer 03.01.1880.

4.                  Grietje Weijer, geb. Sappemeer 02.09.1874, dienstmeid (1896), tr. Sappemeer 07.11.1896 Remmert Jacobus Swiers, geb. Hoogezand 24.09.1872, boorhoutmakersknecht (1896,1899), houtschaver (1907,1910), houtbewerker (1934), machine-houtbewerker (1939), z.v. Roelf Swiers, arbeider, en Hillegien Kremer.
Uit dit huwelijk: Roelf, geb. Sappemeer 01.01.1898, overl. na 1921; Assina, geb. Achterdiep (Sappemeer) 29.06.1899, overl. Sappemeer 10.08.1899; Assina, geb. Sappemeer 26.11.1902, overl. na 1928; Berend, geb. Sappemeer 01.08.1907, overl. na 1934; Pieter, geb. Kleinemeer (Sappemeer) 18.03.1910, overl. na 1939.

5.                  Kornelis Weijer, geb. Sappemeer 1877; volgt IV.l.

6.                  Jan Weijer, geb. Sappemeer 1880; volgt IV.m.

7.                  Assina Weijer, geb. Sappemeer 22.07.1882, overl. na 1959, tr. Sappemeer 26.05.1906 Jan Roelfsema, geb. Slochteren 10.09.1878, scheepstimmermansknecht (1906), hellingknecht (1940), overl. Sappemeer (Hoogezand-Sappemeer) 28.05.1959, z.v. Jan Roelfsema, dagloner, en Anna Drijfholt.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Hoogezand ca. 1907, smid-bankwerker, overl. Sappemeer 28.09.1940.

8.                  Pieter Weijer, geb. Sappemeer 19.02.1887, los werkman, overl. Sappemeer 12.06.1922.

 


 

IV.j. Jan Weijer, z.v. III.g, geb. Slochteren 04.01.1867, boerenknecht (1890), fabrieksarbeider (1891,1897), overl. Sappemeer 09.01.1908, tr. 1e Hoogezand 03.05.1890 Wibbegien Bouman, geb. Kropswolde (Hoogezand) 25.10.1866, dienstmeid (1890), arbeidster (1896), overl. Hoogezand 24.01.1896, d.v. Jan Harms Bouman, arbeider, en Eefke ten Cate; tr. 2e Sappemeer 27.11.1897 Antje Wind, geb. Sappemeer 14.07.1865, overl. Sappemeer 01.03.1930, d.v. Johannes Wind en Antje Utien.

Uit het huwelijk Weijer-Bouman:

1.                  Pieter Weijer, geb. Achterdiep (Sappemeer) 09.05.1891, overl. Heemstede 04.07.1942, tr. Maria Alida van den Bogaerde, geb. Velsen 09.05.1888, d.v. Jacobus Johannes van den Bogaerde en Maartje Oldenburg.

2.                  Jan Weijer, geb. Sappemeer 30.03.1894, electricien (1916), tr. Hoogezand 25.11.1916 Janna Helmers, geb. Kalkwijk (Hoogezand) 09.08.1895, d.v. Roelf Helmers, bankwerker, en Annegien Plukker.

 


 

IV.k. Hendrik Weijer, z.v. III.g, geb. Sappemeer 24.10.1869, dagloner (1894), fabrieksarbeider (1895,1898), venter (1901), kantoorbode (1908), arbeider (1915), overl. Sappemeer 08.03.1915, tr. Slochteren 20.10.1894 Geessien van Egmond, geb. Slochteren 20.01.1875, dienstmeid (1894), overl. Arnhem 16.08.1950, d.v. Teunis van Egmond, timmerman, en Hendrikje Wolgen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Weijer, geb. Sappemeer 10.01.1895, overl. Sappemeer 16.04.1895.

2.                  Abeltje Weijer, geb. Sappemeer 16.01.1896, overl. Sappemeer 16.08.1900.

3.                  Pieter Weijer, geb. Sappemeer 09.12.1896, tr. Schiedam 11.09.1929 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 04.05.1950, ingeschr. Schiedam 11.09.1950) Johanna Andrea Peeters, geb. Alkmaar ca. 1892, d.v. Johannes Andreas Peeters en Hendrika Wilhelmina Johanna Meewis.

4.                  Assina Weijer, geb. Sappemeer 20.01.1898, tr. Sappemeer 25.05.1918 Roelof Wolthof, geb. Martenshoek (Hoogezand) 06.05.1896, machinebankwerker, z.v. Derk Wolthof, borstelmakersknecht, en Aaltje Boer.
Uit dit huwelijk: Derk Wolthof, geb. Doorwerth 30.11.1922, sergeant, overl. Bobohadu 04.07.1946|a|, begr. Nederlands ereveld Kembang Kuning te Soerabaja.

5.                  Teunis Weijer, geb. Sappemeer 03.02.1899, overl. Sappemeer 08.09.1899.

6.                  Abeltje Weijer, geb. Sappemeer 03.10.1901, overl. Sappemeer 18.10.1901.

7.                  Geessien Weijer, geb. Sappemeer 02.03.1908.

 

Noten: |a| overl. Soerabaja (overl.akte Renkum 09.09.1946 no.255).

 


 

IV.l. Kornelis Weijer, z.v. III.g, geb. Sappemeer 08.10.1877, machinist (1898,1905), bankwerker (1918), overl. Hoogezand-Sappemeer 24.07.1964, tr. Sappemeer 11.06.1898 Elsiena Krans, geb. Kerklaan (Muntendam) 07.07.1878, overl. Hoogezand-Sappemeer 30.03.1960, d.v. Douwe Krans en Knelsje Venema.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Weijer, geb. Sappemeer 05.10.1898, bankwerker, overl. Zuidbroek 27.11.1918|a|.

2.                  Douwe Weijer, geb. Sappemeer 06.01.1905, reiziger (1936), tr. Zuidbroek 25.04.1936 Jeltje Muurman, geb. Zuidbroek 06.04.1905, d.v. Tjasso Muurman, arbeider, en Adriana van Dijk.

 

Noten: |a| ook overl.akte Sappemeer 1918 no.147.

 


 

IV.m. Jan Weijer, z.v. III.g, geb. Sappemeer 02.02.1880, koperslagersknecht (1901,1907), koperslager (1911), arbeider (1917), overl. Sappemeer 01.10.1917, tr. Sappemeer 07.09.1901 Trijntje Knapper, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 04.11.1880, naaister (1901), overl. Groningen 06.03.1960, d.v. Klaas Knapper en Hilje Rittmann.

Uit dit huwelijk:

1.                  Assina Weijer, geb. Sappemeer 10.08.1902, overl. Sappemeer 21.06.1919.

2.                  Klaas Weijer, geb. Sappemeer 21.01.1904.

3.                  Pieter Weijer, geb. Sappemeer 21.06.1905, overl. Sappemeer 25.09.1905.

4.                  Hilje Weijer, geb. Martenshoek (Hoogezand) 07.06.1907, overl. na 1925, tr. Sappemeer 19.12.1925 Berend Smid, geb. Sappemeer 21.11.1906, hellingknecht (1925), fabrieksarbeidr (1939), z.v. Jemke Smid, smid, en Berendina Dontje.
Uit dit huwelijk: Jemke, geb. Sappemeer ca. 1926, overl. Groningen 31.08.1944; Klaas, geb. Sappemeer xx.08.1938, overl. Groningen 13.05.1939.

5.                  Annechien Weijer, geb. Kleinemeer (Sappemeer) 11.07.1911.

 


 

II.c. Hendrik Pieters Weijer, z.v. I, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 03.06.1813, landbouwer, overl. Veendam 11.11.1890, tr. Sappemeer 24.04.1844 Gieltje/Gijltje Broekma, geb. Borgercompagnie (Sappemeer) 11.10.1821, overl. Veendam 24.08.1878|b|, d.v. Jacob Deddes Broekma en Jacobje Harms Minkema.

Uit dit huwelijk (moeder soms Broekema):

1.                  Anje Weijer, geb. Achterdiep (Sappemeer) 24.07.1845, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 12.04.1909, tr. Veendam 25.04.1868 Heiko Baas, geb. Tripscompagnie (Muntendam) 29.04.1838, landbouwer (1868), kastelein (1878), overl. Stadskanaal 16.11.1899, z.v. Poppe Jurjens Baas en Jantje Jurjens Vos.
Uit dit huwelijk: Popko, geb. Veendam 03.11.1868; Hendrik, geb. Muntendam ca. 1871, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 18.06.1892; Jakob, geb. Zuidbroek ca. 1877, overl. Musselkanaal (Onstwedde) 26.02.1882; Jan, geb. Nieuwbuinen (Borger) 30.08.1878; Pieter, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 29.03.1880; Jantje, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 11.06.1882, overl. Stadskanaal (Onstwedde) 03.12.1950; Jakobje, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 27.12.1884, overl. Musselkanaal (Onstwedde) 31.05.1934; Jakob, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 28.09.1886, overl. Winschoten 02.05.1941; Antje, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 23.08.1888.

2.                  Jakobjen Weijer, geb. Veendam 04.08.1847, overl. Eexterveen (Anloo) 02.01.1912, tr. Veendam 27.11.1869 Jan Sebastiaan Dermois, geb. Coevorden 31.12.1842|a|, landbouwer, overl. Eexterveen (Anloo) 21.03.1912, z.v. Gerrit Dermois, landbouwer, en Willemina Schulenberg.
Uit dit huwelijk: Gerrit, geb. Veendam 01.03.1870; Grietje, geb. Veendam 15.03.1871, overl. Gieten 23.05.1934; Hendrik, geb. Veendam 05.07.1872, overl. Oddorn 18.06.1956; Jan, geb. Veendam 10.01.1874; levenloze zoon, Zandberg (Odoorn) 13.01.1876; Willemiena, geb. Zandberg (Odoorn) 18.02.1877, overl. Zandberg (Odoorn) 13.05.1878; Anje, geb. Zandberg (Odoorn) 30.03.1878; levenloze zoon, Valthermond (Odoorn) 27.02.1879; Jacob, geb. Zandberg (Odoorn) 05.03.1880; Wilhelmina, geb. Eexterveen (Anloo) 29.12.1882, overl. Anloo 06.01.1884; Pieter, geb. Eexterveen (Anloo) 06.08.1884, overl. Smilde 06.03.1935; Willem, geb. Eexterveen (Anloo) 06.12.1885, overl. Exloermond (Odoorn) 12.04.1923; levenloze dochter, Eexterveen (Anloo) 03.01.1887; levenloze dochter, Eexterveen (Anloo) 11.11.1887; Jakobje, geb. Eexterveen (Anloo) 18.01.1889; Jan Sebastiaan, geb. Eexterveen (Anloo) 27.03.1892.

3.                  Jakob Weijer, geb. Veendam 22.09.1849; volgt III.h.

4.                  Pieter Weijer, geb. Middenweg (Veendam) 22.12.1852, overl. Wildervank 28.11.1853.

5.                  Pieternella Weijer, geb. Wildervank 14.12.1855, overl. Veendam 05.05.1867.

6.                  Pieter Weijer, geb. Wildervank 1858; volgt III.i.

7.                  Harm Weijer, geb. Wildervank 06.03.1862, overl. Wildervank 18.10.1863.

8.                  Antje Weijer, geb. Wildervank 29.07.1864, overl. Veendam 26.08.1946, tr. Veendam 17.04.1888 Jan Veninga, geb. Zuidwending (Veendam) 11.11.1861, landbouwer, overl. Veendam 05.12.1930, z.v. Meint Veninga en Jacoba Grietina Kemper.
Uit dit huwelijk: Meint, geb. Veendam 10.01.1889; Hendrik, geb. Veendam 11.03.1890, overl. Veendam 23.07.1918; Fokko, geb. Borgercompagnie (Veendam) 19.02.1892; Jakob, geb. Veendam 10.07.1893, overl. Borgercompagnie (Veendam) 16.05.1894; Jantina Grietina, geb. Veendam 13.09.1894; Gieltje, geb. Borgercompagnie (Veendam) 15.01.1896; Jakob, geb. Borgercompagnie (Veendam) 20.09.1897; Arend, geb. Veendam 26.03.1900; Antje, geb. Borgercompagnie (Veendam) 02.09.1902; Jan, geb. Borgercompagnie (Veendam) 14.01.1904.

 

Noten: |a| geboren als zoon van Willemina Schulenberg, gewettigd bij het huwelijk Coevoerden 25.05.1844 (geb.akte Coevorden 1842 no.78, huw.akte Coevorden 1844 no.); |b| Broekema (overl.akte Veendam 1878 no.30).

 


 

III.h. Jakob Weijer, z.v. II.c, geb. Veendam 22.09.1849, landbouwer, overl. Beneden Oosterdiep (Veendam) 16.02.1922, tr. Veendam 31.05.1879 Trijntje Visser, geb. Veendam 25.07.1847, overl. Muntendam 07.11.1935, d.v. Obbe Jans Visser en Fenje Jans Bouwma.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gieltje Weijer, geb. Oosterdiep (Veendam) 05.01.1880, overl. Hoogezand-Sappemeer 03.09.1964, tr. Veendam 25.03.1905 Eildert Haaijer, geb. Tusschenklappen (Muntendam) 25.03.1878, landbouwer, overl. Hoogezand-Sappemeer 03.06.1965, z.v. Elias Haaijer en Pietertje Germs.

2.                  Obbo Weijer, geb. Veendam 11.11.1882, overl. Veendam 13.01.1888.

3.                  Fennechiena Weijer, geb. Veendam 18.12.1885, tr. Veendam 12.05.1916 Jacob Mulder, geb. In het Loeg (Muntendam) 29.04.1880, landbouwer, z.v. Harmannus Pieters Mulder en Weia Reinders.

4.                  Hendrik Obbo Weijer, geb. Veendam 04.07.1888, landbouwer, overl. Veendam 27.08.1962, tr. Veendam 27.04.1917 Marchina Harmina Kraan, geb. Veendam 21.06.1893, overl. na 1962, d.v. Jakob Kraan en Lammechien Oldenburger.

 


 

III.i. Pieter Weijer, z.v. II.c, geb. Wildervank 02.05.1858, landbouwer (1885,1893), winkelier (1895), koopman (1897), overl. voor 1957, tr. Sappemeer 04.06.1885 Hillegie Kasemir, geb. Spitsbergen (Sappemeer) 11.01.1864, overl. voor 1957, d.v. Hendrik Pieters Kasemir, landbouwer, en Anna Broekma.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gieltje Weijer, geb. Veendam 08.06.1886, naaister (1916), overl. Slochteren 16.05.1957, tr. Slochteren 10.06.1916 Eppo Haijo Drenth, geb. Slochteren 06.02.1884, arbeider, overl. Siddeburen (Slochteren) 28.03.1958, z.v. Tako Drenth en Geertje Oosterveld.

2.                  Anna Weijer, geb. Veendam 08.02.1888, tr. Ooststellingwerf 29.05.1914 Henderikus Johannes de Haan, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 18.03.1885, z.v. Menze de Haan en Engelina Leopold.

3.                  Henderkie Weijer, geb. Veendam 10.08.1889.

4.                  Hendrik Weijer, geb. Veendam 21.12.1890.

5.                  Jakob Weijer, geb. Veendam 03.05.1893, overl. Wildervank 04.09.1962, tr. Antje van der Tuuk, overl. voor 1962.

6.                  Helena Weijer, geb. Veendam 09.11.1895.

7.                  Pieter Weijer, geb. Veendam 29.05.1897, overl. Oosterdiep (Veendam) 13.06.1897.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers