Familie Weijer (122)

 

(Amsterdam)

 

Het betreft de nazaten van Egbert Weijer en Gertruida Reijdt. Hun relatie met de andere families Weijer is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien mei 2019)

 


 

I. Egbert Weijer, tr. voor 1764 Gertruida Reijdt.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Weijer, geb. Kampereiland ca. 1755; volgt II.a.

2.                  Pieter Weijer, geb. Kampen ca. 1764/1765; volgt II.b.

 


 

II.a. Jan Weijer, w.s. z.v. I, geb. Kampereiland ca. 1755, otr. Amsterdam 19.10.1792 Geertruij Maria Bergacker/Bergakker, ged. Amsterdam (Westerkerk) 28.03.1762|d|, d.v. Andries Bergacker en Catharina Waller.

Uit dit huwelijk:

1.                  Egbert Nieklaas Waijer, geb. 28.03.1793, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 01.04.1793, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof 28.01.1795)|e|.

2.                  Diderik Waller Weijer, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 21.06.1795|a|.

3.                  Egbert Weijer, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 20.11.1796|b|.

4.                  Jan Weijer, geb. Amsterdam 27.04.1798, ged. Amsterdam (Westerkerk) 04.05.1798, sjouwerman, overl. Den Helder 23.09.1878, tr. Den Helder 30.05.1850 Elisabet van der Heijde, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 22.05.1796|c|, wasvrouw (1813), winkelierster (1850), overl. Den Helder 09.08.1865, d.v. Hendrik van der Heijde en Johanna Marzijn.
     EvdH tr. 1e Den Helder 05.08.1813 Johannes de Glimmer, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 05.01.1785, matroos op Z.M. fregat “La Trave”, overl. voor 1850, z.v. Hendrik de Glimmer en Susanna Daaldorp.

 

Noten: |a| get. Diderik Waller en Maria Weijer; |b| get. Peter Weijer {oom} en Cath. Anna Sijbel {tante}; |c| moeder Marzeijn; |d| bruid in akte Bergakker, tekent met Bergacker; |e| Egbert Nicolaas.

 


 

II.b. Pieter Weijer, z.v. I, geb. Kampen ca. 1764/1765, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 20.11.1796 en Amsterdam (Zuiderkerk) 06.08.1800, overl. Gorinchem 17.03.1827, otr. Amsterdam 05.05.1797|f| Johanna Catharina Seijbel, ook Sijbel, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 06.05.1772|d|, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 20.11.1796, overl. tussen 1829 en 1835, d.v. Willem Seijbel en Elisabeth van Ham.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertje Weijer, geb. 26.05.1799, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 05.06.1799|c|, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 12.05.1801.

2.                  Wilhelmiena Weijer, geb. 18.07.1800, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 30.07.1800|b|.

3.                  Pieter Anthonij Weijers, geb. Amsterdam 27.03.1802, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 31.03.1802, begr. Amsterdam 04.05.1803|e|.

4.                   Geertje Weijer, geb. 26.07.1803, ged. Amsterdam (Eilandskerk) 27.08.1803, overl. tussen 1837 en 1846, tr. Amsterdam 21.08.1829|h| Conrad Ludwig Weke, geb. Detmold (Pruissen)|g| ca. 1799, sociëteitshouder (1829), koffiehuishouder (1846), overl. voor 1878, z.v. Franz Conrad Weke, kleermaker, en Sophie Catharina Klasing.
     CLW tr. 2e Amsterdam 01.10.1846 Anna Cornelis Foest, geb. Amsterdam ca. 1821, d.v. Carel Foest en Gerritje Angenetha Westmulder.

5.                  Pieter Antonie Weijer, geb. Amsterdam 20.10.1805, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 27.10.1805, timmerman, overl. Amsterdam 25.10.1824, ongehuwd.

6.                  Egbartus Weijer, geb. Amsterdam 1808; volgt III.a.

7.                  Johanna Weijer, geb. Amsterdam ca. 1814|a|, overl. Amsterdam 12.09.1859, tr. Amsterdam 27.06.1839 Pieter de Mare, geb. Amsterdam ca. 1813, zeeman (1839), portier (1866), bierslijter (1876), overl. na 1893, z.v. Abram Georg de Mare en Jasperijna de Vries.
Uit dit huwelijk: Pieter, geb. Amsterdam ca. 1841, overl. na 1867.
     PdM tr. 2e Amsterdam 22.11.1866 Hendrika Wilhelmina Bouwers, geb. Amsterdam ca. 1830, overl. tussen 1866 en 1876, d.v. Hannes Bouwers en Wilhelmina Heuft; tr. 3e Amsterdam 02.03.1876 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 03.10.1889, ingeschr. Amsterdam 23.01.1890) Johanna Elisa Locher, geb. Doesburg 24.09.1839, d.v. Franciscus Joannes Locher en Geertuijda Harmina Josemans.

 

Noten: |a| geen tafel voor dit jaar en deze letter beschikbaar; |b| get. Pietertje Weijer; |c| get. Helmig Weijer; |d| Catrina Johanna Seijbel; |e| Wijers; |f| bruid Sijbel, de bruidegom ‘gead. met zijn broeder Jan Weijer’; |g| nu Kreis Lippe, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |h| get. Egbert Weijer, 21 jaar, broeder v/d bruid.

 


 

III.a. Egbartus Weijer, z.v. II.b, geb. 02.07.1808, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 17.07.1808|a|, kantoorbediende (1829), tapper (1835), mobiel schutter (1835), koffiehuishouder (1837), kastelein (1843), koffiehuishouder (1845), logementhouder (1852), restauratiehouder (1875), overl. Amsterdam 19.11.1886, tr. 1e Amsterdam 27.08.1835 Elizabeth Zwaantje Riepen, geb. Amsterdam 24.01.1805, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 30.01.1805, overl. Amsterdam 13.02.1850, d.v. Gerrit Riepen en Christina Regina Pieterse; tr. 2e Amsterdam 08.01.1852 Elizabeth Juliana Herman, geb. Amsterdam ca. 1827|d|, overl. Haarlem 12.12.1899, d.v. Albertus Anton Herman en Maria Kik.

Uit het huwelijk Weijer-Riepen:

1.                  Johanna Catharina Elisabeth Weijer, geb. Amsterdam xx.10.1837|c|, overl. Amsterdam 12.10.1837.

2.                  Pieter Weijer, geb. Amsterdam 21.11.1838; volgt IV.a.

3.                  Johanna Catharina Elizabeth Weijer, geb. ca. 1841, overl. Amsterdam 13.08.1867.

4.                  Geertruida Conradina Sophia Weijer, geb. Nieuwer-Amstel 06.03.1843, overl. Haarlem 03.02.1917, tr. Amsterdam 30.09.1875 Armand Joseph Reij, geb. Brussel ca. 1854, reiziger, overl. voor 1917, z.v. Simon Marie Isidore Reij en Celine Delvalle.

5.                  Johanna Christina Weijer, geb. Nieuwer-Amstel 28.09.1845, overl. na 1850|b|.

6.                  levenloze zoon, Amsterdam 08.02.1850.

Uit het huwelijk Weijer-Herman:

7.                  Anton Egbertus Weijer, geb. Amsterdam 12.01.1853; volgt IV.b.

8.                  Anna Maria Weijer, geb. Amsterdam 26.07.1854 (akte reg.5 fol.1v), otr. Amsterdam 29.03.1877, tr. Amsterdam 12.04.1877 Lourens Peereboom, geb. Buiksloot 19.08.1853, commissionair, overl. Hilversum 11.10.1953, z.v. Eelko Egbertus Peereboom, grutter, en Maartje Gorter, logementhoudster.
Uit dit huwelijk: Egbertus, geb. Amsterdam ca. 1881, overl. Nieuwer-Amstel 09.12.1944.

9.                  Elisabeth Juliana Weijer, geb. Amsterdam 22.01.1856 (akte reg.1 fol.81), overl. Amsterdam 18.05.1890, tr. Amsterdam 24.12.1884 Theodorus Johannes Rutgerus Wilting, geb. Amsterdam 23.06.1856 (reg.4 fol.83), commissionair, overl. na 1890, z.v. Rutgerus Wilting en Johanna Maria Fredriks.
Uit dit huwelijk: Elisabeth Juliana, geb. Amsterdam 18.06.1886, overl. na 1918.

10.              Wilhelmina Weijer, geb. Amsterdam 27.06.1857 (akte reg.4 fol.100v), tr. Amsterdam 19.01.1882 Johann Carl Baum, geb. Witten (D) ca. 1852, bouwkundige, z.v. Gerhard Baum en Margaretha Mertens.

 

Noten: |a| get. Helmig Weijer; |b| ‘mij nalatende vier kinderen, waarvan drie nog te jong zijn om hun onherstelbaar verlies te kunnen beseffen’ (annonce Algemeen Handelsblad 16.02.1850 ondertekend door E. Weijer); |c||d| geen tafel voor dit jaar en deze letter beschikbaar.

 


 

IV.a. Pieter Weijer, z.v. III.a, geb. Amsterdam 21.11.1838, commissionair (1884), overl. voor 1910, tr. Nieuwer-Amstel 31.12.1879 Christina Henriëtta Voskamp, geb. Amsterdam 10.06.1848 (akte reg.3 fol.156), overl. na 1910, d.v. Christian Heinrich Voskamp en Alida Geertruij van der Kaap.

Uit dit huwelijk:

1.                  Engbertus Weijer, geb. Amsterdam 11.02.1884|a|.

2.                  Wilhelmina Margaretha Henriëtte Josephine Weijer, geb. Amsterdam ca. 1889, tr. Haarlem 17.02.1910 Marienus Cornelis Bronsveld, geb. Wageningen 25.09.1880, pensionhouder (1910), overl. Heemstede 07.05.1949, z.v. Marienus Cornelis Bronsveld, boekhandelaar (1872), uitgever (1880), en Hillegonda Hendrika Buijtendijk (ca.1848-1928).

 

Noten: |a| aangifte door Cornelia Elisabeth Wennink, vroedvrouw, 49 jr, de vader ‘afwezend’, get. Engbertus Weijer, 75 jr {opa} (geb.akte Amsterdam reg.2 no.1700).

 


 

IV.b Anton Egbertus Weijer, z.v. III.a, geb. Amsterdam 12.01.1853, kantoorbediende (1887,1900), tariefreferent bij een spoorwegmaatschappij (1914), overl. Amsterdam 08.08.1928, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 11.08.1928, tr. Amsterdam 02.06.1887 Anna Maria Charlotta Cornelia Schwenck, geb. Delft 01.12.1864, overl. Amsterdam 01.05.1918, begr. Amsterdam (Nieuwe Oosterbpl.) 04.05.1918, d.v. Andries Schwenck en Philippina Take.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Juliana Weijer, geb. Amsterdam 10.03.1888, overl. ’s-Gravenhage 01.06.1943|b|, tr. Baarn 11.11.1909|a| Ferdinand Leo de Wilde, geb. Amsterdam 14.10.1887 (akte reg.9 fol.166v), empl. Ond. Penjairan, halte Tjibeber (1909,1911), empl. Ond. Pasir Kenanga (1914), empl. Ond. Pasir Nangka (1916), empl. Ond. Panglipoer Galih (1917), adm. Ond. Argasari (1918,1919), adm. Ond. Pasir Randoe (1923,1930), overl. Bandoeng 29.03.1931, begr. 30.03.1931, z.v. Leonard Pieter Cornelis de Wilde en Aletta Jacoba Serrij.

2.                  Anton Egbertus Weijer, geb. Amsterdam 29.05.1891, kantoorbediende, tr. Amsterdam 27.09.1917 Johanna Auguste Hüttemann, geb. Altendorf (D) ca. 1891, d.v. August Hüttemann, machinist, en Johanna Dust.

3.                  Maria Cornelia Weijer, geb. Amsterdam 10.06.1895, overl. na 1968, tr. Amsterdam 08.04.1914 Walther Lennhoff, geb. Frankfurt am Main ca. 1878, koopman, overl. Amsterdam 21.07.1968, begr. 23.07.1968, z.v. Aaron Lennhoff en Emma Ronnefeld.
Uit dit huwelijk: dochter, geb. Amsterdam 07.05.1918.

4.                  André Frederik Willem Weijer, geb. Amsterdam 25.07.1900, handelsvertegenwoordiger (1928), tr. ’s-Gravenhage 04.09.1928 Maria Elisabeth Segaar, geb. ’s-Gravenhage ca. 1904, d.v. Johannes Daniel Segaar, handelaar in meubelen, en Maria Cornelia Alida Schouten.

 

Noten: |a| huwelijk met de handschoen; |b| ingeschreven extract (overl.akte Heemstede 1943 no.103).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers