Familie Weijer (125)

 

(Weststellingwerf)

 

 

Het betreft de nazaten van Marten Jans Weyer en Rensje Albers. Hun relatie met de andere families Weijer is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien juni 2012)

 


 

I. Marten Jans Weyer, geb. ca. 1777, overl. Weststellingwerf 07.04.1847, tr. voor 1810 Rensje Albers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Weyer, geb. Langezwaag (Opsterland) ca. 1810; volgt II.

2.                  Albertjen Martens Weyer, geb. Tjalleberd (ngwirden) 05.06.1815|a|, overl. Weststellingwerf 29.01.1887, tr. Weststellingwerf 30.05.1844 Feitse Popkes Boezerooy, geb. Oldeholtpade (Weststellingwerf) 13.03.1816, z.v. Popke Feitzes Boezerooy en Helena Egberts Bosman.

 

Noten: |a| vader Marten Jans, moedr Reinske Alberts (geb.akte ngwirden 1815 no.12).

 


 

II. Jan Martens Weyer, geb. Langezwaag (Opsterland) ca. 1810, tr. Weststellingwerf 26.03.1842 Grietje Johannes de Grauw, ook Graauw/Grouw, geb. Blesdijke (Weststellingwerf) 20.05.1821, overl. Weststellingwerf 11.05.1866, d.v. Johannes Martens de Grauw en Aaltje Pieters Pietersma.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Jans Weyer, geb. Weststellingwerf 1843; volgt III.a.

2.                  Rinske Jans Weyer, geb. Weststellingwerf 30.08.1844|a|, overl. Opsterland 05.08.1876, tr. Weststellingwerf 29.07.1865 Hendrik Jacobs de Jonge, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 12.12.1841, z.v. Jacob Roelofs d Jonge en Roelofje Riekens Meyer.
Uit dit huwelijk: Jacob, geb. Opsterland 12.06.1867; Jacob, geb. Opsterland 07.06.1869; Grietje, geb. Opsterland 05.05.1872; Jan, geb. Opsterland 29.07.1876.

3.                  Aaltje Jans Weyer, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 23.08.1846, tr. Schoterland 28.05.1876 Jan Jans Faber, geb. Mildam (Schoterland) 07.10.1845, z.v. Jan Jans Faber en Aaltje Retzes Talsma.
Uit dit huwelijk: Aaltje, geb. Schoterland 17.04.1877; Jan, geb. Schoterland 02.08.1878; Grietje, geb. Schoterland 07.09.1880; Retze, geb. Haskerland 20.09.1883; levenloze zoon, Haskerland 27.07.1886; Ale, geb. Haskerland 01.09.1887.

4.                  Marten Weyer, geb. Weststellingwerf 30.12.1848.

5.                  Pietertje Weyer, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 07.10.1850, tr. Opsterland 04.03.1871 Kornelis Jans Toering, geb. Tjalleberd (ngwirden) 19.02.1846, overl. Opsterland 04.07.1922, z.v. Jan Fokkes Toering en Jantje Geerts Meester.
Uit dit huwelijk: Grietje, geb. Opsterland 16.12.1871; Jan, geb. Opsterland 26.09.1873; Jan, geb. Opsterland 20.10.1875; Fokke, geb. Opsterland 22.02.1878; Fokke, geb. Opsterland 14.10.1880.

6.                  Elske Weyer, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 06.12.1852, overl. Ooststellingwerf 16.04.1888, tr. Weststellingwerf 13.05.1887 Geert Klazes Buitenga, geb. Oldeberkoop (Ooststellingwerf) 18.09.1852, overl. Ooststellingwerf 10.01.1927, z.v. Klaas Thymens Buitenga en Lammigje Jannes Hoogenberg.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Weststellingwerf 25.06.1887.
†††† GKB tr. 1e Ooststellingwerf 20.10.1882 (echtsch. Arr.Rb. Heerenveen 28.10.1885) Trijntje Theunis Sloot, geb. Makkinga (Ooststellingwerf) 03.10.1857, overl. Ooststellingwerf 04.01.1886, d.v. Theunis Berends Sloot en Lammigje Wiebes Wind.

7.                  Baukje Weyer, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 15.04.1855, tr. Opsterland 04.05.1877 Hendrik Jacobs de Jonge, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 12.12.1841, z.v. Jacob Roelofs de Jonge en Roelofje Riekens Meyer.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Opsterland 31.01.1878; Geert, geb. Opsterland 06.10.1884; Johannes, geb. Weststellingwerf 19.06.1887; Jan, geb. Weststellingwerf 08.01.1891; Jan, geb. Weststellingwerf 12.08.1892.

8.                  Albertje Weyer, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 30.09.1857, tr. Opsterland 09.03.1883 Pieter Arends Lok, geb. Luinjeberd (ngwirden) 10.03.1860, z.v. Arend Pieters Lok en Willemke Klazes Mast.
Uit dit huwelijk: Willemke, geb. Opsterland 06.12.1883; Grietje, geb. Opsterland 13.10.1885; Pietje, geb. Opsterland 20.03.1891; Jan, geb. Opsterland 20.04.1892; Pietje, geb. Opsterland 07.01.1895; Klaas, geb. Opsterland 17.10.1897.

9.                  Marten Weyer, geb. Weststellingwerf 1859; volgt III.b.

10.              Dirk Weyer, geb. Weststellingwerf 22.04.1862.

11.              Jacobje Weyer, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 29.08.1864, tr. Opsterland 16.05.1895 Auke Klazema, geb. Lippenhuizen (Opsterland) 28.06.1867, overl. Opsterland 03.04.1908, z.v. Klaas Metzes Klazema en Jitsje Jacobs van Seven.
Uit dit huwelijk: Grietje, geb. Opsterland 14.05.1898; Jan, geb. Opsterland 22.08.1899.

 

Noten: |a| moeder Grietje Jans de Groot (geb.akte Weststellingwerf 1844 no.239).

 


III.a. Johannes Jans Weyer, z.v. II, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 13.04.1843, tr. Weststellingwerf 27.04.1869|a| Baukje Popkes Lap, geb. Ter Idzard (Weststellingwerf) 27.09.1844, d.v. Pokje Willems Lap en Antje Brands Knol.

Kind van Baukje (erkend bij het huwelijk):

1.                  Grietje Lap, later Weyer, geb. Schoterland 05.12.1866.

Uit dit huwelijk:

2.                  Aaltje Weyer, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 14.07.1869, tr. Weststellingwerf 13.10.1894 Harmen Bron, geb. Katlijk (Schoterland) 10.12.1865, z.v. Anne Harmens Bron en Johanna Popkes Lapstra.
Uit dit huwelijk: Jantje, geb. Weststellingwerf 16.09.1895; Anne, geb. Schoterland 13.08.1898; Baukje, geb. Schoterland 04.03.1900; Baukje, geb. Schoterland 21.02.1902.

3.                  Jantje Weyer, geb. Nijholtpa (Weststellingwerf) 13.01.1873, tr. Schoterland 24.05.1900 Tjepke de Vries, geb. Jubbega-Schurega (Schoterland) 26.09.1870, z.v. Durk Jans de Vries en Janke de Brouwer.
Uit dit huwelijk: Baukje, geb. Schoterland 19.03.1901.

4.                  Popke Weyer, geb. Weststellingwerf 10.07.1877.

 

Noten: |a| moeder De Graauw.

 


 

III.b. Marten Weyer, z.v. II, geb. Oldeholtwolde (Weststellingwerf) 20.12.1859, tr. Opsterland 24.03.1892|b| Martzen de Leeuw, geb. Terwispel (Opsterland) 30.01.1861, overl. Opsterland 07.09.1937, d.v. Arjen Jans de Leeuw en Grietje Freerks van Zwol.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Weyer, geb. Opsterland 02.05.1893.

2.                  Grietje Weyer, geb. Beets (Opsterland) 19.06.1894, tr. 1e Opsterland 22.10.1914 (echtsch. Arr.Rb. Heerenveen 26.06.1919, ingeschr. Opsterland 11.10.1919) Lippe Lap, geb. Beets (Opsterland) 17.03.1893, z.v. Douwe Lap en Geertje Zwart; tr. 2e Schoterland 26.08.1920 Johannes Cornelis Pieter Joppe, geb. ís-Gravenhage ca. 1892, z.v. Willem Andries Joppe en Geeske Dijkstra.

3.                  Jacoba Weyer, geb. Beets (Opsterland) 05.12.1895, tr. Opsterland 01.05.1919 Roelof Mast, geb. Breda ca. 1888, z.v. Willem Roelofs Mast en Geeske Jans Slange.

4.                  Ibeltje Weyer, geb. Opsterland 17.08.1897.

5.                  Jan Weyer, geb. Opsterland 30.07.1902.

 

Noten: |b| moeder De Grouw.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers