Familie Weijer (128)

 

(Leeuwarderadeel)

 

 

Het betreft de nazaten van Willem Jans Weyer en Hinderkie Jurriens. Hun relatie met de andere families Weijer is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien april 2015)


 

I. Willem Jans Weijer, arbeider, tr. voor 1800 Hinderkie Jurriens, arbeidster.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jurrien Willems Weijer, geb. Windeweer ca. 1800; volgt II.

2.                  Jan Willems Weijer, geb. ca. 1808, overl. Windeweer 23.03.1817.

3.                  Hinderkie Weijer, geb. Kropswolde 04.10.1818, dienstmeid (1852), tr. Hoogezand 19.05.1852 Oomke de Vries, geb. Sappemeer 11.01.1818, boerenknecht (1840), landbouwer (1849), arbeider (1852), z.v. Jan Geerts de Vries en Grietje Oomkes Blaauw.
Uit dit huwelijk: Grietje, geb. Lula (Hoogezand) 02.03.1853, overl. Lula (Hoogezand) 28.07.1853.
     OdV tr. 1e Hoogezand 10.09.1840 Annegien Bos, geb. Kropswolde 31.05.1822, landbouwersche, overl. Lula (Hoogezand) 16.02.1849, d.v. Harm Ties Bos en Margien Roelfs Vos.

 


 

II. Jurrien Willems Weijer, geb. Windeweer ca. 1800, boerenknecht, dgloner (1841,1844), arbeider (1849,1857), overl. voor 1874, tr. Hoogezand 12.09.1836 Zwaantje Jans de Graaf, geb. Windeweer ca. 1814, arbeidster (1849,1857), overl. Kiel (Hoogezand) 12.11.1874, d.v. Jan Harberts de Graaf en Geessien Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Weijer, geb. Windeweer (Hoogezand) 12.02.1837, arbeider, overl. Windeweer (Hoogezand) 16.11.1906.

2.                  Hinderkien Weijer, geb. Windeweer (Hoogezand) 22.06.1839, overl. Windewaar (Hoogezand) 04.07.1849.

3.                  Willem Weijer, geb. Windeweer (Hoogezand) 16.10.1841, overl. Windewaar (Hoogezand) 26.02.1857.

4.                  Garmt Weijer, geb. Hoogezand 1844; volgt III.

 


 

III. Garmt Weijer, geb. Windeweer (Hoogezand) 16.08.1844, werkman (1880), arbeider (1893,1896), overl. Wildervank 03.04.1913, tr. 1e Wildervank 16.01.1869 Trientje Meijer, geb. Wildervank 24.03.1842, dienstmeid (1869), overl. Wildervank 11.01.1894, d.v. Friederik Meijer en Jantje Jens Veling; tr. 2e Wildervank 01.02.1896 Hindrikje Flik, geb. Veendam 10.11.1848, overl. Wildervank 24.03.1917, d.v. Berend Gerrits Flik en Hindrikje Harms van der Wijk.

     HF tr. 1e Onstwedde 12.11.1887 Harm Schuitema, geb. Annerveensche Compagnie (Anloo) 28.01.1844, arbeider, overl. Stadskanaal (Onstewedde) 25.02.1892, z.v. Jan Schuitema en Trijntje Smit.

Uit het huwelijk Weijer-Meijer:

1.                  Jurrien Weijer, geb. Hoogezand 1870; volgt IV.a.

2.                  Friedrik Weijer, geb. Hoogezand 1872; volgt IV.b.

3.                  Zwaantje Weijer, geb. Veendam 03.03.1875, overl. Borgercompagnie (Veendam) 18.03.1875.

4.                  Jantje Weijer, geb. Veendam 06.02.1876, overl. Wildervank 13.04.1880.

5.                  Jan Weijer, geb. Wildervank 1878; volgt IV.c.

6.                  Jantje Weijer, geb. Wildervank 01.07.1884, dienstbode (1911), tr. Veendam 13.05.1911 Hendrik Jager, geb. Veendam 05.02.1885, fabrieksarbeider, z.v. Johannes Jager en Trijntje Doddema.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 26.06.1912|a|; Trijntje, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 26.06.1912|b|, overl. Veendam 11.05.1914.

7.                  Gerhardus Weijer, geb. Wildervank 02.04.1888.

 

Noten: |a| akte no.141; |b| akte no.142.

 


 

IV.a. Jurrien Weijer, geb. Windemeer (Hoogezand) 16.02.1870, arbeider (1893,1914), fabrieksarbeider (1915), overl. na 1935, tr. 1e Hoogezand 13.05.1893 Dorothea Schokkenbroek, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 02.01.1872, werkvrouw (1897), overl. Ommelenderwijk (Veendam) 02.07.1912, d.v. Jurjen Schokkenbroek en Imke Blok; tr. 2e Nieuwe Pekela 17.10.1914 Jantje Siepel, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 07.10.1870, huishoudster (1902), overl. Groningen 09.04.1935, d.v. Albert Siepel en Seia Beenen.

     JS tr. 1e Nieuwe Pekela 15.11.1902 Koert Wijngaard, geb. Oosterdiep (Veendam) 11.01.1881, sigarenmaker, overl. Nieuwe Pekela 07.11.1905, z.v. Ruurt Wijngaard en Heiltje Roberts.

Uit het huwelijk Weijer-Schokkenbroek:

1.                  levenloos kind, Ommelanderwijk (Veendam) 03.11.1893.

2.                  Imke Weijer, geb. Veendam 24.01.1895, tr. Veendam 23.10.1915 Hendrik Barelts, geb. Veendam ca. 1894, schipper, z.v. Laurens Barelts en Klaassina Bot.

3.                  Trientje Weijer, geb. Veendam 08.05.1897, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 12.09.1897.

4.                  Jurjen Weijer, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 05.01.1902.

5.                  levenloos kind, Ommelanderwijk (Veendam) 13.11.1904.

 


 

IV.b. Friedrik Weijer, geb. Hoogezand 22.12.1872, arbeider, overl. Exloermond (Odoorn) 12.08.1944, tr. Wildervank 28.04.1894 Elsien Stevens, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 21.09.1871, overl. na 1944, d.v. Hendrik Jans Stevens en Marijke Pronk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Trientje Weijer, geb. Wildervank 25.09.1894, tr. Wildervank 27.04.1912 Jan Bakker, geb. Stadskanaal (Wildervank) 16.02.1891, arbeider, z.v. Evert Bakker en Elsien Oorburg.

2.                  Maria Weijer, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 15.09.1896, overl. Emmen 27.12.1956, tr. Odoorn 05.05.1916 Harm Dol, geb. Exloërmond (Odoorn) 17.07.1895, overl. Odoorn 01.10.1961, z.v. Jan Gerrit Dol en Meike Teunekes.
Uit dit huwelijk: Alberta, geb. Odoorn ca. 1929, overl. Tweede Exloërmond (Odoorn) 05.01.1950.

3.                  Hendrik Weijer, geb. Wildervank 19.05.1899, overl. Exloermond (Odoorn) 15.08.1932, tr. Odoorn 15.03.1921 Anna Poelmann, geb. Ter Apel (Vlagtwedde) ca. 1901, overl. na 1932, d.v. Lukas Poelmann en Roelfien Oost.

4.                  Garmdiena Weijer, geb. Wildervank 19.05.1901, tr. Odoorn 20.04.1923 Jan Oldenhuizing, geb. Grollo (Rolde) 13.10.1900, arbeider, z.v. Jan Oldenhuizing en Margje Abbring.

5.                  Jan Weijer, geb. Wildervank 1903; volgt V.a.

6.                  Jantje Weijer, geb. Wildervank 17.06.1905, landarbeidster (1930), tr. Wildervank 10.05.1930 Berend van der Laan, geb. Bonnerveen (Gieten) 17.10.1905, landarbeider, z.v. Jan van der Laan en Henderkien Langenburg.

7.                  Friedrik Weijer, geb. Wildervank 03.01.1907.

8.                  Filippus Weijer, geb. Wildervank 1909; volgt V.b.

9.                  Gerhardus Weijer, geb. Wildervank 30.07.1911, landarbeider, tr. Wildervank 27.04.1935 Teelkien van Dijk, geb. Wildervank ca. 1915, dienstbode (1935), d.v. Jochum van Dijk en Grietje Hulshof.

10.              Jurrie Weijer, geb. Emmen ca. 1914, los arbeider (1935), tr. Wildervank 20.04.1935 Trijntje Doddema, geb. Wildervank 11.07.1913, d.v. Klaas Doddema en Elsiena Koetze.

11.              Tunnis Weijer, overl. Exloermond (Odoorn) 23.08.1917.

 


 

V.a. Jan Weijer, z.v. IV.b, geb. Wildervank 15.02.1903, arbeider, landarbeider (1943), landbouwer (1945), tr. Odoorn 14.03.1924 Geerdina Mulder, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 12.07.1907, d.v. Popke Mulder, koetsier, en Trijntje de Graaf.

Uit dit huwelijk:

1.                  Popko Geert Weijer, geb. Valthermond (Odoorn) xx.10.1929, overl. Odoorn 04.05.1930.

2.                  Popko Geert Weijer, geb. Valthermond (Odoorn) xx.04.1940, overl. Exloermond (Odoorn) 25.04.1940.

3.                  levenloze zoon, Exloermond (Odoorn) 18.02.1943.

4.                  levenloze zoon, Exloermond (Odoorn) 24.06.1945.

 


 

V.b. Filippus Weijer, z.v. IV.b, geb. Wildervank 17.02.1909, arbeider, tr. Muntendam 29.09.1932 Roliena Schuuring, geb. Ees (Borger) 30.11.1912, d.v. Olf Schuuring en Geesje Oosting.

Uit dit huwelijk:

1.                  Trijntje Weijer, geb. Muntendam xx.11.1941, overl. Muntendam 08.02.1942.

 


 

IV.c. Jan Weijer, arbeider, geb. Wildervank 18.12.1878, arbeider (1904), boerenarbeider (1909,1911), fabrieksarbeider (1912), panbakker (1914), fabrieksarbeider (1925), tr. Muntendam 16.06.1904 Eliza Catharina van der Veen, geb. Leegeweg (Muntendam) 24.08.1885, d.v. Hindrik van der Veen en Geessien Mulder.

Uit dit huwelijk:

1.                  Garmt Weijer, geb. Wildervank 25.04.1905, overl. Muntendam 17.03.1911.

2.                  Geessien Weijer, geb. Wildervank 20.12.1907, tr. Muntendam 03.12.1925 Jan Mulder, geb. Onstwedde ca. 1904, arbeider, z.v. Jakobus Mulder (ca.1864-) en Grietje Bos (ca.1864-).

3.                  Gerhardus Weijer, geb. Muntendam 12.08.1909, overl. Kerklaan (Muntendam) 12.06.1914.

4.                  Jantje Weijer, geb. Muntendam 08.11.1912|b|, overl. Groningen 17.11.1912|a|.

5.                  Trientje Weijer, geb. Muntendam 08.11.1912|c|.

6.                  Gezina Weijer, geb. Muntendam ca. 1915, tr. Gieten 19.02.1932 Jan Postma, geb. Veendam 17.11.1907, z.v. Johannes Postma en Henderkien Seggers.

7.                  Jantje Weijer, geb. Muntendam ca. 1918, overl. Muntendam 14.02.1920.

 

Noten: |a| ook overl.akte Muntendam; |b| akte no.104; |c| akte no.105.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers