Familie Weijer (129)

 

(Hoogezand)

 

Het betreft de nazaten van Abraham Roelofs Weyer en Annegje Pieters. Hun relatie met de andere families Weijer is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien augustus 2018)

 


 

I. Abraham Roelofs Weijer, tr. voor 1796 Annegje Pieters, dagloonersche (1848).

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Abrahams Weijer, geb. Hoogezand ca. 1796, overl. Harkstede (Slochteren) 15.09.1866, tr. Annechien Roelfs Venema, geb. Schildwolde (Slochteren) ca. 1797, landbouwersche, overl. Kolham (Slochteren) 01.01.1854, d.v. Roelf Jakobs Venema en Hindrikje Pieters Schram.

2.                  Annechien Weijer, geb. Martenshoek/Westerbroek ca. 1802, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 05.04.1880, tr. Noorddijk 02.08.1828 Roelf Geerts van Dijken, geb. Groningen ca. 1805, dagloner, overl. Garmerwolde (Ten Boer) 26.08.1859, z.v. Van Dijken en Hillechien Hindriks.
Uit dit huwelijk (moeder soms Waijer): Roelf, geb. Engelbert (Noorddijk) 26.06.1829, overl. Engelbert (Noorddijk) 29.06.1829; Annigjen, geb. Engelber (Noorddijk) 24.04.1831; Roelf, geb. Engelbert (Noorddijk) 02.08.1833|a|; Abraham, geb. Engelbert (Noorddijk) 02.08.1833|b|; Anniggien, geb. Engelbert (Noorddijk) 17.03.1837; Hillegien, geb. Engelbert (Noorddijk) 11.04.1839; Fenniggien, geb. Engelbert (Noorddijk) 04.04.1842.

3.                  Roelof Abrahams Weijer, geb. Foxhol (Hoogezand) ca. 1803; volgt II.a.

4.                  Jan Abrahams Weijer, geb. Hoogezand ca. 1806; volgt II.b.

 

Noten: |a| akte no.16a; |b| akte no.16b.

 


 

II.a. Roelof Abrahams Weijer, z.v. I, geb. Foxhol (Hoogezand) ca. 1803, dagloner (1838), arbeider (1843), overl. Scharmer (Slochteren) 26.09.1848, tr. voor 1844 Elizabeth Hendriks Pier, geb. Baflo ca. 1805, dagloonersche (1862,1867), overl. Scharmer (Slochteren) 25.02.1870, d.v. Hindrik Pier en Jantje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Weijer, geb. Scharmer (Slochteren) 1838; volgt III.a.

2.                  Hendrik Weijer, geb. Scharmer (Slochteren) 1843; volgt III.b.

 


 

III.a. Pieter Weijer, z.v. II.a, geb. Scharmer (Slochteren) 14.03.1838, boerenknecht (1862), dagloner (1875), arbeider (1887), commissionair (1893), overl. Foxham (Slochteren) 16.11.1926, tr. Slochteren 24.05.1862 Trijntje Idema, geb. Kolham (Slochteren) 17.08.1841, dienstmeid (1862), dagloonster (1875), overl. Kolham (Slochteren) 06.08.1891, d.v. Fopke Jans Idema en Jantje Jans Schuur.

Uit dit huwelijk:

1.                  Roelf Weijer, geb. Slochteren 1862; volgt III.a.

2.                  Fopke Weijer, geb. Scharmer 1865; volgt III.b.

3.                  Elizabeth Weijer, geb. Scharmer (Slochteren) 23.10.1868, dienstmeid (1893), arbeidster (1896), dienstmeid (1898), overl. Hoogezand 24.04.1947, tr. Slochteren 19.11.1898 Pieter Eggens, geb. Zuidlaren 03.06.1865, dagloner, overl. Foxham (Slochteren) 24.03.1931, z.v. Roelof Eggens en Johanna Berendina Gerding.
Twee kinderen van Elizabeth (gewettigd bij het huwelijk):

a.       Pieter Weijer, later Eggens, geb. Kolham (Slochteren) 20.05.1893|a|.

b.      Jan Weijer, later Eggens, geb. Foxhol (Hoogezand) 09.10.1896|b|.

4.                  Jantje Weijer, geb. Scharmer (Slochteren) 06.01.1871, naaister (1894), overl. Sappemeer 12.01.1905, tr. Hoogezand 03.11.1894 Willem Hoepman, geb. Windeweer (Hoogezand) 29.09.1870, spoorwegarbeider (1894), koopman (1901), winkelier (1903), grossier suikerwerk (1938), overl. Hoogezand 12.08.1938, z.v. Hindrik Hoepman en Geesien Landman.
Uit dit huwelijk: Hindrik, geb. Sappemeer 01.11.1898; Pieter, geb. Sappemeer 28.02.1901; levenloos kind, Sappemeer 28.06.1903; Geessien, geb. Sappemeer 19.09.1904, overl. Kolham (Slochteren) 12.11.1904.
     WH tr. 2e Sappemeer 25.11.1905 Aaldrika Baas, geb. Noordbroek 05.12.1871, overl. na 1938, d.v. Jurjen Baas en Aaffien Oudekerk.

5.                  Abrahamdina Weijer, geb. Scharmer (Slochteren) 19.11.1872, overl. Kolham (Slochteren) 30.11.1942, tr. Hoogezand 08.08.1896 Hindrik Schäfer, geb. Kropswolde (Hoogezand) 19.03.1871, arbeider, veehouder, overl. Kolham (Slochteren) 15.12.1945, z.v. Lammert Schäfer en Anna van Kooij.
Uit dit huwelijk: Lammert, geb. Kolham (Slochteren) 18.05.1897, overl. na 1924; Trijntje, geb. Kolham (Slochteren) 09.12.1899, overl. Kolham (Slochteren) 08.01.1900; Pieter, geb. Kolham (Slochteren) 28.06.1901, overl. na 1926; Anne, geb. Kolham (Slochteren) 13.04.1910.

6.                  Janna Weijer, geb. Scharmer (Slochteren) 07.10.1874, overl. Scharmer (Slochteren) 28.03.1875.

7.                  Trijntje Weijer, geb. Scharmer (Slochteren) 12.03.1876.

8.                  Annechien Weijer, geb. Scharmer (Slochteren) 28.11.1880, overl. Groningen 05.01.1941, tr. Slochteren 26.04.1902 Tonnis Albertus Bodenstaff, geb. Assen 13.11.1872, dagloner (1897), arbeider (1902), fabrieksarbeider (1910), overl. Foxham (Slochteren) 16.12.1937, z.v. Adrianus Franciscus Bodenstaff (ca.1834-1914) en Luchien Lunshof (ca.1838-1922).
Uit dit huwelijk: Adrianus Franciscus, geb. Kolham (Slochteren) 05.04.1903, overl. Kolham (Slochteren) 09.10.1903; Adrianus Franciscus, geb. Kolham (Slochteren) 15.07.1904, overl. Foxham (Slochteren) 18.04.1925; Trijntje, geb. Kolham (Slochteren) 25.11.1906, overl. Kolham (Slochteren) 11.03.1910; Luchien, geb. Kolham (Slochteren) 06.04.1909, overl. na 1929.
     TAB tr. 1e Slochteren 16.01.1897 Anna Narmina Henderika Pots, geb. Assen 11.04.1866, overl. Kolham (Slochteren) 22.05.1899, d.v. Christiaan Pots en Johanna Henderika Evers.
     AHHP tr. 1e Assen 04.08.1886 Jan Bodenstaff, geb. Aardscheveld (Assen) 05.06.1864, overl. Aardscheveld (Assen 06.02.1895, z.v. Adrianus Bodenstaff en Aaltien Harlingen.

9.                  Pieter Weijer, geb. Kolham (Slochteren) 11.01.1883, overl. Kolham (Slochteren) 14.07.1883.

 

Noten: |a| aangifte door Pieter Wijer, 35 jr, commissionair, verklarende ‘bij de bevalling tegenwoordig te zijn geweest, en dat die ten zijnen huize heeft plaats gehad’ {w.s. de vader die 55 jr oud is} (geb.akte Slochteren 1893 no.133); |b| aangifte door Susanna Henderika de Bruijn, 24 jr, arbeidster, verkelrende ‘bij de geboorte tegenwoordig te zijn geweest’ (geb.akte Hoogezand 1896 no.302).

 


 

IV.a. Roelf Weijer, z.v. III.a, geb. Scharmer (Slochteren) 19.10.1862, tuinman, overl. Middelbert (Noorddijk) 02.02.1952, tr. Hoogezand 21.05.1887 Annechien Snijder, geb. Westerwijtwerd (Middelstum) 18.07.1859, dienstmeid (1887), overl. Harkstede (Slochteren) 10.01.1926, d.v. Albert Hendriks Snijder en Alfina van Komen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Weijer, geb. Hoogezand 03.02.1891, landbouwer, tr. Slochteren 14.05.1920 Geertje Fluks, geb. Scharmer (Slochteren) 28.03.1894, d.v. Melle Fluks en Aaltke Kuipers.

2.                  Eildert Weijer, geb. Hoogezand 10.07.1893.

 


 

IV.b. Fopke Weijer, z.v. III.a, geb. Scharmer 11.01.1865, dagloner (1893), arbeider (1907), kweeker (1920), overl. Kolham (Slochteren) 07.06.1933, tr. 1e Slochteren 12.05.1893 Grietje Zuur, geb. Kolham ca. 1869, overl. Kolham (Slochteren) 20.03.1906; tr. 2e Slochteren 27.04.1907 Trientje Waijer, geb. Harkstede (Slochteren) 16.03.1862, winkelierster (1907), overl. Kolham (Slochteren) 12.05.1933, d.v. Jan Waijer en Anniggien Niewold.

     TW tr. 1e Slochteren 20.05.1882 Jan Mulder, geb. Westerbroek (Hoogezand) 25.05.1857, dienstknecht (1882), overl. Westerbroek (Hoogezand) 14.08.1892, z.v. Willem Oomkes Mulder en Antje Jans Nieuwold.

Uit het huwelijk Weijer-Zuur:

1.                  Trijntje Weijer, geb. Kolham (Slochteren) 14.07.1896, dienstmeid (1918), tr. 1e Slochteren 25.05.1918 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Groningen 05.05.1922, ingeschr. Slochteren 13.07.1922) Gerhardus Kolhek, geb. Kolham (Slochteren) 24.07.1882, arbeider, overl. Slochteren 28.10.1960, z.v. Albertus Kolhek en Elisabeth van Duinen; tr. 2e Slochteren 23.05.1925 Hendrik Venema, geb. Martenshoek (Hoogezand) 31.05.1890, ijzerwerker, z.v. Hindrik Venema en Henderika Veenma.

2.                  Ida Weijers, geb. Kolham (Slochteren) 28.02.1898, overl. Kolham (Slochteren) 06.09.1898.

3.                  Jantina Catharina Weijer, geb. Westerbroek (Hoogezand) 14.11.1899, tr. Slochteren 01.05.1920 Willem Maatjes, geb. Kolham (Slochteren) 23.06.1896, arbeider, z.v. Oomke Maatjes en Jakobje Lintjer.

4.                  levenloze zoon, Kolham (Slochteren) 20.09.1902.

5.                  Pieter Weijer, geb. Kolham (Slochteren) 02.03.1904, overl. Kolham (Slochteren) 27.08.1904.

6.                  Pieter Weijer, geb. Kolham (Slochteren) 15.03.1906, overl. Groningen 25.04.1907.

 


 

III.b. Hendrik Weijer, z.v. II.a, geb. Scharmer (Slochteren) 07.12.1843, dagloner, herbergier (1910,1911), overl. Westerbroek (Hoogezand) 25.02.1923, tr. Slochteren 16.03.1867 Maria van Komen, geb. Kolham (Slochteren) 12.08.1844, dagloonster, overl. Westerbroek (Hoogezand) 16.07.1924, d.v. Jan Willems van Komen en Grietje Hendriks Rogge.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elizabeth Weijer, geb. Scharmer (Slochteren) 23.06.1867, overl. na 1950, tr. Groningen 01.12.1895 Luutje Bos, geb. Groningen 11.12.1871, pakhuisknecht, overl. Groningen 04.01.1950, z.v. Jan Bos en Janna Dijkstra.

2.                  Jan Weijer, geb. Hoogezand 1870; volgt IV.c.

3.                  Willem Weijer, geb. Scharmer (Slochteren) 24.11.1871, overl. Slochteren 24.12.1871.

4.                  Grietje Weijer, geb. Scharmer (Slochteren) 29.12.1872, dienstmeid (1894), overl. na 1894, tr. Hoogezand 21.07.1894 Johannes Gerardus Fledderman, geb. Sappemeer 13.03.1871, smidsknecht (1894), arbeider (1904,1907,1918), bankwerker (1920), z.v. Bernardus Henderikus Fledderman en Anna Kok.
Uit dit huwelijk: Bernardus Henderikus, geb. Sappemeer 23.12.1894; Hindrik Bernardus, geb. Kalkwijk (Hoogezand) 20.01.1896, overl. na 1920; Anna Maria, geb. Geestemünde (D) ca. 1897, overl. na 1919; Mattheus Andreus, geb. Geestemünde (D) ca. 1899, overl. Groningen 14.05.1907; Grietje Johanna, geb. Geestemünde (D) ca. 1900, overl. na 1922; Maria, geb. Kolham (Slochteren) 16.02.1901, overl. na 1925; Elisabeth, geb. Kolham (Slochteren) 02.11.1902, overl. Kolham (Slochteren) 25.02.1904.

5.                  levenloze dochter, Scharmer (Slochteren) 24.03.1875.

6.                  Roelof Weijer, geb. Scharmer (Slochteren) 25.03.1876, scheepstimmerknecht, overl. Hoogezand-Sappemeer 26.05.1965, tr. Groningen 05.12.1909 Ida Cornelia de Vries, geb. Groningen 22.01.1880, overl. Hoogezand-Sappemeer 01.07.1960, d.v. Cornelis Jochum de Vries en Maria Evenhuis.

7.                  Willem Weijer, geb. Slochteren 1879; volgt IV.d.

8.                  Hendrik Weijer, geb. Westerbroek (Hoogezand) 05.01.1882, schoenmaker, overl. Foxhol (Hoogezand) 10.01.1911.

9.                  Jantje Weijer, geb. Westerboek (Hoogezand) 05.06.1886, tr. Hoogezand 15.05.1909 Hendrik Berend Venema, geb. Scharmer (Slochteren) 06.03.1883, fabrieksarbeider, z.v. Hinderikus Venema en Windelina Sophia Bosma.

10.              Annechien Weijer, geb. Westerbroek (Hoogezand) 12.01.1889, dienstmeid (1910), tr. Hoogezand 28.05.1910 Willem Sagel, geb. Foxholsterbosch (Hoogezand) 29.09.1884, scheepstimmerman, overl. Groningen 09.06.1942|a|, z.v. Jan Sagel en Jantje Frans.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hoogezand.

 


 

IV.c. Jan Weijer, z.v. III.b, geb. Foxholsterbosch (Hoogezand) 20.12.1869, arbeider, overl. Groningen 13.06.1928, tr. Zuidlaren 04.05.1895 Arentje Ruiter, geb. Kloosterveen (Assen) 15.11.1873, overl. Groningen 20.07.1942|a|, d.v. Jacob Ruiter en Sika Poortman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Weijer, geb. Westerbroek (Hoogezand) 23.02.1896, electricien, overl. Kalkwijk (Hoogezand) 06.02.1918.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hoogezand.

 


 

IV.d. Willem Weijer, z.v. III.b, geb. Scharmer (Slochteren) 01.05.1879, metaaldraaier, overl. na 1946, tr. 1e Oldehove 20.06.1903 Margaretha Meijer, geb. Oldehove 19.06.1878, dienstbode (1903), overl. Amersfoort 09.07.1926, d.v. Thomas Meijer en Grietje van Koomen; tr. 2e Amersfoort 15.02.1928 Jantje Meijer, geb. Oldehove 12.10.1888, overl. Hoogezand 26.09.1946, d.v. Thomas Meijer en Grietje van Komen.
Kind van Margaretha (gewettigd bij het huwelijk):

1.                  Johannis Meijer, later Weijer, geb. Oldehove 25.02.1903.

Uit het huwelijk met Margaretha:

2.                  Hendrik Weijer, geb. Amersfoort 16.06.1904, overl. Amersfoort 16.09.1904.

Uit het huwelijk met Jantje:

3.                  Hindrik Thomas Willem Weijer, geb. xx.07.1928, overl. Amersfoort 01.01.1929.

 


 

II.b. Jan Abrahams Weijer, z.v. I, geb. Kropswolde (Hoogezand) ca. 1806, boerenknecht (1840), overl. Woltersum (Ten Boer) 19.12.1890, tr. Slochteren 02.05.1840 Jantje Bolhuis, geb. Ten Boer ca. 1805, overl. Woltersum (Ten Boer) 01.05.1877, d.v. Jannes Bolhuis en Anje Hindriks.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochter, Harkstede (Slochteren) 13.06.1844.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers