Familie Weijer (130)

 

(ís-Gravenhage)

 

Het betreft de nazaten van Karl Lebrecht Weijer en Lucretia Holswilders. Hun relatie met de andere families Weijer is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers @ hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien mei 2019)

 


 

I. Karel Lebrecht Weijer, geb. Dietz (Nassau) ca. 1732, repetitor (1768), doopgetuige Leiden 07.70.1803 en 27.10.1808, overl. ís-Gravenhage 11.04.1819|a|, otr. Leiden 11.08.1768 Lucretia Holswilders, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 24.03.1737, doopgetuige Leiden 15.02.1758, 17.03.1762 en 03.02.1768, overl. tussen 1777 en 1819, d.v. Bastiaan Holswilders en Clasina Sebel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Lodewijk Weijer, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 14.05.1769, w.s. jong gestorven.

2.                  Willem Lodewijk Weijer, geb. Leiden 1771; volgt II.a.

3.                  Sebastiaan Weijer, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 20.04.1772.

4.                  David Weijer, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 10.03.1774.

5.                  Johan Pieter Weijer, geb. Leiden 1777; volgt II.b.

 

Noten: |a| Ďzijnde de ouders onbekend doch beiden overledení (overl.akte ís-Gravenhage 1819 no.).

 


 

II.a. Willem Lodewijk Weijer, ook Guillaume Louis, z.v. I, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 24.03.1771, doopgetuige Leiden (Hooglandsche Kerk) 16.01.1812, overl. ís-Gravenhage 06.11.1825, tr. voor 1803 Geertruij van Ogten, geb. ís-Gravenhage ca. 1769, overl. ís-Gravenhage 29.05.1844, d.v. Cornelis van Ogten en Arendina Hendrina Schaasberg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Caroline Lucretie Weijer, geb. ca. 1803, overl. ís-Gravenhage 21.02.1812.

2.                  Cornelis Arend Hendrik Weijer, geb. ís-Gravenhage ca. 1810; volgt III.a.

 


 

III.a. Cornelis Arend Hendrik Weijer, z.v. II.a, geb. ís-Gravenhage ca. 1810, apotheker (1832), overl. ís-Gravenhage 05.01.1839, tr. ís-Gravenhage 20.04.1831 Maria Jacoba Bouman, geb. ís-Gravenhage ca. 1806, apotheekhoudster (1845), overl. ís-Gravenhage 23.06.1845, d.v. Lodewijk Bouman (ca.1781-1838) en Alida de Beer (ca.1775-1835).

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Lodewijk Weijer, geb. ís-Gravenhage 11.03.1832, candidaat in de medicijnen (1858), overl. Leiden 22.03.1858.

2.                  Lodewijk Hendrik Weijer, geb. ís-Gravenhage ca. 1834; volgt IV.a.

3.                  Antony Cornelis Weijer, geb. ís-Gravenhage ca. 1838; volgt IV.b.

 


 

IV.a. Lodewijk Hendrik Weijer, z.v. III.a, geb. ís-Gravenhage ca. 1834, apotheker, overl. ís-Gravenhage 07.03.1910, tr. ís-Gravenhage 14.04.1869 Maria Johanna Adriana Boudewijnse, geb. Middelburg 06.12.1840, overl. ís-Gravenhage 27.05.1902, d.v. Adriaan Boudewijnse en Petronella Johanna de Meijer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Arend Hendrik Weijer, geb. ís-Gravenhage 19.01.1870, overl. Ede 05.10.1954, tr. Bleiswijk 08.05.1902 Neeltje Saarloos, geb. Hekelingen 30.01.1863, overl. Bemmel 16.07.1942, d.v. Dirk Saarloos (ca.1822-1885) en Lena Hollaar (ca.1833-1897).
†††† NS tr. 1e Hekelingen 25.06.1886 Johannes Cornelis Uitdenbogerd, geb. Bleiswijk 30.12.1863, overl. Bleiswijk 06.06.1899, z.v. Huibert Uitdenbogerd en Marritje van Dorssen.

2.                  Adriaan Weijer, geb. ís-Gravenhage 24.06.1872 (akte), overl. Vleuten 10.11.1944.

3.                  Lodewijk Hendrik Weijer, geb. ís-Gravenhage 20.01.1877; volgt V.a.

 


 

V.a. Lodewijk Hendrik Weijer, z.v. IV.a, geb. ís-Gravenhage 20.01.1877, overl. De Meern (Utrecht) 06.04.1948|a|, begr. De Heern (NH Bpl.) 10.04.1948, tr. Emme Catharina Frederike Heintz, geb. Hamburg 11.07.1878, overl. Vleuten 19.01.1947, d.v. Franz Ludwig August Heintz en Sophie Maria Elisabeth Saggau.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lodelijk Hendrik Weijer, geb. Utrecht 30.03.1914; volgt VI.a.

 

Noten: |a| ook overl.akte Vleuten 1948 no.11.

 


 

VI.a. Lodelijk Hendrik Weijer, z.v. V.a, geb. Utrecht 30.03.1914, tr. Utrecht 12.11.1942 Johanna Pauline Huntelerslag, geb. Amsterdam ca. 1921, d.v. Antonie Gerrit Huntelerslag en Marianne Aagje Gijsberta van Nes.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

IV.b. Antony Cornelis Weijer, z.v. III.a, geb. ís-Gravenhage ca. 1838, kunstschilder (1865,1878), tekenmeester (1879), tekenaar (1883), overl. ís-Gravenhage 19.05.1887, tr. ís-Gravenhage 06.04.1864 Henriette Adriane de Meijer, geb. ís-Gravenhage ca. 1839, overl. ís-Gravenhage 06.04.1902, d.v. Johannes Adrianus de Meijer en Catharina Kraft.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dorothea Petronella Hendrika Weijer, geb. Leiden 22.02.1865|b|, overl.ís-Gravenhage 08.03.1883.

2.                  Maria Hendrika Weijer, geb. Leiden 16.11.1866, overl. Leiden 18.09.1867.

3.                  Anton Cornelis Weijer, geb. Voorburg 19.07.1868; volgt V.b.

4.                  Maria Jacoba Weijer, geb. ís-Gravenhage 21.04.1870, overl. ís-Gravenhage 01.08.1870.

5.                  Maria Jacoba Hendrika Weijer, geb. ís-Gravenhage 22.07.1871.

6.                  Johannes Adrianus Weijer, geb. ís-Gravenhage 18.02.1873, overl. ís-Gravenhage 27.03.1873.

7.                  Willem Lodewijk Weijer, geb. ís-Gravenhage 03.07.1874; volgt V.c.

8.                  Reinier Johannes Adrianus Weijer, geb. ís-Gravenhage 03.05.1878, overl. ís-Gravenhage 03.06.1880.

9.                  levenloze dochter, ís-Gravenhage 28.09.1879.

 

Noten: |b| vader Anthonie Cornelis.

 


 

V.b. Anton Cornelis Weijer, z.v. IV.b, geb. Voorburg 19.07.1868, winkelbediende (1901), letterzetter (1902), schrijver (1904), apothekersbediende (1928), overl. ís-Gravenhage 17.04.1928, tr. ís-Gravenhage 21.08.1901 Wilhelmina Frederika Bronders, geb. ís-Gravenhage 27.05.1875, overl. ís-Gravenhage 30.04.1937, d.v. Willem Fredrik Bronders en Helena Elisabeth Krop.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anton Cornelis Weijer, geb. ís-Gravenhage 22.06.1902.

2.                  Wilhelmina Frederika Weijer, geb. ís-Gravenhage 07.05.1904.

3.                  Dochter Weijer, geb. ís-Gravenhage xx.03.1907|a|.

4.                  Zoon Weijer, geb. ís-Gravenhage xx.06.1909|b|.

 

Noten: |a| Haagsche courant 20.03.1907; |b| Haagsche courant 15.06.1909.

 


 

V.c. Willem Lodewijk Weijer, z.v. IV.b, geb. ís-Gravenhage 03.07.1874, adjt.o.o. (1907), onderluit. Inft. (1911,1917), gep.onderluit. (1921), div.cmdt. 2e kl. Gew.Pol. (1921,1929), commissaris van politie, overl. Ambarawa 21.06.1945, begr. Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya|a|, verloofd Malang 27.03.1907, tr. Malang (Res. Pasoeroean) 31.07.1907 Johanna Carolina Heijman, geb. Groot-Atjeh (Kota-Radja) (Res. Atjeh en Onderhoorigheden) 05.10.1889|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Christina Marina Weijer, geb. Soerabaja 02.12.1911.

2.                  Geertruida Carolina Jacoba Weijer, geb. Koeta Radja 02.06.1913.

3.                  Frans Lodewijk Hubertus Weijer, geb. Koeta Radja 17.05.1917, overl. Batoe 17.06.1943, begr. Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya.

 

Noten: |a| Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting; |c| erkenning (RA 1891 p.352).

 


 

II.b. Johan Pieter Weijer, z.v. I, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 21.08.1777, leraar latijn (1812), ambtenaar van de onderprefectuur (1813), commies (1816,1818), eerste commies (1821), overl. ís-Gravenhage 29.03.1832, tr. voor 1803 Elizabeth Margaretha de Rijk, geb. ca. 1780, overl. ís-Gravenhage 03.06.1833, d.v. Jan de Rijk en Jacoba Johanna van der Cloesen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Carolina Lucretia Weijer, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 07.07.1803|a|.

2.                  Johanna Jacoba Weijer, ged. Leiden (Pieterskerk) 20.11.1805.

3.                  Karel Jacobus Johannes Weijer, geb. Leiden 1808; volgt III.b.

4.                  Jacoba Johanna Lucretia Weijer, geb. Leiden 24.03.1810, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 05.04.1810, overl. ís-Gravenhage 25.06.1838, ongehuwd.

5.                  Willem Lodewijk Weijer, geb. Leiden 02.01.1812, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 16.01.1812|b|, geŽmployeerde bij het Departement van Marine (1833), overl. ís-Gravenhage 10.10.1833, ongehuwd.

6.                  Johanna Wilhelmina Weijer, geb. Leiden 04.11.1813, overl. ís-Gravenhage 09.08.1834, ongehuwd.

7.                  Johan Pieter Weijer, geb. ís-Gravenhage 28.08.1816.

8.                  Pieter Johannes Weijer, geb. ís-Gravenhage 30.03.1818, overl. ís-Gravenhage 17.01.1819.

9.                  Pieter Johannes Weijer, geb. ís-Gravenhage 22.02.1821, bediende (1865), overl. ís-Gravenhage 16.12.1865, ongehuwd.

 

Noten: |a| get. Karl Lebrecht Weijer {opa}; |b| get. Willem Lodewijk Weijer {oom}.

 


 

III.b. Karel Jacobus Johannes Weijer, z.v. II.b, geb. Leiden 19.10.1808, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 27.10.1808|a|, ambtenaar (1846), adjunct-commies (1851), overl. ís-Gravenhage 10.06.1851, tr. Leiden 29.12.1837 Helena Christina Sara Elisabeth van Trotsenburg, geb. Leiden 08.07.1809, overl. ís-Gravenhage 11.01.1857, d.v. Paulus van Trotsenburg en Anna Elizabeth Kelder.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elizabeth Anna Margaretha Weijer, geb. ca. 1839, overl. ís-Gravenhage 31.05.1839.

2.                  Elizabeth Anna Margaretha Weijer, geb. ís-Gravenhage ca. 1841, overl. ís-Gravenhage 05.02.1846.

3.                  Paulus Karel Christiaan Weijer, geb. ís-Gravenhage 19.07.1842; volgt IV.c.

4.                  Johan Pieter Weijer, geb. ís-Gravenhage 25.12.1846; volgt IV.d.

5.                  Hendrika Arnolda Karolina Weijer, geb. ís-Gravenhage 28.09.1848 (akte), overl. Gouda 28.02.1878.

6.                  Karel Jacobus Johannes Weijer, geb. ís-Gravenhage 05.08.1851, overl. ís-Gravenhage 28.10.1867.

 

Noten: |a| get. Karl Lebrecht Weijer {opa}.

 


 

IV.c. Paulus Karel Christiaan Weijer, z.v. III.b, geb. ís-Gravenhage 19.07.1842, stuurman bij de marine (1869), overl. Den Helder 11.12.1872, tr. Den Helder 21.01.1869 Ida Henderika de Beer, geb. Den Helder 20.04.1850, overl. tussen 1883 en 1897, d.v. DaniŽl de Beer en Zwaantje van der Laan.

†††† IHdB tr. 2e Den Helder 31.10.1873 Johannes Jongkees, geb. Den Helder 23.07.1850, machinist bij de marine (1873), officier machinist bij de marine (1897), overl. tussen 1897 en 1949, z.v. Pieter Jongkees en Maartje van Maaren Coster.

†††† JJ tr. 2e Amsterdam 17.06.1897 Magdalena Barendina Schut, geb. Amsterdam ca. 1869, overl. Baarn 19.04.1949, d.v. Gerrit Schut en Catharina Geertruida de Ridder.

Uit het huwelijk Weijer-de Beer:

1.                  levenloze zoon, Den Helder 21.08.1869.

2.                  levenloze zoon, Den Helder 04.02.1871.

 


 

IV.d. Johan Pieter Weijer, z.v. III.b, geb. ís-Gravenhage 25.12.1846, overl. Gouda 03.08.1887, tr. Susteren 09.06.1874 Jacoba Adriana Sara van Trotsenburg, geb. Nieuw-Beijerland 27.03.1853, overl. Gouda 17.12.1925, d.v. Adrianus Marinus Paulus van Trotsenburg en Maria Jacoba van der Goes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adrianus Sarinus Paulus Weijer, geb. Gouda 26.03.1875 (akte), overl. Gouda 01.05.1875.

2.                  Adrianus Sarinus Paulus Weijer, geb. Gouda 27.03.1876, emploijť Ondern. Batangalai te Z.O. Afd. v. Borneo (1901), empl. Ond. Mahť te Tandjong, Z.O. Afd. V. Borneo (1903), empl. Petrol. Mij. te Samarinda (1904), empl. Mij. Seloewas te Sambas, Karhasa (1905,1906), assist. Borneo Caoutchouc Comp. te Amoentai (1907,1909), empl. Ond. Boender Dabosch te Bondowoso (1910,1911), adm. Ond. Negara Ratoe te Telok Betong (1913), empl. Ond. Soemberwaroe (1917), empl. Ond. Tamanan te Tamanan (1918,1923), planter (1924), weegbrugger bij de suikeronderneming Somobito in de afdeling Djombang (1927), overl. Gouda 19.07.1946, crem. Velsen (Driehuis-Westerveld) 24.07.1946, tr. 1e Bondowoso 03.09.1919 (echtsch. vonnis Raad van Justitie Soerabaia 24.10.1923, ingeschr. Bondowoso (Res. Besoeki) 08.01.1924) Charlotte Ida van Steenbergen, geb. Batavia 23.05.1889, d.v. Theodoor Fabius van Steenbergen en Charlotta Jeannette Ditloff; tr. 2e Schiedam 19.05.1927|a| Johanna Helena Ris, geb. Schiedam 03.05.1874, apothekersbediende (1927), overl. Mijdrecht 11.11.1942, d.v. Jan Ris (1840-) en Ingetje van der Zee (1842-1878). [ASPW: Majang afdeling Djember (1924); Probolingo (1927)]
†††† CIvS tr. 1e Buitenzorg (Res. Batavia) 07.02.1908 (echtsch. ingeschr. Buitenzorg 05.11.1917) Philippus Cornelisz, geb. Soekaboemi (Res. Preanger Regentschappen) 29.11.1888; tr. 3e Batavia 14.09.1926 Abram Johannes Waling, geb. Rotterdam 15.05.1897, overl. Poeroek Tjahoe (Borneo) 2.3.08.1945, z.v. Johannes Waling en Hendrika van den Brink.
†††† PC tr. 2e Kediri 16.05.1918|d| Eleonora Desideria Gerrits, geb. Limbangan (Res. Preanger Regentschappen) 22.04.1900.

3.                  Paulus Weijer, geb. Gouda 02.05.1879; volgt V.d.

4.                  Johan Pieter Weijer, geb. Gouda 15.06.1881 (akte), overl. Gouda 28.10.1894.

5.                  Nicolaas FranÁois Weijer, geb. Gouda 11.07.1883 (akte), overl. Gouda 20.08.1883.

6.                  Nicolaas FranÁois Weijer, geb. Gouda 28.07.1884, koopman (1927), overl. Schiebroek (Rotterdam) 19.03.1948, begr. Gouda (Alg.Bpl.) 22.03.1948.

7.                  Maria Weijer, geb. Gouda 21.09.1886 (akte), overl. Gouda 11.05.1888.

 

Noten: |a| huwelijk met de handschoen, gevolmachtigde voor de bruidegom is diens broer Nicolaas FranÁois (huw.akte Schiedam 1927 no.149); |d| Filippus (RA 1919 p.21).

 


 

V.d. Paulus Weijer, z.v. IV.d, geb. Gouda 02.05.1879 (akte), apotheker, overl. Gouda 24.02.1964, crem. Velsen (Westerveld) 27.02.1964, tr. Koog aan de Zaan 14.08.1906 Alida Maria de Boer, geb. Koog aan de Zaan ca. 1879, overl. Gouda 26.02.1934, crem. Velsen (Westerveld) 01.03.1934, d.v. Jacob de Boer en Dina de Boer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacoba Adriana Weijer, geb. ca. 1909, overl. Gouda 16.11.1911.

2.                  Jacob Weijer, geb. ca. 1909; volgt VI.b.

3.                  Paul Weijer, geb. Gouda 26.06.1913; volgt VI.c.

 


 

VI.b. Jacob Weijer, Jaap, z.v. V.d, geb. ca. 1909, overl. Rotterdam 28.01.1953, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Hofwijk) 31.01.1953, verloofd Gouda 19.11.1933, otr. Gouda 02.07.1936, tr. Gouda 16.07.1936 Annigje Neeltje Rijnaard, Annie, geb. Rotterdam 20.11.1909, overl. Rotterdam xx.08.1987, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Hofwijk) 02.09.1987.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

VI.c. Paul Weijer, geb. 26.06.1913, apotheker, overl. 15.02.1996, crem. Capelle a/d IJssel 19.02.1996, tr. Philomena Farenhorst, geb. Amsterdam 16.05.1915, overl. Reeuwijk 08.01.2008.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers