Familie Weijer (133)

 

(Amsterdam)

 

 

Het betreft de nazaten van David Weijer en Ida Ceviel. Hun relatie met de andere families Weijer is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien mei 2013)

 


 

I. David Weijer, geb. Amsterdam ca. 1752|g|, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 26.03.1786, zilversmid, overl. Amsterdam 25.12.1819, otr. Amsterdam 26.03.1779|a| Ida Ceviel, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 26.03.1786, overl. na 1819.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacobus Weijer, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 04.08.1779, w.s. begr. Amsterdam (Wester Kerk en Kerkhof) 18.06.1783.

2.                  Karel Willem Weijer, ged. Amsterdam (Westerkerk) 16.02.1783|d|.

3.                  Jacobus Weijer, geb. Amsterdam 1785; volgt II.

4.                  Jannetje Weijer, ged. Amsterdam (Westerkerk) 17.02.1788|c|, winkelierster (1834,1860), overl. Amsterdam 26.11.1860, tr. 1e Amsterdam 24.05.1812 Henricus Hesse, ged. Amsterdam (Kerk De Pool (rk)) 12.08.1785, schoenmakersknecht (1812), overl. na 1860, z.v. Jan Hesse en Maria Gossijn, overl. voor 1834; tr. 2e Sloten 16.11.1834|b| Pieter van Diesen, geb. Amsterdam 17.02.1799, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 24.02.1799|e|, dienstbaar (1823), veehouder (1834), z.v. Andries van Diesen en Aaltje van Hoenderdaal.
†††† PvD tr. 1e Sloten 26.04.1823|f| Jannetje Slip, geb. Sloten ca. 1797, overl. tussen 1823 en 1834, d.v. Jan Slip en Grietje Jacobs.

5.                  Carel Hendrik Weijijer, ged. Amsterdam 28.03.1790.

 

Noten: |a| Ida Ceviel/Scheviel; |b| moeder Civiel; |c| vader Davidt Weijijer; |d| moeder Ida Ceeviel; |e| vader Andries van Dieze; |f| bruidegom Pieter van Dieze; |g| oud 67 jaar (overl.akte Amsterdam 1819 reg.10 fol.10).

 


 

II. Jacobus Weijer, z.v. I, ged. Amsterdam (Westerkerk) 13.03.1785|a|, fuselier (1816), veteraan (1817), dienaar van politie (1828), ambtenaar (1834), tr. ís-Gravenhage 08.05.1816|c| Helena Dorenbos, geb. ís-Gravenhage ca. 1786, dienstmaagd (1816), d.v. Alderick Dorenbos en Jannetje Regtering.

Uit dit huwelijk:

1.                  Ida Wilhelmina Weijer, geb. ís-Gravenhage 21.02.1817|b|, naaister (1834), tr. Amsterdam 06.08.1834|d| Hendrik Werner, geb. Amsterdam ca. 1807, winkelier, z.v. Gerrit Werner en Cornelia Jansen.

2.                  Hendrik Weijer, geb. Amsterdam ca. 1820, overl. Amsterdam 09.04.1844|f|, ongehuwd.

3.                  Ida Weijer, geb. Amsterdam ca. 1822, overl. Amsterdam 10.11.1846|g|, ongehuwd.

4.                  David Weijer, geb. Amsterdam ca. 1825, overl. Amsterdam 09.07.1828|e|.

 

Noten: |a| Weijijer; |b| moeder Doornbos; |c| vader v/d bruidegom Weijijer, moeder v/d bruidegom Ceirel (huw.akte ís-Gravenhage 1816 no.66); |d| moeder Doornbos; |e| moeder Doornbosch; |f| moeder Dorenbosch; |g| moeder Doorenbos.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers