Fragmenten Weijers (140)

 

(Zuid-Afrika)

 

 

Het betreft enkele losse vermeldingen in Zuid-Afrika.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers @ hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien augustus 2012)

 


 

18e eeuw

 

Adriana Weyers, tr. 1e Stellenbosch (Kaap de Goede Hoop) 20.05.1750 Johannes Martinus Swebelaar, overl. tussen 1752 en 1756; tr. 2e Stellenbosch (Kaap de Goede Hoop) 17.10.1756 Christoffel Huypke.

Uit het huwelijk Schwebelaar-Weyers: Maria Magdalena, ged. Stellenbosch 06.02.1752.

 

Anna Sophia Weyers, tr. voor 1795 Guillaume Swart.

Uit dit huwelijk: Maria Susanna Catharina, ged. Cape Town 25.10.1795.

 

Heinrich Weyers, tr. voor 1721 Elisabeth Gerrits.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Elisabeth Weyers, ged. Kaap de Goede Hoop 27.08.1721 of 16.11.1721.

 

Hendrik Weijers, tr. voor 1721 Anna Gerritse.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Lysebet Weijers, ged. Stellenbosch 18.11.1721.

 

Johanna Weijers, tr. voor 1743 Andries van der Walt.

Uit dit huwelijk: Andries, ged. Stellenbosch 10.11.1743|a|; Hendrik, ged. Stellenbosch 14.02.1745; Johanna Catharina, ged. Stellenbosch 15.09.1754|b|; Klaas, ged. Cape Town 13.02.1757.

Noten: |a| moeder Anna, vader Geele Andries van der Wald; |b| vader Gele Andries van der Walt.

 

Maria Weijers, tr. voor 1764 Lambertus Voorn.

Uit dit huwelijk: Nicolaas Hendrik, ged. Cape Town 19.08.1764.

 

Martha Sophia Weijers, tr. voor 1759 Jacobus van Graan.

Uit dit huwelijk: Godlief Hermanus, ged. Cape Town 18.11.1759.

 

Stephanus Jansen Weijers, lidmaat Cape Town (Kaap de Goede Hoop) 01.07.1771.

 

Stephanus Jan Weyers, tr. voor 1772 Maria Louw.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Sophia Weyers, ged. Paarl (Kaap de Goede Hoop) 14.06.1772, tr. Kaapstad (Kaap de Goede Hoop) 06.04.1794 Guilliam de Swart.

 

Stephanus Jansen Weijers, tr. voor 1784 Martha Terblanche.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Stephanus Weijers, ged. Cape Town (Kaap de Goede Hoop) 14.03.1784.

2.                  Hendrik Wyers, ged. Stellenbosch 07.06.1795.

 


 

19e eeuw

 

Anna Aletta Sophia Weyers, geb. (Boschrand) ca. 1871, tr. 1e NN, overl. voor 1904; tr. 2e Kroonstad (Free State) 08.08.1904 Cornelis Jacobus Barnard, geb. (Strydfontein) ca. 1847.
     CJB tr. 1e voor 1904 NN, overl. voor 1904.

 

Anna Stephasina Weyers, geb. ca. 1818, tr. George (Kaapprovincie) 27.10.1839 Frans Anthonie Gerber.

 

Elsje Catharina Weijers, geb. (Bankies) ca. 1865, tr. Kroonstad (Free State) 19.10.1885 Andreas Gerhardus van der Westhuizen, geb. (Stinkfontein Lindley) ca. 1863.

 

Elsje Josina Weyers, geb. (Vaalkrantz) ca. 1887, tr. Heilbron (Free State) 19.12.1905 Daniel Jacobus Du Plessis, geb. (Zwakfontein) ca. 1875.

 

Friedrick Wilhelm Christian Weyers, geb. ca. 1823, tr. Pietermaritzburg 12.02.1849 Gertruida Susanna Catharina Steenkamp, geb. ca. 1831.

 

Gertruida Johanna Weyers, geb. (Boschrand) ca. 1873, tr. Kroonstad (Free State) 10.07.1893 Christiaan Andries Smit, geb. (Putfontein Heilbron) ca. 1871.

 

Helena Aletta Weyers, geb. (Palmietkuil) ca. 1882, tr. Heilbron (Free State) 14.11.1905 Johannes Andries Steenkamp, geb. (Zwavelkrans) ca. 1883.

 

Hendrik Christoffel Wyers, geb. George (Kaap de Goede Hoop) 11.08.1852, tr. Rustenburg (Transvaal) 10.02.1883 Johanna Magdalena Margaretha Pieterse.

 

Jakobus Matjan Weijers, geb. (Zastron) ca. 1871, tr. Zastron (Free State) 24.02.1896 Magdalena Catharina van Straten, geb. (Zastron) ca. 1877.

 

Jan Abraham Weyers, tr. voor 1849 Maria Johanna Cornelia Oosthuizen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Stephanus Salomon Weyers, geb. 03.03.1849, ged. Richmond (Kaap de Goede Hoop) 17.03.1849.

2.                  Anna Christina Willemina Weyers, geb. 19.09.1850, ged. Richmond 01.10.1850.

3.                  Catherina Magdalena Weyers, geb. Beaufort West (Kaap de Goede Hoop) 1864, tr. ca. 1883/5 Paul Lodewyk Avenant.

 

Jan Abraham Weyers, geb. ca. 1885, tr. Brandfort 1913 Anna Magdalena Booysen, geb. ca. 1891.

Uit dit huwelijk:

1.                  Stephanus Salomon Weyers, geb. ca. 1916, overl. Kroonstad 28.08.1962, tr. Maria Catharina Elizabeth Halgryn.
Uit dit huwelijk:

a.       Johanna Catharina Weyers.

b.      Jan Abraham Weyers.

 

Johanna Cornelia Weyers, geb. (Brandfort) ca. 1876, tr. Brandfort (Free State) 31.08.1909 Petrus Johannes Strijdom, geb. (Brandfort) ca. 1884.

 

Johannes Jacobus Weyers, geb. 24.02.1884, overl. 17.05.1953, tr. voor 1918 Hester Johanna Francisca (Weyers), geb. 03.02.1888, overl. 01.07.1964.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gert Johannes Wyers, geb. ca. 1918, Lance Corporal, 1st Bn. Gordon Highlanders, overl. Somme (France) 04.06.1940, begr. London Cemetery and Extension (Longueval, France).

 

Johannes Petrus Weyers, geb. (Boschrand) ca. 1874, tr. Kroonstad (Free State) 25.05.1897 Anna Christina Prinsloo, geb. (Doornland) ca. 1878.

 

Maria Catharina Elisabeth Weyers, geb. (Bankies) ca. 1865, tr. Kroonstad (Free State) 23.12.1889 Johan Adam Vosloo, geb. (Boschpoort) ca. 1867.

 

Maria Johanna Magdalena Weyers, geb. (Brandfort) ca. 1882, tr. Brandfort (Free State) 05.12.1905 Laurence John James Harpur, geb. (Brandfort) ca. 1877.

 

Martha Johanna Petronella Weyers, geb. (Brandfort) ca. 1883, tr. Brandfort (Free State) 27.09.1904 Herbert Clifford Harpur, geb. (Brandfort) ca. 1880.

 

Matthys Andries Solomon Weyers, geb. (Stellenbosch) ca. 1887, tr. 1e NN, overl. voor 1887; tr. 2e Stellenbosch (Kaap de Goede Hoop) 04.10.1932 Johanna Aletta Saayman, geb. (Stellenbosch) ca. 1900.

 

Stephanus Johannes Weyers, geb. ca. 1862, overl. tussen 1903 en 1914, tr. Kroonstad (Free State) 19.07.1886 Isabella Margaretha Johanna Maria Prinsloo, geb. (Blydschap) ca. 1869.

 

Stephanus Johannes Weyers, geb. (Bainsvlei Kroonstad) ca. 1895, tr. Kroonstad (Free State) 01.05.1917 Helena Catharina Nel, geb. (Bakjespomp Kroonstad) ca. 1894.

 

Susanna Franscina Weyers, geb. ca. 1897, tr. Winterton (Natal) 01.01.1923 Barend Christoffel Labuschagne, geb. ca. 1894.

 

Susanna Johanna Hermina Weyers, geb. (Bankkies) ca. 1868, tr. Kroonstad (Free State) 28.03.1887 Johan Wilhelm Smalberger, geb. (Lindley) ca. 1866.

Uit dit huwelijk: Johan Wilhelm, geb. Kroonstad ca. 1904, overl. Johannesberg 08.05.1958.

 


 

20e eeuw

 

Abraham Jakobus Weyers, geb. ca. 1926, tr. Greytown (Natal) 03.09.1949 Ella Petronella Maria Susanna Jordaan.

 

Adrianus Jacobus Weyers, lidmaat Johannesburg 19.10.1937, tr. voor 1940 Anna Maria Schieke.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elizabeth Antonia Weyers, geb. 24.03.1940, ged. Johannesburg (Cape of Goof Hope) 19.05.1940.

 

Anna Francina Weyers, tr. voor 1911 Theunis Philippis Rudolfus de Bruin.

Uit dit huwelijk: David Daniel, ged. Bloemfontein (Free State) 05.11.1911.

 

Anna Magdalena Weyers Herselman, tr. Kenneth Ernest Armstron, geb. Berlin ca. 1935, overl. Bloemfontein 25.04.1961, z.v. Fred Armstrong en Hilda Mary (Armstrong).

 

Carmen Maria Helene Weyers, geb. ca. 1925, tr. Durban (Natal) 02.03.1948 Philip Raymond Turner, geb. ca. 1920.

 

Casper Cornelis Weyers, geb. ca. 1880, tr. Brandfort (Free State) 16.08.1904 Susanah Johanna Elizabet Du Plooy, geb. Brandfort ca. 1884.

 

Christiaan Philippus Weyers, tr. voor 1903 Barbara Aletta.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gert Petrus Weyers, geb. Mosselbaai ca. 1903, overl. Winburg 30.03.1961.

 

Christoffel Weyers, geb. (Potchefstroom) ca. 1906, tr. Lindley (Free State) 03.03.1931 Helena Hendrika Aletta van Jaarsveldt, geb (Weltevreden Lindley) ca. 1912.

 

Daniel Du Plessis Weyers, geb. (Bestergeluk) ca. 1886, tr. Kroonstad (Free State) 12.08.1907 Adriana Rosina de Bruin, geb. (Potgietersrust) ca. 1891.

 

Daniel Jacobus Weyers, geb. ca. 1918, tr. Durban (Natal) 10.02.1940 Johanna Elizabeth De Klerk, geb. ca. 1918.

 

Dietlof Ziegfried Weyers, geb. 22.05.1942, Captain, 2 South African Infantry Battalion, South African Infantry Corps, overl. Walvis Bay 13.08.1973, tr. mw J.M. (Weyers). [Walvis Bay].

 

Dirke Catharina Elizabeth Weyers, tr. James  Thomas de Vos, geb. Knysna ca. 1894, overl Vrede 11.05.1961, z.v. Christian Johan de Vos en Cornelia Johanna Susanna Coomans.

 

Edna Weyers, tr. Winterton (Natal) 11.10.1932 Gerhardus Marthinus Maritz, geb. ca. 1907.

 

Elizabeth Weyers, tr. Johannes Jacobus Steyn, geb. Ventersburg ca. 1909, overl. Odendaalsrus (Free State) 19.05.1961, z.v. Petrus Paulus Steyn en Magdalena Petronella De Villiers.

 

George Christian Weyers, tr. Eshowe (Zululand) 08.07.1935 Kathrina Petronella Fourie.

 

Hendrik Louis Weyers, tr. voor 1895 Anna Catharina Sophia van Heerden.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Louis Weyers, geb. Bethesda ca. 1895, overl. Bethlehem 18.07.1951, tr. Susanna Elizabeth Haupt.

 

Hendrina Jacoba Weyers, geb. ca. 1917, tr. Durban (Natal) 18.07.1939 Willem Daniel Gous, geb. ca. 1913.

 

Hendrina Johanna Weyers, geb. ca. 1902, tr. Pietermaritzburg 24.12.1923 Jan Hendrik Du Plessis.

 

Isabelle Jacoba Weyers, tr. Cape Town (Cape of Good Hope) 12.05.1919 Jakob Stefanus van der Spuy.

Uit dit huwelijk: Isabel, ged. Cape Town (Cape of Good Hope) 14.10.1922.

 

Isabella Margaretha Johanna Weyers, geb. ca. 1895, tr. Heilbron (Free State) 30.01.1912 Adriaan Marthinus Francois Nel, geb. ca. 1884.

 

Jacob Francois Weyers, geb. (Zastron) ca. 1907, tr. Zastron (Free State) 12.04.1927 Martha Margaretha van der Merwe, geb. (Zastron) ca. 1907.

 

Johanna Cornelia Weyers, geb. (Mayfair, Johannesburg) ca. 1933, tr. Johannesburg (Kaap de Goede Hoop) 04.02.1950 Wilson John Dickinson, geb. (Mayfair, Johannesburg) ca. 1929.

 

Johanna Cornelia Weyers, tr. Ronald Filmalter, geb. Worcester ca. 1927, overl. 13.03.1958, z.v. J.D. Filmalter en J.A. (Filmalter).

 

Johanna Gertruda Weyers.

Kind:

1.                  Johan Petrus Weyers, geb. Cape Province ca. 1906, overl. Odendaalsrus (Free State) 16.02.1951, tr. Sarah Margaretha Smith.
Uit dit huwelijk:

a.       Gabriel Josua Weyers.

b.      Maria Susanna Elizabeth Weyers.

c.       Stephanus Johannes Weyers.

d.      Johanna Gertruida Weyers.

 

Johanna Jacoba Weyers, geb. ca. 1917, tr. Utrecht (Natal) 10.03.1936 David de Haas, geb. ca. 1911.

 

Johanna Jacoba Weyers, geb. ca. 1930, tr. Cape Town (Cape of Good Hope) 15.12.1948 Andries Petrus Fouché, geb. ca. 1926.

 

Johanna Maria Cecilia Weyers, geb. ca. 1939, tr. Pietermaritzburg (Natal) 20.08.1955 Coenraad Pieter Ernest Rabe, geb. ca. 1929.

 

Johanna Susanna Weyers, geb. (Stellenbosch) ca. 1911, tr. Cape Town 11.12.1944 Barend Adriaan Beakes, geb. ca. 1911.

 

Johannes Weyers, tr. voor 1910 Anna Sophia Greyling.

Uit dit huwelijk:

1.                  Ellie Johanna Weyers, geb. Bethlehem ca. 1910, overl. Winburg 28.01.1962, tr. Lourens Nicolaas Jacobus de Jager.

 

Johannes Jacobus Weyers, geb. ca. 1888, tr. Brandfort 14.12.1926 Maria Elizabeth Kruger, geb. ca. (Doornland) 1905.

 

Magdalena Aletta Maria Weyers, geb. (Parys) ca. 1912, tr. Parys (Free State) 24.01.1933 Martinus Johannes Vermeulen, geb. (Parys) ca. 1908.

 

Magdalena Catharina Weyers, geb. (Lovedale Zastron) ca. 1897, tr. Zastron (Free State) 25.06.1918 Petrus Jacobus Botha, geb. (Lovedale Zastron) ca. 1898.

 

Magdalena Christina Weyers, geb. ca. 1917, tr. Pietermaritzburg 02.10.1943 Edward Jacobus David Bain, geb. ca. 1914.

 

Margaretha Magdalena Weyers, geb. (De Dam Rouxville) ca. 1900, tr. Zastron (Free State) 30.04.1919 Barend Frederik Botha, geb. (Lesmore Rouxville) ca. 1889.

 

Nicolaas Adrianus Weyers, geb. ca. 1912, tr. Johannesburg (Kaap de Goede Hoop) 06.12.1939 Hester Wolmarans, geb. ca. 1913.

 

Nicolaas Francois Prinsloo Weyers, geb. ca. 1908, tr. Pietermaritzburg (Natal) 22.06.1935 Anna Magrieta Petronella Heyman, geb. ca. 1911.

 

Pieter Cornelis Weyers, geb. ca. 1919, tr. Bethelehem (Free State) 02.08.1943 Susara Cecilia Verster, geb. ca. 19125.

 

Stephanus Johannes Weyers, geb. (Boschrand) ca. 1838, tr. 1e NN, overl. voor 1903; tr. 2e Kroonstad (Free State) 07.09.1903 Maria Susanna Elsabe Meijer, geb. (Bain’s Vlei) ca. 1847.

     MSEM tr. 1e voor 1903 NN, overl. voor 1903; tr. 3e Kroonstad (Free State) 26.05.1914 Jan Albert Nicolaas Grobbelaar, geb. (Middelburg Hoopstad) ca. 1848.

 

Susanna Johanna Weyers, tr. Parys (Free State) 04.08.1934 Siegfried Beneke.

 

Thelma Lydia Elizabeth Weyers, tr. Estcourt (Natal) 08.02.1947 Leslie Gordon Woods, geb. ca. 1918.

 

Theodorus Ernst Weyers, geb. ca. 1912, tr. Cape Town (Cape of Good Hope) 17.02.1936 Elsabe Smit, geb. ca. 1916.

 

Willem Hendrik Weyers, geb. Willomore (Karoo) ca. 1924, hoogleraar University of Natal (1960-1988), overl. Barberton (Mpumalanga) 21.12.2011, tr. Pietermaritzburg 14.04.1951 Luitje Gertruida Beyers, geb. ca. 1927.

 

Willem Johannes Weyers, geb. ca. 1886, tr. Brandfort 30.11.1909 Hendrina Petronella Strydom, geb. ca. 1885.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Petronella Weyers, geb. Brandfort ca. 1921, overl. Bultfontein 04.11.1963, tr. Barend Jacobus du Toit.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers