Familie Weijers (15)

 

(Steenderen/Hoeksewaard/Rotterdam)

 

Deze familie stamt af van Gerrit Jurriens Weyers (overl. Schoonhoven 1748), Catharina Olivierse van Westdijk en hun zoon Hendrik (geb. Schoonhoven 1711).

 

Aan de basis ligt de Stamreeks Weijers (1), een onderdeel van « Ir. C. en P.C. Sigmond: Website “Kwartierstaat Sigmond in stamreeksen” Rotterdam/Dordrecht 2000-2004 ». De stamreeks loopt via III.b, IV.c, V.d, VI.g en VII.l naar Stijntje Weijers (geb. Rotterdam 1927).

 

In de loop der jaren is deze stamreeks Weijers uitgewerkt tot een genealogie van de familie Weijers in de Hoeksewaard en in Rotterdam, aan de hand van gegevens uit het tijdschrift Ons Voorgeslacht, de database GenLias en recent de database Digitale Stamboom Rotterdam. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

De relatie van deze familie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek. Dit betreft in het bijzonder de mogelijke verwantschap met de familie uit Steenderen. Het doopboek van Steenderen begint echter pas in 1692, lang na Gerrit’s geboorte, en noch in het trouwboek dat start in 1678, noch in het lidmatenregister dat start in 1692, is een vermelding van Jurriaen Hendricksz gevonden.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2006 (laatst herzien september 2021)

 


 

-1.  Hendrick Jurriaens Wijers, overl. Steenderen voor 21.05.1666, eigenaar van een oliemolen te Steenderen (1647).

 


 

0.  Jurriaen Hendricksz Weijers, geb. ca. 1640, mondig 21.05.1666, overl. w.s. Steenderen (de Emmer) voor 12.06.1701, tr. voor 1684 w.s. (Maria) Alderinck.

 


 

I.  Gerrit Jurriens Weijers, geb. Steenderen, tuinman/hovenier (vermeld Leiden 1703, Wassenaar 1704, Maasdam 1728-1741), begr. Schoonhoven 08.03.1748, otr. 1e Leiden 09.02.1703|a| Aaltie Dirksdr de Bruijn, geb. Koudekerk (ZH), overl. tussen 18.11.1708 en 31.03.1709, d.v. Dirck Leenderts en Femmetje Gerrits; tr. 2e Schoonhoven 31.03.1709 Catharina Olivierse van Westdijk, ged. Schoonhoven 29.06.1681, ink. lidmaat NH kerk ’s-Gravendeel 01.04.1748|b|, overl. w.s. Wieldrecht na 31.01.1754, d.v. Olivier Joosten van Westdijk en Anna Lambertsdr Kievit.

Uit het huwelijk Weijers-de Bruijn:

1.                  Jurriaan Weijers, ged. Wassenaar 24.02.1704, poorter Rotterdam 01.04.1727.

2.                  Maria Weijers, ged. Schoonhoven 19.07.1705, jong gestorven.

3.                  Dirkie Weijers, ged. Schoonhoven 01.02.1707, tr. Maasdam 23.05.1727 Gijsberd van Erff, ged. Dordrecht 16.03.1699, z.v. Cent Huijberts van Erff en Trijntje Gijsberts Welst.

4.                  Hendrik Weijers, ged. Schoonhoven 18.11.1708, jong gestorven.

Uit het huwelijk Weijers-van Westdijk:

5.                  Maria Weijers, ged. Schoonhoven 14.05.1710, jong gestorven.

6.                  Hendrik Weijers, geb. Schoonhoven 1711; volgt II.

7.                  Catharina Weijers, ged. Schoonhoven 20.01.1714, overl. na 14.06.1739, w.s. voor 1748 overleden of gehuwd.

8.                  Maria Weijers, ged. Schoonhoven 02.02.1716, tr. Dordrecht 04.01.1742 Willem Bel.

9.                  Anna Weijers, ged. Schoonhoven 02.07.1718, jong gestorven.

10.              Nicolaas Weijers, Klaas, ged. Dubbeldam 16.01.1724, ink. lidmaat NH kerk ’s-Gravendeel 01.04.1748|b|, tuinman, begr. Wieldrecht 07.12.1799, tr. Dordrecht 17.02.1754 Barbera Francken, ged. Dordrecht 12.09.1719, d.v. Johannes Francken en Lijsbeth van Emmerik.

11.              Anna Weijers, ged. Maasdam 07.03.1728, w.s. voor 1748 overleden of gehuwd.

 

Noten: |a| {geassisteerd door Gerrit Alteringh, zijn oom}; |b| Ons Voorgeslacht 1967, p.57 {de moeder (Katharina, weduwe van Gerrith Weijers) van Schoonhoven en de zoon (Klaas) van Maasdam}, zij wonen 1748 in Wieldrecht op de stee van den Hr. Stoop.

 


 

II.  Hendrik Gerrits Weijers, z.v. I, ged. Schoonhoven 01.12.1711, tuinman te Maasdam 1731-1734, te Dordrecht 1734-1735, te Numansdorp 1735-1792, overl. Numansdorp 08.11.1792, begr. Numansdorp 10.11.1792, otr. Maasdam 23.04.1734, tr. Maasdam 16.05.1734 Maria Ariens de Quartel, geb. ’s-Gravendeel 1710, overl. Numansdorp 08.03.1783, d.v. Arij Dirks de Quartel (ca.1676-1723) en Lijsbeth Bastiaans Rijckhoeck (1669-1729).

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Weijers, Kaatje, ged. Dordrecht 05.04.1735|d|, tr. Dordrecht 10.05.1772 Arij van Driel, ged. Dordrecht 17.03.1748, z.v. Pieter van Driel en Cornelia Stok.

2.                  Arij Weijers, geb. Numansdorp 1736; volgt III.a.

3.                  Lijsbeth Weijers, ged. Numansdorp 27.12.1737, overl. Numansdorp 05.07.1811|b|, tr. Numansdorp 01.11.1772 Willem Dirks de Koome, ged. Numansdorp 05.02.1739, z.v. Dirk Dirks de Koome en Maaike Jooste Neuteboom.
Uit dit huwelijk: Maaijke, ged. Numansdorp 13.12.1772, w.s. jonggestorven; Hendrik, ged. Numansdorp 21.11.1773, overl. Numansdorp 12.11.1830; Maaijke, ged. Numansdorp 27.11.1774, w.s. jonggestorven; Dirk, ged. Numansdorp 26.11.1775; Maike, ged. Strijen 20.07.1777; Maria, ged. Strijen 22.08.1779, overl. Numansdorp 21.03.1855|a|.

4.                  Gerrit Weijers, ged. Numansdorp 14.06.1739, overl. Numansdorp 30.03.1795.

5.                  Lijntje Weijers, ged. Numansdorp 10.09.1741, begr. Zuid-Beijerland 09.07.1810, tr. Zuid-Beijerland 30.11.1777 Maarten Gillisz. Verrij, ged. Goudswaard 16.05.1723, schout van Zuid-Beijerland 1768-1781, heemraad en penningmeester van de Zuid-Beijerlandse polders en rentmeester van het onbedijkte 1772-1779, dijkgraaf van polder Klein Zuid-Beijerland 1776-1779, overl. Zuid-Beijerland 23.12.1788, z.v. Gillis Verreij en Margarita van Kampen.
     MV tr. 1e voor 1777 Macheltie Vrancken, overl. voor 1777.

6.                  Adrianus Weijers, geb. Numansdorp 1744; volgt III.b.

7.                  Marta Weijers, ged. Numansdorp 18.04.1746, overl. Numansdorp 23.10.1770.

8.                  Maria Weijers, ged. Numansdorp 04.02.1748, overl. Zuid-Beijerland 29.02.1812, tr. Klaaswaal 07.05.1775 Daniel van der Sluis, ged. Nieuw-Beijerland 17.02.1743, pachter in de polder Cromstrijen, lid municipaliteit Klaaswaal 1797-1804, lid gemeentebestuur Klaaswaal 1804-1809, overl. Klaaswaal 06.03.1809, z.v. Bastiaan Pieters van der Sluis en Ingetje Ariens Goutswaart.
Uit dit huwelijk: Bastiaan, ged. Klaaswaal 11.02.1776, overl. Klaaswaal 22.09.1846; Lijsbeth, ged. Klaaswaal 13.02.1780, w.s. overl. Strijen 11.02.1846|c|; Hendrika, geb. 16.11.1791, ged. Klaaswaal 20.11.1791.
     DvdS tr. 1e Klaaswaal 02.05.1762 Martijntje Gout, overl. tussen 21.08.1774 en 07.05.1775.

9.                  Hendrikus Weijers, ged. Numansdorp 21.11.1751, overl. Numansdorp 23.10.1770.

10.              Machteltje Weijers, ged. Numansdorp 07.12.1755, overl. Numansdorp 01.04.1823, tr. Numansdorp 16.05.1784 Cornelis de Reus, geb. Numansdorp 29.02.1754, arbeider, burger van Numansdorp 1811, begr. Numansdorp 11.05.1812, z.v. Jan de Reus en Beeltje Korendijker.
Uit dit huwelijk: Jan, ged. Numansdorp 03.04.1785, overl. Numansdorp 04.05.1857; Hendrik, ged. Numansdorp 16.09.1787, overl. Numansdorp 14.09.1830; Gerrit, geb. 26.04.1791, ged. Numansdorp 01.05.1791; Neeltje de Reus, geb. Numansdorp 07.02.1803, ged. Numansdorp 20.02.1803, overl. Numansdorp 23.02.1862, tr. Hendrik Por, weduwnaar van Aagje Weijers.

 

Noten: |a| oud 77 jaar (overl.akte Numansdorp 1855 no.25); |b| Elizabeth, oud 71 jaar, e.v. Willem de Coome (overl.akte Numansdorp 1811 no.23); |c| Elisabeth, oud 26(?) jaar (overl.akte Strijen 1846 no.14 GenLias); |d| moeder De Kwartel.

 


 

III.a.  Arij Weijers, z.v. II, ged. Numansdorp 19.08.1736, sluiswachter op de sluis en spui te Numansdorp-Schuring 1785-1795, logementhouder/tapper 1795, overl. Numansdorp 25.11.1796, tr. Numansdorp 21.11.1784 Elisabeth Prooije, ged. Klaaswaal 09.09.1754, overl. Numansdorp 25.07.1834, d.v. Pieter Prooije en Aagje de Geus.

     EP tr. 2e Numansdorp 04.05.1800 Cornelis van der Griend, overl. tussen 1803 en 1834.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Weijers, geb. Numansdorp 1785; volgt IV.a.

2.                  Maria Weijers, ged. Numansdorp 11.03.1787, overl. Numansdorp 12.09.1863, tr. Numansdorp 29.05.1836 Hendrik van Teulingen, geb. Numansdorp 23.07.1796, ged. Numansdorp 24.07.1796, overl. Numansdorp 18.03.1871, z.v. Jasper van Teulingen en Pietertje de Groot.
     HvT tr. 1e Piershil 17.05.1818 Pietertje Verhorst, geb. Piershil ca. 1792, overl. Piershil 31.12.1827, d.v. Adriaan Verhorst en Cornelia Buijtendijk.

3.                  Aagje Weijers, geb. Numansdorp 03.03.1790, ged. Numansdorp 07.03.1790, overl. (kraambed) Numansdorp 07.07.1821, tr. Numansdorp 31.07.1819|a| Hendrik Por, geb. Numansdorp 24.06.1795, ged. Numansdorp 28.06.1795, overl. Numansdorp 03.01.1837, z.v. Teunis Por en Jannigje Barendrecht.
Uit dit huwelijk: Teunis, geb. Numansdorp 09.04.1820, overl. Numansdorp 19.04.1820; levenloos kind, Numansdorp 04.07.1821.
     HP tr. 2e Numansdorp 11.10.1823 Neeltje de Reus, geb. Numansdorp 07.02.1803, overl. Numansdorp 23.03.1862, d.v. Kornelis de Reus en Maggeltje Weijers.

4.                  Catharina Weijers, geb. Numansdorp 15.10.1792, ged. Numansdorp 21.10.1792.

5.                  Pietertje Weijers, geb. Numansdorp 10.01.1794, ged. Numansdorp 12.01.1794, overl. Numansdorp 21.11.1876, tr. Numansdorp 23.05.1818 Bastiaan Boender, ged. Numansdorp 02.12.1781, overl. Numansdorp 30.09.1848, z.v. Antonie Boender en Ingetje van Pelt.
Uit dit huwelijk: Ingetje, geb. Numansdorp 24.11.1818, overl. Numansdorp 20.08.1819; Ingetje, geb. Numansdorp 03.04.1820, overl. Numansdorp 12.02.1908; Arie, geb. Numansdorp 09.05.1826, overl. Numansdorp 02.11.1913; Elizabeth, geb. Numansdorp 29.03.1830, overl. Numansdorp 04.06.1832; Elizabeth, geb. Numansdorp 02.06.1833, overl. Numansdorp 03.12.1897.

6.                  Hendrik Weijers, geb. Numansdorp 31.03.1796, overl. Numansdorp 10.07.1799.

 

Noten: |a| moeder bruidegom Elizabeth Prooijen.

 


 

IV.a.  Gerrit Weijers, z.v. III.a, geb. Numansdorp 20.10.1785, ged. Numansdorp 23.10.1785, veehouder (melkboer) en bouwman te Numansdorp-Schuring, overl. Numansdorp 19.10.1860, tr. Numansdorp 03.10.1824 Adriaantje Biesheuvel, geb. Numansdorp 09.09.1790, ged. Numansdorp 12.09.1790, overl. Numansdorp 12.03.1858, d.v. Arie Biesheuvel en Cornelia van Rees.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arie Weijers, geb. Numansdorp 26.03.1825; volgt V.a.

2.                  Kornelia Weijers, geb. Numansdorp 09.08.1826, overl. Numansdorp 26.08.1826, begr. Numansdorp 29.08.1826.

3.                  Kornelia Weijers, Cornelia, geb. Numansdorp 03.12.1827, overl. Numansdorp 16.01.1905, tr. Numansdorp 02.11.1851 Adrianus Kranenburg, geb. Strijen 14.03.1823, overl. Numansdorp 21.04.1905, z.v. Dirk Kranenburg en Lijntje de Geus.
Uit dit huwelijk: Lijntje, geb. Numansdorp 08.05.1852, overl. Numansdorp 25.04.1870; Gerrit, geb. Numansdorp 02.06.1853, overl. Numansdorp 18.01.1864; Dirk, geb. Numansdorp 04.02.1855, overl. Numansdorp 21.02.1855; Adriaantje, geb. ca. 1856, overl. Numansdorp 01.08.1856; Adriaantje, geb. Numansdorp 26.01.1857, overl. Numansdorp 22.04.1937; Dirksje, geb. Numansdorp 25.12.1857, overl. Numansdorp 05.07.1929; levenloze dochter, Numansdorp 19.02.1860; Dirk, geb. Numansdorp 27.08.1861, overl. Numansdorp 21.04.1937; Gerrit, geb. Numansdorp 27.12.1866, overl. Numansdorp 11.02.1941; levenloze dochter, Numansdorp 13.01.1869.

4.                  Aagje Weijers, geb. Numansdorp 24.07.1829, overl. Numansdorp 31.01.1832.

 


 

V.a.  Arie Weijers, z.v. IV.a, geb. Numansdorp 26.03.1825, overl. Numansdorp 29.09.1903, tr. Westmaas 07.05.1852 Adriaantje Boer, geb. Westmaas 20.02.1830, overl. Numansdorp 04.09.1924, d.v. Bastiaan Boer en Neeltje Koenraadsdr Quartel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Weijers, geb. Numansdorp 15.03.1853, overl. Numansdorp 02.08.1853.

2.                  Neeltje Weijers, geb. Numansdorp 17.10.1854, overl. Numansdorp 08.09.1860.

3.                  Adriaantje Weijers, geb. Numansdorp 07.02.1856, overl. Numansdorp 17.07.1942, tr. Numansdorp 02.05.1890 Leendert de Baat, geb. Numansdorp 05.11.1849, overl. Numansdorp 25.06.1935, z.v. Ivo de Baat (1821-1880) en Pietertje Tros (1813-1870).
Uit dit huwelijk: Adriaantje Pietertje, geb. Numansdorp 04.01.1892, overl. Numansdorp 10.03.1892; levenloze zoon, Numansdorp 19.10.1893.
     LdB tr. 1e Numansdorp 19.04.1878 Aartje van der Ree, geb. Numansdorp 06.04.1854, overl. Strijen 26.02.1888, d.v. Joost van der Ree en Elisabeth van Os.

4.                  Gerrit Weijers, geb. Numansdorp 01.08.1857, overl. Numansdorp 12.10.1857.

5.                  Gerrit Weijers, geb. Numansdorp 19.10.1858, overl. Numansdorp 19.09.1859.

6.                  Bastiaan Weijers, geb. Numansdorp 04.04.1860, overl. Numansdorp 14.01.1873.

7.                  Neeltje Weijers, geb. Numansdorp 25.07.1861, overl. 1937, tr. Numansdorp 27.10.1882 Hendrik Hagoort, geb. Numansdorp 01.10.1856, overl. Klaaswaal 15.11.1937, z.v. Bastiaan Hagoort en Hermina Gouman.
Uit dit huwelijk: Hermina, geb. Numansdorp 18.05.1883, overl. Mijnsheerenland 29.03.1911; Arie, geb. Oud-Beijerland 10.07.1884; Adriaantje, geb. Oud-Beijerland 24.03.1886; Bastiaan, geb. Klaaswaal 28.07.1889; Lijntje, geb. Klaaswaal 01.01.1895, overl. Klaaswaal 07.04.1895; Gerrit, geb. Klaaswaal 11.04.1896; Lijntje, geb. Klaaswaal 05.01.1898, overl. Klaaswaal 04.12.1903; Neeltje, geb. Klaaswaal 04.06.1902, overl. Klaaswaal 14.11.1932.

8.                  Lijntje Weijers, geb. Numansdorp 14.01.1863, overl. Numansdorp 08.02.1941, tr. Numansdorp 08.03.1895 Klaas Huisert, geb. Numansdorp 12.04.1852, overl. Numansdorp 02.11.1926, z.v. Bastiaan Huisert (1826-1903) en Maria Barendregt (1826-1918).
Uit dit huwelijk: Maria, geb. Numansdorp 03.08.1895; Adriaantje, geb. Numansdorp 19.08.1896.
     KH tr. 1e Klaaswaal 20.06.1890 Aagje Baars, geb. Klaaswaal 14.08.1866, overl. Numansdorp 05.09.1892, d.v. Hendrik Baars (-1892) en Neeltje Monster (1827-1909).

9.                  Gerrit Weijers, geb. Numansdorp 07.02.1865, overl. Numansdorp 25.02.1865.

10.              Gerrit Weijers, geb. Numansdorp 09.09.1866, overl. Numansdorp 07.04.1867.

11.              Gerrit Weijers, geb. Numansdorp 29.10.1867, overl. Numansdorp 23.03.1868.

12.              Kornelia Weijers, geb. Numansdorp 17.01.1869|a|, overl. Numansdorp 19.01.1869.

13.              Pieternella Weijers, geb. Numansdorp 17.01.1869|b|, overl. Numansdorp 24.01.1869.

14.              Gerrit Weijers, geb. Numansdorp 18.02.1871, overl. Numansdorp 24.05.1871.

 

Opm: ook Family Search met als submitter: Everdina M. Stokes, 12366 NE Philip Drive, Kingston WA, USA 98346.

 

Noten: |a| akte no.13; |b| akte no.14.

 


 

III.b.  Adrianus Weijers, z.v. II, ged. Numansdorp 09.03.1744, timmerman te Zuid-Beijerland 1775-1820, draagt in 1792 twee gulden bij voor de brandspuit van Zuid-Beijerland|a|, overl. Zuid-Beijerland 12.02.1824, tr. Zuid-Beijerland 27.05.1776 Maartie van der Waal, ged. Zuid-Beijerland 10.02.1754, overl. Zuid-Beijerland 03.04.1825, begr. Zuid-Beijerland 07.04.1825, d.v. Bastiaan Cornelisse van der Waal (1711-1762) en Machteltje Leenderts de Jongste (1724-1786).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Weijers, geb. Zuid-Beijerland 1777; volgt IV.b.

2.                  Bastiaan Weijers, geb. Zuid-Beijerland 1780; volgt IV.c.

3.                  Maria Weijers, geb. Zuid-Beijerland 07.07.1784, ged. Zuid-Beijerland 11.07.1784.

4.                  Magteltje Weijers, geb. Zuid-Beijerland 07.07.1784, ged. Zuid-Beijerland 11.07.1784 (tweeling).

 

Noten: |a| bewerking A.M. Butterman op website Molema-Smitshoek.

 


 

IV.b.  Hendrikus Weijers, z.v. III.b, geb. Zuid-Beijerland 05.10.1777, ged. Zuid-Beijerland 12.10.1777, meester-timmerman te Zuid-Beijerland 1805-ca.1851, daarna te Katendrecht, overl. Katendrecht 27.03.1862, otr. 1e Zuid-Beijerland voor 1805 Maria Zevenbergen, ged. Strijen 17.12.1780, overl. tussen 1805 en 1809, d.v. Arie Zevenbergen en Hadewij Jans Verrijk; tr. 2e Zuid-Beijerland 01.10.1809 Elisabeth Oprel, ged. Numansdorp 25.02.1787, overl. Katendrecht 03.08.1855, d.v. Hendrik Oprel en Sijgje van der Sluis (ca.1750-1830).

Uit het huwelijk Weijers-Zevenbergen:

1.                  Maartje Weijers, geb. Zuid-Beijerland 12.03.1805, overl. Zuid-Beijerland 08.10.1879, tr. Zuid-Beijerland 25.04.1823 Cornelis Schutter, ook Kornelis, geb. Zuid-Beijerland 12.01.1799, overl. voor 1879, z.v. Jan Schutter en Maartje Verhulp.
Uit dit huwelijk: Maria, geb. Zuid-Beijerland 25.08.1824; Jan, geb. Zuid-Beijerland 06.12.1825, overl. Zuid-Beijerland 15.07.1826; Maartje, geb. Zuid-Beijerland 04.01.1827, overl. Zuid-Beijerland 14.12.1828; Annigje, geb. Zuid-Beijerland 18.11.1828, overl. Zuid-Beijerland 15.09.1829; Maartje, geb. Zuid-Beijerland 15.07.1830, overl. Zuid-Beijerland 18.04.1833; Hendrikus, geb. Zuid-Beijerland 15.12.1831, overl. Numansdorp 31.01.1866; Jan, geb. Zuid-Beijerland 04.04.1835, overl. Zuid-Beijerland 07.11.1835; Jaapje, geb. Zuid-Beijerland 01.01.1838; Jan, geb. Zuid-Beijerland 30.06.1840, overl. Zuid-Beijerland 15.07.1840.

Uit het huwelijk Weijers-Oprel:

2.                  Hendrik Weijers, geb. Zuid-Beijerland ca. 1810; volgt V.b.

3.                  Adrianus Weijers, geb. Zuid-Beijerland 1812; volgt V.c.

4.                  Pieter Weijers, geb. Zuid-Beijerland 02.10.1813, overl. Zuid-Beijerland 07.01.1815.

5.                  Sijgje Weijers, geb. Zuid-Beijerland 01.12.1814, overl. Zuid-Beijerland 25.05.1852, tr. Zuid-Beijerland 11.09.1840 Iemert Verhoeven, ook Imert, geb. Numansdorp ca. 1786, overl. 24.02.1850, z.v. Krijn Verhoeven (ca.1756-1820) en Trijntje van Es (ca.1754-1820).
Uit dit huwelijk: Krijn, geb. Zuid-Beijerland 23.03.1841, overl. Zuid-Beijerland 21.07.1862; Hendrikus, geb. Zuid-Beijerland 17.10.1842, overl. Zuid-Beijerland 26.01.1843; Elizabeth Johanna, geb. Zuid-Beijerland 22.06.1844, overl. Zuid-Beijerland 05.08.1845; Elizabeth Johanna, geb. Zuid-Beijerland 05.03.1846, overl. Oud-Beijerland 23.02.1875.
     IV tr. 1e voor 1813 Neeltje de Quartel, geb. ca. 1790, overl. Zuid-Beijerland 13.03.1838, d.v. Kornelis de Quartel en Neeltje van der Linden.

6.                  Maria Weijers, geb. Zuid-Beijerland 07.12.1816, overl. Zuid-Beijerland 17.09.1842.

7.                  Pieter Weijers, geb. Zuid-Beijerland 04.02.1820, overl. Zuid-Beijerland 02.09.1820.

8.                  Maaike Weijers, geb. Zuid-Beijerland 26.09.1822, overl. 03.09.1849, tr. Zuid-Beijerland 07.03.1845 Johannis van Ooijen, geb. Numansdorp 05.07.1822, overl. na 1849, z.v. Johannis van Ooijen (ca.1789-1829) en Johanna Verhoeven (ca.1790-1850).
Maaike's kind:

a.         Johanna Elizabeth Weijers, later van Ooijen|a|, geb. Zuid-Beijerland 06.10.1844, overl. Zuid-Beijerland 17.08.1845.

Uit dit huwelijk: Johanna Elizabeth, geb. Zuid-Beijerland 12.10.1845; Hendrikus Johannes, geb. Zuid-Beijerland 08.01.1848.

 

Noten: |a| overl.akte Zuid-Beijerland 1845 no.41.

 


 

V.b. Hendrik Weijers, z.v. IV.b, geb. Zuid-Beijerland ca. 1810, overl. Katendrecht 24.01.1848, tr. Katendrecht 05.11.1834 Cornelia Lems, Neeltje, ged. Rotterdam (rk) 01.01.1810, overl. Charlois 03.04.1894, d.v. Arie Lems en Cornelia Kampers.

     CL tr. 2e Katendrecht 08.02.1850 Adrianus Weijers (1812-1863), Hendrik’s jongere broer; tr. 3e Katendrecht 29.04.1869 Bastiaan de Wit, geb. Brandwijk ca. 1803, overl. Katendrecht 20.09.1871, z.v. Peter de Wit en Ariaantje Verhoef.

     BdW tr. 1e Katendrecht 11.06.1836 Joosje van Heijningen, geb. Katendrecht ca. 1808, overl. Katendrecht 29.01.1867, z.v. Bastiaan van Heijningen en Adriana van Es.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arie Weijers, geb. Katendrecht 27.03.1835, overl. Zuid-Beijerland 21.09.1846|b|.

2.                  Hendricus Weijers, geb. Katendrecht 24.11.1836; volgt VI.a.

3.                  Jan Weijers, geb. Katendrecht 27.01.1839, overl. Katendrecht 31.01.1844.

4.                  Adrianus Weijers, geb. Katendrecht 21.06.1841; volgt VI.b.

5.                  Marinus Weijers, geb. Katendrecht 20.10.1842; volgt VI.c.

6.                  Johannes Weijers, Jan, geb. Katendrecht 05.03.1845, overl. Katendrecht 02.12.1848.

7.                  Elisabeth Weijers, geb. Katendrecht 12.09.1847, overl. Katendrecht 05.12.1850.

 

Noten: |b| ook overl.akte Katendrecht.

 


 

VI.a. Hendricus Weijers, z.v. V.b, geb. Katendrecht 24.11.1836, overl. Rotterdam 23.01.1907, tr. Rotterdam 04.05.1864 Christina van Keulen, geb. Tiel 23.09.1832, overl. Charlois 15.12.1890, d.v. David van Keulen (ca.1782-1840), zakkendrager, en Carolina Ditschoene.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Weijers, geb. Katendrecht 13.02.1865; volgt VII.a.

2.                  David Jacobus Weijers, geb. Katendrecht 18.03.1866; volgt VII.b.

3.                  Christiaan Weijers, geb. Katendrecht 16.11.1868; volgt VII.c.

4.                  Cornelia Adriana Weijers, geb. Katendrecht 21.05.1870, overl. Katendrecht 08.01.1871.

5.                  Cornelia Adriana Weijers, geb. Katendrecht 16.02.1872, overl. Katendrecht 02.09.1872.

6.                  Cornelia Adriana Weijers, geb. Katendrecht 29.11.1873, overl. Rotterdam 09.02.1923, tr. Rotterdam 24.02.1897 Carel Jan Morren, geb. Twello 08.10.1872, overl. Rotterdam 19.11.1948, z.v. Johannes Albertus Morren, landbouwer, en Maria Fokker.
Uit dit huwelijk: Christina, geb. Rotterdam 07.04.1898, overl. Rotterdam 25.08.1947; Johannes Albertus, geb. Rotterdam 01.06.1900; Hendrikus, geb. Rotterdam 07.07.1902, overl. na 1932; Maria, geb. Rotterdam 24.07.1905, overl. na 1929; Carel Jan, geb. Rotterdam 18.09.1908, overl. na 1933; Cornelia Adriana, geb. Rotterdam 11.11.1910, overl. na 1934.

 


 

VII.a. Hendrik Weijers, z.v. VI.a, geb. Katendrecht 13.02.1865, overl. Delft 08.04.1953, tr. Rotterdam 27.12.1895 Adriaantje Cornelia Ophof, geb. Charlois 05.10.1866, overl. Hilversum 03.04.1960, d.v. Cornelis Ophof en Annetje de Rek.

Uit dit huwelijk:

1.                  Christina Hendrika Weijers, geb. Rotterdam 18.10.1896, tr. IJsselmonde 26.08.1920 Pleun Smitsman, geb. IJsselmonde 13.10.1895, z.v. Frederik Smitsman en Lena van Setten.

2.                  Anna Cornelia Weijers, geb. IJsselmonde 08.08.1902, tr. Rotterdam 09.04.1930 Willem Muntz, geb. Rotterdam 07.07.1905, z.v. Willem Muntz en Pietertje van Bodegraven.

3.                  Hendrikus Cornelis Weijers, geb. IJsselmonde 26.11.1908, overl. IJsselmonde 05.10.1910.

 


 

VII.b.  David Jacobus Weijers, z.v. VI.a, geb. Katendrecht 18.03.1866, overl. Rotterdam 18.01.1930, tr. 1e Charlois 24.05.1894 Adriaantje Dirkse, geb. Mijnsheerenland 31.10.1867, overl. Rotterdam 05.09.1899, d.v. Reinier Dirkse en Maria Quartel; tr. 2e Rotterdam 05.03.1902 Jaapje Leeuwenburgh, geb. Strijen 29.02.1872, overl. Rotterdam 04.06.1965|a|, begr. Rotterdam (Bpl. NH Gem. Charlois), d.v. Leendert Leeuwenburgh en Lijntje de Haan.

Uit het huwelijk Weijers-Dirkse:

1.                  Christina Maria Weijers, geb. Rotterdam 14.04.1895, overl. na 1966, tr. Rotterdam 17.12.1913 Jan de Jong, geb. Barendrecht ca. 1881, overl. na 1966, z.v. Daniel de Jong en Lijntje Dorsman.

2.                  Reinier Hendrikus Weijers, geb. Rotterdam 09.03.1897; volgt VIII.a.

3.                  Maria Christina Weijers, geb. Rotterdam 08.06.1899, overl. Rotterdam 04.09.1947.

Uit het huwelijk Weijers-Leeuwenburgh:

4.                  Lijntje Weijers, geb. Rotterdam 28.12.1902, overl. Rotterdam xx.09.1977|b|, tr. B.H. Smaal, geb. ca. 1891, overl. Rotterdam xx.09.1972|c|.

5.                  Hendrikus Weijers, geb. Rotterdam 23.05.1905, overl. na 1966, tr. Rotterdam 28.09.1927 Gerritdina Veerman, geb. Zwolle 04.11.1905, overl. na 1966, d.v. Gerrit Jan Veerman, tramwegconducteur,  en Hiske Staphorst.

6.                  Lena Weijers, geb. Rotterdam 28.08.1907, overl. na 1990, tr. Rotterdam 30.09.1936 Bernardus Oudkerk, geb. Rotterdam 18.04.1902, overl. Rotterdam xx.07.1990|d|, z.v. Bernardus Oudkerk en Catharina Elisabeth Stiegelis.

7.                  Cornelia Adriana Weijers, geb. Rotterdam 18.12.1910, overl. Rotterdam 03.05.1966, begr. Rotterdam (Zuiderbpl.) 07.05.1966, tr. N.A. Oudkerk.

8.                  levenloze zoon, Rotterdam 15.12.1911.

9.                  A.C. Weijers, overl. na 1966.

 

Noten: |a| Jacoba; |b| Het vrije volk 28.09.1977; |c| Het vrije volk 18.09.1972; |d| Het vrije volk 26.07.1990.

 


 

VIII.a. Reinier Hendrikus Weijers, z.v. VII.b, geb. Rotterdam 09.03.1897, overl. Rotterdam 11.10.1964, begr. Rotterdam (NH Bpl. Charlois) 15.10.1964,  tr. Rotterdam 09.05.1923 Cornelia Schuijf, geb. Rotterdam 03.10.1897, overl. Rotterdam xx.12.1980|a|, d.v. Johannes Schuijf en Cornelia van Velthuijsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  David Jacobus Weijers, geb. Rotterdam ca. 1925, overl. Rotterdam 16.09.1939.

 

Noten: |a| Het vrije volk 16.12.1980.

 


 

VII.c.  Christiaan Weijers, z.v. VI.a, geb. Katendrecht 16.11.1868, naar USA 1911, overl. Wilmington (New Hanover County, North Carolina) 21.10.1950, begr. Oleander Memorial Gardens (Wilmington, New Hanover County, North Carolina), tr. Rotterdam 26.10.1898 Alida Johanna Beukman, geb. Buiksloot 06.12.1875, housewife (1911), naar USA 1911, overl. Wilmington (New Hanover County, North Carolina) 18.09.1948, begr. Oleander Memorial Gardens (Wilmington, New Hanover County, North Carolina), d.v. Josephus Hendricus Franciscus Beukman en Jacobje Kamphorst.

Christiaan, woont mei 1910 Chicago OH, aankomst Ellis Island 27.03.1911 (met de Nieuw Amsterdam uit Rotterdam), en heeft dan als bestemming (friend) Herman Vogel, Castle Hayne NC.

Alida en haar vijf kinderen komen 13.06.1911 op Ellis Island aan met de Noordam vanuit Rotterdam; zij trekken door naar Castle Hayne NC.

Alida woont Wilmington NC (1921), aankomst Ellis Island 26.06.1921 (met de Rijndam uit Rotterdam).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendricus Weijers, geb. Rotterdam 29.06.1899; volgt VIII.b.

2.                  Jacoba Christina Weijers, geb. Rotterdam 30.01.1901, naar USA 1911 (Jacoba Aug. Weyers), tr. Wilmington (New Hanover County, North Carolina) 29.03.1923 Avery Carson Stephens, geb. ca. 1889, z.v. Asbury Stephens en Nancy (Stephens).
Uit dit huwelijk: Willam Carson, geb. Wilmington (New Hanover County, North Carolina) 15.11.1923, overl. Wilmington (New Hanover County, North Carolina) 21.01/05.1949; Johanna Bertha, geb. New Hanover County (North Carolina) 07.03.1926; zoon, geb./overl. Wilmington (New Hanover County, North Carolina) 28.11.1929; Grace Christine, geb. New Hanover County (North Carolina) 09.12.1931; Nancy, geb. New Hanover County (North Carolina) 18.10.1933.

3.                  Christina Jacoba Weijers, geb. Rotterdam 28.11.1902, naar USA 1911 (Aug. J. Weyers).

4.                  Josephus Hendricus Franciscus Weijers, geb. Rotterdam 16.08.1904; volgt VIII.c.

5.                  Christiaan Weijers, geb. Rotterdam 24.12.1905, overl. Rotterdam 18.01.1906.

6.                  Tecla Alida Weijers, geb. Rotterdam 04.08.1910, naar USA 1911 (Tecla A. Weyers).

 


 

VIII.b. Hendricus Weijers, later Henry Weyers, z.v. VII.c, geb. Rotterdam 29.06.1899, naar USA 1911|a|, overl. Wilmington (New Hanover County, North Carolina) 08.12.1969, begr. Oleander Memorial Gardens (Wilmington, New Hanover County, Norh Carolina), tr. voor 1926 Lydia Fountain Long, geb. Columbus County (North Carolina) 16.10.1905, overl. Wilmington (New Hanover County, Norh Carolina) 25.03.1994, begr. Oleander Memorial Gardens (Wilmington, New Hanover County, Norh Carolina), d.v. Haynes Long en Emma Kager.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joseph Henry Frank Weyers, geb. New Hanover County (North Carolina) 09.06.1926, US Navy World War II, overl. Wilmington (New Hanover County) 28.02.1983, begr. Oleander Memorial Gardens (Wilmington, New Hanover County, North Carolina).

 

Noten: |a| Hendikus Weyers.

 


 

VIII.c. Josephus Hendricus Franciscus Weijers, later John Josephus Henry Frank Weyers, John, z.v. VII.c, geb. Rotterdam 16.08.1904, naar USA 1911|a|, overl. USA 1930, begr. Oleander Memorial Gardens (Wilmington, New Hanover County, North Carolina), tr. Wilmington (New Hanover County, North Carolina) 17.07.1924 Pearl Mae Bonham, geb. New Hanover County (North Carolina) 1908, overl. Wilmington (New Hanover County, North Carolina) 03.04.1976, begr. Oleander Memorial Gardens (Wilmington, New Hanover County, North Carolina), d.v. Woody Dock Bonham (1884-1943) en Gussie Eagles (1882-1928).

     PMB tr. 2e Carl Rubin Wills (1900-1965).

Uit dit huwelijk:

1.                  Violet Ruby Weyers, geb. Wilmington (New Hanover County, North Carolina) 19.01.1925, overl. Wilmington (New Hanover County, North Carolina) 09.02.1991, begr. Oleander Memorial Gardens (Wilmington, New Hanover County, North Carolina), tr. A.J. Simmons, overl. voor 1991.

 

Noten: |a| John H.F. Weyers.

 


 

VI.b. Adrianus Weijers, z.v. V.b, geb. Katendrecht 21.06.1841, overl. na 1914, tr. Katendrecht 19.08.1867 Teuntje den Bondt, geb. Pernis 01.03.1841, overl. Pretoria 13.06.1914|a|, d.v. Arie den Bondt en Geertje Meiboom.

Het gezin emigreert naar Zuid-Afrika.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Weijers, geb. Katendrecht 07.01.1868.

2.                  Adriana Johanna Weijers, geb. Katendrecht 09.03.1870.

3.                  Adriana Cornelia Weijers, geb. Katendrecht 27.09.1871.

4.                  Arie Weijers, geb. Katendrecht 28.03.1873, overl. Katendrecht 15.08.1873.

5.                  Johanna Cornelia Weijers, geb. Charlois 21.08.1874.

6.                  Arie Weijers, geb. Charlois 09.09.1876; volgt VII.d.

7.                  levenloze dochter, Charlois 04.08.1878.

8.                  Elizabeth Weijers, geb. Charlois 18.08.1879, overl. Charlois 13.12.1885.

9.                  Johannes Weijers, geb. Charlois 30.08.1881, overl. Zuid-Afrika.

10.              Geertje Weijers, geb. Charlois 05.04.1884.

 

Noten: |a| NRC 09.07.1914 en 10.07.1914.

 


 

VII.d. Arie Weijers, z.v. VI.b, geb. Charlois 09.09.1876, overl. Zuid-Afrika, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adrianus Jacobus Weyers; volgt VIII.d.

2.                  Arie Weyers, overl.

 


 

VIII.d. Adrianus Jacobus Weyers, z.v. VII.d, lidmaat Johannesburg (Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika) 19.10.1937, overl., tr. voor 1940 Anna Maria Schieke, lidmaat Johannesburg (Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika) 19.10.1937.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elizabeth Anthonia Weyers, geb. 24.03.1940, ged. Johannesburg (Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika) 19.05.1940.

2.                  drie zonen.

 


 

VI.c. Marinus Weijers, z.v. V.b, geb. Katendrecht 20.10.1842, overl. Charlois 15.02.1889, tr. Katendrecht 15.07.1864 Pieternella Mes, geb. Charlois 19.06.1841, overl. Charlois 14.07.1891, d.v. Pieter Mes en Maria Slotboom.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Weijers, geb. Katendrecht 11.05.1865, overl. Katendrecht 01.10.1868.

2.                  Maria Weijers, geb. Katendrecht 04.10.1867, overl. Rotterdam 17.09.1944, tr. Charlois 26.06.1890 David Adrianus van Brummelen, geb. Zwijndrecht 27.09.1869, tuinder, overl. na 1944, z.v. Izaak van Brummelen (ca.1841-) en Cornelia de Vries (ca.1844-).
Uit dit huwelijk: Marinus, geb. Charlois 25.03.1891; Pieter Dirk, geb. Charlois 13.03.1892; Izaak, geb. Rotterdam 24.08.1893, overl. Rotterdam 02.01.1894; Cornelia, geb. Charlois 29.12.1894, overl. na 1916; Izaak, geb. Rotterdam 12.03.1896; Pieternella, geb. Rotterdam 14.12.1897, overl. Rotterdam 12.08.1916; Anna Elizabeth, geb. Rotterdam 21.05.1899, overl. Rotterdam 27.11.1918; Dirk Albertus, geb. Rotterdam 10.09.1900, overl. Rotterdam 21.12.1953; Barbara Elisabeth, geb. Rotterdam 16.11.1904; David Adrianus, geb. Rotterdam 14.09.1906; Maria Cornelia, geb. Rotterdam 11.10.1907, overl. Rotterdam 31.07.1908.

3.                  Hendrik Weijers, geb. Katendrecht 03.12.1868; volgt VII.e.

4.                  Cornelia Adriana Weijers, geb. Katendrecht 10.03.1872, overl. Rotterdam 02.01.1934, tr. Rotterdam 10.10.1894 Cornelis van der Steen, geb. Aalsmeer 18.12.1869, overl. Rotterdam 26.12.1934, z.v. Abraham van der Steen en Aaltje de Haan.
Uit dit huwelijk: Abraham Marinus, geb. Rotterdam 06.05.1895, overl. Rotterdam 17.05.1955; Pieternella, geb. Rotterdam 06.10.1897, overl. Delft 02.07.1947; Marinus Abraham, geb. Rotterdam 21.03.1899, overl. Rotterdam 12.05.1954; Cornelis, geb. Rotterdam 23.01.1901, overl. na 1922; Aaltje, geb. Rotterdam 19.05.1902, overl. na 1926; Cornelia Adriana, geb. Rotterdam 26.07.1907.

5.                  Pieter Weijers, geb. Charlois 18.08.1874; volgt VII.f.

6.                  Adriana Cornelia Weijers, geb. Charlois 06.04.1876, overl. Oostvoorne 06.12.1945, tr. Rotterdam 20.11.1895 Willem Drinkwaard, geb. Oud-Alblas 20.03.1871, overl. Rotterdam 16.06.1957, z.v. Cornelis Drinkwaard en Barbara de Krijger.
Uit dit huwelijk: Marinus, geb. Rotterdam 26.11.1896; Barbara, geb. Rotterdam 05.04.1898; Cornelis, geb. Rotterdam 26.06.1900; Pieternella, geb. Rotterdam 11.06.1902, overl. na 1928; Maria, geb. Rotterdam 23.03.1904; Jacoba, geb. Rotterdam 09.01.1911, overl. na 1933.

7.                  Elisabeth Weijers, geb. Charlois 25.03.1878, overl. na 1928, tr. Rotterdam 16.05.1906 Jakobus Schröder, geb. Rotterdam 13.04.1883, overl. Rotterdam 19.09.1928, z.v. Casper Schröder en Dirkje de Bruin.
Uit dit huwelijk: Casper, geb. Rotterdam 25.01.1907, overl. na 1929; Pieternella, geb. Rotterdam 03.09.1909, overl. na 1931; Marinus, geb. Rotterdam 06.03.1911; Cornelis, geb. Rotterdam 02.08.1912, overl. Poortugaal 03.12.1945.

8.                   Leendert Weijers, geb. Charlois 21.10.1880, tr. Rotterdam 05.08.1903 Elizabeth Johanna van Brenkelen, geb. Rotterdam 11.01.1872, d.v. Paulus van Brenkelen en Elizabeth Moulijn.
Kind van Elizabeth Johanna (erkend bij huwelijk in 1897): Elizabeth Johanna van Brenkelen, later Plijnaar, geb. Rotterdam 08.06.1895.
     EJvB tr. 1e Rotterdam 06.01.1897 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 22.01.1902) Bernardus Philippus Plijnaar, geb. ’s-Gravenhage 01.01.1875, overl. Rotterdam 18.10.1952, z.v. Johannes Matthijs Plijnaar en Hendrika Bertina Uvenhoven. Uit dit huwelijk twee kinderen.
     BPP tr. 2e Rotterdam 06.12.1905 (echtsch. ingerschr. Rotterdam 21.01.1909) Maria Catharina van Willigen, geb. Rotterdam 13.04.1866, overl. Rotterdam 03.02.1932, d.v. Cornelis van Willigen en Maria Catharina Mooser; tr. e Petronella Johanna van Schaick.
     MCvW tr. 1e Rotterdam 19.11.1884 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 16.09.1890) Cornelis Johannes Schrauwen, geb. Rotterdam 24.04.1862, overl. Rotterdam 21.04.1910, z.v. Dieles Schrauwen en Adriana Lubruun; tr. 2e Rotterdam 04.10.1893 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 03.02.1905) Cornelis Bontekoe, geb. Hillegersberg 06.04.1864, z.v. Adrianus Bontekoe en Cornelia Maria Ridder; tr. 4e Rotterdam 24.11.1909 Johannes Antonius van der Vall, geb. Rotterdam 20.12.1878, z.v. Johannes Bartholomeus van der Vall en Maria Elizabeth Henrica Verhaeren.
     CJS tr. 2e Rotterdam 30.11.1904 Grada Cornelissen, geb. Elst 23.06.1869, overl. Rotterdam 20.03.1921, d.v. Christiaan Cornelissen, arbeider, en Johanna van Ingen.
     CB tr. 2e Rotterdam 19.04.1905 Johanna Gesina de Wit, geb. Amsterdam ca. 1884, d.v. Theodorus de Wit en Bernardina Johanna Besselink.
     JAvdV tr. 2e Rotterdam 21.04.1937 Adriana Vriens, geb. Woudrichem ca. 1885/1886, overl. Rotterdam 07.11.1959, d.v. Pieter Vriens en Adriana van der Maas.
     AV tr. 1e Rotterdam 24.12.1913 Cornelis Commeren, geb. Made en Drimmelen 27.03.1885, overl. Poortugaal 24.11.1926, z.v. Johannes Commeren en Adriana Anemaat.

9.                  Adrianus Weijers, geb. Charlois 25.03.1883; volgt VII.g.

10.              Barbara Weijers, geb. Charlois 11.04.1885, overl. Rotterdam 25.05.1955, tr. Rotterdam 13.10.1926 Hendrik Lambertus Schoep, geb. Rijssen 13.04.1888, z.v. Hendrik Jan Schoep en Aaltje de Groot.

11.              Marinus Arie Weijers, geb. Charlois 21.02.1888, overl. Rotterdam 11.02.1956, tr. Rotterdam 15.07.1914 Maartje van Herpen, geb. Rotterdam 02.12.1887, overl. na 1956, d.v. Willem Adrianus van Herpen en Adriana Baardman.
Marinus Weyers, geb. Rotterdam 1888, (was al in 1910 in US), aankomst Ellis Island 09.05.1911 (met de Noordam uit Rotterdam), ongehuwd.

 


 

VII.e.  Hendrik Weijers, z.v. VI.c, geb. Katendrecht 03.12.1868, overl. Rotterdam 27.10.1945, tr. 1e Strijen 05.05.1893 Jannetje Schouwenburg, geb. Strijen 11.06.1868, overl. Rotterdam 23.12.1913, d.v. Dirk Schouwenburg en Dirksje Pieterman; tr. 2e Rotterdam 19.08.1925 Cornelia Don, geb. Vlaardingen ca. 1876, overl. Rotterdam 15.09.1926, d.v. Teunis Don en Margaretha Schenk.

Uit het huwelijk Weijers-Schouwenburg:

1.                  Pieternella Weijers, geb. Charlois 25.03.1894, tr. Rotterdam 03.11.1915 Frederik de Vos, geb. Enkhuizen ca. 1894, z.v. Gerrit de Vos en Jantje Roemer.

2.                  Dirk Weijers, geb. Rotterdam 20.02.1896.
= w.s. Dirk Weyers, geb. ca. 1895, aankomst Ellis Island 16.06.1917 (met de Adonis) als bemanningslid.

3.                  Dirksje Weijers, geb. Rotterdam 04.09.1898, tr. Rotterdam 20.12.1916 Pieter Giezen, geb. Vlaardingen ca. 1897, z.v. Willem Frederik Giezen en Sophia van Gijn.
Uit dit huwelijk: Jannetje, geb. Rotterdam ca. 1917, overl. na 1938.

4.                  Marinus Wijers, geb. Rotterdam 14.09.1901, overl. Los Angeles (California) xx.05.1974.
Marinus Weyers, aankomst Ellis Island 01.07.1920 (met de Wynooche) als bemanningslid; aankomst Ellis Island 13.05.1921 (met de Delfina uit Brazilie) als bemanningslid; aankomst Ellis Island 22.05.1923 (met de President Adams, uit London UK) als bemanningslid.

5.                  Cornelis Weijers, geb. Rotterdam 12.11.1902, overl. Rotterdam 19.07.1903.

6.                  Jannetje Weijers, geb. Rotterdam 31.05.1904, overl. Rotterdam 16.07.1985, tr. Rotterdam 23.10.1929 Teunis den Draak, geb. Rotterdam 18.07.1896, overl. xx.01.1970, z.v. Tenis den Draak en Antonia Johanna Kerkum.

7.                  Adriana Weijers, geb. Rotterdam 17.10.1905, overl. na 1980, tr. Rotterdam 03.05.1933 Antonius Jozeph van Biezen, geb. Overschie 26.04.1905, overl. Rotterdam xx.05.1980|a|, z.v. Johannes van Biezen en Wilhelmina van Eijk.

8.                  Cornelis Weijers, geb. Rotterdam 23.10.1907; volgt VIII.e.

9.                  Maria Weijers, geb. Rotterdam 31.03.1910, tr. Rotterdam 05.04.1933 Lourens Draër, geb. Rotterdam 30.03.1905, overl. Rotterdam 26.01.1976, z.v. Johannes Bernardus Draër (1883-1956) en Maria Johanna Augustijn (1883-1906).
Uit dit huwelijk: Maria Johanna, geb. 1934.

 

Noten: |a| Het vrije volk 03.06.1980.

 


 

VIII.e. Cornelis Weijers, z.v. VII.e, geb. Rotterdam 23.10.1907, overl. Schiedam 17.06.1953|a|, tr. Rotterdam 26.04.1933 Ietje de Winkel, geb. Rotterdam 03.02.1911, d.v. Eeuwe de Winkel en Bastiaantje Molendijk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Weijers, geb. Rotterdam ca. 1935, overl. Rotterdam 26.04.1936.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1953.

 


 

VII.f. Pieter Weijers, z.v. VI.c, geb. Charlois 18.08.1874, overl. Rotterdam 09.04.1957, tr. Dubbeldam 31.07.1902 Maria Mookhoek, geb. Dubbeldam 28.05.1875, overl. Fijnaart en Heijningen 29.07.1969, d.v. Bastiaan Mookhoek en Cornelia de Bruijn.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marinus Weijers, geb. Rotterdam 18.04.1903.

 


 

VII.g. Adrianus Weijers, z.v. VI.c, geb. Charlois 25.03.1883, tr. Rotterdam 07.08.1907 Huibertje Christina van de Velde, geb. Rotterdam 08.10.1885, overl. Bergen op Zoom 31.07.1967, d.v. Bastiaan van de Velde en Huibertje van der Zalm.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieternella Weijers, geb. Rotterdam 05.05.1908, tr. Rotterdam xx.03.1939|a| Carel van Deutekom, geb. Rotterdam 08.10.1909, z.v. Jan Hendrik vanDeutekom en Clasina Pieternella Mirrer.
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Rotterdam 18.08.1944.

2.                  Jan Weijers, geb. Rotterdam 22.03.1912.

 

Noten: |a| De Maasbode 16.03.1939.

 


 

V.c. Adrianus Weijers, z.v. IV.b, geb. Zuid-Beijerland 18.04.1812, overl. Katendrecht 11.01.1863, tr. Katendrecht 08.02.1850 Cornelia Lems, ged. Rotterdam (rk) 01.01.1810, overl. Charlois 03.04.1894, d.v. Arie Lems en Cornelis Kamperse.

     CL tr. 1e Katendrecht 05.11.1834 Hendrik Weijers (ca.1810-1848), Adrianus’ oudere broer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Cornelia Weijers, geb. Katendrecht 23.11.1850, overl. Rotterdam 21.07.1932, tr. Charlois 05.02.1875 Willem Johannes Selle, geb. Rhoon 21.06.1842, overl. Rotterdam 20.05.1920, z.v. Jan Selle en Neeltje Willemsdr den Otter.
Uit dit huwelijk: Adrianus, geb. Heinenoord ca. 1876, overl. Rotterdam 08.01.1898;  Jan, geb. Charlois 12.02.1879, overl. Rotterdam 25.09.1954; Neeltje, geb. Charlois 19.10.1882, overl. na 1911; Elizabeth Maria, geb. Charlois 04.07.1886, overl. na 1910; Willem Johannes, geb. Charlois 22.02.1890, overl. Rotterdam 28.08.1946.

 


 

IV.c.  Bastiaan Weijers, z.v. III.b, geb. Zuid-Beijerland 29.07.1780, ged. Zuid-Beijerland 30.07.1780, timmerman, kerkmeester (1820-1821), diaken (1825-1827), ouderling (1835-1841), overl. Zuid-Beijerland 26.11.1847, tr. Zuid-Beijerland 03.03.1813 Zijgje van Ham, ook Sijgje, geb. Zuid-Beijerland 16.12.1790, ged. Zuid-Beijerland 19.12.1790, overl. Zuid-Beijerland 04.08.1866, d.v. David van Ham (1760-1811) en Maaike Stolk (1751-1811).

Uit dit huwelijk:

1.                  David Weijers, geb. Zuid-Beijerland 30.12.1813, overl. Zuid-Beijerland 04.01.1814|a|.

2.                  Adrianus Weijers, geb. Zuid-Beijerland 18.12.1814; volgt V.d.

3.                  David Weijers, geb. Zuid-Beijerland 08.08.1816, overl. Zuid-Beijerland 02.09.1816.

4.                  Maaike Weijers, Maartje, geb. Zuid-Beijerland 09.02.1818, overl. Zuid-Beijerland 10.08.1819.

5.                  David Weijers, geb. Zuid-Beijerland 05.01.1821; volgt V.e.

6.                  Arie Weijers, geb. Zuid-Beijerland 20.07.1824, overl. Zuid-Beijerland 11.09.1890, tr. Zuid-Beijerland 07.06.1867 (met dispensatie) Maria de Zeeuw, weduwe van Adrianus Weijers; geen kinderen.

 

Noten: |a| akte no.2 d.d. 10.03.1814.

 


 

V.d.  Adrianus Weijers, z.v. IV.c, geb. Zuid-Beijerland 18.12.1814, timmerman, overl. Zuid-Beijerland 12.10.1865, tr. Zuid-Beijerland 25.06.1841 Maria de Zeeuw, geb. Zuid-Beijerland 09.11.1820, overl. Zuid-Beijerland 08.03.1868, d.v. Arie de Zeeuw (1776-1834) en Arijaantjen van Gorp (1786-1857).

     MdZ tr. 2e Arie Weijers, broer van Adrianus Weijers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bastiaan Weijers, geb. Zuid-Beijerland 1841; volgt VI.d.

2.                  Adriaantje Weijers, geb. Zuid-Beijerland 21.09.1843, overl. Numansdorp 13.07.1895, tr. Klaaswaal 18.10.1866 Leendert van der Linden, geb. Klaaswaal 02.06.1848, overl. Rotterdam 19.01.1898|b|, z.v. Klaas van der Linden en Anna van Pel.
Uit dit huwelijk: Anna, geb. Klaaswaal 28.10.1866, overl. Rotterdam 05.07.1934; Maria, geb. Klaaswaal 07.11.1868, overl. Klaaswaal 31.12.1943; Adriana, geb. ca. 1871, overl. Klaaswaal 19.06.1871; Adrianus, geb. Klaaswaal 21.04.1871, w.s. jonggestorven; Adriaantje, geb. Klaaswaal 09.04.1872, overl. Mijnsheerenland 06.04.1942; Sijgje, geb. Klaaswaal 15.09.1874, overl. Mijnsheerenland 21.09.1945; Adrianus, geb. Klaaswaal 22.04.1877, overl. Klaaswaal 20.07.1877; Adrianus, geb. Klaaswaal 09.06.1880, overl. Klaaswaal 12.08.1880; Adrianus, geb. Klaaswaal 17.05.1881, overl. Klaaswaal 03.07.1881; Adrianus, geb. Klaaswaal 19.06.1882, overl. Klaaswaal 22.01.1883; Maaike, geb. Klaaswaal 07.07.1883.

3.                  Sijgje Weijers, geb. Zuid-Beijerland 04.09.1845, overl. Zuid-Beijerland 21.11.1918, tr. Zuid-Beijerland 09.05.1873 Arie Johannes Snijders, geb. Zuid-Beijerland 10.09.1845, overl. Zuid-Beijerland 05.11.1919, z.v. Arie Snijders en Elizabeth van der Wulp.
Uit dit huwelijk: Arie, geb. Zuid-Beijerland 17.03.1874, overl. Zuid-Beijerland 01.10.1874; Maria, geb. Zuid-Beijerland 10.02.1876.

4.                  Arie Weijers, geb. Zuid-Beijerland 31.08.1848; volgt VI.e.

5.                  David Weijers, geb. Zuid-Beijerland 18.09.1850; volgt VI.f.

6.                  Frans Weijers, geb. Zuid-Beijerland 04.03.1853; volgt VI.g.

7.                  Maria Weijers, geb. Zuid-Beijerland 07.11.1855, overl. tussen 1900 en 1945, tr. Zuid-Beijerland 27.04.1877|a| Leendert van ’t Hof, geb. Klaaswaal 07.01.1853, overl. tussen 1900 en 1945, z.v. Aart van ’t Hof en Neeltje Bijl.
Uit dit huwelijk: Aart Jan, geb. Zuid-Beijerland 13.05.1878, overl. Zeist 14.11.1958; Adrianus Leendert, geb. Klaaswaal 22.07.1880; Neeltje Maria, geb. Schiedam 08.01.1883; Bastiaan, geb. Schiedam 13.12.1885, overl. Gouda 15.05.1945; Maria Neeltje, geb. Schiedam 19.07.1888; Matthijs, geb. Schiedam 31.01.1891; Adriana, geb. Schiedam 02.02.1894, overl. Schiedam 12.02.1894; Jan, geb. Schiedam 02.02.1894, overl. Schiedam 17.02.1894; Adriaantje, geb. Schiedam 27.02.1896;  Arie, geb. Schiedam 16.03.1899, overl. Schiedam 30.04.1899; Leigje, geb. Schiedam 14.11.1900.

8.                  Matthijs Weijers, geb. Zuid-Beijerland 19.02.1859, overl. Zuid-Beijerland 25.02.1886.

9.                  Maaike Weijers, geb. Zuid-Beijerland 22.10.1862, overl. Zuid-Beijerland 17.07.1863.

 

Noten: |a| voogd Bastiaan Weijers, toeziend voogd Matthijs de Zeeuw (huw.akte Zuid-Beijerland 1877 no.8); |b| ook overl.akte Numansdorp 1898 no.5.

 


 

VI.d. Bastiaan Weijers, z.v. V.d, geb. Zuid-Beijerland 31.08.1841, overl. Zuid-Beijerland 06.02.1926, tr. Zuid-Beijerland 10.04.1868 Geertje de Penning, geb. Mijnsheerenland 03.12.1845, overl. Zuid-Beijerland 29.10.1933, d.v. Gerrit de Penning en Maria Bijl.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Zuid-Beijerland 15.08.1868|b|.

2.                  Adrianus Weijers, geb. Zuid-Beijerland 05.09.1869, overl. Bergen op Zoom 27.04.1936|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zuid-Beijerland 1936 no.13; |b| per abuis de Koning (GenLias, overl.akte Zuid-Beijerland 1868 no.53).

 


 

VI.e. Arie Weijers, z.v. V.d, geb. Zuid-Beijerland 30.04.1848, overl. Zuid-Beijerland 11.10.1922, tr. Zuid-Beijerland 02.11.1877 Johanna Jacoba van Schelven, geb. Zuid-Beijerland 05.06.1848, overl. Zuid-Beijerland 16.06.1922, d.v. Adrianus van Schelven (1815-1896) en Agnieta Maria Kimmel (1820-1888).

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Weijers, geb. Zuid-Beijerland 07.08.1878, overl. Hilversum 25.05.1959, tr. Zuid-Beijerland 26.05.1904 Johannes Pieter Heblij, geb. Ter Aar 15.11.1875, schoolhoofd te Leimuiden (1925), overl. Leiden 20.01.1929|a|, z.v. Hendrik Johannes Heblij en Lijntje Kammeraat.
Uit dit huwelijk: Johanna Jacoba, geb. Zevenbergen 14.03.1905, overl. na 1925.

2.                  Angenita Maria Weijers, geb. Zuid-Beijerland 11.02.1881.

3.                  Adrianus Weijers, geb. Zuid-Beijerland 14.10.1882; volgt VII.h.

4.                  Jannetje Weijers, geb. Zuid-Beijerland 06.10.1884.

5.                  Adriana Weijers, geb. Zuid-Beijerland 07.07.1888.

 

Noten: |a| overl.akte Leimuiden 1929 no.1.

 


 

VII.h. Adrianus Weijers, z.v. VI.e, geb. Zuid-Beijerland 14.10.1882, huwelijksgetuige Leimuiden 09.04.1925|a|, timmerman (1925), tr. Zuid-Beijerland 24.04.1919 Elisabeth Cornelia Vos, geb. Rotterdam 19.10.1889, d.v. Elisabeth Cornelia Vos.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adrianus Eliza Weijers, geb. ca. 1924, overl. Zuid‑Beijerland 04.06.1924.

 

Noten: |a| huwelijk dochter Johanna Jacoba van zus Maria.

 


 

VI.f. David Weijers, z.v. V.d, geb. Zuid-Beijerland 18.09.1850, overl. Zuid-Beijerland 02.12.1926, tr. Zuid-Beijerland 24.04.1874 Kommertje Saarloos, geb. Goudswaard 13.12.1849, overl. Rotterdam 14.12.1939, d.v. Leendert Saarloos en Aria Hoogwerf.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adrianus Weijers, geb. Zuid-Beijerland 23.10.1874, overl. Zuid-Beijerland 11.11.1874.

2.                  Adrianus Weijers, geb. Zuid-Beijerland 20.01.1877; volgt VII.i.

 


 

VII.i. Adrianus Weijers, z.v. VI.f, geb. Zuid-Beijerland 20.01.1877, stationschef (1903,1915), overl. Rotterdam 24.02.1953|b|, tr. Zuid-Beijerland 10.10.1902 Cornelia Andeweg, geb. Zuid-Beijerland 07.07.1879, d.v. Gerrit Andeweg en Elisabeth Anna Marcus.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elizabeth Anna Kommertje Weijers, geb. Zierikzee 21.10.1903, overl. Klaaswaal 24.09.1948|a|, tr. Rotterdam 17.07.1930 Philippus Visser, geb. Rotterdam 04.06.1904, overl. Rotterdam 21.03.1964, z.v. Izaak Visser (1867-1953) en Adriana Sara Visser (1867-1939).

2.                  David Gerrit Weijers, geb. Rotterdam 29.06.1909.

3.                  Joost Gerrit Weijers, geb. Rotterdam 06.10.1915, overl. Rotterdam 30.01.1954, tr. Jaantje Ouwens.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam 1948 no.633; |b| wonende te Klaaswaal.

 


 

VI.g.  Frans Weijers, z.v. V.d, geb. Zuid-Beijerland 04.03.1853, timmerman, overl. Rotterdam 27.02.1930|b|, tr. Zuid-Beijerland 15.10.1876|a| Stijntje Oprel, geb. Nieuw-Beijerland 05.06.1857, overl. Zuid-Beijerland 23.05.1935, d.v. Jacob Oprel (1836-1878) en Neeltje Volkert (1839-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Adrianus Weijers, geb. Zuid-Beijerland 09.04.1877, overl. Zuid-Beijerland 15.05.1879.

2.                  Jakob Weijers, geb. Zuid-Beijerland 03.06.1878, overl. Zuid-Beijerland 06.08.1878.

3.                  Maria Weijers, geb. Zuid-Beijerland 15.03.1880.

4.                  Neeltje Weijers, geb. Zuid-Beijerland 13.12.1881, overl. Zuid-Beijerland 11.08.1945, tr. Zuid-Beijerland 01.09.1906 Jan Baan, geb. Zuid-Beijerland 25.09.1885, overl. Zuid-Beijerland 08.04.1938, z.v. Jan Baan en Willempje Verwijs.

5.                  Adrianus Weijers, geb. Zuid-Beijerland 16.01.1883, overl. na 1950, tr. Zuid-Beijerland 14.06.1917 Wouterina Elizabeth Spaan, geb. Zuid-Beijerland 23.09.1889, overl. Zuid-Beijerland 08.04.1950, d.v. Jan Spaan en Maria Verwijs.

6.                  Stijntje Weijers, geb. Zuid Beijerland 31.01.1885, overl. Zuid-Beijerland 28.06.1886.

7.                  Jacob Weijers, geb. Zuid-Beijerland 25.01.1886; volgt VII.j.

8.                  Stijtje Weijers, geb. Zuid-Beijerland 18.03.1887, overl. Zuid-Beijerland 01.03.1889.

9.                  Arie Weijers, geb. Zuid-Beijerland 27.05.1889, overl. Zuid-Beijerland 28.05.1889.

10.              Bastiaan Weijers, geb. Zuid-Beijerland 25.04.1888; volgt VII.k.

11.              Stijntje Weijers, geb. Zuid-Beijerland 30.05.1890, overl. Zuid-Beijerland 13.06.1890.

12.              Arie Weijers, geb. Zuid-Beijerland 21.04.1891; volgt VII.l.

13.              David Weijers, geb. Zuid-Beijerland 05.06.1892, overl. Zuid-Beijerland 11.05.1893.

14.              David Weijers, geb. Zuid-Beijerland 16.07.1893, overl. Zuid-Beijerland 15.09.1893.

15.              David Weijers, geb. Zuid-Beijerland 04.12.1894, overl. na 1969, tr. Numansdorp 10.03.1921 Geesje Neeltje ’t Hooft, geb. Numansdorp 21.03.1893, overl. Loosduinen (Psychiatrisch ziekenhuis) 26.12.1969, d.v. Jan ’t Hooft en Hillechien Valkman.

16.              Matthijs Weijers, geb. Zuid-Beijerland 21.10.1896, overl. Zuid-Beijerland 12.11.1896.

17.              Matthijs Weijers, geb. Zuid-Beijerland 15.12.1897, overl. Zuid-Beijerland 26.02.1898.

18.              Francina Weijers, geb. Zuid-Beijerland 08.11.1899.

19.              Stijntje Weijers, geb. Zuid-Beijerland 28.12.1900.

20.              Matthijs Weijers, geb. Zuid-Beijerland 02.09.1904 (akte), overl. Zuid-Beijerland 17.09.1904.

 

Noten: |a| 15.09 (huw.akte Zuid-Beijerland 1876 no.15, GenLias); |b| ook overl.akte Zuid-Beijerland 1930 no.6.

 


 

VII.j. Jacob Weijers, z.v. VI.g, geb. Zuid-Beijerland 25.01.1886, tr. Zuid-Beijerland 24.05.1917 Neeltje Visser, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 21.01.1889, d.v. Leendert Visser en Adriana de Bruin.

Uit dit huwelijk:

1.                  Leendert Weijers, geb. Zuid-Beijerland 01.07.1918, overl. Numansdorp 20.07.1989, tr. Maria den Hartigh, geb. ca. 1919, w.s. geb. Nieuw-Beijerland 02.05.1918 (akte), overl. Numansdorp 15.04.2011, begr. Numansdorp 20.04.2011, d.v. Pieter den Hartigh (1884-1950) en Anna Schenk (1891-).
Uit dit huwelijk kinderen.

 

Bronnen: Rootsweb-Pieter Verhagen (p.verhagenATiname.com) en Website Genealogy den Hartigh.

 


 

VII.k. Bastiaan Weijers, z.v. VI.g, geb. Zuid-Beijerland 25.04.1888, tr. Zuid-Beijerland 10.03.1910 Maaike Weij, geb. Zuid-Beijerland 04.11.1890, d.v. Jacob Weij en Neeltje Veldhoen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Frans Weijers, geb. Zuid-Beijerland ca. 1911, tr. Oud-Beijerland 02.04.1931 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 24.03.1947) Fransientje Mourits, geb. Oud-Beijerland ca. 1914, d.v. Jan Mourits en Annetje Weeda.

 


 

VII.l.  Arie Weijers, z.v. VI.g, geb. Zuid-Beijerland 21.04.1891, timmerman, wagenmaker bij de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, overl. Rotterdam 16.07.1962, tr. Numansdorp 15.06.1917|a| en tr. Rotterdam 23.12.1936|b| Maria Kranendonk, geb. Geervliet 04.10.1895, overl. Rotterdam 23.12.1973, d.v. Pieter Kranendonk (1864-1945) en Wilhelmina Quivooij (1868-1917).

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Weijers, geb. Rotterdam ca. 1919, overl. na 1938, tr. Rotterdam 13.05.1936 Cornelis Guis, geb. Rotterdam 20.07.1917, overl. Rotterdam 11.09.1938, begr. Charlois, z.v. Arie Guis en Adriana Brusselman.

2.                  Stijntje Weijers, geb. Rotterdam 23.06.1927, coupeuse en chef-tekenkamer van een dames/confectiebedrijf te Rotterdam, tr. Rotterdam 20.02.1952 Pieter Cornelis Sigmond, geb. Rotterdam 25.05.1927, commercieel medewerker van een tank-opslagbedrijf, z.v. Cornelis Sigmond (1895-1974) en Geertruida Cornelia Geluk (1895-1967).
Uit dit huwelijk: Cornelis Sigmond, geb. Rotterdam 10.09.1953, bouwkundig ingenieur, medeeigenaar van tekenbureau, genealogisch publicist.

 

Noten: |a| huw.akte Numansdorp 1917 no.26 {geen kanttekening over echtscheiding}; |b| niet beschikbaar bij zoekakten.nl (mrt’17).

 


 

V.e.  David Weijers, z.v. IV.c, geb. Zuid-Beijerland 05.01.1821, overl. Zuid-Beijerland 21.02.1885, tr. Zuid-Beijerland 06.05.1853|a| Susanna Appeldoorn, geb. Zuid-Beijerland 21.07.1827, overl. Zuid-Beijerland 05.11.1875, d.v. Hendrik Appeldoorn en Adriaantje van Tienderen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bastiaan Weijers, geb. Zuid-Beijerland 30.06.1853, overl. Zuid-Beijerland 24.05.1860.

2.                  Adriaantje Weijers, geb. Zuid-Beijerland 27.11.1855, overl. Zuid-Beijerland 12.08.1875.

3.                  Sijgje Weijers, geb. Zuid-Beijerland 20.12.1858, overl. Rotterdam 24.02.1926, tr. Zuid-Beijerland 02.02.1883 Cornelis Baan, geb. Fijnaart 13.10.1856, overl. Rotterdam 18.01.1927, z.v. Pieter Baan en Maria van den Berg.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Zuid-Beijerland 14.06.1884; David, geb. Gouda ca. 1886, overl. na 1905; Pieter, geb. Gouda ca. 1887/1888, overl. Rotterdam 12.11.1918; Teunis, geb. Rotterdam 05.08.1888, overl. Rotterdam 09.02.1890; Teunis, geb. Rotterdam 14.03.1890, overl. Rotterdam 07.10.1954; levenloze zoon, Rotterdam 30.09.1891; Dingeman, geb. Rotterdam 23.10.1892, overl. Rotterdam 24.03.1915; Susanna, geb. Rotterdam 02.03.1894, overl. Rotterdam 12.09.1916; Leendert, geb. Rotterdam 16.01.1896; Jan, geb. Rotterdam 27.12.1898, overl. Rotterdam 31.12.1899; Hendrik, geb. Rotterdam 18.08.1900, overl. Rotterdam 07.09.1900.

4.                  Bastiaan Weijers, geb. Zuid-Beijerland 18.08.1862, overl. Zuid-Beijerland 29.11.1865.

5.                  Hendrik Weijers, geb. Zuid-Beijerland 17.04.1865, overl. Zuid-Beijerland 25.12.1865.

 

Noten: |a| moeder bruidegom Sijgje van Stam (huw.akte Zuid-Beijerland 1865 no.9, GenLias).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers