Familie Weijers (157)

 

(Zeddam)

 

Het betreft de nazaten van Hendrik Wijers en Anna van Haag te Zeddam.

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van mw. Y. Witsenburg. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien april 2022)

 


 

I.Hendrik Wijers, j.m. uyt Vinkwijk onder Zeddam, timmerman, overl. Zeddam 17.11.1769/1764, tr. Zeddam 09.05.1751 Anna van Haag, j.d. uyt Griet, doopgetuige Zeddam (rk) 02.08.1751 en 27.02.1758, overl. Elten 06.09.1783. [Zeddam no.58 (1751-1760)|d|]

†††† AvH tr. 2e Zeddam 22.07.1770 Jan Schut, j.m. uyt Netterden, overl. na 1783.

†††† JS tr. 2e Zeddam 06.06.1784 Harmina Willemsen.

†††† HW tr. 1e voor 1784 Albart van Remmen, uit Vinkwijk, overl. voor 1784.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willemina Wijers, ged. Zeddam (rk) 10.03.1752, overl. Bergh (Zeddam) 28.09.1832|c|, tr. Zeddam 02.12.1792|c| Henricus Baakman, ged. Zeddam 27.03.1752, overl. Zeddam 04.01.1808. [Zeddam no.40 (1832)]
Uit dit huwelijk: Joanna, geb. 1795, overl. Zeddam (Bergh) 07.12.1860.

2.                  Bernardina Wijers, ged. Zeddam 10.03.1753, doopgetuige Didam (rk) 08.03.1807, overl. Zeddam (Bergh) 12.01.1832|f|, tr. Zeddam 31.08.1794 Henricus Kelderman, ged. Keller (Zeddam) 06.02.1762, dagloner, overl. Zeddam 17.04.1821.
Uit dit huwelijk: Henricus Mathias, geb. Zeddam 1795, overl. 1865; Theodorus, geb. Bergh ca. 1799, overl. Vinkwijk (Bergh) 30.03.1870.

3.                  Lambertus Wijers, geb. Zeddam 1754; volgt II.a.

4.                  Wilhelmus Wijers, geb. Zeddam 1757; volgt II.b.

5.                  Catharina Weijers, ged. Zeddam (rk) 09.03.1761, overl. Didam 18.08.1826|e|, tr. voor 1803 Matthijs Wijnen/Wienden, dagloner (1826), overl. Didam 23.12.1830, z.v. NN en NN.
Uit dit huwelijk: Antonius Wienden, ged. Didam(rk) 28.11.1803, overl. Baarlo (Maasbree) 13.08.1888; Lambertus Wiening, ged. Didam(rk) 08.03.1807|g|.

6.                  Henrica Wijers, ged. Zeddam (rk) 04.01.1763.

7.                  Andreas Wijers, ged. Zeddam (rk) 22.09.1764.

8.                  Wenceslaus Wijers, ged. Zeddam (rk) 13.08.1766.
= w.s. Wessel Weijers, geb. Zeddam ca. 1768 (50 jaar oud), timmerman (1818), overl. Zevenaar 08.06.1818|h|, tr. Zevenaar (rk) 05.08.1794 Hendrina de Lugt, overl. na 1818.
†††† HdL tr. 1e voor 1788 Jacobus Kersten, overl. tussen 1792 en 1794.

 

Noten: |c| Zeddam no.552 {WW gewoond laatst te Arnhem; ds. D. v.d. Berg}; |c| bij overlijden in 1832: Berendina!; |d| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.484; |e| overl.akte Didam 1826 no.46 {oud 68 jaar; echtgenoot Matthijs Wijnen; moeder Anna van Haag}; |f| overl.akte Bergh 1832 no.7 (GenLias) {moeder Anna van Staag}; |g| get. Bart Weijers {oom} en Bernardina Weijers {tante} (inv.469 f.48); |h| overl.akte Zevenaar 1818 no.39 (ouders niet vermeld).

Bron: Kwartierstaat van mw G.J.P.C.G. Verheijen. Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant (GTOB), 2(4), oktober 1987, pp. 169-175; aanvullingen/correcties: GTOB 3(1), januari 1988, pp. 52-53.

Aangevuld/gecorrigeerd t.o.v. Verheijen: huwelijk met Van Remmen, de attestatie, Haag i.p.v. Van Haag; huwelijk met Schut, Willemina i.p.v. Bernardina.

 


 

II.a.Lambertus Wijers, Bart(holomeus), z.v. I, ged. Zeddam 16.05.1754, doopgetuige Didam(rk) 08.03.1807, Ďjournalierí (1811)|f|, timmerman (1811,1814), overl. Zeddam 19.01.1814, tr. Zeddam 20.04.1788 [Zeddam no.440] Johanna Wolsing, geb. 1762, j.d. uyt Stokkum onder Zeddam, overl. 17.11.1819. [Zeddam no.55 (1786-1812|c|,1814,1817|d|)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrica Weijers, ged. Zeddam 21.09.1788, dienstmeid te Zeddam (1815), overl. Ambt Almelo 23.10.1878|e|, tr. Zeddam 11.05.1815 Berend Hendrik Wiltink, geb. Aalten 04.03.1777, ged. Aalten (Kruiskapel) 05.03.1777, kleermaker te Zeddam (1815), overl. Zeddam (Bergh) 06.12.1855|g|, z.v. Jan Berend Wiltink, daghuurder te Bredevoort, en Joanna Geessink (-1805).
Uit dit huwelijk: Lambertus, geb. Zeddam (Bergh) 01.10.1815, schoolonderwijzer (1852), tapper (1881), overl. Ambt Almelo 04.07.1881.

2.                  Anna Weijers, ged. Zeddam 29.07.1790, dienstdoende in Zeddam (1811), dagloonster (1825), overl. Etten (Gendringen) 12.01.1865, tr. 1e ís-Heerenberg 17.09.1811 Giesbert Giesbers, ged. Elten 24.01.1787, bouwknegt (1811), dagloner (1820), overl. Etten (Gendringen) 16.05.1820, z.v. Arend Giesbers, daghuurder, en Elisabeth BŲnk; tr. 2e Gendringen 18.11.1824 Hendrik Bluemer, geb. Bergh ca. 1785, dagloner (1832,1850), overl. Etten (Gendringen) 17.04.1850, z.v. Hendrik Bluemer en Dersken Meijsen.
Uit het huwelijk Giesbers-Weijers: Aleida, geb. Etten 16.09.1814, overl. Etten (Gendringen) 04.01.1879; Bartjen, geb. Gendringen ca. 1818, overl. Etten (Gendringen) 28.02.1825.
Uit het huwelijk Bluemer-Weijers: Gijsbertus, geb. Etten (Gendringen) 14.11.1825, overl. Gendringen 15.07.1916; Hendrika, geb. Etten (Gendringen) 03.08.1828, overl. Etten (Gendringen) 27.04.1832.

3.                  Joannes Weijers, geb. Zeddam 1792; volgt III.a.

4.                  Theodora Weijers, ged. Zeddam 17.11.1794 of 07.11.1794|a|, overl. ís-Heerenberg (Bergh) 13.11.1851, tr. ís-Heerenberg 02.07.1825 Wilhelmus Botzen, Willem, geb. Bergh 14.08.1793, ged. Bergh 19.08.1793, kleermaker (1825), koster (1832,1835,1851), overl. ís-Heerenberg (Bergh) 17.04.1863, z.v. Reinerus Botzen, koster, en Antonetta Knuizelaar. [ís-Heerenberg no.64 (1851); ís-Heerenberg T.22-BR.89 (1837-1854)|b|]
Uit dit huwelijk: Lambertus Reinirus, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 18.03.1828, overl. ís-Heerenberg (Bergh) 30.07.1908; Reinerus Gerhardus, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 31.07.1831, overl. Bergh05.02.1832; Elisabeth Grada Johanna, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 16.05.1834, overl. Bergh 10.03.1835; Reinirus Johannes Bernardus, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 28.01.1836.

5.                  Henricus Weijers, geb. Zeddam 1798; volgt III.b.

6.                  Bernardus Weijers, geb. Zeddam 1800; volgt III.c.

7.                  Alewijnus Weijers, ged. 29.11.1803.

 

Noten: |a| volgens overzicht J.P. Weijers te Zeddam; |b| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.439; |c||d| ibidem, p.483; |e| volgens overlijdensakte 94 jaar; een van de aangevers is Lefert Lohuis, 63 jaar (overl.akte Ambt Almelo 1878 no.137); |f| Registre civique Zeddam 1811; |g| overledene Bernardus Wilting.

 


 

III.a.Joannes Weijers, Jan, z.v. II.a, ged. Zeddam 30.09.1792|m| of 30.12.1792|d|, Ďcharpentierí (1811), timmerman (1820, 1828|j|,1848), voor militaire dienst no.16 geloot en niet opgeroepen (1813)|b|, overl. Bergh 24.08.1848|k|, tr. Zeddam 15.05.1818|i| Bernarda Harmsen, Berendina, ook Hermse|l|, geb. Gendringen/Elten 19.02.1786 of 04.02.1788|e|, dienstmeid (1818), overl. Zeddam 26.11.1847, d.v. Hermanus Harmsen en Harmina Ticheloven|a|. [Zeddam no.55 (1830-1848)|h|]

Signalement van Joannes Weijers voor de Nationale Militie in 1813|b|: lengte: 5 voet 3 duim; aangezigt: rond; voorhoofd: rond; oogen: blaauw; neus: gewoon; mond: gewoon; kin: rond; haar: blond; wenkbraauwen: ros; merkbare teekenen: een lidteken van een snede op de linkerwang.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bartholomeus Weijers, geb. Zeddam 22.02.1819; volgt IV.a.

2.                  Hermanus Weijers, geb. Zeddam 02.12.1820.

3.                  Hermanus Weijers, geb. Bergh 13.11.1821; volgt IV.b.

4.                  Johanna Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 05.01.1824|f| of 18.09.1823|c|, overl. Bergh 01.12.1864, tr. 1e Stad Doetinchem 01.05.1847 Jacobus Martens, geb. Stad Doetinchem 25.10.1812, kuiper (1860,1863), overl. Zeddam (Bergh) 03.08.1860, z.v. Hendrik Martens en Aaltjen Lenting; tr. 2e Bergh 06.07.1861 Hendrik Verstege, geb. Gendringen 12.08.1831, kleermaker, overl. Vinkwijk (Bergh) 06.05.1886, z.v. Derk Jan Verstege, kleermaker, en Antoinetta Derksen (-1852).
Uit het huwelijk Martens-Weijers: Aleida Berendina, geb. Zeddam (Bergh) 23.05.1848; Berendina Maria, geb. Zeddam (Bergh) 02.07.1850; Henricus Johannes, geb. Zeddam (Bergh) 30.03.1852; Mechelina Johanna, geb. Zeddam (Bergh) 31.10.1856, overl. Zeddam (Bergh) 22.08.1859|n|.
†††† HV tr. 2e Bergh 14.05.1866 Johanna ten Holt, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 22.08.1834, overl. Vinkwijk (Bergh) 23.12.1883, d.v. Everhardus ten Holt en Christina Meurs.

5.                  Willemina/Harmina Weijers|g|, geb. Bergh 24.03.1827, overl. Bergh 02.08.1828.

6.                  Hermina Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 27.08.1829, dienstbode (1867), overl. ís-Gravenhage 13.02.1907, tr. ís-Gravenhage 21.08.1867 Matthijs Schuijn, geb. Warmond 12.12.1837, timmerman (1867), overl. ís-Gravenhage 11.10.1916, begr. ís-Gravenhage 14.10.1916, z.v. Pieter Schuijn (-1879) en Gerritje van Es (-na1879).
Uit dit huwelijk: Gerardina Maria, geb. ís-Gravenhage 16.06.1868; Barendina Maria, geb. ís-Gravenhage 21.11.1869.
†††† MS tr. 2e ís-Gravenhage 09.10.1907 Johanna Catharina de Haan, geb. Arnhem 10.03.1869, overl. na 1916, d.v. Gerrit de Haan, bakker, en Anna Wentholt.

 

Noten: |a| bij doop Bartholomeus (1819): Hermijn Tiggeloven; |b| verklaring 24.04.1818 bij huw.bijln Zeddam 1818 akte 6; |c||d||e| volgens overzicht J.P. Weijers te Zeddam; |f| geb.akte Bergh 1824 no.2; |g| Willemina bij geboorte (akte no.28), Harmina bij overlijden {4 maanden oud}; |h| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.483; |i| ouders van Jan: Bartholomeus Weijers en Joanna Wolting; |j| A.G. van Dalen, Gilden en schutterijen in de graafschap Bergh (1971), p.134; |k| echtgenote Hermse (overl.akte Bergh 1848 no.133); |l| overl.akte Bergh 1847 no.133; |m| ook in Registre Civique Zeddam 1811; |n| Ďoud een jaar en ruim negen maandení (overl.akte Bergh 1859 no.91) {dat lijkt 2 jr 9 mnd te moeten zijn}.

 


 

IV.a.Bartholomeus Weijers, z.v. III.a, geb. Zeddam (Bergh) 22.02.1819, timmermansknecht (1839), timmerman (1866,1878), overl. Zeddam (Bergh) 05.04.1897, tr. 1e Duiven 11.10.1839 Gerarda Hofs, Grada, ook Hoffs, geb. Groessen (Duiven) 21.03.1806, arbeidster (1839), overl. Zeddam (Bergh) 11.06.1877, d.v. Barteld Hofs en Christina van Leuffen; tr. 2e Bergh 02.07.1878 Geertruid Kolenbrander, geb. Gendringen 27.10.1832, overl. Zeddam (Bergh) 27.02.1896, d.v. Derk Jan Kolenbrander en Grada Loverink. [Zeddam no.55 (1850-1897)|a|]

†††† GK tr. 1e Gendringen 13.05.1857 Bernardus Lanke, geb. Zeddam 03.04.1819, dagloner, overl. Zeddam (Bergh) 12.12.1872, z.v. Berend Lanke, dagloner, en Willemina van Schriek.

Voorkind:

1.                  Bartholomeus Hofs, later Weijers, geb. Arnhem 16.07.1839 als natuurlijk kind van Grada Hofs, erkend 18.05.1872 {geboren voor de voltrekking van het huwelijk, maar verzuimd bij het aangaan van dat huwelijk te erkennen}, gewettigd bij KB no.50 van 30.07.1872, ingeschreven huwelijksregister Bergh 09.10.1872. [naar HŁntropp]

Uit het huwelijk Wijers-Hofs:

2.                  Johanna Maria Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 19.12.1841, overl. na 1870, tr. Bergh 18.05.1866 Lambertus Theodorus Kroon, geb. Deventer 24.04.1820, gepensioneerde te Bergh (1866,1867), overl. Zeddam (Bergh) 14.02.1870, z.v. Antoni Kroon, sergeant (1820), en Johanna de la Heije.
Uit dit huwelijk: Maria Grada, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 29.04.1867, overl. Zeddam (Bergh) 22.04.1870; Lambertus Theodorus, geb. Zeddam (Bergh) 08.03.1869.
Kind van Johanna Maria:

a)         Theodorus Bernardus Weijers, geb. Bergh 10.04.1872|c|.

3.                  Maria Christina Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 05.01.1844, dienstmeid (1869), overl. Het Broek (Wehl) 28.03.1924, tr. Bergh 28.05.1869 Gerrit Gasseling, geb. Gendringen 26.12.1833, boerenknecht (1869), arbeider (1870,1881), landbouwer (1902,1915), overl. Het Broek (Wehl) 16.02.1915|d|, z.v. Derk Gasseling, landbouwer, en Elisabeth Roos, landbouwster. [naar Wehl]
Uit dit huwelijk: Theodorus Lambertus, geb. Het Broek (Wehl) 15.10.1870; Bartholomeus Doris, geb. Het Broek (Wehl) 16.02.1872, overl. Braamt (Bergh) 28.06.1929; Gerhardus Franciscus, geb. Het Broek (Wehl) 05.06.1874; Johannes Gerhardus, geb. Het Broek (Wehl) 06.11.1875, overl. Wehl 03.12.1875; Johannes Bernardus, geb. Het Broek (Wehl) 20.01.1877, overl. Wehl 16.03.1944; Bernard, geb. Het Broek (Wehl) 25.12.1878; Franciscus, geb. Het Broek (Wehl) 01.01.1881; Elisabeth, geb. Wehl ca. 1884, overl. Het Broek (Wehl) 05.02.1902.

4.                  Hermina Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 06.09.1845, dienstmeid (1872), overl. ís-Heerenberg (Bergh) 16.07.1910, tr. Bergh 18.05.1872 Engelbart van Halteren, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 31.03.1848, metselaar, overl. Bergh 03.01.1901, z.v. Albartus van Halteren, arbeider, metselaar, en Hendrina Willemina Rosch.
Uit dit huwelijk: Albert, geb. Altendorf(D) ca. 1874, overl. ís-Heerenberg (Bergh) 25.01.1885; Johannes Hendrikus, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 01.02.1882, overl. ís-Heerenberg (Bergh) 11.01.1883; Hendrika Maria, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 22.12.1883; Albertus Johannes, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 24.07.1886, overl. na 1911; Johannes Bartholomeus, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 23.10.1889.

5.                  Johannes Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 02.05.1847, kleermaker, overl. Zeddam (Bergh) 20.12.1919.

6.                  Richardus Bernardus Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 09.09.1849, timmerman, tr. Bergh 18.09.1896|b| Sibilla Josephina Klein, geb. Recklinghausen 25.08.1851, d.v. Paul Klein en Gertrud KŲchler.
†††† SJK tr. 1e voor 1880 Johann Heinrich van Halteren, geb. Emmerich ca. 1846, overl. Bergh 04.01.1893, z.v. Johann van Halteren en Johanna Jansen.

7.                  Petrus Paulus Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 1854; volgt V.a.

 

Noten: |a| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.483; |b| bruidegom in GenLias per abuis Heijers genoemd; |c| aangifte door vroedvrouw Antonia Francisca Sanders (geb.akte Bergh 1872 no.56); |d| vader Gerrit Gasseling {schrijffout?} (overl.akte Wehl 1915 no.8).

 


 

V.a.Petrus Paulus Weijers, z.v. IV.a, geb. Zeddam (Bergh) 29.06.1854, timmerman, overl. Bergh 09.06.1935, tr. Bergh 07.05.1884 Wilhelmina Polman, geb. Didam 06.09.1855, dienstmeid te Emmerik (1884), overl. Zeddam (Bergh) 24.12.1920, d.v. Hendrik Polman, arbeider, en Johanna Meuleman. [ís-Heerenberg huis T.114-BR.162 (1880-1896)|b|; Zeddam in huis no.55 (1897-1935)|c|; ís-Heerenberg no.144 (1892,1901)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Gerharda Weijers, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 27.02.1885, naar Oberhausen (D) 1918, overl. 07.05.1957.

2.                  Bartholomeus Weijers, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 12.03.1886, overl. ís-Heerenberg (Bergh) 24.08.1886.

3.                  Bartholomeus Weijers, geb. Bergh 18.03.1887; volgt VI.a.

4.                  levenloze zoon, ís-Heerenberg (Bergh) 24.05.1890.

5.                  Gerharda Weijers, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 06.06.1891, overl. ís-Heerenberg (Bergh) 08.09.1892.

6.                  Grada Wilhelmina Weijers, Gerarda, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 13.09.1893, overl. Oegstgeest 08.12.1975, begr. Oegstgeest (R.K. Bpl. St. Willibrord) 11.12.1975, tr. Zoeterwoude 09.08.1923 Petrus Martinus Witsenburg, geb. Zoeterwoude 24.04.1892, bakker, overl. Leiden 27.04.1971, begr. Leiden (Bpl. Rhijnhof) 30.04.1971, z.v. Martinus Witsenburg en Margaretha van Egmond.

7.                  Hendrika Weijers, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 16.10.1895, dienstbode (1920), overl. 1972, tr. ís-Gravenhage 21.01.1920 Bernardus Wilhelmus Marie Vollebregt, geb. Rotterdam 26.03.1893, broodbakker (1920), overl. ís-Gravenhage 01.09.1976, z.v. Nicolaas Maria Vollebregt en Hendrina van Zaale.

8.                  Wilhelmina Maria Johanna Weijers, geb. Zeddam (Bergh) 23.06.1900, overl. Lisse 1974, tr. Lisse 28.11.1928 Cornelis Jozeph Suijkerland, geb. Hillegom 23.08.1898, overl. Lisse 30.11.1968, z.v. Petrus Johannes Suijkerland en Theresia Maria Reeuwijk.

9.                  Gerharda Weijers, geb. Bergh 06.06.1901.

 

Noten: |b| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.462; |c|ibidem, p.483.

 


 

VI.a.Bartholomeus Weijers, z.v. V.a, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 18.03.1887, timmerman, overl. Zeddam (Bergh) 13.07.1948, tr. Bergh 05.08.1911 Petronella Gasseling, geb. Bergh 27.12.1885, overl. Zeddam (Bergh) 26.12.1959, d.v. Johannes Gasseling en Elisabeth Bisselink. [Zeddam no.55 (1935-)|b|]

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Wilhelmina Weijers, geb. Bergh 03.10.1912, tr. Bergh 17.10.1939|d| Hubertus Wilhelmus Stein, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 09.09.1907, overl. 01.10.1987, z.v. Johann Hubert Stein, houtzager, en Maria Johanna Went.

2.                  Wilhelmina Johanna Josephina Weijers, geb. Bergh 29.03.1914, tr. 29.07.1937 Theodorus Gerhardus Kupers, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 05.11.1907, overl. 17.05.1967, z.v. Antonius Johannes Kupers, timmerman, en Petronella Dorothea Booms.
Uit dit huwelijk: dochter, geb. Bergh xx.09.1939|c|.

3.                  Johanna Hendrika Weijers, Annie, geb. Bergh 28.12.1915, overl. 09.10.1982, begr. Zeddam, tr. 29.06.1948 Theodorus van Bree, Theet, geb. Vinkwijk (Bergh) 17.12.1912, overl. Zeddam (Bergh) 05.04.2001, z.v. Hendrikus van Bess, huisschilder, en Wilhelmina Wissing.

4.                  Gerharda Antonia Weijers, geb. Bergh 13.04.1918, tr. ís-Gravenhage 09.05.1944|a| Wilh. C. Bitter, geb. 20.09.1915.

5.                  Paulina Johanna Berendina Weijers, Paula, geb. Bergh 18.09.1920, tr. 10.05.1952 Albertus A. te Boekhorst, Bart, geb. 07.10.1923, overl. 03.09.2001.

6.                  Petrus Paulus Hendrikus Weijers, Paul, geb. Zeddam (Bergh) 03.12.1922, overl. 2001, tr. 10.05.1955 Wilhelmina M. Gries, Mientje, geb. 01.09.1931.

7.                  Johannes Petrus Bartholomeus Weijers, geb. Bergh 1924; volgt VII.a.

8.                  Cornelia Wilhelmina Weijers, geb. Bergh 22.12.1926, tr. Gerrit Kremer, geb. 03.07.1915.

9.                  Bartholomeus Bernardus Weijers, geb. Bergh 27.10.1928, tr. 21.10.1956 Geertruida Spring in ít Veld, geb. 28.01.1930.

 

Noten: |a| huwelijksafkondiging 15.04 (Haagsche courant 17.04.1944); |b| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.483; |c| De Graafschap-bode 25.09.1939; |d| De Graafschap-bode 20.10.1939.

 


 

VII.a.Johannes Petrus Bartholomeus Weijers, z.v. VI.a, geb. Bergh 24.08.1924, timmerman, tr. 16.08.1956 Theodora Jacoba Bronkhorst, geb. 08.06.1932.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

IV.b.Hermanus Weijers, z.v. III.a, geb. Bergh 13.11.1821, timmerman (1856,1880), arbeider (1895), naar Pannerden 1851, woont Essen (1892), overl. tussen 1892 en 1941, tr. Pannerden 24.06.1853 Johanna Aleijda Buil, geb. Pannerden 25.10.1830, overl. tussen 1873 en 1892, d.v. Derk/Theodorus Buil (1794-1861) en Johanna Theodora Burck/Burk (1803-1862).

Signalement op certificaat Nationale Militie van Hermanus (trekkingsnummer 110, ingelijfd bij het 5e Regiment Infanterie, Ďden tijd van 5 jaren hebbende gediendí, Arnhem 26.10.1848): lengte: 1 el 680 strepen; aangezigt: ovaal; voorhoofd: hoog; oogen: grijs; neus: klein; mond: idem; kin: rond; haar: blond; wenkbraauwen: idem; merkbare teekenen: een lidteken op de regterhand.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Theodorus Weijers, geb. Arnhem 23.09.1853.

2.                  Bernardus Lambertus Weijers, geb. Arnhem 1856; volgt V.b.

3.                  levenloze zoon, Arnhem 30.11.1857.

4.                  Aleida Jacoba Weijers, geb. Arnhem 19.01.1859, tr. Arnhem 09.05.1877 August SchŲller, geb. Junkersaurenbach|a| ca. 1853, arbeider (1877), z.v. Johann Peter SchŲller en Maria Friederika RŲdder.

5.                  Hendrik Weijers, geb. Arnhem 1861; volgt V.c.

6.                  Lambertus Weijers, geb. Arnhem 19.03.1863, arbeider (1933), overl. Arnhem 06.11.1933, tr. Arnhem 30.01.1895 Petronella Bekker, geb. Arnhem 09.05.1863, overl. Arnhem 04.01.1956, d.v. Hermanus Bekker, kleermaker, en Petronella Arnoud.

7.                  levenloze zoon, Arnhem 12.11.1864.

8.                  Theodora Weijers, geb. Arnhem 17.12.1865, overl. Arnhem 05.10.1866.

9.                  Stephanus Weijers, geb. Arnhem 1868; volgt V.d.

10.              Theodorus Jacobus Weijers, geb. Arnhem 08.10.1870.

11.              Frederik Weijers, geb. Arnhem 26.08.1873.

 

Noten: |a| nu in gemeente Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen.

 


 

V.b.Bernardus Lambertus Weijers, z.v. IV.b, geb. Arnhem 19.03.1856, metselaar, overl. Arnhem 29.11.1886|b|, tr. Arnhem 12.05.1880 Johanna Derksen, geb. Arnhem 17.07.1852, overl. Arnhem 05.05.1936, d.v. Jan Derksen en Hendrica Ulenbroeke.

Kind van Johanna:

1.                  Maria Derksen, later Weijers, geb. Arnhem 30.07.1878, gewettigd bij huwelijk in 1880, overl. Arnhem 09.07.1925|c|, tr. Arnhem 05.02.1902|a| Bernardus Wildenbeest, geb. Ravestein 07.09.1878, slager (1902), bedrijfsleider (1929), overl. Arnhem 04.10.1944, z.v. Hermanus Arnoldus Wildenbeest en Elisabeth Meijer.
Uit dit huwelijk: Bernardus Hermanus, geb. Arnhem ca. 1915, overl. Arnhem 01.05.1944.
†††† BW tr. 2e Zandvoort 09.04.1929 Bertha Hendrika van Ingen, geb. Amsterdam 30.09.1891 (akte reg.9 fol. 151v), overl. na 1944, d.v. Dirk Hermanus van Ingen en geertruida Margaretha Matthijsen.

Uit dit huwelijk:

2.                  Jacoba Aleida Weijers, geb. Arnhem 25.05.1881, overl. Arnhem 01.12.1929, tr. 1e Arnhem 23.08.1905 (echtsch. Arnhem 06.02.1919) Hermen Woud, geb. Rotterdam 14.07.1879, schilder, overl. Arnhem 28.03.1952, begr. Arnhem (Alg.Bpl. Moscowa) 02.04.1952, z.v. Johannes Samuel Woud en Gesina Hutten; tr. 2e Arnhem 08.09.1920 Jan Arie Aldus, geb. Haaften 09.10.1876, arbeider (1920), overl. na 1929, z.v. Jan Aldus en Huibertje Klop.
Uit het huwelijk Woud-Weijers: Johannes Samuel, geb. Arnhem 30.05.1906; Bernardus Lambertus, geb. Arnhem 28.08.1907, overl. Arnhem 12.07.1914; Gesina, geb. Arnhem 03.03.1911; Hermen, geb. Arnhem 06.11.1912.
Uit het huwelijk Aldus-Weijers: Jan Arie, geb. Arnhem xx.11.1922, overl. Arnhem 03.11.1922.
†††† HW tr. 2e na 1919 Jantien Dirkje Booij, geb. Arnhem 30.08.1898, overl. na 1952, d.v. Jan Booij, schipper, en Annegje Maria Tielbaard.

3.                  Carolina Maria Weijers, geb. Arnhem ca. 1884, overl. Arnhem 05.10.1948, tr. Arnhem 13.05.1908 Rudolph Schoot, geb. Arnhem 14.01.1882, arbeider (1908,1918), overl. Arnhem 26.03.1943, z.v. Jacobus Wilhelmus Schoot, schilder, en Wilhelmina Catharina Johanna Weijers.
Kind van Carolina Maria:

a)         Bernardus Lambertus Wijers, geb. Arnhem xx.01.1908, overl. Arnhem 06.04.1908.

Uit dit huwelijk: Rudolph Jacobus Bernardus, geb. Arnhem 30.05.1909, overl. na 1936; Johanna Carolina, geb. Arnhem 03.02.1912; Theodorus, geb. Arnhem xx.02.1918, overl. Arnhem 02.05.1918.

4.                  Johanna Weijers, geb. Arnhem 05.09.1886, naaister (1911), overl. na 1949, tr. Arnhem 08.11.1911 Gerrit Schutte, geb. Amsterdam 04.10.1886 (akte reg.9 fol.164v), bakker (1911), wagenbestuurder (1949), overl. Arnhem 17.10.1949, z.v. Klaas Schutte en Aaltje Eenhuizen.

 

Noten: |a||c| vader: Hermanus Lambertus; |b| Lambertus in overl.akte Arnhem 1886 no.945.

 


 

V.c. Hendrik Weijers, z.v. IV.b, geb. Arnhem 12.02.1861, arbeider/metselaar/stucadoor, overl. Arnhem 16.05.1935|b|, tr. ís-Gravenhage 15.06.1892 Cornelia Johanna Osendarp, geb. Arnhem 08.03.1869, dienstbode (1892), overl. ís-Gravenhage 22.11.1944, d.v. Johannes Bernardus Osendarp (-1893), arbeider, en Louise Eva Kroon (-1917).

Uit dit huwelijk:

1.                  Louis Johannes Maria Weijers, geb. ís-Gravenhage 02.08.1892, overl. Utrecht 27.02.1957, tr. voor 1957 (echtsch. voor 1957) Johanna van Osch; tr. 2e voor 1957 Martina Maria van der Klugt.

2.                  Johanna Alijda Weijers, geb. ís-Gravenhage 22.06.1894, overl. na 1958, tr. ís-Gravenhage 26.07.1913 Johannes Meershoek, geb. Loosduinen 25.08.1890, koetsier (1913), los werkman (1958), overl. ís-Gravenhage 07.08.1958, z.v. Nicolaas Meershoek (1855-1903) en Jannetje Krul (1857-1922).|a|

3.                  Cornelia Johanna Weijers, geb. ís-Gravenhage 25.08.1896, werkster (1917,1934), overl. na 1959, tr. ís-Gravenhage 27.06.1917 Johannes Ditz, geb. Amsterdam 06.12.1895, arbeider (1917), straatkoopman (1934), lompenkoopman (1959), overl. ís-Gravenhage 03.02.1959, z.v. Johannes Ditz en Jannetje Albers.
Kind van Cornelia Johanna:

1.      Cornelia Johanna Weijers, later Ditz, geb. ís-Gravenhage 18.04.1916, overl. na 1934.

4.                  Christina Hendrika Weijers, geb. ís-Gravenhage 19.08.1899.

5.                  Hendrika Maria Weijers, geb. ís-Gravenhage 25.12.1901, werkster (1923), tr. ís-Gravenhage 21.03.1923 Johannes Wilhelmus Bernard, geb. ís-Gravenhage 08.10.1896, grondwerker (1923), z.v. Louis Johannes Gilion Bernard en Johanna Maria Brekelmans.

6.                  Johannes Theodorus Weijers, geb. ís-Gravenhage 24.03.1903; volgt VI.b.

7.                  Maria Theodora Weijers, geb. ís-Gravenhage 09.11.1905 (akte), overl. ís-Gravenhage 22.11.1905.

8.                  levenloze zoon, ís-Gravenhage 26.07.1906.

9.                  levenloze dochter, ís-Gravenhage 13.08.1907.

 

Noten: |a| zie Stamboom Meershoek door E. Hillebregt-Zuiderwijk; |b| ook overl.akte ís-Gravenhage 1935 no.1975.

 


 

VI.b. Johannes Theodorus Weijers, z.v. V.c, geb. ís-Gravenhage 24.02.1903, tr. 1925|a||b| Johanna Spaans, geb. ís-Gravenhage 12.10.1901, d.v. Johannes Spaans en Arendje Toet.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Weijers, geb. ís-Gravenhage 06.08.1925.

2.                  Johannes Theodorus Weijers, geb. ís-Gravenhage 20.02.1928.

3.                  Hendrikus Johannes Weijers, geb. ís-Gravenhage 18.10.1930.

 

Noten: |a| niet gevonden in tafels ís-Gravenhage; |b| huwelijksafkondiging 16.05.1925 (Het Vaderland 16.05.1925).

 


 

V.d. Stephanus Weijers, Stephan, z.v. IV.b, geb. Arnhem 19.01.1868, Bergmann (1895,1899), mijnopzichter (1920), mijnwerker (1935), overl. Heerlen 12.03.1941, tr. voor 1895 Anthonia Maas, Antonia/Antonie, geb. ca. 1865, overl. tussen 1941 en 1965.

Uit dit huwelijk:

1.                  Klara Maria Weijers, geb. Altenessen 09.06.1895|a|, tr. Heerlen 30.09.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 30.09.1929, ingeschr. Heerlen 15.11.1929) Gerardus Johannes Alphonsus van Vlijmen, geb. Rotterdam 23.11.1891, koopman, z.v. Johannes Leonardus van Vlijmen en Anna Maria Hoebe.

2.                  Karl Weijers, geb. Essen 06.04.1897; volgt VI.c.

3.                  Adele Gerhardine Weijers, geb. Essen 07.03.1899, tr. Heerlen 01.06.1922|a| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Maastricht 29.05.1947) Johannes Henricus Franciscus van de Wilk, geb. ís-Gravenhage 09.07.1893, mijnwerker (1922), z.v. Hendricus Franciscus van de Wilk en Anna Maria Borsboom (-1908).

4.                  Johannes Stephan Weijers, geb. Essen 11.01.1901; volgt VI.d.

5.                  Theodor Weijers, geb. MŁhlheim an der Ruhr 29.05.1907; volgt VI.e.

6.                  Gertrud Weijers, geb. Oberhausen ca. 1911, tr. Heerlen 21.11.1935 Arnold Hinrich Karl Strudthoff, geb. Delmenhorst ca. 1902, carrosseriebouwer, z.v. Carl Nicolaus Hinrich Strudthoff en Mathilde Amalie Auguste Aschof.

 

Noten: |a| Weyers.

 


 

VI.c. Karl Weijers, z.v. V.d, geb. Essen 06.04.1897, machinist (1926,1938), overl. Hoensbroek 24.12.1974, crem. 28.12.1974, tr. Heerlen 25.11.1926 Ida Martha Hermann, Martha, geb. Werne|a| 25.08.1902, modiste (1920), overl. Hoensbroek 29.06.1977, crem. Hoensbroek 01.07.1977, d.v. Johann Friedrich Wilhelm Hermann en Hedwig Heinrich.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  J.S. Weijers, geb. ca. 1929; volgt VII.b.

 

Noten: |a| nu Stadt in Kreis Unna, Regierungsbezirk Arnsberg, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


 

VII.b. J.S. Weijers, Hans, z.v. VI.c, geb. ca. 1929, overl. Heerlen 29.09.2013, crem. Heerlen 04.10.2013, tr. Adriana Francina Krotwaar, Sjaan, geb. ca. 1931, overl. Hoensbroek 18.08.2013.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VI.d Johannes Stephan Weijers, Hans, z.v. V.d, geb. Essen 11.01.1901, monteur (1938), overl. Heerlen 11.06.1977, tr. Berg en Terblijt 14.11.1929 Maria Josephina Bertha Dekkers, Bertha, geb. Berg en Terblijt 16.01.1908, overl. Heerlen 27.03.1993, begr. Heerlen (Alg.Bpl. Imstenrade) 31.03.1993, d.v. Jan Dekkers en Hubertina Magermans.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Heerlen 01.06.1939.

2.                  Hans Weijers, tr. voor 1977 Frieda Ulcnik.

3.                  Josť Weijers, verloofd Heerlen 26.12.1953, tr. voor 1977 Leo Verschueren, z.v. Mathieu Hubert Marie Verschueren (1893-1982) en Maria Hendrick.

4.                  Maria Theodora Martha Weijers, Miek, cafťhoudster (1983)|a|, tr. voor 1977 Andrť Biallass, geb. Heerlen 01.01.1923, overl. Heerlen 24.07.1996.

 

Noten: |a| Cafť ĎOud Molenbergí, Kerkraderweg te Heerlen (Limburgsch dagblad 18.02.1983).

 


 

VI.e. Theodoor Weijers, Theo, z.v. V.d, geb. MŁhlheim an der Ruhr 29.05.1907, machinist (1938,1941), overl. Heerlen 24.09.1965, tr. Heerlen 28.07.1938|a| Maria Francisca Schiffers, geb. Heerlen 16.10.1910, begr. Heerlen (R.K. Bpl. Akerstraat) 19.09.1979, d.v. Pieter Joseph Hubert Schiffers en Maria Bernhardina Elisabeth van Elten.
†††† MFS tr. 2e Joseph Bonajo
, Joep, geb. Heerlen 24.04.1912, overl. Heerlen 20.02.1986.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Antonie Maars (huw.akte Heerlen 1938 no.230).

 


 

III.b. Hendrik Weijers, z.v. II.a, geb. Zeddam 20.04.1798, timmerman, overl. Wijnbergen (Bergh) 19.04.1863, tr. Wisch 03.02.1822 Ida Borkes, ook Borkers of Borkus, geb. Gendringen (Wisch) 03.02.1795, overl. Wijnbergen (Bergh) 29.11.1845, d.v. Bartholomeus Borkus en Dorothea van Dillen. [Huis Wijnbergen no.135 (1833,1839); Wijnbergen no.28 (1863)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus Weijers, geb. Ambt Doetinchem 1822; volgt IV.c.

2.                  Johanna Weijers, geb. Ambt Doetinchem 19.11.1823, arbeidster (1858), overl. (kraambed) Wijnbergen (Bergh) 14.02.1859, tr. Bergh 09.04.1858 Jan Arentsen, geb. Wals (Netterden) 29.08.1819, dagloner (1858,1859), woont Wisch (1858), overl. Veldhunten (Gendringen) 23.07.1899, z.v. Willem Arentsen, dagloner te Dinxperlo, en Christina Willemsen, dagloonster. [Wijnbergen no.28 (1859)]
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Wijnbergen (Bergh) 12.02.1859|a|.
†††† JA tr. 2e Gendringen 05.07.1860 Hendrina Verholt, geb. Veldhunten (Gendringen) 10.02.1837, overl. Veldhunten (Gendringen) 07.02.1904, d.v. Gerardus Verholt en Hendrika Geerligs; uit dit huwelijk kind(eren).

3.                  Hermanus Weijers, geb. Bergh 29.08.1825, overl. Bergh 06.02.1828.

4.                  Theodora Weijers, geb. Bergh 19.03.1827 (akte), arbeidster (1860), dagloonster (1866), overl. Wijnbergen (Bergh) 20.08.1893, tr. Bergh 09.07.1860 Hendrikus Wenting, geb. Didam 13.04.1825, werkbode (1860), dagloner (1866), landbouwer (1893,1902), overl. Wijnbergen (Bergh) 17.02.1902, z.v. Antoon Wenting en Hendrina Leenders.
Uit dit huwelijk: Ida, geb. Wijnbergen (Bergh) 09.04.1861; Hendrikus Antonus, geb. Wijnbergen (Bergh) 12.07.1863, overl. 09.01.1934; levenloze zoon, Bergh 04.11.1866; Hendrikus Johannes, geb. Wijnbergen (Bergh) 28.07.1868, overl. Bergh 22.11.1948.

5.                  Hermanus Weijers, geb. Wijnbergen (Bergh) 06.06.1830, overl. Bergh 10.04.1833.

6.                  Johannes Weijers, geb. Bergh 1833; volgt IV.d.

7.                  Arnoldus Weijers, geb. Wijnbergen (Bergh) 13.10.1837, overl. Bergh 05.06.1839.

 

Noten: |a| Johanna overlijdt op maandag 14.02 om vijf uur, nadat zij een levenloze dochter heeft gekregen op zaterdag 12.02 om tien uur.

 


 

IV.c.Lambertus Weijers, z.v. III.b, geb. Ambt Doetinchem 03.03.1822, timmerman (1860), tapper (1862), koffiehuishouder (1875), overl. Stad Doetinchem 05.11.1875, tr. Bergh 24.10.1862 Maria Theresia Carolina Kremer, geb. Vinkwijk (Bergh) 20.10.1834, overl. na 1890, d.v. Hendrikus Kremer (ca. 1795-1852) en Johanna Heinst.

†††† MTCK tr. 2e Stad Doetinchem 17.01.1877 Steven Tangelder, geb. Sillevoldsebuurt (Wisch) 08.05.1843, landbouwer (1877), koffijhuishouder (1890), overl. Stad Doetinchem 01.04.1890, z.v. Hendricus Tangelder, landbouwer, en Hendrika Berendsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Hendrika Weijers, geb. Stad Doetinchem 05.06.1864, overl. Stad Doetinchem 06.03.1867.

2.                  Johannes Weijers, geb. Stad Doetinchem 20.06.1865, overl. Stad Doetinchem 25.08.1865.

3.                  Marta Hendrika Weijers, geb. Stad Doetinchem 05.06.1864, overl. Stad Doetinchem 06.03.1867.

4.                  Maria Hendrika Carolina Weijers, geb. Stad Doetinchem 10.12.1867, overl. na 1925, tr. Zutphen 01.04.1892 Gerhardus Franciscus Schmitz, geb. Doesburg 20.04.1858, wachtmeester (1892), overl. Venlo 30.11.1925, z.v. Johannes Petrus Schmitz en Wilhelmina Wiskamp.
Kind van Maria:

1.      Gerardus Franciscus Weijers, geb. Stad Doetinchem xx.12.1891, overl. Stad Doetinchem 16.01.1892.

5.                  Johannes Antonius Weijers, geb. Stad Doetinchem 04.05.1870; volgt V.e.

6.                  Johannes Bernardus Weijers, geb. Stad Doetinchem 10.08.1871; volgt V.f.

7.                  Maria Ida Carolina Weijers, geb. Stad Doetinchem 14.07.1873, overl. Amsterdam 30.07.1948, tr. Amsterdam 02.08.1894 Fernando George Kroonder, geb. Amsterdam 26.02.1871, kelner (1894,1919), overl. Amsterdam 22.09.1941, z.v. Fernando George Kroonder en Anna Maria Geertruida Wurpel.
Uit dit huwelijk: Johanna Maria Geertruida, geb. Amsterdam 25.06.1894 (akte reg.7 fol.2v); George Lambertus Cornelis, geb. Amsterdam ca. 1895, overl. na 1919; Ida Maria Theresia, geb. Amsterdam 27.08.1896 (akte reg.7 fol.178v), overl. Amsterdam 19.02.1897.

 


 

V.e. Johannes Antonius Weijers, z.v. IV.c, geb. Stad Doetinchem 04.05.1870, winkelier (1894,1924), kruidenier, overl. Amsterdam 17.03.1950, tr. Amsterdam 12.07.1894 Helena Dokters, geb. Aalsmeer 24.10.1873, overl. Amsterdam 07.03.1945, d.v. Johannes Dokters en Johanna van Riet.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonius Johannes Lambertus Weijers, geb. Amsterdam 28.06.1895; volgt VI.f.

2.                  Helena Johanna Theresia Maria Weijers, geb. Amsterdam 04.11.1900, overl. Amstelveen 26.02.1980, crem. Amsterdam (Westgeaarde) 29.02.1980, tr. Amsterdam 28.02.1924 Adrianus Ambachtsheer, geb. Amsterdam 17.08.1897, elektriciŽn (1924), dokmeester droogdok, overl. Amsterdam 22.12.1973, z.v. Johannes Ambachtsheer en Catharina Elizabeth Volkers.

 


 

VI.f. Antonius Johannes Lambertus Weijers, z.v. V.e, geb. Amsterdam 28.06.1895, kantoorbediende, overl. Amsterdam 02.01.1968, tr. Amsterdam 04.01.1922 Sophia Johanna Wilhelmina Smit, geb. Amsterdam 23.06.1894, overl. Amsterdam 26.05.1978, d.v. Adrianus Smit en Sophia Johanna Wilhelmina te Pas.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Weijers, geb. Amsterdam 28.10.1922, overl. Uithoorn 14.03.2015, tr. Amsterdam 01.06.1946 Johannes Jacobus van Es, geb. Amsterdam 23.08.1921, overl. Uithoorn 28.08.2014.

 


 

V.f. Johannes Bernardus Weijers, z.v. IV.c, geb. Stad Doetinchem 10.08.1871, magazijnknecht (1926), magazijnbediende (1929), overl. Deventer 10.12.1929, tr. Deventer 30.06.1926 Antonia van den Brink, geb. Barneveld 13.09.1873, overl. Deventer 09.04.1952, d.v. Wouter van den Brink en Jannetje van Wolfswinkel.

†††† AvdB tr. 1e Barneveld 23.08.1895 Hendrik van den Elskamp, geb. Hoenderloo (Apeldoorn) 10.11.1867, spoorwegbeambte, overl. tussen 1906 en 1926, z.v. Berend van den Elskamp en Christina de Jong; uit dit huwelijk: Jan Antonie Adolf van den Elskamp, geb. ca. 1901, boekhouder, huwelijksgetuige Deventer 30.06.1926.

Kinderen van Antonia:

1.                  Johannes Bernardus Antonius van den Brink, later Weijers|a|, geb. Utrecht 13.06.1906; volgt VI.g.

2.                  Antonia Woutera Johanna ten Brink, later Weijers|b|, geb. Utrecht 12.08.1912.

 

Noten: |a| erkend Utrecht 13.09.1912 (aantekening op geb.akte Utrecht 1906 no.1558); |b| erkend Utrecht 13.09.1912, bij opvolgend huwelijk te Deventer 30.06.1926 gewettigd (aantekening op geb.akte Utrecht 1912 no.1981).

 


 

VI.g. Johannes Bernardus Antonius Weijers, z.v. V.f, geb. Utrecht 13.06.1906, banketbakker, overl. na 1965, tr. Deventer 03.08.1932 Hendrika Johanna Teunissen, geb. Terwolde (Voorst) 19.07.1909, overl. Deventer 20.09.1965, d.v. Gerrit Jan Teunissen, arbeider, groentehandelaar, en Berendina van Werven.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  levenloos kind, Deventer 09.12.1935.

 


 

IV.d.Johannes Weijers, Jan, z.v. III.c, geb. Wijnbergen (Bergh) 22.08.1833, timmerman (1858,1874,1879,1887), overl. Wijnbergen (Bergh) 23.11.1887, tr. Bergh 07.12.1870 Lamberdina Tilleman, geb. Wijnbergen (Bergh) 25.12.1844, zonder beroep (1890,1893), overl. Wijnbergen (Bergh) 19.11.1921, d.v. Grades Tilleman, dagloner, en Antonia Bosman, dagloonster. [Huis Wijnbergen no.54 (1874); Wijnbergen no.52 (1878,1880); Wijnbergen no.23a (1887,1893)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Antonius Weijers, geb. Wijnbergen (Bergh) 19.11.1871, kweekeling (1890), overl. Wijnbergen (Bergh) 29.03.1890.

2.                  Gerardus Johannes Weijers, geb. Wijnbergen (Bergh) 14.12.1873, overl. Wijnbergen (Bergh) 26.12.1874.

3.                  Grada Johanna Weijers, geb. Wijnbergen (Bergh) 02.11.1875, overl. Bemmel 16.09.1937, tr. Bemmel 27.06.1907 Wilhelmus Rutgers, geb. Bemmel 27.02.1873, overl. na 1937, z.v. Gijsbertus Rutgers, tabaksplanter, en Willemina Nerkens.
Uit dit huwelijk: Lamberdina Wilhelmina, geb. Bemmel 21.02.1909.

4.                  Lambertus Weijers, geb. Wijnbergen (Bergh) 01.10.1877, overl. Wijnbergen (Bergh) 06.04.1878.

5.                  Ida Maria Weijers, geb. Wijnbergen (Bergh) 23.05.1879, overl. Wijnbergen (Bergh) 21.07.1880.

6.                  Lambertus Weijers, geb. Wijnbergen (Bergh) 04.09.1881, overl. Wijnbergen (Bergh) 11.05.1893.

7.                  Ida Maria Weijers, geb. Wijnbergen (Bergh) 18.08.1883.

8.                  Johannes Weijers, geb. Bergh 25.09.1886; volgt V.g.

 


 

V.g.Johannes Weijers, z.v. IV.d, geb. Wijnbergen (Bergh) 25.09.1886, timmerman (1914,1919), winkelier (1927), overl. Rilland-Bath 10.11.1944, tr. Bergh 14.05.1914 Willemina Johanna Waggelink, geb. IJzevoorde (Ambt Doetinchem) 07.07.1893, overl. Rilland-Bath 25.05.1938, d.v. Harmen Waggelink (1822-1898) en Willemina Jolink (1866-1920).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendricus Hermanus Weijers, geb. Rilland-Bath 16.06.1916, overl. Rilland-Bath 27.02.1919.

2.                  Willemina Lamberdina Weijers, geb. Ambt Doetinchem ca. 1917, overl. Rilland-Bath 14.02.1919.

3.                  Hendrikus Hermanus Weijers, geb. 24.12.1920, overl. 10.03.1976, begr. Goes (RK Bpl.), tr. Catharina Adriana Paulina Brusket, geb. 29.03.1935, overl. Goes 26.06.1961, begr. Goes (RK Bpl.) 29.06.1961.

4.                  Lamberdina Johanna Weijers, geb. Rilland-Bath 18.07.1922, overl. Goes 17.08.2003, begr. Goes.

5.                  Theodorus Antonius Weijers, geb. Rilland-Bath 15.12.1923.

6.                  Gerarda Johanna Maria Weijers, geb. Rilland-Bath ca. 1926, overl. Rilland-Bath 08.12.1927.

7.                  Wilhelmus Godefridus Johannes Weijers, geb. Rilland-Bath 17.08.1927.

8.                  Gerarda Johanna Maria Weijers, geb. Rilland-Bath 23.06.1932.

 


 

III.c.Bernardus Weijers, z.v. II.a, geb. Zeddam 28.09.1800, timmerman, overl. Terborg (Wisch) 09.08.1887, tr. Wisch 28.04.1825 Gertje Weetink,|a| Gerritjen, geb. Terborg 22.01.1789, overl. Terborg (Wisch) 13.05.1874, d.v. Jan Weetink (1758-1842) en Hendrina Aaldendorp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus Weijers, geb. Wisch 16.12.1826; volgt IV.e.

2.                  Hendrina Weijers, geb. Wisch 17.08.1828, overl. Terborg (Wisch) 26.03.1838.

3.                  Johannes Wilhelmus Weijers, geb. Wisch 18.11.1829, overl. Terborg (Wisch) 15.04.1832.

4.                  Wilhelmus Weijers, geb. Wisch 27.05.1831, overl. Wisch 23.09.1837.

 

Noten: |a| soms per abuis Weelink.

 


 

IV.e. Lambertus Weijers, z.v. III.c, geb. Wisch 16.12.1826, schrijnwerker (1861), timmerman (1863), overl. Terborg (Wisch) 06.11.1863, tr. Bocholt (Sankt Georg) 14.08.1853 en Bocholt (rk) 27.08.1853, tr. Wisch 20.08.1853 Aleida Venderbosch, geb. Anholt ca. 1831/1832, overl. Terborg (Wisch) 24.02.1883, d.v. Lambert Venderbosch en Johanna Catharina Beugel.

†††† AV tr. 2e Wisch 16.11.1865 Heinrich Hubert Venderbosch, geb. Anholt ca. 1830, timmerman, overl. Terborg (Wisch) 24.03.1870, z.v. Albert Venderbosch en Everhardina Schmeenk. Uit dit huwelijk: Maria Huberta, geb. Wisch 1866|a|.

†††† AV tr. 3e Wisch 18.01.1872|b| Ferdinand Sampers, geb. Terborg (Wisch) 17.07.1848, kleermaker, overl. Terborg (Wisch) 10.05.1883, z.v. Antoon Sampers, kramer, en Elisabeth Tjallinks.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrina Grada Weijers, geb. Terborg (Wisch) 04.06.1854, overl. Maastricht 03.04.1934, tr. Wisch 10.08.1880 Hendrikus Jacobus Bouwman, geb. Wageningen 28.01.1850, hoofdonderwijzer (1880), overl. Maastricht 04.03.1925, z.v. Johannes Bouwman en Jacoba Meijer.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Losser 01.04.1881; Jacoba Catharina, geb. Losser 1882 (no.14), overl. Losser 26.02.1893; Johannes Lambertus, geb. Losser 23.06.1883, overl. na 1914; Marie Catherine, geb. Losser 1887 (no.52), overl. Maastricht 15.08.1924.

2.                  Bernardus Hendrikus Weijers, geb. Terborg (Wisch) 06.11.1856, overl. Terborg (Wisch) 12.05.1860.

3.                  Gerhardus Wilhelmus Weijers, geb. Wisch 1858; volgt V.h.

4.                  Berendina Hendrika Weijers, geb. Terborg (Wisch) 21.10.1860, overl. Terborg (Wisch) 20.04.1862.

5.                  levenloze zoon, Terborg (Wisch) 08.10.1861.

6.                  Berendina Hendrika Weijers, geb. Terborg (Wisch) 13.04.1863, overl. Berlicum 01.02.1933, tr. ís-Hertogenbosch 09.02.1881 Joannes Grosfeld, geb. Velden 04.07.1854, inspecteur van een levensverzekeringsmaatschappij (1917,1918), overl. ís-Hertogenbosch 02.12.1921, z.v. Ferdinand Grosfeld en Anna Margareta Bos.
Uit dit huwelijk: Wijnandus Antonius, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1884, overl. na 1933; Johannes Hubertus Maria, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1892, overl. na 1918; Wilhelmus Engelbertus Maria, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1894, overl. na 1917; Ferdinandus Antonius, geb. ís-Hertogenbosch tussen 1881 en 1897.

 

Noten: |a| haar voogd is Gradus Weijers, haar toeziend voogd Hendrik Arendsen (huw. akte Gendringen 1886 no.30); |b| in huw.akte Wisch 1872 no.1 staat per abuis dat Aleida geboren is te Wisch.

 


 

V.h.Gerhardus Wilhelmus Weijers, z.v. IV.e, geb. Wisch 17.11.1858, timmerman, overl. Bergen op Zoom 01.02.1942, tr. Didam 15.09.1879 Hermina Boerboom, geb. Didam 02.07.1856, overl. Didam 03.02.1930, d.v. Wolter Boerboom, timmerman, en Aleida Reus.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Aleijda Weijers, geb. Didam 12.04.1880, overl. na 1919, tr. Didam 16.09.1901 Johannes Hubers, geb. Didam 30.06.1875, metselaar (1901), arbeider (1919), overl. Didam 01.03.1919, z.v. Gerrit Hubers, landbouwer, en Geertruida Lamberdina Wilhelmina Eskens.
Uit dit huwelijk: Gradus Wilhelmus Johannes, geb. Didam 28.07.1902; Wilhelmus Antonius, geb. Didam 17.07.1904; Johannes Wolterus, geb. Didam 28.11.1906; Joseph Antonius, geb. Didam 10.07.1909; Lambertus Wilhelmus Hermanus, geb. Didam 08.03.1912.

2.                  Lamberdina Aleijda Hermina Weijers, geb. Didam 24.08.1882, overl. Bergen op Zoom 23.06.1943, tr. Didam 25.07.1913 Theodorus Wilhelmus Kemperman, geb. Ulft (Gendringen) 14.02.1883, fabrieksarbeider (1913), overl. Bergen op Zoom 08.01.1952, begr. Bergen op Zoom 11.01.1952, z.v. Willem Kemperman en Geertruida Legeland.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Deventer 15.01.1922; levenloze dochter, Weesperkarspel 11.01.1924; levenloze dochter, Weesperkarspel 09.12.1926.

3.                  Anna Wilhelmina Weijers, geb. Didam 04.01.1885, overl. Ulft (Gendringen) 20.04.1936, tr. Didam 25.07.1913 Wilhelmus Wopereis, geb. Zieuwent (Lichtenvoorde) 01.09.1888, smid (1913), grofsmid (1917), overl. Doetinchem 09.10.1958, z.v. Jan Berend Wopereis en Diena Krabbenborg.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Pol (Heel) 27.03.1917|a|; Johanna Theodora, geb. Gendringen ca. 1923, overl. Gendringen 24.06.1945.
††††
WW tr. 2e na 1936 Maria Catharina Louwerier.
= w.s. Maria Catharina Louwerier, geb. Groningen 02.12.1892, d.v. Hendrikus Paulus Louwerier (1858-1919), amanuensis, en Catharina van Hillen (ca.1860-1914).

4.                  Willem Johan Gerhard Weijers, geb. Didam 24.05.1887; volgt VI.h.

 

Noten: |a| ook overl.akte Gendringen 1917 no.35.

 


 

VI.h. Willem Johan Gerhard Weijers, z.v. V.h, geb. Didam 24.05.1887, timmerman (1913,1938), overl. 02.04.1977, begr. Groesbeek (rk), tr. Didam 02.05.1913 Hendrina Jansen, geb. Wehl 09.06.1891, dienstbode (1913), overl. Groesbeek 09.01.1960, begr. Groesbeek (rk), d.v. Hendrikkus Jansen en Grada Johanna Meijer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhard Willem Johan Weijers, geb. Didam 12.12.1913, overl. Didam 19.03.1914.

2.                  Maria Ursula Hendrina Weijers, geb. Didam 07.11.1914, tr. Groesbeek 04.05.1938 Wilhelmus Cornelis Martinus Nova, geb. 20.02.1913, slager, z.v. Martinus Johannes Nova (1876-), gemeente-ontvanger, en Everdina Theodora Kok.

3.                  Lamberdina Aleida Hermina Weijers, geb. Didam 25.07.1916.

4.                  Gerhardus Wilhelmus Lambertus Weijers, geb. Didam 05.11.1918; volgt VII.c.

5.                  Anna Juliana Augusta Weijers, geb. Didam 24.10.1922.

6.                  Willem Johan Gerard Marie Weijers, geb. Didam 26.07.1931.

7.                  Hermina Elenora Roza Gudula Weijers, geb. Didam 07.06.1933.

 


 

VII.c. Gerhardus Wilhelmus Lambertus Weijers, Gerhard, z.v. VI.h, geb. Didam 05.11.1918, lasser, overl. Tiel 04.03.1959, tr. Elisa Wilhelmina Willems, Elise, geb. Winssen 14.04.1921, overl. Nijmegen 07.12.2012, crem. 13.12.2012.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

II.b.Wilhelmus Weijers, Willem, z.v. I, ged. Zeddam 05.02.1757, overl. Zeddam 18.12.1816|b|, tr. voor 1802 Henrica de Will, ook te Wiel|a|, arbeidster (1828,1836), overl. tussen 1836 en 1854. [Huis Zeddam no.58 (1789-1812,1817)|c|; Zeddam no.57 (1816)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodora Weijers, Dorothea, ged. Zeddam 21.09.1802, dienstmeid (1830), overl. Zeddam (Bergh) 02.08.1879, tr. Zutphen 05.05.1830 Johannes Hendrikus Thiel, Johan Hendrik, geb. Ter Hasselt ca. 1789, buiten beroep (1830), winkelier (1833), eigenwerkdoende (1835), dagloner (1837,1845), overl. Zeddam (Bergh) 13.05.1847|d|, z.v. Johan Hendrik Thiel (ook Diehl) en Geertruida de Wilde (ook Gerritsen). [Zeddam no.58 (1879)]
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Zeddam ca. 1832, overl. Zeddam (Bergh) 05.03.1845; Willem, geb. Zeddam (Bergh) 08.10.1833, overl. Zeddam (Bergh) 04.09.1913; Wesselina, geb. Zeddam (Bergh) 24.11.1837, overl. na 1866; Hendrika, geb. Zeddam (Bergh) 15.10.1841, overl. Zeddam (Bergh) 11.09.1847; Johanna, geb. Zeddam (Bergh) 02.01.1846, overl. Braamt (Bergh) 20.03.1910.

2.                  Henricus Weijers, ged. Zeddam 09.03.1806, smid (1836), overl. Duiven 30.12.1875, tr. Duiven 27.01.1836 Hendrina Kemper, ged. Duiven (rk) 23.04.1791, smederijhoudster (1836), overl. Duiven 13.08.1868, d.v. Gerrit Kemper en Johanna Roelofs.
†††† HK tr. 1e Duiven 19.09.1825 Johan Wilhelm van Lier, geb. Keeken(D) ca. 1800, smid (1825), smidsbaas (1832), overl. Duiven 28.12.1832, z.v. Jacob van Lier en Theodora Straatmann.

3.                  Elisabeth Weijers, ged. Zeddam 01.10.1809, boerenwerk doende (1828), dagloonster (1854), overl. Wijnbergen (Bergh) 06.06.1869, tr. 1e Bergh 22.11.1828 Bernardus Janssen, geb. Wijnbergen ca. 1799, arbeider (1828), dagloner (1852), overl. Wijnbergen (Bergh) 11.05.1852, z.v. Henricus Janssen en Theodora Cornelissen; tr. 2e Bergh 15.09.1854 Johannes Bernardus Waterholt, geb. IJsselhunten (Gendringen) 27.08.1825, werkbode (1854), arbeider (1869), overl. Wijnbergen (Bergh) 10.06.1902, z.v. Jannes Waterholt, dagloner, en Hendrina Bluemer. [Huis Wijnbergen no.8 (1869)]
Uit het huwelijk Janssen-Weijers: Hendrikus, geb. Wijnbergen (Bergh) 04.10.1830; Willemina, geb. Wijnbergen (Bergh) 03.02.1833, overl. Oer (Gendringen) 12.03.1894; Johanna, geb. Wijnbergen (Bergh) 25.10.1835; Johannes, geb. Wijnbergen (Bergh) 03.06.1841; Hendrika, geb. Wijnbergen (Bergh) 30.04.1845; Theodora, geb. Wijnbergen (Bergh) 12.04.1849.
†††† JBW tr. 2e Bergh 29.04.1870 Theresia Johanna Kemper, geb. Duiven 15.10.1827, overl. Wijnbergen (Bergh) 04.06.1877, d.v. Derk Kemper en Grada Kampschreur; tr. 3e Bergh 03.08.1877 Johanna Jeene, geb. Kilder (Bergh) 27.02.1845, overl. Groot Azewijn (Bergh) 09.05.1914, d.v. Engelbart Jeene en Mechteld Lucassen.

 

Noten: |a| Te Wiel bij overlijden echtgenoot Zeddam 1816; |b| bij overlijden 62 jaar; |c| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.484; |d| doopplaats Amsterdam (overl.akte Bergh 1847 no.68).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers